Засідання ректорату КПІ ім. Ігоря Сікорського 6 грудня 2021 року

Засідання ректорату відбулося в дистанційному режимі під головуванням ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського М.З.Згуровського. На початку засідання ректор привітав його учасників з Днем Збройних сил України, після чого запропонував перейти до обговорення нагальних питань життєдіяльності університету.

Перший проректор Ю.І. Якименко

Адміністративно-управлінська робота

Епідемічна ситуація в університеті стабільна. Минулого тижня нових випадків захворювань не зафіксовано. В студмістечку залишається 1 хворий (співробітник ННІЕЕ) і 1 –   ізольований. Значною мірою це результат дистанційного режиму навчання, обмеження допуску в корпуси і, безумовно, вакцинальної кампанії, яка триває. На минулому тижні щеплення отримали 70 працівників і 250 студентів. Процес вакцинації вимагає активізації, оскільки за результатами опитування, яке проводилося студентами і в якому взяли участь 5400 студентів, з них вакциновано лише 60%. Продовжується повернення частини відсторонених працівників до роботи після вакцинації за їхніми заявами та за наявності сертифікатів про щеплення.

Комісія з планування фінансової діяльності підрозділів заслухала звіти за 2021 рік і плани на 2022 рік усіх факультетів/ННІ, НДІ, центрів – усього  43 підрозділів. Після детального аналізу і, за необхідності, внесення змін, бюджети підрозділів затверджено. Інформація зводиться для формування загального кошторису університету на 2022 рік. Хочу   подякувати, в першу чергу, Людмилі Григорівні, а також усім членам комісії за копітку і потужну працю. Комісія заслуховувала звіти щодня по три години протягом тижня.

Робоча група з рейтингів НПП після тривалих обговорень завершила формування оновлених показників рейтингів і рекомендувала їх для затвердження Методичною радою. При цьому максимально узгоджено позиції рейтингів НПП з відповідними позиціями профілів кафедр, показниками формульного фінансування і міжнародних рейтингів.

Інвестиційна комісія розглянула стан введення в експлуатацію гуртожитку № 5. Здійснено підключення і перевірка мереж електро- і водопостачання, автоматизованої системи пожежогасіння і димовидалення, систем зв'язку та Інтернету. Завершено гідравлічні випробування і налаштувальні роботи в тепломережі. Опалення підключено і забезпечує необхідний тепловий режим. Розпочинається поселення в кімнати 2-го і 3-го поверхів.

Комісія заслухала звіт підрядника з виконання робіт з будівництва навчального блоку 6/30. Виконуються роботи з демонтажу, гідроізоляції, укріплення фундаменту, прокладення інженерних комунікацій. Затверджена наказом комісія з контролю за графіком і ходом роботи з реконструкції корпусу у складі фахівців і представників ННІТС здійснює щотижневий контроль ходу робіт на об'єкті.

Система електронного документообігу. Завершується завантаження програмного забезпечення і налаштування робочих місць автоматизованої системи «Кадри». Розпочалося навчання працівників - користувачів системи, яка буде введена в експлуатацію до кінця року.

Освітній процес

Завершився перший тиждень календарного контролю, що реалізується через систему «Електронний кампус» (ЕК). Щоденно ЕК відвідують до 6500 студентів і 600 викладачів. Проводиться підготовка відомостей для семестрового контролю, включаючи напівавтоматичну систему для відомостей з вибіркових дисциплін.

Триває робота з оновлення освітніх програм. Видано розпорядження про порядок представлення оновлених переліків ОП для формування конкурсних пропозицій до Правил прийому, які будуть затверджені 13 грудня на засіданні Вченої ради. Акредитаційна комісія проводить експертизу оновлених програм перед їхнім затвердженням Методичною радою університету.

Відповідно до умов подання до МОН конкурсних пропозицій з прийому, проводиться велика робота із завантаження персональних показників всіх НПП до ЄДЕБО. Всі показники повинні відповідати ліцензійним вимогам.

Сформовано і затверджено склади екзаменаційних комісій для проведення атестації випускників.

Видано наказ про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році.

«Академія HUAWEI КПІ» отримала статус найкращої в 2021 році. Н.В.Семінська представляла КПІ під час проведення форуму «HUAWEI ICT Academy 2021», доповідала і отримала відзнаку – Кришталеву Туру.

4 грудня на базі РТФ КПІ пройшов фінальний етап першого Всеукраїнського інженерного хакатону Smart-Сity за участю понад 30 команд з різних міст України. Перемогла команда КПІ з проєктом «Смарт-світлофор».

Експертно-кваліфікаційна комісія КПІ продовжує розгляд рекомендацій ЕКК факультетів/ННІ для призначення на конкурсні посади. Водночас із затвердженням цих рекомендацій комісія повернула частину справ для приведення рекомендацій у відповідність до критеріїв, визначених законодавством і рішенням Вченої ради. Комісія також розглянула конкурсні справи претендентів на 15 посад завідувачів кафедр і рекомендувала їх Вченій раді для обрання.

Акредитація

Галузевою експертною радою (ГЕР) НАЗЯВО ухвалено позитивні висновки з акредитації магістерських ОП і ОНП зі спеціальності 111 «Математика». Рекомендовано обом програмам надати статус зразкових. Таким чином, на сьогодні всі 10 освітніх програм, що проходили акредитацію, мають позитивні висновки ГЕР і очікують лише на затвердження колегією НАЗЯВО. Подані на акредитацію 6 освітніх програм очікують затвердження і направлення експертних груп.

Внутрішня акредитація. Ведеться предметна робота з кафедрами щодо оптимізації переліку і змісту освітніх програм, їх кадрового забезпечення з обов'язковим виконанням ліцензійних умов кожним викладачем. Розглядаються також пропозиції з удосконалення структури окремих підрозділів.

Проректор з навчальної роботи А.А. Мельниченко 

Продовжували проводити подальший моніторинг здійснення освітнього процесу в дистанційному режимі.

Здійснювалася технічна підтримка проведення 2-го календарного контролю в системі ЕК. Готуються електронні відомості до семестрового контролю.

Продовжувалася робота щодо запровадження дуальної підготовки за 11 ОП з ТОВ «Прогрестех». Підготовлено договір і підписано наказ про створення міжфакультетського Центру дуальної підготовки.

Велася активна робота щодо підготовки до проведення Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ). 14 грудня в апробаційному режимі ЄДКІ буде проведено зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування». Окрім цієї спеціальності, в КПІ є ще декілька, для яких також буде обов'язковим проведенням ЄДКІ, – це «Правознавство», «Кібербезпека», а у майбутньому – «Атомна енергетика».

У межах підготовки до засідання Методичної ради (09.12.2021 р.) створено проєкт розпорядження для деканів про формування оновленого переліку ОП для формування конкурсних пропозицій на 2022 рік.

За результатами розширеної зустрічі-семінару з гарантами ОП щодо питань оновлення освітніх програм проводиться інформування розробників освітніх програм про необхідність конкретизації переліку компонентів освітніх програм (фахівці НМВ роз'яснюють особливості оновлення персонально гарантам ОП).

Здійснюється робота з удосконалення каталогу вибіркових дисциплін з метою більш потужного формування softskills.

Проводиться робота з розробки каталогів-довідників для АІС: довідник дисциплін, аудиторій, структури університету тощо.

Представники ДООП взяли участь у форумі «Людський капітал».

30 листопада проведено організаційно-консультаційну зустріч зі здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії 2021 року зарахування щодо їх навчання та наукової діяльності. Участь у зустрічі взяли майже 200 аспірантів першого року навчання.

На виконання наказу НГФ/190/2021 від 17.11.2021 р. «Щодо організації роботи зі здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук, які навчаються за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб» планується до 17 грудня 2021 року передати всі необхідні документи здобувачів, які навчаються за рахунок коштів юридичних та/або фізичних осіб, відповідальним особам інститутів/факультетів.

З підрозділами ННІ/факультетів триває підготовка звітів про захищені кандидатські, докторські, PhD дисертації співробітниками університету, випускниками аспірантури університету у 2021 році.

Продовжується робота з планування замовлення бюджетних місць в аспірантурі та докторантурі на 2022 рік.

Видано наказ про затвердження складів екзаменаційних комісій університету на 2022 календарний рік.

Підготовлено пропозиції щодо оновлення Норм бального оцінювання в Рейтингу НПП.

Проводиться опрацювання пропозицій вчених рад факультетів/ННІ щодо визнання рукописів навчальними посібниками (вибірково перевіряється якість рукописів, підготовлених авторами/укладачами).

Проводиться консультування підрозділів щодо запровадження сертифікатних програм.

Проведено зустріч робочої групи з питань удосконалення порталу університету та інформаційно-комунікаційних ресурсів. Затверджено формат і дизайн майбутнього порталу, який буде реалізований в управлінні контентом Drupal.

Узяли участь у зустрічі з віцепрем'єром І.А.Верещук.

М.З. Згуровський

Перше. Ми домовлялися, що ви покажете напрацювання щодо розвитку інформаційного середовища університету. Зараз у вас відбувається внутрішнє обговорення багатьох аспектів. На цьому тижні ви і робоча група, яка цим займається, будете готові доповісти?

А.А. Мельниченко

Так. Ми готові.

М.З. Згуровський

Друге. Компанія «Прогрестех» готова закупити для КПІ обладнання для третьої лабораторії з підготовки авіаційних інженерів. У нас є лабораторія дослідження проблем міцності літаків, лабораторія конструювання літаків, і третя, якої у нас ще немає, – це лабораторія технологій створення літаків. Вам потрібно з М.І.Бобирем, І.А. Гришком і І.В.Коробком визначитися з обладнанням для третьої лабораторії. Це вже будуть не тільки комп'ютери – це інші технології, які нам готові закупити. Тобто, слід надати перелік обладнання, можливо, схему його взаємодії тощо. Щоб було зрозуміло, як ми будемо в цій лабораторії проводити навчання студентів. Потрібно також визначити місце розташування лабораторії. Ці питання зараз уже на часі.

А.А. Мельниченко

На цьому тижні будемо ці питання вирішувати.

Проректорка з навчально-виховної роботи Н.В. Семінська

Навчально-виховна робота

Триває 2-й календарний контроль. Проведено нараду із заступниками деканів/директорів з НВР. Ключові питання:  особливості проведення 2-го календарного контролю; проведення опитування щодо вакцинації;  акцентовано увагу на необхідності активізації участі студентів в опитуванні; опитування з питання академічної доброчесності.

Поінформовано про статистику правопорушень за останній місяць та за три місяці навчального року. Статистику передано факультетам для аналізу.

Завершено опитування з академічної доброчесності, ставилися й питання щодо проявів корупції, сексизму, булінгу, вирішення конфліктних ситуацій, дискримінації, утисків студентів. Результати опитування буде проаналізовано, оприлюднено, а також обговорено зі студентами на запланованому на 16 грудня КПІtalks. Усі звернення студентів розглядаються і аналізуються, вживаються заходи щодо вирішення конфліктів.

Міжнародна мобільність та інтернаціоналізація

Продовжено роботу із залучення до співпраці нових партнерів (розіслано 51 лист-пропозицію).

Підготовлено та направлено проєкт для участі у тренінгу за програмою «Менеджмент Інтернаціоналізації та Німецько-Української співпраці у 2022/2023 рр.».

Ведеться спільна робота з ДМС над договорами щодо організації програм академічної мобільності з університетами Китайської Народної Республіки.

Узяли участь з презентацією про можливості мобільності в інформаційному вебінарі,   організованому відділом аспірантури та докторантури для аспірантів першого курсу.

Стипендіальне забезпечення

У базі Мінсоцполітики сформовано списки на отримання соціальної стипендії за грудень 2021 р. (1100 студентів), здійснено замовлення на суму 1 772 900,00 грн та передано всі документи до УСПЗН.

Проведено засідання стипендіальної комісії університету, на якому розглянуто питання зняття академічної стипендії, надання грошової допомоги та подання кандидатур аспірантів на стипендію Кабінету Міністрів України.

Узяли участь у засіданні робочої групи Мінсоцполітики. Внесли пропозиції щодо змін до законодавчих актів стосовно соціальних стипендій.

Профорієнтація

Школярів. Спільно з факультетами/ННІ, ПК та КПІмедіа готуємось до проведення Дня відкритих дверей КПІАбітFest, який відбудеться 11 грудня.

Студентів. Стартував проєкт Школа кар'єрного зростання. Опубліковано перше звернення до студентів від наших партнерів на тему «Фінансова грамотність».

На запит компаній-партнерів сформовано та надіслано партнерські пропозиції з переліком заходів на 2022 рік із запрошенням підтримати університетські ініціативи.

З метою професійної орієнтації, за сприяння Центру розвитку кар'єри 01 грудня відбулася екскурсія студентів до Київського заводу ПТО.

2 грудня для викладачів ФММ компанія «People Force» провела майстер-клас на основі  програми цієї компанії з автоматизації управління людськими ресурсами.

1 грудня відбулася розширена зустріч представників структурних підрозділів університету з представником компанії «LeverX Group». Обговорено деталі подальшої співпраці.

2 грудня проведено попередню зустріч з представниками компанії «Blackshield Capital». Очікуємо на рішення компанії та готуємо розширену зустріч з підрозділами університету.

Соціально-психологічна робота

Надано 19 психологічних консультацій. На запит соцпедагогів та психологів організовано та проведено онлайн-вебінар з головним суїцидологом МОЗ, завідувачем кафедри психіатрії Г.Я. Пилягіною. Взяли  участь 26 осіб. 

Центр консолідації студентів організував проведення офлайн-семінару з жіночої самооборони від інструктора з самооборони Альберто Кортеса. Всього взяли участь понад 50 дівчат.

Триває підготовка до проведення Дня донора (7 грудня).

Проводиться підготовка до свята Святого Миколая для дітей інтернату (студмістечко і волонтери служби).

Організаційно-виховна робота

Продовжуємо сприяти організації, проведенню підрозділами олімпіад https://t.me/dnvr_31/1678, конкурсів https://t.me/dnvr_31/1688, https://t.me/dnvr_31/1692, а також  широкому залученню до участі в них студентів.

Здійснено організаційну підтримку (документальний супровід та сувеніри фіналістам) проведенню фіналу І Всеукраїнського інженерного хакатону SmaRTF, організованого та проведеного співробітниками РТФ за підтримки компаній-партнерів КПІ.

Минулого тижня творчі колективи ЦКМ КПІ взяли участь у Всеукраїнському огляді народної творчості, що проводився Київським міським центром народної творчості та культурологічних досліджень. За його результатами:

- народний ансамбль танцю «Політехнік» посів І місце,

- народна капела бандуристів – І місце,

- народна академічна хорова капела – І місце,

- вокальна студія «Соло»  –  І та ІІ місця.

Участь у засіданнях:

  1. експертно-кваліфікаційної комісії;
  2. робочої групи з удосконалення ІКР університету;
  3. робочої групи з рейтингів НПП (підготовлено пропозиції до розділу «Організаційна робота»).

Здійснено представництво з доповіддю на конференції «HUAWEI ICT DAY 2021. «Академія інформаційних і мережевих технологій Huawei в КПІ» визнана найкращою серед усіх Академій Huawei в Україні за результатами роботи в 2021 році.

Вакцинація

Наступну вакцинацію заплановано на 10 грудня. 

Проректор з наукової роботи В.А. Пасічник

На виконання доручень ректора

У взаємодії з І.Г. Малюковою та Є.В. Дергачовим підготовлено й 30 листопада скеровано до Мінцифри пропозиції щодо реалізації проєкту «Акселератор оборонних та промислових технологій» на базі Наукового парку «Київська політехніка».

На засіданні робочої групи з удосконалення рейтингової системи оцінювання НПП погоджено пропозиції НДЧ щодо оцінювання в розрізі науково-інноваційної діяльності співробітників (для забезпечення сприяння підвищенню міжнародного рейтингу КПІ).

Триває комплексна перевірка службою внутрішнього контролю господарської діяльності  ННІМЗ ім. Є.О. Патона. 1 і 3 грудня взяли участь у роботі (у взаємодії з Я.Ю. Цимбаленко та С.А. Огінським), відвідали Інститут з перевіркою.

Триває супровід Космічної програми університету. 30 листопада проведено робочу нараду з ДП ЗАО НДІРВ стосовно проєкту на 2022 рік. 30 листопада на плановій нараді обговорено:   питання звітування за договором БФ/1-2021, проєкт меморандуму про співпрацю з Технічним університетом Молдови, підготовку до підписання договору на другий етап робіт з ДП ЗАО НДІРВ.

На виконання рішень Координаційної ради

Підготовлено накази про організацію приймання завершених і перехідних НДР по основному конкурсу (з 13 по 17 грудня), конкурсу молодих учених (15 грудня) і проєктів, що фінансуються Національним фондом досліджень України. Приймання робіт здійснюється комісіями (держбюджетні НДР) і Науково-технічною радою університету (молодіжні проєкти і гранти НФДУ). Для організації приймання завершених і перехідних робіт молодих учених видано наказ №НОН/282/2021 від 01.12.2021 «Про організацію приймання завершених і перехідних наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених».

Підготовлено наказ НОН/284/2021 від 01.12.2021  про оголошення конкурсу на номінацію «Молодий викладач-дослідник». Інформацію виставлено на сайтах КПІ і «Наука та інновації», в Telegram, а також надіслано електронною поштою підрозділам. Молодим викладачам достатньо заповнити розроблену в НДЧ форму.

З метою підготовки до проведення атестації наукових працівників університету у 2022 році видано наказ НУ/261/2021 від 01.12.2021 «Про організацію роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського з атестації наукових працівників».

Робота у взаємодії з підрозділами КПІ ім. Ігоря Сікорського

Зареєстровано наказ про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. На факультетах/ННІ розпочато підготовку до проведення І туру конкурсу (грудень 2021 – січень 2022 р.).

У взаємодії з ДЕФ НДЧ бере участь у захисті кошторисів підрозділів на 2022 рік. Минулого  тижня заслухано звіти 14 підрозділів.

До ДП Укрпатент подано 1 заявку на корисну модель (ФЕА), отримано 2 свідоцтва на реєстрацію авторського права на твір (ННІМЗ).

Здійснено моніторинг тендерних пропозицій системи ПроЗорро та передано до підрозділів 28 пропозицій, які могли б їх зацікавити (2 – ННІЕЕ; 8 – ННММІ; 1 – «Політехніка»; 7 – НДЦ «ТЕЗІС»; 2 – ННІАТЕ; 1 – ННІАТ, ННФТІ; 2 – ФЕА, ФЕЛ; 3 – ФІОТ, ННІПСА, АПЕПС (ТЕФ), ННФТІ, ФПМ; 1 – ФММ; 2 – ФСП). Здійснюється підготовка документів до участі в торгах пропозиції, яка зацікавила представників ННФТІ.

Роботаі з зовнішніми партнерами

Спільно з АППАУ та ФММ здійснюється підготовка до конференції технічних університетів по Індустрії 4.0, яка буде проводитися 14 грудня на базі КПІ ім. Ігоря Сікорського. Підготовлено та надіслано запрошення учасникам, зокрема представникам Мінекономіки та МОН. Медіалабораторія забезпечує підготовку й поширення інформації.

О.Я. Юрчишин взяла участь як експерт у засіданнях конкурсної комісії Мінекономіки для відбору осіб на зайняття посад фахівців з питань реформ. Здійснювалася оцінка ситуаційних вправ та можливостей досягнення результатів щодо розвитку реального сектору економіки.

М.З. Згуровський

Продовжуємо роботу з Мінцифри, це дуже важливо.

Ще одне. Наприкінці року завершуються певні етапи створення супутника 12U. Ви разом з Михайлом Юхимовичем повинні чітко контролювати цей процес.

В.А. Пасічник

Ця робота фінансується з двох джерел: базове фінансування і договір з ДП ЗАО НДІРВ. Вона перебуває на постійному контролі.

М.З. Згуровський

Можливо,  з партнерами потрібно обговорити питання про початок перемовин з Державним космічним агентством щодо виведення супутника на орбіту. Це потрібно робити заздалегідь. Не можна починати проводити перемовини тоді, коли ми закінчимо роботу над супутником. Оцініть цю складову. Вона дуже важлива.

Голова Вченої ради М.Ю. Ільченко

Проведено дві міжнародні наукові конференції з відповідними виступами на них: Десяті «Глушковські читання» щодо історії, сучасного стану та тенденцій цифрового розвитку суспільства і П'яту міжнародну конференцію під егідою IEEE з інформаційно-телекомунікаційних технологій і радіоелектроніки UkrMiCo-2021. Обидві конференції сприяли формуванню позитивного іміджу науки КПІ в більш ніж 10 країнах, що їх було представлено учасниками конференцій. Подяка ДМС за допомогу у прийнятті закордонних гостей, які приїхали з Грузії, Казахстану і взяли участь у відкритій частині цього міжнародного заходу.

Комісія Вченої ради з етики і академічної доброчесності (Оксана Бруй) провела чергове засідання з обговорення Порядку встановлення фактів порушення академічної доброчесності. Деякі пункти Положення запропоновано опрацювати юристам.

Голови двох комісій Вченої ради університету (Іван Дичка, Олег Гавриш) узяли участь у захисті звітів про фінансову діяльність у 2021 році та захисті кошторисів підрозділів на 2022 рік.

Проведено нараду з головами усіх постійних комісій Вченої ради університету щодо результатів їх діяльності у 2021 році, обговорення оновленого тексту Положення про постійні комісії та уточнення змін до складу комісій.

За результатами спілкування з колегами завершено напрацювання проєктів Переліку заходів і складу комісії з підготовки до 125-річчя КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Здійснюється підготовка до засідання Вченої ради 13 грудня, зокрема доопрацьовано зміст та проєкт рішення ради з питання «Відкрита наука» (доповідач – Оксана Бруй).

Проректор з міжнародних зв'язків С.І. Сидоренко

Забезпечено протокольний супровід візиту 2 грудня віцепрем'єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій  Ірини Андріївни Верещук.

3 грудня відбулася зустріч із делегацією компанії «Information Security», м. Кобе, Японія, однією з провідних в Японії в галузі кібербезпеки, безпеки залізничного і автотранспорту, убезпечення ризиків отруйних газових середовищ, нафто- і газовидобутку, на предмет співпраці у сфері кібербезпеки. Працювали з О.М. Новіковим. Готується до підписання протокол про наміри. В подальшому листуванні будуть уточнюватися принципи і механізми організації співробітництва.

4 грудня КПІ відвідала делегація Міністерства оборони Єгипту на чолі з генералом Магді Мохаммедом і делегація компанії «Egyptian Black Sand Company» на чолі з головою правління компанії генералом Мохтаром Абделатіфом. Вони були ознайомлені з можливостями вчених КПІ (ННІМЗ) здійснити дослідження та реалізувати проєкти зі створення в Єгипті виробництва титанового шлаку, титанової губки, діоксиду титану та зливків за українськими технологіями.  Працювали спільно з проректором В.А.Пасічником та з ННІМЗ ім. Є.О. Патона (Ю.М. Сидоренко).

За координації першого проректора Ю.І. Якименка спільно із Н.В. Семінською готували представлення «Академії Хуавей в КПІ» на конференції «HUAWEI  ICT DAY 2021».

Робота з посольствами

Співпраця з Японією. На 10 грудня, п'ятницю, на 15:00 планується перший візит до КПІ новопризначеного Посла Японії в Україні Кунінорі Мацуди. Мета – ознайомлення з нашим університетом і діяльністю Українсько-Японського центру, а також обговорення нових спільних проєктів.

Представники компанії «Міцубіші» (Японія) звернулися щодо інтерв'ю зі стартапами КПІ ім. Ігоря Сікорського за напрямами: агротехнології, медицина, ІКТ, екологія, логістика. За поданням керівництва Інноваційної екосистеми «Sikorsky Challenge Ukraine» (І.Г. Малюкова) запропоновано на розгляд партнера 4 стартапи. Надалі планується інтерв'ю з командами відповідних стартап-проєктів («Dia Safe Life», «CamTouch», «Elomia Health»). Очікуємо на рішення партнерів.

Співпраця з Ізраїлем. Перший візит до КПІ Посла Держави Ізраїль в Україні Міхаеля Бродського планується на 16 грудня на першу половину дня. Планується презентувати йому університет, ознайомити з діяльністю Інноваційної екосистеми «Sikorsky Challenge Ukraine», і на основі цього обговорити питання розвитку співпраці КПІ ім. Ігоря Сікорського з партнерами в Ізраїлі в сфері високотехнологічного розвитку, науки, інноватики. Підготовчу роботу проводимо за координації першого проректора Ю.І. Якименка та участі проректора В.А. Пасічника.

Співпраця зі США. В контексті формування лідерських якостей студентської молоді КПІ як майбутньої управлінської еліти України на пропозицію Посольства США в Україні спільно з ДНВР готуємо участь студентів бакалаврату 1-3 курсів у конкурсі, оголошеному Академічним інститутом з американістики на гранти для участі в 5-тижневій літній школі в університетах США (влітку 2022 року). Літня школа з американістики є академічним семінаром високого рівня, який пропонує вивчення американського Громадянського суспільства та розвиток лідерських навичок.

Робота координаційної ради з питань набору іноземних громадян на навчання в КПІ

Завершено набір іноземних громадян на навчання у 2021/2022 році. Станом на 03.12.2021 р. до КПІ ім. Ігоря Сікорського зараховано 324 іноземці (станом на аналогічний період в 2020 році – 268; у 2019 р. – 400).

Продовжується вакцинація іноземців. Вакциновано ще 7 іноземних студентів.

Завершується формування пропозицій щодо умов стажування в КПІ талановитих абітурієнтів і молодих учених з Узбекистану за пріоритетними напрямами наукових шкіл КПІ; конкретні характеристики проєкту готують В.С.Овєчкін (від ЦМО) і Г.С.Васильєв (від проректора з науки), зокрема у сфері аерокосмічних технологій. Робота проводиться за координації першого проректора Ю.І. Якименка та у взаємодії з проректорами  А.А. Пасічником і А.А. Мельниченком. На цей тиждень планується передати проєкт Посольству Узбекистану та обговорити його. Це буде пілотний проєкт, спрямований на підготовку фахівців для зарубіжної країни через співпрацю з Фондом підтримки талановитої молоді цієї країни для навчання і стажування в КПІ. Далі за апробованим з Узбекистаном проєктом будуватиметься співпраця з Фондами підтримки талановитої молоді Китаю, В'єтнаму, Туреччини та інших країн (їх уже визначено).

Міжнародна проєктно-грантова діяльність

Триває проведення в підрозділах семінарів-практикумів для організаторів і керівників діючих наукових груп, присвячених методикам здійснення міжнародної проєктної діяльності. На минулому тижні такий семінар був проведений на ХТФ. З деканом Ольгою Володимирівною Лінючевою та іншими керівниками факультету беремо курс на підготовку низки нових великих проєктів до конкурсів «Горизонт Європа», до Програми НАТО і до програми Erasmus+, КА2.

Делегація КПІ, яка займається організацією взаємодії КПІ з European Clean Hydrogen Alliance, 30 листопада 2021 р. взяла участь у «Hydrogen Forum». Результат – починається підготовка двох проєктів за цим напрямом.

Робота із забезпечення позитивної динаміки показників КПІ у світових рейтингах університетів

На вимогу Світового рейтингу університетів Quacquarelli Symonds КПІ ім. Ігоря Сікорського створює банк даних кандидатур академічних експертів і банк даних кандидатур експертів від роботодавців, які відповідно до методології рейтингу будуть оцінювати діяльність університетів світу, Європи та України (в тому числі й КПІ ім. Ігоря Сікорського) за фаховими напрямами.

Підготовлено наказ, яким посилюється роль факультетів, інститутів, кафедр у роботі з зовнішнім експертним середовищем.

У складі комісії з удосконалення системи рейтингування НПП під головуванням Юрія Івановича Якименка вбудовуємо вимоги світових рейтингів в чинну систему рейтингування (профілі кафедр та інші).

Інші заходи

До Комісії з підготовки відзначення 125-річчя КПІ (М.Ю. Ільченко) скеровано пропозиції щодо бачення з боку ДМС ключових складових міжнародної сфери університету, які мають бути орієнтирами для досягнення до 2023 року нових позитивних результатів університету в міжнародному вимірі.

Проректор з адміністративної роботи В.А. Кондратюк

Господарська робота

- Протягом тижня налаштовували роботу системи опалення в корпусах і будівлях університету. При цьому враховувалися заходи з енергозбереження в тих приміщеннях, які через карантин тимчасово не використовуються для проведення навчальних занять;

- організували дослідження роботи індивідуального теплового пункту в 5-му гуртожитку. Цю роботу виконують двоє студентів спільно з працівниками служби енергоменеджементу. Як результат маємо отримати можливість проведення моніторингу та дистанційного регулювання температурного режиму в гуртожитку після його заселення;

- за результатами засідання інвестиційної комісії було видано наказ про створення комісії з нагляду за роботами з облаштування нової навчальної зони поруч з 30-м навчальним корпусом. До складу цієї комісії ввійшли фахівці технічно-будівельної комісії університету, представники ННІТС і органів студентського самоврядування; 

- протягом тижня у 26 будівлях університету проведено перезарядку та опосвідчення первинних засобів пожежогасіння. Цю роботу проводитимемо і цього тижня. Організували та провели навчання для співробітників, які відповідають за роботу автоматичної пожежної сигналізації в навчальних корпусах і гуртожитках студмістечка, з видачею їм відповідних сертифікатів;

- провели робочу нараду з питань виконання робіт з благоустрою території за навчальними корпусами №№ 18, 19, 21 і 28. Продовжуємо роботи зі створення основи під тротуарні пішохідні доріжки, отримали для цього щебінь, а також продовжуємо встановлювати бордюри. Підсипали ґрунтом пристовбурові ділянки висаджених зелених насаджень;

- у межах підготовки до зимового періоду провели огляд ливневих труб на фасадах навчальних корпусів. Перевірили працездатність снігоприбиральної техніки і нового навісного обладнання;

- закінчуємо готувати річний план проведення ремонтно-відновлюваних робіт у навчальних корпусах та на об'єктах господарського призначення університету на 2022 рік;

- закінчуємо готувати річний план закупівель товарів, робіт та послуг за господарським напрямом робіт на 2022 рік;

- на погодження до НКРЕКП передано кошторис по спільному використанню електромереж;

- щоденно проводимо моніторинг роботи модулів ІТП в корпусах №№ 1, 2, 19, 18, 12/1, 12/2, 5.

- отримали дозвіл на викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами баз відпочинку

«Політехнік» і «Сосновий»;

- організували вивезення використаних індивідуальних засобів захисту в підрозділах університету (маски, рукавички).

Соціальний напрям

- Працюють їдальні 1-го та 32-го (курсантська) корпусів. Їхня робота здійснюється з дотриманням усіх протиепідемічних заходів при COVID-19. Відкрито також їдальню 31-го корпусу та буфет 24-го корпусу.  Продовжується робота з надання послуг з харчування на СОТ «Політехнік»;

- проводиться збір даних щодо вакцинації працівників;

- проводиться підготовка річних планів закупівель на 2022 рік;

- проводиться підготовка документів для продовження договорів оренди у Фонд держмайна;

- розпочато процедуру передачі 4-го та 5-го житлового будинків до КП «Київтеплоенерго» та підготовчу роботу для забезпечення підписання мешканцями прямих договорів на теплопостачання;

- спільно з відділом закупівель і МТП проводиться робота з розподілу засобів індивідуального захисту серед факультетів та інститутів;

- база відпочинку «Політехнік» працює в режимі роботи «бази вихідного дня» та приймає відпочивальників з неухильним дотриманням усіх карантинних обмежень. Відпочивальники приймаються за наявності сертифікатів про вакцинацію.

Безпека

- Продовжуємо спільне патрулювання території університету з поліцією та Національною гвардією;

- на попередньому тижні на території університету було виявлене одне порушення: на вулиці Політехнічній було вкрадено сонячну панель на лавочці. Наші працівники спільно з працівниками поліції швидко відреагували на цю ситуацію, знайдено осіб, які це скоїли, проводяться  слідчо-оперативні дії щодо повернення цього обладнання;

- продовжуємо поетапно впроваджувати алгоритми системи контролю та управління доступом в Центрі фізичного виховання та спорту «Політехнік»;

- встановили новий сервер та сучасне програмне забезпечення з метою покращення роботи системи відеоспостереження університету;

- забезпечуємо виконання розпорядження про порядок допуску до приміщень університету на період червоного рівня епідемічної небезпеки.

М.З.Згуровський

Дякую. Скажіть, будь ласка, як просувається встановлення систем автоматичного пожежогасіння? Чи усі вимоги ДСНС ми належним чином і вчасно виконуємо? Чи не будемо знов отримувати від них позови до суду?

В.А.Кондратюк

Станом на сьогодні системи автоматичної пожежної сигналізації встановлено в 11-му та 21-му корпусах і в 18-му гуртожитку. Продовжуємо встановлювати такі системи в ЦКМ і в  19-му та 20-му гуртожитках. Про зроблене ми поінформували представників ДСНС і протягом цього тижня чекаємо на позапланову перевірку для прийняття ними рішення про працездатність цих систем. На експлуатацію тих систем, які було змонтовано раніше, ми вже отримали всі необхідні дозвільні документи.

М.З.Згуровський

Дякую. Ми мали зауваження по цілій низці корпусів, і нам потрібно з випередженням встановлювати там автоматичні системи пожежогасіння, вирішувати інші питання, які цього стосуються, бо спілкування з ДСНС через суд – це остання справа. Потрібно цього не допускати. Тому я ще раз прошу вас тримати це під контролем і заздалегідь робити необхідні в цьому плані кроки. По-перше, це потрібно для безпеки людей, а, по-друге, нам просто не личить бути порушниками  в цьому питанні.

Директор департаменту якості освітнього процесу О.А. Жученко

Минулого тижня Кабінет Міністрів України затвердив тимчасовий склад НАЗЯВО. Відбулося перше організаційне засідання Агентства, на якому було обрано його голову та заступників. Їхній склад не змінився. Отож ми готуємося до зустрічі експертних груп після підписання  наказів про проведення акредитації, як ми це і планували попередньо.

Внутрішня акредитація. Завершуємо черговий її етап. Готуємо засідання акредитаційної комісії університету, на якому буде представлено усі його матеріали, в тому числі й з проведення оптимізації освітніх програм і створення на базі певних програм нових, актуальніших і більш запитаних на ринку праці. 

Здійснюється супровід конкурсних процедур, координація роботи експертно-кваліфікаційних комісій факультетів. І з метою формування конкурсних пропозицій для набору на наступний навчальний рік зараз завантажуються до ЄДЕБО показники і результати діяльності кожного викладача.

Директорка Навчально-наукового центру інноваційного моніторингу якості освіти   М.М. Перестюк

Доуніверситетська підготовка. Завершуємо перший семестр, виходимо на проведення першого зрізу знань і готуємося до наступного семестру. Окрім того, працюємо над розширенням спектру освітніх послуг, відкриватимемо нові напрями. 

Центр тестування. Минулого тижня завершили ректорський контроль студентів 3-го курсу і відсьогодні починаємо контроль студентів 4-го курсу.

Медіалабораторія. Щодня висвітлюємо заходи, які відбуваються в університеті. Почали роботу над створенням сценаріїв історичних фільмів до відзначення 125-річчя університету.

Начальниця департаменту економіки і фінансів університету, головний бухгалтер Л.Г. Субботіна

Отримано у повному обсязі фінансування загального фонду за програмою «Підготовка кадрів» за 2021 рік. Фінансування отримали за усіма передбаченими в кошторисі КЕКВ. Готуємося закривати рік.

Закінчили прийом звітів про фінансову діяльність та проєктів кошторисів на 2022 рік у структурних підрозділів. Узагальнюємо інформацію для розрахунку проєкту кошторису централізованого фонду та загального кошторису університету на 2022 рік.

Розраховано стипендіальний фонд на грудень. Економія коштів на виплату стипендії складає 1000,0 тис. грн. Надіслано лист до МОН на зменшення фінансування.

Провели аналіз очікуваного виконання кошторису спеціального фонду за програмою «Підготовка кадрів» за 2021 рік. Невиконання доходної частини становить 22,2 млн грн. Але  за рахунок освітніх послуг кошторис перевиконали на  31,2 млн грн, за рахунок інших послуг – на 0,5 млн грн. А от недовиконання надходжень отримали за рахунок господарської діяльності (це, в основному, студмістечко і Центр харчуваня) – мінус 51,9 млн грн, і за рахунок оренди – мінус 2 млн грн. Тому коригуємо кошторис на 2021 рік.

Надано до МОН розрахунок ставок НПП станом на 1 вересня 2021 року. За рахунок бюджетного фінансування потреба становить 2124,4 ставки, за рахунок спеціального фонду – 609 ставок. Розрахунок ставок зроблено відповідно до чинних нормативів університету.

МОН має можливість трохи збільшити фінансування комунальних послуг, тому ми надали  розрахунок потреби додаткового фінансування у 2021 році на суму 4,8 млн грн.

Наразі аналізуємо виконання договорів на закупівлю в 2021 році і коригуємо бюджетні зобов'язання.

Опрацьовуємо накази про підвищення заробітної плати з 1 грудня.

Платежі в Казначействі здійснюються у звичайному режимі, без затримок.

М.З.Згуровський

Дякую. Скажіть, будь ласка, з урахуванням нових тарифів на теплоносії та зімни інших показників, коли ми зможемо обговорити фінансові перспективи наступного року?

Л.Г.Субботіна

Що стосується загального фонду, я поки що не можу нічого сказати. А що стосується спеціального фонду, я планую, що до кінця цього тижня в нас уже буде сформовано кошторис університету і кошторис  спеціального фонду.

М.З.Згуровський

Нам потрібно буде їх проаналізувати. Тому, як тільки вони будуть готові, давайте їх обговоримо.

Директор студмістечка О.А. Іщенко

Станом на сьогоднішній день у гуртожитках мешкають 11 553 особи. Хворих студентів і студентів на самоізоляції немає. В гуртожитку №17 один співробітник ІЕЕ  та член його родини перебувають на самоізоляції. Завдяки тому, що приміщення, в якому вони проживають, є відокремленим,  жодної небезпеки для інших мешканців вони не становлять.

Ремонти. Власними силами студмістечка виконуємо ремонти на 4-х об'єктах: у гуртожитках №№ 12, 16, 18 і 19.  Крім того, ще в двох гуртожитках підрядні організації здійснюють монтаж автоматичної пожежної сигналізації. Це гуртожитки №№ 19 і 20.

Соціально-виховний напрям. У нас  проходить низка профілактичних бесід на теми етики спілкування, дотримання Кодексу честі студента КПІ, а також – про руйнівну силу шкідливих звичок.

Правопорядок. Протягом минулого тижня та вихідних на території студмістчеа та в  гуртожитках  правопорушень зафіксовано не було.

М.З.Згуровський

Дякую. Як просувається заселення гуртожитку №5?

О.А.Іщенко

У 5-му гуртожитку розподілено кімнати. Ключі студенти отримали. Тепловий режим забезпечено на нормальному рівні: сьогодні вранці в кімнатах була температура +20°. Вода є. Гаряче водопостачання має от-от бути запущене: чекаємо на приїзд представника «Київтеплоенерго», який має відкрити засувку, бо лише вони мають на це право (засувки опломбовані). Як тільки почнеться подання гарячої води, ми почнемо заселення.

М.З.Згуровський

А коли цей представник буде?

О.А.Іщенко

Є домовленість про те, що він буде сьогодні.

М.З.Згуровський

Тобто, з цього тижня нарешті розпочнеться заселення?

О.А.Іщенко

Так.

М.З.Згуровський

Ще одне запитання. На жаль, з відомих причин найбільше недовиконання бюджету – у студмістечка. Нині, з урахуванням підвищення тарифів на теплоносії, чи підвищується пропорційно плата за комунальні витрати щоб хоч якось зменшити той бюджетний розрив?

О.А.Іщенко

Ми не можемо пропорційно зростанню тарифів піднімати оплату за проживання, бо згідно з чинним законодавством ми маємо обмеження у 40% від розміру стипендії. Тому, щоб якось планувати свою фінансово-господарську діяльність і перекрити статті витрат на комунальні послуги, ми змушені зменшувати виділення коштів на ремонти. Звісно, їх потрібно було б робити більше, щоб умови проживання студентів були комфортнішими, але   є законодавство, яке ми мусимо виконувати. Водночас, піднімати плату за проживання ми також змушені, і з 1 січня ми її  піднімемо в межах дозволеного рівня.

М.З.Згуровський

Про порушення законодавства ніхто не говорить, йдеться про прийняття рішень у межах законодавства.   

Ю.І.Якименко

На бюджетній комісії питання щодо підняття плати за проживання через зростання тарифів на тепло було розглянуто. Пропозиції були надані для обговорення студентському активу, після цього й готуватимемо рішення.

М.З.Згуровський

Хочемо ми цього чи ні, але у студмістечку вже проживає понад 11 тисяч студентів – і це вже велике навантаження на інфраструктуру. Тому фінансові питання ми мусимо привести у відповідність до нових реалій – іншого виходу ми не маємо. Бо розрив лише збільшуватиметься, і це може негативно вплинути на життєдіяльність студмістечка як такого: сьогодні не зможемо вирішити питання з водопостачанням, завтра ліквідувати якісь аварійні ситуації тощо. Це речі пов'язані.  

Заступник директорки Науково-технічної бібліотеки М.Л.Друченко

Академічна доброчесність

На виконання наказу НОН/22/2021 від 04.02.2021 «Про проведення заходів для формування та розвитку культури академічної доброчесності в КПІ ім. Ігоря Сікорського» проведено вибіркову повторну перевірку 80 магістерських робіт, що розміщені в ELAKPI, на наявність ознак плагіату за допомогою онлайн-системи Unicheck. Звіти подібності передано до департаменту організації освітнього процесу для подальшої експертної оцінки.

Інформування дослідників

Надіслано на кафедри інформацію щодо отримання доступу в КПІ ім. Ігоря Сікорського до SciVal – аналітичного ресурсу компанії Elsevier, який для аналітики використовує базу даних Scopus. SciVal – це модульна онлайн-платформа для моніторингу й аналізу міжнародних наукових досліджень із використанням інструментів візуалізації та сучасних метрик цитованості. Доступ триватиме впродовж  грудня 2021 р.  

Сприяння розвитку видавничих проєктів наукових періодичних видань

Надано 14 консультацій представникам редакцій наукових періодичних видань та оргкомітетів конференцій з питань роботи функціоналу OJS, OCS, рекомендації щодо планування роботи редакції за міжнародними стандартами, відстеження цитування журналів КПІ у БД Scopus та Web of Science, підготовки документів на засідання Вченої ради. 

Здійснюється верифікація роботи і подальше консультування тих редакцій, які вже отримали результати комплексного аналізу журналів на їх відповідність міжнародним видавничим стандартам та вимогам БД Scopus/WoS. 

Підтримка ELAKPI – відкритого електронного архіву КПІ ім. Ігоря Сікорського

Усього в ELAKPI станом на 03.12.2021 р. розміщено 39973 документи. За останній тиждень в ELAKPI розміщено 154 документи, з них шляхом самоархівування – 49.  Надано 9 консультацій депозиторам.

Брали участь у засіданнях робочої групи з удосконалення рейтингової системи оцінювання НПП.

Узяли участь в спільному засіданні Робочої групи з академічної доброчесності університету та Комісії Вченої ради з питань етики та академічної доброчесності.

У Всеукраїнський день добрих справ провели  акцію дарування книг «Щедрий вівторок».

М.З.Згуровський

Нам потрібно дати зрозуміти студентам, що є контроль, що все це моніториться, і плагіат може бути виявлений. Якщо таке розуміння буде масово поширеним у студентському середовищі, то рівень плагіату різко зменшиться і сама культура навчання зростатиме. Оце наша головна мета.

А.А.Мельниченко

Я погоджуюся і хочу сказати, що в п'ятницю завершився збір первинної соціологічної інформації щодо академічної доброчесності і на наступному засіданні ректорату я зможу сказати, чи є динаміка просування серед студентів і викладачів обізнаності з нашою політикою в сфері академічної доброчесності.

М.З.Згуровський

Я прошу «Соціоплюс» проводити такі дослідження регулярно. Можливо, двічі на рік, наприклад, щосеместрово. Щоб ми розуміли ці тренди, бачили, як змінюється культура навчання студентів і культура роботи викладачів (бо викладачі також усе це розуміють і бачать), які зміни відбуваються. І яким є результат засідань і в міністерстві, і у нас в університеті – чи впливають вони реально на щось, і, якщо так, то наскільки. Тому я просив би цю систему зробити замкненою, зі зворотним зв'язком.

Голова ради з питань розвитку університету В.Й. Котовський

Готуємо інформацію для звіту про витрачення коштів Фонду розвитку університету на засідання Адмінради.

Комісія з питань аудиту використання приміщень перевірила вже 9 корпусів і надала свої пропозиції.  Працюємо спільно з Юрієм Івановичем Якименком.

Директор департаменту управління справами М.О. Мазур

Завершуємо підготовку наказів про структуру підрозділів. Залишилося 5 підрозділів. Розраховуємо, що на кінець року ми матимемо  повністю завершену і затверджену структуру університету.

Із цього тижня відділ кадрів розпочне роботу в новій програмі «Кадри». Її старт дещо затягнувся через те, що в неї вводилося дуже багато інформації і компанія налаштовувала її для нас. Ми вирішили її не тестувати, а почати виправляти помилки вже в процесі самої роботи.

Уповноважена особа з питань запобігання корупції Я.Ю. Цимбаленко

Після проведеної наради, присвяченої питанням запобігання конфлікту інтересів, отримала повідомлення про можливий конфлікт інтересів.  Розглядаю і вивчаю його для подальшого прийняття рішення.

М.З.Згуровський

Дякую. Ваша місія – по-перше, мати інформацію про наявність таких випадків в університеті, і, по-друге, поінформувати усіх працівників, які належать до відповідної групи, про їхні дії. Тому що люди можуть не знати, як їм відзвітувати, як їм подати необхідну інформацію тощо.

Голова профкому студентів Ігор Степанюк

Позитивна новина. Минулого тижня Кабінет Міністрів України вніс зімни до правил призначення стипендій, якими зберіг попередній відсоток стипендіатів (40–45%). Цьому передували звернення студентських профспілкових організацій українських університетів і ЦК нашої профспілки.  Проте будемо очікувати фінансування на наступний семестр, бо якщо в попередньому бюджеті було закладено обсяг фінансування  на 35–40% стипендіатів, а в новому – на 40–45%, то є ризик, що ми отримаємо ті само 40%, або й навіть зменшення кількості стипендіатів. Але ми сподіваємося, що такого не станеться, і 16 грудня буде затверджено ліміт у 45% стипендіатів.  

На минулому тижні у студмістечку ми провели нагородження учасників нашої традиційної виставки для дітей студентів і аспірантів, які мешкають у сімейних гуртожитках. Готуємося до Дня Святого Миколая, який ми цього року хочемо провести в Центрі консолідації студентів з умовами допуску до нього, які відповідають чинним карантинним вимогам. На щастя, в нас уже доволі багато вакцинованих студентів, тому проблем з цим виникнути не повинно.

Представники студентської профспілки брали участь у захистах бюджетів підрозділів. Закриваємо рік і готуємося до роботи у році новому.

М.З. Згуровський

Дякую, Ігоре, вашим колегам і вам особисто за активну участь у житті університету.