Засідання ректорату КПІ ім. Ігоря Сікорського 15 листопада 2021 року

Засідання ректорату відбулося в дистанційному режимі під головуванням ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського М.З.Згуровського. Відкриваючи засідання, він запропонував учасникам обговорити поточні питання і завдання на тиждень, що розпочався.

Перший проректор Ю.І. Якименко

Адміністративно-управлінська робота

Епідемічна ситуація залишається напруженою. Минулого тижня захворіло 6 працівників і 11 студентів. 2 студентів проживають в гуртожитку. Зараз в ізоляторах студмістечка знаходяться 2 хворих студенти, 1 перебуває на ізоляції.

Активізувалася кампанія з вакцинації. На минулому тижні щеплення отримали 89 працівників і 381 студент. Розпочато опитування студентів з питань вакцинації, що проводиться через ЕК. Загальна кількість вакцинованих працівників досягла 4000, у тому числі 2263 НПП (95%).

Згідно зі встановленим порядком роботи університету видано накази по різних категоріях працівників, які не вакцинувалися:

- 181 особу (у т.ч. 148 НПП і 33 НДП та адміністративного персоналу) переведено на дистанційну роботу з обов’язковим дотриманням контролю і щотижневої звітності про результати роботи;

- 333 працівники (у т.ч. 45 викладачів) за їхніми заявами направлено в чергові невикористані відпустки, 130 працівників – у відпустки за власний рахунок;

- 18 працівників наказом відсторонено від роботи (невакциновані і не звернулися із заявами про надання відпусток або інших форм перерви у роботі).

Організовано посилений контроль за допуском у навчальні корпуси і дотриманням умов карантину.

Бюджетна комісія розглянула і вирішила такі питання:

- затверджено структуру використання коштів за навчання аспірантів – розробляється відповідне Положення;

- продовжено дію окремих норм розподілу спецкоштів за навчання контрактних студентів на ФСП, ФММ, ФЛ та в ННФТІ;

- сформовано рекомендації щодо вартості проживання в гуртожитках з урахуванням підвищення стипендій – рекомендації передано на громадське обговорення;

- узгоджено призначення і порядок оплати уповноважених осіб у зміненій системі проведення закупівель.

МОН опубліковано проєкт Постанови КМУ «Про внесення змін до Постанови про формульне фінансування» з урахуванням результатів громадського обговорення. У проєкті враховано принципову пропозицію КПІ відносно відміни «залишкового» принципу у визначенні частини фінансування, що формується за показниками роботи ЗВО.

На запит МОН підготовлено комплексний звіт про виконання державного замовлення за 2021 рік.

Видано наказ по університету про індексацію зарплат і стипендій. Вони збільшуються на 3,4%. Підготовлено проєкти наказів про підвищення з 1 грудня 2021 посадових окладів усім працівникам, а також стипендій аспірантам і докторантам на 8,3%.

З 15 листопада поетапно подається тепло до навчальних корпусів (1, 27, 7, 24, 31-й, інші) – опалення організовано в економному режимі з урахуванням режиму навчання.

Сформована і розпочинає роботу робоча група з удосконалення інформаційного порталу університету. Відбулося перше засідання новоствореної робочої групи з удосконалення системи рейтингів НПП.

Освітній процес

Навчальний процес відбувається лише в дистанційному режимі. Здійснюється системний контроль дистанційних курсів і проведення занять через систему «Електронний кампус» (ЕК). Розпочато проведення ректорського контролю і анкетування студентів 3-го курсу.

Затверджено оновлене Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії. Представлено на обговорення запропонований МОН проєкт Положення про дуальну форму здобуття вищої і фахової передвищої освіти.

У розвиток договору з компанією АЯКС СИСТЕМС про співпрацю і проведення дуальної освіти на ФЕЛ 11 листопада відбулося відкриття спільної навчально-наукової лабораторії з електронних бездротових охоронних систем.

23 листопада на ФЕЛ проводиться традиційна XIV студентська олімпіада з теорії електронних кіл.

У «Ярмарку вакансій» (8-12 листопада) взяли участь 38 компаній і до двох тисяч студентів.

16 листопада відбудеться круглий стіл для компаній-учасників, присвячений представленню і роз’ясненню оновленої системи працевлаштування.

Завершено формування кафедрами переліку оновлених освітніх програм. Їх виставлено для обговорення.

Експертно-кваліфікаційні комісії університету та ф-тів/ННІ розпочали розгляд конкурсних справ претендентів на 192 посади НПП. 11 листопада оголошено новий черговий конкурс ще на 116 посад.

Акредитація

Галузеві експертні ради НАЗЯВО ухвалили позитивні висновки з акредитації освітніх програм за спеціальностями 125 «Кібербезпека» (ІСЗЗІ) і 104 «Фізика і астрономія». Очікуємо їхнього затвердження разом з іншими ОП колегією НАЗЯВО, засідання якої поновлюються після місячної перерви. Завершується підготовка до подання на акредитацію 4 ОП за спеціальностями: 032 «Історія і археологія», 151 «Автоматизація і комп´ютерно-інтегровані технології», 163 «Біомедична інженерія», 186 «Видавництво і поліграфія».

Внутрішня акредитація. Завершився перший етап самоаналізу кафедр. Акредитаційні комісії факультетів/Навчально-наукових інститутів розглянули його результати і представили свої висновки. Акредитаційна комісія університету розпочинає детальний аналіз освітніх програм і показників підрозділів, включаючи перевірку відповідності ліцензійним вимогам кожного НПП.

Проректор з навчальної роботи А.А. Мельниченко 

Протягом минулого тижня здійснювали моніторинг освітнього процесу в дистанційному режимі. Проводилася вкрай напружена робота з питань оновлення освітніх програм. Здійснювалось консультування підрозділів щодо особливостей оновлення ОП. Зокрема, проводився моніторинг сайтів підрозділів щодо виставлення на громадське обговорення проєктів нових/оновлених програм. Передбачено розширену зустріч-семінар з гарантами ОП щодо питань оновлення освітніх програм.

Отримано низку пропозицій від окремих підрозділів за деякими спеціальностями про відмову від освітньо-професійних програм. Підрозділи прийняли рішення залишити лише освітньо-наукові програми, аргументуючи тим, що 1 року і 4 місяців для підготовки магістрів замало. Найближчим часом буде проведено аналіз цієї ситуації і ухвалено відповідні рішення.

10 листопада спільно з деканами 6 факультетів зустрілися з представниками компанії «Прогрестех-Україна». Обговорювалося питання реалізації програм дуальної освіти. Досягнуто попередніх домовленостей про відкриття дуальної підготовки за 6 спеціальностями за 11 освітніми програмами. Заплановано проведення реорганізації Центру (ННММІ), який міг би стати навчально-науковим центром з дуальної підготовки і координував би взаємодію з компанією, з якою КПІ має позитивну історію співпраці.

З ІМЯО продовжуємо формувати анкети для студентів при проведенні  ректорського контролю. Анкети формуються підрозділами разом з роботодавцями. Сьогодні перший день проведення ректорського контролю з англійської мови Студенти окремих факультетів проходять анкетування. Окрім цього, анкети буде розміщено в електронному кабінеті  кожного студента, який хотів би, щоб його анкета потрапила до університетської інформаційної платформи з працевлаштування. 

За результатами Ярмарку вакансій на вівторок заплановано зустріч з роботодавцями з метою їх ознайомлення з новою системою працевлаштування.

Продовжувалась робота з ДК «Укроборонпром» щодо реалізації магістерських програм.

Поінформовано завідувачів відповідних кафедр про можливість оновлення переліку дисциплін при формуванні ЗУ-каталогу для бакалаврів.

Узяли участь у нараді з перегляду та підготовки пропозицій щодо оновлення норм бального оцінювання в рейтингу НПП.

Організовано опитування підрозділів щодо використання системи  my.kpi.ua.

Триває підготовка до Методичної ради аналізу даних щодо організації практики в 2020/2021 н.р. та за результатами випускної атестації бакалаврів, магістрів 2020/2021 н.р.

Повідомлено логіни та паролі для доступу до АС «Електронний кампус» аспірантам 2021 року зарахування.

Розпочато підготовку відповідної інформації для співпраці з інститутами/факультетами стосовно формування статистичних звітів за 2021 рік  і  замовлення бюджетних місць в аспірантурі (докторантурі) на 2022 рік.

Проводилася повсякденна робота з деканатами з підготовки наказів для забезпечення роботи ЕК у грудні 2021року та роботи ЕК у 2022 календарному році.

Щодня супроводжували дотримання розкладів занять поточного семестру. Опрацьовували пропозиції щодо вдосконалення процесу вибору дисциплін із загальноуніверситетського каталогу.

Проводилася робота з розробки розкладів зимової сесії (з 03 січня 2022), а також з розробки розкладу занять з вибіркових навчальних дисциплін у весняному семестрі поточного навчального року для студентів 2-го курсу. Розклад формуватиметься таким чином, щоб можна було реалізувати плавні переходи – за змішаною моделлю – як дистанційно, так і аж до очної форми навчання.

Проводиться обробка запитів вчених рад факультетів/ННІ щодо визнання рукописів навчальними посібниками (вибірково перевіряється якість рукописів, підготовлених авторами/укладачами).

Проводяться роботи з адміністрування та реєстрації користувачів у програмах університету, надаються інструкції із завантаження і встановлення ліцензійного ПЗ і ключі для активації.

Здійснюється опрацювання зауважень до сайту КПІ та підготовка запитів на оновлення інформації. Опубліковано моніторинг контенту за параметрами дотримання вимог нормативних актів – https://webometr.kpi.ua/content-27. Розпорядженням першого проректора створено робочу групу для вдосконалення порталу університету та сайтів підрозділів.

Здійснюється збір вебометричних даних для рейтингів листопада. Здійснюється опрацювання результатів парсингу персональних профілів НПП.

Здійснено обстеження Дата-центру КБ ІС з метою виявлення та усунення недоліків.

Роботи з удосконалення ЕК:

- тривають роботи із завантаження контингенту НПП (відпрацювання службових), надання /зміна прав доступу зав. каф. та нових відповідальних за ЕК;

- роботи з виправлення помилок у РНП;

- розроблено модуль та розпочато опитування студентів щодо COVID-19.

Продовжується опитування студентів та НПП з питань доброчесності. Опитано майже 1000 студентів і 200 викладачів. Інтенсивність опитування не дуже висока, але разом з ДНВР, НТБ інформуємо про необхідність узяти участь в опитуванні.

М.З. Згуровський

Просив би вас, Анатолію Анатолійовичу, роботу, пов’язану з удосконаленням як головного сайту університету, так і сайтів підрозділів, визначити як пріоритетну для себе. Очевидно, її слід виконувати на постійній основі. Перерви робити не можна, бо вимоги до сайтів змінюються дуже швидко, так само як і до інструментів, з якими працюють в інформаційному просторі. Отож має бути постійний процес удосконалення, який повинен скоригувати кадрове забезпечення, підготовку людей до цієї роботи і власне оновлення всього нашого інформаційного простору. Це пріоритет №1.

Дуже важливим є й те, про що ви говорили в контексті співпраці з «Прогрестех-Україна». У нас з’являється приклад нової міждисциплінарної структури з дуальної освіти – фактично центру, який об'єднає роботу зразу декількох факультетів за 6 спеціальностями. До цього також потрібно поставитися як до хорошого позитивного експерименту, який дозволить нам створити пілотну модель для подібної форми роботи багатьох інших підрозділів. Тому також важливо до цього поставитися відповідально.

Бажано, щоб ми з вами докладніше обговорили стратегічні і деякі тактичні речі, пов’язані з цими двома і деякими суміжними питаннями.

Проректорка з навчально-виховної роботи Н.В. Семінська

Навчально-виховна робота

Здійснюється інформаційна підтримка студентів для ефективної роботи в дистанційному режимі.

Мобільність

Проведено перемовин з директором департаменту підтримки наукової діяльності Науково-дослідницької мережі LUKASIEWICZ – Індустріальний науково-дослідницький інститут автоматизації та вимірювань (Республіка Польща) професором Ігорем Карабійчуком щодо організації подальшої співпраці з організаціями, представником яких він є.

Організовано вхідну мобільність аспіранта Ханк Стів Андіа Прадо з Трансільванського університету Брашова (Румунія) на ІМЗ за програмою «Еразмус» та проф. Нехметтін Цетін (Dr. Prof. Necmettin Cetin) з Університету Думлупінар на ІЕЕ.

Організовано низку зустрічей та перемовин заступника керівника міжнародного відділу Університету Леонардо да Вінчі (Париж, Франція) Сріната Пілаї з  адміністрацією університету та факультетів/інститутів.

Проведено вебінар для програми «Проєктні горизонти КПІ».

Стипендіальне забезпечення

Підготовлено та передано до ДЕФ наказ про компенсацію вартості харчування студентам-сиротам за листопад місяць.

Проведено засідання стипендіальної комісії університету, на якому розглянуто подання факультетів/інститутів та відділу аспірантури щодо призначення/зняття академічних стипендій.

Підготовлено запит до МОН щодо зменшення лімітів стипендіатів з 1 січня 2022 року.

Супроводження документів про вищу освіту

Опрацьовуються заявки на замовлення ДВО магістрам професійного спрямування 2021 року випуску.

До ЄДЕБО внесено зміни назв інститутів на підставі наказу про їх перейменування в навчально-наукові інститути.

Профорієнтація

Школярів:

Розпочалася робота з підготовки до Дня відкритих дверей КПІАбітFest, проведення якого  заплановано на 11 грудня.

Проведено зустріч з партнерами КПІ – ГО «Школа майбутнього» щодо можливості проведення профорієнтаційного тестування вступників.

Здійснювалась  підготовка до представлення КПІ на щорічному форумі «Успішний 11-класник» від ZNOUA (14.11.2021).

Студентів:

Проєкт «Історії успіху». 8 листопада опубліковано відеоролик партнерів КПІ – компанії Ardix,  На 15 листопада заплановано відеоролик за участю компаній «Генезис» та «Солід».

Упродовж минулого тижня проходив Ярмарок вакансій, під час якого було проведено 34 вебінари, у яких взяли участь майже 2000 студентів.

Продовжувалась підготовка до проведення 16 листопада Кар’єрного форуму «Професії майбутнього: як готувати до них уже сьогодні?» Станом на 12 листопада виявили бажання взяти участь представники 6 компаній та працівники і студенти КПІ.

Спільно з Центром професійної адаптації підготовлено та розіслано листи-вітання з анкетою- опитуванням компаній-учасниць Ярмарку вакансій. Усього надіслано 37 листів.

Завершуємо розробку сайту брендбука, на якому викладено рекомендації щодо використання символіки КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Організаційно-виховна робота

Студенти 2-го курсу ННІПСА Єлизавета Столярчук та Володимира Каран отримали срібні нагороди на ChallengeandInnovationForum (CIF) Qatar 2021. Науковий керівник – Олег Володимирович Козленко, завідувач УНЛКТ ФМФ. У Єлизавети це вже 8-ма перемога в цьому році на міжнародних заходах.

Проведено вікторину до Дня писемності (взяли участь понад 100 студентів).

Триває інформаційна робота щодо залучення студентів до активностей https://t.me/dnvr_31/1626, https://t.me/dnvr_31/1617

Соціально-психологічна робота

Проведено 17 онлайн-консультацій.

За запитом студентів проведено вебінар «Про ненасильницьке спілкування».

Організація та проведення вакцинації

За 2 дні вакциновано 502 особи. З них – 381 студент (284 перша доза, 129 – друга).

На поточному тижні заплановано одну вакцинацію – у п’ятницю.

Передали щотижневі дані щодо вакцинації НПП до Міністерства 02.11.2021:

Звели дані по списках, поданих факультетами:

- всього щеплено 2263 НПП;

- 1673 – іншого персоналу.

Для розуміння ситуації з рівнем вакцинації студентів спільно з КБІС у ЕК запустили опитування щодо вакцинації серед студентів. Станом на тепер пройшли опитування 1500 осіб, з них вакцинованих 1100.

Узяли участь у зустрічі з компанією «Прогрестех-Україна» та засіданні робочої групи з удосконалення системи рейтингів НПП.

М.З. Згуровський

Наталіє Валеріївно, просимо продовжувати роботу з вакцинування. Це надзвичайно важлива справа. Відомо, що після досягнення певної межі кількості вакцинованих двома дозами, число інфікованих осіб починає різко зменшуватися. Ми ще, на жаль, не досягли цього рівня, тому в нас на дуже високому рівні тримається чисельність захворювань і летальних випадків. Отже в нашому університеті маємо зробити все, щоб збільшити кількість захищених людей.

Т.в.о. проректора з наукової роботи, заступник начальника НДЧ Г.С.Васильєв

Гарні новини

Комплекс експериментальних стендів для досліджень та випробувань виробів космічної техніки (лабораторія термовакуумних випробувань) Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» отримав статус національного надбання. Відповідне рішення ухвалено 10 листопада 2021 року на черговому засіданні Уряду.

Актуальні конкурси НДР

11.11.2021 оголошено конкурсний відбір робіт та проєктів у рамках зовнішнього інструменту допомоги ЄС. Організовуємо участь науковців КПІ у цьому конкурсі. Зокрема, розглядаємо пропозиції підрозділів з метою формування проєктної заявки, спрямованої на розширення можливостей діючого Центру колективного користування науковим обладнанням «Матеріалознавство тугоплавких сполук та композитів». Попередні пропозиції щодо цього напрямку отримано від НДІ ЕМСТ, ІМЗ, ФМФ, ММІ, ФТІ.

Супроводжуємо підготовку підрозділами проєктних пропозицій для подання до участі у конкурсах Національного фонду досліджень України, термін подання закінчується 16 листопада. Станом на 15.11.2021 погоджено підготовку 9 заявок: 7 – на конкурс «Передові дослідження в галузі математичних, природничих і технічних наук» (2 заявки від ІХФ, 2 – від ІМЗ, по одній від ФТІ, ІАТ, ХТФ), 2 – на конкурс «Людина, суспільство, наука перед сучасними викликами: інноваційні дослідження в суспільно-гуманітарній сфері» (2 від ФСП). Дедлайн подання проєктів 16.11.2021. Централізовано НДЧ підготовила і направила керівникам проєктів супровідні документи, необхідні для подання заявок.

Підготовлено та подано до участі у Всеармійському конкурсі «Кращий винахід року» 2 заявки: комплекс із 4 патентів на корисні моделі на розробку «Корпус модуля антенної решітки» (ТЕФ) та патент на винахід «Крокуючий пристрій мобільного робота» (ММІ). Всеармійський конкурс «Кращий винахід року» проводиться в Збройних силах України на базі Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних сил України з метою популяризації винахідницької діяльності серед військовослужбовців та працівників Збройних сил України.

На виконання доручень ректора

Проведено наради з керівником відділу ІПОТ та головним конструктором ОКБ «Шторм» стосовно використання розробок ОКБ «Шторм» в ООС. Заплановано спільну нараду в період 16-19 листопада 2021.

12.11.2021 проведено планову тижневу нараду ради Комплексної космічної програми університету. Обговорено питання виконання другого етапу робіт за договором із ЗАО НДІРВ, проведення вібраційних випробувань інженерних зразків наносупутників, створення двигунів-маховиків для «PolyІtan-12U» в ННІАТ і закупівлі матеріалів і послуг за договором БФ/1-2021.

На виконання рішень Координаційної ради

Здійснено моніторинг системи ProZorro. До структурних підрозділів надіслано 14 пропозицій (ММІ, ФЛ, ФММ, ФСП, ХТФ).

Представники Центру 4.0 спільно з АППАУ взяли участь у конференції «Asset Performance Management» (Керування ефективністю виробничих активів). На конференції було представлено стан технологій Індустрії 4.0 таких компаній, як ДТЕК, «Метінвест діджитал», «Інтерпайп», «IT-Enterprise», «Waites», «a-Gnostic» та ін.

Здійснено підготовку до участі КПІ ім. Ігоря Сікорського у ХХ Міжнародному промисловому форумі 16-19 листопада 2021. На форумі буде представлено розробки ФІОТ, ННІАТ, ПБФ, ННІМЗ, ФЕА, ННММІ.

Отримано 2 патенти на винахід (ФЕЛ, ТЕФ).

Робота у взаємодії з підрозділами КПІ

11.11.2021 у взаємодії з ДМС проведено нараду щодо організації стажування в КПІ в 2022 році молодих учених з Узбекистану. Тематику наукових шкіл, що пропонуватимуться для стажистів, направлено на розгляд експертної комісії з питань таємниць.

Узяли участь у засіданні робочої групи з удосконалення рейтингової системи оцінювання науково-педагогічних працівників.

Робота із зовнішніми партнерами

Проведено зустріч з керівником групи компаній «ЗахідСхід» Юрієм Андросюком щодо формування консорціуму для участі у грантовій програмі ЄС «Горизонт-Європа» за участю КПІ ім. Ігоря Сікорського та приватних компаній. Тематика проєкту – виготовлення  полімерних будівельних матеріалів з використанням промислових відходів.

Спільно з Інноваційним холдингом «Sikorsky Challenge» взяли участь у зустрічі з підписання договору про співпрацю ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова та ТОВ «Інноваційний холдинг «Сікорські Челендж» про акселерацію проєкту «Мобільні бойові роботи».

М.З. Згуровський

Георгію Степановичу, потрібно визначитися, хто від КПІ завтра і післязавтра буде представляти інвестиційний проєкт ННІМЗ «Створення лабораторного центру матеріалознавства тугоплавких сполук та композитів». Завтра проєкт необхідно представити в МОН, післязавтра – в Мінекономіки.

Г.С. Васильєв

Має бути представник НДЧ чи хтось від Центру?

М.З. Згуровський

Це може бути компетентний представник університету, але з повноваженнями керівництва університету, тому що там можуть бути запитання. Наприклад, як ми на рівні університету розвиватимемо цей Центр. Оскільки фінансування Центру складає 118 млн грн, це не просто маленький локальний проєкт, це проєкт національного масштабу. Тому запитання будуть як до університету, так і до того, як цей Центр буде взаємодіяти в системі наукових і освітніх установ країни.

Прошу, проконтактуйте з П.І. Лободою. Він вам надасть усю інформацію. Може Ю.М. Сидоренка уповноважимо, може когось іншого. Але потрібно, щоб ця людина одразу  розпочала підготовку.

Голова Вченої ради М.Ю. Ільченко

Рішенням Кабінету Міністрів України 10 листопада ц.р. до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання, внесено Комплекс експериментальних стендів для досліджень і випробування виробів космічної техніки КПІ ім. Ігоря Сікорського. Це довгоочікуване рішення сприятиме успішному виконанню завдань Космічної програми університету. Це принципово нові умови – лабораторія  матиме бюджетне фінансування, штатний розпис і щорічну підтримку. Надзвичайно важливо, що наші реальні проєкти з космічної тематики будуть підкріплені організаційно і фінансово.

11 листопада МОН України оголосило старт нового конкурсу в межах рамкової програми ЄС з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020». Оприлюднено відповідне Положення про конкурсний відбір наукових, науково-технічних та інфраструктурних проєктів. Термін подання – 20 грудня 2021 р. Комісія Вченої ради з наукової та інноваційної діяльності звертає увагу науковців на доцільність взяти у цьому конкурсі активну участь. Це ще одне джерело фіксування науки, якого до цього часу ми не мали.

Згідно з рішенням Ради зі стратегічного розвитку університету здійснюється формування складу Комісії з підготовки до 125-річчя КПІ та концептуальних напрямів її діяльності. Після погодження змісту цих питань наказом ректора буде ухвалено відповідне рішення.

М.З. Згуровський

З урахуванням нової перспективи лабораторії термовакуумних випробувань, де їй краще  розташуватися? В лабораторії техніки високих напруг, де дуже обмежений простір і перспективи для подальшого розвитку немає? Чи все ж таки, можливо, перенести в інше місце, де була б більша перспектива для відповідного гідного розвитку? Наскільки прив’язано обладнання до цієї локації?

М.Ю. Ільченко

Ми витратили багато сил і коштів, щоб локалізувати лабораторію саме там, де вона зараз є. Обладнання дуже прив’язане до того, що там є. Тому я б його зараз не переміщував. Треба подивитися на те, що навколо лабораторії. Це техніка високих напруг, яку також треба оновлювати. Лабораторію я б не чіпав. Ми її дуже довго налаштовували, і вона тепер у роботі. Перенесення – це додаткові кошти та й інші витрати.

М.З. Згуровський

Я розумію. Але потрібно подумати про взаємозв’язок цієї лабораторії з іншими лабораторіями та групами, які займаються космічними дослідженнями. Там вона локалізована і відокремлена від усіх таких груп університету. Чи це системно правильно, таке неузгодження? Яка ціна перенесення, враховуючи можливість створення більш потужної системи в середовищі, в якому розвиваються космічні технології? Зараз відповіді ми не отримаємо. Треба проаналізувати і матеріальні витрати, які могли б бути вкладені в перенесення, і потенційний ефект від системної взаємодії – ту синергію, яка може виникнути у випадку, якщо лабораторія опиниться у відповідному середовищі. Вивчіть це питання разом з В.А.Пасічником, Ю.М.Сидоренком та іншими колегами.

Проректор з міжнародних зв’язків С.І. Сидоренко

З найважливішого

Відповідно до доручення першого заступника міністра Андрія Вітренка щодо  розвитку двостороннього співробітництва України та США у науковій і технологічній сферах підготовлено та вчасно відправлено до МОН України доповідну записку про співпрацю КПІ з партнерами в США, зокрема в наукових програмах, проєктах тощо; пропозиції щодо можливих пріоритетних напрямів подальшого розвитку співробітництва КПІ з партнерами в США у науково-технологічній сфері. Матеріали направлено також усім проректорам для формування спільного бачення тієї бази, на якій будуватиметься співпраця з партнерами зі США на новому етапі.

Італійський архітектор, дизайнер і художник Паоло Коя, який готує проєкт меморіальної дошки для встановлення на будинку по вул. Гончара в Києві, в якому проживав ректор КПІ в 1919-1920 роках проф. Де Метц, запропонував встановити в кампусі КПІ його композицію в стилі модерн. Ініціативна група (В.В. Ванін, В.Й. Котовський, В.В. Лазаренко, Б.І. Дуда, за участю проректорів В.А. Кондратюка та Н.В. Семінської, скульптора А.В. Валієва)  рекомендує встановити композицію біля Науково-технічної бібліотеки. Лист з такою пропозицією пану Коя 12 листопада направлено. У разі позитивного сприйняття цієї пропозиції в церемонії відкриття візьме участь Надзвичайний і Повноважний Посол Італійської Республіки в Україні П'єр Франческо Дзадзо.

Робота з посольствами

Співпраця з Японією

Після вручення новопризначеним Послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою вірчих грамот на 18-19 листопада планується його перший візит в КПІ для ознайомлення з діяльністю Українсько-Японського центру і обговорення нових спільних проєктів.

На  16 листопада спільно з І.Г. Малюковою готуємо онлайн-зустріч ректора М.З.Згуровського з працівниками «Mitsubishi Research & Consulting», які представляють Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA), для ознайомлення останніх з діяльністю Інноваційної екосистеми «Sikorsky Challenge Ukraine».

Щодо відкриття в КПІ нової магістерської програми «Зняття АЕС з експлуатації». Робота ведеться за координації першого проректора Ю.І. Якименка та у взаємодії з проректором з навчальної роботи А.А. Мельниченком. Першими направлено звернення ректора М.З. Згуровського до Міненерго та до МЗС України. Готуються наступні кроки з МЗС України та МАГАТЕ.

На звернення Посольства Республіки Узбекистан готуємо делегацію КПІ для онлайн-участі у Міжнародному тижні інноваційних ідей «InnoWeek.Uz-2021» 22-27 листопада 2021 року в Ташкенті. Це нагода познайомитися з потенційними технологічними та бізнес-партнерами з Узбекистану і країн Азії та Тихоокеанського регіону. Працюємо із Г.С.Васильєвим та І.Г. Малюковою.

Інші міжнародні контакти

Співпраця з американськими  партнерами

Готуємо спільно з Є.М. Письменним на 24 листопада навчальний семінар «Концепції та характеристики малих модульних реакторів США», щоб ознайомити викладачів і студентів КПІ з інноваційними ядерними технологіями та передовими проєктами у сфері малих модульних реакторів США. Захід запроваджується за підтримки Департаменту енергетики США та Аргонської національної лабораторії.

Співпраця з польськими партнерами

На ознаменування 100-річного ювілею діяльності Секції вихованців КПІ в Польщі видано розпорядження ректора університету, яким затверджено відповідний план заходів.

Спільно з головою Секції доктором Янушем Фуксою почали реалізацію спільних заходів. Ця робота віддзеркалюється на сторінках газети «Київський політехнік» (в рубриці «Українсько-Польський центр інформує»), на сайті Українсько-Польського центру, на сторінках ДМС і ДНВР у соціальних мережах. Отож у день відзначення національного свята Республіки Польща – Дня незалежності – силами НТБ  було організовано лекцію «Видатні поляки – вихованці київських навчальних закладів». Лекція стала першою з серії, присвяченої 100-річному ювілею Секції вихованців КПІ в Польщі. Відеозапис лекції надсилається голові Секції Янушу Фуксі.

Робота із впливовими міжнародними організаціями – відбулася низка заходів. Серед них: 

– у контексті взаємодії з ініціативою ЄС «Фонд розвитку блакитної економіки в Чорному морі», куди входять також Грузія, Туреччина, Болгарія, Румунія;

– у контексті взаємодії з Department of Global Communications ООН (вебінар проєкту ООН «Academic Impact Initiative» («Академічний вплив»);

– у контексті взаємодії з UNICA працювали, щоб включити інформацію про діяльність КПІ до Інформаційного бюлетеня UNICA. До складу цієї організації входять 54 університети,  причому Україну представляє лише один із них – КПІ.

Робота Координаційної ради з питань набору іноземних громадян на навчання в КПІ

Завершено вступну кампанію для іноземних громадян. Зараховано (враховувались ті студенти, які вже підписали контракти та заплатили за навчання) 304 іноземці – на 15% більше, ніж торік (станом за аналогічний період у 2020 році – 268).

За умов складної епідеміологічної ситуації в ЦМО (багато співробітників хворіють на COVID-19 і на гострі респіраторні захворювання) ЦМО забезпечує швидке реагування для забезпечення безперебійного вирішення міграційних питань і оформлення першокурсників – іноземних громадян.

12 листопада розпочата вакцинація іноземців. Але є складнощі, бо іноземці не мають українського ідентифікаційного коду, є проблеми з інформаційними базами медичних служб тощо. Проте  спільними зусиллями ДНВР, ЦМО та бригад з вакцинації 12 листопада вдалося зареєструвати та вакцинувати перших трьох іноземців за тією самою процедурою, що й українських громадян.

Іноземці, як і українські студенти, можуть генерувати сертифікати про вакцинацію в застосунку «Дія» та мають запис в https://helsi.me/.

Усього в нас 108 іноземців, які планують вакцинуватися.

Міжнародна проєктно-грантова діяльність

Продовжується проведення в підрозділах семінарів-практикумів для організаторів і керівників діючих наукових груп, що присвячені методикам провадження міжнародної проєктної діяльності. Семінари були проведені 9 листопада на ФСП, 11 листопада на ФІОТ і повторно 12 листопада в ІЕЕ. Слід відзначити роль директора ІЕЕ професора С.П.Денисюка, який першим з-поміж деканів оголосив, що сам очолюватиме міжнародний офіс інституту з підготовки міжнародних проєктів.   

Делегація КПІ спільно з професором Іденом Мамутом узяла участь у круглому столі «Стратегія блакитної економіки для Чорного моря: український внесок». У ході заходу визначили напрями та конкретні теми, за якими підрозділи КПІ зможуть розпочати підготовку проєктних пропозицій до конкурсів міжнародних (європейських) проєктно-грантових програм.

Делегація КПІ, яка займається організацією взаємодії КПІ з European Clean Hydrogen Alliance, готується взяти участь у Hydrogen Forum, який відбудеться у форматі онлайн 30 листопада 2021 р. Готуємо виступ від КПІ.

Робота групи із забезпечення позитивної динаміки показників КПІ у світових рейтингах університетів

До рейтингу «THE» («Times Higher Education Impact Rankings 2022»), який оцінює, як 17 Цілей сталого розвитку враховуються університетом у його стратегії розвитку, всі необхідні дані від КПІ завантажено вчасно.

Тепер починаємо збирати й завантажувати дані до глобального рейтингу QS World University Rankings. Цей період розподілено в часі: окремі складові завантажуються в різні місяці. Щомісячно будемо завантажувати окремі блоки даних відповідно до графіку та вимог цього рейтингу. Загальний дедлайн 4 лютого 2022 року. Працюємо з проректорами за координацією першого проректора Ю.І.Якименка.

М.З.Згуровський

Дякую. Прошу вас організувати підготовку матеріалів до інтерв’ю, яке проводитиме з нами за дорученням JICA компанія «Mitsubishi Research & Consulting». Вони надіслали нам перелік запитань. Тобто, окрім презентації нашої Інноваційної екосистеми ми маємо підготуватися до відповідей на конкретні запитання представників компанії. Листи з цими запитаннями є у вашому департаменті, у І.Г.Малюкової, А.П.Шишоліна, але для підготовки до цієї розмови потрібна координація з вашого боку. 

Проректор з адміністративної роботи В.А. Кондратюк

Господарська робота

- Завершили поетапне прийняття робіт зі встановлення автоматичної пожежної сигналізації у 18-му гуртожитку та 21-му навчальному корпусі. Відновили роботу системи димовидалення у 18-му гуртожитку. За результатами проведених робіт спільно з юридичним управлінням підготували і направили до ДСНС листи щодо організації позапланових перевірок у 18-му гуртожитку і корпусі №21 – це ті об’єкти, на яких усі порушення, зазначені в актах попередньої перевірки, усунено.   

- отримали комплектуючі для пожежних щитів для навчальних корпусів, на цьому тижні їх буде передано до підрозділів;

- провели робочу нараду щодо виконання робіт з благоустрою території нового парку за навчальними корпусами №№ 18, 19, 21 і 28. Продовжуємо роботи зі створення основи під тротуарні пішохідні доріжки та розпочали встановлювати бордюри. Завезли 420 т родючого ґрунту для проведення весняних робіт з планування території паркової зони;

- тривають роботи зі створення нової навчальної зони поруч з 30-м навчальним корпусом. Продовжуються роботи з підсилення фундаменту та підпірної стінки;

- проклали нову пішохідну доріжку між 4-м навчальним корпусом та житловим будинком, яка веде до парку «Сосновий»;

- продовжуємо ремонт бруківки по території університету та в парковій зоні;

-  закінчуємо місячник з благоустрою, на його завершення заплановане вивезення сміття і завершення підготовки до опалювального сезону;

- закінчили профілактичний огляд індивідуальних теплових пунктів;

- отримали наряди для подачі теплоносія в навчальні корпуси;

- здійснено з представниками різних підрозділів КП «Київтеплоенерго» три обстеження індивідуальних теплових пунктів. Підготовлено відповідні акти, зокрема акт готовності ІТП до експлуатації. Комісії отримали позитивні висновки по монтажу обладнання ІТП. Протягом цього тижня підрядник розпочне роботу із запуску опалення і пусконалагоджувальні роботи на ІТП;

- проведено засідання Ради з енергозбереження. Рішенням Ради затверджено план заходів з енергозбереження на 2022-2023 рр. Їх буде передано для розгляду Раді стратегічного розвитку університету;

- на жаль, минулого тижня ми отримали інформацію щодо підняття з 22.10.2021 р. тарифів на теплопостачання для споживачів, які проживають у гуртожитках, на 30%. Але в документах не все чітко прописано, є певні аргументи, які дозволяють їх оскаржувати, тому спільно з юридичним управлінням  працюємо над листом до відповідних органів щодо роз’яснення і законності таких вимог;

- розпочали тестування розробленої програми для температурного моніторингу в навчальних корпусах. Тестування виконали у 12-му та 18-му навчальних корпусах;

- завершуємо роботи зі встановлення пандусу в Науково-технічній бібліотеці університету;

- закінчуємо готувати технічні завдання згідно з річним планом закупівель за господарським напрямом роботи та оголошувати процедури закупівель на майданчику ProZorro;

- за результатами роботи комісії закінчуємо виконувати поточні ремонтні роботи аудиторного фонду;

- підготували лист-погодження про створення нового об'єкту природного заповідного фонду на території університету;

- продовжили збір матеріалів до Звіту 1-ВТ (відходи) від структурних підрозділів за 3-й квартал 2021 р.;

- завершили розрахунок екоподатку за викиди в атмосферне повітря.

Соціальний напрям

- Продовжується робота з надання послуг з харчування на СОТ «Політехнік» з дотриманням усіх карантинних вимог;

- проводиться збір даних щодо вакцинації працівників університету;

- затвердили форму для заповнення річного плану закупівель на 2022 рік для університету, здійснили інформування всіх підрозділів і провели розсилку з шаблонами для заповнення та покроковою інструкцією для заповнення;

- проводиться підготовка документів до проведення засідання Орендної комісії;

- здійснюється робота з підписання договорів з мешканцями житлових будинків на користування погребами;

- спільно з відділом закупівель та МТП проводиться робота з розподілу засобів індивідуального захисту (масок), антисептиків серед факультетів, інститутів та інших структурних підрозділів;

- база відпочинку «Політехнік» працює в «режимі вихідного дня» з дотриманням усіх карантинних обмежень та приймає відпочивальників за  наявності в них сертифікатів про вакцинацію. Працівники бази всі вакциновані.

Безпека

- На попередньому тижні  складних правопорушень по території університету виявлено не було;

- продовжуємо поетапно впроваджувати алгоритми системи контролю та управління доступом перепускної системи в Центрі фізичного виховання та спорту «Політехнік»;

- продовжуємо встановлення камер відеоспостереження на території університету (із запланованих 26 камер уже встановлено 15);

- забезпечували контроль виконання розпорядження про порядок допуску до приміщень університету на період дії обмежень «червоного рівня» епідемічної небезпеки. Працівники департаменту безпеки, які виконують цю роботу, вакциновані. Вісім невакцинованих працівників відправлено у відпустки.  

Директорка ЦМЯО М.М.Перестюк

Доуніверситетська підготовка

Навчання проводиться в онлайн-режимі. Відкриваємо три нові напрями – вони стартуватимуть з 1 грудня, ми вже почали набір.

На будівлях 26-го і 29-го корпусів повісили рекламні банери. Вже маємо звернення щодо наших послуг від людей, які проживають неподалік.

Центр тестування

15 листопада розпочався ректорський контроль знання іноземної мови студентами 3-го курсу. Також проводиться анкетування за запитом Центру професійної адаптації. Окрім того, на звернення Комісії з питань удосконалення викладання іноземної мови студентам буде запропоновано пройти опитування щодо якості викладання іноземної мови в університеті.

Центр професійної адаптації студентів

На минулому тижні відбулися зустрічі з ВАТ «Меридіан» та  компанією «Прогрестех-Україна». З «Меридіаном» ми домовилися про співпрацю, чекаємо на конкретніше замовлення  і готуватимемо набір до першої групи. Від «Прогрестеху» також готуватимемо першу групу кандидатів. Паралельно з «Прогрестехом» також домовилися про співпрацю в напрямі доуніверситетської підготовки. Сподіваюся, що це також допоможе нам у роботі з рекламування наших послуг у цьому плані.

Медіалабораторія

Надання дозволів на комерційні зйомки впродовж минулого тижня забезпечило 220 тисяч гривень надходжень до Фонду розвитку університету.

Начальниця планово-фінансового відділу М.В.Броницька

Отримано в повному обсязі фінансування за програмою «Наукова діяльність» за листопад.

Нараховано заробітну плату за І половину листопада, виплата планується 15 листопада.

Підготовлено проєкти наказів про встановлення нових розмірів посадових окладів усіх категорій працівників з 1 грудня 2021 року. Підвищення становитиме 8,35%.

Підготовлено проєкт наказу про встановлення мінімальної заробітної плати з грудня 2021 року в розмірі 6500 грн, підвищення становить 8,3%.

Підготовлено проєкт наказу про підвищення стипендії аспірантам і докторантам з 1 грудня 2021 року на 8,3%.

Узяли участь у засіданні МОН з обговорення проєкту змін щодо формульного розподілу фінансування закладів вищої освіти.

Узяли участь у засіданні Бюджетної комісії, затверджено структуру використання коштів спеціального фонду з 1 січня 2022 року, зокрема вдосконалено структуру використання коштів, отриманих від аспірантів-контрактників.

Платежі в Казначействі здійснюються вчасно, у звичайному режимі.

Директор студмістечка О.А.Іщенко

Епідемічна ситуація в студмістечку поліпшилася. Маємо лише двох хворих. Це два студенти, які проживають у 18-му гуртожитку. В інших гуртожитках усі здорові.

Ремонти проводяться на 5 об’єктах власними силами. Ще на 3 об'єктах працюють підрядні організації. Вони монтують системи автоматичної пожежної сигналізації: ці роботи вже практично завершено у 18-му гуртожитку,  в 16-му монтажні роботи тривають, у 19-му такі роботи розпочали.

Роботу в соціально-виховному напрямі зосереджено на інформуванні та нагадуванні студентам про правила пожежної безпеки та необхідність їх дотримання, а також на необхідності ощадливого ставлення до використанні води, електроенергії тощо.

Правопорядок. Упродовж минулого тижня та вихідними правопорушень у студмістечку виявлено не було.

М.З.Згуровський

Дякую. Як ідуть справи з організацією поселення до 5-го гуртожитку?

О.А.Іщенко

Ми повністю готові до поселення.  У середу в цьому гуртожитку заплановано ввімкнути тепло-  і водопостачання, і з четверга ми зможемо заселяти людей.

Заступниця директорки Науково-технічної бібліотеки С.І. Барабаш

Узяли участь у робочій групі з удосконалення рейтингової системи оцінювання науково-педагогічних працівників щодо поширення результатів наукових досліджень університету у відкритому доступі.

Пройшла зареєстрована на платформі OCS Міжнародна науково-практична конференція «Фізична терапія, ерготерапія та споріднені реабілітаційні технології».

Надали 10 консультацій представникам редакцій наукових періодичних видань та оргкомітетів конференцій. Здійснюється верифікація роботи і подальше консультування тих редакцій, які вже отримали результати комплексного аналізу журналів на їх відповідність міжнародним видавничим стандартам та вимогам БД Scopus/WoS.

Сприяння публікаційній активності

Надано 31 консультацію щодо актуалізації профілів авторів в Гугл Академії, Scopus, віддаленого доступу до Scopus, визначення індексу  УДК, користування системою Unicheck.

Продовжено перевірку проблемних профілів авторів КПІ ім. Ігоря Сікорського в Google Scholar (на запит Н. Цуріної).

ElAKPI – електронний архів КПІ ім. Ігоря Сікорського

Усього в ElAKPI станом на 29.10.2021 р. розміщено 39681 документ.

За останній тиждень в ElAKPI розміщено 95 документів, із них шляхом самоархівування – 9.

Надано 6 консультацій депозиторам.

Інформаційна грамотність

Проведено лекції з основ інформаційної грамотності для 15 груп студентів першого курсу в онлайн-режимі (загалом 30 лекційних годин).

Культурно-освітня робота

Узяли участь у загальноукраїнській акції ХХІ Всеукраїнський диктант національної єдності.

Розпочав роботу курс розмовної французької мови. 10 листопада організували зустріч з носієм цієї мови.

11 листопада організували лекцію відомого краєзнавця Михайла Кальницького в межах циклу історичних студій «Think about it» на тему «Видатні поляки – вихованці київських навчальних закладів».

М.З.Згуровський

Дякую. 

У мене прохання до Михайла Олександровича Безуглого. Важливо, щоб профспілка активніше надавала допомогу в організації вакцинування співробітників. Особливої актуальності набуває роз’яснювальна робота з людьми, які не бажають вакцинуватися.

Голова  об'єднаного  профкому М.О.Безуглий

Звичайно. Передусім надаємо інформаційну підтримку.  Але вже залишилося не так і багато невакцинованих співробітників.

М.З.Згуровський

Насправді таких не так і мало, на жаль. Особливо невакцинованих другою дозою, і особливо серед навчально-допоміжного персоналу та співробітників адміністративних, господарських служб. Тому зверніть на це, будь ласка, увагу.

Голова профкому студентів Ігор Степанюк

Провели онлайн-тренінг з шахів серед першокурсників. У ньому взяли участь більше 30 студентів. Захід засвідчив, що ми набрали досить сильних студентів. З огляду на те, що ми маємо думати про майбутнє нашої шахової збірної, це дуже добре. Тим більше, що до нас уже зверталися з приводу чемпіонату міста Києва, який, можливо, відбудеться взимку. Ми тепер дивимося хто з його потенційних учасників вакцинований, щоб зміг вийти на ці змагання.

Займаємося поточними справами, плануємо провести деякі заходи і на цьому тижні, якісь навіть в очному режимі, але з урахуванням вимог відповідної постанови Кабінету Міністрів України в частині, яка стосується організації заходів у «червоних зонах».

Заступник  в.о. голови студентської ради Ростислав Коваль

Минулого тижня допомагали Європейському молодіжному парламенту провести його захід у КПІ. До цього ми спілкувалися з білоруським і українським підрозділами ЄМП.