Засідання ректорату КПІ ім. Ігоря Сікорського 18 жовтня 2021 року

Засідання ректорату відбулося в дистанційному режимі під головуванням ректора КПІ ім.Ігоря Сікорського М.З.Згуровського.

Перший проректор Ю. І. Якименко

Адміністративно-управлінська робота

Епідемічна ситуація в університеті залишається контрольованою. За минулий тиждень захворіло 2 працівники університету. На жаль, померла працівниця ДЯОП Олена Черниш. Також захворіло 36 студентів. 16 із них проживають у гуртожитках. В ізоляторах студмістечка перебувають 18 хворих студентів. 67 студентів, що проживають у гуртожитках, ізольовані як контактні. Взагалі в університеті зафіксовано понад 600 контактних осіб. Відповідні академгрупи на два тижні переведено на дистанційний режим навчання. Баланс між здоровими та захворілими студентами дозволяє продовжувати навчання у змішаному режимі.

Триває вакцинація. Минулого тижня вакциновано 118 студентів і 15 працівників.    

Завершується робота з доопрацювання нормативної бази КПІ відповідно до вимог законодавства з урахуванням останніх змін і роз'яснень. Готується остаточна редакція Статуту КПІ для затвердження рішенням Конференції трудового колективу 28 жовтня. За участю представників КПІ в МОН відбулася нарада з обговорення всіх розділів Статуту, а також супроводжувальних документів для представлення Статуту на офіційне затвердження. Робоча група розробила план необхідних організаційних заходів, а також структурних змін в окремих підрозділах для приведення їх у повну відповідність до всіх законодавчих актів.

Представники КПІ взяли активну участь у нараді МОН з обговорення Умов прийому до ЗВО на 2022 рік. За результатами наради видано наказ МОН про затвердження Умов прийому, який направлено на юстування. Серед суттєвих змін – запровадження обов'язкового Єдиного фахового вступного випробування для вступників до магістратури, крім уже існуючого для спеціальності «Право», ще для низки гуманітарних і економічних спеціальностей. В КПІ це стосується в повному обсязі ФММ (всі спеціальності), ФСП (всі спеціальності за винятком соціальної роботи)  і частково ВПІ (журналістика).

Освітній процес

Освітній процес продовжується в змішаному режимі за винятком так званих «контактних» академгруп, що тимчасово переведені на дистанційний режим. Заняття аспірантів розпочалися в дистанційному режимі. Здебільшого вони проводяться за загальними дисциплінами – філософія, англійська мова та інші.

11 жовтня розпочався календарний контроль (атестація) студентів, який завершиться 22 жовтня. Контроль на всіх рівнях ведеться через систему Електронного кампусу, який в основному готовий для здійснення всіх запланованих функцій.

Акредитація

Щойно завершилася перша зустріч з експертною групою з акредитації ОПП і ОНП за спеціальністю 111 «Математика».

Галузева експертна рада НАЗЯВО прийняла позитивне рішення щодо акредитації спеціальності 144 «Теплоенергетика».

Експертні групи, що працювали в КПІ, опублікували попередні позитивні висновки з акредитації трьох ОНП PhD: 122 «Комп‘ютерні науки», 125 «Інформаційна безпека» (ІСЗЗІ), 133 «Галузеве машинобудування».  

Подано заяви на акредитацію ОНП за спеціальностями 184  «Гірництво», 061 «Журналістика» і 143 «Атомна енергетика».

У зв'язку з рішеннями Верховного суду України про скасування розпорядження про затвердження складу НАЗЯВО можливі певні затримки прийняття рішень НАЗЯВО.

Самоаналіз і внутрішня акредитація:

- продовжується внесення даних щодо діяльності кафедр до АС «Самоаналіз». Створено групи в Телеграм-каналі та здійснюється підтримка електронною поштою кафедр, через які здійснюється систематичне консультування щодо заповнення АС «Самоаналіз»;

- згідно із затвердженим графіком факультетам/ННІ запропоновано до 27 жовтня надати рішення акредитаційних комісій підрозділів за результатами самоаналізу.

М.З. Згуровський

В університеті проводиться важлива робота, спрямована на підготовкою змін до Статуту КПІ, нормативної бази, відповідно до змін законодавства. Нам слід зосередитися на цьому.

Проректор з навчальної роботи А.А. Мельниченко

Ведеться робота з удосконалення нормативної бази. Оновлюється Положення про  ДООП, Положення про сприяння працевлаштуванню, формується Порядок виплати коштів за роботу з аспірантами, що навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб.

Спільно з ДНВР та ІМЯО працюємо над Положенням про сприяння працевлаштуванню. Ведеться робота з розбудови цієї оновленої системи.

Спільно з ІМЯО та НМК проводиться робота з удосконалення комплексного моніторингу якості підготовки фахівців, ректорського контролю.

При завантаженні окремих баз даних в «Електронний кампус» (ЕК) відбулася зупинка його роботи. Причина –проблема, що виникла в електроживленні на території Солом'янського району. При цьому згоріло декілька жорстких дисків накопичення інформації (вінчестер). Порушено налаштування доступу до ЕК з внутрішньої мережі КПІ. На даний час відпрацьовано тимчасове рішення до з'ясування всіх причин і проведення налаштувань. Через це, можливо, доведеться продовжити на декілька днів перший календарний контроль.

12 жовтня проведено зустріч з представниками технологічної компанії «Coursera», що працює в онлайн-освіті.

ДМС надано інформацію для її включення до світового рейтингу університетів U-Multirank за 2020 рік.

Готуються відповідні документи для роботи екзаменаційних комісій у грудні 2021 р. та у новому 2022 календарному році.

Щодо розвитку головного порталу КПІ та експертної оцінки його роботи із запропонованими пропозиціями для його покращення. На листопад 2021 заплановано презентацію оновленого візуального рішення сайту. Окремі з наданих зауважень є доречними. Вони більше стосуються інформаційної політики університету. Ми врахуємо ці зауваження і виправимо хиби.

З аспірантами-контрактниками укладено договори про надання освітніх послуг, додаткові угоди до договорів. Аспіранти  першого і другого років навчання розпочали заняття у штатному режимі. Викладання англійської мови і філософії здійснюється повністю в дистанційному режимі.

Здійснювався контроль результатів вибору дисциплін магістрами набору 2021 року. Проведено перевірку ІПСА, ХТФ, ФМФ, ФТІ, ІХФ.

Продовжувалася робота з аналізу звітів про виконання педнавантаження НПП кафедр за минулий навчальний рік, перевірка розрахунків педнавантаження НПП на 2021/2022 навчальний рік, робота з РНП для додатково прийнятих на перший курс студентів та англомовних студентів.

Тривала  робота щодо укладення договорів на практику здобувачів вищої освіти.

Здійснювалась робота зі складання аналітичної довідки щодо розподілу магістрів за ОПП за місцями практики. 

Продовжувалася робота з моніторингу стану аудиторного фонду підрозділів університету, особливо тих, які були оцінені незадовільно.

Продовжувалася робота з гарантами ОП, які виходять на акредитацію.

Проводяться роботи з адміністрування та реєстрації користувачів у програмах університету. Надаються інструкції із завантаження і встановлення ліцензійного ПЗ та ключі для активації.

Здійснюється моніторинг сайтів на наявність обов'язкових матеріалів, підтримку RSS та представлення офіційних соціальних мереж на сайті підрозділу.

М.З. Згуровський

Питання сайту КПІ стає для нас дуже важливим. Маючи недосконалий, несучасний сайт,  систему його наповнення і супроводження, ми одразу програємо за трьома напрямами. Перший – це міжнародні рейтинги, від яких залежить фінансування університету через формулу фінансування, другий – це абітурієнти і їх родини, третій – це партнери з ринку праці. Усі вони заходять у КПІ через сайти і дають нам оцінку. Тому питання сайту стає зараз одним з найважливіших. Це питання комплексне. Передусім у нас є проблема з підготовкою людей, які мають цим займатися. Нині це вже ціла наука – як і що подати на сайті, яку частину текстової інформації, яку частину графічної, яким має бути співвідношення між цими двома компонентами, якою – оперативність оновлення і багато чого іншого.  

В університетах розвинутих країн світу тепер такому менеджменту навчають. Можливо, нам слід  подумати про перепідготовку людей, які займаються цим на постійній основі. Є компанії, що проводять тренінги. Можливо, треба відібрати групу людей, яка працюватиме над цим на постійній основі, і нехай би вони навіть отримали сертифікати. В КПІ існує проблема нерозуміння того, як це робити і як організувати цей процес. Це важливе питання. Хоч воно і здається наразі нібито другорядним, але насправді входить до групи найважливіших питань. Тому що воно визначає й фінансування, і якість абітурієнтів, які до нас приходять, і взаємовідносини з партнерами, і нашу репутацію, сприйняття нас в Україні, у світі. Пропоную подумати глибше над цим. Слід не тільки оновити сайт технічно, як це зараз пропонується, а подумати про людей, які цим займаються, наскільки вони обізнані з тим, що потрібно робити.

А.А. Мельниченко

Я повністю погоджуюсь. Дійсно, справжніх контент-менеджерів, які управлятимуть змістом сайту, варто мати. Система, яка існує в університеті, діє у режимі накопичення масиву інформації з департаментів, факультетів. Ця інформація суто технічно підсумовується і викладається в тому чи іншому вигляді. Впевнений, що потрібні не технічні рішення, а більше інформаційної політики. Найближчим часом будемо це питання вирішувати. Хоча б одного професійного контент-менеджера треба мати.

М.З. Згуровський

Анатолію Анатолійовичу, займіться цією проблемою конкретніше. Пропоную, коли ви будете готові, провести  нараду. Необхідно зробити презентацію – як  ви це бачите. Запросіть членів команди, яка цим займається, щоб ми зрозуміли, де ми перебуваємо і що нам потрібно робити далі. Пожежними заходами ми нічого не вирішимо. Потрібна планомірна і  професійна робота.

Ю.І Якименко

Разом з Анатолієм Анатолійовичем проведено нараду щодо питання професійного складу відділу супроводження порталу, навчання і формування кадрів. Це дійсно є пріоритетом. Включення до програми стратегічного розвитку – це важливо, адже повинно робитися на системній основі і постійно.

М.З. Згуровський

Очевидно слід здійснити перепідготовку людей, які супроводжують сайти в підрозділах. Вони так само повинні дотримуватися загальних універсальних правил цієї робити. Існує набір таких правил, і нині цього досить серйозно навчають. Портал – це  наша візитівка. Вирішення питання має бути комплексним – не лише стосовно головного сайту КПІ, але й усієї системи, усього дерева.

Ю.І. Якименко

Перший крок ми вже зробили. По всіх підрозділах сформували відповідальних за ведення сайтів. Тепер їх дійсно треба навчити.

М.З. Згуровський

Можливо, це люди непідготовлені, а їх просто призначили, як чергових у шкільному класі. Це не означає, що вони мають професійні знання. Це окреме наше завдання, яким треба тепер займатися глибоко і ґрунтовно.

Проректор з навчально-виховної роботи Н.В. Семінська

Навчально-виховна робота

Триває перший календарний контроль, і ми координуємо цей процес.

Минулого тижня проведено засідання комісії з профілактики правопорушень.

Обговорено з КБ ІС ситуацію по «Електронному кампусу». Проводимо роз'яснювальну роботу на місцях серед студентів та викладачів. Підготовлено роз'яснювальний пост для викладачів.

Мобільність

Проведено конкурсний відбір до університетів Середнього Гессена (Німеччина), Мальти та Жешува (Польща).

З 13 по 17 жовтня проведено серію заходів у рамках Еразмус+ днів у КПІ:

1) проведено KPItalks: «Поговоримо про важливе: академічна мобільність – місія здійсненна». Протягом двох годин говорили про особливості подання документів на конкурс за програмою Еразмус+, участь в інших програмах, які пропонує відділ мобільності, загальні вимоги, критерії, поради та інше (370 переглядів);

2) проведено онлайн-фотовиставку «Можливості з Еразмус+»;

3) проведено розіграш мерчу в рамках Вікторина в Instagram stories;

4) підготовлено та проведено інтерв'ю (270 переглядів) з іноземною студенткою за обміном у КПІ (Еразмус+);

5) представлено презентацію про можливість розвивати потенціал науково-дослідних проєктів у рамках програми Еразмус+;

6) уперше за підтримки Радіо КПІ започатковано проєкт КПІPodkast. Перший випуск – «Покрокова інструкція про те, як узяти участь у програмі Еразмус+»  – презентовано в неділю.

Відділ супроводження документів здобувачів вищої освіти

Погоджено графік супроводження документів про вищу освіту магістрів професійного спрямування, які захищаються у грудні 2021 року.

Стипендіальне забезпечення

Оголошено конкурс для молодих учених, аспірантів на отримання стипендії Героїв Небесної сотні https://t.me/kpischolarship/266.  

Підготовлено та надруковано дипломи для відзначення іменних стипендіатів стипендій Президента України та Верховної Ради України.

Профорієнтація

Школярів. Продовжуємо другу частину Дня відкритих дверей КПІАбітFеst у вигляді знайомства школярів з факультетами/інститутами КПІ ім. Ігоря Сікорського. Проведено анонс на основних ресурсах для вступників до університету. Заплановано зустрічі під час шкільних канікул з 25 по 30 жовтня.

Готуємо проведення комплексу заходів з підготовки до Інженерної школи та зустрічі   вчителів на базі ФМФ. Заходи заплановано провести під час шкільних канікул 25-30 жовтня.

Студентів. 12 жовтня під головуванням проректора з навчальної роботи А.А. Мельниченка проведено робочу нараду з питань удосконалення системи працевлаштування.

Проєкт «Історія успіху»: 11 жовтня відзнято відеоролик з компанією Innoware. На 18 жовтня заплановано відеоролик від компанії ХЛР.

Триває підготовка до Ярмарку вакансій. Він відбудеться 8-12 листопада 2021. Станом на 18 жовтня надали заявки для участі 15 компаній.

Організаційна робота

Здійснювали координацію заходів щодо вшанування пам'яті загиблих героїв-КПІшників до Дня захисника та захисниці України.

Триває активна інформаційна робота щодо залучення студентів до гуртків та активностей https://t.me/dnvr_31/1549 https://t.me/dnvr_31/1546 https://t.me/dnvr_31/1537 https://t.me/dnvr_31/1535.

15 жовтня організовано проведення чергової вакцинації.

Соціально-психологічна робота

У рамках співпраці з «Біофарм» започатковано та вперше проведено День донора плазми  (https://t.me/dnvr_31/1524) в лабораторії «Біофарм». Дякуємо за допомогу АТП та Медіалабораторії, а також, звичайно, студентам, які активно відгукнулися та взяли участь.

З метою організації комплексу заходів із запобігання проявам  суїциду створено робочу групу з фахівцями студмістечка та спеціалістами з Lifeline Ukraine.

Проректор з наукової роботи В.А. Пасічник

Важлива інформація

Для визначення правових та економічних засад підтримки та розвитку інноваційної діяльності України, створення сприятливих умов для провадження інноваційної діяльності, визначення засад державної політики у сфері розвитку інновацій, підтримки та стимулювання інноваційної діяльності МОН виставив на громадське обговорення проєкт Закону України «Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності» (https://bit.ly/3j0ruoG). Перше враження від проєкту – позитивне. Застосовано комплексний підхід і визначено всіх гравців інноваційної діяльності в Україні. Проєкт потребує детальнішого аналізу і внесення пропозицій. Просимо комісії Вченої ради і наукову громадськість долучитися до обговорення проєкту цього важливого документа.

На виконання доручень ректора

Триває підготовка проєктів до участі в конкурсному відборі проєктів МОН України. На жаль, МОН не пішло назустріч пропозиції Ради проректорів з наукової роботи і залишило незмінним термін виконання прикладних наукових досліджень – два роки, замість запропонованих трьох. Від КПІ за результатами подання заявок переважна більшість проєктів – це саме прикладні дослідження. Нові вимоги МОН потребують доопрацювання проєктів. 12 жовтня було проведено конференцію з керівниками всіх поданих проєктів, на якій було доведено чинні вимоги МОН і надано час до 18 жовтня для коригування запитів. З 18 по 21 жовтня планується проведення внутрішньої експертизи проєктів. Для цього НДЧ розроблені анонімні гугл-форми.

На виконання вимоги листа МОН щодо участі одного науковця не більше ніж у двох проєктах, що фінансуються МОН України в рамках конкурсу наукових робіт і науково-технічних розробок, НДЧ розробила базу даних всіх авторів проєктів. Якщо за даними аналізу будуть виявлені науковці, які вже виконують 2 проєкти у 2022 році, їхню участь у новому конкурсі буде обмежено.

13 жовтня відбулася зустріч з керівництвом ДССЗУ стосовно діяльності НДЦ «ТЕЗІС». На ній було підкреслено важливість збереження цього структурного підрозділу в КПІ ім. Ігоря Сікорського та його підтримка з боку ДССЗУ.

13 жовтня на засіданні комісії розглянуто результати перевірки виконання тематики за держзамовленням у ІМЗ.

На майданчику закупівель «ProZorro» ФСП визнано переможцем e тендерних торгах з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (вартість надання послуг 334 000 грн). НДЦ «ТЕЗІС» (3 аукціони) та ІЕЕ (1 аукціон) взяли участь у тендерних торгах. З НДЦ «ТЕЗІС» очікуємо результатів розгляду в 1 закупівлі, ІЕЕ не визнано переможцем через неможливість зниження ціни нижче собівартості надання майбутніх послуг.

На виконання рішень Координаційної ради

У співробітництві з ДМС розглянуто звернення Республіки Узбекистан щодо направлення у 2022 році до КПІ ім. Ігоря Сікорського групи вчених-стажерів для проходження наукового стажування. З боку НДЧ триває підбір наукових груп, готових узяти на стажування дослідників з Узбекистану.

Спільно з ФЕА організовано проведення експертних досліджень стартап-проєкту фіналіста Фестивалю «Sikorsky Challenge 2021» для зацікавленого інвестора. Підписано договір про надання послуг експертизи.

11 жовтня за керівництва голови Вченої ради КПІ М.Ю. Ільченка проведено робочу нараду з узгодження питання захисту докторської дисертації здобувачем Голенком (наук. конс. – Н.Д. Панкратова).

Робота у взаємодії з підрозділами КПІ ім. Ігоря Сікорського

На звернення директора НДІ «Енергія» В.П. Калінчика проведено консультації з ДЕФ щодо ліквідації НДІ «Енергія» найближчим часом і винесення рішення на засідання Вченої ради університету.

Робота із зовнішніми партнерами

12 жовтня спільно з ІПОТ та ММІ взяли участь у зустрічі з представниками ПрАТ «Завод «Фрегат». За результатами зустрічі домовлено про надання послуг НПП КПІ ім. Ігоря Сікорського щодо технічного аудиту продукції.

У взаємодії з ІПОТ 12 жовтня надано консультативні послуги військовослужбовцю з зони проведення ООС щодо оформлення заявочних матеріалів для отримання патенту.

12 жовтня відвідали Київський завод автоматики ім. Петровського. Від заводу отримано інформацію щодо потреб у випускниках КПІ ім. Ігоря Сікорського за всіма технічними спеціальностями. Також обговорено питання співпраці у сфері модернізації продукції, що випускається заводом, і питання залучення фахівців КПІ ім. Ігоря Сікорського до технічного переозброєння заводу. Визначено першочергові напрями співпраці.

13 жовтня до НДЧ звернулись представники Укрзалізниці. Серед наданих ще у 2019 році до УЗ пропозицій щодо напрямів співробітництва в науково-технічній сфері дві викликали цікавість (Зайченко – ІЕЕ, Чумак – ФЕА). Керівників цих напрямів запрошено доповісти про стан розробок на Науково-технічній раді Укрзалізниці 2 листопада.

У межах виконання проєкту BOWI для розвитку Центру 4.0 розпочато діяльність із залучення НПП КПІ ім. Ігоря Сікорського як експертів для здійснення експертизи технологій, дотичних до Індустрії 4.0, та запитів від підприємств. Станом на 13 жовтня зареєструвалося 24 особи.

Терміновим залишається доопрацювання пропозицій до Статуту КПІ. Сьогодні, до кінця дня, будуть представлені пропозиції щодо науки та інноватики.

М.З. Згуровський

Звертаю вашу увагу на необхідність супроводження вашим департаментом конкурсних справ. Це дуже важливо.

Пропоную детальніше розглянути ситуацію зі створенням нових супутників, особливо «PolyITAN 3» і «PolyITAN 12U». Кошти виділено, все було організовано, але як ідуть справи, ми давно не цікавилися. Це дуже відповідальна справа державного рівня.  Найближчим часом слід послухати виконавців проєкту.

В.А. Пасічник

Ситуація з виконанням проєкту «PolyITAN 12U» щотижня розглядається на засіданні Ради комплексної космічної програми. Договір з харківським замовником виконано. У технічній частині – без зауважень. Ми коригуємо залучення наших науковців до виконання цього проєкту.

М.З. Згуровський

Пропоную у пакеті розглянути і проєкт «PolyITAN 3». Із  Познанською політехнікою поглиблюється співпраця за цим напрямом. Нам потрібно виконувати всі зобов'язання   чітко і вчасно.

Голова Вченої ради М. Ю. Ільченко

Комісія з освітньої діяльності (В.І.Тимофєєв) спільно з В.М. Можаровським розглянула в   порядку громадського обговорення проєкт Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2022 році. Пропозиції подано до МОН.

Комісія з підготовки наукових кадрів (Л.О.Уривський) підготувала лист-відповідь до МОН  у зв'язку з порушенням, якого припустилася  спецрада ІЕЕ при розгляді апеляції здобувача С.М. Стовпника. У підсумку приймається рішення про дострокове припинення діяльності ради Д.26.002.22. Здобувачу С.М. Стовпнику доцільно подати дисертацію на захист в іншій спеціалізованій раді після травня 2022 року.

Спільно з проректором В.А. Пасічником проведено нараду щодо стану виконання дисертації ексдокторантом ТЕФ Голенком, який упродовж останніх років разом з новим науковим консультантом проводить дослідження в ІПСА за новою науковою спеціальністю.

Відсьогодні дві комісії Вченої ради (наукова і комісія з юридичних питань) долучаються до громадського обговорення проєкту  Закону України «Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності».

До проведення Конференції трудового колективу разом з Юрієм Івановичем Якименком заплановано доопрацювати питання стосовно членів Вченої ради, які активно працювали у складі постійних комісій Вченої ради, але були з них виведені у зв'язку зі структурними змінами в університеті. Ми маємо їх залишити у складі Вченої ради як активних керівників постійних комісій. Це питання необхідно відпрацювати до 28 жовтня.

Ю.І. Якименко

До порядку денного Конференції трудового колективу довибори до складу Вченої ради внесено.

М.З. Згуровський

Хто очолює спецраду, яка нас виставила перед Міністерством і перед науковою громадськістю як такий університет, у якому не діють принципи наукової етики? Ми отримали від Міністерства відповідного листа. Що це за спецрада і хто там керує?

М.Ю. Ільченко

Це спецрада ІЕЕ, яку очолює професор В.Е. Кравець.

М.З. Згуровський

З досвіду роботи в Колегії Атестаційної комісії МОН можу сказати, що подібні речі завжди тягнуть за собою відповідальність тих людей, які порушують принципи наукової етики і принципи порядності в науці. Очевидно, що Вчена рада КПІ має взяти до уваги при подальшому оформленні та затвердженні спецрад чи участі членів цієї спецради в атестації наукових кадрів. Ми маємо це враховувати, адже мова йде про репутацію університету.

М.Ю. Ільченко

Саме так. Ця спецрада практично не має майбутнього – це однозначно. Цей негативний досвід маємо використати при формуванні складу наступних спецрад, особливо в ІЕЕ.

М.З. Згуровський

Я просив би комісію з наукової діяльності (О.В.Лінючева) розглянути це питання. Але тут є і етичні моменти,  тож слід подумати, кого запросити з керівництва спецради, і обов'язково провести роз'яснювальну роботу.

М.Ю. Ільченко

До розгляду цього питання залучимо Комісію з етики та доброчинності.

Проректор з міжнародного співробітництва С. І. Сидоренко

19 жовтня відбудеться візит віцепрем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації України Михайла Альбертовича Федорова та генерального директора ДК «Укроборонпром» Юрія Веніаміновича Гусєва (з 10:00).

На 22 жовтня заплановано візит віцепрем'єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Юрійовича Резнікова (з 14:30).

Готується візит Надзвичайного та Повноважного Посла ОАЕ в Україні пана Салема Ахмеда Аль-Каабі та його зустріч із ректором КПІ М.З.Згуровським.

Започатковується міжнародна діяльність Інституту передових оборонних технологій в рамках  міжнародних контактів КПІ. Першим проєктом планується співпраця з компанією «BAYKAR MAKINA».

Щодо проєкту «PolyITAN-3-PUT» з Познанською політехнікою. Спільно з В.А. Пасічником, Ю.М. Сидоренком, І.В. Коробком розпочалася підготовка до відеоконференції «PUT - KPI» – спільної презентації студентам та викладачам ідеї співпраці у створенні та запуску наносупутника «PolyITAN-3-PUT»:

- як він був побудований та його функції;

- проф. Рафаль Кренц від Познанської політехніки представить наземну станцію, яка вже встановлена в Познанській політехніці як частина спільного проєкту.

Міжнародна проєктно-грантова діяльність

Продовжується проведення семінарів-практикумів для організаторів і керівників діючих наукових груп, присвячених методикам здійснення міжнародної проєктної діяльності.

Спільно з Н.В.Семінською  та А.А.Мельниченком  працюємо над питанням залучення  науковців і студентів до участі в стипендіальних програмах Польської академії наук, Національного центру науки Польщі та Національного центру академічного обміну Польщі NAWA за програмами PASIFIC, POLONEZ BIS та за програмою польсько-українських дослідницьких проєктів.

Ще одним позитивним прикладом нашої співпраці з польськими колегами став візит проф. Конрада Швірські та представників адміністрації Варшавського університету технологій (Республіка Польща) для урочистого вручення дипломів Варшавської політехніки магістрантам ІЕЕ КПІ – успішним учасникам міжнародного проєкту мобільності «Підготовка та впровадження програми спільного навчання другого ступеня – «Електроенергетика нового покоління та енергетичні ринки».

Робота групи із забезпечення позитивної динаміки показників КПІ у світових рейтингах університетів

Оприлюднено предметний рейтинг THE World University Rankings 2022 by subject в галузі «Бізнес та економіка». Як і в минулому році, КПІ посів 601+ місце із 795 університетів, які аналізувалися рейтингом.

Від України до рейтингу увійшли п'ять ЗВО:

1. Національний університет «Львівська політехніка» – в інтервалі місць 301-400;

2. Сумський державний університет – 401-500;

3. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» – 601+;  

4. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» – 601+;

5. Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 601+ .

До рейтингу в галузях «Педагогіка» та «Право» не увійшов жоден ЗВО України.

КПІ приєднується до нового збору даних для завантаження до рейтингу U-Multirank 2022. Університет вчасно (до 12 жовтня) здійснив завантаження даних на портал рейтингу.

Представники сектору з питань організації взаємодії КПІ зі світовими рейтингами університетів взяли участь у вебінарі рейтингу ТНЕ «Як професійна освіта готує затребуваних випускників і людей, здатних навчатися протягом усього життя».

Інші заходи

Спільно з ФТІ (О.М.Новіков) на 19 жовтня готується протокольне забезпечення зустрічі ректора КПІ М.З. Згуровського з керівництвом компанії «Самсунг Електронікс Україна» щодо подальшої співпраці за дуальною формою освіти.

Проректор з адміністративної роботи В. А. Кондратюк

Господарська робота:

- Підготували технічне завдання для оголошення процедури закупівлі послуги з виготовлення та встановлення протипожежних дверей в електрощитових у гуртожитках та навчальних корпусах. Проводимо підготовчі роботи зі встановлення автоматичної пожежної сигналізації в 19-му та 20-му гуртожитках за кошти на заходи з пожежної безпеки, що ми отримали завдяки перемозі в конкурсі  МОН;

- провели робочу нараду з питань виконання робіт з благоустрою території за навчальними корпусами №№ 18, 19, 21 та 28. Продовжуємо готувати територію під висаджування зелених насаджень (провести цю акцію планується у четвер 21 жовтня). На попередньому тижні ми вже викопали 200 ям під посадку дерев;

- тривають роботи з гідроізоляції 14-го та 15-го навчальних корпусів;

- здійснили профілактичний огляд теплових мереж навколо навчальних корпусів №№ 22 і 23;

- розпочали підготовчі роботи з капітального ремонту даху приміщень ремонтно-будівельного управління;

- продовжуємо роботу зі встановлення пандусу в НТБ;

- за результатами роботи комісії виконуємо поточні ремонтні роботи аудиторного фонду;

- продовжуємо роботи з підсилення фундаменту 12-го навчального корпусу;

- проводимо комплекс заходів спільно з помічниками деканів/директорів факультетів/інститутів щодо дотримання протиепідемічних заходів в університеті;

- від сьогоднішнього дня  в університеті розпочинається місячник з благоустрою, до якого залучаються всі факультети, інститути та структурні підрозділи. Графік і план робіт на цей місяць розписано;

- продовжуємо огляд індивідуальних теплових пунктів;

- на постійній основі відбувається пошук доступних зовнішніх фінансових ресурсів для реалізації Програми енергоефективності;

- готуємо інформацію і проведення Ради з енергозбереження;

- проводимо підготовчі роботи для заміни теплолічильника в Центрі фізичного виховання та спорту «Політехнік»;

- отримали листи від Департаменту екології Київської обласної державної адміністрації про реєстрацію звіту про інвентаризацію викидів на базах відпочинку «Політехнік» та «Сосновий»;

- розпочали збір звітів 1-ВТ (відходи) від структурних підрозділів за 3-й квартал 2021.

Соціальний напрям:

-   Відкрито їдальню в 31-му корпусі та буфет у 24-му корпусі;

- триває робота з відновлення  послуг харчування на СОТ «Політехнік», вони надаватимуться і в зимовий період; 

- 13.10.2021 пройшло засідання тендерного комітету. На ньому відбулося обрання та проведення закупівель товарів, робіт, послуг на 2021 рік;

- уклали договори на закупівлю послуг та товарів для підрозділів;

- проводиться робота комісії з аудиту приміщень навчальних корпусів №№ 22 та 17;

- виконується робота з організації закупівлі та розподілу засобів індивідуального захисту (масок), антисептиків серед факультетів та інститутів. Засоби індивідуального захисту почнуть постачатися до структурних підрозділів уже на цьому тижні;

- триває робота із впровадження програми інклюзивного навчання «Освіта без обмежень»;

- база відпочинку «Політехнік»  працює в  режимі вихідного дня та приймає відпочивальників.

Безпека:

- за попередній тиждень  складних правопорушень на території університету виявлено не було;

- продовжуємо розробляти алгоритми реорганізації системи контролю та управління доступом в Центрі фізичного виховання та спорту і встановлення відповідного обладнання.  Завершили перший етап цієї роботи. Він передбачає синхронізацію роботи системи контролю та управління доступом з роботою системи доступу співробітників і студентів, яка існує в університеті. На цьому тижні плануємо встановити зчитувачі для сторонніх відвідувачів і синхронізувати систему з департаментом економіки та фінансів та провести тестові випробування роботи нової системи; 

- продовжуємо встановлення камер відеоспостереження по території університету. Вже встановлено 10 таких камер з 26 запланованих;

- виконали профілактичний огляд центрального пульту охоронної сигналізації. Кількість приміщень університету, які здаються під охорону, постійно зростає. Всі роботи виконуємо власними силами.

М.З.Згуровський

Дякую. Наскільки ми готові до організованого висадження паркової зони вздовж вулиці Борщагівської? 

В.А.Кондратюк

Станом на тепер 80% всіх робіт уже виконано. Сьогодні відвантажено і скеровано до нас саджанці  дерев. Ввечері вони вже будуть у нас.  Головний архітектор зранку працює над картою їхнього висаджування. Залишається викопати ще 150 ям, завезти і засипати в них чорнозем.  Організаційні питання вирішуються.  У четвер до 12:00 буде все готово для роботи.

М.З.Згуровський

Ще одне запитання. Який статус земельних ділянок наших баз відпочинку? Вони перебувають в оренді чи ми маємо акти на постійне землекористування?

В.А.Кондратюк

Земля «Політехніка» перебуває в оренді.

Л.Г.Субботіна

Земля «Політехніка» перебуває в оренді, а «Сосновий», «Глобус» і «Маяк» – земля в нас на балансі, але акти на землекористування ще не оформлено. 

М.З.Згуровський

А чому вони ще не оформлені, на чому ми зупинилися? Вадиме Анатолійовичу, вивчить це питання і за можливістю пришвидшіть їхнє вирішення. А особливу увагу зверніть на продовження орендної угоди на користування землею бази «Політехнік». Ми не повинні займатися цим в останні дні. Скільки там ще часу залишилося?

Л.Г.Субботіна

Два роки.

 

М.З.Згуровський

У мене запитання до Олексія Анатолійовича Жученка. Скажіть, будь ласка, що вам відомо про продовження акредитації з огляду на те, що в НАЗЯВО відбуваються певні події, що можуть значно ускладнити цю роботу?

Директор департаменту якості освітнього процесу О.А. Жученко

Дійсно, минулої середи відбулося засідання Верховного суду України. Він скасував Розпорядження Кабінету Міністрів України про призначення членів НАЗЯВО у повному складі. Тож на сьогоднішній момент Національне агентство як колегія не має членів, які можуть ухвалювати остаточні рішення. При цьому вся структура Агентства, тобто експертні групи, експертні ради продовжують виконувати свої обов'язки в повному обсязі. Але, зважаючи на це судове рішення, виникають деякі побоювання щодо вчасної акредитації освітніх програм. Особливо це стосується магістрів, які в грудні повинні бути акредитованими, щоб була можливість видати здобувачам дипломи про вищу освіту. За моєю інформацією, програм, по яких не завершено процедури акредитації, по всій України налічується до тисячі, і станом на тепер студенти не зможуть отримати свої дипломи, адже згідно із законом видача дипломів за неакредитованими освітніми програми заборонена. Що стосується КПІ, то ми планували роботу таким чином, щоб усі наші освітні програми,  випуск за якими буде в грудні, були акредитовані, тому жодних проблем у нас не має виникнути.

Загалом може бути декілька шляхів вирішення цієї проблеми. Перший – це пришвидшення процедури призначення нового складу НАЗЯВО, тим більше, що каденція попереднього і так завершувалася, тож нині працює конкурсна комісія. Другий – внесення якихось законодавчих ініціатив щодо перенесення процедури акредитації до МОН.

М.З.Згуровський

Нам було важливо почути, що всі наші програми, по яких ми наприкінці цього року випускатимемо студентів, акредитовані, тож ми діємо в законодавчому полі. До травня-червня наступного року це питання очевидно буде врегульоване і ми зможемо акредитувати наші програми. Скільки, до речі, ми маємо акредитувати програм на травень-червень наступного року, щоб видати дипломи здобувачам вищої освіти?

О.А. Жученко

У нас приблизно 30 програм. Але більшість складнощів, все ж таки, може виникнути з PhD-програмами, де неможливими будуть процедури захисту. Що ж стосується видачі дипломів бакалаврам і магістрам, всі наші програми акредитовані.

М.З.Згуровський

Тобто навіть на літо 2022 року в нас також усе в рамках законодавчого поля.   Ну а в решті питань будемо продовжувати роботу з експертними комісіями, тому що так чи інакше їхні висновки підуть на затвердження чи то МОН, чи до НАЗЯВО.

Директорка ІМЯО М.М.Перестюк

Доуніверситетська підготовка, набираємо групи, набір іде дуже активно.  

За напрямом Центру тестування спільно з Анатолієм Анатолійовичем Мельниченком переформатовуємо комплексний моніторинг.

Медіалабораторія працює  в штатному режимі.

Начальниця департаменту економіки і фінансів університету, головний бухгалтер Л. Г. Субботіна

Виплачено заробітну плату за I половину жовтня.

Нараховуємо академічну і соціальну стипендію за жовтень.

Здано фінансову та бюджетну звітність за 3-й квартал до Казначейської служби та МОН. Звітність прийнято без зауважень.

Здавали податкову та статистичну звітність за вересень та 3-й квартал до відповідних інстанцій.

На запит МОН розраховуємо потребу у фінансуванні видатків на комунальні послуги у 2022 році.

У Казначействі платежі проходять без затримок.

Директор студмістечка О. А. Іщенко

Епідемічна ситуація. До інформації Ю.І.Якименка додам, що і працівники гуртожитків, і хворі студенти, і контактні особи, які перебувають на самоізоляції, забезпечені всім необхідним для роботи та одужання.

Ремонти. В гуртожитках №№ 11, 12, 15, 16, 18 і 19 є об'єкти, які ми ремонтуємо власними силами. Крім того, в 16,18-му і 21-му гуртожитках є об'єкти, на яких роботи виконують підрядні організації. Все це планові роботи. 

Соціально-виховна робота. Заходи з адаптації студентів першого і другого курсів завершено. Нині фахівці з виховної роботи зосередили увагу на студентах-іноземцях. Їхня адаптація до навчання в нас має свої особливості, є мовний бар'єр тощо.

Правопорядок. За минулий тиждень і вихідні дні серйозних правопорушень виявлено не було.

Дирекція студмістечка розпочала планувати свою господарсько-фінансову діяльність на 2022 рік. Готуємося до захисту бюджету. Окрім того, у зв'язку з початком місячника з благоустрою більше займатимемося й цими питаннями.

М.З.Згуровський

Дякую.  Скажіть, будь ласка, які ми маємо резерви в наших ізоляторах? Наскільки наші ізолятори сьогодні заповнені? Чи є такі резерви на випадок зростання захворюваності?

О. А. Іщенко

У нас шість ізоляторів. Це приміщення, що мають власний санвузол, не перетинаються з коридорами, якими користуються всі студенти. Ці шість ізоляторів у гуртожитках заповнені. Але є ще шість кімнат у санаторії-профілакторії. Маємо ще 38 вільних кімнат, де ми можемо додатково ізолювати ще 38 хворих студентів.  

М.З.Згуровський

Їх слід тримати у повній готовності, адже пік захворюваності, на жаль, ще не подолано. І, звісно, виконувати всі необхідні санітарно-гігієнічні  заходи.

Ще одне запитання – щодо нового гуртожитку. Чи є прогрес у його підготовці до заселення?

О. А. Іщенко

Так. На минулому тижні ми з Вадимом Анатолійовичем Кондратюком зустрічалися в гуртожитку з керівництвом «Євротрансу». Вони показали, що всі роботи, які вони повинні були виконати, виконано. Залишається лише врізка труби до міського водогону. Цю операцію ніхто, крім «Київводоканалу» виконати не може, оскільки водогін – це власність цієї компанії-монополіста.  Вони обіцяли до кінця цього тижня зробити цю врізку і подати нарешті воду.

М.З.Згуровський

Добре. Але турбувати їх слід постійно.

Заступниця директорки Науково-технічної бібліотеки М.Л.Друченко  

Сприяння публікаційній активності

Завершено укладання переліків нових публікацій авторів КПІ за ІІІ квартал 2021 р. (за даними БД Scopus, WoS), Scopus (разом за квартал 199 публікацій), Web of Science (разом за квартал 164 публікації).

Академічна доброчесність

Проведено зустріч із директором компанії «Unicheck» щодо подальшої співпраці у 2022 році. Закуповується стандартний пакет (200 тис. сторінок) і проводиться безлімітна перевірка текстів на текстові збіги (більше ніж 1 млн сторінок).

Проводиться вибіркова перевірка на тестові збіги кваліфікаційних робіт, розміщених в ELAKPI (по 1 захищеній у 2020-2021 роках роботі з кожної кафедри).

Комісія з етики та академічної доброчесності працює над Порядком з виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності

На доручення ректора спільно з проректором з навчальної роботи А.А. Мельниченком уточнено механізм зворотного зв'язку від кафедр щодо недопуску здобувачів освіти до захисту дипломних робіт через плагіат. Таку інформацію кафедри подають у звітах про роботу екзаменаційних комісій з захисту дипломних робіт. ДООП проводить аналіз звітів та узагальнюється інформація.

Спільно з ДНВР готуємо дискусію «ДоброЧесність: цінності в щоденних вчинках. Роботи на замовлення» (20 жовтня о 16:00).

Проведення онлайн-лекції для студентів 1-го курсу «Основи інформаційної грамотності»

Проведено лекції для 12 груп  (усього 24 лекційних години).

М.З.Згуровський

Дякую. Скажіть, будь ласка, чи передбачаються вибіркові перевірки на академічну доброчесність бакалаврських і магістерських робіт на факультетах?

А.А.Мельниченко

У нас бакалаврські і магістерські роботи перевіряються всі без винятку. Але після  переговорів з  компанією «Unicheck» ми вирішили, що перевірятимемо ще й курсові роботи, причому не вибірково, а також усі. А Марина Леонідівна говорила, що окрім кафедр, які здійснюють перевірку, ми проводимо ще й вибірковий контроль спільно з бібліотекою. Беремо з кожної кафедри кілька робіт, щоб подивитися, наскільки  якісно їх було перевірено і, якщо була необхідність, інтерпретовано. Тому ми маємо контроль на декількох рівнях.

М.З.Згуровський

Я й мав на увазі саме вибірковий контроль. Бо в цих процесах є певний дуалізм.  Якщо в Інтернеті широко пропонують послуги з написання певних студентських робіт, це означає, що хтось цими послугами користується. І не виключено, що серед таких є і студенти КПІ. Тому наша система має протидіяти цьому, адже такі дії – це пряме порушення академічної доброчесності. Але все, що вибудовується «нагорі» , тобто на рівні керівництва університету,  задля її забезпечення, часом не дуже впливає на те, як тече життя «внизу». І тому цей вибірковий контроль і певна виховна робота мають здійснюватися постійно і наполегливо.

Голова ради з питань розвитку університету В. Й. Котовський

Усі роботи зі спорудження пам'ятника Борисові Євгеновичу Патону виконуються згідно з планом. З Дніпром погоджуємо питання доставки гранітних частин постаменту. На литво передано останні частини скульптури.

Комісія з аудиту. Готуємося до перевірки корпусу №17. По корпусу №22 за результатами аудиту і наданих пропозицій підготовлено наказ про перезакріплення приміщень за факультетом біомедичної інженерії (кафедра біомедичної кібернетики). Також вирішено питання з приміщенням для архіву (корпус №7).

М.З.Згуровський

До встановлення пам'ятника залишилося трохи більше місяця.  Можливо, слід деякі роботи проводити паралельно? Скажімо, готувати фундамент під пам'ятник на виділеному майданчику не чекаючи, поки нам привезуть з Дніпра частини постаменту чи коли завершаться ливарні роботи з виготовлення пам'ятника?

 В. Й. Котовський

Так, звичайно. Фундамент уже готовий. Як тільки отримаємо камінь, зразу почнемо виконувати монтаж постаменту на місці. Потім, уже на початку листопада, плануємо виконати остаточний монтаж усього пам'ятника.

Директор департаменту управління справами М. О. Мазур

Основне, чим ми займалися на минулому тижні, була робота щодо врахування зауважень і змін до Статуту університету, які ми отримали з МОН. Ми разом з департаментом якості освітнього процесу та юридичним управлінням створили дорожню карту, відобразивши в ній все, що ми мусимо змінити. Виявилося, що з листа МОН ми повинні були вибрати лише ті абзаци, які нам підходять. Але незалежно від цього працівники Міністерства нас попередили, що спочатку ми маємо відпрацювати Статут, а тоді вони перевірятимуть нашу структуру. Тобто, ми мусимо привести нашу структуру у відповідність до Закону України «Про вищу освіту».  Роботи там не так і багато – усього 9 інститутів і 4 факультети, плюс Інститут післядипломної освіти та Інститут моніторингу якості освіти. Ми над цим працюємо. Статут уже перевірено в МОН. Було одне зауваження, чи, радше, прохання стосовно наукової частини, яка має відповідати Закону України «Про науку і науково-технічну діяльність». МОН також перевіряє фінансову частину в розрізі іменних стипендій. Загалом наш Статут готовий до розгляду Вченою радою і передачі його на Конференцію трудового колективу.

Також продовжуємо завантаження програми «Кадри». Нині ми на етапі завантаження штатного розпису у розрізі надбавок і окладів, і надалі зможемо перейти до тестових навчань.

Уповноважена особа з питань запобігання  корупції  Я.Ю. Цимбаленко

Готую проведення навчання щодо конфлікту інтересів для  керівного складу університету.

Заступник голови  об'єднаного  профкому О.І.Шейко

Профком займається підготовкою та організацією Конференції трудового колективу. Уточнюються списки делегатів Конференції від підрозділів, контактні дані для розсилки відповідної інформації  делегатам тощо. Станом на сьогодні більшу частину цієї роботи вже зроблено.

В.о. голови студентської ради Ілля Войтюк

У мене питання щодо тріщини в 7-му корпусі. Вона викликає дуже велике занепокоєння серед студентів. Бентежить ситуація, що виникла. Хотів би донести до студентів інформацію про план дій адміністрації щодо того, як її виправити. Хотів би також долучитися до діяльності робочої групи, яка займається питаннями 7-го корпусу.

В.А.Кондратюк

Дозвольте дати відповідь. Уже майже два тижні над цим питанням працює технічно-будівельна комісія. На попередньому тижні головний інженер, який веде технічний нагляд за будівлями університету, надав свій коментар щодо цієї тріщини. Ви можете ознайомитися з ним на мережевих ресурсах КПІ.  Дам деякі пояснення і я.

Ця будівля складається з двох секцій. У місці з'єднання таких секцій завжди передбачається деформаційний температурний шов, тому що будівлі внаслідок температурних змін деформуються. Тріщини, які утворилися на фасаді  корпусу, – це наслідок тривалої експлуатації будівлі. Сьогодні готується проєктно-кошторисна документація на заповнення швів спеціальними матеріалами як зсередини, так і ззовні. Звичайно, ви можете долучитися до роботи комісії. Я вас особисто запрошую взяти в ній участь, і ми вас інформуватимемо про час та місце проведення її  засідань, тож ви будете орієнтуватися по всіх технічних рішеннях, які прийматимуться. Додам, що після проведених обстежень ми отримали висновок, що ці шви жодної загрози учасникам освітнього процесу не несуть. Тобто, ніякої аварійної ситуації там немає. Ці шви в такому стані перебувають уже приблизно п'ятнадцять років. Тоді під час ремонтних робіт спеціалісти, які працювали на горішніх поверхах, заповнили їх спеціальними розчинами. Тепер ми зробимо ще й їхнє спеціальне підсилення та укріплення і по фасадній, і по внутрішній частині корпусу, і питання буде зняте.

М.З.Згуровський

Вадиме Анатолійовичу, а коли проводилася експертиза стану 7-го корпусу?

В.А.Кондратюк

Ми проводили незалежну експертизу торік, і ми маємо відповідні документи.

М.З.Згуровський

Така експертиза має певний термін дії. Який він?

В.А.Кондратюк

Три роки. За три роки ми маємо виконати ці роботи.

М.З.Згуровський

То слід оприлюднити цю інформацію, щоб люди не хвилювалися. Якщо була проведена експертиза і вона діє три роки, люди повинні про це знати. Тобто, існує дефіцит інформації. Цей вакуум слід заповнити.

В.А.Кондратюк

Ми це зробимо, дамо офіційну докладну інформацію щодо цього і відповідь на лист студради.

Голова профкому студентів Ігор Степанюк

До нас також зверталися студенти з питанням щодо цієї тріщини на корпусі №7. Відповідь ми знайшли на університетських інформаційних ресурсах.  

Основні заходи, які ми провели. Їх було три. Це турнір зі стрітболу, турніри з мініфутболу та волейболу серед першокурсників і нагородження переможців за участю ректора та проректора з навчально-виховної роботи.

Також у середу ми організували трансляцію футбольного матчу.

Видали перші в цьому сезоні перепустки до басейну. Хоча він ще не працює, але вже понад 300 студентів виявили бажання його відвідувати. Ми зараз формуємо їх список і скеруємо його до спорткомплексу. Очкуємо відкриття басейну.

На цьому тижні плануємо знов організувати трансляцію матчів Ліги чемпіонів – готуємо відповідного листа. Погода проводити такі заходи ще дозволяє.

М.З.Згуровський

Дякую. Хочу підтримати вашу ініціативу щодо проведення спортивних заходів. Особливо тепер, коли суспільство перебуває у стані великої розгубленості, пов'язаному з COVID та іншими не дуже оптимістичними процесами. Такі консолідуючі заходи є вкрай важливими. Тому дякуємо вам, профспілці і просимо продовжувати їхню організацію, можливо, навіть у більших масштабах. Дякую.