Інформація про засідання ректорату - оперативного штабу реагування та забезпечення життєдіяльності університету від 13 лютого 2023 року

13 лютого під головуванням ректора М.З.Згуровського відбулося чергове засідання ректорату - оперативного штабу реагування та забезпечення життєдіяльності університету. Розглянуто низку питань організації освітнього процесу в умовах режиму воєнного стану, а також забезпечення життєдіяльності та безпеки університету.

Виступили: М.З.Згуровський, О.А.Жученко, А.А.Мельниченко, Н.В.Семінська, В.А.Пасічник, М.Ю.Ільченко, С.І.Сидоренко, В.А.Кондратюк, Л.Г.Субботіна, М.М.Перестюк, О.А.Іщенко, О.М.Бруй, Є.Малкіна, І.Степанюк.

Основні питання, які розглянуто на засіданні, та рішення, що було ухвалено:

1. Освітній процес. Розпочався другий семестр. Навчання здійснюється в запланованому режимі – дистанційно, з можливістю доступу здобувачів вищої освіти, у разі необхідності працювати в лабораторіях до навчальних корпусів. Статистика свідчить про зростання активності студентів у синхронному режимі. Всі інформаційні ресурси працюють без перебоїв (О.А.Жученко, А.А.Мельниченко, Н.В.Семінська).

2. Завершуються процедури уточнення контингенту студентів після семестрового контролю (враховується відрахування студентів, а також їхнє поновлення на навчання і повернення з академічних відпусток). Університет звернувся до МОН України з проханням дозволити незначний перерозподіл бюджетних місць у межах спеціальностей та років набору по кількох здобувачах вищої освіти (О.А.Жученко, Н.В.Семінська).

3. 10 лютого в МОН України відбулася нарада, участь у якій взяв представник КПІ. На ній  було розглянуто кілька важливих для університету питань: переведення студентів, які належать до пільгових категорій, з контрактної форми навчання на бюджетну;  фінансування вищої освіти (додаткових надходжень на виші не планується, понад те, можливий і варіант секвестру бюджету) (О.А.Жученко).

4. Підготовка до вступної кампанії. Нормативних документів щодо організації вступної кампанії в поточному році МОН України  ще не видав. Тривають дискусії щодо порядку і  умов прийому та повернення до числа обов'язкових дисциплін для ЗНО предмету «Історія України». Через продовження цих дискусій зростає ймовірність того, що терміни вступної кампанії буде зміщено, а отже буде відсунуто й початок нового навчального року. Проте університет продовжує проводити підготовку  до вступної кампанії у межах власної компетенції, зокрема щодо організації вступної кампанії до магістратури  (О.А.Жученко, Приймальна комісія, оперативні штаби факультетів та інститутів).

5. Відбулося засідання комісії з питань закордонних відряджень. Комісія має розширені повноваження, її склад оновлено. Обговорено організаційні питання та засади і принципи, якими керуватися комісія при ухваленні рішень. Прийнято чотири рішення про відрядження наших працівників і щодо одного – відкладене для глибшого вивчення питання (О.А.Жученко).

6. Акредитація освітніх програм (ОП) триває. Минулого тижня в університеті почали працювати 5 експертних груп за 7 ОП. На поточному тижні також працюватимуть 5 експертних груп також за 7 ОП. У режимі щоденних експертиз ОП КПІ працюватиме приблизно до кінця квітня (О.А.Жученко).

7.Завершується підготовка матеріалів з міжнародної акредитації. Заплановані ОП мають бути подані на міжнародну акредитацію до кінця поточного місяця  (О.А.Жученко, Б.І.Дуда).

8. Освітній процес відбувається в штатному режимі, заняття проводяться згідно з розкладами.  Інформаційні системи працюють. Під час тривалих тривого заняття переносяться на іншій час за передбаченими процедурами, в разі потреби їх можна відпрацювати в асинхронному режимі  (А.А.Мельниченко).

9. Минулого тижня завершено підготовку і підписано наказ про організацію освітнього процесу в наступному навчальному році. В ньому передбачено порядок діяльності всіх підрозділів. Починається активна робота з підготовки навчальних планів за всіма ОП, робочих навчальних планів, удосконалення силабусів усіх дисциплін (А.А.Мельниченко).

10. Департамент навчальної роботи спільно з департаментом міжнародного співробітництва провів робочу зустріч з керівництвом Шеффілдського університету (UoS , Велика Британія). На ній досягнуто домовленостей, що представники  UoS сформують з викладачів профільних інженерних дисциплін КПІ групи для вивчення англійської мови та організують їхнє навчання.

200-годинний курс англійської мови для викладачів UoS успішно впровадив в Афганістані та Індонезії. Обговорено варіанти імплементації подібного курсу і в КПІ. Можливі формати: 1) повністю самостійне освоєння матеріалу; 2) самостійне засвоєння теорії, а проведення практичних занять – з викладачами із Шеффілду; 3) повний каскадний онлайнкурс для викладачів англійської мови КПІ і його подальше масштабування для інших викладачів КПІ.           

Це потрібно, насамперед, для започаткування викладання в КПІ низки курсів англійською мовою. А також для забезпечення навчання студентів англійської мови професійного спрямування, яка тепер стає необхідною частиною компетенцій, що ними має володіти український інженер  (А.А.Мельниченко, С.І. Сидоренко).

11. Проводиться підготовка до організації практики для студентів бакалаврату. Вже врегульовано питання щодо організації практики для студентів, які нині перебувають за кордоном, – для її організації розроблено форму угоди англійською мовою для укладання її за місцем перебування  студента (А.А.Мельниченко).

12. Цього тижня завершується кампанія звітування аспірантів усіх курсів за перший семестр як за науковим, так і за навчальним складниками. Напрацьовуються критерії вступу до аспірантури (А.А.Мельниченко).

13. Триває робота щодо удосконалення роботи інформаційних систем університету. Вирішується питання щодо перенесення частини ресурсів у хмарне середовище. За запитом ІПСА вже перенесено два його сайти (у тому числі головний) з чотирьох. Надалі таке ж саме перенесення чекає і на ресурси інших факультетів. Для того, щоб забезпечити  таке перенесення, підготовлено і подано до тендерного комітету матеріали щодо оголошення конкурсу на закупівлю для університету хмарних послуг (А.А.Мельниченко).

14. Триває 16-тий тур традиційного опитування здобувачів вищої освіти «Викладач очима студента». Опитано більше 5 тисяч студентів (А.А.Мельниченко).

15. З 6 лютого розпочався 2 семестр 2022/2023 навчального року. Попередні результати відрахувань за результатами минулого семестру:

 • з 6 по 10.02.2023 з університету відраховано 241 студента (з них 114 студентів навчалися за кошти фізичних осіб). Денна форма – 198 студентів (з них 77 студентів навчалися за кошти фізичних осіб);
 • за власним бажанням – 18 студентів (з них 7 студентів навчалися за кошти фізичних осіб);
 • за невиконання ІНП – 174 студенти (з них 64 студенти навчалися за кошти фізичних осіб);
 • не поновилися на навчанні після академвідпустки 6 студентів денної форми (з них 1 студент навчався за кошти фізичних осіб); заочна форма – 43 студенти (з них 37 студентів навчалися за кошти фізичних осіб):

З 1 січня по 10 лютого 2023 надано академічну відпустку 174 студентам (з них 54 студенти навчаються за кошти фізичних осіб).

Минулого тижня 39 студентів поновлено на навчання за денною та заочною формами (з них 36 навчаються за кошти фізичних осіб). Всього поновлено з 06.02.2023 – 50 студентів (з них 47 навчаються за кошти фізичних осіб). Після академічної відпустки на бюджет поновлено 131 студент (Т.А.Хижняк).

16. Проведено засідання стипендіальної комісії університету: затверджено реєстри стипендіатів на академічну стипендію на другий семестр; затверджено кандидатури на іменні стипендії (7 стипендій Президента України; 1 стипендія Кабінету Міністрів України) (Т.А.Хижняк).

17. Представники ДНВР узяли участь у роботі круглого столу «Академічна мобільність в умовах війни» (9 лютого 2023 року), організованого КНУ ім. Т.Г.Шевченка для університетів України. Досвід КПІ представлено у сесії «Визнання» (О.П.Демиденко).

18. 6 та 9 лютого проведено зустрічі з активом ГО «Студентський Парламент». Обговорено план 1 буткампу, відкореговано програму, визначено тематичний напрям студентських проєктів у межах буткампу (інклюзія – погляд студентства щодо вирішення питань створення інклюзивного освітнього середовища у закладі вищої освіти) (Н.В.Семінська).

19. Проведено зустріч з членами гуртка KPI-Buddy, відбувається підготовка до літніх шкіл в Університеті ім. Адама Міцкевича (Польща) (перша літня школа відбудеться з 26 лютого по 5 березня 2023), обговорено тематику (міжкультурна комунікація, психологічно-соціальна адаптація студентів) (Н.В.Семінська).

20. 9 лютого проведено зустріч з представником Підготовчих курсів КПІ. Обговорено питання посилення профорієнтаційної роботи зі слухачами підготовчих курсів. Формується план подальших заходів (Н.М.Пожарська).

21. У ДНВР спільно з Відділом академічної мобільності та ССС проведено робочу зустріч стосовно обговорення майбутньої презентації КПІ в громадських організаціях (Н.М.Пожарська).

22. Проведено щотижневу розширену зустріч робочої групи щодо масштабного профорієнтаційного проєкту «Мрія – 2. Хочу бути!». На зустріч запрошено представників  факультетів/інститутів (ФСП, ФМФ, РТФ, ФЕЛ, ННІМЗ, ННІАТЕ, ФЕА) (Н.М.Пожарська).

23. Триває робота факультетів/навчально-наукових інститутів щодо підписання договорів про співпрацю з компаніями-партнерами/організаціями. Впродовж тижня погоджено такі договори:

- Договір про співпрацю в організації дуальної форми здобуття вищої освіти з ТОВ «Прогрестех-Україна» (РТФ);

- Договір про співпрацю з Громадською спілкою «Українська федерація професійних медичних об'єднань» (ФСП).

24. З 3 по 7 лютого 2023 року в КПІ ім. Ігоря Сікорського було успішно проведено відбірковий етап Міжнародного студентського турніру фізиків, фінальна частина якого відбудеться у квітні 2023 року в Політехнічному інституті м. Париж (Institut Polytechnique de Paris, Французька Республіка). У турнірі взяли участь команди від КПІ ім. Ігоря Сікорського, ХНУ ім. В.Н. Каразіна та КНУ імені Тараса Шевченка. Перше місце виборола команда «Синтез при свічках» від ФРЕКС КНУ імені Тараса Шевченка. Команду КПІ представляли студенти кафедри прикладної фізики ФТІ. Яскрава боротьба сильних супротивників тривала протягом чотирьох днів фізбоїв.  КПІшники посіли 3-тє місце (Н.М.Пожарська).

25. За запитом «Європейського молодіжного парламенту (ЄМП) Україна» розпочалася підготовка до проведення сесії парламенту у КПІ на базі хабу ФІОТ із залученням студентства КПІ віком 18-19 років (Н.М.Пожарська).

26. Організовано та проведено розширену нараду з підготовки та проведення Міжнародної олімпіади з програмування KPIOpen. Окреслено основні напрями подальшої роботи. Визначено основні завдання та терміни їхнього виконання (Н.М.Пожарська).

27. 10 Центр консолідації студентів «Музична майстерня» провів концерт «Ukrainian edition», присвячений українській музиці. Мета заходу – згуртувати студентів та здійснити збір коштів для Благодійного фонду підтримки Збройних сил України «Київський політехнік» (Н.М.Пожарська).

28. На засіданні ради Космічної програми КПІ обговорено питання:

 • патентування розробок за договором базового фінансування (Г.С.Васильєв, О.Я.Юрчишин);
 • актуалізації змісту та активізації робіт за українсько-польським проєктом PolyITAN-3-PUT (Ю.М.Сидоренко);
 • формування змісту технічного завдання за договором БФ-2023 (І.В.Коробко, Г.С.Васильєв);
 • інтеграції поляриметрів ГАО, участі в проєкті Gravisat, участі у проєкті Атреміда-2 (С.П.Пуха);
 • звернення Польської космічної асоціації (І.В.Коробко, Ю.М.Сидоренко).

29. До ДКАУ надіслано листа про необхідність отримання довідки для завершення процедури митного оформлення наносупутника «PolyITAN-HP-30» (В.А.Пасічник).

30. Проведено спільну нараду з представниками ДКАУ та ЗАО НДІРВ щодо виконання договору зі створення наносупутника «PolyITAN-12U». Сторони підтвердили незмінність строків створення університетського наносупутника «PolyITAN-12U» та визначили необхідність вийти на етап координації проєкту по лінії «МОН – ДКАУ» (Ю.М.Сидоренко, С.П.Пуха).

31. 9 лютого 2023 р. проведено спільне засідання НТР та КНІД, на якому були розглянуті такі питання:

 • підсумки науково-інноваційної діяльності університету за 2022 рік (презентація та доповідь проректора), проєкт рішення Вченої ради щодо цього питання; 
 • узгодження для затвердження на засіданні Вченої ради наукових шкіл КПІ – 13 засновницьких і 67 сучасних;
 • висунення роботи (Ю.В.Яворський, НН ІМЗ ім. Є.О. Патона) на подання Премії ВР України молодим ученим;
 • за результатами експертизи експертами НТР і обговорення надано рекомендації 2-ом з 3-х монографій щодо грифу Вченої ради університету (В.А.Пасічник).

32. Видано наказ «Про підсумки конкурсу фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених КПІ ім. Ігоря Сікорського, фінансування яких із загального фонду державного бюджету починається у 2023 році» (В.А.Пасічник).

33. Видано наказ «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників в наукових структурних підрозділах КПІ ім. Ігоря Сікорського» (В.А.Пасічник).

34. 7 лютого на базі університету проведено IIІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Співпраця закладів вищої освіти та бізнесу в умовах Індустрії 4.0/5.0 та війни». У роботі конференції взяли участь представники МОН України, Українського кластерного альянсу, представники низки провідних технічних ЗВО України (В.А.Пасічник, Ю.М.Сидоренко, Г.С.Васильєв, О.Я.Юрчишин).

35. Разом з Д.Л. Стефановичем і В.В. Татарчуком продовжено формування розділів  ювілейної книги «КПІ. Друге століття, продовження традицій». У взаємодії із С.І. Сидоренком, В.А. Кондратюком та за участі Центру культури та мистецтв КПІ О.М. Зигулі передано для верстки перший розділ ювілейної книги (М.Ю.Ільченко, Д.Л.Стефанович, В.В.Татарчук, С.І.Сидоренко, В.А.Кондратюк).

36. Відповідно до доручення ректора стосовно пропозиції Центрального державного аудіовізуального та електронного архіву, інформацію про історію та діяльність університету для відбору потрібних матеріалів передано співробітнику Державного політехнічного музею В.В. Татарчуку (М.Ю.Ільченко).

37. МОН оголошено Конкурс щодо обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій. В КПІ питання вирішується  постійною комісією Вченої ради з наукової та інноваційної діяльності (О.В.Лінючева).

38. Отримано лист від Асоціації «Космос» щодо співпраці з Польською телекомунікаційною компанією «EXATEL» у сфері створення, розвитку та впровадження космічних технологій.  (Ю.М. Сидоренко). 

39. Обговорено пропозиції до міжнародного проекту «Артеміда» та проєкту  ДКР «Гравісат» (М.Ю.Ільченко, В.А.Пасічник, Ю.М.Сидоренко).

40. Надається допомога в розвитку співпраці з компанією «Westinghouse» (США) та «Енергоатомом» щодо участі студентів КПІ в програмі стажування в цій американській компанії (програму було оголошено «Westinghouse» та «Енергоатомом» у серпні 2022 року). Мета програми – підготовка професійних кадрів для інженерного центру «Westinghouse» у Києві з розбудови третього покоління реакторів AP-1000 в Україні (Є.М.Письменний).

41. Отримано позитивну відповідь на лист ректора М.З. Згуровського президентові UoS професорові Ламбертсу, яким UoS запрошено до участі в Космічній програмі КПІ. У листі-відповіді також надано кандидатури вчених із Шеффілду, які можуть співпрацювати з колегами із КПІ. Факультет соціології і права КПІ запрошено до започаткування співпраці за цим напрямом (А.А.Мельниченко).

42. Відбулися перші робочі контакти із «Кормак консалтансі груп» – координатором від Британії програми «Ініціатива Єднання» з університетами України – щодо можливості започаткування (як виняток) другої твінінгової пари – КПІ та університету Оксфорд Брукс, який з власної ініціативи виявив бажання про співробітництво з КПІ (А.П.Шишолін).

43. Ректор КПІ М.З. Згуровський спільно з почесним доктором КПІ, екс-президентом Академії наук Австрії, професором Технічного університету м. Відня Гербертом Мангом, з діючим президентом Академії наук Австрії професором Технічного університету м. Відня Хайнцом Фассманном і президентом Українського інституту науки і технологій у Відні С.С.Москалюком прийняли рішення про розвиток співпраці за такими стратегічними для КПІ пріоритетами: фундаментальні природничі науки, штучний інтелект, економічна географія, застосування методів системної аналітики до аналізу складних явищ природи і суспільства (С.І.Сидоренко, В.С.Камаєв).

44. Проведено щорічну робочу зустріч із заступниками деканів факультетів, директорів науково-навчальних інститутів з міжнародної діяльності, на якій обговорено підсумки міжнародної діяльності у 2022 році і завдання на 2023 рік. Основне питання – як активізувати підготовку проєктних пропозицій на конкурси європейських та інших міжнародних програм у 2023 році. Відповідно до моніторингу порталу ЄК «Funding and Tenders Opportunities» активність факультетів, науково-навчальних інститутів у взаємодії з цим порталом послаблено (ФММ та ФПМ виставили на порталі ЄК «Funding and Tenders Opportunities» по десять 500-знакових оголошень; ННІМЗ – 7, ФМФ, ФСП і РТФ – по 4, ННІПСА – 2, ПБФ і ННММІ – по 1. 13 підрозділів не виставили жодного оголошення про свої наміри і про пошук консорціуму, це -  ІХФ, ФБМІ, ФБТ, ФЕА, ФЕЛ, ФІОТ, ФЛ, ХТФ, ННІТС, ННВПІ, ННІАТЕ, ННІЕЕ, ННФТІ (С.І.Сидоренко, А.В.Ковтун, С.М.Шукаєв).

45. Щоби активізувати роботу підрозділів і наукових шкіл з підготовки проєктних пропозицій до вже оголошених 776-ти конкурсів програми «Горизонт Європа» на 2023-2024 роки, розпочато низку індивідуальних зустрічей з роз'ясненнями методики написання проєктних заявок у 2023 році (С.І.Сидоренко, В.А.Пасічник).

46. На 15 лютого заплановано зустріч із В.А. Пасічником, В.С. Камаєвим, С.М. Шукаєвим, А.В. Ковтун для обговорення направлених ректорові пропозицій С.Є. Покровського щодо  вибудовування партнерських відносин у галузі матеріалознавства для космічних технологій з групою компаній «Thales Alenia Space» (Франція), «Leonardo» (Італія) та Південмашем (В.А. Пасічник, В.С. Камаєв, С.М. Шукаєв, А.В. Ковтун, С.Є.Покровський).

47. За невиконання навчального плану та/або борги з оплати відраховано 30 іноземних громадян (27 бакалаврів, 3 магістрантів). З академічної відпустки не вийшло 10 осіб. Станом на 01.02.2023 в КПІ навчається 440 іноземних громадян. З них 55 аспіранти,  5 –  слухачів на ПВІ (С.С.Маулік).

48. На запрошення головного редактора першого випуску нового світового електронного ресурсу журналу «QS Insights» від КПІ направлено статтю для публікації «Дослідження та освіта в сфері сталого розвитку в КПІ ім. Ігоря Сікорського» («Research and Education in Sustainable Development at Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute») (С.І.Сидоренко).

49. За підрахунками, за період війни обсяг благодійної допомоги на придбання обладнання, отриманий ФЕА від компанії «Siemens», склав 2,386 млн.грн. (С.І.Сидоренко).

50. На минулому тижні атестовано укриття у ЦКМ, одержано відповідний акт. На поточному тижні буде видано наказ про перерозподіл місць в укриттях і закріплення їх за структурними підрозділами факультетами та інститутами. Слід опрацювати питання  щодо створення в ЦКМ ще одного Центру незламності (В.А.Кондратюк, Ю.В.Нестеренко)

51. Минулого тижня у присутності фахівців ДСНС у навчальних корпусах було проведено гідравлічні випробування гідрантів і проведено перевірку працездатності систем автоматичної пожежної сигналізації. На поточному тижні такі ж перевірки планується провести в гуртожитках Студмістечка (В.А.Кондратюк).

52. Протягом минулого тижня збоїв у водо- та теплопостачанні об'єктів університету не було.  Вимкнення електроживлення здійснювалося за графіками ДТЕК. На поточному тижні ДП «Укренерго» планує проводити в місті певні ремонтні роботи, тож у середу впродовж 5 годин на території та в корпусах буде відсутнє світло (приблизно, з 15-00) (В.А.Кондратюк).

53. Завершено роботу з перевезення верстатного та іншого обладнання, яке було встановлено в корпусі №17. Частина його використовуватиметься за призначенням службами Головного механіка та енергетика й надалі, частина – в ремонтно-будівельному управлінні університету (В.А.Кондратюк).

54. Комісія з енергозбереження на поточному тижні продовжує енергоаудит  навчальних корпусів. Виявлені недоліки одразу усуваються, або складаються плани щодо їхнього усунення ближчим часом. Перші підсумки буде підбито 15 лютого (В.А.Кондратюк).

55. Минулого тижня затверджено план роботи з благоустрою університету на весняно-літній період і план заходів з підготовки до відзначення 125-річчя КПІ. Низка робіт щодо підготовки до відзначення ювілею університету здійснюється і нині: тривають роботи з ремонту історичної Великої фізичної аудиторії, готуються відновлювальні роботи Зали Вченої ради (В.А.Кондратюк).

56. Минулого тижня розпочато аудит стану ліфтового господарства університету. На квітень заплановано його перевірку міськими службами (В.А.Кондратюк).

57. Відділ охорони праці університету спільно з представниками Держпраці розпочали розробляти нові інструкції для працівників департаменту господарської роботи (В.А.Кондратюк).

58. Відбулася зустріч з представниками Фонду державного майна України. Університет отримав пропозицію включити його фахівців до складу новостворюваної технічної ради Фонду. Планується підписати відповідний меморандум  (В.А.Кондратюк).

59. Активізується діяльність Центру фізичної культури і спорту «Політехнік». Підписано договори щодо надання послуг спортивними секціями на суму 2 млн. гривень (торік ця сума була вдвічі меншою). За попередніми розрахунками, у січні ЦФКС вийшов практично на ті ж само фінансові показники, що були у січні 2022 року (В.А.Кондратюк).

60. Активізується діяльність Фонду підтримки ЗСУ «Київський політехнік». На попередньому тижні до нього надійшла ще низка заяв співробітників на утримання з їхньої заробітної платні певних сум для перерахування до нього. За зверненнями військовослужбовців для них придбано і їм передано прожектори для ППО, каски, спеціальні навушники, квадрокоптер «Mavik» і тепловізори (В.А.Кондратюк, Л.Г.Субботіна).

61. Минулого тижня університет уклав з Департаментом кіберполіції меморандум про співпрацю за різними напрямами, у тому числі й у підтриманні в належному стані захисту КПІ від кіберзагроз та спільному створенні різноманітних інформаційних систем кібербезпеки (В.А.Кондратюк).

62. Спільно з представниками правоохоронних органів проведено профілактичні заходи щодо забезпечення безпеки на території КПІ під час комендантської години (В.А.Кондратюк).

63. Бюджетне фінансування на лютий одержано. Співробітникам виплачується зарплата за першу половину місяця. Стипендія нараховується. 

Кредиторська заборгованість за спецфондом залишається в незначних для університету обсягах.

Держказначейство здійснює необхідні проплати практично без затримок.

На поточному тижні планується провести засідання бюджетної комісії.

Звітність вчасно здано до МОН України. Питань до університету немає  (Л.Г.Субботіна).

64. Гуртожитки працюють у штатному режимі. Усі комунальні послуги надаються  без збоїв. Пункти незламності також працюють. Відімкнення електроенергії – за стабілізаційними графіками компанії ДТЕК.

Ремонтні роботи проводяться за планом: служба експлуатації гуртожитків працює  на 8 об'єктах.

У межах благоустрою території виконано обрізку дерев, які ростуть на території Студмістечка.

Фахівці з виховної роботи роблять постійні обходи кімнат. Проводяться майстер-класи виготовлення ляльок-мотанок у патріотичному стилі – потім їх передають бійцям ЗСУ. Також проводилася робота з допомоги студентам організувати відзнчення Дня Святого Валентина  (О.А. Іщенко). 

65. Науково-технічна бібліотека працює у штатних режимах – очному та дистанційному. Необхідні послуги надаються, консультації за усіма напрямами проводяться.

КПІ разом з ще кількома українськими університетами отримали безоплатний доступ до аналітичного інструмента SciVal  від компанії Elsevier. Інформація про можливість працювати з цим інструментом та його потенціал доведено до працівників університету різними каналами. 22 лютого планується провести перший з серії вебінарів про те, як працювати з цим інструментом. Наступні планується провести у березні та травні.

9 лютого в НТБ відбулася зустріч з  очільником Громадської ради Державного космічного агентства, першим віцепрезидентом Аерокосмічного товариства України, автором книги «Тридцять років на орбіті» Е.І.Кузнецовим. На ній було присутньо приблизно 50 студентів. Крім того, багато людей взяли участь у дистанційному режимі й також активно ставили свої запитання.

НТБ веде дві бази даних. Перша – це ELAKPI, де розміщуються освітні та наукові матеріали університету. Друга – цифрова бібліотека,  де розміщуються рідкісні й цінні документи, насамперед із фондів бібліотеки, та інші видання, що належать до цієї категорії і є суспільним надбанням. Бібліотека готова до розміщення історичних та інших відеоматеріалів, які стосуються КПІ, з дотримання вимог законодавства про право інтелектуальної власності та авторського права (О.М.Бруй).

66. Працівникам, які обіймають керівні посади і, водночас, продовжують викладацьку діяльність, слід відповідно до нових виданих у 2022 році нормативно-правових актівоформити сумісництво з урахуванням того, що основний робочий час не має збігатися з годинами роботи за сумісництвом (М.О.Мазур).  

67. Минулого тижня відбулося засідання фінансової комісії Варшавської політехніки. Польські колеги ухвалили рішення щодо проведення і в цьому році літнього табору для дітей співробітників КПІ (М.О.Безуглий).

68. Студрада завершує збір коштів на придбання приладу нічного бачення для студента КПІ, який нині воює в лавах ЗСУ. Щоб закрити збір, 14 лютого проводитиметься благодійний квартирник до Дня закоханих, з квартирника попередньо було зібрано 6 тисяч. Загалом зібрано 63 тисячі гривень

У межах співпраці Студради з «Європейським молодіжним парламентом (ЄМП) Україна» ці організація на вихідних 18 і 19 лютого проведе свою сесію в КПІ. Учасники організації та студенти КПІ обговорюватимуть проблеми європейського суспільства і шляхи їхнього вирішення.

За проєктом EcoKPI зібрано 116 тисяч гривень і придбано обладнання для лабораторії, в якій виготовляють системи скидання для дронів.

Також Студрада допомагала студентам з вирішенням організаційних питань для поновлення на навчанні.

Триває робота постійних проєктів Студради з організації донації крові та діяльності розмовних клубів з іноземних мов (Є.Малкіна).

69. З 7 до 10 лютого в приміщенні Студпрофкому відбувався турнір з фізики. Підбито підсумки й зроблено певні висновки щодо  організації підготовки команд КПІ для участі в подібних  турнірах (І.Степанюк).

Дата події