Засідання ректорату КПІ ім. Ігоря Сікорського 25 жовтня 2021 року

Засідання ректорату відбулося в дистанційному режимі під головуванням ректора КПІ ім.Ігоря Сікорського М.З.Згуровського. Він зауважив, що тиждень, який розпочався, буде насичений важливими подіями починаючи від засідання Вченої ради і закінчуючи Конференцією трудового колективу, на якій мають бути затверджені певні зміни в Статуті університету та його структурі. «Перехід на дистанційну форму навчання вимагає від нас внесення певних коректив у нашу роботу», – також нагадав він, після чого запропонував перейти до обговорення усіх цих та інших нагальних питань.  

Перший проректор Ю.І. Якименко

Адміністративно-управлінська робота

Епідемічна ситуація, на жаль, погіршується. Київ упритул наблизився до «червоної» зони. На минулому тижні захворіло 7 працівників і 93 студенти, 29 хворих студентів проживають у  гуртожитках. В ізоляторах студмістечка перебуває 28 хворих, 40 перебувають на ізоляції.

Виходячи з аналізу ситуації і рекомендацій МОН, 21 жовтня Адмінрада ухвалила рішення про переведення з 25 жовтня всіх видів занять на дистанційний режим, видано відповідний наказ.

Триває вакцинація. На минулому тижні вакциновано 251 студента і 48 працівників. На поточному тижні, у четвер і п'ятницю, також планується провести вакцинацію студентів і працівників університету. Кількість охочих зростає.

Проведено скоординовану роботу всіх департаментів і серію нарад з керівниками факультетів/ННІ з приведення структури підрозділів у відповідність до законодавства. Розроблено і узгоджено структурні зміни, що виносяться для затвердження на засідання Вченої ради.

Підготовлено відредагований Статут КПІ з внесеними змінами відповідно до чинного законодавства. Здійснено організаційні заходи з підготовки до проведення Конференції трудового колективу, яка відбудеться 28 жовтня.

Бюджетна  комісія  розглянула стан витрат і економії фонду зарплати і ухвалила рішення виплатити працівникам премію за результатами 3-го кварталу. Виконано розрахунки і до підрозділів доведено обсяги преміальних фондів. Керівникам премія формувалася за показниками роботи їхніх підрозділів, зокрема з-поміж 104 завідувачів кафедр премійовано 85 за трьома категоріями.

Розраховано і доведено до підрозділів фонди спецкоштів зарплати за роботу з контрактними студентами.

Розглянуто представлений на обговорення проєкт Постанови КМУ про внесення змін до формульного фінансування. Розроблено і направлено до МОН пропозиції КПІ з удосконалення розрахунків фонду за показниками роботи ЗВО.

На запит МОН виконано і передано розрахунки чисельності НПП, яка складає 2124 посади.

Завершується підготовка до заселення нового гуртожитку №5. Гуртожиток підключено до всіх інженерних мереж, завершено його меблювання, сформовано списки для поселення аспірантів за їх заявами. Поселення відбудеться з початком опалювального сезону, з підключенням опалення.

Система електронного документообігу. Продовжується завантаження програмного забезпечення системи «Кадри», оформлення робочих місць і навчання користувачів. Система буде готова до експлуатації від початку листопада 2021.

Освітній процес

На минулому тижні він здійснювався у змішаному режимі, за винятком «контактних» академгруп. З 25 жовтня всі заняття проводяться в дистанційному режимі. Розклад занять при цьому не змінюється, оскільки при його формуванні було передбачено можливість зміни режиму.

«Електронний кампус» функціонує в робочому режимі з урахуванням переведення всіх занять на дистанційну форму. Продовжується проведення календарного контролю, його обговорення відбулося на нараді заступників деканів. Терміни контролю продовжено на тиждень – до 30 жовтня.

Видано наказ про оновлення освітніх програм. Наказ визначає проведення науково-методичними комісіями за спеціальностями моніторингу освітніх програм до 31 жовтня. Формування і оприлюднення оновлених ОП програм – до 5 листопада 2021. Сформульовано вимоги до ОП, головними серед них є цільова підготовка, узгодження ОП зі стейкхолдерами і максимальне впровадження дуальної освіти.

Затверджено наказом оновлений склад експертної ради з навчальних видань.

Згідно з наказом МОН сформовано і направлено до Міністерства план випуску бакалаврів і магістрів у 2021/2022 навчальному році.

Триває прийом заяв на конкурс, оголошений на 192 посади НПП.

Проведено нараду з організації роботи студентського спортивного клубу в складі Центру фізичного виховання і спорту КПІ «Політехнік». Визначено форму і порядок роботи клубу «Атлантида» як секції з дайвінгу студентського спортклубу.

Відбулася нарада з питань працевлаштування випускників КПІ за участю директора ВАК «Меридіан» і керівника кадрової служби підприємства. Узгоджено укладення договору про працевлаштування як додатка до чинної партнерської угоди. Заплановано спільну роботу кадрової служби підприємства з Центром професійної адаптації КПІ на основі нової платформи з працевлаштування.

Акредитація

Опубліковано позитивні висновки експертних груп з акредитації ОНП за спеціальностями 104 «Фізика і астрономія», 172 (ІСЗІ), а також магістерських ОП і ОНП за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія».

Минулого тижня працювала експертна група з акредитації ОП і ОНП за спеціальністю 111 «Математика». На завершальній зустрічі експерти відзначили високий рівень фундаментальної підготовки, актуальність і досконалість ОП «Страхова і фінансова математика», широкі можливості для студентів вибору дисциплін і наукових тем.

Подано на акредитацію ОП за спеціальностями 061 «Журналістика» і 143 «Атомна енергетика».

Внутрішня  акредитація. Здійснюється заповнення АС «Самоаналіз». ЕКК підрозділів повинні розглянути результати до 27 жовтня.

М.З. Згуровський

Чи всі корекції зроблено у зв'язку з поверненням до дистанційної форми навчання?

Ю.І. Якименко

Так. Розклад занять змінювати не треба. Він був розрахований на всі форми проведення занять. Студенти навчаються за розкладом. Перенесено лише ті групові заняття, які проводилися в аудиторіях. Тепер вони проводитимуться в дистанційному режимі.

Проректор з навчальної роботи А.А. Мельниченко

У зв'язку з поверненням до дистанційного режиму навчання активізовано роботу щодо контролю і виконання ходу занять відповідно до затвердженого графіку. Наш підхід до формування розкладу занять від більш складної форми (змішаної) до дистанційної себе виправдав, і це дозволяє без проблем перейти до дистанційного режиму навчання. На момент прийняття рішення про перехід на дистанційний режим навчання 20% студентських груп за рішенням деканів/директорів уже працювали в дистанційному режимі з різних причин.

Планується проводити додатковий моніторинг курсів, які розміщені на платформі дистанційного навчання «Сікорський» для перевірки забезпечення методичною складовою освітнього процесу.

Спільно з іншими департаментами взяли участь у підготовці проєкту наказу про переведення освітнього процесу в дистанційний режим. Планується здійснювати моніторинг дотримання розкладів занять і графіку навчального процесу.

Проведено перевірку магістерських дисертацій з ІЕЕ, ВПІ та ІМЗ у частині розділу «Розроблення стартап-проєкту». Цей розділ давно введений в нашому університеті, проте в окремих випадках є певна імітація, формальний підхід до створення такого розділу.

19 жовтня проведено онлайн-зустріч з представниками технологічної компанії «Coursera». На зустріч було запрошено керівництво ФІОТ як найбільш зацікавленого у такій співпраці факультету. За підсумками зустрічі було окреслено декілька напрямів для потенційного співробітництва.

Відповідальним за організацію практики роз'яснено яким чином можна розміщати методичні рекомендації з проходження практики в «Електронному кампусі».

Триває видача аспірантам 2021 р. зарахування індивідуальних планів роботи.

Проведено спільну роботу зі стипендіальним відділом стосовно оформлення та підключення банківських карток аспірантами 2021 р. зарахування.

Здійснено розрахунок показників для встановлення надбавок та премій деканам/директорам.

Завершили контроль результатів вибору дисциплін магістрами набору 2021 року.  Індивідуальні навчальні плани в цілому на кафедрах оформлені і надані до деканатів (наявні  окремі випадки доопрацювання, які пов'язані з хворобою студентів).

Проводилася робота з деканатами щодо підготовки відповідних документів для роботи екзаменаційних комісій у грудні 2021р. та в новому 2022 календарному році. Підготовлено  інформаційний лист для її пришвидшення.

Продовжувалася робота з підготовки договорів на практику здобувачів вищої освіти. 

Продовжувалась робота з моніторингу стану аудиторного фонду підрозділів університету, особливо тих, які були оцінені незадовільно. Результати моніторингу стану аудиторного фонду буде передано службам департаменту адміністративної роботи, які працюватимуть з помічниками деканів/директорів з адміністративної роботи.

Проведено співбесіди з робочими групами щодо підготовки ОНП докторів філософії до акредитації у відповідності до графіку проведення засідань акредитаційної комісії.

Проведено аналіз професійних стандартів з іноземних джерел після перекладу українською мовою.

Підготовлено проєкт наказу про оновлення ОП. Здійснюється порівняльний аналіз ОНП магістрів у межах спеціальності з метою виявлення «спільного ядра» для майбутнього об'єднання ОП. Результати аналізу планується надати головам НМКУ з метою внесення відповідних змін до оновлених ОП всіх трьох рівнів вищої освіти. Термін визнання – грудень 2021 р., щоб вчасно видати наказ з переліком освітніх програм з метою оголошення конкурсних пропозицій за цими програмами на наступний начальний рік.

Здійснюємо інформування підрозділів та консультування розробників ОП щодо запровадження сертифікатних програм.

Підготовлено проєкт наказу про оновлений склад Експертної ради з навчальних видань.

Узяли участь в акредитації ОП магістрів «Страхова та фінансова математика».

Ведеться активна робота з удосконалення системи працевлаштування. Це передусім пов'язано з удосконаленням нормативної бази і необхідністю внесення великої кількості змін до низки документів, пов'язаних із перейменуванням багатьох підрозділів.

Продовжується доповнення Каталогу освітніх пропозицій КПІ для академічної мобільності на 2021/2022 н.р.

Продовжується перевірка ресурсного забезпечення ОП, що реалізуються  англійською мовою.

Продовжується підготовка програми тренінгу для аспірантів «Педагогічна майстерність викладача» (наступного тижня плануємо розіслати інформаційний лист з датами початку тренінгів).

У зв'язку з майбутньою акредитацією, здійснюються повторні перевірки відповідних освітніх програм та їх методичного забезпечення для виправлення технічних помилок. Про виявлені недоліки інформуємо відповідальних по підрозділах і контролюємо терміни внесення відповідних коректив.

Здійснюється опрацювання зауважень до сайту КПІ та підготовка запитів на оновлення інформації.

У зв'язку з виникненням питань стосовно необхідності і представлення RSS  на сайті КПІ, підготовлено опис формату RSS для фахівців університету ( https://webometr.kpi.ua/rss ).

Здійснюється повторний парсінг сайтів за параметрами швидкості завантаження у зв'язку з  виявленими проблемами.

В «Електронному кампусі» відкрито 1-й календарний контроль. Розіслано розпорядження з інструкцією щодо виправлень в РНП АІС «ЕК». Продовжується завантаження даних ВК.

М.З. Згуровський

Ви вже почали думати про організацію робіт з оновлення головного сайту і системи сайтів підрозділів університету?

А.А. Мельниченко

З минулого тижня розпочали формування конгломерату факультетських сайтів.

М.З. Згуровський

Пропоную через один тиждень провести нараду з цього питання. Прошу підготуватися.

А.А. Мельниченко

За тиждень ми представимо презентацію з короткою стратегією розвитку головного порталу і факультетських сайтів.

Начальниця відділу сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку Н.М. Пожарська

Навчально-виховна робота

Завершено перший календарний контроль. Терміни внесення даних продовжено до 30 жовтня.

Проведено нараду заступників деканів/директорів з навчально-виховної роботи. Акцентовано увагу на таких питаннях:

- розглянуто питання  ІНП;

- надано відповіді на запитання щодо нового Положення про куратора;

- доведено до відома підрозділів алгоритм дій у разі необхідності внесення нових паспортних даних студентів до ЄДЕБО та статистику правопорушень.

Зведено статистику відрахувань за 2 останніх місяця. Всього відраховано 124 студенти (101 – денна форма навчання, 23 – заочна).

Підготовлено та передано до «Соціоплюс» перелік питань для загальноуніверситетського опитування щодо проявів сексизму, булінгу, вирішення конфліктних ситуацій, дискримінації, утисків студентів.

Мобільність

Міжнародна

Проведено відбір за проєктами кредитної мобільності з Університетом Малаги (Іспанія).

Узяли участь у семінарі UNICA з питань роботи з новою програмою подання документів за програмою «Еразмус» для студентів.

Відкрито відбір до Університету Лотарингії та Університету Гранади.

Національна

Завершено подання документів за проєктом САМ Україна з Одеською політехнікою. При квоті 16 подано заявки від 19 претендентів.

Стипендіальне забезпечення

Спільно з ДЕФ виплачено академічну стипендію за жовтень, а також компенсацію вартості харчування за жовтень студентам-сиротам.

Відповідно до наказу МОН двоє студентів ТЕФ стали стипендіатами академічної стипендії ім. Ігоря Курчатова. Підготовлено наказ на призначення стипендії та вітальний пост.

Підготували дипломи для вручення стипендіатам академічних стипендій Президента України, Верховної Ради України та ім. Ігоря Курчатова.

Погоджено та підготовлено для підписання Договір з компанією «Хуавей» на отримання стипендій студентами РТФ, ІТС.

У жовтні на облік поставлено 350 нових студентів пільгових категорій. Загалом у КПІ соціальну стипендію отримують 1200 студентів.

Підготували інформацію про іменних стипендіатів для газети «Київський політехнік».

Анонсували стипендіальну програму «Завтра.ua».

Профорієнтація

Для школярів:

підготовка, розсилка та анонсування проведення комплексу заходів для шкільної молоді з 25 по 30 жовтня:

- Дні відкритих дверей КПІАбітFеst факультетів/інститутів у формі знайомств школярів з факультетами/інститутами;

- Інженерний тиждень «КРISchool» для учнів 9-11 класів;

- Тиждень семінарів для вчителів шкіл-партнерів КПІ ім. Ігоря Сікорського (спільно з ФМФ).

Для студентів:

внесено пропозиції:

- щодо Положення про відділ та форми для студентів, які ми повинні приєднати на сайті для розміщення вакансій;

  1. щодо спільного проєкту Центру розвитку кар'єри та Медіалабораторії «Історії успіху»;
  2. 18 жовтня опубліковано відеоролик з компанією «ХЛР»;

- опрацьовано заявки, підготовлено рахунки, фінансові договори від компаній для участі в Ярмарку вакансій, який відбудеться 8-12 листопада 2021. Станом на 23 жовтня для участі в заході зареєстровано 31 компанію.

Організаційна робота

20 жовтня взяли участь в організації та проведенні в НТБ дискусії «ДоброЧесність: цінності в щоденних вчинках. Роботи на замовлення» (ДНВР, Бібліотека КПІ, Студрада, Профком студентів, НТСА. Пряма трансляція Медіалабораторії). Дискусія тривала 2 години.

Триває активна інформаційна робота із залучення студентів до гуртків та активностей: https://t.me/dnvr_31/1559, https://t.me/dnvr_31/1560, https://t.me/dnvr_31/1565, https://t.me/dnvr_31/1566.   

Соціально-психологічна робота

Проведено 18 психологічних консультацій (3 – офлайн  15 – онлайн).

На запит ГО «Бiгова Україна» здійснено підбір волонтерів для допомоги у проведенні 12-го марафону RunUkraine (24 жовтня – 119 волонтерів).

Провели підготовку до онлайн-тренінгу з UNFPA Україна із виявлення та протидії неочевидному насильству (27 жовтня о 18:30).

Вакцинація

Організовано та проведено чергову вакцинацію. Всього вакциновано 312 співробітників і студентів (студенти: перша доза – 171, друга доза – 92; співробітники: перша доза – 34; друга доза – 14).

У зв'язку з підвищеним попитом на вакцинацію на цьому тижні заплановано проведення вакцинації у четвер та п'ятницю.

М.З. Згуровський

Проведення Ярмарку вакансій буде здійснюватися за новими правилами, які ви разом з Анатолієм Анатолійовичем, Наталією Валеріївною розробляєте у вашій групі, чи ще за попередніми?

Н.М. Пожарська

Ярмарок вакансій було анонсовано ще у вересні 2021 року до змін, компаніям-учасникам цього заходу було розіслано запрошення і технічні завдання, тому щоб не втрачати наш імідж, Ярмарок вакансій будемо проводити за старими правилами. Але обов'язково будемо анонсувати нову форму, прикріпляти анонси до вакансій і працювати в новому форматі.

Проректор з наукової роботи В.А. Пасічник

На виконання доручень ректора

Упродовж останніх трьох тижнів у фокусі нашої уваги перебувають 4 конкурси, які ми супроводжуємо. Минулої суботи МОН оголосив про старт ще одного конкурсу робіт за держзамовленням з терміном подання документів до 25 листопада 2021. Конкурс оголошено на 2022-2023 рік, але фінансування буде надано традиційно, у середині наступного року. Інформацію про конкурси сьогодні буде надіслано у підрозділи.

Найважливіший серед конкурсів – конкурс фундаментальних, прикладних науково-дослідних робіт і розробок МОН. Науковці КПІ надали 49 проєктів на суму 62,6 млн грн на 2022 рік. Згідно з умовами конкурсу ми можемо подати проєктів на суму 26,5 млн грн. За таких умов станом на 25 жовтня проходять 20 проєктів із 49. Це 5 фундаментальних, 12 прикладних робіт і 3 розробки. Доволі високими є прохідні бали для фундаментальних і прикладних робіт – це 84 бали. Для розробок бал дещо менший.

Узяли участь у підготовці і проведенні 19 жовтня візиту віцепрем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації М.Федорова та генерального директора ДК «Укроборонпром» Ю.В. Гусєва, під час якого обговорювались питання розвитку інновацій у сфері ОПК.

19 жовтня взяли участь у робочій зустрічі та підписанні угоди за участю ректора КПІ М.З.Згуровського, ректора ІФНУНГ Є.І.Крижанівського стосовно розвитку співпраці у середовищі Всеукраїнської інноваційної екосистеми «Sikorsky Challenge Ukraine».

У взаємодії з першим проректором Ю.І.Якименком, департаментом управління справами та науковими підрозділами перевіряли відповідність наукових підрозділів вимогам чинного законодавства України та напрацьовували рекомендації для затвердження на Вченій раді.

На засіданні Ради Космічної програми 22 жовтня розглянули стан виконання поточних проєктів, проєктів, що готуються на конкурс МОН, та питання робочої онлайн-зустрічі з Познанською політехнікою стосовно реалізації проєкту «PolyITAN-3-PUT». На цьому тижні заплановано представити розгорнутий план онлайн-зустрічі.

На виконання рішень Координаційної ради

21 жовтня проведено засідання конкурсної комісії щодо розгляду кандидатур на 2 вакантні посади заст. начальника НДЧ. На конкурс подано 3 заяви. Комісією проведено співбесіди з претендентами та шляхом таємного голосування визначено переможців – Г.С. Васильєва та І.А. Владимирського.

Робота у взаємодії з підрозділами університету

За результатами моніторингу системи ProZorro до підрозділів університету передано 15 пропозицій(2 – ІЕЕ; 2 – НДЦ «ТЕЗІС»; 3 – ТЕФ; 1 – ФЕЛ, ФЕА; 3 –  ФЕА; 1 – ФІОТ, ІПСА, АПЕПС (ТЕФ), ФТІ, ФПМ; 1 – ФММ; 2 – ХТФ; 2 –ІМЗ; 1 – ФСП; 1 – ІХФ). Спільно з ФЕА перейшли до переговорної процедури за результатами участі в торгах. Готуємо до підписання договір з ДП «Укрметртестстандарт» на суму 90 тис. грн.

До ДП "Укрпатент" подано одну заявку на корисну модель (ХТФ).

Робота із зовнішніми партнерами

Спільно з АППАУ проведено першу зустріч з потенційними експертами Центру 4.0. Участь у заході взяли представники ІТС, ММІ, ФІОТ, ПБФ, ФММ, ІМЗ, ТЕФ, ФЕЛ, ХТФ та чотири організації (МСП) від АППАУ.  Експертам продемонстровано їхні функції та вигоди від участі в діяльності Центру 4.0, обговорено можливості активізації роботи Центру.

Отримано позитивну відповідь від ДП «УкрНДНЦ» щодо створення на базі КПІ ім. Ігоря Сікорського технічного комітету стандартизації «Управління інноваціями». Розпочато роботу з підготовки документації для створення комітету, пошуку організацій-партнерів.

На звернення Укрзалізниці надано інформацію від КПІ ім. Ігоря Сікорського до засідання секції Науково-технічної ради АТ «Укрзалізниця» з питань діагностики рухомого складу, яке заплановано на 2 листопада 2021 р. Це такі розробки: 1. Розробка тестової системи технічного діагностування та прогнозування залишкового ресурсу теплових двигунів локомотивів (С.В.Зайченко, ІЕЕ), 2. Методи та засоби діагностування дефектів і ушкоджень електротехнічного та електромеханічного обладнання локомотивів рухомого складу залізниці (В.В. Чумак, ФЕА).

На запит юридичного управління підготовлено інформацію щодо виконання робіт співробітниками КПІ ім. Ігоря Сікорського на замовлення НАБУ у 2017 році. Готується відповідь на адвокатський запит.

Голова Вченої ради М.Ю. Ільченко

Комісія Вченої ради з підготовки пропозицій до законодавчих і нормативних документів (С.І.Бевз) у порядку громадського обговорення розглядає проєкт Закону України «Про інноваційні парки». Метою цього нормативно-правового акта є визначення правових та організаційних засад створення і функціонування інноваційних парків на території України задля забезпечення розвитку економіки України інноваційним шляхом.

Комісія з наукової та інноваційної діяльності (О.В.Лінючева) підготувала для затвердження Вченою радою університету результати конкурсу на заміщення посад заступників начальника НДЧ та рекомендацій до друку монографій.

Науково-технічна рада (С.О.Воронов) попередньо розглянула результати проєктів на внутрішньому конкурсі нових держбюджетних тем із затвердженням їх на Вченій раді університету.

Активізовано діяльність із завершення виконання рішення Вченої ради університету щодо присвоєння імені Бориса Патона Державному політехнічному музею.

Разом з В.Й. Котовським опрацювали питання про виготовлення відповідної дошки на корпусі № 6. Роботи планується виконати вчасно, як заплановано.

Проректор з міжнародних зв'язків С.І. Сидоренко

На розвиток контактів, які були започатковані з Ізраїльським інститутом технологій «Technion», відбулася зустріч представників ДМС та ДНВР із керівником міжнародного офісу мобільності по країнах Європи та СНД «Technion'а» Юлією Гольцман. Обговорювалися механізми у сфері міжнародної студентської мобільності, які можуть бути закріплені відповідним договором між КПІ та «Technion'ом». Під час зустрічі з Юлією Гольцман були охарактеризовані пріоритети КПІ в інноваційній сфері. До «Technion'а» скеровано матеріали, які розкривають зміст діяльності Інноваційної екосистеми «Sikorsky Challenge Ukraine», структуру її управління, організацію роботи стартап-школи і холдингу, а також пропозиції КПІ для започаткування співпраці за цим напрямом.

Робота з посольствами

Посольство Ізраїлю в Україні запрошує КПІ до участі в спільних із Холонським інститутом технологій та Охматдитом проєктах, ідеї яких пропонується обговорити. Можливі проєкти за пропозиціями вчених і розробників КПІ матимуть міждисциплінарний характер. Наприклад, бути на перетині цифрової медицини, педагогіки, художнього дизайну, роботи з дітьми з обмеженими можливостями, стартап-проєктів із залученням студентів КПІ, і мати гуманітарне спрямування. За координації першого проректора Ю.І. Якименка зустріч з представниками Посольства  Ізраїлю готується на п'ятницю, 29 жовтня (початок о  12:00).

Інші міжнародні контакти

Спільно з головою Секції вихованців КПІ в Польщі доктором Янушем Фуксою готуємо спільні заходи на ознаменування ювілею – 100 років діяльності Секції, який припадає на 6 жовтня наступного року. Починаємо здійснення плану таких заходів, готуємо проєкт відповідного розпорядження ректора.

Робота з впливовими міжнародними організаціями

На запрошення оргкомітету нової ініціативи UNICA «Green & SDGs Working Group» («Зелена UNICA і Цілі Сталого Розвитку») делегація КПІ з 31 жовтня по 12 листопада візьме участь у 26-й конференції «UN Climate Change Conference» в м. Глазго. Обговорюватимуться можливості скоординованих дій задля досягнення цілей Паризької угоди та Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату. UNICA – це Європейська асоціація університетів столиць Європи, до складу якої входять 54 університети.

Готуємо виступи від КПІ на засідання 29 жовтня 2021 р. Координаційної ради програми «UNITWIN/кафедри ЮНЕСКО» в Україні та п'ятої сесії завідувачів кафедр ЮНЕСКО в Україні.

Взаємодія з Програмою Східного партнерства. 25-29 жовтня 2021 року відбудеться 5-денний тренінг навчань з кібербезпеки, протидії кібератакам та інформаційної безпеки, який реалізується в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги EU4Digital: «Підвищення кіберстійкості в країнах Східного партнерства (EU4Digital: Improving Cyber Resilience in the Eastern Partnership Countries)» і фінансується  Європейським Союзом. У тренінгу візьмуть участь делеговані співробітники Фізико-технічного інституту та Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації.

На 25-29 жовтня 2021 р. організовуємо участь студентів ТЕФ, ІЕЕ, ФЕА в Autumn  Digital  EU4 Energy Week для студентів університетів країн Східного партнерства. Надається можливість обговорення різних аспектів енергетичного ринку ЄС та принципів його регулювання, а також особливостей Програми «Green Deal» для Європи. У програмі  заходу – конкурс для студентів-учасників за темою заходу, переможці якого будуть запрошені на тренінг до Брюсселю (поїздки за рахунок коштів проєкту). ДМС та ДНВР спільно з деканами ІЕЕ, ТЕФ, ФЕА номінують по 3 студенти від кожного підрозділу до участі в Autumn  Digital  EU4 Energy Week.

Робота Координаційної ради з питань набору іноземних громадян на навчання в КПІ                                                                                                              

На навчання в КПІ зараховано (враховувалися ті студенти, які вже підписали контракти та заплатили за навчання) 299 іноземців, що на 20% більше, ніж рік тому (станом на аналогічний період в 2020 році було зараховано 251 іноземного студента; у 2019 – 349). Але через надскладну епідеміологічну ситуацію у ЦМО (4 співробітники хворі на COVID-19, 5 співробітників хворі на ГРЗ), вирішення міграційних питань і оформлення першокурсників-іноземних громадян відбувається фактично в режимі форс-мажорних обставин.

Міжнародна проєкто-грантова діяльність

Для організаторів і керівників діючих наукових груп продовжується проведення в підрозділах семінарів-практикумів, присвячених методикам здійснення міжнародної проєктної діяльності. Попередній семінар проведено 20 жовтня на базі факультету електроенерготехнiки та автоматики.

Працюємо з підрозділами щодо добору кандидатур для участі в черговому щорічному конкурсі на здобуття стипендії імені Фулбрайта Fulbright Visiting Scholar Program 2022-2023. Роз'яснення давалися на зустрічі із Інною Бариш, заступницею директора, координаторкою програм обміну для молодих науковців і студентів Програми імені Фулбрайта в Україні.

Робота групи із забезпечення позитивної динаміки показників КПІ у світових рейтингах університетів

На вимогу упорядників рейтингу 2022 QS World University Rankings: EECA data analysis (так званий регіональний рейтинг QS для країн Східної Європи і Центральної Азії) вчасно виконано верифікацію даних КПІ.

Із структурами університету вчасно зібрано і завантажено дані від КПІ на портал рейтингу U-Multirank 2022.

Робоча група продовжує аналіз результатів останніх предметних рейтингів ТНЕ за категоріями «Інформаційні технології» та «Інженерія», готуються відповідні аналітичні записки.

Спільно з А.А. Мельниченком формуємо базу даних завідувачів кафедр і гарантів тих магістерських і  PhD освітніх програм, які забезпечують підготовку спеціалістів в «Інформаційних технологіях» і від роботи яких залежать інтегральні параметри та місця КПІ в даному предметному рейтингу. Саме цим посадовим особам і буде спрямовано результати аналізу, як це вже стає практикою адресного застосування управлінського ресурсу з метою отримання сумарного ефекту від дій центральних структур і підрозділів для забезпечення позитивної динаміки позицій КПІ у світових рейтингах університетів.

М.З.Згуровський

Дякую. Прийом іноземних студентів є дуже важливою справою. Тому, можливо, зробіть якийсь перерозподіл обов'язків задля допомоги ЦМО в ситуації, що склалася. Не потрібно здійснювати прийом іноземців у режимі форс-мажору. Адже від нормальної роботи в цьому напрямі залежить репутація університету й багато інших питань.

Проректор з адміністративної роботи В.А. Кондратюк

Господарська робота

- Провели масштабну акцію «Висади власне дерево» на території за 9-м та 28-м навчальними корпусами. Це продовження виконання проєкту зі створення паркової зони вздовж вулиці Борщагівської. До роботи були залучені різні факультети та інститути, передусім ті вісім підрозділів, корпуси яких розташовано біля цього майданчику, а також працівники і студенти інших факультетів. Висаджено понад 600 саджанців різних видів дерев (клени, берези, дуби, липи, ясени, платани, ялини та туї). Вже провели роботу і за 18-м навчальним корпусом. Завершуємо висадження посадкового матеріалу – на цьому тижні маємо отримати і висадити ще  15 кленів, 4 платани й будемо готувати території цих ці посадок до зимового періоду. Маємо внести мінеральні добрива та провести інші роботи;

- розпочались роботи з реконструкції та створення нової навчальної зони поруч з 30-м навчальним корпусом. Почали демонтаж деяких конструкцій з метою підсилення існуючих фундаментів для реалізації тих технічних рішень, які були напрацьовані технічно-будівельною комісією спільно з проєктантами і затверджені відповідними органами. Надалі плануємо провести підсилення фундаментів, провести монтажні роботи, а  взимку розпочати внутрішні роботи, щоб у червні наступного року мати нові навчальні площі біля 30-го корпусу;

- приймаємо виконані роботи зі встановлення систем автоматичної пожежної сигналізації у 18-му гуртожитку та 21-му навчальному корпусі. У 18-му гуртожитку проведено тестове випробування автоматичної пожежної сигналізації, готуємо акти виконаних робіт до підпису;  

- підготували технічне завдання на обслуговування первинних засобів пожежогасіння;

- провели робочу нараду з питань  виконання робіт з благоустрою території за 18, 19, 21, 28-м навчальними корпусами;

- провели огляд та прочистили ливневі водостічні труби на фасадах навчальних корпусів;

- здійснили профілактичний огляд теплових мереж навколо 7, 10, 11-го навчальних корпусів;

- продовжуємо огляд індивідуальних теплових пунктів;      

- виконано роботи з відновлення дистанційного знімання показів з теплолічильників у навчальних корпусах №№ 4 і 5. Тривають аналогічні роботи з відновлення зв'язку в 9-му корпусі;

- на цьому тижні плануємо почати подавати теплоносій до гуртожитків. Що стосується навчальних корпусів, то на певний час подання теплоносія буде відтерміновано. Це пов'язано, по-перше, з переходом на дистанційну форму навчання і, по-друге, з тим, що  розпорядженням КМДА № 2145 від 13.10.2021 року значно підвищено тарифи за надання послуг теплопостачання КП «Київтеплоенерго». Нові тарифи набрали чинності з 13.10.2021 року.  Вартість тепла для населення (у тому числі й для гуртожитків) не змінилася, а для бюджетних організацій (в тому числі й за опалення навчальних корпусів) становить 2450,02 грн з ПДВ за 1 Гкал, що на 51% більше того, що було раніше. Таке стрімке зростання тарифів на теплову енергію призведе до зростання видатків на опалення університету щонайменше на 7 млн грн. Отож з огляду на перехід навчання на дистанційний режим і в зв'язку з необхідністю заощадження бюджетних коштів ДГР розробляє новий порядок роботи систем опалення;

- підведено інтернет до водолічильників у навчальних корпусах №№ 4, 5, 6 ,7, 11, а також у ЦКМ, ЦСХ, НТБ. Після закупівлі комплектуючих для монтажу датчиків розпочнеться їх встановлення та поетапне підключення водолічильників до системи віддаленого енергомоніторингу;

- готуємо технічну документацію для проведення експертизи щодо визначення стану температурного деформаційного шва між двома секціями 7-го навчального корпусу;

- продовжуємо підготовчі роботи по капітальному ремонту даху приміщень ремонтно-будівельного управління;

- продовжуємо роботи зі встановлення пандусу в Науково-технічній бібліотеці;

- продовжуємо роботи з підсилення фундаменту 12-го навчального корпусу.

Соціальний напрям

- Працюють їдальні 1, 31, 32-го (курсантська) корпусів;

- триває робота з надання послуг з харчування на СОТ «Політехнік» з подальшим відкриттям зимової їдальні. Забезпечували кава-брейком захід під час створення нової паркової зони за 9-м та 28-м навчальними корпусами;

- на цьому тижні засідання тендерного комітету пройшло в онлайн-режимі 21.10.2021. На ньому відбулося обрання та проведення закупівель низки товарів, робіт, послуг на 2021 рік;

- уклали договори на закупівлю мережевого обладнання, видання друковані для поповнення бібліотечного фонду;

- завезено засоби індивідуального захисту для співробітників університету, їх видачу структурним підрозділам проводитимемо згідно із заявками;

- проводиться обробка заяв щодо оренди приміщень та розподілення площ університету;

- підготовлено та надіслано до МОН квартальний  звіт про використання держмайна;

- база відпочинку «Політехнік»  працює в  режимі «вихідного дня» та приймає відпочивальників;

- активно працюємо, у тому числі й в соціальних мережах, над залученням на бази «Політехнік» «Сосновий» нових відпочивальників.

Безпека

- Продовжуємо спільне з поліцією та Національною гвардією патрулювання території університету;

- на минулому тижні на території університету зафіксовано одне складне правопорушення: на вихідних у студентки ІАТ було викрадено сумку та ноутбук у сквері біля пам'ятника Олені Телізі, але завдяки камерам відеоспостереження і злагодженій роботі з правоохоронними структурами протягом трьох годин усі речі було повернено, а зловмисника затримано. Це стороння особа, яка скоїла на території університету вже друге правопорушення, тому до неї вживатимуться відповідні процесуальні заходи;

- продовжуємо розробляти алгоритми реорганізації системи контролю та управління доступом в Центрі фізичного виховання та спорту;

- продовжуємо встановлення 26 камер відеоспостереження по території університету;

- провели спільно з працівниками правоохоронних структур району спеціальні теоретичні навчання для чергових департаменту безпеки.

М.З.Згуровський

Дякую. Ми вдячні вам і працівникам вашого департаменту за висадження парку. Але це лише початок реалізації цього проєкту. Ми продовжуватимемо його розвиток – це упорядкування доріжок, встановлення освітлення, лавок, урн для сміття. Це все потрібно планувати протягом зими. А тепер до початку періоду дощів слід інтенсивно поливати саджанці. Прошу взяти це під контроль, бо інакше частина цих молодих дерев може бути втрачена.

Директор департаменту якості освітнього процесу О.А. Жученко

Подання освітніх програм на акредитацію відбувається в нас згідно з планом, хоча зараз НАЗЯВО призупинило підписання наказів про проведення експертиз і, відповідно, про призначення експертних груп. Це, безумовно, призведе до накопичення освітніх програм, які мають проходити акредитацію.

За дорученням ректора ми сформували і постійно оновлюватимемо базу стану акредитації освітніх програм по ЗВО України. На підставі проведеного аналізу можна зробити такі основні висновки: КПІ входить до першої п'ятірки університетів за кількістю акредитованих освітніх програм, окрім КПІ не мають умовно акредитованих програм лише Харківський національний університет радіоелектроніки та Києво-Могилянська академія, але там кількість акредитованих програм є значено меншою, ніж у нас (у ХНУРЕ – в 3,5 разу, в КМА – в 1,5 разу). Найбільше умовних акредитацій зі 115 університетів має Національний авіаційний університет (38% від усіх програм), Харківська політехніка (20%), Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (19%) і Одеська політехніка (17%). За зразковими акредитаціями в лідерах Сумський державний університет,  Києво-Могилянська академія, Київський національний університет імені Тараса Шевченка та КПІ ім. Ігоря Сікорського. Але з них лише КПІ та Києво-Могилянська академія не мають умовних акредитацій. Якщо говорити про технічні університети, то тут КПІ є абсолютним лідером. Ми й надалі моніторитимемо ситуацію.

М.З.Згуровський

Дякую за організацію цієї роботи. Дійсно, слід продовжувати моніторинг, бо завдяки цьому ми  зможемо планувати стратегію наших дій.

Начальниця департаменту економіки і фінансів університету, головний бухгалтер Л.Г. Субботіна

Розраховано фонд преміювання за роботу у 3-му кварталі в межах економії фонду заробітної плати. Підготовлено розподіл фонду преміювання та доведено його до підрозділів.

Нараховуємо заробітну плату за жовтень з урахуванням премії за третій квартал. Плануємо виплатити 28 жовтня.

Підготовлено та підписано наказ про індексацію заробітної плати за жовтень.

Виплачено академічну стипендію за жовтень. Соціальна стипендія нарахована та буде виплачена після отримання фінансування.

Узяли участь у засіданні робочої групи МОН щодо аналізу видатків Державного бюджету за програмою «Підготовка кадрів». Від нашого департаменту участь у роботі цієї робочої групи бере Марина Володимирівна Броницька. 

Надали МОН розрахунок фінансування комунальних послуг на 2022 рік. Очікувані видатки становлять 157,1 млн грн. Для порівняння: у цьому році вони становили 120,4 млн. Але ще остаточних тарифів немає, і, можливо, ця цифра ще змінюватиметься.

Надано інформацію до МОН щодо використання коштів, виділених з Фонду розвитку МОН на протипожежні заходи. Тендерні процедури завершені. Зараз укладаються договори.

Разом з ДЯОП підготовлено та направлено до МОН пропозиції щодо проєкту постанови про зміни формульного розподілу фінансування закладів вищої освіти. Розраховано та доведено до підрозділів фонди оплати НПП на 1-й семестр 2021/2022 н. р. за роботу з контрактними студентами.

Спільно з ДООП та ДЯОП розраховано граничні суми стимулюючих надбавок директорам інститутів та деканам факультетів з 01.09.2021 по 31.08.2022 р.

Платежі в Казначействі здійснюються без затримок.

М.З.Згуровський

Дякую. Ви згадали про протипожежні заходи. То я хочу Вадима Анатолійовича запитати, як справи зі встановленням автоматичної системи пожежогасіння у 18-му гуртожитку?

В.А.Кондратюк

Роботи завершено. На попередньому тижні проводилися перевірки. Готували акти виконаних  робіт, будемо на цьому тижні їх підписувати. Минулого четверга провели перше випробування системи. Паралельно закінчили роботи у 21-му навчальному корпусі.

М.З.Згуровський

Коли акти будуть підписані?

В.А.Кондратюк

Я просив, щоби до вівторка документи були готові до підписання нами.

Є.В.Дергачов

Ці акти ми скеровуємо до Державної служби з надзвичайних ситуацій як підтвердження  того, що ми все зробили і можемо працювати.

М.З.Згуровський

Коли ми зможемо це зробити?

В.А.Кондратюк

Перший акт ми підпишемо на цьому тижні, а для отримання другого ми готуємо листа до ДСНС щодо проведення позапланової перевірки. Після її проведення ми отримаємо другий акт. Це може відбутися впродовж одного-двох тижнів. 

Директор студмістечка О.А. Іщенко

У гуртожитках нині проживають 11 717 студентів. 250 роз'їхалися по домівках у зв'язку з переходом на дистанційну форму навчання. У гуртожитках запроваджено карантин, орієнтовно до 15 листопада – на час роботи за дистанційною  формою. У гуртожитках є необхідні засоби дезінфекції, щодня проводиться прибирання, є засоби індивідуального захисту – маємо тримісячний запас усіх цих засобів і постійно його поповнюємо.

Місць для ізоляції хворих вистачає. Якщо їхня кількість збільшуватиметься, ми до цього готові.

Ремонти проводяться власними силами на шести об'єктах – це гуртожитки №№ 8,12,15,16,18 і 19, і на трьох – силами підрядних організацій: у 16-му та 18-му гуртожитках завершуються роботи зі встановлення системи пожежної сигналізації, в 21-му – завершуються роботи з прокладення теплотраси.

Соціально-виховні працівники зосереджені на протиепідемічних питаннях, доводять студентам інформацію про необхідність і методи дотримання санітарно-гігієнічних норм. Також розпочали роботи з профілактики конфліктних ситуацій у зв'язку з тим, що маємо багато студентів першого і другого курсів, яких поселено до гуртожитків уперше.

Відсьогодні починаємо вмикати опалення. Якщо не буде  аварійних ситуацій, до вже сьогодні всі гуртожитки теплом будуть забезпечені.

Правопорядок. Упродовж минулого тижня грубих правопорушень у студмістечку виявлено не було.

М.З.Згуровський

Дякую.   А скільки студентів зараз перебувають в ізоляторі?   

О.А.Іщенко

28 хворих в ізоляторі, і ще 40 студентів перебувають на самоізоляції як контактні особи.

М.З.Згуровський

Дякую. А як з підключенням води до 5-го гуртожитку?

В.А.Кондратюк

Зранку я мав розмову з представниками «Київводоканалу», які займаються цим питанням, і представниками «Євротрансу». Обіцяли завтра о 14:00 розпочати роботи з під'єднання зовнішніх мереж до цього гуртожитку. Беру це питання під контроль.  

Директорка Науково-технічної бібліотеки О.М.Бруй  

У бібліотеці розроблено програму заходів до відзначення Міжнародного тижня відкритого доступу та Всесвітнього тижня медійної та інформаційної грамотності (24-31 жовтня). Інформацію надіслано на кафедри, поширено в соціальних мережах бібліотеки та НДЧ. Програма така: 

25 жовтня, 16:00. Онлайн-захід у форматі «запитання-відповідь» – «Відкрита наука. Відкритий доступ. Відкриті дані».

26 жовтня, 16:00. Вебінар «Редакційна політика щодо поширення даних досліджень: розробка та впровадження».

27 жовтня, 16:00. Вебінар «Vancouver style – міжнародний стиль цитування та посилання в наукових роботах».

28 жовтня, 16:00. Вебінар «Як знайти інформацію для навчання та досліджень у відкритому доступі».

29 жовтня, 15:00. Майстер-клас «Шляхи розміщення матеріалів в е-архіві КПІ ім. Ігоря Сікорського (ELAKPI)».

Брали участь у засіданні Робочої групи МОН з відкритої науки. На ній здійснено узгодження термінів понять, пов'язаних з відкритою наукою, для законопроєкту, який перебуває на публічному обговоренні

Брали участь в акредитації ОП «Страхова та фінансова математика».

До 31 грудня 2021 року організовано тестовий доступ до пакету тематичних баз даних та колекцій електронних книг «Academic Collection2 платформи EBSCO (бізнес, гуманітарні науки, медицина, екологія тощо).  Здійснити доступ можна за логіном та паролем. Логін, пароль надано наразі на звернення 65 науковців.

Комісія з етики та академічної доброчесності та Робоча група з академічної чесності розпочали обговорення питання використання у 2022 році антиплагіатного ПЗ. Розглядаються пропозиції від двох компаній – «Unicheck» та «PlagiatPl». Обговорення відбувається в дистанційному режимі. Після 28 жовтня заплановано засідання, на якому буде ухвалено рішення.

Розпочато повторну вибіркову перевірку кваліфікаційних робіт, що були розміщені в ELAKPI у 2019-2020 рр. (по одній роботі від кожної кафедри).

20 жовтня проведено Дискусію «ДоброЧесність: цінності в щоденних вчинках. Роботи на замовлення» (ДНВР, Бібліотека КПІ, Студрада, Профком студентів, НТСА. Пряма трансляція)

Здійснюється верифікація роботи і подальше консультування тих редакцій, які вже отримали результати комплексного аналізу журналів на їх відповідність міжнародним видавничим стандартам та вимогам БД Scopus/WoS.

Проведення онлайн-лекції для студентів 1-го курсу «Основи інформаційної грамотності». Проведено лекції для 25 груп (усього 50 лекційних годин).

Проведено 8 заходів у приміщенні бібліотеки та 1 онлайн-захід, 2 екскурсії для користувачів.

Голова ради з питань розвитку університету В.Й. Котовський

Роботи з підготовки до відкриття пам'ятника  Б.Є.Патону виконуються відповідно до календарного плану.

Меморіальні дощки вже виготовлено в гіпсі. Наступний етап – відливання в бронзі або в пластику.

Ще один складник у справі увічнення пам'яті Б.Є.Патона – присвоєння його імені  Державному політехнічному музею – в роботі. Готуємося до того, щоб одночасно з відкриттям пам'ятника відкрити табличку з  іменем Патона біля дверей музею. Залишаються  ще певні проблеми з фінансуванням.  

Комісія з аудиту. На минулому тижні провели аудит 17-го корпусу. Тепер готуємо звіт, рекомендації та пропозиції шодо подальшого використання приміщень.

М.З.Згуровський

Дякую. Усі ці пам'ятники і дошки фінансують наші спонсори. Тому ми з ними працюватимемо в цьому напрямі й надалі. 

Директор департаменту управління справами М.О. Мазур

Готувалися до засідання Вченої ради з питанням про затвердження нової структури.  Дякуємо за допомогу юридичному управлінню. Нова структура відповідатиме оновленим вимогам Закону України «Про вищу освіту». Питання зі статутом і структурою є нині й в інших університетах, скажімо, в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

М.З.Згуровський

Щоб люди розуміли, слід пояснити, що нещодавно вийшла нова редакція закону «Про вищу освіту», і тому нам, як і решті українських ЗВО, потрібно привести у відповідність до оновлених його норм структуру наших підрозділів.

Уповноважена особа з питань запобігання  корупції  Я.Ю. Цимбаленко

Підготовлено проєкт розпорядження про графік проходження навчання  керівного складу університету щодо конфлікту інтересів, сьогодні відправлю його на підпис. 

Заступник голови  об'єднаного  профкому О.І.Шейко

Профком завершив роботу з підготовки до Конференції трудового колективу. Остаточно сформовані списки її делегатів, листи реєстрації розіслано на факультети і в підрозділи. Загальна кількість – 384 делегати, з них 57 – це особи, які навчаються.

Голова профкому студентів Ігор Степанюк

Долучилися до висадження парку. Це дійсно історична подія. Були члени профкому і наші активісти з факультетів. Надалі будемо його  розвивати.

Провели дві трансляції матчів Ліги чемпіонів на Малому спортивному ядрі.

Узяли участь у круглому столі з питань академічної доброчесності, присвяченому виконанню робіт на замовлення.

Зосереджуємо увагу на питаннях вакцинування студентів. У цьому плані нашу позицію підсилюватиме те, що без вакцинації тепер не пускатимуть у громадський транспорт – і це, до речі, одна з причин, чому так мало студентів поїхали на час карантину додому. Але передусім це питання безпеки.  Ми зі студентами працюємо, пояснюємо, чому потрібно вакцинуватися, і намагаємося надавати аргументовані відповіді тим, хто цього робити не бажає. Між іншим, маємо приклад Херсонського державного університету. Там  вакциновано 100% працівників. Окрім того, там вакциновано більше ніж 40% здобувачів вищої освіти. Тож університет продовжуватиме навчання в очній формі попри те, що Херсонська область нині вже в червоній зоні. Певна річ, число працівників і студентів там набагато менше, ніж в КПІ, але вони демонструють приклад, який варто наслідувати.

М.З.Згуровський

Дякую. Я вам  особисто і вашим колегам вдячний за участь у висадженні парку. Ви активно попрацювали і в організації інших студентських заходів. Це дуже важливо.