Роз'яснення, щодо необхідності погодження організаційно-розпорядчих актів управління

Антикорупційна уповноважена Яна ЦИМБАЛЕНКО надає роз'яснення, щодо необхідності погодження організаційно-розпорядчих актів управління університетом з особою, відповідальною із запобігання та виявлення корупції:

Типовим положенням про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції визначено серед інших функцій – функцію візування актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, а також з кадрових питань (залежно від їх  виду).

Ця функція є забезпечувальною функцією виконання основної функції антикорупційної уповноваженої – запобігання та виявлення корупції, а так організація роботи з оцінки корупційних ризиків, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення керівнику університету пропозицій щодо цього (п. 2 ч. 6 ст. 13-1 Закону України "Про запобігання корупції" (далі – Закон).

Так,  корупційним ризиком є ймовірність того, що може відбутися корупційне правопорушення чи правопорушення, пов’язане з корупцією. Така подія негативно вплине на досягнення університетом визначених цілей та завдань (див. п. 2 Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства від 02.12.2016 № 126).

У свою чергу, поняття корупційний ризик за своїм змістом є тотожнім терміну "корупціогенний фактор", який застосовується в антикорупційній експертизі.

Корупціогенним фактором є положення проєкту акту (чинного акту), яке самостійно чи у поєднанні з іншими нормами може сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією (див. п. 2 Методології проведення антикорупційної експертизи Національним агентством з питань запобігання корупції, затвердженої наказом Національного агентства від 20.10.2020 № 470/20).

Таким чином, функція антикорупційної уповноваженої під час візування актів є унеможливлення реалізації корупційних ризиків чи виникнення корупціогенних факторів.

Контроль на рівні візування актів управління дає можливість антикорупційній уповноваженій бути інтегрованою у загальні процеси діяльності університету та запобігати проявам корупції ефективно та системно.

Крім цього, робота зі візування актів управління дає змогу антикорупційних комунікацій та надання антикорупційних рекомендацій структурним підрозділам, що готують нормативні акти.

Але головне на що потрібно звернути увагу, відповідаючи на багаточисленні запитання, - роль антикорупційної уповноваженої під час візування актів університету – це дотримання посадовими особами КПІ ім. Ігоря Сікорського вимог Закону «Про запобігання корупції».

Тому завдання антикорупційної уповноваженої зі візування проєктів актів має розповсюдження на усі види актів університету: накази, розпорядження, рішення, тощо, якими університет забезпечує організаційно-розпорядчу регламентацію та регулювання управлінських відносин.

Станом на сьогодні, процес погодження управлінсько-розпорядчих актів університету знаходиться у задовільному стані. Є поодинокі випадки не погодження нормативних актів з антикорупційною уповноваженою, які виявляються службою діловодства університету, та мають миттєве реагування зі сторони керівників структурних підрозділів. Продовжується робота з напрацювання шляхів реалізації погодження рішень робочих та дорадчих органів університету.