Міжнародна наукова конференція “ІАІ – 2007” на ФПМ

У календарі міжнародних заходів НТУУ «КПІ» вже всьоме з’явилась назва Міжнародної наукової конференції «Інтелектуальний аналіз інформації», яку традиційно проводить факультет прикладної математики НТУУ «КПІ». Її засновниками були Російська асоціація штучного інтелекту, Міністерство освіти і науки України, факультет прикладної математики, Інститут прикладного системного аналізу при НТУУ «КПІ», видавництво «Просвіта».

Конференція ІАІ продовжує серію українсько-російських наукових семінарів «Інтелектуальний аналіз інформації», перший з яких відбувся у 2001 році. Він був організований спільними зусиллями кафедри прикладної математики та Російської асоціації штучного інтелекту. З того часу ці семінари проводились щорічно. Поступово популярність семінарів зростала. Якщо в першому семінарі взяли участь близько 30 учасників з 10 міст Росії та України, то в наступні роки кількість учасників зросла до 50, з’явились доповідачі з Білорусі та Польщі, а кількість міст, з яких приїхали учасники, наблизилась до 20. Із 2003 року почали видаватись праці семінару. Тому організатори мали всі підстави перетворити семінар на повноцінну міжнародну конференцію, що і відбулось у 2005 році (Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальний аналіз інформації – 2005»).

Організатори семінарів ІАІ передбачили досить гнучкий регламент доповідей з тією метою, щоб доповідачі мали достатньо часу для повідомлень, а слухачі – для запитань і дискусій. Ця атмосфера вільного професійного обговорення збереглась і на останній конференції.

Основні наукові теми, що визначають обличчя конференції, були заявлені вже на першому семінарі. Це – інтелектуальний аналіз даних і машинне навчання, пошук у глобальних мережах, інструментальні засоби інтелектуального аналізу. При цьому в різні роки тематичні акценти змінювались. Якщо в перші роки значна увага приділялась аналізу даних на основі апарату формальних понять і навчальним системам, то в подальшому помітний інтерес викликали роботи з пошуку інформації в мережі Internet і аналізу текстів природною мовою. Серед порівняно нових напрямів у рамках цьогорічної конференції з’явились роботи з інтелектуальних методів класифікації і розпізнавання образів. На конференції ІАІ-2007 всі доповіді були розподілені на шість секцій: «Інтелектуальні комп’ютерні засоби», «Прикладні системи штучного аналізу даних», «Представлення і обробка знань», «Інтелектуальний пошук і аналіз інформації», «Розпізнавання образів і методи класифікації», «Навчальні системи». Секція «Інтелектуальні комп’ютерні засоби» цього року була представлена вперше. Протягом чотирьох днів, які тривала конференція, загалом було зроблено 60 доповідей. Окремо пройшов семінар для магістрів, на якому молоді вчені змогли представити власні наукові праці. Конференція зібрала близько 150 учасників з 19 міст України, Росії, Білорусі та Азербайджану.

Своєю науковою актуальністю та високим організаційним рівнем міжнародна конференція ІАІ-2007 підтверджує основну мету: сприяти ознайомленню з новітніми досягненнями світової науки у створенні систем штучного інтелекту, розширенню освітнього та наукового світогляду студентів, аспірантів і молодих учених, а також підвищенню якості наукових досліджень у галузі штучного інтелекту.

Sep 25, 2007 || Автор: Є.Станішевський, студент 5-го курсу ФПМ