На засіданнях Вченої та адміністративної рад: 04.12.06

На початку засідання Вченої ради, яке відбулося 4 грудня, його ведучий, ректор університету академік НАН України М.З.Згуровський тепло привітав членів Вченої ради, які відзначили ювілейні дні народження – зав. кафедри обчислювальної техніки чл.-кор. НАН України К.Г.Самофалова, першого заступника начальника Військового інституту телекомунікацій і інформатизації полковника Д.Т.Примака, заступника начальника департаменту економіки і фінансів О.І.Болієву, завідувача кафедри спортивного вдосконалення доц. Ю.В.Новицького, виконуючого обов’язки завідувача кафедри організації видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження доц. Ю.О.Барнича.

Ректор університету професор М.З.Згуровський вручив дипломи – переможцям щорічного конкурсу магістерських дипломних робіт та оголосив подяку за високий рівень підготовки магістрів. Також дипломами було відзначено переможців щорічного конкурсу на кращу академічну групу за результатами 2005/2006 навчального року.

Почесну грамоту МОН України було вручено Ю.О.Барничу, диплом заслуженого винахідника НТУУ “КПІ” отримав А.К.Скуратовський.

За багаторічну плідну роботу на посаді декана ФЛ ректор університету висловив подяку доц. Ю.І.Височинському, було прийнято рішення, що надалі цей факультет очолюватиме доц. Наталія Семенівна Саєнко.

Відповідно до порядку денного було заслухано та обговорено виступ проректора з наукової роботи чл.-кор. НАН України М.Ю.Ільченка. Увагу присутніх було привернуто до вирішення питань про:

– вдосконалення та внесення змін до Положення про присвоєння почесних звань “викладач-дослідник” та “молодий викладач-дослідник” в НТУУ “КПІ”;

– переатестацію аспірантів і докторантів університету в галузі економічних наук;

– атестацію за 1-й рік підготовки і рекомендацію на другий рік докторантів 2005 р. зарахування;

– разовий прийом у 2007 р. до аспірантури університету за спеціальністю “Теорія та методика навчання” (англійська мова).

З кожного із розглянутих питань було прийнято відповідне рішення.

При розгляді конкурсних справ ректором університету М.З.Згуровським теплі слова були висловлені на адресу завідувача кафедри електронних приладів та пристроїв проф. С.В.Денбновецького, який 29 років успішно очолював кафедру. Новим завідувачем цієї кафедри було обрано д.т.н. Леоніда Дмитровича Писаренка.

За поданням голови експертно-правової комісії проф. Ю.Ф.Зіньковського було підтримано рекомендацію присвоїти почесне звання “Заслужений економіст України” начальнику департаменту економіки і фінансів, головному бухгалтеру НТУУ “КПІ” Л.Г.Субботіній.

Також було вирішено інші конкурсні справи, розглянуто поточні питання.

На початку засідання адміністративної ради, яке відбулося в останній день осені – 30 листопада, з інформацією про організацію роботи з іноземними студентами виступила декан міжнародного факультету проф. Г.Г.Власюк. Вона, зокрема, повідомила, що нині в НТУУ “КПІ” навчаються 1437 іноземних студентів з 48 країн світу, половина з них в ММІ, на ФЕЛ та ФІОТ. Протягом минулого навчального року було відраховано 306 студентів за невиконання навчального плану та 115 – за власним бажанням. Для 600 осіб організовано викладання англійською мовою. Підсумовуючи обговорення, в якому взяли участь професори О.А.Павлов та С.І.Сидоренко, ректор М.З.Згуровський виклав комплекс заходів, спрямованих на підвищення вимог до рівня знань іноземних студентів, що дозволить перейти до вищого стандарту підготовки іноземних фахівців і забезпечить високу якість диплома КПІ за кордоном.

Про виконання кошторису на розвиток матеріально-технічної бази університету в поточному році та планові показники на наступний повідомила начальник департаменту економіки і фінансів Л.Г.Субботіна.

Про придбання електронного мікроскопа та створення загальноуніверситетської лабораторії мікроскопії поінформував проректор з науки М.Ю.Ільченко. Він також оголосив попередні результати щодо присудження номінації “викладач-дослідник”.

Наприкінці засідання адміністративної ради відбулася урочиста церемонія вручення віце-прем’єр-міністру України Дмитрові Володимировичу Табачнику диплома, мантії, шапочки та медалі почесного доктора НТУУ “КПІ” згідно з рішенням Вченої ради від 1 листопада 2004 р.

Автор:Ю.Москаленко