Інформація про засідання ректорату - оперативного штабу реагування та забезпечення життєдіяльності університету від 20 березня 2023 року

20 березня під головуванням ректора М.З.Згуровського відбулося чергове засідання ректорату - оперативного штабу реагування та забезпечення життєдіяльності університету. Розглянуто низку питань організації освітнього процесу в умовах режиму воєнного стану, а також забезпечення життєдіяльності та безпеки університету.

Виступили: М.З.Згуровський, О.А.Жученко, А.А.Мельниченко, Н.В.Семінська, В.А.Пасічник, М.Ю.Ільченко, С.І.Сидоренко, В.А.Кондратюк, Л.Г.Субботіна, О.А.Іщенко, М.М.Перестюк, М.Л.Друченко, Є.Малкіна, І.Степанюк.

Основні питання, які розглянуто на засіданні, та рішення, що було ухвалено:

1. Освітній процес. Навчання здійснюється в дистанційному синхронному режимі, згідно з розкладами. Інформаційні ресурси працюють без перебоїв. Триває підготовка до переведення освітнього процесу на змішаний режим, опрацьовуються  моделі організації освітнього процесу в такому форматі. Проводиться опитування студентів і викладачів щодо місця їхнього перебування та готовності перейти на змішаний режим роботи. Особлива увага приділяється тим освітнім програмам, за якими без лабораторно-практичної компоненти повноцінна підготовка фахівців неможлива. За попередніми результатами опитування приблизно 90% викладачів перебувають у Києві і готові працювати в очному режимі. Також вживаються заходи щодо належної підготовки матеріальної бази та приміщень інститутів і факультетів КПІ для переходу на змішаний режим навчання (О.А.Жученко, А.А.Мельниченко, Н.В.Семінська, В.А.Кондратюк).

2. 20 березня розпочався перший календарний контроль (атестація) для всіх курсів. Він проводитиметься до 1 квітня (О.А.Жученко, Н.В.Семінська).

3. Вступна кампанія. В МОН України видано наказ про затвердження порядку прийому до ЗВО у поточному році. Поки що юридичної сили цей документ не  набрав, оскільки його скеровано на юстування до Міністерства юстиції. Проте зрозуміло, що навіть якщо в нього вноситимуться певні зміни, то вони  не будуть значними. Серед основних моментів – 3 предмети для складання в межах національного мультипредметного тесту: два обов'язкових – українська мова та математика, і один за вибором;  підвищено до 130 балів мінімальний бал для вступу на бюджет; за низкою спеціальностей (соціологія, право, економіка, журналістика та деякі інші) передбачено широкий конкурс на рівні держави, по інших – фіксований конкурс на рівні університетів. Терміни вступної кампанії майже збережено: у частині бюджетного фінансування – до 1 вересня, прийом на навчання за контрактною формою та до магістратури – пізніше. На рівні КПІ проводиться підготовка до  проведення засідання Приймальної комісії, на якому планується затвердити університетські правила прийому та вирішити низку організаційних питань. Минулого тижня також підписано наказ про формування усіх відбіркових комісій на факультетах і в інститутах (О.А.Жученко, Приймальна комісія).

4. Кадрові питання. Минулого тижня відбулося засідання Експертно-кваліфікаційної комісії університету, на якому розглянуто кандидатури претендентів на 10 посад професорського складу та 2 посади завідувачів кафедр. Також конкурсна комісія  відповідно до рекомендацій Вченої ради університету та за показниками попередньої діяльності претендентів за контрактами надала рекомендації щодо термінів, на які мають бути підписані контракти для цих професорів (О.А.Жученко).

5. Триває підготовка до проведення Конференції трудового колективу університету: підготовлено і підписано наказ про перевірку виконання Колективного договору.  Відповідна комісія почала працювати.  Розпочинається проведення конференції трудових колективів факультетів та інститутів і звітування керівників. Попередньо планується провести Конференцію 20 квітня. Згідно з затвердженими 13 березня Вченою радою КПІ нормами представництва, в ній має взяти участь до 700 делегатів (О.А.Жученко, М.О.Безуглий, декани факультетів і директори інстуитутів).

6. Триває акредитаційна кампанія. Минулого тижня в університеті працювали 2 експертні групи за 4 освітніми програмами (ОП), на цьому тижні також працюватимуть 2  експертні групи. Крім того, на поточний тиждень запланована акредитації PhD-програми з маркетингу. Минулого тижня також опубліковано висновки галузевих експертних рад (ГЕР) по 7 ОП – всі вони позитивні, тож ці програми буде передано на затвердження. По одній ОП (з фізики) університет має зауваження до проєкту рішення ГЕР, підрозділи навчального блоку готують відповідні додаткові пояснення та матеріали. Також отримано 3 перші звіти експертних груп, які працювали в університеті на рівні первинної акредитації, – вони також позитивні (О.А.Жученко).    

7. Міжнародна акредитація. Минулого тижня згідно з планом надіслано матеріали по 4 ОП на міжнародну акредитацію. Це 2 бакалаврські програми і 2 програми магістерського рівня. Матеріали адресатами отримані й з ними розпочато роботу за визначеними процедурами. До міжнародної акредитації на тих само умовах, тобто без фінансових витрат університету, готується ще одна бакалаврська програма (О.А.Жученко, Б.І.Дуда).    

8. У межах підготовки до переведення освітнього процесу в очний (змішаний) режим проводиться «кластеризація» навчальних підрозділів, тобто визначення того, які з них мають бути переведені в очний режим у першу чергу, які можуть працювати в комбінованому режимі. При цьому вирішуються проблеми місць проведення занять організації заходів безпеки і таке інше. Готуються варіанти рішень (А.А.Мельниченко).

9. Проводиться робота з підготовки робочих навчальних планів. Триває кампанія вибору студентами дисциплін з загальноуніверситетського каталогу. У деяких підрозділах вона проходить дуже активно, наприклад у НН ІПСА свій вибір зробили вже 87% студентів.  Слід зауважити, що вибір слід зробити вчасно, бо кількість слухачів у кожного конкретного лектора може бути обмеженою. На жаль, на початку минулого тижня на університетську систему «MyKPI», в якій реалізується ця робота, була здійснена кібератака. Кіберінцидент було зафіксовано і дані про нього передано до кіберполіції  (А.А.Мельниченко, В.А.Кондратюк).

10. У зв'язку з виходом нових правил прийому до ЗВО проводиться підготовка оновлених правил прийому до аспірантури та докторантури. Документи до докторантури потрібно буде подавати дещо раніше, прийом здійснюватиметься у вересні (А.А.Мельниченко).

11. Триває робота з подальшого вдосконалення інформаційної інфраструктури університету, зокрема й «Електронного Кампусу». Минулого тижня ще кілька ресурсів КПІ було перенесено до хмарних середовищ (А.А.Мельниченко, КБ ІС).

12. Представники ДНВР у складі робочій групі проводять опитування студентів щодо місця їх перебування та можливості брати участь в освітньому процесі дистанційно та у змішаному режимі (А.А.Мельниченко, Н.В.Семінська, Т.А.Хижняк).

13. З метою удосконалення роботи на факультетах/інститутах у частині призначення/зняття соціальної стипендії, нарахування додаткових балів та академічної стипендії в другому семестрі, розробляється календарний графік проведення заходів за участю підрозділів (Н.В.Семінська, Ю.Б.Квасневська).

14. Проведено засідання відбіркових комісій з питань академічної мобільності до Політехнічного університету Сетуба (Португалія) та до Університету Анкари (Туреччина) (Н.В.Семінська, Т.А.Хижняк).

15. 13 березня в  межах відрядження до університету імені Адама Міцкевича проректорка КПІ прочитала лекцію щодо результатів опитування «Студентство під час війни: виклики, новий досвід, емоції та побут». Результати опитування, з-поміж іншого, стануть у пригоді для вдосконалення системи підтримки українських студентів як в Україні, так і за кордоном і подальшої проєктної роботи (Н.В.Семінська).

16. У межах проєкту NAWA «Солідарність з Україною – Європейські університети» ДНВР разом з представники 25 університетів-партнерів з України взяли участь у Літній школі університету імені Адама Міцкевича (Польща). Відбулися зустрічі учасників Літньої школи з членами ректорату, деканами та проректорами університету, а також зустрічі з представниками влади міста Познань. Тематика зустрічей: можливості академічної співпраці в контексті академічних обмінів, міжінституційні освітні програми, спільні наукові проєкти та дуальна освіта. Особливу увагу приділено обговоренню проблем вищої освіти в Україні в умовах війни, інтернаціоналізації в умовах війни та після перемоги, можливостям розвитку співпраці та перспективам фінансування проєктів з фондів ЄС (Н.В.Семінська, О.П.Демиденко).

17. З 15 по 19 березня в рамках тренінгового курсу «Менеджмент інтернаціоналізації та українсько-німецького співробітництва» здійснено візит до центрального офісу німецької служби академічних обмінів ДААД, фундації Гумбольдта, а також фонду DFG (Deutsche Research Foundation) (О.П.Демиденко).

18. З метою популяризації можливостей КПІ та знайомства з університетом, відновлено  роботу Клуба екскурсоводів. Мета його діяльності – створення екскурсійних програм по кампусу, підготовка студентів для проведення екскурсійних програм (Н.М.Пожарська).  

19. Минулого тижня силами ФМФ проведено комплекс заходів з нагоди Міжнародного дня числа Пі, а саме:

- опубліковано привітання ректора та записано в ЦКМ ролик «Музика числа Пі»;

- проведено математичний бій Pi Day Digital Battle між студентами;

- відбувся квест «Стежками загадкових чисел», участь у якому взяли понад 140 школярів; - проведено конкурс «3 і 14 способів одержати число 2023»;

- проведено наукову конференцію, що проходила в КНУ ім. Т.Г.Шевченка, організаторами якої були викладачі та студенти ФМФ КПІ (Н.В.Семінська, Н.М.Пожарська, В.В.Ванін).

20. У рамках профорієнтації студентів та їхнього зближення з партнерами університету проведено  розширену зустріч з представниками ТОВ «Курс-Орбітал» (ФЕЛ, ННІТС, РТФ, ННІАТ) та онлайн зустріч з представниками компанії «Mazars in Ukraine», під час яких були обговорені питання співпраці, досягнуто домовленостей щодо проведення низки спільних заходів (Н.В.Семінська, Н.М.Пожарська).

21. Проведено організаційну зустріч з представниками факультетів/ інститутів/структурних підрозділів за проєктом «КПІстіна». Спільно з представниками НН ВПІ розглянуто подані факультетами/інститутами оновлені логотипи. Проведено індивідуальні консультації представників підрозділів щодо покращення візуального вигляду їхніх «лого» (Н.В.Семінська, Н.М.Пожарська).

22. 16 березня розпочався тестовий тур відкритої університетської олімпіади з програмування «KPI-Open». Станом на 17 березня на платформі eOlymp зареєстровано 59 команд. До участі в ній запрошуються як студенти, так і школярі (Н.В.Семінська, Н.М.Пожарська).

23. Минулого тижня проведено 3 олімпіади: з охорони праці, англійської мови та хімії (Н.В.Семінська, Н.М.Пожарська).

24. Доуніверситетська підготовка. Проводиться підготовка до випускної атестації слухачів. Паралельно на цьому тижні стартуватимуть прискорені курси  підготовки до мультипредметного тесту. Також розпочато набір на літній потік курсів. Багато слухачів сплачують вартість навчання за весь навчальний рік.

25. Центр тестування. Департамент навчальної роботи, департамент якості освітнього процесу та Приймальна комісія спільно з ННЦ ІМЯО готують проведення комплексного моніторингу якості підготовки фахівців. Цього року для студентів 4 курсу він охоплюватиме фундаментальні дисципліни, іноземну мову та тест загальної навчальної компетентності. Тест планується провести з 27 березня по 4 квітня. Його результати буде розіслано у підрозділи (М.М.Перестюк).

26. Напрацьовано пропозиції щодо управлінських рішень, які унеможливили б у майбутньому зауваження з боку організацій-перевіряльників (В.А.Пасічник, ДЕФ).

27. Розпочато аудит держбюджетних тем, які завершились у 2021 році. Напрацьовуються механізми для взаємодії з керівниками щодо усунення порушень у питаннях охорони службових об'єктів прав інтелектуальнї власності (ОПІВ) (В.А.Пасічник).

28. 17 березня відбулося планове засідання Ради космічної програми, на якому обговорено хід виконання проєкту «PolyITAN-12U», зокрема узгодження питання власності космічного апарату та виконання міжнародного проєкту з Познанською політехнікою (В.А.Пасічник, Ю.М.Сидоренко, С.П.Пуха).

29. Підготовлено і 17 березня надіслано до ДКАУ інформацію про створення в КПІ ім. Ігоря Сікорського супутників класів «нано» та «мікро» (В.А.Пасічник, Ю.М.Сидоренко, С.П.Пуха).

30. До МОН України надіслано лист щодо припинення митного режиму «тимчасове вивезення» університетського наносупутника «PolyITAN-HP-30» формату 2U CUBESAT (В.А.Пасічник, Ю.М.Сидоренко).

31. До МОН України надіслано звітні матеріали за бюджетними програмами, а також інформацію про стан реалізації в КПІ  тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок МОН на 2022-2026 роки (В.А.Пасічник, Ю.М.Сидоренко).

32. До МОН України скеровано лист щодо висунення кандидатури д.т.н., професорки, завідувачки кафедри математичного моделювання та аналізу даних Наталії Миколаївни Куссуль на конкурс щодо обрання членом Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій (В.А.Пасічник).

33. За результатами конкурсу «Молодий викладач-дослідник 2022» кількість переможців по підрозділах така: ННІМЗ – 5, ННІЕЕ – 4, ІХФ, ХТФ – по 3, ННІАТЕ, ННІПСА,ННММІ,ФБТ, ФСП, ФІОТ, ФЕЛ, ФММ – по 2, ННВПІ, РТФ, ННФТІ, ФМФ – по  1 (В.А.Пасічник, О.В.Савич).

34. На сайті io.kpi.ua верифіковано патенти щодо їхнього терміну дії. Внесено 30 записів про можливості науково-дослідницького обладнання підрозділів (НН ІТС, ФЕА, НН ФТІ, ННІМЗ, ННВПІ) (О.Я.Юрчишин).

35. До УКРНОІВІ подано дві заявки на корисну модель (ПБФ, НН ІАТЕ). Отримано 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір (ФММ) (О.Я.Юрчишин).

36. Здійснено редагування 12 із 24 сюжетів третьої частини ювілейного видання «КПІ. Друге століття, продовження традицій» стосовно результатів діяльності підрозділів. Зверстано 110 його сторінок (1-й, 2-й і 3-й розділи), опрацьовано і  відредаговано ще 280 його сторінок  (М.Ю.Ільченко, С.М.Зигуля, В.В.Татарчук).

37. Завершено редагування розділу видання, що стосується вчителів керівників наукових шкіл (54 особи), а також списку лауреатів державних і премій Президента України (М.Ю.Ільченко).

38. Відбулася чергова нарада робочої групи з підготовки до 125-річчя КПІ, обговорено концепцію дизайну почесних нагород та відзнак КПІ (М.Ю.Ільченко, П.О.Киричок).

39. На виконання рекомендацій Генерального секретаря Альянсу CESAER щодо участі КПІ як новообраного члена Альянсу в роботі за ключовими напрямами, видано розпорядження про введення представників КПІ до відповідних робочих груп Альянсу (С.І.Сидоренко, А.П.Шишолін).

40. Спільно з директором ННІАТЕ продовжується робота з випускником ТЕФ, керівником компанії Invenergy Майклом Польські, стосовно заснування в КПІ «Навчально-інноваційного центру енергетики майбутнього» (С.І.Сидоренко, Є.М.Письменний).

41.Представники ДМС узяли участь у засіданні Поважної ради, присвяченому питанням формування закордонних рад з відзнаки Поважної Ради – «Ордена Святого Пантелеймона». Створення таких закордонних рад має на меті залучити до взаємодії із Україною авторитетних і відомих в світі діячів, які продовжують відігравати впливову роль в своїх країнах і в міжнародному вимірі (С.І.Сидоренко).

42. За результатами зустрічі вчених КПІ з представниками компанії «SAPAIC Industries»  обговорено можливі напрями співпраці, зокрема щодо підготовки спільних проєктів з університетами Франції і з компанією «SAPAIC» для подальшої подачі на конкурси програм «Горизонт Європа» та НАТО «SPS» (Ю.І. Якименко, О.С. Яндульський, С.П. Денисюк, Є.М. Письменний, В.С. Камаєв).

43. На запит офісу ООН за програмою UNAI (Program Manager of the United Nations Academic Impact and Public Information Officer) завершено роботу над звітом про діяльність КПІ як єдиного від України представника в цій програмі (С.І.Сидоренко, А.А. Мельниченко).

44. Завершується підготовка до засідання Національного номінаційного комітету України щодо розгляду робіт в Україні на здобуття премії «The Sustainability Award» 2023 року – премії Нобелівського фонду сталого розвитку (NSTF – Nobel Sustainability Trust Foundation) (С.І.Сидоренко).

45. Спільно із А.А. Мельниченком ДМС продовжує співпрацю з Центром ресурсоефективного та чистого виробництва щодо передачі розробленого Центром у 2020 році онлайн-курсу «Ресурсоефективне та чисте виробництво» в межах проєкту ЮНІДО «Сприяння адаптації та впровадженню ресурсоефективного та більш чистого виробництва шляхом створення і роботи Центру більш чистого виробництва в Україні», який фінансувався Швейцарією (С.І.Сидоренко, С.П.Денисюк).

46. Минулого тижня від КПІ подано 2 проєктні заявки:

– на конкурс «Горизонт Європа» за участі ІПСА на тему «Перспективна політика ЄС для стійкого демократичного врядування в країнах Східного партнерства та Західних Балканів» (К.В.Єфремов, І.О.Пишнограєв, М.О.Кравченко);

– на конкурс програми «ERASMUS+» за участі ННІАТЕ «Екологічні навички молоді для сталого розвитку транспортно-логістичного ринку» (Environmental and soft youth skills for sustainable development of transport and logistics market) (Є. М.Письменний).

47. Розпочато консультації з Вальдемаром Сівінські стосовно спільної роботи з впровадження положень Декларації Єврокомісара Марії Габріель «Incubation of Freedom» – через підготовку проєктної заявки для подачі на конкурс програми ERASMUS+ (KA2) (С.І.Сидоренко, С.М.Шукаєв).

48. Розпочато кампанію набору іноземних громадян на навчання в КПІ. Сформовано  відбіркову комісію ЦМО, до складу якої увійшли представники всіх факультетів та інститутів КПІ (С.І.Сидоренко,А.А.Мельниченко, С.С.Маулік).

49. Цивільний захист. Проведено перевірку і аналіз виконання проведених робіт з облаштування укриттів університету. Триває робота щодо створення умов для переходу на очний режим занять, у тому числі й у частині забезпечення безпеки студентів і викладачів (В.А.Кондратюк, Ю.В.Нестеренко).  

50. Пожежна безпека. Впродовж двох минулих тижнів проведено огляд усіх первинних засобів пожежогасіння університету. Ближчим часом проводитиметься опосвідчення і, за необхідності, перезарядка усіх таких засобів (В.А.Кондратюк).

51. Теплопостачання. На минулому тижні через брак потужностей генерації тепла в Києві та весняне потепління в університеті прийнято рішення почати від'єднувати від теплопостачання незазелені гуртожитки студмістечка і навчальні корпуси (окрім корпусу №27). Будівлі спочатку буде переведено на мінімальний рівень опалення з подальшим відключенням  (В.А.Кондратюк).

52.  Ремонтні роботи. Завершуються ремонтні роботи у Великій фізичній аудиторії: відремонтовано дах, очищено вікна, відновлено ліпнину. Окреслено план необхідних робіт у залі Вченої ради університету: для ремонту і заміни  буде демонтовано кількадесят стільців, тоді проведено циклування деяких ділянок підлоги та інше. Почала працювати бригада ремонтників у Великій хімічній аудиторії (В.А.Кондратюк).

53. Завершено роботи з укріплення несучих конструкцій 12-го корпусу. Роботи, сплановані на зимово-весняний період, закінчено, підсилення фундаменту виконано на 100%, залишається провести деякі оздоблювальні роботи (В.А.Кондратюк).

54. Видано наказ про проведення на території університету двомісячника благоустрою. Його розпочатло 20 березня. Такий само наказ буде видано щодо благоустрою території студмістечка. Вже розпочато роботи в парковій зоні за корпусом №28: на поточному тижні планується встановлювати там лави та урни, планувати його територію під сіяння трави і висаджування дерев  уздовж вулиці Борщагівської (В.А.Кондратюк).

55. Проведено кронування дерев у новоствореному парку за корпусом №6. Доти, доки дерева не розпустилися, робота триватиме і в зелених зонах біля інших корпусів   (В.А.Кондратюк).

56. До КПІ звернулися представники дитячо-юнацької школи «Динамо», які в університета орендують для своїх тренувань футбольні поля.  Вони запропонували в порядку благодійності замінити покриття на полі біля корпусу №11, де покриття давно вже потребує заміни. Здійснюється оформлення необхідних документів  (В.А.Кондратюк).

57. Проводиться підготовка до повного аудиту університету міськім управлінням Держпраці, в тому числі й на предмет усунення недоліків, визначених у приписах за результатами перевірки  2021 року (В.А.Кондратюк).

58. Проведено засідання правління Фонду підтримки ЗСУ «Київський політехнік». Визначено, що збільшилася кількість заяв від співробітників і студентів КПІ, які служать у ЗСУ, з проханням закупити для них та їхніх підрозділів тих або інших речей.  Це, здебільшого, замовлення на безпілотники  «Maviс», засоби особистого захисту та  засоби спеціального зв'язку. Все необхідне придбано і цього тижня буде передано на передову.  Рішення про закупівлю тих або інших товарів приймаються з урахуванням терміновості та значущості замовлення (В.А.Кондратюк).   

59. Представники КПІ візьмуть участь у спільних з представниками поліції тактичних навчаннях, які проводитиме Київська міська військова адміністрація (В.А.Кондратюк).  

60. Фінансування на березень університет  отримав у повному обсязі за усіма програмами. Нараховується заробітна платня. На розгляд бюджетної комісію разом з іншими важливими питаннями планується винести і питання виплати надбавок.

Спецкошти. Активно перераховують кошти студенти-контрактники за навчання і студенти, які проживають у гуртожитках як плату за проживання.  

Проплати проводяться. Невелика кредиторська заборгованість з'явилася через технічні причини, на поточному тижні її планується погасити.

Готується процедура закупівлі програмного продукту для бухгалтерського обліку, документи щодо цього підготовлено, тож до кінця року планується почати працювати в новій програмі. Також планується оновити сервер.

Розроблено пропозиції щодо внесення змін до структури ДЕФ. Їх планується винести на розгляд наступного засідання Вченої ради університету.

Проводяться консультації з профспілкою, іншими університетами та юристами щодо порядку надання та оплати соціальних відпусток, оскільки в чинних нормативно-правових актах існує юридична колізія: положення Закону України «Про відпустки» та інших законів і постанов суперечать положенням КЗпП (Л.Г.Субботіна).  

61. Гуртожитки студмістечка працюють у штатному режимі. Комунальні послуги надаються  в повному обсязі. Аварій інженерних систем студмістечка минулого тижня не було. 

Служба експлуатації гуртожитків проводить планові ремонтні роботи на 6 об'єктах студмістечка.

Фахівці з виховної роботи студмістечка проводять обходи кімнат, проводять тренінги з вирішення конфліктних ситуацій які можуть виникати в побуті. Психолог студмістечка веде індивідуальний прийом студентів, які потребують допомоги (О.А. Іщенко). 

62. Науково-технічна бібліотека працює у штатному режимі: надаються всі необхідні послуги користувачам, бази даних наповнюються, проводяться консультації за усіма напрямами.

Минулого тижня проведено лекції з основ інформаційної грамотності для 37-х груп першого курсу 9-х факультетів.

Минулого тижня працівники Бібліотеки провели вебінар «Етика і наукова доброчесність у науковому видавництві» для університетських наукових видань.

21 березня на 16-00 заплановано проведення першого вебінару «Основи управління дослідницькими даними». Запрошення розіслані  (М.В. Друченко).

63. У зв'язку з поверненням проспекту Перемоги його історичної назви «Берестейський», юридичні особи мусять внести відповідні зміни до своїх статутних документів за тією ж  процедурою, за якою їх було затверджено. Тому це питання буде винесено на розгляд Вченої ради, потім – на Конференцію трудового колективу з наступним скеруванням відповідного рішення до МОН для затвердження і наступної реєстрації у державного реєстратора. До реєстрації і видання наказу ректора про внесення змін до відповідних документів університет продовжуватиме використовувати нинішню юридичну адресу -  проспект Перемоги, 37 (М.О.Мазур).

64. Об'єднаний Профком КПІ проводить підготовку до Конференції трудового колективу університету. Минулого тижня відбулося засідання президії профкому. яке розглянуло 3 питання. Перше – проведення колдоговірної кампанії, друге – організація виборів делегатів на Конференцію від студентів (їх за підрахунками має бути 96). Третє стосувалося отриманої від КМДА інформації про зменшення вдвічі фінансування оздоровлення школярів Київського регіону. Тож проводиться робота з пошуку шляхів забезпечення дитячого оздоровлення  хоча б на минулорічному рівні  (М.О.Безуглий).

65. Студентська рада минулого тижня організувала лекцію про фінансову грамотність від автора курсу персональних фінансів у розділі «Цифрова освіта»  порталу «Дія».

Проведено лекцію про донорство «Проєкт «На пульсі» та як стати донором крові вперше».

Акумулятор і термінал Starlink, придбані для студента ІАТ, який у складі ЗСУ воює в Бахмуті,  передано військовому, який доставить їх адресату. Студрада отримала новий  запит від ще одного київського студента-політехніка, який воює на  сході України, незабаром буде відкрито збір для нього.

Представники Студради відвідали укриття в корпусах та оновили описи та фотографії у статті про укриття, яку було підготовлено напередодні повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Студрада організувала чергову зустріч дебатного клубу. Розпочато співпрацю з дебатним клубом Києво-Могилянської академії (Є.Малкіна).

66. Профком студентів КПІ спільно з НН ІЕЕ провів профорієнтаційний захід у школах міста Миронівка (Київська область).

Профком організував для студентів трансляцію футбольного матчу. Крім того, ЦК профспілки надав студентам КПІ можливість відвідати благодійний концерт – нею скористалися понад 100 політехніків (І.Степанюк).

Дата події