Засідання ректорату КПІ ім. Ігоря Сікорського 10 січня 2022 року

ПРОТОКОЛ №1
засідання ректорату КПІ ім. Ігоря Сікорського
10.01.2022 р.

Голова – ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського М.З.Згуровський

Присутні: 25 осіб

Відсутні: 2 особи

1. СЛУХАЛИ:

Першого проректора Ю.І. Якименка

Епідемічна ситуація в університеті є непоганою. Минулого тижня на COVID-19 захворів лише один студент. Підсумки минулого року: захворіло 290 студентів і 109 співробітників, разом – 399. За два попередні роки перехворіло 815. Наведені цифри орієнтовні через об'єктивні  труднощі  їх визначення.

Вакцинація і бустерна вакцинація. Пропозиції щодо їх проведення будуть сформульовані на цьому тижні та надіслані всім працівникам університету.

Організаційна робота пов'язана із забезпеченням режиму роботи в університеті. Сформовано і затверджено графік відпусток. Закон про відпустки зобов'язує іти працівників у відпустку відповідно до затвердженого графіку.

На 17 січня заплановано проведення зовнішньої перевірки стану охорони праці. До цього проводитимемо внутрішню перевірку.

З метою приведення у відповідність складу вчених рад структурних підрозділів, факультетів, інститутів до відповідних положення про вчену раду, які були затверджені на грудневому засіданні Вченої ради університету, разом з М.Ю. Ільченком було підписано звернення від Вченої ради університету до всіх підрозділів університету щодо обов'язкового упорядкування цих питань відповідно до чинного законодавства.

Підготували три важливих нормативних документи. Перший – це перелік англомовних назв усіх наших підрозділів, другий – положення про рейтинги, третій – перелік  усіх наших освітніх програм. Результати цієї роботи надіслані до МОН як конкурсні пропозиції, до ЄДБО завантажені всі дані про викладачів.

Освітній процес. Завершився захист магістерських дисертацій. Заплановано графік і процедуру вручення документів про вищу освіту.

Складено розклад занять за принципом організації змішаного режиму навчання, що дозволить швидко перейти в очний чи дистанційний режим навчання.

Семестровий контроль знань проводиться в Електронному кампусі. Щоденне його  відвідування студентами – до 14 тисяч, викладачами – 1350.

Система електронного документообігу. Триває тестування програми «Кадри». З 1 лютого 2022 р. заплановано запровадити її в робочому режимі.

Експертно-кваліфікаційна комісія (ЕКК) продовжує розгляд конкурсних справ. Близько третини всіх конкурсних справ повернуто на факультети/інститути через невідповідність вимогам, визначеним нормативними документами.

Акредитація. За всіма минулорічними акредитаціями освітніх програм є позитивні відгуки і дати їх затвердження. Очікуємо 5 груп експертів, які розпочнуть свою роботу з 17 січня.

Виступили: М.З.Згуровський, О.А.Жученко, Ю.І.Якименко.

М.З.Згуровський попросив уточнити, скільки усього з початку роботи НАЗЯВО акредитовано програм КПІ, і скільки з них були акредитовані як зразкові. Цю інформацію надали О.А.Жученко та Ю.І.Якименко: усього акредитовано 62 програми, з них як зразкові – 6. Крім того, наприкінці року акредитована програма з журналістики, по якій ще не завершено всі формальні процедури.

Ректор також запитав про показники інших університетів. О.А.Жученко поінформував: серед 20 кращих ЗВО України лише 3 ЗВО не мають відкладених, або неакредитованих освітніх програм. Це – КПІ (найбільша кількість акредитованих програм), Києво-Могилянська академія (взагалі не дуже багато ОП акредитовано), ХНУРЕ (кількість акредитованих ОП є незначною). Всі інші топові ЗВО серед інших мають і умовні акредитації.

М.З.Згуровський подякував кафедрам і науково-педагогічним школам, а також працівникам системи організації внутрішньої акредитації в КПІ за гарні результати роботи.

ЮІ.Якименко повідомив, що відбулося зібрання гарантів 22 освітніх програм тих спеціальностей, які акредитуватимуться у весняному семестрі. Він наголосив, що університет мав  можливість відбирати кращі і відкладати гірші програми для акредитації. Тепер цю  можливість втрачено і відкладати надалі акредитації змоги більше немає.

2. СЛУХАЛИ:

Проректора з навчальної роботи А.А. Мельниченка

Здійснювалося супроводження сесії в дистанційному режимі.

Проводилася робота з удосконалення АС Деканат для планування освітнього процесу.

Підготовлено статистичний звіт для МОН щодо функціонування аспірантури. На сьогодні в аспірантурі навчаються 722 здобувачі вищої освіти, а з урахуванням аспірантів-іноземців та аспірантів ІСЗЗІ разом навчаються 792 особи.

Здійснювався прийом та аналіз звітів за результатами роботи екзаменаційних комісій із захисту магістерських дисертацій.

Завершується опитування щодо якості освітнього процесу в системі «Електронний кампус». Опитано більше ніж 2500 студентів і аспірантів. Наступного тижня розпочинається опитування «Викладач очима студентів». Воно розпочнеться після завершення сесії 18 січня.

Підбито підсумки виконання першого етапу Програми стратегічного розвитку в частині оновлення навчально-лабораторної бази. Її виконано на 70%. Загалом було освоєно близько 8 млн грн на придбання навчально-лабораторного обладнання. Залишки коштів перенесено на наступний рік.

Проведено роботи з налаштування обладнання в Дата-центрі (за програмою інформатизації).

Триває робота зі створення лабораторії технології створення літаків спільно з «Прогрестех-Україна»

Виступили: М.З.Згуровський, А.А.Мельниченко, Л.Г.Субботіна

Ректор попросив А.А.Мельниченка та Л.Г.Субботіну дати оцінку минулого року з точки зору  оновлення навчально-лабораторного обладнання. А.А.Мельниченко оцінив результати, яких у цьому плані було досягнено торік, як безпреценденті, коли  системно і активно, фактично по всіх факультетах/інститутах закуповувалося нове затребуване обладнання.

М.З.Згуровський також поцікавився, як здійснювався моніторинг обладнання, яке мало бути оновлено в першу чергу. А.А.Мельниченко пояснив, що перед закупівлею обладнання в кожному підрозділі проводилося детальне самооцінювання. Спочатку завідувачі кафедр надавали оцінку навчально-лабораторному обладнанню кафедр за п'ятибальною шкалою і формулювали запити. Далі ці запити ретельно вивчалися по кожному напряму. Отримані дані аналізувалися і вивчалося, чи є таке обладнання у споріднених підрозділах на факультеті. У разі, якщо таке обладнання є, пропонувалося спільне його використання. 

М.З.Згуровський запитав, як вирішується питання оновлення програмного забезпечення супроводження бухгалтерії. Л.Г. Субботіна доповіла, що зараз робиться ТЗ і надалі документи буде подано на тендер. На запитання ректора, наскільки, враховуючи необхідність перенавчання працівників, перехід на нове програмне забезпечення буде складним і швидким, вона відповіла, що цей процес займе 1 рік і 2 місяці. Тому на той час паралельно працюватимуть дві зарплатні системи.

Ректор зауважив, що, водночас, потрібно продовжувати і роботу з автоматизації  управлінської діяльності університету і що це також залишається стратегічним завданням.

3. СЛУХАЛИ:

Проректорку з навчально-виховної роботи Н.В. Семінську

1. Навчально-виховна робота

3 січня розпочато екзаменаційну частину семестрового контролю, яка триватиме до 17 січня. З 17 по 24 січня відбуватимуться заходи щодо ліквідації академічної заборгованості.

Протягом тижня здійснювалася консультативна робота за зверненнями студентів, викладачів через бот у Telegram. Студентам надано інформацію, як діяти у разі виникнення академічної  заборгованості, про можливість повторного прослуховування курсу та ін.

Станом на 10 січня захистили дипломи: магістри – 1371, з них із відзнакою – 128, бакалаври – 14 (без відзнак).

2. Документи про вищу освіту

Видавництву «Політехніка» передано електронні файли на друк документів про вищу освіту (дипломи та додатки) по всіх факультетах/ННІ.

Наказом по університету затверджено переклад англійською мовою назв факультетів, кафедр для дотримання в інформаційній мережі саме таких назв підрозділів.

3. Стипендія

На сайтах факультетів/ННІ оприлюднено інформацію про рішення стипендіальних комісій факультетів/ННІ про врахування до рейтингу успішності студентів додаткових балів. Триває збір заяв на апеляцію щодо нарахування додаткових балів, яке буде здійснюватися до 16 січня.

Сформовано списки студентів для замовлення соціальної стипендії на січень 2022 року.

4. Профорієнтація

З 28 грудня 2021 р. по 6 січня 2022 р. під час шкільних канікул проведено чергову КРISchool за  ІТ-напрямом. У заході взяли участь близько 200 учнів з понад 60 шкіл і ліцеїв м. Києва та Київської області. Учасники дізналися про особливості ІТ спеціальностей на різних факультетах/ННІ.

Опубліковано та поширено на всіх офіційних ресурсах «Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2022 році». Розпочато активну консультативну роботу в соціальних мережах з вступниками та їх батьками.

5. Мобільність.

Проведено консультацію з координатором Національного Еразмус+ офісу в Україні Світланою Шитіковою щодо підготовки нових проєктних пропозицій за програмою Еразмус+.

Проведено відбір учасників академічної мобільності до Вільнюського технічного університету ім. Гедимінаса (номіновано студентів ФБТ та ІЕЕ).

Отримано відповіді та пропозиції від 8 зарубіжних університетів-партнерів щодо подальшої співпраці за програмою Еразмус+.

6. Організаційна робота 

Видано наказ «Про діяльність клубів у КПІ ім. Ігоря Сікорського» (ЦКМ та СК).

За підсумками роботи департаменту у 2021 році підготовлено та оприлюднено попередній звіт.

28 грудня 2021 р. разом зі студмістечком, НТБ і студентами організовано та проведено на площі Знань акцію «Прикрасимо ялинку разом».

7. Вакцинація 

29 грудня 2021 р. проведено чергову вакцинацію. Вакциновано 15 осіб: 12 студентів, 3 співробітники. Розпочато підготовку до проведення бустерної вакцинації. Орієнтовна дата наступної вакцинації 29 січня 2022 р.

Виступили: М.З.Згуровський, Н.В. Семінська, Ігор Степанюк

Ректор попросив надати уточнення, через який період після останньої вакцинації можна проводити бустерну вакцинацію. Відповідь – не раніше ніж за 6 місяців.

Ректор висловив побажання передусім запропонувати провести бустерну вакцинацію усім бажаючим членам трудового колективу КПІ і в першу чергу викладачам та допоміжному навчальному персоналу як найбільш вразливим групам, та організувати її проведення так, як це проводилося торік – чітко, за відповідним графіком, зі щоденними оголошеннями, запрошеннями, розміщеними в інформаційному середовищі університету. Для студентів також потрібно постійно робити оголошення щодо можливості вакцинування без будь-яких обмежень.

Ректор відзначив, що у минулому році КПІ втратив 15 викладачів через COVID-19.

4. СЛУХАЛИ:

Проректора з наукової роботи В.А. Пасічника

1.  МОН оприлюднило наказ «Про затвердження переліку проєктів фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок закладів вищої освіти та наукових установ на 2022 рік, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, з експертними оцінками, отриманими за результатами проведення наукової і науково-технічної експертизи». В наказі надано перелік проєктів з балами, проте не наведено прохідного балу. Силами працівників КПІ у взаємодії з президією Ради проректорів з наукової роботи ЗВО та директорів наукових установ проведено його аналіз. Він показав певну невідповідність підходів до прикладних і фундаментальних досліджень, Було підготовлено та надіслано до МОН, Асоціації ректорів ВТНЗ та Спілки ректорів ЗВО України звернення від технічних університетів (Львівської політехніки, Харківської політехніки та КПІ)  щодо необхідності максимального врахування інтересів технічних ЗВО.

2.  За результатами засідання в МОН конкурсної комісії з відбору бюджетних проєктів молодих учених, які працюють і навчаються в ЗВО та наукових установах, рекомендовано 34 роботи. Їх виконання та фінансування розпочнеться з січня 2022 року за рахунок коштів Державного бюджету України. З КПІ ім. Ігоря Сікорського пройшло 2 проєкти:  Секція №1 (Енергетика) «Формування інструментарію для управління попитом та енергозабезпеченням з використанням гібридних систем малої потужності» (Ярмолюк Олена, ІЕЕ, 84 бали); Секція №3 (Нові матеріали і виробничі технології) «Адитивна технологія електроосадження металів для 3D-друку нових матеріалів» (Васильєв Георгій, ХТФ, 94 бали).

3. Космічна програма.28 грудня 2021 р. відбулася зустріч у Державному космічному агентстві України стосовно виконання другої частини договору з ДП ЗАО НДІ РВ. Другий договір підписано.

4. Готуємося до звіту в МОН щодо виконання договору базового фінансування. Термін подання комплекту звітних матеріалів до МОН – 15 січня.

5. На виконання рішень Координаційної ради

У межах проєкту створення університетського супутника «PolyITAN-12U» проведено  тендер на 1,3 млн грн. Укладено договір на постачання комплектуючих та отримано видаткову накладну.

6.  Проведено нараду з планово-фінансовим відділом щодо розрахунку вартості надання послуг з користування обладнанням ЦККНО «Матеріалознавство тугоплавких сполук і композитів».

7.  30 грудня 2021 р. проведено засідання конкурсної комісії Державного політехнічного музею та комісії Вченої ради з наукової та інноваційної діяльності, на яких розглянуто кандидатури на заміщення вакантних посад наукових працівників і керівників наукових відділів музею. Обрано 4 наукових працівники та 2 керівників відділів.

8.  Отримано 3 патенти на корисну модель (1 – ННІЕЕ, 2 – ФЕЛ), подано 1 заявку на корисну  модель.

9.  Здійснено моніторинг і передано до структурних підрозділів 5 пропозицій на ПроЗорро (1–ННІЕЕ; 1– ННММІ; 1– ФЕА; 1 – ФММ; 1 – ХТФ).

10. 29 грудня 2021 року підписано меморандум з турецькою компанією «Baykar Makina». В рамках підписаного меморандуму планується створення в ННІАТ трьох лабораторій БПЛА з сучасним обладнанням для навчальної та науково-інноваційної діяльності: аеродинамічних випробувань, проєктування БПЛА та авіоніки.

11.  Спільно з Інститутом післядипломної освіти проведено перемовини з представниками TISC щодо можливостей співпраці в напрямку проведення спільних курсів підвищення кваліфікації з питань інтелектуальної власності.

Виступили: М.З.Згуровський, В.А Пасічник

М.З.Згуровський запитав, коли завершуються роботи зі створення супутника «PolyITAN-12U» і отримав відповідь, що за планом вони мають бути закінчені до  кінця серпня 2022 року. Ректор зауважив, що тепер потрібно разом з партнерами з Харкова та ДКА України починати планувати наступний етап робіт – виведення супутника в космос. Має бути наполеглива робота з ДКАУ, інакше може виникнути небажаний часовий розрив.

5.СЛУХАЛИ:

Голову Вченої ради М.Ю. Ільченка

1. Спільно з першим проректором Ю.І. Якименком з метою виконання наказу ректора стосовно приведення складів вчених рад підрозділів у відповідність до чинних нормативних документів університету зроблено інформаційну розсилку в усі підрозділи університету з проханням провести процедуру обрання голів вчених рад факультетів/навчально-наукових інститутів та подати до 4 лютого 2022 р. на затвердження оновлені склади вчених рад у відповідності до розділу 2 Положення про Вчену раду факультету/навчально-наукового інституту.

2. Комісія з підготовки пропозицій до законодавчих і нормативних документів (С.І.Бевз) розглянула вимоги Постанови КМУ № 404 від 23.05.2018 р. щодо порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників. Встановлено, що з керівниками та авторами проєкту-переможця відповідного конкурсу можуть укладатися трудові договори на визначений строк, встановлений за погодженням сторін, або трудовий договір, що укладається на час виконання певної роботи без проведення конкурсу.

3. Постановою ВРУ №1982-ІХ від 17 грудня 2021 р. ухвалено перелік дат і ювілеїв та рішення щодо рекомендації КМУ на державному рівні у 2022-2023 роках забезпечити проведення урочистого відзначення пам'ятних дат і ювілеїв. В ухваленому переліку є і 125-річчя з часу заснування КПІ ім. Ігоря Сікорського. У місячний термін КМУ має утворити організаційний комітет та затвердити план відповідних заходів, зокрема:

- на рівні МОН України – стосовно проведення круглих столів, науково-практичних конференцій, включення ювілейної дати 125-річчя до переліку тем конкурсів Малої академії наук України, рефератів, курсових і дипломних робіт у ЗВО;

- на рівні Міністерства культури та інформаційної політики – стосовно організації в закладах культури відповідних тематичних заходів;

- на рівні Державного комітету телебачення та радіомовлення України – стосовно сприяння висвітленню державними засобами масової інформації ювілейних заходів;

- на рівні Національного банку України – стосовно виготовлення й уведення в обіг відповідних ювілейних монет;

- на рівні ПАТ «Укрпошта» – стосовно видання поштових конвертів і марок, присвячених ювілею.

Усе це має бути враховано в тексті наказу по університету щодо організації здійснення ухвалених Вченою радою заходів до 125-річного ювілею університету.

4. 17 січня відбудеться перше у цьому році засідання Вченої ради  університету.

Виступили: М.З.Згуровський, М.Ю. Ільченко

Ректор запитав, яку форму  проведення засідань – дистанційну чи очну – вважає за доцільне обрати Вчена рада. М.Ю.Ільченко відповів, що єдиної точки зору на це питання немає. Відтак М.З.Згуровський запропонував при обранні режиму проведення засідання виходити з ситуації, яка складається.

6. СЛУХАЛИ:

Проректора з міжнародних зв'язків С.І.Сидоренка

1. Відбулася зустріч ректора М.З. Згуровського з радниками з питань науки Посольства КНР в Україні та радником з питань освіти. За отриманою від них інформацією, посол Китаю Фань Сяньжун високо оцінив створення «Інституту прикладних технологій» в Чунціні й пообіцяв надавати підтримку його діяльності. Заплановано організувати і провести фінальний етап  Фестивалю «Sikorsky Challenge» наприкінці 2022 р. в КНР, в м.Чунцін.

2. На виконання підписаного 29 грудня 2021 р. Меморандуму про співпрацю з компанією «Baykar Makina» (Туреччина) департамент спільно з ННІАТ і фахівцями компанії розробляє покроковий план співробітництва: створення спеціалізованих навчально-дослідницьких лабораторій на базі ННІАТ, започаткування організації підготовки фахівців за системою дуальної освіти та іншого.

3. За координації першого проректора Ю.І.Якименка та за участю голови Вченої ради М.Ю.Ільченка, проректорів і голів комісій Вченої ради обговорено пропозиції КПІ щодо створення і запуску діяльності «Президентського університету». Пропозиції направлено до МОН України.

4. Із середини січня відновиться робота з посольствами низки держав:

– з Посольством Італії в Україні – з питань організації церемонії відкриття скульптури «Італійська творча ДНК» у кампусі університету;

– з Посольством Японії в Україні – з обговорення перших стартап-проєктів, запропонованих КПІ за результатами зустрічі 10 грудня посла Японії в Україні Мацуди та ректора КПІ М.З. Згуровського;

– з Посольством Держави Ізраїль – щодо організації візиту новопризначеного посла Держави Ізраїль в України Міхаеля Бродського;

– 12 січня 2022 р. в порядку підготовки до візиту посла Держави Ізраїль планується зустріч з помічником ректора Університету Аріель  (Ізраїль) Юрієм Острінським. Напрями співпраці, що їх пропонує цей університет, такі:

• Academic and Scientific collaboration;

• Academic mobility programs;

• Mutual teaching programs discussion;

• Scientific innovations development and technology transfer;

– на реалізацію пропозицій Посольства України в Республіці Кіпр розгортається співпраця з Університетом Кіпру та готується проєкт відповідного меморандуму.

5. Міжнародна проєктно-грантова діяльність

5.1. Здійснено розмитнення інтерактивних навчальних макетів за Проєктом міжнародної технічної допомоги від Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), Представництва ООН в Україні. Проєкт реалізується на ТЕФ. Його метою є вдосконалення підготовки майбутніх працівників атомної галузі.

5.2. Розпочалася співпраця з проф. Іденом Мамутом (BSUN) щодо  входження КПІ в консорціум для виконання проєкту у сфері «Blue Growth» («Блакитної економіки») в країнах BSUN. Орієнтовний бюджет, який пропонують виділити КПІ на два роки, – в діапазоні 50000 євро.

6. Робота групи по забезпеченню позитивної динаміки показників КПІ в світових рейтингах університетів

На поточному тижні відбудеться зустріч з Subscriptions Director світового рейтингу «THE»  Гаретом Кресвелом (Gareth Cresswell) та регіональним директором з контентних пропозицій цього рейтингу Саймоном (Simon). На зустрічі планується надати Гарету Кресвелу розширену інформацію про КПІ та обговорити організаційні питання, пов'язані із взаємодією КПІ зі світовим рейтингом «THE».

Виступив М.З.Згуровський – наголосив на тому, що з переліченого спектру напрямів діяльності міжнародного департаменту важливими є усі, але на цьому етапі пріоритетними є два. Перший – це створення Інституту  прикладних технологій в Китаї, яке потребує активного і компетентного супроводження. Другий – це відкриття в КПІ Центру компанії «Baykar Makina» зі створення ударних безпілотних літальних апаратів. У Білій Церкві  створюється завод з їхнього виробництва, а в університеті – Центр. Це стратегічно важливі справи для України та підвищення її обороноздатності. Для КПІ – це і передова наука, і підготовка кадрів тощо. З огляду на ці обставини ректор доручив Ю.І.Якименку, В.А.Пасічнику та С.І.Сидоренку надати максимальну увагу цьому проєкту.

7. СЛУХАЛИ:

Проректора з адміністративної роботи В.А. Кондратюка

1. Господарська  робота

- Протягом новорічних і різдвяних свят сталася лише одна аварія: в корпусі №23 було  пошкоджено теплову мережу. Пошкодження було вчасно виявлено та усунено силами служби головного механіка; 

- на виконання наказу ректора щодо підготовки до перевірки стану охорони праці в університеті Держпродспоживслужбою (вона має розпочатися з 17 січня) провели внутрішню перевірку стану охорони праці в структурних підрозділах і  виконання ними приписів, отриманих під час такої перевірки в 2019 році. Всі факультети та інститути, господарські служби та інші підрозділи  пункти приписів виконали. Станом на 10 січня залишається виконати: в службі Головного енергетика – 13 пунктів приписів із 34, у службі головного механіка – 4 з 31, у студмістечку – 6 пунктів, які стосуються утримання газового господарства. Практично всі вони мають бути виконані до 14 січня. На 17 січня університет до перевірки Держпродспоживслужбою буде повністю готовий; 

- протягом святкових днів відстежували температуру навколишнього середовища і, відповідно до потреби, корегували роботу ІТП (індивідуальних теплових пунктів) у корпусах. Тепер, завдяки встановленню відповідного обладнання, це робиться в дистанційному режимі;  

- провели робочу нараду щодо виконання робіт з благоустрою території. Готуватимемо технічні завдання щодо закупівлі обладнання та інвентарю;

- з метою впровадження другого етапу роздільного збору сміття в університеті в рамках проєкту, що стартував в університеті 2021 року, підготували листи до спеціалізованих організацій, які приймають відсортоване сміття.  На гугл-мапі вже можна побачити  майданчики в студмістечку та в парку КПІ, де встановлено контейнери для роздільного збирання сміття, далі створюються такі майданчики по території, передусім біля навчальних корпусів.

2. Соціальний напрям

- На поточному тижні буде проведено розширене засідання Ради з питань закупівель, за її результатами будуть готуватися перші конкурси на майданчик «ПроЗорро» на закупівлю відповідного обладнання та матеріалів;

- проводиться  активна робота щодо передачі КП «Київтеплоенерго» житлових будинків №№ 4 і 5 для централізованого теплопостачання. Мешканці будинку повинні  будуть  укладати з цією організацією прямі договори. Планується завершити цю роботу до кінця січня; 

- під час новорічних свят працювала база відпочинку «Політехнік». Усе пройшло успішно. За час новорічних свят база заробила приблизно 70 тисяч гривень. 

3.Безпека

- Упродовж новорічних і різдвяних свят складних правопорушень на території університету виявлено не було;

- спільно з правоохоронними органами проводиться теоретичне і практичне навчання працівників департаменту безпеки.

Виступили: М.З.Згуровський, В.А.Кондратюк

Ректор запитав про те, хто встановлюватиме контейнери для роздільного збору сміття на території  університету. В.А.Кондратюк пояснив, що цим опікуватиметься компанія, яка на тендерній основі, через ПРОЗОРО отримає право обслуговувати КПІ. За його інформацією, перший етап впровадження нової системи збору сміття має бути завершений наприкінці березня, весь університет (навчальні корпуси і студмістечко) має повністю долучитися до роздільного збору сміття до вересня.

Ректор доручив відповідним службам забезпечити інструктування та інформаційну кампанію з організації сортування сміття й підкреслив, що ця робота має бути комплексною.

8. СЛУХАЛИ:

Директорку Навчально-наукового центру інноваційного моніторингу якості освіти   М.М. Перестюк

1. Центр тестування. Комплексний моніторинг 4-го курсу пройшли приблизно 3 тисячі студентів, інформація обробляється і готується для передачі до відповідних підрозділів.

2. Доуніверситетська підготовка. Зареєстровано приблизно 2 тисячі слухачів. За новим напрямом станом на 1 січня уклали 72 контракти, ці слухачі розпочинають навчання. Продовжуємо набір на лютий. 

3. Адаптаційні курси. Станом на тепер укладено 40 контрактів.

4. Медіалабораторія. Працює над створенням історичних фільмів, присвячених видатним особистостям, життя і діяльність яких були пов'язані з КПІ. В оновленому форматі запускається проєкт про успішних випускників КПІ та їхні досягнення. Окрім того, на цей тиждень запланована чергова комерційна зйомка, яка забезпечить надходження до бюджету в обсязі 100 тисяч гривень.

5. Платформа працевлаштування. Станом на сьогодні вже 8 студентів працевлаштовано в одній з ІТ-компаній, 10 проходять в ній тестовий відбір. На цьому тижні планується провести 8 співбесід студентів з представниками Торгової енергетичної компанії.

Виступив М.З.Згуровський – підкреслив, що останній з перелічених напрямів роботи ЦМЯО, є нині особливо важливим, оскільки КПІ переходить на систему працевлаштування, впроваджену в кращих університетах світу. Вона полягає в тому, що, з одного боку, в університеті створюється майданчик, який моніторить потреби  високотехнологічного ринку праці, а з іншого – маючи профілі студентів, може запропонувати роботодавцям найкращі варіанти, при цьому допомагаючи студентам знайти найкращу для них і для країни роботу. ЦМЯО розпочав цю роботу. Надалі студенти знатимуть, що університет може надавати їм допомогу в побудові їхньої успішної професійної кар'єри.

Ректор також доручив Медіалабораторії взяти участь у підготовці ювілейного видання книги до 125-річчя КПІ, підібравши для неї уривки відеоматеріалів про КПІ, на які можна було б вийти через QR-коди, розміщені в книзі.  Для цього слід, передусім, систематизувати всі відеоматеріали, напрацьовані Медіалабораторією.

9. СЛУХАЛИ:

Начальницю департаменту економіки і фінансів університету, головного бухгалтера Л.Г. Субботіну

1. Бюджетний 2021 рік закрито. Всі кошти, що були отримані в межах бюджетного фінансування, використано за цільовим призначенням. Кошти використані повністю, окрім стипендіального фонду, який не був використаний у повному обсязі з об'єктивних причин.

2. Виплачено заробітну плату за грудень з урахуванням премії всім співробітникам. Стипендії – академічна і соціальна – були виплачені студентам своєчасно.

3. Повністю розрахувалися за комунальні послуги.

4. Готуються матеріали до звіту на засіданні Вченої ради.

5. Фінансування в 2022 році. Нині фінансування університету здійснюється на рівні грудня 2021 року. До кінця січня буде здійснено донарахування відповідно до формульного розподілу. Буде розраховано фінансування на весь рік. У зв'язку з цим заробітна плата за першу половину січня нараховуватиметься виходячи лише з посадових окладів, далі за наявності коштів зарплата корегуватиметься. 

6. Плани закупівель остаточно погоджуватимуться лише після отримання формульного фінансування і вирішення питань із зарплатою. 

10. СЛУХАЛИ:

Директора студмістечка О.А. Іщенка

1. Станом на 10 січня в студмістечку проживають 11 077 студентів.

2. Упродовж святкових днів жодних надзвичайних ситуацій, аварій та порушень правопорядку зафіксовано не було. Спільно з ДНВР для студентів було організовано розважальні святкові заходи.

3. Захворюваність на COVID-19. Хворіє один студент ФПМ з гуртожитку №14. Він має легкі симптоми і нині перебуває в ізоляторі.

4. Служба експлуатації гуртожитків розпочала планові ремонти. Роботи проводяться в гуртожитках №№ 12, 13, 16 і 19.  ВЕК продовжує ремонт 9-го гуртожитку.

11. СЛУХАЛИ:

Голову ради з питань розвитку університету В. Й. Котовського

Усе, що було заплановано на 2021 рік, виконано за усіма напрямами – роботи комісії з аудиту приміщень  університету, архітектурно-історичного напряму тощо. Розроблено план роботи на 2022 рік.

Виступив М.З.Згуровський – наголосив, що особливу увагу слід звернути на подальший моніторинг використання площ університету й прийняття рішень щодо оптимізації розміщення підрозділів, а також на діяльність Фонду розвитку університету. 

12. СЛУХАЛИ:

Директорку департаменту управління справами М.О. Мазур

1. До 15 січня членам ректорату необхідно надати до департаменту інформацію про роботу підпорядкованих їм підрозділів для використання її при підготовці  звіту ректора про роботу університету в 2021 році, який буде подано в МОН.

2. Також до кінця тижня члени ректорату мають надати департаменту інформацію про графіки відпусток.

13. СЛУХАЛИ:

Голову об'єднаного  профкому М.О.Безуглого

Він нагадав, що загальноуніверситетський Колективний договір укладено на три роки – до 2024 року. Але цього року завершується термін Колективних договорів більшості факультетів і підрозділів. Навіть тих, які укладалися на кілька років. Тому потрібно буде проводити конференції трудових колективів підрозділів, у яких мають узяти участь делегати від студентів. Тому студентські організації  повинні впродовж лютого активізувати роботу з обрання делегатів на ці конференції. Крім того, представників студентства слід обрати також до вчених рад. Конференція трудового колективу університету проводитиметься, як і завжди, у квітні.

14. СЛУХАЛИ: 

В.о. голови студентської ради студмістечка Ростислава Коваля

1. У грудні 2021 р. студентська рада студмістечка подала службову записку щодо того, що згідно з чинним розпорядженням по університету допуск до корпусів і гуртожитків здійснюється за правилами «червоної зони». Однак тепер Київ перебуває в «жовтій», тому потрібно актуалізувати це розпорядження.

2. На погодження надійшло Положення про поселення студентів у гуртожитки.

15. СЛУХАЛИ: 

Заступницю голови Студентської ради КПІ Єлизавету Малкіну

Студрада має пропозиції до Положення про комплексний моніторинг.

16. СЛУХАЛИ:

Голову профкому студентів Ігоря Степанюка

Головне питання, що турбує профком студентів, – який відсоток студентів-бюджетників отримуватимуть стипендію з 1 лютого. Спочатку планувалося, що кількість таких студентів буде зменшено. У чинній Постанові КМУ визначено, що ліміт стипендіатів становить 35-40%. За наявною інформацією, нині готуються зміни до цього документа для збільшення зазначеного ліміту. Профспілкові студентські організації тримають це питання на контролі, бо це скорочення потягне за собою і наступні.

Виступив М.З.Згуровський – зауважив, що з огляду на соціальний стан більшості українських родин, у цій ситуації виникає запитання, хто ж зможе навчатися у вишах і скільки талановитих дітей з незаможних родин зможуть здобувати вищу освіту? Це дійсно стратегічне запитання. Тому для профспілок КПІ – як для профспілки співробітників, так і для профспілки студентської – це дуже важлива справа.

            Ректор                                                                      Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ