Надходження до бюджету університету за 2022 рік перевищили відповідний показник минулого року на 2,3 % і склали 2 212,1 млн грн.

Надходження з Державного бюджету до загального фонду на підготовку кадрів збільшилися на 6,0%, в основному за рахунок фінансування стипендії студентів у нових, збільшених у 1,5 разу, розмірах.

За програмою "Виконання ННТР" надходження від МОН зменшилися на 25,6%, а надходження від НАНУ завдяки відкриттю нових програм збільшилися на 23,5%. В цілому загальний фонд на виконання ННТР склав 77,8% від минулорічного показника.

За період дії режиму воєнного стану та карантинних обмежень план надходжень від надання платних послуг за програмою "Підготовка кадрів" вдалося виконати лише на 86,3 % , що фактично дорівнює обсягу надходжень за 2021 рік. Фактичні надходження до спеціального фонду за програмою "Виконання ННТР " порівняно з 2021 роком зменшилися на 46,2% і склали 42,7 млн грн.

Надходження від міжнародної діяльності у 2022 році склали 74,0 млн грн, що на 10,0% перевищило фактичний показник 2021 року. Спонсорські внески у грошовій формі збільшилися завдяки тісній співпраці адміністрації з міжнародними партнерами у питаннях надання ними допомоги університету, який має повноцінно функціонувати в умовах війни.

У 2022 році адміністрація доклала значних зусиль для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам та стипендії здобувачам вищої освіти, сплати податків та оплат спожитих комунальних послуг.

Фонд заробітної плати за всіма джерелами фінансування склав 1422,3 млн грн, а середня заробітна плата одного працівника досягла рівня 16190 грн на місяць, або перевищила на 2,4 % рівень 2021 року.

Відповідно до чинного законодавства про оплату праці, законів про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, Положення про преміювання та Колективного договору працівникам університету крім посадових окладів, обов'язкових надбавок та доплат до них було виплачено:

  • премій за публікації у виданнях, які індексуються в міжнародних наукометричних базах – 700,0 тис. грн;
  • матеріальної допомоги за заявами – 300,0 тис. грн;
  • оплати вимушеного простою – 1700,0 тис. грн;
  • надбавок до окладів молодим викладачам-дослідникам – 1300,0 тис. грн;
  • індексації – 14000,0 тис. грн;
  • заробітної плати мобілізованим працівникам – 10600,0 тис. грн.

У зв'язку з воєнними діями на території Києва та області було надано відпустки без збереження заробітної плати різної тривалості 1073 працівникам, оформлено простій для 1845 працівників.

Адміністрація університету тісно співпрацює з органами студентського самоврядування та профкомом студентів. У 2022 році було продовжено фінансування органів студентського самоврядування в розмірі 0,5% власних надходжень від основної діяльності, що склало 1240,0 тис. грн, а з урахуванням невикористаного залишку на початок 2022 року – 3574,3 тис. грн. За рішенням конференції студентів 1500,0 тис. грн з цих коштів було перераховано на потреби Збройних сил України, а інші кошти не було використано.

Вченою радою ухвалено рішення про затвердження нормативу відсотка стипендіатів на рівні 40,0% контингенту в межах кошторисних призначень, а рівень стипендіатів з особливими успіхами – 25 % від загальної кількості стипендіатів.

Загальна сума стипендії, виплаченої здобувачам вищої освіти, разом із соціальною стипендією становить 255,9 млн грн.

Видатки на оплату комунальних послуг за 2022 рік становлять 99,4 млн грн, на капітальні видатки – 19,4 млн грн.

Рішенням Вченої ради університету від 03.04.2023 р. бюджет КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2022 рік за всіма основними показниками визнано виконаним.

Людмила Субботіна, головний бухгалтер