14-15 вересня цього року на базі Віденського технічного університету відбулася XXV щорічна конференція ректорів технічних університетів Європи під назвою “Дослідницькі університети і технології в національному, європейському і міжнародному аспектах”.

На конференції відбувся обмін думками щодо заснування в Європі так званого Європейського технологічного інституту на зразок Масачусетського технологічного інституту. Мета створення такого закладу – компенсувати відставання технологічного розвитку Європи по відношенню до Південно-Східної Азії та Північної Америки. Рішення про відкриття такого технологічного інституту було прийнято Євросоюзом у квітні, тож на цій конференції вже обговорювали конкретні складники діяльності майбутнього інституту. Окрім того, відбулася дуже важлива розмова щодо ролі дослідницьких університетів. Цю тему розглядали на секціі “Дослідницькі університети – майбутнє Європи”. Головна ідея діяльності названих університетів полягає в тому, щоб саме на базі мережі технічних університетів Європи зорганізувати високотехнологічні дослідження за моделлю: освіта, наука, як фундаментальна, так і прикладна, та інновації. Мається на увазі поєднання цих трьох елементів в єдине ціле, і вони мають бути покладені в основу нинішньої діяльності дослідницьких університетів та на найближчі десятиліття. У роботі цієї конференції взяв участь ректор НТУУ “КПІ” М.З.Згуровський. Своїми враженнями про конференцію він поділився з кореспондентом “КП”.

За словами ректора, КПІ пережив етап виживання в середині 90-х років минулого століття, завершив етап структурного реформування і трансформувався від моделі політехнічного інституту, притаманної централізованій економіці, до моделі технічного університету відкритого суспільства. Нині триває наступний етап розвитку КПІ, що полягає в наслідуванні кращих зразків технічних університетів світу (для цього нам необхідно орієнтуватися на такі моделі). Тож європейська модель у тому вигляді, як її розуміють у Євросоюзі, дуже близька для КПІ – це по-перше; по-друге – КПІ, на думку ректора, має перевершити європейські стандарти щодо якості підготовки фахівців та проведення наукових досліджень. У Київській політехніці нагромаджено дуже хороші традиції й наукові школи. Тут спостерігаються стійкі тенденції, традиційно притаманні КПІ, щодо виконання фундаментальних досліджень більшими обсягами та в більших пропорціях, аніж це сьогодні роблять європейські технічні університети, здебільшого зорієнтовані на прикладні дослідження, які дають швидкий результат. Цього вимагає економіка Європи. Ми ж, наголосив ректор, все-таки маємо традиції виконувати фундаментальні дослідження, зорієнтовані на стратегічний розвиток. Отже, наразі – оптимальне поєднання як фундаментальних, так і прикладних досліджень. Але фундаментальна наука в поєднанні з інженерною творчістю та високоякісною освітою у новому для нас напрямі – це інноваційний розвиток, на який спрямовано діяльність технополісу, технопарку. Це є складники нашої моделі. Тому для нас так актуальна модель Європейського технологічного інституту, нам цікавий досвід роботи найкращих європейських технічних університетів – таких, як Аахенський, Віденський тощо. Втім, на думку М.Згуровського, завдання київських політехніків – всіляко наближатися до цих хороших прикладів, з метою перевершити їх досягнення. І це нам до снаги

Oct 19, 2006 || Автор: Інф. “КП”