Засідання ректорату КПІ ім. Ігоря Сікорського від 2 серпня 2021 року

Засідання ректорату відбулося в дистанційному режимі під головуванням ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського М. З. Згуровського.

Перший проректор Ю. І. Якименко

Адміністративно-управлінська робота

Епідемічна ситуація в університеті залишається стабільною. Нових випадків захворювання не зафіксовано. Троє раніше захворілих (курсант, студент, викладач) одужали. Згідно з графіком триває ревакцинація працівників, яка завершується 3 серпня. Таким чином усі охочі працівники КПІ — 2700 осіб — завершують обидва етапи вакцинації. Серед них — 1700 НПП, тобто 65% викладацького складу імунізовано. Для працівників, які з різних причин не вакцинувалися, оголошено додаткову реєстрацію на щеплення вакциною «Модерна».

За дорученням ректора проведено аналіз системи організації й фінансування підготовки аспірантів і розроблено пропозиції для збалансування прав і відповідальності на рівнях інститут / факультет / кафедра.

Комісія з перевірки підготовки підрозділів до навчального року проводить оцінювання стану всіх навчальних приміщень. Визначено перелік аудиторій, що перебувають у незадовільному стані. По кожній з них спільно з адміністративним департаментом і підрозділами визначаються необхідні заходи для зміни ситуації.

Наказом МОН затверджено оновлені Методичні рекомендації щодо проведення конкурсного відбору НПП і укладання контрактів. Розпочато роботу з унесення необхідних змін у відповідні Положення КПІ з урахуванням зазначених рекомендацій.

З МОН погоджено штатний розклад за програмою «Підготовка кадрів».

Прийнятий конференцією трудового колективу і відредагований Статут КПІ їм. Ігоря Сікорського на етапі затвердження проходить остаточне узгодження з юридичним департаментом МОН за участі юристів КПІ.

Інвестиційна комісія розглянула стан завершення робіт у новому гуртожитку й визначила 2 етапи здача об‘єкту. 1-й — поповерхове приймання комісією КПІ всіх кімнат (до 3 серпня).  2-й — оформлення державних актів уведення в експлуатацію (серпень). Укладено  договори про підключення електричних і теплових мереж, оформлюється водопостачання, впорядковується територія.

Приймальна комісія 

Б а к а л а в р а т. 28 липня опубліковано списки рекомендованих на 1-й курс — 4087 осіб — і почалося приймання оригіналів. Напередодні відбулася перевірка готовності всіх відбіркових комісій у 17 корпусах. У перевірці були задіяні всі 3 навчальні департаменти на чолі з їхніми  керівниками. Вчасно були сформовані, надруковані ій передані на факультети інформаційні пакети першокурсників. Активно працює Консультативний центр. Співробітники ДНВР разом зі студентами-волонтерами допомагають вступникам в усіх корпусах. Станом на вечір 1 серпня оригінали доніс 3661 абітурієнт, що становить 90% від рекомендованих. Сьогодні останній день прийому оригіналів документів (до 18:00). 

М а г і с т р а т у р а. Вступники подали 7278 заяв на 1902 бюджетних місця. Вступні випробування проведено з 24 по 30 липня. На сьогодні до 12:00 буде сформовано й опубліковано списки рекомендованих.

Конкурсна ситуація під час вступу до магістратури, що відображає вибір вступниками освітніх програм, є важливим показником для аналізу, оптимізації переліку й удосконалення ОП. Попередній аналіз показує, що по 5 ОП не було ніякого конкурсу; 38 — не мають жодної заяви з інших ЗВО; велика кількість ОНП — 73, що не узгоджується з контингентом наукових магістрів; 12 програм мають по 1 здобувачу. Поряд з іншими показниками ці результати буде враховано під час оновлення переліку ОП.

Акредитація

Опубліковано позитивні висновки експертних груп, що здійснювали акредитацію ОНП зі спеціальностей 123 «Комп‘ютерна інженерія» і 105 «Прикладна фізика і наноматеріали», 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка».

Минулого тижня працювала експертна група з акредитації ОНП за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення». На підсумковій зустрічі експерти відзначили ефективну систему контролю якості освіти, потужний кадровий склад, що інтегрує фахівців 6 кафедр. Серед зауважень — побажання ширше популяризувати власні досягнення.

Окрім цього, експерти, вивчаючи вебсайти, зробили зауваження щодо неетичних оцінок викладачів з боку студентів на неофіційному сайті «Сова». Натомість їм було надано перелік офіційних сайтів, які є репрезентативними й оцінюють роботу викладачів.

На сьогодні тільки за трьома програмами не опубліковано висновків.

М. З. Згуровський

Зараз ми будемо здійснювати першу хвилю зарахування, і на цьому етапі дуже важливо у форматі приймальної комісії скоординувати наші дії. Прошу вас і Анатолія Анатолійовича цього тижня або не пізніше ніж наступного організувати засідання Приймальної комісії. Загалом стан непоганий, але є і перекоси за деякими спеціальностями. Тепер усе це необхідно обговорювати.

Щодо етичних моментів. Від нас не залежать висловлювання студентів на незалежних ресурсах щодо ставлення до викладачів. Але певний діалог ненав’язливо для молодої людини потрібно проводити. Питання в тому, чи нормально для молодої людини принижувати свого вчителя, чи ні. Це питання виховання.

Наталіє Валеріївно, прошу спокійно вести цей діалог, це обговорення. Сам по собі ресурс «Сова» дуже корисний, і він має дуже хороші інструменти. Прекрасна візуалізація, все добре. Але є етичні моменти. Якщо вже НАЗЯВО на це звертає увагу, то це вже виходить за межі як університету і відноситься до сфери виховання молоді.

Проректор з навчальної роботи А. А. Мельниченко

Узяли участь у перевірці відбіркових комісій факультетів / інститутів щодо готовності до приймання оригіналів документів абітурієнтів.

У підрозділах проведено вступні випробування в магістратуру. На окремих спеціальностях, де була конкурсна ситуація, подано декілька апеляцій, які вчасно було розглянуто і апельовано.

Триває робота з підготовки підрозділів до організації освітнього процесу в очному / змішаному форматі з початку 2021/2022 навчального року.

Триває моніторинг стану аудиторного фонду університету щодо його готовності до нового навчального року.

Разом із ДНВР та ІМЯО взяли участь у перемовинах з Мінреінтеграції стосовно навчання здобувачів вищої освіти з ТОТ.

Узгоджено й підготовлено до підпису договір про дуальну освіту з КП «Київтеплоенерго».

Опрацьовано наказ МОН «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо удосконалення освітніх програм, за якими здійснюється підготовка іноземців та осіб без громадянства в закладах вищої освіти України, з урахуванням особливостей їхньої підготовки». Підготовлено й доведено до підрозділів відповідний інформаційний лист.

Розпочато перероблення Порядку надання грифів навчальним виданням з урахуванням досвіду минулого навчального року й оновлених нормативних документів.

Розробляються оновлені вимоги до змісту і структури різних видів навчальних видань.

Взаємодіємо з ДМС щодо подавання даних КПІ для рейтингу U-Multirank.

Здійснюється аналіз готовності підрозділів до підготовки іноземних студентів за відповідними освітніми програмами.

Відділ аспірантури веде активну консультативну роботу зі вступниками й науковими керівниками. Залишилося три тижні до початку додаткових іспитів для тих, у кого немає базової освіти з відповідної спеціальності.

Відділу внутрішнього контролю надано всю необхідну інформацію про надходження коштів від аспірантів, які навчаються за кошти юридичних і фізичних осіб, та про оплату праці науковим керівникам за наукове керівництво аспірантами-контрактниками (громадянами України).

Здійснюється напрацювання змін до Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеню доктора філософії в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Ведеться робота з підготовки до розгляду на засіданні Ради зі стратегічного розвитку програм «Інформатизація університету» й «Оновлення навчально-лабораторної бази».

З компанією «Сіменс» узгоджено план розміщення обладнання.

Триває робота щодо узгодження системи повноважень і відповідальності керівників факультетів / інститутів та інших підрозділів.

Триває робота з підготовки наказів щодо проведення практики магістрів за ОПП.

Працівники польського NREN опрацьовують знайдені у програмному забезпеченні (ПЗ) електронної бібліотеки огріхи й доопрацьовують ПЗ під конкретні мовні (локалізація ПЗ українською мовою).

Триває заповнення «Рейтингу НПП» 2019/2020 та 2020/2021 навчальні роки.

Отримано файли РНП для системи ЕК.

Розпочато створення копії сайту КПІ для актуалізації модулів та апдейту cms.  

Беремо активну участь у зустрічах з експертами з акредитації освітніх програм рівня доктор філософії.

Узяли участь в урочистостях з нагоди складання присяги студентами кафедри військової підготовки.

М. З. Згуровський

Просив би вас підготувати більш обґрунтовані пропозиції щодо дальшого розвитку інформаційного середовища університету. У вас є хороші пропозиції, але для прийняття рішень потрібно мати фінансові й функціональні обґрунтування.

Проректор з навчально-виховної роботи Н. В. Семінська

Профорієнтація

Спільно з представниками Приймальної комісії (ПК) взяли участь у перевірянні відбіркових комісій факультетів / інститутів щодо готовності до приймання оригіналів документів вступників.

З 28 липня розпочалося приймання документів для вступу в КПІ. На Політехнічній облаштовано Консультаційний центр (намет, зона відпочинку, вода, інформаційні матеріали, харчування волонтерів). Робота здійснюється в режимі з 9:00 до 18:00 упродовж шести діб. Загалом залучено до 30 волонтерів (співробітники ДНВР і студенти, навіть ще не зараховані на навчання). Активно проводиться інформаційна підтримка як на території університету, так і в мережі.

Протягом тижня оперативно реагували на запити вступників та їхніх батьків.

На факультетах / в інститутах роздано надрукований інформаційний пакет першокурсника.

З ініціативи ІАТ організовано зустріч з представницею Ispace School, мета якої проведення на базі КПІ Міжнародного конкурсу з робототехніки для школярів (листопад 2021-го). Цей захід розглядаємо як профорієнтаційний. Попередньо обговорили можливі локації та питання інформаційної підтримки з боку КПІ.

Працевлаштування

Спільно з Медіалабораторією відзнято ролики для проєкту «Історії успіху» з представниками компаній ХЛР, «Київтеплоенерго».

29 липня організовано й проведено екскурсію на ТЕЦ-6 для студентів ТЕФ, ММІ та ФЕА. Профорієнтаційний візит пройшов у рамках договору про співпрацю між КПІ та КП «Київтеплоенерго». Медіалабораторія відзняла ролик «Історія успіху» з випускниками на ТЕЦ-6.

26 липня відбулася зустріч з представниками компанії «Школа майбутнього». Обговорено деталі спільних проєктів на наступний навчальний рік.

29 липня відбулася розширена зустріч з представниками компанії ТОВ «АЛТ Україна ЛТД» і ФМФ та ХТФ. Обговорено деталі співпраці, що прописані в договорі.

Здійснюється підготовка до участі у Х Фестивалі інноваційних проєктів  «Sikorsky Challenge 2021: Україна і світ» Триває набір студентів у групу волонтерів. Розроблено й замовлено  футболки, розробляється навігація.

Мобільність

Приймання професора Світлани Чеметової (Svetlana Chemetova) з Політехнічного інституту м. Сетубал на факультеті електроніки за програмою Еразмус+.

Проведено зустріч з головою Національного Еразмус+ Офісу України Світланою Шитіковою. Обговорено перспективи співпраці за умовами нової програми Еразмус+.

Провели перемовини з представниками міжнародного офісу Університету екології та менеджменту (Варшава, Польща).

Навчально-виховна робота

Робота проводиться в штатному режимі. Здійснюється консультативна робота зі студентами щодо поселення до гуртожитків.

Стипендіальне забезпечення

Вносили в картки студентів у базі Мінсоцполітики на подовження виплати соціальної стипендії.

Зведення робочих списків на виплату соціальної стипендії на липень і серпень.

Відвезення нових справ та частини витягів на подовження соціальної стипендії у липні, серпні до УПСЗ і складання додаткових списків на соціальну стипендію на липень, серпень в базі Мінсоцполітики.

Соціальна служба

Узяли участь у перемовинах з Мінреінтеграції спільно з ДООП та ІМЯО.

Триває супровід дітей з ТОТ: спільно із соцпедагогами СМ проведено КПІ квест і щотижневі соціально-психологічні зустрічі з психологом. На 4 серпня заплановано візит представників Мінреінтеграції до КПІ.

Проведено 10 консультацій психологів зі студентами.

Організаційна робота

Провели робочу зустріч з представником ВПІ та проректором В. А. Кондратюком щодо підготовки стіни на вул. Політехнічній і формату проєкту КПІ «Стіна».

Організація та супроводження процесу ревакцинації

На цьому тижні ревакциновано 616 осіб (всього ревакциновано 2250 осіб).

Залишилося ревакцинувати ~370 осіб.  Ревакцинацію планується завершити 4 липня.

Було заплановано провести щеплення для 150 осіб після їх повернення з відпусток. Люди затримуються, тому буде проведено ревакцинацію для 370 осіб.

На щеплення вакциною Moderna після закінчення відпускного періоду за тиждень зареєструвалося 44 особи. Збираються дані про мобільні бригади для підготовки листів вдячності.

М. З. Згуровський

Велика подяка вам і вашому колективу за проведення кампанії з вакцинації для викладачів. Це критично важлива справа. Бажаю успішно завершити кампанію до початку нового навчального року. Участь ДНВР у вступній кампанії дуже важлива, за що також вам дякуємо. Розраховуємо на участь вашої команди у Фестивалі Sikorsky Challenge плюс команда В. А. Пасічника, І. Г. Малюкової. Цей захід ми повинні провести єдиним колективом на високому рівні.

Проректор з наукової роботи В. А. Пасічник

Підготовка до Х Фестивалю інноваційних проєктів Sikorsky Challenge Ukraine 2021

У взаємодії з І. Г. Малюковою деталізовано завдання й відповідальні особи за окремі заходи фестивалю. Сформовано сценарій для панелі «Промисловий хайтек і космос». Від учасників фестивалю отримано дані щодо кількості й габаритів експонатів від Ліги оборонних підприємств України, ТОВ «Українська бронетехніка», УОС, УОП і Асоціації виробників озброєння та військової техніки. Загалом 30 експонатів. Підготовлено проєкт розміщення експонатів. Плани розміщення узгоджуємо з учасниками.

Супровід проєктів на конкурс НФДУ

У взаємодії з ДЕФ продовжуємо супровід підготовки проєктів на конкурс НФДУ. Всього заявлено 15 проєктів: 3 соціогуманітарного спрямування, решта — технічні науки. Один проєкт повністю завантажено в систему (ФБМІ). 3 проєкти поки що не відповідають формальним вимогам до керівників. Дедлайн подання проєктів — 12 серпня.

Супровід Космічної програми КПІ ім. Ігоря Сікорського

Триває оформлення виконавців космічних проєктів на договір БФ-01/2021. Минулого тижня після перевірки індивідуальних завдань оформлено ще 11 співробітників. Прийнято роботи й підписано акт прийняття-передання робіт з УДЦР щодо заявки для отримання частот наносупутника PolyITAN-30. 30 липня проведено онлайнову нараду Ради комплексної космічної програми університету. Обговорено питання звітування працівників за договором базового фінансування, закупівель і виконання проєкту. На засіданні звернули увагу керівників груп на необхідність отримати від виконавців письмові звіти за липень 2021-го та передати їхні копії до НДЧ. Звіт керівників груп про виконання завдань за минулий місяць заплановано на 6 серпня.

На виконання рішень Координаційної ради

Співробітники ДІТТ і Рада молодих учених узяли участь у роботі експертної групи НАЗЯВО з акредитації ОНП 3-го рівня 121 «Інженерія програмного забезпечення».

26 липня деканам і їхнім заступникам з наукової роботи розіслано інструкцію з процедури закупівель за науковою тематикою. Інструкцію розроблено спільно з ДЕФ і ДСМ. Вона враховує особливості закупівлі за науковою тематикою, покликана знизити рівень бюрократії (скасовано 4 допоміжні документи). Інструкцію також розміщено на сайті «Наука КПІ».

Спільно з юридичним управлінням доопрацьовано положення й комплект договорів щодо регулювання прав на службові винаходи та корисні моделі. Готується наказ про впровадження цих нормативних документів.

Робота у взаємодії з підрозділами КПІ ім. Ігоря Сікорського

Здійснено тижневий моніторинг тендерних пропозицій системи Prozorro й надіслано до структурних підрозділів 23 з можливих. Отримано згоду на участь у 2 закупівлях від ХТФ.

27 липня відбулася Стратегічна сесія Центру 4.0 КПІ ім. Ігоря Сікорського із залученням представників і керівництва наших партнерів — АППАУ. Основне питання, яке розглядалось в ході засідання, — ініціація команди проєкту #BOWI із залученням представників структурних підрозділів КПІ до завдань проєкту. На засіданні були представлені розробки, дотичні до Індустрії 4.0, фахівців ТЕФ, РТФ, ММІ, ФЕЛ, ФММ, ІПСА, СЦД, а також озвучені результати систематизації напрацювань науковців КПІ у сфері І4.0.

До ДП «Укрпатент» подано 2 заявки на корисні моделі (ІЕЕ, ФЕЛ). Отримано 1 патент на винахід (ПБФ) і 4 патенти на корисні моделі (ІМЗ, ТЕФ, ФЕА). Отримано 1 свідоцтво на авторське право (ПБФ).

Робота із зовнішніми партнерами

Доопрацьовано й унесено зміни до бази даних «Наука в університетах» у Тематичний план НДР та 29 липня відправлено до МОН.

Представники Центру TISC КПІ успішно завершили навчання в Академії ВОІВ за курсом DL-301 «Патенти».

М. З. Згуровський

Наталіє Валеріївно, прошу взяти в роботу організацію мобільності студентів і викладачів в межах України. Усі звикли, що мобільність ефективно здійснюється з закордонними університетами. Але є певний досвід ІПСА для чого я запрошу Н. Д. Панкратову й вас, і ми піднімемо деякі документи десятирічної давності, як це було організовано між КПІ і університетом ім. Гончара з м. Дніпро. Можливо, ми могли б це масштабувати на найкращі наші програми.

Голова Вченої ради М. Ю. Ільченко

Науково-експертна робота постійних комісій Вченої ради університету

Голова Південного наукового центру НАН України й МОН України академік Б. В. Буркинський звернувся до голови Асоціації вищих технічних навчальних закладів України академіка М. З.Згуровського з проханням підтримати рішення Ради Центру стосовно звернення до МОН щодо створення фахової комісії з напрацювання системних пропозицій з удосконалення всієї системи підготовки наукових кадрів. Ідеться про скасування низки наявних вимог до здобувачів наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії) та ініціювання питань щодо удосконалення роботи НАЗЯВО. Комісія з атестації наукових кадрів (В. Б. Струтинський) розпочала розгляд звернення Південного наукового центру.

Рада з космічної програми університету розглянула поточні питання й провела обговорення стану виконання проєктів за кошти базового фінансування науки університету.

Проректор з міжнародного співробітництва С. І. Сидоренко

Робота з посольствами іноземних держав в Україні й з посольствами України за кордоном

На звітному тижні акцент у роботі з посольствами іноземних держав в Україні зроблено на їх інформуванні й запрошенні до заходів ювілейного, Х Фестивалю інноваційних проєктів  «Sikorsky Challenge 2021: Україна і світ».

Працювали з посольствами Японії, Туреччини, Аргентини, Швеції, Франції, Польщі та іншими. Загалом  інформаційною роботою охоплено близько 60 дипломатичних представництв іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні.

Наступний крок — індивідуальна робота з тими, хто планує брати участь у роботі фестивалю.

З ініціативи Посольства Республіки Узбекистан в Україні й Надзвичайного і Повноважного Посла пана Алішера Анваровича Курманова готуємо до підписання Угоду про співробітництво в інноваційній сфері з Ташкентським хіміко-технологічним інститутом.

Делегація Ташкентського хіміко-технологічного інституту заявила про наміри взяти участь в офіційних заходах Фестивалю.

Щодо звернення КПІ до МАГАТЕ про відкриття в КПІ нової магістерської програми «Зняття АЕС з експлуатації». Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні підтвердило готовність з боку МАГАТЕ надати сприяння у відкритті в КПІ нової магістерської програми.

На звернення Посла України в Республіці Кіпр Руслана Німчинського започатковується співпраця з Університетом Кіпру.

Робота координаційної ради з питань набору іноземних громадян на навчання в КПІ

На основі аналізу пропозицій деканів факультетів, директорів інститутів, які були висловлені на зустрічах з керівництвом університету в липні 2021 року, готується план заходів, які мають усунути недоліки в роботі з набору іноземних громадян і під час їх навчання в КПІ.

На першому місці — завдання з адекватного представлення в англомовному інформаційному просторі всіх (понад 300) освітніх програм кафедр університету.

Характеристики ходу вступної кампанії станом на 30 липня 2021-го:

  • зараховано (враховувались ті студенти, які вже підписали контракти та заплатили за навчання) 66 іноземців;
  • підготовлено 153 запрошення на навчання в КПІ;
  • загалом надійшло 417 звернень щодо вступу до університету.

За результатами робочої зустрічі в МОН з питань запуску Єдиної міжвідомчої інформаційної системи щодо набору іноземців та осіб без громадянства на навчання до закладів вищої освіти України почали створення в КПІ відповідного кластера цієї інформаційної системи.

Міжнародна проєктно-грантова діяльність

За участі проректорів В. А. Пасічника, А. А. Мельниченка, Н. В. Семінської, С. І. Сидоренка та за координації першого проректора Ю. І. Якименка в межах виділеної штатної чисельності створюється міждепартаментська група англомовних консультантів у кількості 5–7 осіб, які мають досвід підготовки проєктів до міжнародних проєктно-грантових програм. Цей крок має збільшити обсяг проєктних пропозицій, що будуть подавати кафедри до міжнародних проєктно-грантових програм.

Розпочато написання проєктів на конкурс за грантовою програмою Японії «Кусаноне» (проєкти у сфері людської безпеки). У межах програми надається фінансова допомога неурядовим організаціям, університетам, лікарням, початковим школам, науково-дослідним інститутам та іншим неприбутковим організаціям з метою їхнього розвитку.

Пріоритет надається проєктам у сферах медичної допомоги, спорту, освіти, надання допомоги нужденному прошарку населення, суспільного добробуту і навколишнього середовища.

Особлива увага приділяється проєктам із залучення жінок до суспільно-корисної діяльності.

Почали працювати з підрозділами та зі структурами проректора В. А. Пасічника з питань підготовки проєктних пропозицій для їх подання на конкурс спільних українсько-турецьких науково-дослідних проєктів на 2022/2023 роки, оголошених МОН України та Радою з наукових та технічних досліджень Турецької Республіки (TUBITAK).

Для збільшення кількості проєктних пропозицій від кафедр до європейських проєктно-грантових програм у сфері зеленої енергетики видано розпорядження «Про організацію взаємодії КПІ із Clean Hydrogen Alliance», яким визначено перелік організаторів (учених і співробітників керівних структур університету у сфері міжнародної проєктно-грантової діяльності) для взаємодії з Clean Hydrogen Alliance.

Робота групи із забезпечення позитивної динаміки показників КПІ у світових рейтингах університетів

На виконання рекомендацій ректора робоча група переходить від «роботи зі спостереження» позицій КПІ в рейтингах до цілеспрямованого впливу на ті підрозділи, з показників яких формуються параметри КПІ в рейтингах.

Взаємодіємо із Шанхайським рейтингом щодо опитування 2021 року (так зване опитування GRUP). Система опитування буде закрита 15 серпня 2021 року.

Вчасно, до 30 липня, завантажено дані від КПІ до предметного рейтингу U-Multirank.

Інші заходи

Готується протокольне забезпечення відкриття гуртожитку КПІ на вулиці Олекси Тихого.

М. З. Згуровський

Ми розраховуємо на протокольне супроводження. ДМС має великий досвід, і прошу приділити увагу планування цього протокольного супроводження. Багато різних заходів, багато учасників різного рівня політики, урядовці, великі інвестори, іноземці. Все це бажано спланувати заздалегідь. Прошу вас приділити цьому велику увагу. Ніхто інший, інші підрозділи не мають такого досвіду протокольного супроводження таких масштабних заходів. Що стосується зворотного зв’язку, який ми маємо здійснювати на первинні підрозділи, то це робота не лише вашого департаменту. Це робота перш за все навчального, наукового, вашого та й деяких інших департаментів, а за вами — координація.

Проректор з адміністративної роботи В. А. Кондратюк

Господарська робота 

У гуртожитку №19 студентка ХТФ залишила увімкнену в електромережу мультиварку й поїхала на вихідні додому. Внаслідок цього в суботу вранці в кімнаті відбулося загоряння. Пожежа була ліквідована працівниками ДСНС. Евакуювано з верхніх поверхів 30 студентів. Постраждалих немає. В студмістечку створено комісію, яка проведе перевірку всіх кімнат на предмет наявності сторонніх електричних приладів.

Протягом тижня проводили індивідуальну роботу щодо виконання приписів з відповідальними по факультетах / інститутах за стан пожежної безпеки.

Оформлено акти прийняття-передання об’єктів: навчальний корпус №21, гуртожитки №16, 18 для проведення робіт з капітального ремонту системи пожежної сигналізації та системи управління евакуацією людей.

Завершено роботи з ремонту охоронної та пожежної сигналізації в НТБ.

Укладено договір на закупівлю протипожежного обладнання для здійснення ремонтів автоматичної пожежної сигналізації на об’єктах університету силами пожежної дільниці.

До МОН було подано 2 проєкти — один за напрямом пожежної безпеки, другий — з питань енергозбереження. Перший проєкт пройшов відбір комісією й отримав фінансування у розмірі 6,9 млн грн. Кошти надійдуть до КПІ у серпні 2021-го.

Продовжували виконувати обстеження об‘єктів зі складанням дефектних актів, де необхідно виконати капітальні та поточні ремонтні роботи (18-ий та 30-ий навчальні корпуси).

Провели робочу нараду з виконання робіт з благоустрою території за 18-м і 28-м навчальними корпусами. Продовжуємо вкладати тротуарну плитку на пішохідних доріжках.

Закінчуємо відновлювати благоустрій навколо 6-го корпусу після проведених ремонтних робіт.

Здійснили профілактичний огляд теплових мереж навколо 8, 10, 11, 12-го навчальних корпусів. Триває підготовка до нового опалювального сезону.

Закінчуємо другий покіс трави на території університету та закінчуємо роботи в парковій зоні.

Продовжуємо ремонтні роботи фасаду 23-го навчального корпусу. Виконано 50% робіт. 

Провели робочу зустріч з художником щодо підготовки стіни на вул. Політехнічній.

Розпочали огляд з подальшим ремонтом водостічних систем навколо навчальних корпусів.

Працюємо з помічниками деканів / директорів інститутів за напрямом господарської роботи в частині виконання розпорядження щодо підготовки матеріально-технічної бази університету до нового навчального року.

Продовжуємо готувати технічні завдання згідно з річним планом закупівель за господарським напрямом роботи та оголошувати процедури закупівель на майданчику Prozorro.

Спільно з ДНВР проводимо аудит навчальних площ щодо їхньої готовності до нового навчального року.

Розпочали роботи з перепрограмування й тестового підключення модуля індивідуального теплопункту в 7-му навчальному корпусі, що дозволить відстежувати параметри його роботи в онлайновому режимі.

На постійній основі відбувається пошук доступних зовнішніх фінансових ресурсів для реалізації Програми енергоефективності. Протягом минулого тижня проведено одну робочу нараду з цього приводу з потенційними партнерами та інвесторами.

Продовжуємо роботи з унесення змін до проєкту заміни теплолічильників у 23, 28, 32-му корпусах із залученням компанії «Семпал».

Підготували й надіслали документи для отримання дозволу на спеціальне водокористування для СОТ «Політехнік» з урахуванням останніх зауважень Держводагентства.

Розпочали збір від структурних підрозділів звіту 1-ВТ (відходи) за 2-й квартал.

Розпочали підписання договору для заміни фільтрів очищення води системи в першому корпусі.

Провели спеціальне оброблення поверхонь, з якими найчастіше контактують люди в університеті, дезінфекційними засобами з використанням розпилювальних пристроїв.

Щоденно здійснюємо вологе прибирання в усіх будівлях університету дезінфекційними та хлоровмісними розчинами.

Соціальний напрям

Працює їдальня 32-го корпусу (курсантська). Робота виконується з дотриманням усіх протиепідемічними заходів під час COVID-19, з дотриманням усіх вимог для роботи та обслуговування відвідувачів.

Проводиться активна робота із забезпечення харчуванням на базах відпочинку університету: ОК «Маяк», СОТ «Політехнік», СВСТ «Сосновий». Уживаються додаткові заходи із забезпечення санітарної безпеки харчування у зв’язку з високим температурним режимом в усіх регіонах баз відпочинку.

Минулого тижня пройшло засідання тендерного комітету, де відбулося обрання та проведення закупівель товарів, робіт, послуг на 2021 рік. Виставлено низку процедур на закупівлю програмного забезпечення COMSOL мultiphysics, пластик для  3D-принтера, сервера, система збереження даних, послуги з обстеження зелених насаджень.

Уклали договори на закупівлю лабораторного обладнання, детектори та аналізатори, електрокардіограф 6/12 канальний Heaco ECG600G, послуги з акредитації освітніх програм, апаратне забезпечення.

Згідно із заявками проводимо постачання товарів по підрозділах університету, а саме масок, антисептиків, спецодягу, системних блоків.

Ведеться підготовка документів для подовження договорів оренди у Фонд держмайна.

Проводиться оброблення заяв стосовно оренди приміщень і розподілення площ університету.

Триває робота з організації медичного огляду співробітників, які працюють у шкідливих умовах у 2021 році, та формування необхідної документації.

Здійснюється робота з бронювання путівок на оздоровчий сезон.

Наразі «Сосновий» заповнено на 100%, «Політехнік» на вихідні заповнений на 65%, в будні на 40%, «Маяк» — завантаження 3-ї зміни — 94%.

Безпека

За попередній тиждень складних правопорушень на території університету не було виявлено.

Учора виявлено вживання наркотичних речовин студентами в 10-му гуртожитку. Один зі студентів виявився головою студентської ради 10-го гуртожитку.

Вживали посилені заходи з охорони громадського правопорядку по території університету у зв'язку зі збільшенням кількості абітурієнтів і студентів.

М. З. Згуровський

Прошу привернути увагу керівництва Солом’янської районної держадміністрації до стану на розі вул. Борщагівська і Янгеля. Три тижні тому КПІ вже звертався до райдержадміністрації з цього приводу. До проведення фестивалю залишається менш ніж тиждень, а стан з доріжками, розбитим тротуаром тощо виглядає дуже неприглядно, таке враження ніби після військових дій. Якщо райдержадміністрація не відреагує сьогодні, завтра, ближчими днями, доведеться з ними працювати більш активно.

Директор департаменту якості освіти О. А. Жученко

Минулого тижня завершили виконання плану з акредитації у поточному навчальному році. Остання в цьому навчальному році експертиза завершена. Всі матеріали по всіх програмах підготовлені й передані для подальшого розгляду галузевими експертними радами.

Займаємося плануванням на майбутнє. Готуємося і вдосконалюємо матеріальну базу в питаннях внутрішньої акредитації з метою повноцінного аналізу абсолютно всіх освітніх програм університету для подальшого їх удосконалення.

Начальник департаменту економіки і фінансів університету, головний бухгалтер Л. Г. Субботіна

Виплачено заробітну плату за II половину липня з урахуванням премії за 2-й квартал.

Виплачено соціальну стипендію за липень (перераховано на банківські картки).

Погоджено з МОН штатний розпис з 1 липня за програмою «Підготовка кадрів».

Надано до МОН інформацію за 2019/2021 роки стосовно фінансування студентського самоврядування.

Продовжуємо спільно з НДЧ супроводжувати процес подання заявок на участь у конкурсі НФДУ на 2022/2024 р.

Взяли участь у зустрічі з експертами НАЗЯВО з акредитації ОНП «Інженерія програмного забезпечення».

Платежі, які пролежали в Казначействі з 17 липня, проплачені в повному обсязі.

Розпочалась перевірка цільового використання коштів за навчання аспірантів. Перевіряємо як іноземців, так і українських аспірантів. Термін перевірки — до 6 серпня 2021-го.

Щодо формування програм. Не до кінця сформована програма у В. Й. Котовського.

А. А. Мельниченко сформував програму, що стосується інформатизації та придбання обладнання, і сьогодні вона розглядатиметься.

Брали участь у засіданнях робочих комісій університету.

Директор студмістечка О. А. Іщенко

Щодо ситуації у 19-му гуртожитку, що призвела до загоряння електричного подовжувача. Сьогодні з цього приводу доповідав начальнику районного управління ДСНС в Солом’янському районі м. Києва про перебіг подій в гуртожитку. З боку посадовця ДСНС було відзначено забезпечення гуртожитку всіма необхідними протипожежними засобами, а також було обговорено питання, як уникати подібних випадків надалі.

Окрім цього, було обговорено організаційні питання щодо створених у кожному гуртожитку пожежних дружин, які будуть на постійній основі здійснювати контроль за дотриманням студентами пожежних вимог проживання в гуртожитках.

У студмістечку 5 об’єктів перебувають у стані ремонту (гуртожитки №1, 4, 19, 20, 13).

Щодо будівництва нового гуртожитку. Темпи виконання робіт украй незадовільні. На сьогодні  повністю можна вважати зданими 4,5,6 і 7. Тобто лише 4 поверхи. Недоліки, на які комісія вказує, ліквідуються. Але все це мало би бути завершено. Минулого тижня об’єкт відвідала інвестиційна комісія, з якою всі ці питання обговорювалися.

На території біля нового гуртожитку виконуються роботи з благоустрою.

М. З. Згуровський

Ми з вами мали розмову про те, що вам необхідно провести активну роботу із завідувачами гуртожитків, головами студрад гуртожитків, радою з протипожежних заходів. Ми можемо забезпечити гуртожитки всією необхідною технікою. Але якщо мешканець зсередини підпалює кімнату через свою неуважність, то нічого не допоможе. Це — виховний момент.

Звичайно, кожна людина може помилитися, як і у випадку із загорянням подовжувача, але якщо звертати увагу на те, що від таких помилок можуть постраждати багато інших людей, то студенти будуть більш уважними, більш відповідальними.

Директор науково-технічної бібліотеки О. М. Бруй

Узяли участь в акредитації ОНП «Інженерія програмного забезпечення». 

Поширення результатів наукових досліджень університету у відкритому доступі

Надано 10 консультацій представникам редакцій наукових періодичних видань та оргкомітетів конференцій з питань роботи функціоналу OJS, OCS, рекомендації щодо планування роботи редакції за міжнародними стандартами, відстеження цитування журналів КПІ у БД Scopus та Web of Science.

Триває комплексний аналіз журналів на їх відповідність міжнародним видавничим стандартам і вимогам бази даних Scopus/WoS.

Сприяння публікаційній активності

Надано 12 консультацій з питань актуалізації профілів (Scopus, Google Scholar), визначено  наукометричні показники, рейтинг викладачів та здійснено електронну доставку документів.

Підготовлено список публікацій для С. І. Сидоренка за даними бази даних Scopus, надрукованих в журналах Q1, Q2, за весь період публікаційної активності (відібрано 42 публікації).

Для НДЧ

Складено список по 5 публікаціях у журналах Q1, Q2 за період 2012/2021 рр. для Згуровського М. З., Ільченка М. Ю. та Панкратової Н. Д.

Визначено квартилі журналів за списком публікацій співробітників кафедри обчислювальної техніки згідно з даними JCR (34 джерела).

Відбулась нарада з О. Фіногеновим стосовно верифікації публікацій у рейтингу викладачів у системі e-Campus. Визначено показник SNIP (Scopus) або IF (Web of Science) для журналів і додавання балів викладачам за публікацію згідно з цим показником.

Продовжено роботу зі складання списків нових публікацій за ІІІ квартал 2021 р. за даними БД Scopus. Додано 11 нових статей.

Здійснено моніторинг виконання запитів до служби підтримки Scopus щодо коригування авторських профілів. З’ясовано, що всі запити за попередні тижні виконано (актуалізовано 26 профілів).

Підтримка ElAKPI – відкритого електронного архіву КПІ ім. Ігоря Сікорського

Загалом в ElAKPI станом на 30 липня 2021 р. розміщено 37778 документів

За останній тиждень в ElAKPI розміщено 149 документів, із них шляхом самоархівування — 149.

Надано 11 навчальних консультацій депозиторам.

Зареєстровано Мандат відкритого доступу КПІ ім. Ігоря Сікорського до міжнародного реєстру ROARMAP: National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»  зареєстровано в ROARMAP (The Registry of Open Access Repository Mandates and Policies).

Участь у державних проєктах

Узяли участь у проєкті Національною комісією зі стандартів державної мови.

У межах угоди про співпрацю між Національною комісією зі стандартів державної мови та  Університетом про складання іспитів держслужбовцями з володіння державною мовою на базі бібліотеки:

– функціонують 9 робочих місць (з гарнітурою) для складання іспиту;

– за останній тиждень склали іспит з володіння державною мовою — 90 осіб.

Культурно-освітня робота

Проведено 5 оглядових екскурсій бібліотекою, у т. ч. для іноземців, які приїжджають до університету.

Ревакцинація в приміщенні бібліотеки

На запит ДНВР підтримувалися умови для проведення заходів з ревакцинації — розміщення медичної бригади в залі 1.2 на першому поверсі, місця для реєстрації та очікування відвідувачів в холі на першому поверсі та вестибюлі бібліотеки.

М. З. Згуровський

Дякуємо за організацію пункту вакцинації в бібліотеці.

На сьогодні актуальна проблема — моніторинг індексу цитування публікацій у високорейтингових виданнях наших науковців у розрізі окремих підрозділів і навіть окремих науковців та надання цієї інформації групі, яка вивчає рейтинги світових університетів. Це необхідно для здійснення зворотного зв’язку, заохочуючи найкращих, надаючи поради тим, хто мав би поліпшувати свою діяльність. Поки що є розрив між науковцями, які без зворотного зв’язку це роблять за своїм бажанням, і нашим бажанням покращити положення університету в міжнародних рейтингах. Цей розрив нам потрібно долати.

О. М. Бруй

На постійній основі активно за окремими науковцями ця інформація вже подана до НДЧ і ДМС.

М. З. Згуровський

Треба, щоб ми цю систему налагодили й організували її роботу на постійній основі.

Голова студради університету Ілля Войтик

Щодо ситуації з головою студради 10-го гуртожитку. Ми вважаємо, що така поведінка неприпустима і не є гідною голови студради гуртожитку. Отриману інформацію буде передано голові студради студмістечка про цей випадок і буде вжито необхідних заходів.

Відбувалась взаємодія з волонтерами Приймальної комісії та волонтерами Консультаційного центру.

Проведено екскурсію університетом для абітурієнтів та їхніх батьків.

М. З. Згуровський

Хороша робота з абітурієнтами. Вона дійсно прикрашає університет. За це Велика подяка студраді й усім учасникам.

Голова студентського профкому Ігор Степанюк

Сприяємо роботі відбіркових комісій. Робота у телефонному режимі з абітурієнтами та їхніми батьками. Брали участь у роботі всіх робочих комісій.

Студентка КПІ Олена Дворницька стала чемпіоном КПІ з шахів серед жінок.