Засідання ректорату КПІ ім. Ігоря Сікорського 25 травня 2021 року

Засідання відбулося в дистанційному режимі під головуванням ректора КПІ ім.Ігоря Сікорського М.З.Згуровського. На початку засідання він запропонував підбити підсумки минулого тижня та обговорити  плани  на  тиждень, що розпочався.

Перший проректор Ю.І.Якименко

Адміністративно-управлінська робота

Постійно забезпечується дотримання карантину і здійснення протиепідемічних заходів:  режим роботи відповідає умовам адаптивного карантину. Вперше на минулому тижні не виявлено захворілих, одужало 2 особи. На черзі – вакцинація працівників вакциною Comirnaty від PfizerBioNTech, що передбачено для всіх освітян країни. Формуються остаточно уточнені списки тих, хто бажає вакцинуватися. Одночасно, за домовленістю з Солом´янською РДА, планується облаштування пункту вакцинації  мешканців району в нашому університеті. Щотижня Наталія Валеріївна Семінська готуватиме блок інформації щодо ситуації з вакцинацією.

Завершено оформлення та опубліковано затверджений Конференцією трудового колективу Колективний договір з додатками до нього. Ухвалений Конференцією оновлений текст Статуту університету разом з пакетом необхідних документів скеровано до МОН для затвердження.

Згідно з рішенням Вченої ради створено Раду зі стратегічного розвитку університету та затверджено Положення про організацію перспективного планування.

На засіданні бюджетної комісії спільно з комісіями з розвитку та з контролю закупівель узгоджено фінансування і включено до плану тендерних процедур актуальні позапланові закупки і роботи.

Узгоджено і затверджено наказом оновлений перелік платних послуг і порядок їх надання.

Підготовлено і затверджено наказом нову редакцію Плану заходів по запобіганню і протидії корупції в КПІ.

СЕД. Проводяться тендерні процедури із закупівлі додаткових ліцензій, а також закупівлі серверу для підсистеми «Кадри».

Освітній процес

Проводиться підбиття підсумків другого календарного контролю, що завершився 20 травня. Посилення поточного контролю відобразилося на календарному контролі. Викладачі більш відповідально виставляють оцінки та атестацію. Проводиться аналіз результатів.

В «Електронному кампусі» (ЕК) оновлено модуль забезпечення семестрового контролю, який розпочався 24 травня.

Введено в дію затверджені Вченою радою нові освітні, а також 15 сертифікатних програм.

Видано наказ про закріплення освітніх програм і порядок їх вибору студентами першого курсу.

Затверджено Положення про порядок видачі, друку та обліку академічних довідок.

Підписано угоду про участь КПІ в проєкті CRDF щодо перепідготовки і перекваліфікації ветеранів АТО/ООС в галузі кібербезпеки.

Триває проведення студентських предметних олімпіад, серед яких слід особливо виділити представницьку Олімпіаду з електронного урядування, проведення якої  координував А.А.Мельниченко і яка пройшла на високому рівні.

Відбулося перше організаційне засідання новоствореної комісії Методради з питань англомовного викладання в університеті. Зібрано фахівців з досвідом і кваліфікацією. Визначено основні завдання з розширення обсягу і підвищення якості викладання англомовних дисциплін, рівня мовної підготовки випускників, підвищення кваліфікації та проведення сертифікації викладачів випускових кафедр.

Приймальна комісія

Триває реєстрація вступників до магістратури на участь в Єдиному вступному іспиті. Станом на 25 травня зареєстровано 1150 бакалаврів, що складає 45,9% від плану набору. Реєстрація завершується 3 червня. Виявлено суттєву різницю – коли на ФЛ і в ІАТ зареєстровано майже 100% бакалаврів, то на половині факультетів їх менше ніж 50 %. Розсилаються персонально листи всім керівникам підрозділів з повідомленням про реальну ситуацію щодо реєстрації бакалаврів з вимогою вжити термінових заходів для безумовного виконання держзамовлення, яке було сформовано саме за пропозиціями факультетів.

Оформлено документи і подано заявку на участь КПІ в проєкті з організації адаптивних підготовчих курсів для вступників з тимчасово окупованих територій (ТОТ).

Триває прийом документів до аспірантури. Станом на 25 травня подано 33 заяви. Завершення прийому – 26 червня. Процес рухається повільно.

Акредитація

НАЗЯВО прийнято рішення про акредитацію 4-х освітніх програм. Бакалаврська освітня програма з прикладної фізики – це друга програма КПІ, що отримала статус «зразкова».

Услід за PhD-програмами з математики та біотехнології на акредитацію представлено дві наступні – з авіоніки та біоінженерії.

Триває підготовка чергових освітніх програм третього рівня для їх представлення на акредитацію. На минулому тижні проведено дві чергові наради-семінари з гарантами освітніх програм.

Проректор з навчальної роботи А.А. Мельниченко

Інформація про результати роботи протягом минулого тижня:

Здійснюється моніторинг стану підготовки до акредитації ОП «доктор філософії».

Триває робота з технічного супроводження сесії в дистанційному режимі. Щоденний збір результатів атестації здобувачів вищої освіти у період роботи ЕК.

Завершено захисти на ОНП магістерських дисертацій. Проводиться збір результатів роботи екзаменаційних комісій.

Здійснюється робота з планування розкладів занять по вибіркових дисциплінах на осінній семестр. Особливість ситуації – зростає навантаження на аудиторний фонд. В університеті аудиторний фонд розподілено нерівномірно. Загалом по університету аудиторного фонду більше ніж достатньо, але по факультетах є певна нерівномірність. Планується врегулювання цього питання між підрозділами шляхом  надання іншим факультетам можливості проводити заняття, але на певних умовах, наприклад, брати участь у ремонтних роботах.

Взаємодія з компанією ДТЕК. Планується підписання договорів з двома підрозділами цієї компанії: Київські мережі та Київські регіональні мережі. Це будуть дві програми дуальної освіти за 141-ою спеціальністю на ФЕЛ.

Підготовлено заявку для участі у другому циклі програми вдосконалення викладання у вищій освіті України «Ukraine Higher Education Teaching Excellence Programme».

Виконується робота з підготовки статистики для Держспецзв’язку.

З 17 травня по 25 червня поточного року триває прийом документів до аспірантури у 2021 році. Планові показники прийому до аспірантури за державним замовленням на 2021 рік складають 282 місця, у тому числі 243 – очна  (денна) форма, 39 – заочна.

Триває активне постійне консультування потенційних вступників до аспірантури.

На запити факультетів довнесено в ЄДЕБО англомовні назви освітніх програм для замовлення дипломів випускникам за ОП, з яких відбувається останній випуск або випуск поновлених студентів.

Підготовлено та розіслано на факультети та персонально авторам інформацію про рішення Методичної ради щодо надання грифів навчальним виданням.

Продовжується перевірка 15 бакалаврських освітніх програм спеціальностей ТЕФ, ІАТ, ІПСА, ФПМ, ІТС, РТФ, ІЕЕ.

18 травня проведено відеоконференцію з ТОВ «ІНВО ДІДЖИТАЛ» та ФСП, на якій обговорено початок тестування наданого компанією-розробником програмного продукту. Найближчим часом відбудеться зустріч, на якій розглядатимуться можливості чи недоліки окремих сервісів, після чого нам нададуть звіт за результатами тестування.

З наступного тижня планується розпочати опитування студентів в ЕК щодо оцінювання викладачів за весняний семестр. Є сподівання, що кількість опитуваних студентів буде не нижчою, аніж минулого разу (було приблизно 9 тис. студентів).

Для закупівлі ліцензійного ПЗ проводиться оформлення тендерної документації.

Щодо закупівлі пакетів Comsol Multiphisics.  Підготовлено відповідні додатки до тендерної документації,  їх передано до тендерного відділу. 

Щодо закупівлі ліцензій Microsoft Office 365. Підготовлено пакет документів, який на наступному тижні буде передано до тендерного відділу. 

Щодо закупівлі послуг хмарних технологій. Спільно з КПІ-Телеком формуються технічні вимоги для подальшого подання до тендерного відділу.

Виконано верифікацію 2495 профілів науковців за даними Google Scholar. Підготовлено список з 525 профілів з проблемами в оформленні авторства робіт для перевірки НТБ.

Продовжуються роботи з розробки «Рейтингу НПП»:  розроблено механізм внесення даних за поданням департаментів/структур; планується інтеграція 3-го розділу рейтингу (організаційно-виховна робота) до загальної структури.

Відмінною рисою олімпіади з урядового врядування стало розроблення завдань не лише нашими викладачами, але й співробітниками Міністерства інтеграції, цифрової трансформації. А  також те, що олімпіада проходила на платформі Sikorsky.

М.З. Згуровський

Які темпи розвитку платформи Sikorsky за останній рік, за 5 місяців, за пів року?

А.А. Мельниченко

У зв’язку з тим, що сервіс Google Work Space виявився зручнішим, то кількість курсів від початку року до цього періоду зросла майже втричі. По Moodle, починаючи з вересня 2020 р.,  зростання збільшилося вдвічі. Ми маємо приблизно 2000 зареєстрованих курсів, але деякі курси необхідно було прибрати через їхній низький рівень. Ми маємо декілька сотень повноцінних курсів на Moodle і близько тисячі курсів на платформі Sikorsky. Динаміка є  суттєво позитивною. Конкретні цифри буде надано на наступному засіданні ректорату.

Проректор з навчально-виховної роботи Н.В. Семінська

Навчально -виховна робота

З 24 травня на 1–3-му курсах бакалаврату та на 1-му курсі магістратури розпочинається семестровий контроль, а саме захисти курсових проєктів/робіт та отримання заліків (підготовлено інформаційний пост «Навігація по сесії»).

20 травня завершився 2-й календарний контроль (КК).

Проведено порівняльний аналіз з результатами минулого року: атестовано з усіх дисциплін 5672 студенти (39,1 %); наскрізна неатестація з усіх дисциплін – 40 (0,3%); наскрізна неатестація з трьох і більше дисциплін – 1726 (11%). Загалом спостерігається погіршення успішності  порівняно з аналогічним періодом минулого року.  На запланованому засіданні ради з НВР представимо детальний аналіз по факультетах/інститутах. Рішення щодо допуску до складання семестрового контролю приймають кафедри.

21 травня завершено захист звітів з практики. До 26 травня заплановано відрахування тих, хто не захистив звіту з практики.

Завершено захисти магістерських дисертацій за ОНП.  Формуються випускні накази, термін подання – до 25 травня.

18 травня спільно з НТБ (сценарій, модерування, технічна підтримка), Студрадою, НТСА, Профкомом студентів у прямому ефірі проведено відкритий діалог «ДоброЧесність: цінності в щоденних вчинках» (тема – списування, необ’єктивне оцінювання). Діалог тривав понад три години. За цей час обговорено різні кейси від спікерів, ставлення викладачів, необ'єктивне оцінювання та багато іншого.  Особливу увагу приділили проблемам РСО. Обговорення проблем – перший крок на шляху до їх вирішення, а спільними зусиллями ми зможемо подолати будь-які перешкоди на шляху до позитивних змін. Запис заходу поширено в соцмережі.

Підготовлено та передано на погодження Положення про куратора, затверджено порядок замовлення, формування, друку, видачі та обліку академічних довідок.

Супроводження  ДВО

Триває опрацювання заявок факультетів та інститутів на замовлення ДВО бакалаврам (перевірка відповідності спеціальності, освітньої програми, коригування персональних даних студентів в ЄДЕБО, внесення коду УНЗР, РНОКПП, контроль правильності транслітерації імен та прізвищ здобувачів).

Стипендіальне забезпечення

Спільно з ДЕФ виплачено  академічну стипендію за травень.

Відбулося нагородження дипломами стипендіатів Президента України та ім. Ігоря Курчатова: Підготовлено привітальний пост.

Розпочато прийом документів студентів для врахування у рейтингу успішності додаткових балів, який триватиме з 17 по 30 травня. Підготовлено інформацію для статті в мережі Телеграм та спільно з факультетами/інститутами.

Працевлаштування

Здійснено організацію та супроводження 7 вебінарів від компаній-партнерів.    

Спільно з Медіалабораторією відзнято перші ролики для проєкту фільму «Історії успіху випускників КПІ». Перший відгук отримано від компанії Хуавей. Найближчим часом планується зйомка випускників, які працюють в Innoware та PG.

Проведено зустріч представників компанії "Укренерго" та студентів ФЕА. Тема зустрічі – програма стажування в компанії та подальше працевлаштування.

Профорієнтація

17 та 22 травня відбулися два тури Всеукраїнських олімпіад з фізики та математики для вступників на основі повної загальної середньої освіти. Результати опубліковано на сайтах та в соцмережах.

Організовано проведення ТехноАртКПІ (5-6 червня): підготовлено інформаційні блоки експертів, менторів, опис тем, інструкції учасникам. Продовжується робота з партнерами щодо призового фонду заходу (відповіді отримано від Райффазен Банк, «Сільпо»).

Узяли участь у засіданні з представниками МАН та НЕНЦ щодо участі учнівської молоді в Х фестивалі  інноваційних проєктів «Sikorsky Challenge 2021: Україна і світ». За результатами зустрічей розроблено пропозиції. На цьому тижні планується їхнє обговорення.

Спільно з ІМЯО підготовлено та передано до Мінреінтеграції ТОТ пропозиції щодо участі КПІ у відборі на проведення підготовчих адаптаційних курсів для вступників з числа осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Триває підготовка до КПІ-ОПЕН. Прийнято рішення стати партнерами заходу «Хуавей», «Генезис», «Софт Сервер», «Неткрекер». Оформлюємо договори на спонсорську допомогу.

Завершується проведення університетських олімпіад. На цьому тижні заплановано 2 останні. Особливо хочеться відзначити олімпіаду з електронного урядування http://ktpu.kpi.ua/ua/rezultati-olimpiadi/ (ФСП).

Здійснювали заходи, спрямовані на формування громадянських компетентностей здобувачів: проведено онлайн-святкування 15-річчя Всесвітнього дня вишиванки! (конкурс "Вишиванка на карантині", підготовлено інформаційні повідомлення та розроблено рамки у ФБ).

Співробітники департаменту взяли участь у проєкті від КПІмедіа «Кампус».

Академічна мобільність

17-21 травня команда відділу взяла участь в Online International Staff Week. Захід проводився з ініціативи двох університетів-організаторів: Західночеського університету у Пльзені (Чеська Республіка) та Університету прикладних наук Амберг-Вайдену (Федеративна Республіка Німеччина). У тренінгах і воркшопах узяли участь 18 європейських університетів. З університетами-організаторами обговорюються питання майбутньої співпраці.

Вакцинація

Відповідно до Дорожньої карти з проведення масової вакцинації, працівники сфери освіти є пріоритетною групою захисту. На цьому тижні з метою узгодження організаційних питань МОЗ спільно з МОН розробили алгоритм запису працівників сфери освіти на вакцинацію від COVID-19.

Вакцинація співробітників КПІ розпочнеться після отримання КМСП партії вакцини Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech (орієнтовно наприкінці травня).

У зв’язку зі зміною вакцини кількість співробітників, які бажають зробити щеплення, зросла. Тепер здійснюємо оновлення та узгодження списків, інформуємо співробітників про терміни початку вакцинації.

Одночасно за ініціативою Солом'янської РДА планується облаштування на території  університету пункту вакцинації для жителів району, що зареєструвалися через додаток «Дія».

М.З. Згуровський

Чи ви плануєте спільно з Вадимом Анатолійовичем покращення стану приміщення для вакцинації мешканців Солом'янського району?

Н.В. Семінська

Так, плануємо. На минулому тижні разом з В.А.Кондратюком провели огляд приміщення і запланували проведення ремонту.

Проректор з наукової роботи В.А. Пасічник

На виконання доручень ректора

У взаємодії з Радою космічної програми:

20 травня проведено нараду з учасниками космічної програми університету з визначення джерел фінансування для компонентів супутників PolyITAN-12U та  PolyITAN-30. Вирішено першочергово направити на тендерні закупівлі комплектуючих на загальну суму 250 тис. грн.

Проведено нараду з потенційним імпортером комплектуючих до наносупутників щодо умов їх постачання та вартості. Досягнуто попередньої згоди щодо цін та термінів. Розпочато роботу над підготовкою тендерної документації. Роль координатора з цього питання взяв на себе директор ІАТ І.В. Коробко.

21 травня взяли участь у засіданні координаційної ради комплексної космічної програми КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Для старту практичної роботи Інституту передових оборонних технологій формується кадрове забезпечення та джерела фінансування. Першочергове завдання – забезпечення базового фінансування.

Спільно з ректором, ДНВР та І.Г. Малюковою  проведено засідання з представниками Малої академії наук та Національного еколого-натуралістичного центру щодо участі учнівської молоді у Х фестивалі інноваційних проєктів «Sikorsky Challenge 2021: Україна і світ». Отримано згоду представників цих організацій щодо участі у конкурсі, визначено основні завдання щодо імплементації учнівської складової до секцій фестивалю.

До структурних підрозділів надіслано 35 пропозицій щодо можливої участі у закупівлях через майданчик «ПроЗорро». Відповідь щодо такої участі у закупівлі отримано тільки від представників ІЕЕ. Після уточнення ТЗ із замовником прийнято рішення не брати участі через відсутність аналогічних договорів на проведення досліджень, які вимагає замовник. Спільно з представниками ІЕЕ прийнято рішення відслідковувати результати тендерної процедури і, за можливості, запропонувати свої послуги як субпідрядника особі, яка отримає перемогу.

На виконання рішень Координаційної ради

 У взаємодії з комісіями Вченої ради організовуємо і беремо участь у громадському обговоренні проєктів Переліку наукових спеціальностей за галузями наук і Порядку присудження наукового ступеня доктора наук. За Переліком наукових спеціальностей від 14 підрозділів отримано пропозиції для узагальнення і підготовки листа до МОН.

На засіданні Вченої ради 10 травня оголошено про початок громадського обговорення проєкту Положення про наукові школи КПІ ім. Ігоря Сікорського, розробленого на основі Положення авторства Ради проректорів з наукової роботи. Проєкт Положення розіслано усім підрозділам та викладено для громадського обговорення на сайті НДЧ. Термін громадського обговорення – до 30 травня.

19 травня взяли участь і виступили з доповіддю на семінарі «Проєктні горизонти КПІ».

Робота у взаємодії з підрозділами університету

19 травня розглянуто і підтримано пропозиції ФМФ щодо заміни координатора об’єкту національного надбання «Електронний скануючий мікроскоп». Погоджено кандидатуру координатора – С.О.Решетняк.

Розпочали практичну реалізацію програми знайомства з лабораторіями КПІ. 20 травня  проведено огляд дослідницької інфраструктури ІМЗ (корпуси №№ 9, 19, 23).

Роботаі з зовнішніми партнерами

Узяли участь з доповіддю у конференції «Правові засади державного регулювання у сфері трансферу технологій», організованій НДІ Інтелектуальної власності НАПрНУ. Обговорили питання змін до законодавства у сфері трансферу технологій, представили можливості КПІ ім. Ігоря Сікорського за цим напрямом.

М.З. Згуровський

Віталію Анатолійовичу, працюйте з МОН. Для того, щоб ми отримали відповідне фінансування, тепер  буде необхідність щоденної, щогодинної вашої уваги і уваги Михайла  Юхимовича.  

Голова Вченої ради М. Ю. Ільченко

1. Робота постійних комісій Вченої ради університету:

- Комісією з освітньої діяльності (В.І.Тимофєєв), Комісією з наукової та інноваційної діяльності (О.В. Лінючева) та науково-технічною комісією (радою) з розгляду спеціальних питань (С.О.Воронов) у порядку громадського обговорення розглядається проєкт Переліку наукових спеціальностей за галузями науки, розроблений відповідно до статті 42 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Він стосуватиметься присудження наукових ступенів докторів і кандидатів наук. Дуже резонансний документ. До кінця тижня ми маємо завершити підготовку низки пропозицій. Є два підходи до вирішення проблеми. Працюємо з Віталієм Анатолійовичем і постійно перебуваємо в контакті з Миколою Олександровичем Кизимом. Документ дуже відповідальний і його треба зробити якісно. З урахуванням  пропозицій проректора В.А. Пасічника готується лист-обґрунтування щодо доцільності  суттєвого доопрацювання  змісту  проєкту  Переліку.

- Комісією з атестації наукових кадрів (В.Б.Струтинський) в порядку громадського обговорення розглядається проєкт Порядку присудження ступеня доктора наук. Ми повністю підтримуємо проєкт, розроблений  МОН.

2. За участю Ради космічної програми університету розглянуто проєкт представленої до затвердження «Загальнодержавної цільової науково-технічної Космічної програми України на 2021-2025 рр.» та зроблено акценти стосовно участі в ній фахівців КПІ. Визначено 8-10 позицій. Цього достатньо для того, щоб ми могли долучатися до виконання загальнодержавної програми з тими напрацюваннями, які є в університеті.

3. Спільно з проректором В.А. Пасічником успішно виконано завдання ректора щодо термінової та якісної підготовки комплекту документів для виконання університетом завдань перспективного п’ятирічного плану розвитку наукового напряму з технічних наук, зокрема Космічної програми КПІ, за кошти базового фінансування науки згідно КПКВК 2201390. Документи підготовлені якісно і вчасно, у взаємодії з Міністерством. Сподіваємося  на підписання документів на цьому тижні, й університет долучиться до виконання цих робіт.

4. За підсумками засідання Вченої ради 17 травня доопрацьовано проєкт рішення за звітом директора Науково-технічної бібліотеки університету Оксани Миколаївни Бруй з урахуванням пропозицій, висловлених при обговоренні питання.

Проректор з міжнародних зв'язків С. І. Сидоренко

1. Взаємодія з міжнародними партнерами

1.1. Спільно з О.М. Новіковим (ФТІ) підготували та 21 травня на базі КПІ провели зустріч ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського, першого проректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Ільченка та в.о. президента Національного університету «Києво-Могилянська академія» Олександри Гуменної з керівником  проєкту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України» Тімоті Дубелем. Було підписано Меморандум про партнерство цих трьох університетів з USAID Україна.

1.2. Триває підготовка до віртуального форуму глобальної спільноти 16-17 червня 2021 року з нагоди запуску в світовому онлайн-просторі оновленої Magna Charta Universitatum. Підписана від імені КПІ ректором М.З. Згуровським декларація передана до Болонського університету. Отримали підтвердження, що Болонський університет передав документ до депозитарію.

1.3. Спільно з першим проректором Ю.І. Якименком, проректором А.А. Мельниченком,  О.М. Новіковим та І.Г. Малюковою працюємо з текстом Угоди і проєктною пропозицією програми Cyber Security Program Фонду «CRDF Global Ukraine» з перепідготовки та перепрофілізації ветеранів АТО/ООС в галузі кібербезпеки.

1.4. Співпраця з японськими партнерами.

На 27 травня готуємо зустріч керівника Офісу JICA в Україні Сугімото Сатоші з президентом Наукового парку «Київська Політехніка» Б.В. Андрійцевим та директором В.С. Камаєвим для представлення діяльності Наукового парку та обговорення спільних заходів щодо розвитку науково-технічної та інноваційної складової в діяльності Українсько-Японського центру.

Спільно з В.С. Камаєвим працюємо над організацією участі стартапів КПІ в конкурсі українських стартапів для японських інвесторів, який оголосив Український фонд стартапів за підтримки Посольства України в Японії.

1.5.  Працюємо з редактором видання «Український Квартальник»  Ігорем Длябогою, який звернувся до КПІ з пропозицією підготувати статтю до цього видання. Авторський колектив розпочав роботу над розділами «Винаходи студентів КПІ, які вже помітили в Україні та світі» та «Українські технології в світі».

1.6. Після зняття жорстких карантинних обмежень відновлюються контакти з посольствами низки країн. Формується новий план візитів послів і дипломатів Єгипту, Таджикистану, Аргентини, Японії, Ізраїлю, Пакистану.

1.7. Спільно з ДНВР працюємо над листом від Посольства Федеративної Республіки Німеччина, яким пропонується встановити «камінь спотикання» (іменного меморіального знака) Георгію Карловичу Бріфу, який був співробітником КПІ (на той час – Київського індустріального інституту) та загинув у Бабиному Яру. Встановлення такого меморіального знака планується в межах проєкту вшанування пам'яті киян - жертв нацизму «Один камінь, одне життя – 80 каменів спотикання для Києва» до 80-ої річниці трагедії Бабиного Яру.

2. Робота координаційної ради з питань набору іноземних громадян на навчання в КПІ

2.1. У межах роботи з агентськими компаніями, що здійснюють сприяння набору іноземних абітурієнтів на навчання до ЗВО України, почали працювати з компаніями «Education in Ukraine» з Еквадору та Китаю; «Агенція "Море» з Нігерії; «Yassir Abdelmalik» з Судану.

2.2. Завершено роботу з укладання договору на стажування 30 громадян КНР на базі ІМЗ у 2021-2022 роках. Договір підписано з боку КПІ та передано на підпис керівництву компанії «China Ship Scientific Research Center» (Китайська Народна Республіка).

3. Активізація міжнародної проєктно-грантової діяльності

3.1. КПІ долучився до виконання проєкту Британської Ради в Україні «Школа професійного розвитку та педагогічної майстерності». Участь в цій програмі вдосконалення викладання у вищій освіті України допоможе в реалізації Проєкту для підвищення якості викладання та якості освіти загалом. Від КПІ участь у проєкті координують перший проректор Ю.І. Якименко та проректор з навчальної роботи А.А. Мельниченко.

3.2. У межах проєкту «Посилення спроможностей українських державних органів у сфері кібергігієни та кібербезпеки» координатор проєктів ОБСЄ в Україні у співпраці з Українською школою урядування організовує загальну професійну (сертифікатну) програму підвищення кваліфікації державних службовців «Тренінг для тренерів з питань кібергігієни».

Тренінги будуть проводитись у період з 14 червня по 2 липня 2021 р. Працюємо спільно з О.М. Новіковим (ФТІ).

Проректор з адміністративної роботи В. А. Кондратюк

Господарська робота

- Протягом тижня  проводили з відповідальними по факультетах/інститутах за стан пожежної безпеки індивідуальну роботу щодо виконання приписів. Підписали договори на просочування дерев’яних конструкцій вогнетривким розчином на усіх базах відпочинку;

- продовжували обстеження об'єктів зі складанням дефектних актів, де необхідно виконати капітальні та поточні ремонтні роботи (18-й та 20-й навчальні корпуси);

- провели робочу нараду щодо виконання робіт з благоустрою території за 18-м навчальним корпусом. Розпочали заміну вікон на енергозберігаючі в зоні Б;

- розпочали заміну та ремонт теплової мережі між 15-м і 16-м навчальними корпусами;

- організували та провели кронування зелених насаджень у парковій алеї;

- продовжуємо покіс трави на території кампусу і в паркових зонах;

- закінчили виконання робіт спільно з факультетами/інститутами у межах двомісячника з благоустрою;

- провели демонтаж електричних опор, які виведені з експлуатації;

- продовжуємо роботи з відновлення систем димовидалення в гуртожитках та навчальних корпусах університету, з монтажу придбаного спеціального вентиляційного обладнання;

- продовжуємо готувати технічні завдання згідно з річним планом закупівель за господарським напрямом роботи та оголошувати процедури закупівель на майданчику ProZorro;

- спільно з департаментом навчальної роботи продовжуємо проводити аудит навчальних площ щодо їх готовності до нового навчального року;

- продовжуємо працювати над організацією передачі університету нового музейного експонату – літака АН-2. Погодили та затвердили всі документи, які необхідні для транспортування літака;

- отримано погодження нормативного розрахунку водоспоживання та водовідведення об'єктами університету на 2021 рік у Держводагентстві України;

- проведено підготовчу роботу з компанією «Семпал» щодо заміни 16 теплолічильників у корпусах. Заміну розпочато з 25 травня;

- готуємо пакет документів для укладання договору на закупівлю датчиків для дистанційного знімання показів з водолічильників;

- узгоджуємо проєкт наказу про затвердження програми енергоефективності та створення робочих груп по залученню фінансування для реалізації програми і розробки системи віддаленого енергомоніторингу;

- підготували реєстрові карти об’єкта утворення відходів для затвердження в Управлінні екології КМДА;

- продовжуємо розробку звіту про інвентаризацію відходів за 2020 рік;

- зібрали необхідну документацію та підготували проєкт листа для постановки університету на державний облік у галузі охорони атмосферного повітря;

- отримали протокол дослідження гама-випромінювання гармати, встановленої біля музею. Готуємо спільно з ДПМ доповідну. Музей має надати свої пропозиції щодо демонтажу цього джерела незначного випромінювання, і тоді укладатимемо договір зі спеціалізованою компанією про демонтаж приладу;

- продовжуємо роботу з  усунення зазначених у зауваженнях Держводагентства недоліків для повторного подання пакету документів на отримання дозволу на спеціальне водокористування для бази відпочинку «Політехнік».

Соціальний напрям

- Їдальня 1-го корпусу продовжує свою роботу, їдальня 32-го корпусу (курсантська) працює, все організовано з дотриманням протиепідемічних заходів при COVID-19;

- триває робота з організації інфраструктури та підготовки матеріально-технічної бази для забезпечення харчування в ОК «Маяк»;

- 20.05.2021 пройшло засідання тендерного комітету, на якому відбулося обрання та проведення закупівель товарів, робіт, послуг на 2021 рік. Розпочали низку процедур для придбання комп’ютерної техніки, мережевого обладнання, електричних побутових приладів;

- уклали угоди на скануючий електронний мікроскоп, електронні компоненти, чорнила, лабораторний блок живлення, інформаційне обладнання, ремонт техніки, швидкозшивачі та супутнє приладдя, комп'ютерні накопичувачі, стільці, роботи з моніторингу відповідності вимогам акредитації органу з сертифікації метало- та деревообробного обладнання та продукції машинобудування і систем якості (шляхом здійснення нагляду);

- згідно із заявками проводимо постачання товарів підрозділам університету;

- готуємо необхідну інформацію для комісії з акредитації площ університету;

- розпочали прийом та оформлення документів від громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- триває робота з організації медичного огляду співробітників у 2021 році та формування необхідної документації;

- розпочали роботу з бронювання  путівок на оздоровчий сезон 2021 року;

- продовжуємо складання контент-плану та планування майбутніх заходів для залучення відпочивальників на університетські бази відпочинку;

- виконуємо оброблення заявок на здешевлення путівок для співробітників університету;

- здійснили заміну лічильника на СОТ «Політехнік» згідно з проєктом реставрації трансформаторної підстанції;

- у процесі роботи з підписання таких договорів: на вивезення твердих побутових відходів, на аварійно-рятувальне обслуговування, перевірку пожежного гідранта; з санітарно-хімічних та мікробіологічних досліджень для баз відпочинку (ОК «Маяк», СОТ «Політехнік», СВСТ «Сосновий»).

По напрямку безпеки:

Безпека

-  Спільно з поліцією та Національною гвардією продовжуємо патрулювання території;

- за минулий тиждень  складних правопорушень на території університету виявлено не було;

- провели комплекс заходів з оптимізації роботи центрального пульту охоронної сигналізації, окрім того на засіданні технічно-будівельної комісії прийняли рішення щодо перенесення центрального пульту пожежної сигналізації  в це приміщенні, оскільки там організовано цілодобове чергування.

М.З.Згуровський

Прибирання парку КПІ нашими працівниками не на відповідному рівні. За вашими словами, там має працювати 11-15 штатних співробітників. Я особисто дуже рідко бачив, щоби хтось працював у парку. А там потрібно, щоб ці люди щодня з ранку до вечора виконували свою роботу. Парк – це візитівка університету, там буває багато гостей, але через той стан, у якому він перебуває, ми лише втрачаємо  свій авторитет. Прошу вас спільно з Людмилою Григорівною Субботіною підготувати для ознайомлення членами ректорату штатний розпис. Потім слід подивитися, чи дійсно штатні працівники там працюють, а не перепрофільовані на інші роботи. Також важливо знати, яка в них є техніка.  Коли це з’ясуємо, будемо вживати певних заходів.

Ще одне. Біля 18-го корпусу ми дещо затягли роботу із завершенням створення скверу. Я знаю, що ви там плануєте прокласти систему зрошення, але приблизно два тижні ми не рухаємося далі. Потрібно цю роботу закінчувати і переходити до інших робіт. Тим більше, що ми маємо просуватися з облаштуванням паркової зони вздовж вулиці Борщагівської.

Директор ІМЯО М.М.Перестюк   

Доуніверситетська підготовка. Все рухається за планом.

Центр тестування. Надіслали  результати ректорського контролю керівникам підрозділів.

Інформаційно-редакційний відділ. Розпочали оновлення дизайну газет «Світ» і «Київський політехнік». Дизайнери розробили макет ««Київського  політехніка», готується його  наповнення та електронна версія. До такої ж роботи приступає редакція газети «Світ».

Директор Науково-технічної бібліотеки О. М. Бруй

24 травня відбулося засідання комісії з наукових баз даних. Є висока ймовірність, що буде централізовано передплачено ліцензії на Web of Science та Scopus.  Остаточного рішення ще не прийнято. Воно буде оголошене на наступному засіданні. Поки що проводяться перемовини з постачальниками.

17 травня на Вченій раді представлено Реалізацію стратегії Бібліотеки КПІ 2017-2020 рр. та презентовано Стратегію Бібліотеки КПІ 2021-2025 рр.

19.05.2021 р. взяла  участь у вебінарі та дискусії «Відкрита наука: план дій для України».

Розпочато плановий моніторинг профілів дослідників університету в БД Scopus для визначення 5-річного h-індекса та інших наукометричних показників авторів. Станом на 21.05.2021 р. в профілі університету (БД Scopus) 9790 документів, h-індекс 65 (+2 від початку року).

Освітні заходи Бібліотеки КПІ для студентів, викладачів та всіх охочих дослідників: 27 травня з 15:00 до 16:00 –  Бібліографічний менеджер: формування власної бібліотеки та доброчесне використання джерел. Ключові аспекти: основи формування власної бібліотеки джерел на прикладі інструменту EndNote, швидке цитування джерел у тексті, автоматичне формування переліку бібліографічних посилань відповідно до будь-якого з міжнародних стилів.

Академічна  доброчесність. 18 травня спільно з ДНВР, Студрадою, НТСА, Профкомом студентів проведено відкритий діалог «ДоброЧесність: цінності в щоденних вчинках". НТБ забезпечувало сценарій, модерування, технічну підтримку.

Онлайн заходи:

18.05 – онлайн-дискусія «ДоброЧесність: цінності в щоденних вчинках» (83 учасники);

20.05 – онлайн-лекція Володимира Щибрі до Дня вишиванки «Від традиційного вбрання до маркера ідентичності» (95 учасників);

20.05 – онлайн-лекція проєкту Чайний клуб «Чайна культура Японії» (27 учасників);

24.05 – онлайн-лекція з циклу історичних студій «Think about it» – «І це все про нього: Ігор Сікорський». Спікери: краєзнавець Лариса Степашко, краєзнавець та історик Михайло Кальницький, автор книги для дітей «Ігор Сікорський» Олег Промахов, науковці Державного політехнічного музею КПІ та фахівці Бібліотеки КПІ.

Начальник департаменту економіки і фінансів університету, головний бухгалтер Л. Г. Субботіна

Нараховуємо заробітну плату за другу половину травня. Плануємо виплатити 28 травня.

Виплачено академічну стипендію. Соціальна стипендія нарахована, чекаємо на  фінансування.

Отримано фінансування стипендії для молодих вчених.

Проплати в  казначействі проходять без затримок.

До всіх підрозділів через систему «Мегаполіс» довели Аналіз фінансово-господарської діяльності за 2020 рік і Бюджет на 2021 рік.

Продовжуємо готувати та перевіряти документи щодо формування договорів з Фондом досліджень. По підписаних договорах почали надходити кошти. Вже надійшло 10 млн гривень.  Підрозділи почали активно готувати матеріали для проведення закупівель.

Підготували проєкт наказу та Положення про стратегічне планування.

На запит МОН України зробили розрахунок проєкту спеціального фонду на 2022 рік за програмою «Підготовка кадрів» на суму 355,0 млн грн та за програмою «Наукова діяльність» на суму 48,0 млн грн.

Директор студмістечка О. А. Іщенко

Третій тиждень поспіль у студмістечку жодного хворого на COVID-19 співробітника чи мешканця немає.

Ремонтні роботи нині проводяться на 5 об’єктах – у гуртожитках №№ 3, 4, 6, 8 та 20.  Виконуємо  там ремонти власними силами.

За минулий тиждень  правопорушень на території студмістечка не зафіксовано.

Будівництво нового гуртожитку. Розпочато оздоблювання санвузлів керамічною плиткою  з 5-го по 9-й поверхи. З 2-го по 5-й розпочато малярні роботи в житлових кімнатах (фарбування стель та наклейка шпалер). Уже встановлено всі 3 ліфтові кабіни, тепер виконуються пуско-налагоджувальні роботи. Щотижня ми бачимо прогрес у підготовці об’єкту  до здачі в експлуатацію.

Директор департаменту управління справами М. О. Мазур

Передали до МОН для подальшого затвердження прийнятий Конференцією трудового колективу оновлений текст Статуту університету разом з пакетом необхідних документів. Чекаємо на відповідь.

Хочу звернути увагу всіх, хто готує розпорядчі документи та накази: там має бути передбачено погодження головою профкому. Прошу враховувати це і погоджувати проєкти документів відповідним чином – так, як це передбачено пунктом 1.3. Колективного договору, який стосується забезпечення прав і роботи працівників. Якщо виникає питання, чи потрібно якийсь конкретний документ погоджувати з профкомом, звертайтеся і я надам консультацію.

Замовили друк 50 примірників «Кодексу честі». Їх буде передано до НТБ для поширення.

Голова профкому студентів КПІ Ігор Степанюк

Бували  випадки, коли й профком студентів не включали до погодження проєктів документів. Відповідно до Колективного договору, деякі документи ми також маємо обов’язково погоджувати – наприклад,  питання навчання, проживання,  дозвілля студентів тощо.

Робота студентського профкому нині зосереджується на питаннях підготовки до сесії, оздоровчого періоду тощо.

М.З.Згуровський  

Марино Олександрівно, ви знаєте, які накази з ким слід погоджувати. Тому, якщо хтось з адміністрації, готуючи накази, помиляється зі списком погодження, реагуйте і поправляйте.