На засіданні Вченої ради: 01.10.2007

Чергове засідання Вченої ради відбулося 1 жовтня. Ведучий ректор університету академік НАН України М.З.Згуровський від імені присутніх тепло привітав ювілярів – зав. кафедри енергозбереження та теплотехніки професора В.І.Дешка та директора Інституту спеціального зв’язку полковника І.В.Васюкова.

Аналізу загальних підсумків навчально-виховної роботи в університеті у 2006/07 навчальному році була присвячена доповідь проректора з науково-педагогічної роботи (навчально-виховна робота) Г.Б.Варламова. У доповіді було докладно охарактеризовано основні напрямки роботи, а саме навчально-організаційної та навчально-інформаційної, йшлося також про профілактику правопорушень, стипендіальну забезпеченість, академічну мобільність, пов’язану із навчанням за кордоном, культурну, оздоровчу, спортивну роботу. Було проаналізовано навчально-науковий напрямок роботи, здобутки Наукового товариства студентів та аспірантів, діяльність студентського центру праці та Студентської соціальної служби.

У дискусії при обговоренні ректор університету М.З.Згуровський акцентував увагу доповідача та присутніх на необхідності аналізу кореляції результатів моніторингу знань із результатами семестрових атестацій, на необхідності запровадження заохочувальних заходів до системи студентського самоврядування, на створенні умов неприйнятності вживання студентами наркотиків та заходах щодо запобігання розповсюдженню ВІЛ-інфекції, туберкульозу.

Інформацію проректора Г.Б.Варламова було прийнято до відома, рекомендовано до наступного засідання опрацювати проект рішення з цього питання.

Кандидатуру доцента І.О.Мікульонка, за поданням голови експертно-правової комісії професора Ю.Ф.Зіньковського, було рекомендовано для присвоєння почесного звання “Заслужений винахідник України”.

При розгляді поточних справ було підтримано висунення на здобуття Державної премії України у 2008 році в галузі науки і техніки комплексу підручників з серії “Інформатика”. У складі колективу авторів – викладачі й науковці НТУУ “КПІ”. За поданням проректора з наукової роботи члена-кореспондента НАН України М.Ю.Ільченка було обговорено умови чергового щорічного університетського конкурсу для визначення переможців у номінаціях “Викладач-дослідник” та “Молодий викладач-дослідник”, репрезентативний період діяльності, при цьому, узгоджено встановити три роки.

Nov 19, 2007 || Автор: Ю.Москаленко