У 2015 році КПІ ім. Ігоря Сікорського став одним із перших в Україні закладів вищої освіти, які прийняли власну Антикорупційну програму. Конференція трудового колективу університету тоді підтримала цю ініціативу та надала поштовх подальшому розвиткові антикорупційної політики університету.

А 10 грудня 2021 року Національне агентство із запобігання корупції (далі – НАЗК) затвердило типову антикорупційну програму юридичної особи (далі – Програма). Показово, що Антикорупційна програма КПІ 2015 року здебільшого вже передбачила необхідність впрова¬дження таких норм, що в подальшому НАЗК вмістила і в типовий для всієї Україні документ.

Утім, процес не стояв на місці: 20 червня 2022 року Антикорупційну стратегію ухвалила Верховна Рада України, а уряд затвердив Антикорупційну програму на період до 2025 року.

Питання оновлення внутрішніх антикорупційних стандартів для КПІ знову набуло особливої актуальності.

Власне, це й зрозуміло, адже Україна вийшла на великий шлях перетворень, які без дієвої боротьби з корупцією не матимуть успіху. І в авангарді антикорупційної стратегії держави виступають заклади освіти, передусім вищої. На них покладається велика відповідальність за дотримання доброчесності та антикорупції в науково-педагогічному середовищі та під час проведення освіт¬нього процесу. А формування доброчесності та антикорупції "в теорії" без прикладного демонстрування не має сенсу, оскільки є справжнім лицемірством.

Отож КПІ ім. Ігоря Сікорського підготував та після громадського обговорення затвердив у новій редакції Антикорупційну програму університету.

Конференція трудового колективу 20 квітня 2023 року ці зміни підтримала. Антикорупційна програма університету стала підґрунтям подальшої розбудови антикорупційної політики КПІ.

Водночас слід зауважити, що в цьому напрямі в університеті було зроблено вже доволі багато. Результати систематичних опитувань студентів і викладачів щодо проявів корупції в університеті свідчать, що КПІ ім. Ігоря Сікорського загалом є університетом, вільним від цих негативних проявів. Проте позитивні результати опитувань серед спільноти КПІшників не повинні стати підставою для гальмування розвитку антикорупційної політики в університеті. Навпаки, процес професіоналізації антикорупційної діяльності має бути піднесений на новий рівень. Ідея доброчесності та антикорупції повинна стати метою та візією сталого розвитку університету на довгострокову перспективу.

Залучення студентів і працівників до антикорупційної діяльності не лише в університеті, а й у галузі освіти загалом є кроком до розвитку та активізації громадянського суспільства. А залучення до антикорупційної діяльності інтелекту нації є запорукою становлення України як рівної серед розвинених країн світу.

Я. Ю. Цимбаленко,
уповноважена особа з питань запобігання
та виявлення корупції в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Антикорупційна програма

Антикорупційна програма України закладає пакет заходів щодо запобігання та подолання корупції, зокрема й у галузі освіти.

Наслідуючи кроки держави, КПІ ініціює оновлення своєї антикорупційної програми.

Підвищення ефективності системи запобігання корупції та корупційним практикам і донесення принципів доброчесності до кожного члена університетської спільноти — очікувані результати нової програми.

‼️ Проєкт Антикорупційної програми КПІ

📝 Пропозиції до проєкту надсилайте до 15 квітня 2023 року.

Долучення Розмір
Антикорупційна програма (748.95 КБ) 748.95 КБ
Дата події