На початку чергового засідання Вченої ради, яке відбулося 14 травня, ректор університету академік НАН України М.З.Згуровський, головуючий на засіданні, тепло привітав ветеранів і присутніх зі святом Перемоги та поздоровив із ювілейними днями народження В.В.Босого, В.С.Дідковського, Н.С.Равську, А.З.Крючкова, С.І.Сидоренка, Ю.А.Попадюху. Атестат професора було вручено В.М.Марчевському.

Великій групі студентів та їх керівникам, як лауреатам щорічного університетського конкурсу на кращий дипломний проект (роботу), було вручено відповідні відзнаки, також окремо було оголошено подяку найкращим керівникам дипломного проектування.

З нагоди Дня науки відбулися наукові конференції в яких взяли участь 4,5 тис. науковців, викладачів і 1,5 тис. студентів. За успіхи в науковій і науковоорганізаційній роботі та винахідництві, за поданням проректора з наукової роботи члена-кореспондента НАН України М.Ю.Ільченка, великій групі науковців було вручено Почесні грамоти Вченої ради.

Порядок денний було розпочато доповіддю професора М.З.Згуровського, що була присвячена застосуванню системного аналізу для вирішення проблем сталого розвитку держав у глобальному контексті й у контексті України. Науковою групою співробітників Інституту прикладного системного аналізу НТУУ “КПІ” було створено математичну модель процесів сталого розвитку, що базується на обрахуванні та всебічному аналізі економічного, екологічного, соціального факторів із урахуванням правничої складової для різних держав світу. Така модель, окрім аналізу стану сталого розвитку країн, дозволяє прогнозування майбутнього, передбачення погроз тощо. Доповідь ректора викликала велику зацікавленість присутніх та дістала загального схвалення як один із перспективних напрямів виконання науково-технічної програми університету.

Наступним питанням порядку денного було заслухано та обговорено доповідь професора А.І.Петренка, присвячену виконанню науково-технічної програми університету “Інформаційні технології”, а також доповідь професора О.В.Збруцького “Перспективи створення мікросупутника та малих літальних апаратів”. Було відзначено ефективність виконання даних наукових робіт. У виступі ректора була підкреслена необхідність залучення студентів на всіх етапах досліджень як одного із найважливіших показників діяльності підрозділів.

Із докладною інформацією про програму робіт з утримання студмістечка виступив проректор М.В.Печеник, інформацію було взято до відома.

За поданням голови експертно-правової комісії професора Ю.Ф.Зіньковського до присвоєння почесного звання МОН України “Відмінник освіти України” було рекомендовано доцента А.Л.Концевого, до присвоєння почесного звання “Заслужений професор НТУУ “КПІ” – професорів О.М.Безвесільну та В.Г.Колобродова, було також рекомендовано нагородити нагрудним знаком МОН України “Петро Могила” декана ПБФ професора Г.С.Тимчика з нагоди 45-річчя факультету.

Було вирішено конкурсні справи, розглянуто поточні питання.

May 30, 2007 || Автор: Ю.Москаленко

Дата події