Захист дисертацій завжди неординарна подія в житті науковця і будь-якого навчального чи наукового закладу. Для здобувача – це вирішальний поступ у майбутнє, для його керівника – визнання наукової школи.

Захист докторської дисертації викладача нашого Видавничо-поліграфічного інституту Величко Олени Михайлівни для нас, безперечно, можна вважати видатною подією минулого 2006 року.

Звичайно, у далекому 1970 році, коли вона після закінчення школи і роботи у друкарні вступила на перший курс Київського вечірнього факультету Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова, навіть і не думала про наукову кар’єру.

Після закінчення вузу О.М. Величко працювала на виробництві та в науково-дослідних установах – київських філіях ДіпроНДІПоліграфа і ВНДІ поліграфії, який нині носить назву ВАТ “Український науково-дослідний інститут спеціальних видів друку” (“УкрНДІСВД”). Робота була цікавою, напруженою, успішною, іноді з надмірними хвилюваннями і турботами, однак наповненою яскравими подіями, які, безумовно, зустрічаються в житті кожної людини. Результатом багатолітньої роботи на виробництві і в науці став захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук у 1984 році, отримання вченого звання старшого наукового співробітника у 1992 році, запрошення на викладацьку роботу до ВПІ НТУУ “КПІ”.

Розробка навчальних і робочих програм, підготовка лекцій, практичних і лабораторних робіт, індивідуальних контрольних завдань, екзаменаційних білетів вимагають від викладача глибоких знань предмету, потреб галузі, широкої ерудиції в різних сферах життя.

Студенти поважають Олену Михайлівну за її принциповість, уважність, високі вимоги до змісту та оформлення звітів, пояснювальних записок, контрольних, курсових і дипломних робіт. Останнє повною мірою відноситься і до її публікацій. Адже вона опублікувала понад 100 друкованих праць в Україні, Росії, Польщі, у тому числі наукові статті, тези доповідей, монографію, навчальний посібник, які одержали широкий резонанс серед поліграфічної громадськості, отримала 12 патентів і авторських свідоцтв. Усі її праці ретельно підготовлені, чітко виписані, а головне – відрізняються цікавими ідеями, новими підходами. А це приваблює вдумливих і сумлінних студентів, які бажають розширити свої знання, набути навичок дослідницької роботи. Тому не переводиться кількість бажаючих бути серед її учнів: спеціалістів, магістрів, аспірантів. Олена Михайлівна за роки роботи у ВПІ НТУУ “КПІ” підготувала більше 70 бакалаврів і спеціалістів, а тепер готує магістрів і керує науковою роботою аспірантів.

Олена Михайлівна відповідальний виконавець, ентузіаст і творча особистість, ініціатор і голова секретаріату Міжнародної науково-технічної конференції студентів і аспірантів “Друкарство молоде”, відповідальний секретар збірника наукових праць “Технологія і техніка друкарства”, які стали рупором наукових досліджень ВПІ НТУУ “КПІ”.

Беззаперечно можна стверджувати, що Олена Михайлівна вже сформований науковець високого рангу. Саме це і підтвердив захист докторської дисертації 30 червня та затвердження цього рішення президією ВАК України 14 грудня 2006 року.

У своїй дисертації О.М.Величко, зокрема, розглянула друкарський процес як взаємодію інформаційного, енергетичного і матеріального потоків для відтворення інформації на друкованому відбитку; встановила аналітичні вирази енергетичного, інформаційного і матеріального потоків, що описують взаємодію всіх складників друкарського контакту; з позицій термодинаміки необоротних процесів теоретично обґрунтувала стан і поточні властивості друкарського контакту як часову структуру, що реалізується в кожній точці постійних елементів друкарського контакту і компенсується змінними елементами для забезпечення перенесення інформаційного потоку; експериментально встановила вплив інтенсивних енергетичних потоків на задруковуваний матеріал і обґрунтувала технологічні режими інтенсифікації закріплення фарби і стабілізації відбитків.

Теоретичні основи, викладені в дисертації, знайшли застосування в галузі, що було підтверджено актами і відгуками з підприємств. Вони будуть використані у нових технологічних процесах і конструкціях друкарських машин.

Побажаємо Олені Михайлівні у ці святкові дні міцного здоров’я, талановитих учнів, нових цікавих оригінальних ідей, творчих успіхів, наснаги, завзяття на благо народу України!

Петро Киричок, професор, д.т.н