Засідання ректорату КПІ ім. Ігоря Сікорського 14 червня 2021 року

Засідання відбулося в дистанційному режимі під головуванням ректора КПІ ім.Ігоря Сікорського М.З.Згуровського. Учасники підбили підсумки минулого тижня і обговорили плани на тиждень, що розпочався.

Перший проректор Ю. І. Якименко

Адміністративно-управлінська робота

Епідемічна ситуація в університеті поліпшується. Минулого тижня нових випадків захворювання не виявлено, одужала 1 особа. Триває вакцинація працівників вакциною Pfizer BioNTech. Станом на 13 червня вакциновано 500 осіб. Сформовано списки працівників, що бажають вакцинуватися, – 2400 осіб. Призначено відповідальних осіб в усіх підрозділах. Заплановано графік щеплень до 25 липня з розрахунку 70 осіб на день. Розподіл підрозділів по датах проведено випадковим чином за допомогою сервісу random.org. Інформацію передано відповідальним особам в підрозділи і продубльовано по лінії профкому. З урахуванням повторних щеплень вакцинацію працівників планується завершити до кінця серпня. Не все залежить від університету. З поставкою вакцини є затримки, що призводить до коригування першого та другого етапів вакцинації.

Підбиваються підсумки навчального року. До бази завантажено оновлені показники роботи підрозділів – профілі кафедр. Формуються обсяги фінансування підрозділів з урахуванням формульної системи.

На кафедрах проводяться обов'язкові звіти НПП про виконання індивідуальних планів і умов контрактів та визначається оцінка їхньої роботи. Відповідно до затверджених «Норм бального оцінювання діяльності НПП» викладачі заповнюють рейтинги в щойно відкритому оновленому модулі  Електронного кампусу. З 10 червня це вже зробили 405 осіб.

Показники рейтингів і результати звітів НПП обов'язково враховуються ЕКК при розгляді конкурсних справ і формуванні умов контрактів. Минулого тижня завершився черговий конкурс на 158 посад НПП, зокрема ЕКК розглянула 22 справи професорів.

Продовжує роботу комісія з аудиту використання приміщень у навчальних корпусах. За  результатами її роботи, з урахуванням структури і контингентів підрозділів, розпочато роботу з оптимізації їх розміщення в навчальних корпусах.

Комісією по контролю за проведенням закупівель розглянуто і затверджено черговий перелік закупівель товарів, робіт, послуг на 2021рік.

Інвестиційна комісія заслухала результати перевірки і звіт підрядника про хід робіт із завершення будівництва гуртожитку. Визначено, що оздоблювальні роботи виконуються за графіком. Визначено також порядок оформлення документів і заходи із своєчасного підключення об'єкту до інженерних мереж.

СЕД. Завершено операції з придбання 83 додаткових ліцензій. Формується штат користувачів, і система «Мегаполіс» готова до роботи у повному обсязі (348 робочих місць), що забезпечує доступ до системи Мегаполіс всіх підрозділів. Підготовлено тендерну документацію на закупівлю програмного забезпечення для підсистеми «Кадри».

Освітній процес

7 червня розпочалась екзаменаційна сесія, що відбувається відповідно до затвердженого розкладу. Реєстрація результатів екзаменів і контроль за їхнім проведенням здійснюється в «Електронному кампусі» (ЕК). Щоденне відвідування Кампусу складає до 8000 студентів і 1200 викладачів. В опитуванні «Викладач очима студентів» взяли участь 3636 студентів.

Продовжується вибір студентами 1-го курсу освітніх програм, за якими вони планують навчатися з 2-го курсу. Вносяться корективи до складу академгруп і формується наказ про закріплення студентів за ОП.

Триває робота з підприємствами-партнерами щодо їхньої участі в підготовці фахівців за узгодженими освітніми програмами шляхом впровадження дуальної освіти. Підготовлено до підписання угоди с ДП «Антонов» та ДТЕК «Київські електромережі».

Завершилось завантаження до електронної бази всіх даних робочих навчальних планів.

Комісія з підготовки до нового навчального року перевіряє готовність навчально-методичного та інформаційного забезпечення і матеріальної бази всіх кафедр.

Приймальна комісія

Завершено реєстрацію вступників до магістратури на ЄВІ, що відбудеться 30 червня.

Продовжується прийом документів до аспірантури. Подано 192 заяви.

Визначено розміщення відбіркових комісій в навчальних корпусах. Розпочато підготовку приміщень і технічного забезпечення.

Ведеться підготовка комп’ютерної мережі до завантаження і передачі до ЄДЕБО необхідної інформації і документів.

Акредитація

На минулому тижні працювало одночасно 4 експертних групи НАЗЯВО з акредитації ОНП PhD з математики, біомедичної інженерії, авіоніки та електроніки. На завершальних  зустрічах керівники і члени експертних груп відмітили потужний склад НПП, широкі можливості аспірантів для участі в міжнародних конференціях, академічній мобільності, публікаціях.

Окремо відзначено високий рівень організації забезпечення з боку КПІ роботи експертних груп. Отримано рекомендації, які по кожній ОП враховано.

Нині ми очікуємо на попередні висновки експертних груп за результатами акредитації 5 PhD-програм. Продовжується підготовка до подання наступних ОНП. Минулого тижня  проведено чергову нараду-семінар з гарантами програм.

На цьому тижні подаємо на акредитацію 6 освітніх наукових програм. Просимо представників усіх департаментів взяти активну участь, як це вони робили і досі.

Як суттєвий крок з впровадження європейської акредитації в КПІ слід відмітити отримання Навчальним центром КПІ з підготовки міжнародних інженерів зі зварювання атестації Міжнародного інституту зварювання та ліцензії строком до 2026 року.

М.З. Згуровський

Запитання до вас, Юрію Івановичу, і до Наталії Валеріївни. Чи розроблено графік вакцинації  підрозділів, щоб підрозділ заздалегідь знав, коли його день, і люди могли б готуватися до цього?

Ю.І. Якименко

Так. Є система і графік. Пріоритети надано факультетам, далі йдуть інші підрозділи. Розроблено графік по всіх днях, і його доведено до кожного відповідального на факультеті.

М.З. Згуровський

Чи може звичайний викладач або пересічний співробітник підрозділу, факультету зайти на сайт університету чи факультету і побачити, коли і в який день відбудеться вакцинація його підрозділу?

Ю.І. Якименко

Не його підрозділу, а персонально по списках.

М.З. Згуровський

До мене зверталися викладачі різних факультетів, що вони не мають інформації про дати вакцинації.

Ю.І. Якименко

Те, що ви сказали відповідає дійсності. У нас донедавна ще не було списків. Упродовж п’ятниці та суботи Наталія Валеріївна попередила всіх деканів особисто. Списки передано на кожний факультет. Єдина проблема – вивішувати списки.

М.З. Згуровський

Слід оприлюднити не списки, а графік вакцинування підрозділів, щоб люди могли готуватися до вакцинації з урахуванням їх відряджень, відпусток тощо? Це можна зробити?

Ю.І. Якименко

Усе зроблено, і кожному підрозділу ці дні доведено.

М.З. Згуровський

Можна було б нам, пересічним співробітникам, побачити цей графік на якомусь інформаційному ресурсі?

Н. В. Семінська

Було розроблено гугл-календар з нагадуванням кожному відповідальному про день, коли буде проводитись щеплення. Існує табличка, в якій розписано всі підрозділи. Але все може змінюватись. Наприклад, людина побачила, що у неї вакцинація 23 червня. Але вона не відстежуватиме, що, скажімо, 19 червня не було вакцини і графік було зміщено. А в гугл-календарі це зміщення буде віддзеркалено. Проте, на жаль, не всі співробітники вміють користуватися гугл-календарем. Ми можемо все це розмістити.

М.З. Згуровський

Наталіє Валеріївно, давайте зважимо, що краще – повна відсутність інформації для людей чи все ж таки графік з певною приміткою, що він може коригуватися виходячи з поточних обставин. Припустимо, необхідна кількість вакцини не надійшла до поліклініки. Але хоч якісь орієнтири могли би бути. Коли наші працівники просто нічого не знають, а призначені на факультетах особи ставляться до цього з різним ступенем  відповідальності,  люди  хвилюються. Потрібно впорядкувати цей процес. Довести цю інформацію до людей з попередженням, що графік може коригуватися, і результати коригування теж будуть доводитися до людей – це краще, ніж не давати ніякої інформації. 

Н.В. Семінська

Я згодна. Ми це питання завершили обговорювати на вихідних, тому ще не розміщували.  Нам потрібно порадитися. Зараз члени ректорату могли б висловити свою думку. Вони всі працюють у підрозділах.

М.З. Згуровський

Я буду дуже вдячний. Шановні колеги, чи є якісь думки щодо доцільності розробки такого графіка і його оприлюднення на наших ресурсах?

Я.Ю. Цимбаленко

ФСП один з перших факультетів, хто проходив і продовжує проходити вакцинацію, яку здійснювали відповідно до графіка, тобто було визначено час і місце. Але є складнощі не з нашого боку, а з боку поліклініки, тому що приєднуються якісь інші групи КПІ, залучаються без черги тощо. Але загалом все відбувається достатньо непогано. Проте станом на сьогодні ще є працівники ФСП, які не змогли пройти вакцинацію.

М.З. Згуровський

Яно Юріївно, у мене питання було інше. Зараз викладачі різних факультетів не знають, коли орієнтовно їх підрозділ проходитиме щеплення. До мене зверталися різні люди із запитанням – якою ж є система?  Перемовинами з поліклінікою ми намагаємося займатися. Це само собою. Але моє запитання полягає в тому, чи доцільно розробити і довести до колективу приблизний графік з приміткою, що він може бути скоригований. Адже люди повинні мати можливість планувати свою роботу, відпустки, відрядження тощо? Такий само графік міг би лежати у поліклініці, і ми намагалися б його дотримуватися. Чи це впорядкувало б процес вакцинування?

Ю.І. Якименко

На сьогоднішній день у нас була концепція, щоб кожний факультет такий графік створив сам із зазначенням свого дня, прізвищ працівників і свого часу. І розмістив його у себе на сайті.

М.З. Згуровський

Так, але дати вакцинування підрозділів мають бути скоординовані.

Ю.І. Якименко

Коли день і час факультету зсувається, інформація змінюється. Якщо виставляти всі факультети одночасно, вони не зможуть відстежувати ці зміни. Потрібно, щоб вони могли дивитися тільки на себе: коли вони повинні прийти, в який день і за яким графіком.

Н.В. Семінська

Ми встановлюємо все – дату, кабінет.

М.З. Згуровський

Де можна побачити графік вакцинування підрозділів?

Ю.І. Якименко

На кожному сайті підрозділів вони виставляють свій графік.

М.З. Згуровський

Я мав на увазі послідовність вакцинування окремих підрозділів.

Н.В. Семінська

Ми можемо виставити гугл-календарем і великими літерами написати – можливі зміни, слідкуйте і тримайте зв’язок з відповідальними.

Ю.І. Якименко

Я хотів би на зауваження Яни Юріївни сказати, що з цього понеділка в поліклініці ніхто крім КПІ вакцинуватися не буде.

М.З. Згуровський

Я прошу вас, Наталіє Валеріївно, розробіть наскрізний приблизний графік, узгодьте з підрозділами, зробіть примітку, що він може змінюватися, виходячи з непередбачуваних обставин, і виставте його на всіх інформаційних ресурсах, щоб люди могли орієнтуватись. А те, що відбувається в кожному підрозділі, як формуються списки – це інше питання.

Н.В. Семінська

Я все зрозуміла,  графік є. Його просто слід виставити.

М.З. Згуровський

Дякую Наталіє Валеріївно.

Проректор з навчальної роботи А.А. Мельниченко

Триває робота з супроводження сесії в дистанційному режимі відповідно до розкладу. Розпочинаються випускні іспити для бакалаврів, а також захист бакалаврських робіт, який триватиме упродовж двох тижнів. Усі відомості сформовані в ЕК.

Триває прийом документів до аспірантури у 2021 році. Ведеться постійне консультування потенційних вступників до аспірантури. Організовано роботу з активізації подання документів до аспірантури.

У межах підготовки до акредитації організовано консультування гарантів PhD-програм за спеціальностями 171, 173 та 163 для подання Відомостей про самооцінювання ОП до НАЗЯВО. 

На наступному тижні (орієнтовно 15 червня) на засіданні комісії з наукової та інноваційної діяльності Вченої ради університету планується розгляд кандидатур до вступу до докторантури у 2021 році та підсумків звітування докторантів 2020 року зарахування за перший рік підготовки. Засідання відбудеться в дистанційному режимі.

Розпочалося навчання за третім модулем  у межах програми «Школа професійного розвитку інженерів-конструкторів».

Продовжується аналіз результатів ректорського контролю (співвставлення результатів з балами ЗНО).

Продовжується опитування студентів «Викладач очима студентів» за оновленою методикою.

Здійснено збір та аналіз інформації про стейкхолдерів, які погоджували ОП.

З ФСП підготовлено перші підсумки тестування системи ТОВ «ІНВО ДІДЖИТАЛ». Оформлюються в електронному вигляді зауваження для розробників. Плануємо провести нараду з представниками компанії у вівторок 15 червня.

Здійснено запуск «Рейтингу НПП». Розпочалось заповнення 2019/2020 навчального року, а на наступному тижні – 2020/2021. Виникає багато запитань, тому що норми бального оцінювання було оновлено, у зв’язку з чим щодня надаються відповіді на запитання, вносяться відповідні програмні зміни.

9 червня на ФБМІ і КБІС передано 36 персональних комп’ютерів Intel® Pentium® 4CPU 3.00 GHz  та Intel® Pentium® 4CPU 2.66 GHz.

Підготовлено та передано до відділу закупівель пакети документів на планову закупівлю ліцензійного програмного забезпечення: COMSOL Multiphysics FNL Perpetual – 1 ліцензія, EDU, COMSOL Multiphysics CKL Perpetual, EDU – 1 ліцензія, Microsoft 365 – 200 ліцензій, антивірусне ПЗ EPS на 95 роб. місць на 12 місяців для захисту робочих станцій та файлових серверів – 1 ліцензія (перша черга планової закупівлі в 2021р.), Mathcad Education - University Editional 1 Year (50 pack) – 1 ліцензія.

Проводяться перемовини з компаніями та вивчаються можливості для планової закупівлі академічних ліцензій на ПЗ MathWorks  MATLAB і Simulink.

Розроблено комплект тендерної документації на проведення процедури закупівлі ПЗ системи обліку кадрів. 11 червня на засіданні тендерного комітету прийнято рішення про проведення процедури закупівлі ПЗ системи обліку кадрів на ProZorro.

Опубліковано рейтинги сайтів на сайті Webometrix KPI UA. Ведеться робота з факультетами щодо чистки своїх Google Scholer, на який звертається увага при зовнішньому Webometrix.

Продовжується збір даних про НПП, які зробили внесок у супроводження сайтів та інших публічних мережевих проєктів підрозділів університету. На 11 червня прийнято дані у 50 підрозділів. Продовжується планова актуалізація описів підрозділів на сайті КПІ.

Опубліковано 19-й рейтинг прозорості, який проводився за даними персональних облікових записів викладачів КПІ в  GOOGLE SCHOLAR CITATIONS.

Здійснюється збір вебометричних даних для рейтингів червня.

Узяли участь в засіданні ЕКК, на якому звернули увагу кандидатів  НПП на окремі питання методичного та організаційного забезпечення, на рейтинги, які формуються студентами на основі опитування. Участь в опитуванні взяли близько 4000 студентів. Воно  продовжуватиметься ще два тижні.

Здійснюється вибіркова перевірка силабусів, що розміщені на сайтах кафедр.

Триває перевірка та аналіз документів сертифікаційної програми «Вода та сучасні водні технології» для магістрів зі спеціальності 161.

Узяли участь у зустрічах з експертами НАЗЯВО щодо акредитації трьох ОНП PhD за участю відділу аспірантури, навчально-методичного та навчально-організаційного управління. Експерти традиційно відзначають «Електронний кампус», відзначено також окремі наші сайти, що свідчить про правильність нашого рішення про сертифікацію сайтів підрозділів та інші наші позитивні практики.

Відбулася зустріч з ДТЕК «Регіональні мережі». Рух направлено вже до завершальної стадії – підписання всіх угод і запуску з вересня дуальної освіти на двох підприємствах «ДТЕК Енерго».

М.З. Згуровський

Коли розпочнеться програма дуальної підготовки з ДП «Антонов»? Віталій Анатолійович Пасічник сьогодні братиме участь у заході на цьому підприємстві і, очевидно, про цю програму виникне розмова.

А.А. Мельниченко

Минулого тижня підписано угоду про дуальну освіту. Угода підписана на навчання 17 студентів ММІ. Воно розпочнеться з вересня 2021 року за магістерською програмою на потужностях ДП «Антонов».

М.З. Згуровський

Студенти-випускники бакалаврату цього літа вступають на магістерську програму дуальної підготовки КПІ - ДП «Антонов»?

А.А. Мельниченко

Так. Усі питання погоджено з директором ДП «Антонов».

Проректор з навчально-виховної роботи Н.В. Семінська

Навчально – виховна робота

Триває семестровий контроль - екзамени. Здійснюємо інформаційний супровід .

Для загального користування і зручності доступу студентів створено та підготовлено до оприлюднення на сайті департаменту уніфіковану базу форм документів (заяв, подань, тощо).

Проходять погодження розроблені Положення про куратора і про поселення та проживання в гуртожитках студмістечка.

Проводилася робота з удосконалення процесу супроводження оформлення та видачі документів про наукові ступені, а саме формування додатків до дипломів докторів філософії.

У нас відбувся збій, з’явилися скарги на відділ супроводження документів про освіту. У короткі терміни виправляємо ситуацію, щоби вчасно видавати дипломи докторів філософії.

Стипендіальне забезпечення

Відбулося засідання стипендіальної комісії університету, на якому було розглянуто подання відділу аспірантури щодо призначення/зняття академічних стипендій з аспірантів, подання факультетів/інститутів, а також апеляційні звернення керівників гуртків щодо врахування додаткових балів.

Підготовлено та передано до ДЕФ наказ про компенсацію вартості харчування студентів-сиріт у червні місяці.

Розпочато відбір кандидатів на призначення державних іменних та академічних стипендій.

За запитом Мінсоцполітики готуємо пропозиції щодо вдосконалення законодавства України з питань призначення соціальних стипендій.

Готуємо пропозиції про внесення змін до Правил призначення академічних стипендій в частині врахування додаткових балів.

Мобільність

Національна. Здійснюється підготовка до реалізації проєкту САМ Британської Ради. Задіяно ФЛ, ФСП,ФММ.

Міжнародна. Відбувся візит Люції Арагуез Валенцуели, викладачки з Університету Малаги, яка перебувала за програмою Еразмус+ на ФСП і прочитала низку лекцій майбутнім юристам. Обговорено питання подальшої співпраці за програмами академічної мобільності з Університетом Малаги.

За програмою Еразмус КА-107 на радіотехнічному факультеті відбувається візит проф. Олега Фетісова, представника Чеського технічного університету у Празі. Для продовження співпраці у сфері спільних проєктів на запрошення університету-партнера 3 представники РТФ найближчим часом перебуватимуть у цьому  університеті з робочим візитом.

Проводиться підготовка до вхідної мобільності представників Університету Думлупінар на ІЕЕ та ФЛ.

Профорієнтація

Спільно з Приймальною комісією здійснюється підготовка до інформаційного супроводу вступної кампанії.

Для учасників ТехноАртКПІ проведено екскурсії кампусом університету та вручено нагороди переможцям.

Проведено нараду технічної секції КМАН за участю директора. Обговорено можливості участі школярів та керівників технічної секції у Sikorsky Challenge.

Працевлаштування

Спільно з Медіалабораторією відзнято відеоролики для проєктів «Школа кар’єрного зростання» та «Історії успіху» з представниками ТОВ «Хімлабораторактив» та компанії «Інновер».

Здійснено супровід та підписано Договори про співпрацю з ТОВ «Україна інформ», ТОВ «ВП Смарт-карти Україна», Інститут технічної теплофізики Національної академії наук України.

Проведено  зустріч з представниками компанії «Мінді  Суппорт».

Організовано та проведено розширену зустріч ІЕЕ, ТЕФ, ФЕА, ІХФ з представниками «Київтеплоенерго». Обговорено конкретні кроки взаємодії.

Підготовлено презентацію стану загальноуніверситетської комплексної бази договорів про співпрацю.

Узяли участь у зустрічах з експертами НАЗЯВО щодо акредитації трьох ОП.

Проєкт Мінреінтеграції для дітей з ТОТ та Криму

Представниками підготовчих курсів  підготовлено та відправлено за запитом 4 листи-запрошення з метою подачі документів для вступу на безоплатне навчання на курсах (відділеннях) з підготовки до вступу до державних ЗВО. На прохання Мінреінтеграції прийом документів на підготовчі курси продовжено до 29 червня.

Проректор з наукової роботи В.А. Пасічник

Гарні новини

За результатами розгляду апеляцій конкурсу науково-дослідних проєктів МОН. 2 проєкти (ФЕА, М.Я.Островерхов та ІМЗ, І.В.Смирнов) отримують фінансування на суму 1 млн. 200 тис. грн. На апеляцію подавалося 3 проєкти. На проєкт П.О. Касьянова ми не розраховували, тому що попередня оцінка суттєва відставала від прохідного балу, і ця робота не пройшла.

По базовому фінансуванню КПІ отримав повністю оформлену картку УкрНТІ, у зв’язку з чим  університет має всі підстави отримувати кошти на базове фінансування.

На виконання доручень ректора

Узяли участь у нараді з обговорення питання діяльності ІПОТ, визначено основні напрями його діяльності та відповідальні особи.

У взаємодії з радою Космічної програми КПІ взяли участь у нараді, де розглядались питання виконання проєктів PolyITAN-12U і PolyITAN-30.

Участь у системі закупівель ПроЗорро. Відібрано та надіслано до структурних підрозділів 13 пропозицій. Спільно з НТЦ «Тезис» узяли участь в аукціоні закупівлі по захисту інформації. Не отримали перемогу через високу конкуренцію (8 компаній) та суттєве заниження ціни конкурентами до рівня нижчого собівартості робіт, які можуть виконувати наші фахівці.

На виконання рішень Координаційної ради

Зведено та проаналізовано пропозиції від підрозділів стосовно Положення про наукові школи КПІ ім. Ігоря Сікорського, фінальний варіант якого буде розглянуто цього тижня  на засіданні Комісії з інноваційної та наукової діяльності.

Розроблено проєкт Положення «Про засади видавничої політики КПІ ім. Ігоря Сікорського», який передано для обговорення в редакції наукових видань університету.

Подано заявку на отримання свідоцтва на охорону авторського права. Підготовлено до подання до Укрпатенту заявку на корисну модель та заявку на винахід.

Робота у взаємодії з підрозділами

Триває збір анкет молодих учених, які добираються в секції експертної ради МОН. На даний час подано 11 анкет. Сьогодні завершується збір анкет.

Спільно з ДНВР здійснено підготовку до виставки «Зброя і безпека». Підготовлено та надруковано рекламні матеріали, зібрано експонати від структурних підрозділів (ММІ, РТФ, ІМЗ, ПБФ, ІАТ, ФЕЛ).

У межах вивчення дослідницьких можливостей університету відвідали лабораторії ММІ в 22, 18, 19-му та 1-му корпусах.

Узяли участь у засіданні президії Ради проректорів з наукової роботи, де за дорученням першого заступника міністра освіти і науки М.О.Кизима займалися узагальненням пропозицій наукових секцій МОН, університетів щодо змін до основних документів, що регламентують конкурси МОН. На 18 червня планується повторне засідання, на якому буде ухвалено остаточні версії документів.

Робота із зовнішніми партнерами

Зведено та проаналізовано пропозиції наукових секцій МОН та ЗВО щодо змін до основних документів, які регламентують конкурси МОН, для представлення на засіданні президії Ради проректорів з наукової роботи ЗВО та НУ МОН України.

Рада молодих вчених взяла участь у засіданнях експертних груп з акредитації освітніх програм третього рівня (РhD): 111 «Математика», 163 «Біомедична інженерія», 173 «Авіоніка», 171 «Електроніка».

Голова Вченої ради М. Ю. Ільченко

Науково-експертна робота постійних комісій Вченої ради університету

Комісія з підготовки пропозицій до законодавчих і нормативних документів (С.І.Бевз) та Комісія з наукової та інноваційної діяльності (Я.В.Лінючева) розглянули та підтримали проєкт Закону про внесення змін до бюджетного кодексу України щодо стимулювання інноваційної діяльності бюджетних установ, у т. ч. і в університетах (реєстр. №5529 від 20.05.2021). Мова йде про те, що майнові права на об’єкти інтелектуальної власності після прийняття цього закону будуть представлені в спеціальному фонді й можуть використовуватися у тому числі й для отримання дивідендів прав інтелектуальної власності. Напрацьовані пропозиції своєчасно надіслані МОН України.  

Комісія з наукової та інноваційної діяльності (О.В.Лінючева) опрацювала зміст усіх пропозицій від підрозділів університету щодо проєкту Положення про наукові школи КПІ ім. Ігоря Сікорського. Затвердження цього документа заплановано на Вчену раду 29 червня ц.р.

Комісія з питань етики та академічної доброчесності (О.М.Бруй) розглянула питання стосовно заяви професора Г.В. Ложкіна і листа від голови НАЗЯВО щодо можливого порушення академічної доброчесності працівниками нашого університету. За підсумками розгляду питань на нараді за участю першого проректора Ю.І. Якименка прийнято рішення і адекватну відповідь направлено до НАЗЯВО.

 Поточна робота

Спільно з членами ректорату Ю.І.Якименком, А.А.Мельниченком, і Н.В.Семінською розглянуто питання щодо організації виконання наказу від 12.05.2021 в частині супроводження оформлення та видачі документів про наукові ступені. Є наказ, і його треба виконувати. Наталія Валеріївна оперативно відреагувала на причину затримки видачі документів.

Робота Ради Космічної програми університету

Доопрацьовано текст договору з Українським державним центром радіочастот на надання послуги із розробки заявки із заключним описом супутникової мережі PolyІtan-30 у спеціалізованому програмному забезпеченні Бюро радіозв’язку Міжнародного Союзу телекомунікацій.

Розглянуто стан і проблемні питання виконання проєктів щодо наносупутників PolyІtan-30 і  PolyІtan-12.

Державний політехнічний музей

Вченою радою Державного політехнічного музею спільно з фахівцями ДП «Антонов» підготовлено зміст чергових Наукових читань з циклу «Видатні конструктори України», які присвячено 75-річчю від дня заснування ОКБ Олега Костянтиновича Антонова та 90-річчю від дня народження Генерального конструктора Петра Васильовича Балабуєва. Проведення читань доцільно здійснити на наступному тижні в день офіційної презентації нового експонату ДПМ – літака АН-2 на території скверу Піонерів авіації.

М.З. Згуровський

Коли ми могли б спланувати цей захід?

М.Ю. Ільченко

На цьому тижні може бути зроблено, ми готові на будь-який день.

М.З. Згуровський

Чи готові доповідачі?

М.Ю. Ільченко

Так, доповідачі готові. Ми вже декілька разів переносили цей захід. Доповідачі – це цікаві люди, які працювали з Петром Васильовичем Балабуєвим. Серед них його заступники. Дуже цікава інформація. Читання ми проведемо в режимі онлайн. Звертаємось до Студради з пропозицією приєднатись і послухати дуже цікаву, оригінальну інформацію про діяльність такої геніальної і видатної людини, якою був П.В. Балабуєв. Літаки, які були створені під його керівництвом, – це гордість України.

Проректор з міжнародних зв'язків С. І. Сидоренко

1. Головне за тиждень

1.1. Відбулася зустріч з делегацією Північно-Західного політехнічного університету (Китай), на якій було обговорено питання започаткування діяльності Спільної Українсько-Китайської лабораторії космічних досліджень. Ми наполягаємо, щоб конкретизація співпраці відбувалася через спільні проєкти, за рахунок яких згідно з Концепцією діяльності лабораторії буде придбано обладнання для досліджень і навчального процесу, які проводитимуться на базі спільної лабораторії.

1.2. Надається допомога теплоенергетичному факультету, щоб за підтримки генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі та постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Євгена Цимбалюка відкрити в КПІ нову магістерську програму «Зняття АЕС з експлуатації».

1.3. Відбулася зустріч з міжнародною ініціативною групою бізнесменів на чолі з співвласником компанії Maas Markets Ltd Мауріцо Аскера (Італійська Республіка), яка ініціює встановлення меморіальної дошки видатному фізику,  професору КПІ в період його заснування Г.Г.Де-Метцу на будинку по вул. Гончара 44, де він у Києві проживав. Гостей ознайомили з Великою фізичною аудиторією та іншими фізичними лабораторіями, які були створені проф. Г.Г. Де-Метцем і в яких він викладав у КПІ протягом багатьох років. Домовлено, що ініціативна група буде займатись також і встановленням меморіальної таблички біля Великої фізичної аудиторії в корпусі №1 КПІ. Від КПІ до ініціативної групи увійшли С.І.Сидоренко, Б.І.Дуда, В.В.Ванін, В.Й. Котовський, А.В.Ковтун, В.В.Лазаренко.

Розпочато підготовку відповідних клопотань до КМДА та інших органів влади України. Після зняття жорстких карантинних обмежень відновлюються контакти з Посольствами низки країн. З Послом Республіки Узбекистан Алішером Курмановим уже відбулася розмова щодо поглибленого ознайомлення представників Узбекистану з Інноваційною екосистемою «Sikorsky Challenge» під час однойменного Фестивалю стартапів в КПІ 12-14 серпня. Послу направлено запрошення до участі у фестивалі.

2. Робота з впливовими міжнародними організаціями

2.1. Триває підготовка до віртуального форуму глобальної спільноти 16-17 червня 2021 року з нагоди запуску в світовому онлайн-просторі оновленої Magna Charta Universitatum «Цінності та відповідальність університету: відповідь на майбутні виклики» у форматі відеоконференції. Готуємо участь у заході делегації КПІ, затвердженої у складі А.А. Мельниченка, Н.В. Семінської, С.І. Сидоренка.

2.2. Готуємо участь делегації КПІ у вебінарі 24 червня, напередодні Дня ООН, на тему «Майбутнє дипломатії після COVID-19», який розгляне сучасні виклики та нові перспективи багатосторонньої дипломатії в контексті змін, викликаних пандемією COVID-19.

2.3. Європейський зелений тиждень (EU Green week 2021).  З нагоди Європейського зеленого тижня (EU Green week 2021) готуємо делегацію КПІ до участі у Міжнародній конференції «Пріоритети в новому зеленому курсі ЄС», яка відбудеться 17 червня 2021 року в Інституті права і адміністрації Університету Марії Кюрі-Складовської (Польща). Захід проводиться за сприяння Фонду лідерів перетворень й фінансується з коштів Польсько-американського фонду свободи.

2.4. Співпраця з японськими університетами. На 17 червня готується зустріч керівника Офісу JICA в Україні пана Сугімото Сатоші з президентом Наукового парку «Київська політехніка» Б.В. Андрійцевим та директором В.С. Камаєвим для представлення діяльності Наукового парку «Київська політехніка» та обговорення спільних заходів з розвитку науково-технічної та інноваційної складової в діяльності Українсько-Японського центру.

2.5. Відновлюємо взаємодію з японською компанією Human Resocia Co., Ltd. з питань стажування студентів старших курсів КПІ в організаціях і фірмах Японії.

2.6. Робота із «Українським квартальником» (США). Авторський колектив (у складі А.А. Мельниченка, Н.В. Семінської, М.М. Перестюк, Н.В. Писаревської) завершила роботу над статтями «Винаходи студентів КПІ, які вже помітили в Україні та світі» та «Українські технології в світі» – для видання «Український Квартальник» (США).

3. Робота Координаційної ради з питань набору іноземних громадян на навчання в КПІ

Розпочалася вступна кампанія для іноземних громадян. Усього станом на 11.06.2021 абітурієнти подали 125 заявок на навчання у КПІ, за якими видано 38 запрошень (інші опрацьовуються – очікуються документи, оплата тощо).

4. Активізація  міжнародної  проєктно-грантової  діяльності

4.1. Готуємо делегацію КПІ до участі в European Hydrogen Forum 2021, проведення якого (під головуванням Єврокомісара пана Тієрі Бретона) заплановано на 17-18 червня в Бельгії у формі віртуальної участі. Для підрозділів КПІ, який нещодавно прийнятий до членства в European Clean Hydrogen Alliance, це можливість знайти партнерів у країнах ЄС та розпочати підготовку проєктних пропозицій до конкурсів європейських проєктно-грантових програм, які будуть оголошені вже в поточному році.

4.2. 14 червня розпочинаються тренінги в рамках проєкту «Посилення спроможностей українських державних органів у сфері кібергігієни та кібербезпеки». За проєктом координатори проєктів ОБСЄ в Україні організували загальну професійну (сертифікатну) програму підвищення кваліфікації державних службовців «Тренінг для тренерів з питань кібергігієни». Заняття триватимуть по 2 липня 2021 р. Працюємо спільно з Новіковим О.М. (ФТІ). Надається допомога ФТІ в оформленні грантової угоди з CRDF Global (за проєктом «Тренінг для тренерів з питань кібергігієни») як проєкту міжнародної технічної допомоги (підготовка листа до МОН, консультація та підготовка комплекту документів і т.ін.).

4.3. Європейська комісія у період з 28 червня по 9 липня 2021 року проводить інформаційні дні щодо Рамкової програми з досліджень та інновацій «Горизонт Європа». Залучаємо до участі 172 діючі наукові групи університету.

4.4. У межах програми подвійного диплома студенти КПІ долучаються до Літньої школи Познанської політехніки «Boosing the scientific excellence and innovation capacity of 3D printing methods in pandemic period». Курс націлено на студентів бакалаврату, магістратури та докторантів, які спеціалізуються в механічній інженерії, мехатроніці, біоінженерії, матеріалознавстві.

5. Робота групи по забезпеченню позитивної динаміки показників КПІ в світових рейтингах університетів.

Оприлюднено результати КПІ в рейтингу QS-2022. Рейтинг формується на основі 6 показників. Один із них – Academic Reputation – нам вдалося поліпшити. Це особливо важливо з урахуванням того, що академічна репутація становить 40% методології рейтингу. Таке зростання допомогло покращити сумарний показник університету (16,2 в QS-2022 проти 16,0 QS-2021) і дозволило залишитися йому в групі університетів 701-750. Це відбулося завдяки діям ДМС, які були спрямовані на залучення до академічних експертів міжнародних партнерів КПІ (всього було направлено біля 100 листів-запрошень до участі в експертизі QS). Однак при цьому інші п'ять показників незначно знизилися.

М.З.Згуровський

Сергію Івановичу, але нас має таке зниження хвилювати, адже це показники прямого вимірювання. Якщо показник «Академічна репутація» поліпшився, це добре. Але це експертна оцінка, що має певну частку суб’єктивізму. А от показники прямого вимірювання – цитування і таке інше – погіршилися. Їх незалежно від нас вимірюють зовнішні організації. На ці показники слід звернути увагу. Потрібно знайти відповідь на запитання, чому це відбувається. Тому я прошу вашу групу проаналізувати, в чому тут причина і чому вони  погіршуються порівняно, скажімо, з Харківською політехнікою. В четвер ми проводитимемо засідання Ради стратегічного розвитку, на якій чекаємо від вас і Юрія Івановича цієї інформації. Ми маємо розуміти, в чому причини цього.

С.І. Сидоренко

Ми підготуємо такий аналіз на засідання, Але хочу навести один приклад. Віталій Анатолійович  Пасічник і я розуміємо, що нашим резервом нарощування є збільшення нашої присутності у впливових наукових виданнях 1-го і 2-го квартилей. Ми розробили і спрямували до підрозділів рекомендації щодо цього.  І ще одне: спостерігається величезна різниця між загальною штатною чисельністю викладачів і співробітників та кількістю викладачів і співробітників, чиї наукові праці цитуються. Це потрібно виправляти.

М.З.Згуровський

Зрозуміло. Я б порадив подивився на приклади університетів, де є зростання показників. Скажімо, варто порівняти Харківську політехніку, де є монотонне зростання всіх показників, і Київську політехніку. Зробіть, будь ласка, порівняльний аналіз, щоб ми побачили, чому в нас порівняно з нашими колегами з Харкова відбувається погіршення.

Проректор з адміністративної роботи В. А. Кондратюк

За результатами  виїзної робочої наради під головуванням  першого заступника голови Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації підготували документацію на виконання капітального ремонту вулиці Академіка Янгеля. На цьому тижні планується проведення засідання комісії райдержадміністрації, на якому буде прийматися відповідне рішення. Ми братимемо участь у цьому засіданні. На ньому також розглядатиметься питання продовження роботи по вулиці Борщагівській.

Господарська  робота

 • Підготували пакет документів для участі в конкурсі, який оголосило МОН.
  Цей конкурс проводиться за багатьма напрямами, у тому числі й за напрямом поліпшення стану техногенної та пожежної безпеки в закладах освіти. Загальна сума, що її планується виділити з фонду розвитку міністерства переможцям конкурсу за всіма напрямами, становить 250 млн грн. Ми подаємо пропозиції щодо встановлення автоматичної пожежної сигналізації в 19-му та 20-му гуртожитках і в Центрі культури та мистецтв на загальну суму 18 млн грн. Окрім того, подали документи на конкурс МОН за напрямом енергоефективності та енергозбереження – на утеплення, роботи з ремонту покрівель і на заміну ліхтарів та енергозбереження зони А2 7-го навчального корпусу на загальну суму 10 млн грн;
 • упродовж тижня проводили індивідуальну роботу з відповідальними по факультетах/інститутах за стан пожежної безпеки з питань виконання приписів;
 • закупили і будемо встановлювати протипожежні люки та знаки евакуаційного виходу;
 • продовжували виконувати обстеження 1-го та 4-го навчальних корпусів зі складанням дефектних актів для визначення необхідності виконання капітальних і поточних ремонтних робіт;
 • провели робочу нараду щодо виконання робіт з благоустрою території за 18-м навчальним корпусом. Протягом тижня спланували по території парку 90 тонн родючого ґрунту, висіяли газонну траву. Розробили  проєкт зони відпочинку із тротуарними доріжками;
 • продовжуємо заміну та ремонт теплової мережі між 15-м і 16-м навчальними корпусами і біля 6-го корпусу;
 • здійснили профілактичний огляд теплових мереж навколо 5-го та 35-го навчальних корпусів;
 • закінчили покіс трави по території університету та в паркових зонах. Готуємо обладнання та матеріали до наступного покосу, який розпочнемо наприкінці червня;
 • продовжуємо роботи з планування та благоустрою території за 28-м навчальним корпусом;
 • продовжуємо готувати технічні завдання згідно з річним планом закупівель по господарському напряму роботи та оголошувати процедури закупівель на майданчику ProZorro;
 • спільно з департаментом навчальної роботи продовжуємо проводити аудит навчальних площ щодо їхньої готовності до нового навчального року;
 • виконали роботи з розкріплення шасі нового музейного експонату – літака АН-2 і встановили інформаційну табличку;
 • отримали сертифікат за результатами радіаційного обстеження будівлі нового гуртожитку студмістечка. Працюємо з БТІ, щоб цього тижня отримати також їхні сертифікати і мати можливість готувати пакет документів для введення цього гуртожитку в експлуатацію;
 • підготували технічне завдання та вимоги до макетів для виготовлення табличок природно-заповідного фонду для дубового гаю та університетського парку;
 • продовжуємо щоквартальний моніторинг місць тимчасового зберігання відходів;
 • зібрали  інформацію від структурних підрозділів про необхідність вивезення для утилізації використаних засобів індивідуального захисту.

Соціальний  напрям

 • Підготували матеріали і продукти харчування, які цього тижня буде відправлено на базу відпочинку «Маяк»;
 • складали графіки роботи та алгоритми роботи наших працівників на університетських базах відпочинку та проводили відповідні інструктажі;
 • 11 червня відбулося засідання тендерного комітету. Виставили низку процедур на  закупівлю таких товарів: джерела безперебійного живлення, лаки, фарби та розчинники, кліматична камера 120 літрів ТМТ-9200, мікроскопи;
 • уклали договори на послуги з акредитації освітніх програм, принтери, папір, поточний ремонт пожежної охоронної сигналізації, комп'ютерні комплектуючі, послуги демонтажу/монтажу  та часткового обслуговування кондиціонерів, програмне забезпечення (комп'ютерна програма) системи електронного документообігу;
 • проводиться підготовка документів для подання у Фонд держмайна для продовження договорів оренди;
 • готуємо необхідну інформацію для комісії з акредитації площ університету;
 • продовжується робота з організації цьогорічного медичного огляду співробітників, які працюють у шкідливих умовах,  та формування необхідної документації;
 • спільно з відділом закупівель проводимо роботу щодо організації послуг кронування аварійних дерев біля житлових будинків;
 • проводиться бронювання  путівок на оздоровчий сезон;
 • здійснюється робота та оброблення корпоративних замовлень по базах відпочинку на літній період та організація корпоративних заходів на СОТ «Політехнік», ОК «Маяк», СВСТ «Сосновий»;
 • проведено обробку вогнезахисним розчином дерев’яних конструкцій покрівель будівель СОТ «Політехнік», СВСТ «Сосновий»;
 • проводиться робота з оптимізації роботи, наповнення інформаційних ресурсів департаменту майнових і соціальних питань.

Безпека

 • Спільно з поліцією та Національною гвардією продовжуємо патрулювання території;
 • за минулий тиждень  складних правопорушень на території університету виявлено не було;
 • підготували списки чергових департаменту безпеки для забезпечення правопорядку на університетських базах відпочинку.

Начальник департаменту економіки і фінансів університету, головний  бухгалтер Л. Г. Субботіна

 • Отримано фінансування червня за програмою «Наукова діяльність» у повному розмірі.
 • Платежі в Казначействі здійснюються без затримок.
 • Готуємося до кінця кварталу: аналізуємо наші надходження, відстежуємо використання та виконання нашого кошторису.
 • Нараховано заробітну плату за І половину червня, перерахування на картки заплановано на 15 червня.
 • Нараховуємо академічну та соціальну стипендію за червень.
 • Підготовлено та підписано наказ про індексацію заробітної плати та стипендії у червні.
 • Розраховано та надано до департаменту освітнього процесу місячний фонд оплати праці НПП для розподілу по кафедрах згідно з формулою з 01.09.2021р.
 • Узяли участь у засіданнях 4 акредитаційних комісій для аспірантів.
 • Підготовлено та підписано наказ про перелік платних послуг, які надає університет.
 • Брали участь у засіданнях робочих комісій університету.
 • Готуємо матеріали для банків для участі в зарплатному проєкті. Плануємо після 20 червня провести засідання і визначити банки-переможці, які братимуть участь в обслуговуванні наших студентів. 

Заступник директора студмістечка  В.Л.Ходаківський

 На сьогодні  всі мешканці гуртожитків і співробітники студмістечка здорові. Всі санітарно-епідемічні заходи виконуються в повному обсязі.

На цьому тижні чекаємо на поселення абітурієнтів з тимчасово окупованих територій. Для них підготовлено кімнати в санаторії-профілакторії. Крім того, для супроводження цієї категорії абітурієнтів  закріплено фахівців з соціально-виховної роботи.

Ремонтні роботи в студмістечку виконуються силами служби  експлуатації гуртожитку. Вони проводяться в 6 гуртожитках на 11 об’єктах.

Соціально-виховний напрям. Проводиться інформування студентів з правил пожежної безпеки та попередження захворювання на COVID-19. Також фахівці з соціально-виховної роботи беруть участь у перевірці кімнат, оскільки вже починається виселення студентів на літній період. 

Будівництво нового гуртожитку. Тривають роботи з внутрішнього оздоблення житлових кімнат: наклейка шпалер, фарбування стель, встановлення електричної фурнітури. Місця загального користування вже на 95% обкладені керамічною плиткою. На всіх поверхах встановлено пожежні щити, пожежні двері, клапани системи димовидалення. Встановлюються міжкімнатні двері, монтуються підвісні стелі на трьох поверхах.

 Правопорядок. Упродовж минулого тижня правопорушень у більшості гуртожитків не було, за одним винятком. У гуртожитку №1 працівники Нацполіції зафіксували студентів, які вживали наркотичні речовини. Тривають слідчі дії.

М.З.Згуровський

Дякую.  В’ячеславе Леонідовичу, спільно з Юрієм Івановичем Якименком вам потрібно попрацювати ось над формуванням списків на поселення в  новий гуртожиток, оскільки це потягне за собою переміщення мешканців в інших гуртожитках.

Ю.І.Якименко

Ми вже почали цим займатися. Але зараз іде набір до аспірантури. Він завершується 25 червня. І тоді ми остаточно знатимемо контингент, знатимемо кількість іногородніх і вирішимо ці питання остаточно.  

Директор Науково-технічної бібліотеки О. М. Бруй

Узяли участь у засіданнях акредитаційних комісій освітніх програм PhD за спеціальностями «Математика», «Авіоніка», «Біомедична інженерія», «Електроніка».

Оновлено перелік міжнародних видань, які індексуються в наукометричних базах даних Scopus/Web of Science Core Collection, у яких можна опублікувати результати наукових досліджень за всіма спеціальностями КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Продовжили перевірку профілів авторів КПІ в Google Scholar для https://webometr.kpi.ua/

Проводили дослідження квартильного підходу до преміювання та підготовку пропозицій для оновлення Положення «Про преміювання працівників і здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського за публікації у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science».

Академічна  доброчесність. У нас на розгляді 3 справи, комісія працює.

Сплатили належні за угодою кошти компанії «Unicheck», починаємо розподіляти нові сторінки по підрозділах для забезпечення перевірок академічних текстів на плагіат.

Онлайн-заходи. 8 червня провели лекції «Океан життя» та «Дизайн-мислення для бібліотекарів: ознайомлення з методологією» (для працівників НТБ). 11 червня – лекцію проєкту PostArt «Французька нова хвиля»

Директор департаменту управління справами М. О. Мазур

Чекаємо на рішення тендерного комітету щодо оголошення конкурсу на закупівлю програмного забезпечення для підсистеми «Кадри» та його результатів.

Минулого тижня набрав чинності закон «Про електронні трудові книжки». Ми, загалом, до його впровадження готові, проте чекаємо додаткових роз’яснень від Пенсійного фонду.  Тоді почнемо передавати до нього трудові книжки.

Хочу звернути увагу, що відсьогодні змінюються деякі функціональні обов’язки у двох проректорів – у В.А.Кондратюка та Н.В.Семінської. Зміни полягають у тому, що питання щодо організації зйомок перейшло від Вадима Анатолійовича до Наталії Валеріївни.

В.о. голови Студради КПІ Ілля Войтюк

Студентська рада працює в штатному режимі.  

М.З.Згуровський

Дякую. Наскільки я розумію, ви берете участь в усіх  загальноуніверситетських заходах. Співпраця з ДНВР у вас активна? 

Ілля Войтюк

Ну, поки що активної немає, але ми відкриті до співпраці.

М.З.Згуровський

Добре. Будемо готувати пропозиції.

Голова профкому студентів КПІ Ігор Степанюк

Здебільшого ми займаємося поточними справами. Працюємо над  благоустроєм спортивних майданчиків. Також працюємо з компанією, яка будує новий гуртожиток, щодо реконструкції волейбольних майданчиків – вони підтвердили, що це будуть робити.

Окрім того, працюємо з комісіями з акредитації ОП. Особливих питань до нас з боку експертів немає – наша інформація їх задовольняє.