Молодим науковцям потрібна увага і турбота

На нараді у проректора з наукової роботи проф. М.Ю.Ільченка за участю деканів (заступників) ФІОТ, ТЕФ, ФБТ, що відбулася 25 вересня, йшлося про актуальність підготовки наукових кадрів через аспірантуру. Вирішення цієї проблеми є багатоплановим і включає як навчальну та наукову компоненти, так і соціальні аспекти.

Зокрема, забезпечення місцями в гуртожитках аспірантів названих факультетів не можна вважати задовільним, оскільки, за інформацією відділу аспірантури, у цих підрозділах молоді науковці лишилися поза увагою керівників факультетів.

М.Ю.Ільченко наголосив, що оскільки НТУУ “КПІ” отримав статус дослідницького університету, викладання фахових дисциплін має проводитися на основі науки, а розвивати науку покликані саме магістри, аспіранти та науковці. Тож адміністрація факультетів та керівники наукових робіт мають наперед дбати і про підготовку наукової зміни, і про створення умов для їх роботи.

Керівник відділу аспірантури В.М.Лебеденко додала, що днями на факультетах (інститутах) розпочинається формування наукового резерву на наступний рік. Тому вже тепер слід передбачити надання житла майбутнім аспірантам та перспективи затвердження теми дисертації (тобто визначитися, в рамках якої теми виконуватимуться дослідження).

Ректорат робить усе можливе, підсумував проректор, для підтримки становлення молодих науковців. Щойно урядом держави затверджено інноваційну програму Наукового парку “Київська політехніка”. Нині НТУУ “КПІ” – єдиний вищий навчальний заклад у країні, в якому проводиться експеримент стосовно роботи в умовах статусу дослідницького університету. Тож є всі передумови для широкого залучення до наукової роботи не тільки викладачів, а й студентів, аспірантів та докторантів університету.

Oct 8, 2007 || Автор: Інф. “КП”