До уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції в КПІ ім. Ігоря Сікорського письмово звернувся представник КПІшної спільноти з проханням роз'яснити, що таке конфлікт інтересів, у чому він проявляється і як його можна уникнути. Питання важливе і, дійсно, може бути не зовсім зрозумілим людям, далеким від сфери юриспруденції. Отож нижче надане докладне тлумачення цього терміну, наведено приклад виникнення конфлікту інтересів і визначено законні варіанти вирішення цієї проблеми.

Закон України "Про запобігання корупції" (далі – Закон) визначає обмеження до спільної роботи близьких осіб.

Але виникає запитання, кого можна віднести до таких осіб? Закон дає на нього чітку відповідь: близькі особи – це члени сім'ї суб'єкта, зазначеного у ч. 1 ст. 3 Закону, а також чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб'єкта.

З чим пов'язано обмеження спільної роботи близьких осіб? Передусім з виникненням конфлікту інтересів. Закон розділяє потенційний конфлікт інтересів (коли у особи наявний приватний інтерес у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень) та реальний конфлікт інтересів (суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень).

Національне агентство запобігання корупції (далі – НАЗК) у своїх аналітичних матеріалах також робить застереження щодо виникнення конфлікту інтересів між особами, що знаходяться у дружніх відносинах або відносинах спільного проживання та працюють в умовах підпорядкування. Таке застереження НАЗК базується на нормах етики поведінки працівників юридичних осіб публічної сфери.

Але повернімося до сутності конфлікту інтересів.

Дехто може стверджувати: "…ні, в мене відсутній конфлікт, я виконую все на загальних підставах, я не зловживаю наданими повноваженнями..." Це добре, і ми знаємо про високий рівень доброчесності в університеті, але Закон є єдиним для всіх і його вимоги є однозначними для кожного. За таких обставин, у разі виникнення ситуації, в якій претендент на посаду є близькою особою працівника в умовах прямого підпорядкування, виникає й конфлікт інтересів, що потребує негайного реагування.

Пояснимо: пряме підпорядкування – це відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням.

Отож обов'язком кожного працівника університету відповідно до Закону є:

1) вживання заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

2) повідомлення не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів, безпосереднього керівника;

3) невчинення дій та не прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

4) вжиття заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Звідси випливає наступне запитання: а в який спосіб може бути врегульовано питання конфлікту інтересів?

Законодавець дає декілька варіантів вирішення цієї проблеми:

1) усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;

2) застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;

3) обмеження доступу особи до певної інформації;

4) перегляд обсягу службових повноважень особи;

5) переведення особи на іншу посаду;

6) звільнення особи.

Кожний з цих варіантів врегулювання конфлікту інтересів застосовується з урахуванням певних обставин, як-от тривалість та взаємодія, ступінь корупційного ризику та інше.

НАЗК наголошує на тому, що в діяльності юридичних осіб публічного права, а саме до таких відноситься КПІ ім. Ігоря Сікорського, не повинно бути прихованих конфліктів інтересів.

Ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського наполягає на роботі, спрямованій на усунення будь-яких корупційних ризиків у діяльності університету. Задля цього працює університетська комісія з оцінки корупційних ризиків. Вона розглядає питання з різноманітних напрямів роботи університету: організаційної, адміністративно-господарської, фінансової, навчальної, наукової та кадрової.

Але повернімося до спільної роботи близьких осіб.

Як зрозуміти, є у вас конфлікт інтересів чи немає?

Розглянемо приклад. Близька вам особа втратила роботу, а ви як людина чуйна та зацікавлена в тому, щоб вона не залишилася без засобів існування, запропонували їй обійняти вакансію, яка саме зараз була вільною у підпорядкованому вам підрозділі. Ви – керівник цього підрозділу та виконуєте організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції, тобто наділені певними владними повноваженнями.

Ця особа, і ви в цьому впевнені, є порядною людиною, кваліфікованим спеціалістом та відповідальним працівником – отже, найкращим, на ваш погляд, кандидатом на цю посаду. До того ж, під час роботи вам буде просто знаходити спільну мову і розраховувати на підтримку, ви зможете не перевіряти та не нагадувати по декілька разів про виконання визначеного завдання – так, у всякому разі, ви вважаєте.

Але…

З часом ваша близька людина може просити вас про підвищення, або ви й самі забажаєте перевести її на вищу посаду чи на посаду з вищим рівнем заробітної плати, або платити їй премію, більшу ніж у решти співробітників, або надавати відпустку на такий термін і в той час, коли всім буде відмовлено, або не включати її в робочі та дорадчі органи та не покладати додаткових обов'язків тощо – таких "або" може бути багато.

Ви не звертатимете уваги на її запізнення, не будете вимагати залишатися на понаднормовий час, бо знаєте, що у неї, скажімо, є квітки до театру; або ви будете клопотати про встановлення надбавки, оскільки її дитина йде до школи, абощо.

От і виникає конфлікт інтересів.

З одного боку, ви турбуєтесь про близьку людину, роблячи їй поступки, а з іншого – це гальмує робочий процес або ж покладає на інших працівників додаткове робоче навантаження. При цьому людина, близька до керівника, своєчасно отримує гроші, та ще й часто-густо в підвищеному розмірі.

Залишимо осторонь народну мудрість, що з близькими особами не можна працювати, лише звернімо увагу на той факт, що законодавець також не схвалює спільної роботи близьких осіб, вбачаючи в цьому потенційну небезпеку зловживань або кумівства (непотизму).

Закон України "Про запобігання корупції" визначає, що реальний чи потенційний конфлікт інтересів є корупційним проявом та несе корупційні ризики. Отож, щоб запобігти цьому в діяльності працівників університету, слід всіляко уникати ситуацій виникнення конфлікту інтересів.

Яна Цимбаленко,
уповноважена особа з питань запобігання
та виявлення корупції в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Антикорупційне навчання «Просто про конфлікт інтересів»

Національне агентство з питань запобіганню корупції розробило комплекс освітніх онлайн курсів з питань запобіганню корупції з метою залучення до антикорупційного навчання як найбільш широкої аудиторії.

Антикорупційна уповноважена Яна ЦИМБАЛЕНКО, виконуючи покладені на неї завдання, а саме залучення учасників освітнього процесу до просвітницької роботи з питань запобігання та виявлення корупції, запрошує всіх охочих пройти онлайн курс «Зрозуміло про конфлікт інтересів» (https://bit.ly/3vYAEZl). Запобігання конфлікту інтересів під час виконання службових обов'язків є цікавою та вкрай запитуваною темою.

З великим почуттям гумору та у дотепній формі серіал розповідає про те, що таке конфлікт інтересів та як його уникнути під час вирішення службових питань. Навчання розраховано на 15 хвилин вашого часу.

Дякую, що приєднались до антикорупційного навчання.

З повагою, Яна ЦИМБАЛЕНКО.

НАЗК Офіс генпрокурора НАБУофіс доброчесності НАЗК