Засідання ректорату КПІ ім. Ігоря Сікорського 4 жовтня 2021 року

Засідання ректорату відбулося в дистанційному режимі під головуванням ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського М.З.Згуровського. На початку засідання він привітав учасників з Днем працівників освіти, який Україна відзначила 3 жовтня, подякував їм за напружену працю і побажав успіхів. Після цього члени ректорату перейшли до обговорення поточних питань.

Перший проректор Ю.І. Якименко

Адміністративно-управлінська робота

Епідемічна ситуація в університеті залишається напруженою. На минулому тижні захворіло 25 осіб – 3 працівники і 22 студенти. Із числа захворілих студентів 9 проживають у гуртожитку, двоє поїхало по домівках. В ізоляторах студмістечка перебувають 25 студентів. Зафіксовано 243 контактні особи, у зв’язку з чим відповідні академгрупи на два тижні переведено на дистанційний режим навчання. Здійснено всі необхідні протиепідемічні заходи.

Продовжується вакцинація. На минулому тижні вакциновано 24 працівники і 140 студентів. На жаль, працівники університету проходять вакцинацію дуже повільно.

З урахуванням змін в законодавстві і наказів МОН проводиться оновлення нормативної бази університету. Для затвердження на Вчену раду виноситься пакет документів – Положень про Методичну раду, про освітні програми, про підготовку докторів філософії, про Центр удосконалення системи працевлаштування, про академічну мобільність, про видавничу політику КПІ.

У п’ятницю надійшов лист від МОН, де від КПІ вимагають затвердження Статуту на Конференції трудового колективу, яку необхідно буде провести найближчим часом.

Державна служба якості освіти опублікувала перелік ЗВО за ступенями ризику від провадження господарської діяльності, що визначає періодичність проведення планових перевірок і контролю. За результатами аналізу діяльності понад трьохсот ЗВО, до яких увійшло 10% від усіх перевірених вишів, КПІ включено до групи лідерів з мінімальними ризиками.

З метою вдосконалення системи самоаналізу і внутрішньої акредитації, а також ефективного формування рейтингових даних, впроваджується єдина автоматизована система визначення профілів кафедр, що забезпечуватиме об'єктивні і незалежні показники роботи підрозділів. ДЯОП розпочато пілотний проєкт з тестування системи, до якого залучено 20 кафедр.

Європейська науково-освітня мережа GEANT провела офіційну презентацію проєкту ІАРConnect, на яку були запрошені ректори провідних ЗВО України і керівники МОН. Проєкт, який виграла для України мережа УРАН, забезпечує новий потужний канал з Європи до Києва, що гарантує для України збільшення на порядок обміну інформацією в європейському науковому просторі. КПІ, як один із засновників УРАНу, вже підключається до цього каналу.

Відбулася робоча зустріч з представниками компанії «OneReach», під час якої було презентовано платформу оновленої системи працевлаштування. Узгоджено програму співпраці з компанією. Вона передбачає цільову підготовку з впровадженням дуальноі освіти, а також створення спільного центру.
Проведено координаційну нараду з організації роботи Центру фізвиховання і спорту. Погоджено оновлену структуру Центру, порядок його роботи, систему діяльності секцій в Студентському спортивному центрі як підрозділі Центру.

СЕД. Завершено завантаження програмного забезпечення системи «Кадри». Встановлено і протестовано сервер кадрового обліку, організовано віддалений доступ до робочих місць. Наступний етап впровадження системи – навчання користувачів. Воно відбуватиметься у жовтні.

Освітній процес

Освітній процес продовжується в змішаному режимі за винятком «контактних» груп, яких тимчасово переведено на дистанційний режим. Завершується завантаження всього масиву даних до системи ЕК. Контроль за освітнім процесом здійснюється в постійному режимі.

Від факультетів/навчально-наукових інститутів (ННІ) отримано і розглянуто відповіді на зауваження за результатами аналізу літньої сесії. Проведено координаційну нараду з керівництвом ФІОТ з питань вибору освітніх програм магістрів.

Внесено зміни до системи ректорського контролю з урахуванням оновленої системи працевлаштування. Контроль проводитиметься на 3-му курсі за оновленою базою завдань з фахових дисциплін.

Підготовлено і 30 вересня оголошено черговий конкурс НПП. На нього винесено 192 посади, у т.ч. 17 завідувачів кафедр і 18 професорів. За поданнями факультетів і ННІ оновлено склади ЕКК підрозділів.

Акредитація

На минулому тижні опубліковано попередні позитивні висновки експертних груп за спеціальностями 133 «Галузеве машинобудування» і 122 «Інформаційні технології і системи». Минулого тижня в КПІ працювали експертні групи з акредитації ОП за спеціальностями 104 «Фізика і астрономія» і 163 «Біомедична інженерія».

30 вересня Колегія НАЗЯВО остаточно затвердила акредитацію 16 ОНП КПІ. Визнано зразковими 4 ОНП за спеціальностями 132 «Матеріалознавство» (ІМЗ), 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (ФЕА), 153 «Мікро- та наносистемна техніка», 171 «Електроніка» (ФЕЛ).

На акредитацію подано ОНП за спеціальністю 111 «Математика».

Внутрішня акредитація. Акредитаційна комісія проаналізувала хід самоаналізу і розглянула питання оптимізації переліку ОНП магістрів. За результатами аналізу цих програм та з урахуванням результатів прийому прийнято рішення узгодити переліки ОНП магістрів і PhD та провести відповідне об'єднання і оновлення магістерських ОНП.

М.З. Згуровський
Запитання до вас і Олексія Анатолійовича Жученка. Чи існує у відкритому доступі перелік освітніх програм, акредитованих НАЗЯВО, щоб зрозуміти, як ми виглядаємо порівняно з іншими університетами як за кількістю акредитованих програм, так і за їхнім рівнем?

Ю.І. Якименко
Існує. Всі рішення Колегії НАЗЯВО публікуються. На різних етапах публікуються навіть попередні рішення Галузевих експертних рад.

М.З. Згуровський
Ця інформація зведена в єдину базу даних чи її потрібно шукати в різних рішеннях, в різний час?

О.А. Жученко
У різний час і по кожній освітній програмі окремо.

Ю.І. Якименко
Ми не можемо сказати, що володіємо вичерпною інформацією. Але на сьогоднішній день ми не побачили жодного ЗВО, в якому було 6 зразкових освітніх програм, як у нас. По всіх інших ЗВО ми бачили і рішення щодо умовної акредитації, і відмови в акредитації.

М.З. Згуровський
Хотілося б поглянути на наш стан хоча б порівняно з університетами-лідерами.

О.А. Жученко
У нас є така інформація, виходячи з останнього рейтингу ТОП-200 університетів України, станом на кінець серпня 2021. Аналіз даних показав, що за зразковими акредитаціями ми в лідерах. Серед університетів, які без помилок пройшли акредитацію, тобто отримали безумовні та безвідмовні рішення щодо цього, були Харківський університет радіоелектроніки і Києво-Могилянська академія, але у них на порядок менше кількість освітніх програм, які проходили акредитацію.

М.З. Згуровський
Олексію Анатолійовичу, було б непогано, якби ви періодично оновлювали ці дані по групі лідерів.

Проректор з навчальної роботи А.А. Мельниченко

На постійній основі проводився моніторинг освітнього процесу. Особливо зважали на випадки, коли деякі групи через захворювання студентів переводилися на двотижневий дистанційний режим навчання.

Вибірково на деяких факультетах проводився моніторинг проведення лекцій в очному форматі.

Для першокурсників аспірантури на поточному тижні розпочинаються заняття з англійської мови та інших загальноуніверситетських дисциплін.

Для аспірантів 2021 року вступу на сайті відділу аспірантури та докторантури розміщено детальну вхідну інформацію щодо порядку підготовки в аспірантурі університету. Основні організаційні питання та оголошення розміщені також в Телеграм-каналі «Аспірантура КПІ ім. Ігоря Сікорського».

Після отримання аспірантами першого року індивідуальних планів роботи планується провести велику організаційну онлайн-зустріч аспірантів-першокурсників з представниками інших підрозділів. Завершується підготовка перевідних наказів.

Завершено роботу з розробки розкладів занять докторів філософії для другого курсу.
Проведено перевірки ММІ та ТЕФ щодо виконання розкладів занять викладачами з підбиттям підсумків з керівництвом зазначених підрозділів.

Здійснювалася робота з підготовки договорів на практику на 2022 календарний рік, а також уточнення розрахунків педнавантаження НПП після набору студентів у 2021 році.

Здійснювалося опрацювання питань щодо формування нової системи взаємодії з роботодавцями. Підготовлено питання на Вчену раду. У зв’язку з цим виникло супутнє питання – удосконалення ректорського контролю. Разом з ІМЯО проведено нараду з головами НМК щодо вдосконалення комплексного моніторингу залишкових знань студентів з метою приведення ректорського контролю у відповідність до оновлення бази завдань та більшої фаховості і термінів його проведення.

Поінформовано всі навчальні підрозділи про можливість участі у тренінгу «Цифрові інструменти Google для вищої освіти».

Спільно з ДНВР здійснюємо збір інформації для формування Каталогу освітніх пропозицій КПІ для програм академічної мобільності.

Триває перевірка ресурсного забезпечення ОП, що реалізуються англійською мовою.

Продовжується підготовка програми тренінгу для аспірантів «Педагогічна майстерність викладача», що можна буде кваліфікувати як Школу молодого викладача.

Проводився порівняльний аналіз ОНП магістрів у межах спеціальності з метою виявлення «спільного ядра» для майбутнього об’єднання ОП.

На наступному тижні розпочнеться перегляд Довідника ЗУ-дисциплін та ЗУ-Каталогу вибіркових дисциплін для вибору у 2022/2023 навчальному році.

Зібрано дані та сформовано замовлення для отримання бонусних ліцензій на MathCAD Pro від викладачів факультетів, які проводять заняття в навчальних класах КБ ІС.

Для забезпечення надійної та безпечної експлуатації серверу системи кадрового обліку фізичний сервер встановлено в дата-центрі НТО «КПІ-Телеком».

Проводяться роботи з приєднання приміщення для розміщення сканера до мережі Інтернет. Після завершення робіт сканер буде переміщено у визначену і відремонтовану для нього кімнату в НТБ для постійної експлуатації.

Відбулася зустріч з представником Інфоресурс. Обговорено проблеми щодо відповідності структури університету в ЄДЕБО.

Завершено роботи з введення в експлуатацію робочого місця для обробки службової інформації з грифом обмеження доступу «Для службового користування» загального відділу. Підписано акт категоріювання та акт обстеження об'єкту інформаційної діяльності.

Проведено нараду спільно з ДЯОП з питань формування Рейтингу НПП на наступний рік.

Підготовлено питання на Вчену раду щодо змін до Положення про підготовку докторів філософії, Положення про розробку освітніх програм тощо.

Проректор з навчально-виховної роботи Н.В. Семінська

Навчально-виховна робота

Продовжуємо здійснювати моніторинг стану захворюваності студентів. Координуємо дії факультетів щодо захворілих студентів і студентів, які перебувають на самоізоляції.

Показники минулого тижня зменшуються, хоча ознаки захворювання є. Студенти не можуть піти в поліклініку і зробити експрес-тести. До ДНВР надходять звернення від батьків студентів з проханням допомогти їхнім дітям зв’язатися з сімейними лікарями. Студенти скаржаться батькам, не звертаються до кураторів груп і ми перебуваємо в інформаційному вакуумі.

Проведено засідання Комісії з профілактики правопорушень щодо розгляду звернень студентів про перегляд рішення про їхнє виселення.

Стипендія

Спільно з ДЕФ пільговим категоріям студентів виплачено соціальну стипендію за вересень.

Сформовано списки студентів для замовлення соціальної стипендії за жовтень для 840 пільгових студентів та за вересень – для 228.

Мобільність

Міжнародна:

• проведено відбір до Університету м. Люксембург (номіновані магістри ММІ та РТФ);
• здійснюється підготовка до заходів «Еразмус днів» (14-16 жовтня 2021, онлайн).

Національна:
• розробляється проєкт змін і доповнень до Положення про академічну мобільність КПІ ім. Ігоря Сікорського у частині організації національної мобільності та співпраці з ЗВО України;
• участь в акредитації ОП "Медична інженерія" та ОП "Регенеративна та біофармацевтична інженерія".

Відділ супроводження документів здобувачів вищої освіти

Підготовлено проєкт розпорядження щодо призначення відповідальних осіб за формування документів про вищу освіту (різних освітніх ступенів) для ЦМО.

Передано на друк до Видавництва дані 11 додатків до дипломів PhD.

Профорієнтація

Продовжується підготовка до проведення Дня відкритих дверей (ДВД) у жовтні. Спільно з Медіалабораторією відзнято всіх спікерів цього заходу. Тема ДВД – робота над помилками під час вступної кампанії 2021.
Проведено нараду з відповідальними за профорієнтацію факультетів/інститутів. Обговорено план заходів на навчальний семестр, проведення ДВД, організацію та проведення під час канікул Інженерної школи для школярів тощо.

День відкритих дверей КПІ відбудеться 9 жовтня в режимі онлайн у прямому ефірі з можливістю ставити запитання і отримувати відповіді від фахівців.

Працевлаштування

Спільний проєкт Центру розвитку кар’єри та Медіалабораторії «Історії успіху»: 27 вересня опубліковано відеоролик з компанією «Softserve» https://t.me/dnvr_31/1486. На 4 жовтня заплановано відзняти відеоролик від компанії «Київтеплоенерго».

Проведено нараду з відповідальними за працевлаштування на факультетах/інститутах: обговорено робочі питання та план заходів, алгоритми організації та проведення екскурсій на підприємства, залучення партнерів до навчального процесу тощо.

Проведено зустрічі з представниками компаній ТОВ «Сейф Гласс Факторі» (виробництво автоскла) та «Аndersen». Обговорено деталі співпраці та підписання договору про співпрацю.

Надали сприяння у підписанні договорів про співпрацю: ТОВ НВП СВЛ, ТОВ «Центр слухової реабілітації «Аврора» (ФЕЛ).

Організаційна робота

Спільно з Фондом Святого Володимира розпочато анонсування та реєстрацію на участь у Всеукраїнському фестивалі інженерних талантів «FUTURE OF UKRAINE 2021». Упродовж трьох днів уже зареєструвалося 30 студентів КПІ.

Відкрито запис до творчих колективів та запрошення на презентацію ЦКМ в онлайн.

Соціально-психологічна робота

Минулого тижня було проведено 10 психологічних консультацій.

На запит студентів до ГО «Відчуй» 29 вересня була повторно організовано та проведено безкоштовну перевірку слуху.

Організовано зустріч студентів з переможцем Кубку світу зі змішаних єдиноборств MMA 2021 WORLD CUP Дмитром Макаровим, студентом третього курсу КПІ. Дмитро розповів, з чого почалася його спортивна кар’єра, поділився враженнями від поєдинку й продемонстрував показовий спаринг із товаришем по рингу.

Вакцинація

Передано щотижневі дані щодо вакцинації НПП до МОН.

Станом на 28 вересня:
• повністю імунізовано 1941 НПП (82%),
• провакциновано одною дозою 76 НПП.
Проведено щотижневу вакцинацію студентів та співробітників. Станом на 01 жовтня всього щеплено 164 особи:
• 140 студентів (62 перша доза, 78 – друга),
• 24 співробітники (12 перша доза (5 НПП), 12 – друга).

Проректор з наукової роботи В.А. Пасічник

Важлива інформація

1 жовтня НФДУ оголосив про початок двох нових конкурсів: 1) «Передові дослідження в галузі математичних, природничих і технічних наук»; 2) «Людина, суспільство, наука перед сучасними викликами: інноваційні дослідження в суспільно-гуманітарній сфері». Дедлайн подання заявок на конкурси – 16 листопада 2021. Включаємось у роботу з супроводу підготовки проєктів. Слід зауважити, що по першому конкурсу дуже жорсткі вимоги ставляться до керівників проєктів, зокрема для них індекс Гірша має бути більше 15.

29 вересня МОН видало наказ про Конкурс держбюджетних НДР. Усі підрозділи вчасно поінформовані та включились до підготовки запитів. Організатори запропонували провести дорослий і молодіжний конкурси. За основу конкурсів взято матеріали, напрацьовані Радою проректорів з наукової роботи ЗВО України. Незгоду широкого загалу викликало питання тривалості прикладних робіт, але в ході наради за участю заступника міністра доведено необхідність залишитися на позиціях, напрацьованих Радою проректорів.

На наступний місяць-півтора заплановано провести напружену роботу з підготовки проєктних заявок на ці конкурси за активного сприяння НДЧ і ДЕФ.

На виконання доручень ректора

2 жовтня разом з керівництвом ІПОТ відвідали Краматорськ, де обговорили питання можливої взаємодії та розвитку інституту.

Організаційно супроводжували розгляд на Науково-технічній раді КПІ та скерування 29 вересня листа до НФДУ стосовно зауважень, які висловив Фонд до одного із грантів. Висловлено і аргументовано незгоду із зауваженнями і відповідним рішенням наукової ради НФДУ.

Космічна програма КПІ ім. Ігоря Сікорського

У період 28-30 вересня за участю представників замовника проведено випробування антенно-фідерних пристроїв, виготовлених у рамках першого етапу договору з ДП ЗАО НДІРВ. Випробування пройшли успішно, замовник прийняв продукцію. Триває уточнення фінансової звітності.

Проводимо планові тижневі наради Ради комплексної космічної програми університету. Обговорено питання здачі етапу робіт за договором «Адаптація», пошук обладнання для випробування супутників, закупівлі за договором базового фінансування, міжнародний проєкт з КНР (створення наносупутника з біологічним навантаженням), координацію підготовки запитів на держбюджетні НДР за космічною тематикою.

На виконання рішень Координаційної ради

Робота з матеріалами монографій для рецензування щодо отримання грифу Вченої ради.

Підготовлено матеріали, що розглядала комісія до Вченої ради 4 жовтня.

Для участі в 4 торгах системи ProZorro виконано підготовку документів спільно з НДЦ «ТЕЗІС». До структурних підрозділів надіслано 16 пропозицій (3 – ІЕЕ; 1 – ПБФ; 4 – НДЦ "ТЕЗІС"; 1 – ТЕФ; 3 – ФЕЛ, ФЕА; 2 – ФІОТ, ІПСА, АПЕПС (ТЕФ), ФТІ, ФПМ; 1 – ФММ; 1 – ХТФ).
Рада молодих вчених та співробітники НДЧ взяли участь в акредитації ОНП 2-го (магістерського) рівня за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія»: «Медична інженерія» та «Регенеративна та біофармацевтична інженерія».

Робота у взаємодії з підрозділами КПІ ім. Ігоря Сікорського

У межах ознайомлення з дослідницькою інфраструктурою університету співробітники НДЧ відвідали наукові лабораторії ТЕФ. Визначено перспективні напрями співробітництва з бізнесом у сферах комп'ютерного та апаратного моделювання систем опалення та вентиляції, розумного дому, розподіленого енергопостачання.

Проведено атестацію молодих учених – стипендіатів КМУ. Підготовлено звіти 11 молодих учених – стипендіатів КМУ, що розглянуті на вчених радах факультетів і на комісії Вченої ради університету. Після затвердження результатів на Вченій раді університету їх буде надіслано до МОН.

До ДП "Укрпатент"подано 2 заявки на корисні моделі (РТФ, ІХФ).

Робота з зовнішніми партнерами

За напрямом діяльності Центру 4.0 КПІ взяли участь у онлайн-зустрічі щодо діяльності платформи I4MS – європейської ініціативи, яка підтримує МСП. Розширено коло учасників (Україна, Білорусь, Молдова, Грузія, Вірменія, Азербайджан). Долучитись до платформи можуть як МСП, так і експерти (у т.ч. представники Центрів 4.0).

До ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» підготовлено та подано звернення щодо створення на базі КПІ технічного комітету стандартизації за напрямом «Управління інноваціями» (дзеркальний комітет ISO/TC 279 Innovation management).

Г.С. Васильєв узяв участь у роботі робочої групи №8 (Молодь) Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, де обговорювались питання внесення змін до Закону України про «Наукову і науково-технічну діяльність». На засіданні остаточно погоджено проєкт змін до Закону. Призначено голосування за ці зміни, після чого законопроєкт буде виставлено на громадське обговорення. Проєктом Закону пропонується ввести категорії молодих вчених: молодий вчений на початку кар’єри – молодий вчений, який має стаж наукової роботи до 7 років після отримання другого (магістерського) рівня вищої освіти; молодий вчений на етапі професійного становлення – молодий вчений зі стажем наукової роботи до 10 років після отримання наукового ступеня доктора філософії (або еквівалентного), який самостійно проводить фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження, або очолює групу вчених, у тому числі молодих вчених за відповідним науковим напрямом; провідний молодий вчений – молодий вчений зі стажем наукової роботи більше 10 років після отримання наукового ступеня доктора філософії (або еквівалентного), який має значні наукові досягнення (вагомі наукові здобутки) протягом останніх 10 років та досвід керівництва науковими проєктами, або молодий вчений, який отримав науковий ступінь доктора наук до 40 років. Для кожної категорії передбачено окремі форми державної підтримки.

М.З. Згуровський
Прошу вас і вашу команду організувати роботу з підготовки наших заявок для участі в тендерах НФДУ та МОН. Ви мали б оцінити, які наукові групи мають шанси. Можливо, слід подумати про укрупнення деяких колективів для того, щоб ми дійсно мали шанси виграти у цих конкурсах. Деякі колективи можуть не наважитися взяти в них участь, вони не орієнтуються в критеріальній базі, можуть не знати загальних умов, правил. Їм потрібно допомогти.

В.А. Пасічник
По конкурсу державних робіт робота вже розпочалася. Вона виконується на випередження. А по НФДУ підключаємося з сьогоднішнього дня.

Голова Вченої ради М. Ю. Ільченко

Комісія Вченої ради з наукової та інноваційної діяльності взяла участь:
- у розробці проєкту Положення про видавничу політику університету;
- у підготовці питання створення Навчально-наукового інституту атомної та теплової енергетики;
- у розгляді звітів молодих учених – стипендіатів Кабінету Міністрів України.

Комісія Вченої ради з атестації наукових кадрів:
– підготувала до засідання Вченої ради питання про надання окремим вченим університету права керівництва аспірантами та здобувачами, а також питання про створення спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії;
- готує відповідь на запит МОН України щодо порушення спеціалізованою радою ІЕЕ нормативно-правових актів з питань атестації кадрів вищої кваліфікації.

Здійснено організаційні дії з підготовки засідання Вченої ради 4 жовтня, зокрема з урахуванням виборів нових членів Ради у підрозділах. Наказом по університету суттєво змінено склад Вченої ради у встановленому порядку. У минулому кількість членів Вченої ради складала 203 особи, сьогодні згідно з наказом стало 190. Причиною є те, що з 1 липня зменшено кількість кафедр, у зв’язку з чим 39 науковців вперше обрано і включено до складу Вченої ради (і, водночас, 47 вчених перестали бути членами Вченої ради). Ми запросили їх до роботи у складі постійних комісій. Це і досвідчені вчені, і нові члени Вченої ради.

Проректор з міжнародних зв'язків С.І. Сидоренко

1. Робота з іноземними партнерами

Свідченням посилення міжнародної складової в діяльності Інноваційної системи «Sikorsky Challenge Ukraine» став візит менеджерки інвестиційних проєктів компанії «Baykar Makina» (Туреччина) Наталії Іванівни Озден. Візит є продовженням перших контактів із нею, що відбулися в період 12-14 серпня під час Фестивалю «Sikorsky Challenge: Україна і Світ 2021». На зустрічі з ректором М.З. Згуровським 29 вересня 2021 року за участю новопризначеного посла України в Туреччині, заступника міністра закордонних справ України Василя Мироновича Боднара обговорювалася ідея створення структури для організації спільної діяльності за освітнім, дослідницьким та інноваційним напрямами. За результатами зустрічі ДМС спільно із І.В. Коробком і І.Г. Малюковою готують проєкт меморандуму про співпрацю. Також готується довідка для посла В.М. Боднара про співпрацю КПІ із партнерами в Туреччині та лист із актуалізованими пропозиціями від КПІ тих проєктів, які могло б підтримати Посольство України в Туреччині.

Робота з посольствами

Потребують першочергової уваги ДМС такі:

– підготовка церемонії закладання «каменю спотикання» (іменного меморіального знаку) Георгію Карловичу Бріфу, який був співробітником КПІ та загинув у Бабиному Яру. Захід призначено на 8 жовтня (початок о 14:30). Участь у ньому братиме Надзвичайний та Повноважний Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен;

– готуємо лист-запрошення послу ОAE в Україні здійснити візит до КПІ, обговорити перспективи підготовки в КПІ фахівців для цієї країни;

– спільно з проректором В.А.Пасічником взаємодіємо з посольством Узбекистану у питанні організації участі делегації КПІ в заходах з розвитку і підтримки інновацій, які мають відбутися 22-27 листопада в Ташкенті, і підготовки до підписання угоди з відповідними структурами цієї країни;

– 4 жовтня 2021 року о 12:20 Українсько-Японський центр організовує онлайн-лекцію посла України в Японії, заслуженого економіста України, д.ф.-м.н. Сергія Корсунського на тему «Японія, якої ви не знаєте». Це лекція в рамках курсу «Актуальні проблеми азійських спільнот» факультету соціології і права КПІ. Про участь заявили понад 100 студентів КПІ.

Інші міжнародні контакти

У межах співпраці з Альянсом університетів міст-побратимів м. Гуанчжоу, КНР, викладачі факультету менеджменту і маркетингу 28.09.2021 р. провели англомовний вебінар «Підприємництво та лідерство 4.0» – відповідно до програми Альянсу "Академія цифрових технологій і підприємництва для іноземних партнерів".

2. Робота Координаційної ради з питань набору іноземних громадян

Зараховано (враховувались ті студенти, які вже підписали контракти та заплатили за навчання) 225 іноземців (станом на аналогічний період у 2020 році – 230; у 2019 – 268).

Підписано та видано 358 запрошень на навчання в КПІ (у 2020 році – 244; у 2019 році – 350).

Загалом до КПІ надійшло 768 звернень щодо вступу.

ДМС і ЦМО започатковують взаємодію з організацією «Ukrainian Center» в Азербайджані, яку створено з метою сприяння набору абітурієнтів з Азербайджану (оформлення документів, вступний іспит і т.д.) на навчання в університетах України, в т.ч. і в КПІ.

3. Міжнародна проєктно-грантова діяльність

Продовжується проведення в підрозділах семінарів-практикумів для організаторів і керівників діючих наукових груп, присвячених методикам здійснення міжнародної проєктної діяльності. На звітному тижні такі семінари-практикуми було проведено на базі факультету прикладної математики, факультету менеджменту і маркетингу та із заступниками деканів факультетів, директорів інститутів з міжнародної діяльності.

Працюємо з підрозділами над визначенням кандидатур для участі в черговому щорічному конкурсі на здобуття стипендії імені Фулбрайта Fulbright Visiting Scholar Program 2022-2023.

Співпрацюємо з низкою факультетів у підготовці проєктів на конкурс за ґрантовою програмою Японії «Кусаноне», яка підтримує різноманітні напрями розвитку університетів.

Працюємо з підрозділами та науковцями, які цікавляться діяльністю European Clean Hydrogen Alliance. 30 вересня було організовано їхню участь в онлайн-зустрічі Альянсу. На ній було зроблено презентацію Європейської комісії з акцентом на водень (DG ENER) – пакет Fitfor55. Нам це було необхідно для початку підготовки міжнародних проєктів у сфері водневої енергетики.

На зустрічі з державним експертом з питань інтеграції до Європейського дослідницького простору Директорату науки і інновацій МОН України Вікторією Гайдар, яка відбулася 23 вересня, обговорено подальшу роботу двох Національних контактних пунктів, які в минулі роки працювали на базі КПІ як пункти Програми ЄС «Горизонт-2020». Тепер їхня діяльність має бути продовжена якимось чином. Також обговорено можливість створення на базі КПІ Регіонального центру програми «Горизонт Європа». Якщо таке рішення буде ухвалене, два Національних контактних пункти, які працюють в КПІ, будуть виконувати свої обов'язки у тих само межах, як і в попередній програмі «Горизонт 2020».

5-7 жовтня на базі КПІ відбудеться Міжнародна конференція з матеріалознавства «HighMatTech-2021». Організаторами конференції виступають Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, КПІ та Українське матеріалознавче товариство ім. І.М. Францевича. У програмі передбачена спеціальна сесія для налагодження міжнародного співробітництва і підготовки вченими КПІ проєктних пропозицій спільно із зарубіжними учасниками.

4. Робота групи по забезпеченню позитивної динаміки показників КПІ в світових рейтингах університетів

Оголошено рейтинг U-Multirank 2021. До нього увійшло 79 університетів України. Перші сходинки в ньому обійняли такі виші:
1) Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
2) КПІ ім. Ігоря Сікорського;
3) ХНУ Радіоелектроніки;
4) Львівська політехніка;
5) Львівський університет імені Івана Франка;
6) Харківська політехніка;
7) Харківський національний університет ім. В.М. Каразіна;
......
11) СумДУ.

Робоча група по рейтингах здійснює аналіз позицій КПІ і порівняння інтегральних параметрів КПІ з інтегральними параметрами інших університетів України. Водночас КПІ запрошено приєднатися до нового збору даних для завантаження до рейтингу U-Multirank 2022. З різними структурами університету здійснюється накопичення первинних даних для завантаження на портал рейтингу.

На підставі оприлюдненого 23 вересня рейтингу QS Graduate Employability Rankings 2022 (рейтингу працевлаштування випускників за методикою QS), до якого КПІ увійшов ВПЕРШЕ, проаналізовано позиції КПІ за п’ятьма інтегральними параметрами рейтингу. Робоча група з рейтингів сформувала пропозиції для університетських структур і для факультетів і інститутів: що треба зробити для посилення позицій КПІ в цьому світовому рейтингу. Ці пропозиції направлено керівництву університету і членам ректорату.

Для надання цим пропозиціям характеру управлінських рішень, готується відповідне розпорядження по університету.

5. Інші заходи

У середу, об 11:00 відбудеться вручення сертифікату новому гуртожитку. Над підготовкою заходу працюємо спільно з проректоркою Н.В.Семінською.

М.З.Згуровський
Дякую. Сергію Івановичу, бажано на цьому тижні подати компанії «Baykar Makina» наші пропозиції щодо, по-перше, відкриття спільної лабораторії, і, по-друге, її участі в інноваційній діяльності університету. Щодо лабораторії: це має бути лабораторія зі створення безпілотних літальних апаратів. Вони готові надати нам певне обладнання та інструменти – верстати, комп’ютерні системи для автоматизованого проєктування тощо. Тобто, в нас може з’явитися сучасна лінія зі створення БПЛА – бажано на це орієнтуватися. Щодо інноваційної компоненти, подумайте з Інною Геннадієвною Малюковою, яким міг би бути їхній внесок в інноваційний напрям. Слід зробити це до четверга.

Проректор з адміністративної роботи В. А. Кондратюк

Господарська робота:

- протягом тижня проводили роботу щодо виконання приписів з відповідальними по факультетах/інститутах за стан техногенної та пожежної безпеки. Підготували технічне завдання та будемо оголошувати процедуру закупівлі послуги для встановлення автоматичної пожежної сигналізації в 9-му гуртожитку:

- відремонтували 5 пожежних гідрантів і отримали комплектуючі для пожежних кранів;

- провели робочу нараду по виконанню робіт з благоустрою території за 18, 19, 21, 28-м навчальними корпусами, тобто тими, які стоять вздовж лінії швидкісного трамваю. До середи плануємо завершити на цій території роботи з монтажу інженерних систем. Продовжуємо готувати цю територію для висаджування зелених насаджень, тобто створення тут парку. Пропонуємо 18 жовтня провести масштабну акцію з їх висаджування із залученням до неї студентів, викладачів і працівників університету, передусім з тих факультетів, які працюють у зазначених корпусах;

- продовжували виконувати обстеження об’єктів зі складанням дефектних актів, де необхідно виконати капітальні та поточні ремонтні роботи (9-й та 28-й навчальні корпуси);

- продовжуються роботи з гідроізоляції 14-го та 15-го навчальних корпусів;

- закінчуємо роботи з заміни 180 метрів водопровідної труби до 28-го навчального корпусу;

- закінчили ремонтувати дорожнє покриття вздовж Паркової алеї;

- розпочали роботу зі встановлення пандусу в Науково-технічній бібліотеці. Плануємо цю роботу закінчити впродовж двох тижнів, після чого перейдемо до навчальних корпусів;

- зробили ревізію та прочистили інженерні мережі системи водовідведення перед зимовим періодом;

- за результатами роботи комісії виконуємо поточні ремонтні роботи аудиторного фонду;

- продовжуємо роботи з підсилення фундаменту 12-го навчального корпусу;

- проводимо комплекс заходів спільно з помічниками деканів/директорів факультетів/інститутів щодо дотримання протиепідемічних заходів в університеті та залучення працівників, які забезпечують функціонування та життєдіяльність університету, до вакцинації, а також готуємося до проведення місячника з благоустрою, який розпочнеться 18 жовтня;

- здійснили профілактичний огляд теплових мереж навколо 2, 9, 28-го навчальних корпусів;

- продовжуємо огляд індивідуальних теплових пунктів;

- обговорили та затвердили план заходів з енергозбереження в Центрі фізичного виховання та спорту;

- підготували листи до Вишгородської та Обухівської районних державних адміністрацій щодо відповідних публікацій в місцевих газетах для отримання дозволів на викиди баз відпочинку «Політехнік» та «Сосновий»;

- отримали позитивний лист Департаменту екології Херсонської обласної державної адміністрації про реєстрацію «Звіту про інвентаризацію викидів ОК «Маяк»;

- продовжуємо квартальний моніторинг місць тимчасового зберігання відходів в університеті.

Соціальний напрям:

- протягом тижня плануємо відкрити їдальню в 31-му корпусі, який розташовано на території студмістечка;

- триває робота з надання послуг харчування у СОТ «Політехнік»;

- на цьому тижні засідання тендерного комітету пройшло 30.09.2021, де відбулось обрання та проведення закупівель товарів, робіт, послуг. Велика кількість торгів запускається на виконання затвердженого плану Ради стратегічного розвитку університету;
- згідно із заявками проводимо постачання товарів по підрозділах. Передаються електротовари, ПК, робочі станції, ручний інструмент, моноблоки, ноутбуки, оперативна пам’ять тощо;

- проводиться підготовка документів для продовження договорів оренди у Фонд держмайна;

- триває робота комісії з аудиту приміщень навчальних корпусів №22 та №17;

- проводиться робота із забезпечення впровадження в університеті програми інклюзивного навчання «Освіта без обмежень»;

- триває робота з організації медичного огляду співробітників у 2021 році та формування необхідної документації;

- бази відпочинку «Сосновий» та «Політехнік» працюють у режимі «вихідного дня» та приймають відпочивальників-студентів.

Безпека:

- продовжуємо спільне патрулювання з поліцією та Національною гвардією;

- за попередній тиждень складних правопорушень на території університету виявлено не було;

- продовжуємо розробляти алгоритми реорганізації системи контролю та управління доступом у Центр фізичного виховання та спорту;

- продовжуємо підготовчі роботи для встановлення 26 камер відеоспостереження.

- провели зустріч із новим керівництвом Солом’янського управління поліції головного управління Національної поліції в м. Києві.

М.З.Згуровський
Дякую. Усі перелічені вами питання є важливими, але я хотів би, щоб особливу увагу ви приділили питанню висадження парку. Це справжня подія. Якщо проглянути історичні документи, то можна знайти дуже цікаві свідчення того, як створювався парк уздовж Брест-Литовського проспекту на початку 20-го віку (тобто, нинішнього проспекту Перемоги) – хто з відомих професорів брав у тому участь, як це було організовано. Це історія. Тому і висадження парку вздовж вулиці Борщагівської – це для нас теж історична подія. Вона має бути підготовлена на відповідному рівні. З одного боку, ми все маємо підготувати технічно – планування відповідно до архітектурного проєкту, підготовка саджанців, інструментів, закладення добрив, підготовка води тощо. А з другого – провести роботу з людьми. Я переконаний, що в цьому заході побажають взяти участь багато наших працівників. Звісно, варто запросити до цієї справи і студентів – це був би гарний консолідуючий захід для них, для пробудження в багатьох відчуття приналежності до університетської спільноти та гарних справ.

Н.В.Семінська
Так, тому ми зробимо оголошення про нього, бо ж примушувати ми нікого не можемо і будемо. І я думаю, що буде відгук, адже і торік, і позаторік на подібні акції, тільки в меншому масштабі, студенти зі своїми факультетами охоче виходили. Але, звісно, потрібно, щоб була обмежена кількість студентів – з дотриманням усіх заходів епідемічної безпеки.

М.З.Згуровський
Безумовно, все має бути добровільним. І, певна річ, передусім, бажано, щоб це були студенти тих факультетів, які межують з цією територією – це 8 підрозділів. Підготуйтеся, будь ласка, щоб все було організовано на відповідному рівні. Бо подібних акцій такого масштабу, хіба що 120 років тому, коли закладався наш парк вздовж Брест-Литовського проспекту, більше не було.

Директор департаменту якості освітнього процесу О.А.Жученко

Основні моменти було викладено у доповідях Ю.І.Якименка та А.А.Мельниченка.

М.З.Згуровський
Так, але питання викладення основних даних про стан акредитації освітніх програм для групи університетів-лідерів (15-20 університетів) було б важливим для нас. Щоб ми могли орієнтуватися в тому, як, по-перше, ми працюємо в цьому напрямі, і, по-друге, де ми, можливо, недопрацьовуємо, і на що слід звертати увагу.

Директорка ІМЯО М.М.Перестюк

Доуніверситетська підготовка. У суботу розпочався осінній семестр – слухачі прийшли до аудиторій, також продовжується набір на підготовчі курси. Крім того, триває набір і на адаптаційні курси для першокурсників. На адаптаційні курси зголосилися 50 людей, на курси доуніверситетської підготовки уже є приблизно 500 слухачів.

Центр тестування. На минулому тижні ми розпочали комплексний моніторинг якості залишкових шкільних знань першокурсників. До кінця місяця плануємо охопити весь університет.

Господарська діяльність. Проводимо повну інвентаризацію 24-го і 29-го навчальних корпусів. Готуємося до організації там навчального процесу і до опалювального сезону.

Начальниця департаменту економіки і фінансів університету, головний бухгалтер Л.Г. Субботіна

Виплачено заробітну плату за II половину вересня, також виплатили соціальну стипендію.

Формуємо матеріали до звітності за ІІІ квартал. 12 жовтня ми маємо здати звіт до Казначейства, тому починаємо приймати звітність у структурних підрозділів.

Формуємо штатний розпис з 1 вересня НПП у розрізі кафедр та посад.

Узяли участь у засіданні Ради зі стратегічного розвитку.

Узяли участь у засіданні з експертами НАЗЯВО по акредитації ОПП зі 163 спеціальності.

Спільно з НДЧ, ДУС підготовлено порядок реєстрації госпдоговірних наукових договорів і доведено його до підрозділів.

Проведено аналіз фінансової спроможності Центру фізичного виховання і спорту щодо отримання надходжень від надання платних послуг. При проведенні розрахунків ми брали можливість використання наших залів при їхній завантаженості до 60%. За таких умов надходження від роботи залів можуть складати загалом по ЦФВС 10,2 млн гривень. А нині кошторис по Центру – 4,3 млн гривень. Зокрема, по великому басейну можливі надходження 6,7 млн, а планується 1,5 млн. Тобто, ми маємо великі можливості збільшення надходжень по ЦФВС і над цим обов’язково потрібно працювати.

Провели аналіз штатів навчально-допоміжного персоналу в розрізі інститутів і факультетів, їхньої відповідності нормам співвідношення НДП і НПП, перевірили наявність вакансій по цій категорії, як вони використовуються. Готуємо доповідь з цього питання на засідання бюджетної комісії.

Також провели аналіз використання коштів спеціального фонду на факультетах лінгвістики, соціології і права та Видавничо-поліграфічного інституту. Це було викликано тим, що станом на 1 вересня там були перевитрати коштів по спецфондах. Готуємо доповідь на засідання бюджетної комісії.

Надано МОН інформацію щодо вартості навчання у 2020/2021 та 2021/2022 н.р. у розрізі спеціальностей.

Платежі в Казначействі здійснюються без затримок.

М.З.Згуровський
Дякую. Ви торкнулися роботи Центру фізичного виховання і спорту. Я прошу вас допомогти його новому керівнику в налагодженні нормальної роботи. Ви сказали про потенційні можливості надходжень від діяльності цього комплексу і, зокрема, від його басейну. Потрібно налагодити за участю вашого контрольного відділу систему, вже відпрацьовану в інших відомих спортивних комплексах. Скажімо, в інших басейнах усе прозоро: є розцінки, є порядок оплати абонементів через банк або касу, сторонні відвідувачі все це спокійно роблять, і жодних винятків для когось немає. Ніхто поза цією системою потрапити в басейн не може, Отож і це слід запровадити. Бо те, що ми не добираємо великих сум, свідчить про те, що в нас усе це не організовано як слід або не працює належним чином.

Л.Г.Субботіна
Так, ми зараз над цим працюємо спільно з Вадимом Анатолійовичем і директором ЦФВС.

М.З.Згуровський
Отож давайте ми відпрацюємо цю систему, а потім ви контролюватимете, як вона працює.

Директор студмістечка О.А.Іщенко
Епідемічна ситуація в студмістечку. Про неї вже розповів Юрій Іванович Якименко. Додам лише, що ми забезпечуємо наявність усіх засобів індивідуального захисту і в разі необхідності поповнюємо їх запаси. Вживаємо всіх необхідних протиепідемічних заходів.

Ремонти. Роботи на п’яти об’єктах виконуємо власними силами. З них три об'єкти – це місця загального користування в гуртожитках, ще на двох продовжуємо виконувати роботи з приведення їх у відповідність до пожежних вимог і правил – йдеться про відновлення двох холів - «світлових кишень» у гуртожитках. Окрім того, в 16-му та 18-му гуртожитках підрядні організації встановлюють автоматичну пожежну сигналізацію, а також міняють теплотрасу біля 21-го гуртожитку.

Виконали всі роботи, пов’язані з підготовкою до опалювального сезону, тож студмістечко повністю готово до підключення опалення, коли на це буде надано дозвіл Київтеплоенерго.

Фахівці з соціально-виховної роботи спільно зі співробітниками ДНВР та служби безпеки університету зосереджені на адаптації першо- і другокурсників до життя і навчання в університетському середовищі.

Правопорядок. Грубих порушень правопорядку в студмістечку не зафіксовано.

М.З.Згуровський
Дякую. Пріоритети у вашій роботі ви знаєте, ми їх неодноразово обговорювали. Але нині слід бути особливо уважним і навіть прискіпливим у питаннях дотримання усіх протиепідемічних норм.

Заступниця директорки Науково-технічної бібліотеки М.В.Друченко

Директорка НТБ Оксана Бруй взяла участь у засіданні робочої групі МОН з відкритої науки, де напрацьовуються пропозиції до національного плану з відкритої науки.

Узяли участь в акредитації ОП зі 163 спеціальності і зустрічі з експертами НАЗЯВО.

Сприяння публікаційній активності. Надано 49 консультацій щодо актуалізації профілів авторів в Гугл Академії, Scopus, віддаленого доступу до Scopus, визначення індексу УДК.

Сприяння розвитку видавничих проєктів наукових періодичних видань. Надано 10 консультацій представникам редакцій наукових періодичних видань та оргкомітетів конференцій з питань роботи функціоналу OJS, OCS, рекомендації щодо планування роботи редакції за міжнародними стандартами, відстеження цитування журналів КПІ у БД Scopus та Web of Science.

Триває комплексний аналіз журналів щодо їхньої відповідності міжнародним видавничим стандартам та вимогам БД Scopus/WoS – проаналізовано поточний стан і дано рекомендації журналу «Механіка гіроскопічних систем». Здійснюється верифікація роботи і подальше консультування тих редакцій, які вже отримали результати аналізу.

Здійснено аналіз звітних матеріалів до затвердження Вченою радою 3 журналів.

Проведено зустріч із представниками компанії PlagiatPl щодо умов перевірки студентських робіт у 2022 році.

Проведено онлайн-лекції для студентів 1-го курсу «Основи інформаційної грамотності».

Проведено лекції для 27 груп студентів ІМЗ, ІХФ, ФСП, ФЛ, ІЕЕ, ПБФ (усього 54 лекційні години).

Культурно-освітня робота. Проведено три онлайн-заходи, вісім заходів у приміщенні бібліотеки, п’ять оглядових екскурсій для користувачів.

30.09 до Всеукраїнського дня бібліотек проведено акцію «Таємна книга», флешмоб «Літай, живи з бібліотекою КПІ», зроблено публічний звіт НТБ. Усе це транслювалося Медіалабораторією (https://youtu.be/tvzGdzdsFLg).

Голова ради з питань розвитку університету В. Й. Котовський

Пам’ятник Б.Є.Патону. На наступному тижні планується доставка з Дніпра п’єдесталу. Разом з Вадимом Анатолійовичем плануємо після його отримання одразу ж виконати його монтаж на місці. Щодо художньої частини: форму вже виконано в гипсі і передано ливарникам для відливання статуї в бронзі.

Меморіальні дошки. Академік С.О.Довгий ними займається, ми з ним постйно на зв'язку. Думаю, ми встигнемо і відкриємо одночасно і дошки, і пам'ятник.

М.З.Згуровський
Дякую. Але не забувайте ще про один напрям вашої роботи – оптимізацію розташування
підрозділів університету на наявних у нас площах.

В.Й.Котовський
Ми над цим постійно працюємо. Наступний корпус – це корпус РТФ (№17).

Ю.І.Якименко
Щотижня ми спільно проводимо в цьому напрямі певні заходи.

Директорка департаменту управління справами М. О. Мазур

Повідомляю, що на цьому тижні перший проректор іде у відпустку, яка триватиме до 13 жовтня. Його замінятимуть проректор з адміністративної роботи та директор департаменту якості освітнього процесу (в частині питань акредитації та забезпечення якості освітнього процесу).

Стосовно основної роботи департаменту управління справами. Ми продовжуємо займатися програмою «Кадри». На цьому тижні буде встановлено робочі місця. На час її впровадження відділ кадрів прийматиме відвідувачів і працівників лише після обідньої перерви. В першу половину дня його співробітники будуть зайняті завантаженням інформації в цю програму та її налаштуванням. Це питання узгоджене.

Голова об’єднаного профкому М.О.Безуглий

Поки тепло, ми займаємося організацією різноманітних заходів і поїздок для працівників університету. Решта – поточні справи. На електронні лікарняні листки ми вже перейшли практично повністю.

М.З.Згуровський
Дякую. Я хочу просити вас і Юрія Івановича як співголів комісії з підготовки Колективної угоди і організаторів Конференції трудового колективу не затягувати процес проведення Конференції для затвердження змін до нашого Статуту. Є, звісно, певні процедури, які потребують часу, але їх не слід відкладати, щоб ми вирішили всі формальні питання з дотриманням, звісно, законодавства.

Ю.І.Якименко
На цьому тижні дамо оголошення – воно має бути за 10 днів до Конференції і розгорнемо необхідну підготовку.

М.З.Згуровський
Є ще одне питання до профспілки. Працює комісія з одного трудового спору. Бажано, щоб профспілка виступила гарантом справедливості і захисником тих людей, які на це заслуговують. Бо мені кажуть, що, мовляв, профспілка трохи дистанціюється від цього. Ми чекаємо від вас виконання такої функції – дотримання справедливості і небайдужої участі в розгляді цього питання.

М.О.Безуглий
Ми беремо участь у цих засіданнях. Уже був другий блок обговорення, ми на ньому були присутніми.

М.З.Згуровський
Ну присутні – це одна справа, а друга – це захист людей на основі засад справедливості. Зверніть на цей спір увагу, будь ласка.

Голова профкому студентів Ігор Степанюк

У нас відбулося відкриття оновленого дитячого садочка біля 21-го гуртожитку. Організовували розважальні програми для дітей спільно зі студмістечком.

Організували і провели дві трансляції матчів Ліги чемпіонів.

Проводили Кубок профкому студентів з волейболу на оновленому майданчику біля 5-го гуртожитку. Сьогодні планується провести півфінальні та фінальні матчі і нагородження.

На минулому тижні завдяки нашій співпраці з ФАСК (Футбольна асоціація студентів Києва) отримали можливість організувати для студентів безкоштовне відвідування матчу «Шахтар» - «Динамо».

У суботу провели університетський турнір з пейнтболу. В ньому взяли участь 8 команд. Це відбулося в рамках міжуніверситетського турніру, в якому за тиждень команда ІСЗЗІ захищатиме честь КПІ.

На цьому тижні також плануємо проводити нові спортивні заходи просто неба – доки дозволяє погода і не посилено карантинних заходів.

М.З.Згуровський
Дякую. Ну і чекаємо студентів на висадці парку.

І.Степанюк
Обов’язково.