Засідання ректорату 27 червня 2022 року

Інформація про засідання ректорату - оперативного штабу реагування та забезпечення життєдіяльності університету від 27 червня 2022 року

27 червня під головуванням ректора М.З.Згуровського відбулося чергове засідання ректорату - оперативного штабу реагування та забезпечення життєдіяльності університету. Розглянуто низку питань організації освітнього процесу в умовах режиму воєнного стану, а також забезпечення життєдіяльності та безпеки університету.

Виступили: М.З.Згуровський, О.А.Жученко, А.А.Мельниченко, Н.В.Семінська, В.А.Пасічник, М.Ю.Ільченко, С.І.Сидоренко, В.А.Кондратюк, О.А.Іщенко, Л.Г.Субботіна, О.М.Бруй, М.О.Безуглий, І.Войтюк, І.Степанюк.

Основні питання, які розглянуто на засіданні, та рішення, що було ухвалено:

Б.Сомчинський

1. Триває робота з завершення навчального року та підготовка до нового.

За напрямом завершення року. Закінчилася випускова атестація бакалаврів, тепер відбувається замовлення документів про освіту для випускників бакалаврату та магістратури (за освітньо-науковою програмою). Увійшов в активну фазу семестровий контроль. З 28 червня викладачі можуть заповнювати відомості в системі «Електронний Кампус» (ЕК). Потім – період ліквідації академзаборгованостей. На кафедрах розпочалася кампанія звітування науково-педагогічних працівників про результати виконання індивідуальних планів роботи в навчальному році, що минає, та внесення відповідної інформації в модуль звітування педагогічних працівників у системі ЕК. Всі блоки модулю «Рейтинг НПП» працюють. З огляду на напружений режим роботи, Методична рада ухвалила рішення продовжити для викладачів термін внесення інформації в ЕК.

Підготовка до нового навчального року. Видано відповідний наказ по університету. У ньому передбачено низку організаційних заходів на рівні університету, факультетів і кафедр за основними напрямами, в тому числі щодо підготовки матеріально-технічної та лабораторної бази, вирішення питань забезпечення безпеки для здобувачів вищої освіти та працівників (зокрема, належної підготовки укриттів і бомбосховищ), вирішення питань кадрового забезпечення тощо (О.А.Жученко, А.А.Мельниченко, В.А.Кондратюк, декани факультетів і директори інститутів).   

2.  Проведено засідання Методичної ради університету. На ньому розглянуто низку актуальних питань забезпечення навчального процесу, підготовки до нового навчального року, річні результати акредитації освітніх програм, впровадження нової системи підвищення кваліфікації НПП, яка має стати ефективнішою, надання грифів для навчально-методичної літератури (О.А.Жученко, А.А.Мельниченко, декани факультетів і директори інститутів).   .

3. Підготовка до вступної кампанії триває. Університет чекає на оприлюднення змін до Порядку прийому д ЗВО, які були прийняти МОН України і подані на державну реєстрацію. Після їхнього оприлюднення, буде внесено корективи і в Правила прийому до КПІ. На поточному тижні мають бути сформовані комісії, які розглядатимуть мотиваційні листи на рівні факультетів/інститутів та університету. 22 червня відбулися дні  відкритих дверей для вступників до магістратури (загальноуніверситетський) та для вступників на бакалаврат (факультетські) (О.А.Жученко, Н.В.Семінська, Приймальна комісія).

4.  Відбулося засідання Експертно-кваліфікаційної комісії університету. Заслухано звіти 3 завідувачів кафедр і по4-х позиціях завідувачів кафедр було надано рекомендації до голосування на засіданні Вченої ради університету. Також  розглянуто 13 позицій професорів і надано рекомендації щодо призначення працівників з різними термінами контракту – від 1 року до 5 – відповідно до показників їхньої діяльності за критеріями, затвердженими Вченою радою університету (О.А.Жученко).

5.  Минулого тижня від МОН України надійшов лист щодо відкриття бази ЄДЕБО стосовно корекції внебюджетних конкурсних пропозицій (це ті освітні програми, за якими буде здійснено набір на контракт). До ЄДЕБО вносяться корективи – відповідні процедури мають бути завершені до 20 липня (О.А.Жученко).

6.  21 червня відбулося засідання Колегії НАЗЯВО. На ній терміном на 5 років затверджено останню в цьому навчальну році освітню програму КПІ  «Фізика» рівня PhD. При цьому КПІ – один з небагатьох університетів України, які не отримали жодної умовної акредитації. Триває підготовка ОП університету до акредитації в наступному начальному році. (О.А.Жученко).

7. Проводився моніторинг роботи екзаменаційних комісій, які забезпечували  підсумкову атестацію.  На тижні, що розпочався, триватиме складання заліків студентами не випускних курсів, після чого відбудеться додаткова сесія для ліквідації заборгованостей. Всі відомості генеруються к штатному режимі без збоїв (А.А.Мельниченко).

8.   Триває підготовка до нового навчального року за трьома можливими сценаріями – в дистанційному, смішаному або очному режимах. На Методраді, що відбулася минулого тижня, розглянуто методичні аспекти підготовки до нового навчального року залежно від форми, в якій проводитиметься навчання. Крім того, обговорено питання інтеграції найбільш досконалих дистанційних курсів з навчанням за очною формою (за прикладом реалізації такої моделі в провідних університетах світу)   (А.А.Мельниченко).

9. Триває робота з оновлення освітніх програм за напрямами, за якими видано нові стандарти (А.А.Мельниченко).

10. Завершується оновлення складу науково-методичних комісій. Відповідний наказ  буле видано ближчим часом (А.А.Мельниченко).

11. Триває вступна кампанія до аспірантури. Станом на тепер документи на вступ подали приблизно 100 осіб.  Кампанія триватиме ще приблизно 3 тижні. Очікується ще одна хвиля вступників після того, як дипломи отримають наукові магістри (А.А.Мельниченко).

12. У межах підготовки до нового навчального року проводиться моніторинг аудиторного фонду та лабораторної бази, результати якого разом з рекомендаціями щодо усунення недоліків одразу доводяться до керівників навчальних підрозділів (А.А.Мельниченко, В.А.Кондратюк, декани факультетів і директори інститутів).

13. Триває робота над методично-організаційним забезпеченням і сертифікацією дистанційних навчальних курсів. Деякі з них слід  доопрацьовувати. Для цього розроблено спеціальні інструкції.Дистанційним сертифікованим курсам приділятиметься особлива увага, оскільки навіть після повернення навчання в очний режим частина їх може використовуватися в освітньому  процесі – так, як це практикується в провідних вишах світу (А.А.Мельниченко).

14. Відбулася нарада щодо подальшої інтеграції можливостей ресурсів і фондів Науково-технічної бібліотеки в освітній процес. Результати опитування свідчать, що НПП високо оцінюють роботу бібліотеки, але, водночас, висловили низку пропозицій щодо удосконалення деяких її сервісів для глибшого їхнього впровадження в навчальні практики (А.А.Мельниченко, О.А.Жученко, О.М.Бруй).

15. Завершено чергову ітерацію вдосконалення сайту університету: впроваджено окремі нові інструменти та функції (А.А.Мельниченко).

16. Триває опитування студентів і викладачів. Термін проведення опитування «Викладач очима студентів», яке мало завершитися 24 червня, подовжено (А.А.Мельниченко).

17. Обговорено питання поліпшення рівня математичної підготовки студентів КПІ. Можливий спосіб такого поліпшення: у межах, передбачених правами автономії університету, збільшити для інженерних спеціальностей кількість годин на викладання математики та поліпшити якість підготовки з математики і суміжних дисциплін. У разі необхідності університет може звернутися до МОН України з пропозицією змінити стандарт викладання математики для технічних спеціальностей університетів (М.З.Згуровський, О.А.Жученко, А.А.Мельниченко, керівники навчальних підрозділів).

18. У системі доуніверситетської підготовки в ННЦ ІМЯО початок занять заплановано на 1 липня. Активно триває набір слухачів. Для залучення більшої їхньої кількості змонтовано рекламний відеоролик, на поточному тижні  його буде розміщено на внутрішніх і зовнішніх інформаційних ресурсах. Крім того, замовлено друковану рекламну продукцію про можливості довузівської підготовки та адаптаційних курсів для першокурсників, а також зовнішню рекламу, яку буде розміщено на корпусі №16 (М.М.Перестюк).   

19. Проведено опитування слухачів, які закінчили курси доуніверситетської підготовки цього року, щодо їхніх пріоритетів на вступ до ЗВО. Приблизно 80% з них планують вступати до КПІ – це майже 800 осіб. 40% з них бажають вступити на ФОТ, 15% – в ІПСА, 4% – на ІХФ, ТЕФ, РТФ та ФПМ. Решту цікавлять інші факультети та інститути (М.М.Перестюк).   

20. Завершено захисти дипломних робіт магістрів. За освітньо-науковою програмою завершили навчання 231 магістр (31 – за кошти фізичних осіб), за денною формою навчання – 228 ( 28 – за кошти фізичних осіб), за заочною формою – 3 (за кошти фізичних осіб) (Н.В.Семінська).

21. Минулого тижня надано академічну відпустку 66 студентам. З 4 квітня 2022 р. академічну відпустку надано 282 студентам за денною формою навчання і 25 – за заочною (Н.В.Семінська).

22. Станом на 25 червня відраховано за власним бажанням 102 студенти денної форми та 18 студентів заочної форми (Н.В.Семінська).

23. Проведено прямий ефір KПItalks «Семестровий контроль. Feedback» для викладачів та студентів (Н.В.Семінська).

24. Центр розвитку кар'єри та Бібліотека КПІ організували вебінар  на тему  «Як споживати інформацію під час війни». Його провела Оксана Мороз, засновниця ініціативи з інформаційної гігієни «Як не стати овочем», авторка  та ведуча радіоблогу «Вірю не вірю», авторка книг «Нація овочів», «Боротьба за правду» (Н.В.Семінська, М.М.Перестюк, О.М.Бруй).

25. У НТБ та в парку «Сосновий» відбулося заняття-тренінг  майстер-клас з мінної безпеки, яке провели представники підрозділу саперів Національної Гвардії України (Н.В.Семінська, О.М.Бруй, І.Степанюк).

26.  Завершився щорічний фестиваль ТехноАртКПІ, участь у якому взяли 50 осіб (16 одноосібно та 10 команд). Упродовж двох тижнів було проведено 10 вебінарів від викладачів університету та представників компаній-партнерів (Н.В.Семінська).

27. Розроблено та погоджено зміни до Правил призначення академічних стипендій (у розділі академічної мобільності). Також оновлено та погоджено зміни до Положення про академічну мобільність (Н.В.Семінська).

28. Науковцям, які мають спільні публікації із вченими з Німеччини, направлено 16 персональних листів із пропозицією готувати проєктні заявки для участі у програмі Німецького дослідницького товариства DFG. Сформовано 4 перспективні українсько-німецькі консорціуми, які займаються підготовкою проєктів, 2 – ННММІ, 1 – ФМФ, 1 –  ПБФ (В.А.Пасічник).

29. До європейських університетів - партнерів направлено 35 листів з проханням підтримати КПІ шляхом передачі дослідницького обладнання (В.А.Пасічник, С.І.Сидоренко).

30. На засіданні Координаційної ради Комплексної космічної програми університету обговорено питання формування тематики робіт за договором базового фінансування на 2022 рік; роботу лабораторії термовакуумних випробувань,; підписання договору на другий етап робіт зі створення університетського наносупутника PolyITAN-12U(В.А.Пасічник).

31. За результатами аналізу інформаційних звітів по 44 держбюджетних НДР, що виконуються у 2022 р., підготовлено та направлено повідомлення керівникам та виконавцям про звітування за етапом 2 кварталу 2022 р. держбюджетних робіт (В.А.Пасічник).

32. Завершився етап перевірки малих та середніх підприємств-переможців конкурсу BOWI щодо спроможності реалізації проєкту, яка проводилася командою Центру 4.0 КПІ ім. Ігоря Сікорського. Всі чотири українські компанії, яким допомагали експерти, отримають на реалізацію своїх цифрових інновацій по 60 тис. євро кожна (В.А.Пасічник).

33. ДІТТ розглянув програми курсів підвищення кваліфікації НМК ІПО за напрямом «Інноваційний менеджмент та захист інтелектуальної власності», які можуть бути покладені в основу інтегрального курсу підвищення кваліфікації, спрямованого на активізацію інноваційної діяльності працівників університету (В.А.Пасічник, І.Г.Малюкова).

34. Надано інформацію МОН України про перспективні наукові та інноваційні проєкти Інноваційної екосистеми «Sikorsky Challenge» КПІ ім. Ігоря Сікорського, спрямовані на післявоєнне інноваційне відновлення України (В.А.Пасічник, І.Г.Малюкова).

35. Комісія Вченої ради з експертно-правових питань завершила розгляд проєкту Положення про нагородження відзнаками КПІ, та підготувала його для затвердження на Вченій раді 27 червня. Також розглянуто і затверджено перелік працівників університету, представлених до нагородження відзнаками Вченої ради КПІ та державними нагородами (М.Ю.Ільченко, В.В.Ванін).

36. Комісія Вченої ради з наукової та інноваційної діяльності розглянула кандидатуру завідувача кафедри інформаційної безпеки Навчально-наукового фізико-технічного інституту КПІ ім Ігоря Сікорського професора Дмитра Володимировича Ланде для включення до складу авторського колективу на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки, який висуває Інститут проблем реєстрації інформації НАН України (М.Ю.Ільченко, О.В.Лінючева).

37. Художня рада університету  оформила у вестибюлі  корпусу №1 стенд на вшанування пам'яті загиблих студентів, працівників та випускників КПІ,  які віддали свої життя, захищаючи Батьківщину від російської навали (П.О.Киричок, Ю.В.Нестеренко).

38.Наглядова рада ННІМЗ ім. Є.О. Патона затвердила рекомендації кандидатур на посаду в.о. директора інституту (М.Ю.Ільченко).

39. Представники ДМС за участі ректора університету взяли участь у конференції International Ranking Expert Group – IREG 2022, яка пройшла у Варшаві 23-24 червня 2022 року і була присвячена підсумкам 20-річної діяльності IREG та завданням IREG в сприянні розвитку глобальної системи вищої освіти. «IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence» відіграв видатну роль і в системі вищої освіти України. Завдяки IREG, на основі Берлінських принципів і за безпосередньої підтримки UNESCO-CEPES та за допомоги експертів Європи і світу в Україні було засновано Національний рейтинг «TOP-200», який  вже 16 років є системоутворюючим фактором вдосконалення і посилення конкурентоспроможності вищої школи України (С.І.Сидоренко).

40. Під час засідання BSUN Executive Board 6 травня 2022 року було заявлено про початок процедур вступу BSUN до університетського альянсу EPICUR в якості кандидата на отримання статусу асоційованого партнера. Для КПІ як для члена BSUN розвиток  партнерства в рамках співробітництва між Університетським Альянсом EPICUR та BSUN, означає появу нових можливостей поглиблення євроінтеграційних процесів, прискорення входження КПІ ім. Ігоря Сікорського до European Higher Education Zone and European Research Area (С.І.Сидоренко).

41. З метою обговорення запропонованих від КПІ трьох проєктів відбулася зустріч представників керівництва КПІ із Джулією Розен – Віце-президенткою з глобальних академічних ініціатив Arizona State University та Романом Шереметою – Ректором-засновником Американського університету в Києві (С.І.Сидоренко, А.А.Мельниченко, В.А.Пасічник, І.Г.Малюкова, А.В.Ковтун, А.П.Шишолін).

42. Планується участь КПІ у 32-й Генеральній асамблеї UNICA «Провідні університети в часи кризи та змін», який проходитиме в Університетському коледжі Дубліна з 29 червня по 1 липня 2022 р.). UNICA об'єднує 53 університети столиць країн Європи. КПІ вперше запрошений зробити доповідь на засіданні Генеральної Асамблеї цієї організації (С.І.Сидоренко).

43. На порталі Європейської Комісії «Fundingand Tenders Portal» група консультантів КПІ розмістила 85 500-знакових анотацій (оголошень) із зазначенням конкурсів програми «Горизонт Європа», на які планується подавати від КПІ заявлені проєктні пропозиції (С.І.Сидоренко).

44.  На виконання доручення Першої заступниці Міністра закордонних справ України Еміне Джапарової щодо можливостей отримання від ЮНЕСКО технічної та фінансової допомоги,  спрямованої на подолання наслідків війни, розпочато підготовку проєктних пропозицій стосовно отримання допомоги у сфері науки та захисту навколишнього середовища (С.І.Сидоренко, В.А.Пасічник).

45. Підготовлено проєкт розпорядження про склад Штабу відбіркової комісії Центру міжнародної освіти ДМС з набору іноземних громадян в 2022 році. Вперше до складу оперативного штабу відбіркової комісії включено представників факультетів/інститутів, які відповідатимуть за набір іноземних громадян на навчання за освітніми програмами відповідного підрозділу (С.І.Сидоренко, А.А.Мельниченко).

46. 21 червня оголошено рейтинг U-Multirank 2022, до якого входить більше 2200 університетів з 96 країн світу. У порівнянні з минулим роком КПІ з 2-го місця перемістився на 4-те. Здійснено попереднє порівняння інтегральних параметрів КПІ в рейтингах 2022  і 2021 років. Оцінка підготовки магістрів  погіршилася, бакалаврів  залишається на достатньо високому рівні. Цитування продовжує залишатися на рівні нижче середнього, а наукові публікації – на середньому. Публікації з промисловими партнерами – на середньому рівні, наявність партнерів за методиками рейтингу оцінюється як слабке. Студентська міжнародна мобільність продовжує залишатися на середньому рівні, як і оцінка міжнародних спільних публікацій (на середньому рівні). Лише характеристики регіонального впливу (робота випускників-бакалаврів і випускників-магістрів в регіоні, а також регіональні спільні публікації) оцінюються якнайвищою оцінкою «дуже добре» (С.І.Сидоренко).

47. Від партнера з Японії – Технологічного інституту Шибаура (Shibaura Institute of Technology) – до «Фонду підтримки КПІ» надійшла благодійна допомога у розмірі 1 млн. 20 тис. грн. Окрім цього, Технологічний інститут Шибаура, відповідно до діючої Угоди про співпрацю з КПІ, готовий прийняти студентів, аспірантів і молодих вчених КПІ за програмою академічного обміну, починаючи з осіннього семестру (С.І.Сидоренко).

48. Представники КПІ постійно співпрацює з керівництвом районного управління ДСНС та штабом цивільного захисту Солом'янської РДА. Основний напрям співпраці – підготовка всіх укриттів, які є на території університету та студмістечка, до початку в новому навчальному році навчання в очному режимі і забезпеченню безпеки студентів і працівників людей в разі необхідності. Також відпрацьовуються питання техногенної та пожежної безпеки. 29 червня помічникам деканів з господарської роботи буде поставлено завдання щодо підготовки об'єктів, закріплених за підрозділами, і терміни їхнього поетапного виконання. Всі підготовчі роботи мають бути завершені до 22 серпня, після чого буде проведено остаточну перевірку (В.А.Кондратюк).

49. Спільно з представниками ДСНС проведено обстеження пожежних гідрантів, які є на території університету. З 15-и гідрантів на 2-х виявлено недоліки. Протягом тижня їх усуватимуть після чого їх знову перевірять  відповідальні особи  (В.А.Кондратюк).

50.  У зв'язу з тим, що університет пройшов позапланову перевірку ДСНС і отримав від неї «нульовий акт», минулого тижня Верховний Суд України ухвалив рішення щодо зняття всіх обвинувачень стосовно порушень, які свого часу були виявлені в корпусі №21. (В.А.Кондратюк).

51. Готуються оновлені плани евакуації студентів і працівників у разі сигналу «Повітряна тривога» та у випадку  надзвичайних ситуацій для всіх корпусів. У серпні їх буде затверджено  в розміщено на кожному поверсі всіх корпусів (В.А.Кондратюк).

52. Торік у складі Департаменту господарської роботи було створено дільницю, яка проводить ремонти  автоматичної пожежної сигналізації (АПС) в навчальних корпусах і гуртожитках університету. За попередніми підрахунками її робота допомогла університету заощадити приблизно 2 млн гривень. Уже цього року на минулому тижні завершено ремонт АПС в навчальному корпусі №20 і розпочато підготовчі роботи для встановлення АПС в кількох гуртожитках (В.А.Кондратюк).

53. У Центрі фізичного виховання і спорту завершено ремонт двох басейнів – малого і великого. З поточного тижня розпочнеться наповнення їх водою  (В.А.Кондратюк).54. Підготовлено пакет документів для Головного управління Держпраці в м.Києві щодо  проходження медичного огляду тими працівниками, які працюють в шкідливих умовах. (В.А.Кондратюк). 

55. У межах підготовки до нового навчального року здійснюється закупівля необхідних товарів для Центру студентського харчування (В.А.Кондратюк).

56. Проведено профілактичний ремонт центрального пульту охоронної сигналізації  університету. Оновлено програмне забезпечення у відділі відеоспостереження та в системі контролю та управління доступом (В.А.Кондратюк).

57. Станом на 27 червня зарплату за першу половину місяця за рахунок спецкоштів на  картки співробітників ще не перераховано через те, що Держказначейство не надає на це  лімітів. Стипендію нараховано і за рахунок загального фонду перераховано на картки. Держказначейство реєструє платіжки КПІ та укладені угоди, кредиторська заборгованість зростає, але проплати практично не йдуть. Попри це, нараховується заробітна плата за другу половину червня та відпускні кошти працівникам, які оформили заяви на відпустки. На виконання рішення конференції студентів підготовлено і відправлено до Держказначейства документи щодо перерахування на допомогу ЗСУ 1,5 млн гривень з кошторису органів студентського самоврядування університету на потреби ЗСУ. Триває робота над паспортом організації для подання МОН України  (Л.Г.Субботіна)

58. У зв'язку з завершенням навчального року збігає термін дії угод зі студентами на проживання в гуртожитках. Адміністрація студмістечка переоформлює угоди з тими з них, хто залишатиметься в гуртожитках на літо.  Ремонтні роботи проводяться на 7 об'єктах студмістечка: на 6-и з них вони виконуються власними силами, на 1-у працюють фахівці Виробничо-експлуатаційного комбінату. Студенти, які проживають у гуртожитках, беруть активну участь у акціях на підтримку ЗСУ, а також людей, які постраждали внаслідок російської агресії  (О.А.Іщенко).

59. Науково-технічна бібліотека КПІ працює у штатному режимі. Окрім того, на платформі «Наукова періодика України» відкрилася організована КПІ конференція «Біотехнології ХХІ століття». Науковці університету почали активніше розміщувати свої роботи в електронному архіві ELAKPI.  Активізовано роботу з «Цифровою бібліотекою Київської політехніки». Нині там уже розміщено 192 цифрові об'єкти – доступ з сайту бібліотеки. 28 червня спільно з ДНВР бібліотека організує відкриту лекцію «Геральдика як знакова система. Символіка ЗСУ», яку прочитає головний художник Збройних Сил України Олексій Руденко (О.М.Бруй). 

60. На початку червня деканам факультетів і директорам інститутів надано рекомендації щодо мінімізації корупційних ризиків під час приймальної кампанії. Це комплексна робота, яка передбачає збільшення прозорості усіх процесів, постійне інформування та   залучення до цієї роботи всіх зацікавлених осіб. Готується відповідний наказ (Я.Ю.Цимбаленко). 

61. Студентська рада продовжує надавати консультації студентам щодо питань, які виникають у зв'язку з завершенням навчального року (І.Войтюк).

62. Профком студентів узяв участь в організації заняття-тренінгу з мінної безпеки, яке відбулося 21 червня. Представники студентського профкому минулого тижня взяли участь в низці конференції трудових колективів факультетів, на яких звітували про роботу профкому. Взяли участь у семінарі, присвяченому протидії правовій дискримінації студентів на робочому місці, який організував ЦК профспілки. На цьому семінарі також презентували  роботу профкому студентів КПІ в період дії правового режиму воєнного стану. Триває збір  гуманітарної допомоги дляпостраждалих від злочинних дій агресора і для ЗСУ. Уточнений список необхідних речей буде розміщено на інформаційних ресурсах профкому та інших (І.Степанюк).