Протокол засідання ректорату - оперативного штабу реагування та забезпечення життєдіяльності університету від 7 травня 2024 року

7 травня під головуванням ректора М.З.Згуровського відбулося чергове засідання ректорату - оперативного штабу реагування та забезпечення життєдіяльності університету. Розглянуто низку питань організації освітнього процесу в умовах режиму воєнного стану, а також забезпечення життєдіяльності та безпеки університету.

Присутні: М.З.Згуровський, О.А.Жученко, А.А.Мельниченко, В.А.Пасічник, М.Ю.Ільченко, А.В.Ковтун, В.А.Кондратюк, Л.Г.Субботіна, О.О.Царенок, Є.В.Кулик, М.М.Перестюк, В.Й.Котовський, М.О.Безуглий, М.О.Мазур, Є.В.Дергачов, Я.Ю.Цимбаленко, В.С.Камаєв, С.А.Огінський, Ю.Максимюк, С.Шестеров, І.Степанюк, Б.І.Дуда, Д.Л.Стефанович.

1. СЛУХАЛИ

О.А.Жученка:

- 6 травня розпочато другий календарний контроль, який проходитимуть студенти усіх курсів, окрім випускних. Він проводитиметься до 18 травня. Всі електронні системи працюють належним чином;

-  минулого тижня в МОН відбулася нарада з широкого кола питань діяльність вищої освіти: формульного фінансування вишів, організації вступної кампанії, нового переліку галузей знань і спеціальностей, впровадження норм оновленого законодавства, що регулює діяльність галузі, зокрема питань індивідуальних освітніх траєкторій, а також, у разі прийняття у травні відповідного закону, – забезпечення грантового фінансування навчання студентів. Станом на тепер останнє питання не вирішене. Якщо цей закон буде ухвалено, доведеться вносити зміни до порядку вступу і знов змінюватиметься система фінансування, при цьому імплементація його норм в повному обсязі займе два-три роки;

- відбулася зустріч з керівництвом ліцею «Лідер», на якій обговорено і прийнято напрацьований план дій з впровадження напрямів роботи, визначених у підписаному нещодавно меморандумі про співпрацю ліцею з КПІ ім. Ігоря Сікорського;

- відбулося засідання комісії з питань Колективного договору, на якому затверджено останній додаток – з охорони праці. Профком університету тепер має зареєструвати документ у Солом'янській РДА;

- вступна кампанія. 7 травня розпочато реєстрацію на вступні випробування, які проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу до магістратури та аспірантури (єдиний вступний іспит - ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ). Для вступників – випускників бакалаврату КПІ процедура реєстрації є спрощеною з використанням «Електронного кампусу». Завершиться реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ 18 травня;

- проводиться підготовка до широкої презентації  «Платформи з працевлаштування» для партнерів-компаній, які співпрацюють з КПІ. Її заплановано на 29 травня.  Паралельно інформація про платформу доводитиметься і до студентів;

- відділ академічної мобільності департаменту навчально-виховної роботи протягом тижня провів 7 конкурсів з відбору претендентів на стажування та навчання до закордонних вишів-партнерів;

- акредитація освітніх програм (ОП). Минулого тижня до університету надійшло 4 звіти експертних груп – усі позитивні. Також відбулося п'ять засідань галузевих експертних рад (ГЕР) – усі проєкти рішень також позитивні. Засідання Колегії НАЗЯВО заплановане на 14 травня. Поки що на його розгляд планується винести 6 ОП від КПІ для остаточної їхньої акредитації, але можливо, що на час проведення засідання їх стане більше.

ВИСТУПИВ

М.З.Згуровський:

- привернув увагу присутніх до питань, пов'язаних з впровадженням формульного фінансування університетів. Обсяги такого фінансування визначатимуться за п'ятьма головними критеріями, що охоплюють практично усі напрями роботи: кількістю студентів-бюджетників, працевлаштуванням, міжнародними рейтингами,  науковою та  освітньою діяльністю. Особливу увагу звернув на працевлаштування, яке безпосереднім чином пов'язане з тим, наскільки відповідають освітні програми університету запитам ринку праці. Підкреслив, що деякі з них вже тепер потребують корегування або переорієнтації, але без втрати викладачів і науковців. Доручив проректорам за напрямами посилити роботу за критеріями, що належать до їхньої відповідальності.

2. СЛУХАЛИ

А.А.Мельниченка:

- здійснюється моніторинг переддипломної практики бакалаврів, їхньої підготовки до написання  бакалаврської роботи та її захисту;

- проведено Єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ) у бакалаврів 125-ої спеціальності. Із 126 осіб, які мали складати іспит, двоє не зʼявилися з поважних причин, їм надано додатковий день для складання іспиту. Одна особа іспиту не склала (припинила складання іспиту у звʼязку з повітряною тривогою);

- поточний тиждень – тиждень завершення оновлення освітніх програм, підготовки навчальних і навчальних робочих планів. У деяких підрозділах гаранти освітніх програм у  межах програм будуть організовувати відповідні сертифікатні програми;

- з 7 травня розпочалася реєстрація вступників до аспірантури на єдиний вступний іспит з англійської мови. З 22 липня розпочинається вступна кампанія до аспірантури;

- зʼявилися вступники до докторантури на позабюджетні місця;

- згідно з наказом про передачу функцій бухгалтерського обліку проводиться робота з бухгалтерами КБІС, зокрема щодо підготовки алгоритму дій програмних засобів з перенесення інформації щодо заробітній платі по позабюджетних підрозділах;

3. СЛУХАЛИ

В.А.Пасічника:

- відбулося засідання НТР та КНІД , на якому розглянули такі питання:

- у конкурсі на заміщення вакантної посади директора НДІ ІПОТ одноголосно підтримано кандидатуру Ю.І. Єханурова;

- кандидатуру проф. Є.М.Панова рекомендовано на здобуття Національної премії України імені Бориса Патона за 2024 рік, яке затверджується Верховною Радою України;

- розглянуто кандидатури для участі у конкурсі на Премію Президента України для молодих вчених (О.М.Вовк, проф. ФММ) та нагородження (Ю.В.Максимюк, здобувачка НН ІАТЕ);

- рекомендовано 3 монографії на отримання грифу Вченої ради КПІ;

- оголошено конкурс експертів Міністерства освіти і науки України для проведення наукової та науково-технічної експертизи об'єктів експертизи у сфері наукової та науково-технічної. Добір кандидатів в експерти відбуватиметься відповідно до наукових напрямів країн ОЕСР, а також відповідно до науково-освітніх спеціалізацій;

- минулого тижня подано 2 заявки на корисні моделі; отримано 8 патентів на корисну модель, 1 патент на винахід, 6 свідоцтв авторського права на твір.

4. СЛУХАЛИ

М.Ю.Ільченка:  

- триває підготовка до чергового засідання Вченої ради. Найактивніше працювала постійна комісія з питань наукової та інноваційної діяльності. Комісія готує та узагальнює пропозиції, подані до проєкту наказу МОН про державну атестацію наукових установ і закладів вищої освіти в частині провадження наукової діяльності, який винесено на громадське обговорення;

- також завершується тривала підготовка питання про об'єкти права інтелектуальної власності та її комерціалізації. На наступному засіданні Вченої ради це питання має бути ключовим.

5. СЛУХАЛИ

А.В.Ковтун:

- відбулася онлайн-зустріч представників КПІ на чолі з ректором Михайлом Згуровським з ректорами Сілезької політехніки – чинним Аркадіушем Менжиком та новообраним   Мареком Павелчиком, під час якої проведено перемовини  щодо започаткування співпраці в галузі авіаційної інженерії, енергозбереження та енергоменеджменту; програми дуальної форми; магістерської програми подвійного диплому «Інженерія інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів»;

- відбулася робоча зустріч із проректорами університетів Альянсу ATHENA. Мета зустрічі – визначення подальших напрямів зближення університетів альянсу та КПІ з фокусом на можливості допомоги з боку альянсу нашому університетові;

- триває підготовка до проведення міжнародного ЕкоФоруму «Екологія і мир»;

- у межах співпраці з Асоціацією CESAER на 23 травня запланована зустріч із новообраним Президентом Асоціації європейських науково-технічних університетів CESAER проф. Орла Філі (Президент Університетського коледжу Дубліну, Ірландія);

- на запрошення Президентки Польської освітянської фундації PERSPEKTYWY Б'янки Сівінські формується делегація у складі 120 студенток і вчених-жінок від КПІ та від України загалом для участі у VІ саміті «Perspektywy Women in Tech Summit 2024» у Варшаві 12-13 червня 2024 року;

- минулого тижня подано одну проєктну заявку на конкурс програми ERASMUS+ – (ФЛ);

- триває допомога підрозділам у підготовці 4-х проєктних заявок до конкурсів програм «Горизонт Європа», Шведського Інституту, ERASMUS+ (ФММ, ФЕА+ДМС, ФСП+ДМС, ФІОТ);

- 3 травня на сайті Освіта.ua https://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=8220 оприлюднено щорічний рейтинг закладів вищої освіти України за показниками даних науковометричної бази Scopus станом на 24 квітня 2024 року. Результати рейтингу ґрунтуються на показниках цитування наукових статей, опублікованих ЗВО, або їхніми фахівцями. У рейтинговій таблиці українські університети ранжовані за індексом Гірша – кількісним показником, що базується на числі наукових публікацій і кількості їх цитувань. Згідно з результатами рейтингу 2024 року, КПІ посідає 5-у позицію. однак при цьому  порівняно з 2023 роком КПІ підвищив свій індекс на 4 позиції ( 2023 – 70, 2024 – 74).

6.СЛУХАЛИ

В.А.Кондратюка:

- цивільний захист. Триває підготовка університету до можливих блекаутів: у кожному укритті перевірено генератори, створюються запаси паливно-мастильних матеріалів, також проводяться ремонтні роботи на трансформаторних підстанціях та інше;

- під час двомісячника благоустрою проведено значний обсяг робіт зі списання та вивезення застарілої техніки й непотрібу з підвальних приміщень низки корпусів і гуртожитків, що дозволить використовувати звільнені приміщення після дооблаштування як укриття;

- пожежна безпека. На минулому тижні завершено огляд обладнання. Розпочинається ремонт насосного обладнання, що встановлене в підвальних приміщеннях і  використовується для автоматичних систем пожежогасінння;  

- благоустрій. Завершується двомісячник з благоустрою. Закінчено роботи з ремонту стели, присвяченій політехнікам, які загинули у боях Другої світової війни. У парках триває косіння бур'янів;

- університет отримав від партнерів датчики моніторингу чистоти повітря та рівня  радіаційного фону. Проводиться калібрування датчиків радіаційного фону. Інформацію про рівні забруднення буде виведено на загальний сайт КПІ;

- представники адміністрації університету спільно зі студентами відвідали медичну компанію «Я ваш лікарь»,  ознайомилися з методиками надання послуг та отримали іншу інформацію. Студенти підтримали проєкт створення в КПІ за участі компанії університетського медичного центру. У зустрічі взяв участь декан ФБМІ, з яким було обговорено питання налагодження співпраці компанії з університетом у наукових проєктах; 

- заплановано провести ближчим часом атестацію співробітників університету, які працюють у шкідливих умовах;

- надходження від діяльності ЦФВС «Київський політехнік» зросли. Триває робота зі створення на його базі центру фізичної реабілітації поранених. У ЦФВС працюють 2 тренери, які мають відповідну кваліфікацію, триває робота із залучення додаткових фахівців, у тому числі й з числа випускників ФБМІ.  Двоє співробітників КПІ, які отримали поранення, вже проходять фізичну реабілітацію у залі важкої атлетики;

- кількість заяв працівників КПІ на перерахування частини їхньої зарплати на рахунок Фонду підтримки ЗСУ «Київський політехнік» зростає: за квітень надійшло ще 300 заяв від співробітників університету, сума регулярних надходжень за місяць зросла завдяки цьому на 45 тисяч гривень. Усього загальна кількість співробітників, які щомісяця перераховують частину зарплати на рахунок Фонду, – приблизно 1500 осіб;

- минулого тижня на Площі Знань університету відбулася церемонія передачі санітарних спецавтомобілів представникам ЗСУ, Нацгвардії та Прикордонної служби. Машини  придбано завдяки ініціативам соціального проєкту «Українська місія Ігоря Вітенька», волонтерської спільноти Бельгії, Української Ради Миру, Міжнародної  громадської організації «Рада з екологічної безпеки» а також Посольства Королівства Бельгія в Україні, Громадської організації «Український Альянс». Передано 14 автомобілів.

7. СЛУХАЛИ

Л.Г.Субботіну:

- підписано наказ МОН щодо переведення ЗВО на формульне фінансування. Відповідно до цього наказу з бюджету КПІ за програмою 1160 знято певні обсяги фінансування. Корегування проводитиметься впродовж 8 місяців, починаючи з травня. Отож тих коштів, які залишаються, вистачатиме на фінансування лише обов'язкових виплат співробітникам. Комунальні послуги університет буде змушений сплачувати за рахунок спецфонду. Відтак Адміністративна рада має розглянути питання про коригування структури розподілу коштів зі спецфонду. Також в університеті має бути розроблено план заходів зі скорочення витрат на комунальні послуги у другому півріччі;

-станом на 7 травня університет отримав лише кошти на фінансування стипендії за травень;

- кредиторської заборгованості університет не має, всі проплати пройшли;

- штатний розпис станом на 1 квітня відпрацьовано і надано на затвердження МОН. Найімовірніше,  що там його розглядатимуть з урахуванням фінансування, затвердженого за формульним розподілом;

- триває робота зі списання застарілого обладнання та матеріалів, в тому числі й по КБІС;

- багато проплат здійснюється на акредитацію освітніх програм, тому їх частково проводять за рахунок підрозділів, частково – за рахунок централізованих фондів тих підрозділів, які не мають спецкоштів.

8. СЛУХАЛИ

О.О.Царенка:

- у Студмістечку проводиться підготовка до спортивно-розважального заходу «Поляна-квест», провести який планується в наступному тижні;

- триває проведення планових ремонтів кімнат, кухень та інших приміщень у гуртожитках №№ 6, 14, 15, 16 і 21.  У гуртожитку №16 також ремонтуються душові кімнати. Крім того, в гуртожитках розпочато ремонт і перекладення пожежних рукавів;

- проведено обхід укриттів, прийнято рішення звільнити у гуртожитках №8 і №11 підвальні приміщення, де були розміщені студентське кафе та склад, і після косметичних ремонтів влаштувати там найпростіші укриття приблизно на 100-150 місць кожне.

9. СЛУХАЛИ

Є.В.Кулик:

- в НТБ зросла кількість консультувань працівників редакцій університетських наукових періодичних видань, оргкомітетів конференцій і окремих науковців;

- для науковців і всіх охочих минулого тижня проведено черговий вебінар з питань доброчесного використання джерел та іншого «Бібліографічний менеджер Mendeley: формування власної бібліотеки та доброчесне використання джерел»;

-  триває робота з наповнення інституційного репозитарію, сьогодні в ньому вже розміщено понад 60 тисяч документів.  їхнє поповнення триває;

- проведено 12 перевірок нових підручників і посібників  на ознаки плагіату;

- триває проведення екскурсій по освітньому простору смартукриття «CLUST Space». Минулого тижня його відвідали приблизно 1000 осіб.

10.СЛУХАЛИ

М.М.Перестюк:

- доуніверситетська підготовка. Завершується навчання. Цього року випущено 928 слухачів, з них 862 – це одинадцятикласники. Проводиться новий набір слухачів;

- «Платформа з працевлаштування». На 29 травня заплановано провести велику її презентацію. Розробляється сайт платформи та, власне, презентація;

- Медіалабораторія. Завершено цикл «Campus. Вступ», цільовою аудиторією якого є вступники. Підготовлено і оприлюднено 21 програму  про 21 факультет. Також створено англомовний YouTube канал, який майже щодня поповнюється. Розпочато підготовку до промокампанії навчання в КПІ.

11. СЛУХАЛИ

М.О.Мазур:

- розпочато передачу трудових книжок працівників, які цього року оформлятимуть пенсію, до Пенсійного фонду для полегшення їм процедури такого оформлення;

- завершено розроблення Положення про роботу Державного політехнічному музею  університету у відповідності з його затвердженим штатним розписом (спільно з Юридичним управлінням);

- створюється комісія з питань надання доплат за  науковий ступінь працівникам, які не належать до категорії НПП;

- Державний архів розпочав підготовку документів для участі в конкурсі на отримання гранту уряду США на оцифрування документів архівних відділів, Утім критеріїв, за якими визначатимуться такі відділи для отримання гранту, досі немає.

12. СЛУХАЛИ

М.О.Безуглого:

- значно збільшилася кількість заяв на отримання путівок на оздоровлення – за 4,5 місяці поточного року їх надійшло майже стільки, скільки за весь минулий рік; 

- Київська міська організація профспілки працівників освіти і науки передала три «Мавіка» і три тепловізори військовим. У збиранні коштів на їхнє придбання активну участь взяла і профспілкова організація КПІ;

- профспілка допоможе комплектами шахів для проведення на базі університету Чемпіонату України серед ЗВО з шахів.

13. СЛУХАЛИ

Ю.Максимюк:

- продовжується робота студентського інженерного гуртка. Забезпечується питання ширшого залучення до його роботи студентів;

- представники Студпарламенту взяли участь у виїзній зустрічі з представниками медичної установи «Я ваш лікар», ознайомилися з умовами роботи а обладнанням їхніх клінік.

14. СЛУХАЛИ

С.Шестерова (новобраний голова Студентської ради КПІ):

- формулюються основні принципи, на яких має грунтуватися робота Студентської ради. Серед ключових напрямів – наближення до проблем університету і організація допомоги з боку Студради в його роботі;

- 4 травня відбулася  конференція студентів університету. На ній затверджено кошторис на рік загальним обсягом 750 тис. гривень. Розглянуто питання виділення коштів на ЗСУ, затверджено резервування 2 млн. гривень, які не передаватимуться на рахунок Фонду підтримки «Київський політехнік», а спрямовуватимуться на фінансування студентських ініціатив відповідного напряму за наданими кошторисами.

ВИСТУПИЛИ

М.З.Згуровський:

- окреслив ще один важливий напрям роботи Студради: роботу з першокурсниками. Студенти, які тільки приходять в університет, можуть не знати про всі ті можливості, що їх відкриває КПІ для їхнього саморозвитку, – і не лише в навчанні.  Стурдада мала б максимально відкрити студентам усі ці можливості й сприяти тому, щоб студенти могли розвивати свої здібності й розкривати потенціал. І, звісно, не забувати про допомогу нашій країні під час війни.    

Я.Ю.Цимбаленко:

- запропонувала зустрітися оновленій команді Студради університету та Студрад підрозділів для обговорення питань спільної діяльності, зокрема і в напрямах формування атмосфери доброчесності та нетерпимості до корупції.

15. СЛУХАЛИ

І.Степанюка:

- минулого тижня було проведено чергову трансляцію футбольного матчу;

- гуманітарний штаб  Профкому студентів продовжує свою роботу, зокрема і за  гуманітарними проєктами;

- видано перепустки до басейну. Встановлено рекорд останніх років – їх отримали понад 770 студентів;

- основне питання цього тижня – підготовка до Чемпіонату України з шахів серед студентів. Він проходитиме з 10 до 12 травня у смартукритті НТБ «CLUST Space».  Регламент змагань підписано 1 травня. Вирішуються питання розміщення учасників турніру з інших міст.  Завершується формування команди КПІ, до її складу входитимуть кілька майстрів ФІДЕ.

Дата події