Ви є тут

Кафедра фізики металів у мережіСвідоцтво про реєстрацію авторського права на проект “Комп’ютерна мережа кафедри фізики металів НТУУ “КПІ” отримав творчий колектив ІФФ у складі професорів С.І.Сидоренка (завідувач кафедри), С.М.Волошко та Г.Д.Холмської.

Уже другий рік тут працює локальна мережа Phys Men Net, до якої приєднано всі комп’ютери кафедри і яка сприяє активному спілкуванню зі студентами через веб-сторінку. Це дозволило все методичне забезпечення навчального процесу (кожного викладача) зробити доступним для студентів (працюючи у комп’ютерному класі самостійної підготовки, будь-який старшокурсник має доступ до методичок, навчальних програм, конспектів і підручників, екзаменаційних запитань тощо); налагодити додаткове спілкування між студентами та викладачами у режимі форуму чи за електронною адресою; отримати зворотний зв’язок від студентів, які можуть оцінювати якість викладання спецдисциплін та вносити свої пропозиції.

Веб-сайт кафедри

Про веб-сайт кафедри фізики металів kpm.kpi.ua розповідає проф. С.М.Волошко. На першій його сторінці представлено викладачів кафедри. Клікнувши на фото, можна дізнатися, які предмети викладає даний фахівець. Приміром, Світлана Михайлівна серед інших викладає дисципліну “Термодинаміка і кінетика дифузії”. З цього предмету в мережу викладено методичні матеріали (необхідна література, посібники, які можна скопіювати в електронному вигляді, посилання на додаткові джерела інформації за даною темою тощо), також наведено критерії рейтингового оцінювання знань, матеріали для самостійних занять студентів – плани роботи, контрольні запитання, реферативні завдання, приклади та завдання графічно-розрахункових робіт для кожного модуля. А ще тут можна знайти “комп’ютерні тренажери”, які допомагають засвоїти певні методи і прийоми в процесі вивчення конкретного предмету.

До послуг бажаючих – “гостьова книга” для спілкування та конструктивних пропозицій. Якщо запропонована тема “має відгук” серед відвідувачів, як говорить Світлана Михайлівна, “її можна перекинути на форум”, де на даний час обговорюється навчальний процес на кафедрі за темою “Давай зробимо краще”, а також приймаються пропозиції “Святкування дня кафедри фізики металів”. Тут можна запропонувати й відповіді на тему “Ваші думки про кафедру”.

Також на сайті відкрито форум для обговорення конкретних навчальних курсів (доступ за паролем), розповідає далі проф. С.Волошко. На момент відвідання кафедри кореспондентом “КП” було запропоновано три теми: якість викладання конкретного предмету – відповідей немає, але відвідань 48; обговорення останньої контрольної роботи – викладач запропонувала свій аналіз, коментарі до задач, які студенти не розв’язали, та думки з приводу того, чому робота викликала певну розгубленість, а також пропозицію надати свої варіанти тестів. “Перли” попередніх контрольних представлено в розділі “Сміємося разом”.

Якщо третьокурсники спочатку надають перевагу особистому спілкуванню, ділиться спостереженнями викладач, то з часом покращується їх комп’ютерна підготовка й підвищується громадянська позиція, вони вільно спілкуються у форумі, висловлюють цікаві думки та беруть участь у віртуальному обговоренні запропонованих тем.

Локальна мережа кафедри

Вона теж відкривається сторінкою з портретами викладачів (переліком їх наукових публікацій тощо), з неї є перехід на предмети, які вони викладають (окрема папка для кожного курсу), та посилання на зовнішній сайт.

На кафедрі розроблено перелік ресурсів (у певній послідовності), які має представити кожен викладач з кожної навчальної дисципліни в мережі: навчальні програми, опорний конспект лекцій, контрольні запитання, список літератури, завдання для самостійної роботи із зазначенням сторінок підручників (необхідні витяги представлено в мережі в електронному вигляді); вимоги до рейтингового набору балів, приклад екзаменаційних білетів, пакет комплексних контрольних завдань. Викладачі мають постійно оновлювати та поповнювати представлену інформацію.

Є сторінка вченого секретаря, де викладено загальні методичні матеріали, що стосуються переважно викладачів.

Кожен студент кафедри відкриває в локальній мережі свою папку, де тримає поточні та архівні матеріали, до яких має доступ і викладач, контролюючи систематичність роботи своїх підопічних.

Віртуальна бібліотека

У локальній мережі кафедри фізики металів представлено й дистанційні навчальні курси. Електронна бібліотека налічує близько 70 підручників (наявний доступ за окремими розділами, є активні посилання, у форматі pdf кожна книга відкривається за змістом тощо).

Електронний підручник “Будова рідких, аморфних та кристалічних матеріалів” представлено трьома мовами. Окрім теоретичних відомостей, до нього включено мультимедійні прийоми, які дозволяють студентам наочно уявити розвиток фізичних процесів і явищ, технології виготовлення і дослідження матеріалів, ілюструють математичні викладки і послідовність графічних побудов. Велика кількість ілюстративного матеріалу полегшує сприйняття й урізноманітнює процес навчання. Комп’ютерні інтернет-технології (перелік тематичних адрес інтернет-вузлів) забезпечують можливість пошуку і звернення до додаткових джерел інформації, в яких відображено новітні наукові досягнення матеріалознавства з теми, що вивчається.

Анотація змісту глав та розділів підручника, виділення в тексті ключових об’єктів і організація “гіпертекстових посилань” є додатковою системою допомоги для студентів. Реалізація найважливішої функції підручника – можливості самоконтролю засвоєння знань – забезпечується системою питань і завдань для кожної теми.

Необхідною складовою підручника є також довідковий матеріал: класифікатори (наочний, понад 200 ключових визначень, бібліографічний), словник термінів. За допомогою такого словника можна здійснити комп’ютерний пошук і отримати перелік розділів підручника, пов’язаних із даним визначенням.

За бажанням можна роздрукувати будь-які фрагменти підручника у будь-якій кількості. Авторські права на цей підручник захищено державним свідоцтвом.

Розроблені при створенні цього підручника принципи викладення навчального матеріалу використано і при формуванні програмного комплексу для дистанційного навчання з навчального курсу “Теорія тепло- і масопереносу в матеріалах”. Цей курс складається з набору модульних блоків (теоретична та практична частини), які мають свій рейтинг і впливають на сумарну оцінку знань студентів. Він також захищений авторським свідоцтвом. У майбутньому передбачається комерційна реалізація освітніх послуг з названого дистанційного курсу за допомогою телекомунікаційних технологій та відповідної правової бази, що є в розпорядженні УІІТО.

Думки з приводу

Професор С.М.Волошко впевнена, що наявна локальна мережа сприяє поліпшенню навчального процесу кафедри, швидкості засвоєння матеріалу студентами. Адже вони не витрачають час на пошук необхідного матеріалу, кожний крок для них детально розписано: за часом, розділами і сторінками.

Після викладення методичних матеріалів у мережу, праця викладача стала більш “прозорою”, менше виникає непорозумінь при укладенні контрактів.

Розширилися можливості для спілкування зі студентами. У процесі дискусії вони вчаться висловлювати свої думки, обґрунтовувати свої погляди.

Dec 22, 2006 || Автор:Н. Єлизарова

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій