Директор Інституту ЮНЕСКО інформаційних технологій в освіті Володимир Георгійович Кінельов 11-12 липня відвідав Київську політехніку з робочим візитом. Між нашими закладами впродовж останнього десятиліття встановилися дружні плідні зв’язки.

Пан Кінельов мав зустріч з керівниками університету, де було обговорено сучасний стан та перспективи розвитку інформаційних технологій взагалі та в освіті зокрема, оглянув територію університету та мав зустрічі в його підрозділах.

В Українському інституті інформаційних технологій в освіті гостя ознайомили з основними напрямами діяльності інституту та його програмно-технічним забезпеченням. Директор УІІТО І.Г. Малюкова докладно поінформувала про реалізацію державної програми з дистанційного навчання (ДН) на 2004-2006 рр. та про участь інституту в розробці державної програми щодо застосування інформаційно-комп’ютерних технологій в освіті й науці до 2010 р. Зокрема, створено 74 дистанційних навчальних курси з економічних дисциплін, 13 – з інформаційних технологій, 7 – для середніх шкіл. Укладено 54 договори про співробітництво з навчальними закладами тощо. Також Інна Геннадіївна зупинилася на дистанційному курсі, що має на сьогодні найбільший попит, – для системних адміністраторів сільських шкіл. Ним охоплено понад 2 тис. слухачів (майже половина від усіх слухачів інституту). Заступник директора УІІТО В.М.Валуйський розповів про програмно-технічне забезпечення підрозділу. Гість цікавився операційними системами, на базі яких провадиться навчання; проектами, виконаними під егідою ЮНЕСКО, проектами і завданнями ДН, які в майбутньому можуть бути спільно вирішені та реалізовані.

“Якими б розвиненими технологіями не володіло суспільство, – зауважив гість, – усі вони знаходяться на початковому етапі використання інформаційних технологій в освіті”. На що ректор НТУУ “КПІ” М.З.Згуровський відповів, що спільними зусиллями українські та російські фахівці здатні забезпечити широке застосування інформаційних технологій, зокрема в навчанні.

За результатами обміну думками було досягнуто відповідних домовленостей. В обговоренні взяли участь: перший проректор Ю.І. Якименко, заступник директора ІПСА з наукової роботи проф. Н.Д. Панкратова, вчений секретар кафедри ЮНЕСКО С.М. Шукаєв, декан ММІФ проф. В.П. Яценко та інші.

Sep 26, 2006 || Автор: Інф. “КП”

Дата події