Засідання ректорату КПІ ім. Ігоря Сікорського 17 травня 2021 року

Засідання відбулося в дистанційному режимі під головуванням ректора КПІ ім.Ігоря Сікорського М.З.Згуровського. На початку засідання він привітав учасників з Днем науки України, який було відзначено 15 травня, і запропонував підбити підсумки роботи впродовж минулого тижня та обговорити  плани  на тиждень, що розпочався.

Перший проректор Ю. І. Якименко

Адміністративно-управлінська робота

Постійно забезпечується контроль за дотриманням умов карантину і здійсненням протиепідемічних заходів.  Режим роботи університету і графік освітнього процесу відновлено відповідно до вимог адаптивного карантину. За останній тиждень захворіло 2 особи (1 працівник і 1 курсант), одужала 1 особа.

Сформовано списки працівників, готових до вакцинації (приблизно 1800 осіб). Очікуємо на постачання чергової партії вакцин до міської студентської поліклініки. Дії КПІ, які були зроблені з випередженням, повністю відповідають порядку вакцинації освітян, опублікованому  МОН.

На авторитетній Міжнародній конференції «Україна у Вашингтоні» 14 травня окрему панель було присвячено екосистемі   «Sikorsky Challenge Ukraine».   Її презентація відкрилася виступом  ректора КПІ Михайла Згуровського і супроводжувалася  представленням успішних проєктів відділень екосистеми з різних регіонів України. Виступ ректора отримав високу оцінку організаторів конференції.

Згідно з рішенням Вченої ради підготовлено проєкт «Положення про стратегічне планування».

На спільному засіданні бюджетної комісії і профільних комісій Вченої ради погоджено оновлений порядок формування і захисту бюджетів підрозділів.

Заповнено базу даних профілів кафедр з урахуванням змін, внесених до оновленої системи показників.

Відбулася робоча нарада в Академії ДТЕК. Досягнуто домовленостей про започаткування спільних програм дуальної освіти з питань енергетики за участю трьох наших підрозділів – ФЕА, ІЕЕ, ТЕФ.

За пропозицією ФБМІ, враховуючи впровадження оновленої системи фізичної підготовки студентів, розроблено і узгоджено Методрадою проєкт рішення про створення об´єднаної кафедри технологій оздоровлення і спорту на базі існуючих двох кафедр: фізичного виховання та спортивного вдосконалення.

Інвестиційна комісія заслухала звіт підрядника про виконання графіка будівництва гуртожитку, завершення якого заплановано на 30 червня 2021 р. Розглянуто та узгоджено плани влаштування інженерних комунікацій і благоустрою прилеглої території.

Освітній процес

Завершили практику студенти 4-го курсу. Продовжується другий календарний контроль для бакалаврів 1-3 курсів і магістрів 1-го року навчання. В «Електронному кампусі» (ЕК) аналізується хід контролю, щоденно  в ньому присутні до 7000 студентів і 700 викладачів.

Завершено проведення чергового ректорського контролю. Результати аналізуються ІМЯО і до кінця цього тижня вони будуть доведені до всіх факультетів та інститутів.

13 травня відбулося засідання Методичної ради, на якому:

- підбито підсумки впровадження модуля «Вибір дисциплін» в системі ЕК. Результат впровадження цього модуля – вибір студентами понад 50000 дисциплін широкого вибору; висловлено серйозні зауваження до низки факультетів, що викликало необхідність вносити близько 1500 змін через низьку виконавчу дисципліну відповідальних на окремих факультетах;

- внесено зміни до Положень про освітні і сертифікатні програми, зокрема введено новий розділ «Про міждисциплінарні програми»;

- ухвалено нові освітні і сертифікатні програми, а також силабуси загальноуніверситетських курсів, надано грифи рукописам навчальних видань.

Проводиться аналіз магістерських ОНП з метою оптимізації їх переліку, скоординованого з  PhD програмами для системного впровадження дворівнево інтегрованих ОНП другого і третього рівнів.

Приймальна комісія

11 травня розпочато реєстрацію вступників до магістратури для участі в Єдиному вступному іспиті. Станом на 16 травня зареєстровано 264 особи. Відбіркові комісії підрозділів проводять і аналізують реєстрацію, що завершиться 3 червня і результати якої визначать максимальну кількість учасників конкурсу до магістратури. На жаль, ці 264 особи складають лише 7 % від запиту, який ми надали МОН на магістерські місця за бюджетом. 7 %  по всьому університету – це недостатньо. Проте ситуація на різних факультетах дуже різниться. Зокрема, в Інституті аерокосмічних технологій на іспит зареєструвалося понад 30% охочих.  Друге місце посідає ФПМ (13%). Далі – ІХФ, ІЕЕ. На ФІОТ зареєструвалося лише 4% бажаючих. Хто не зареєструється на єдиний вступний іспит, уже не будуть абітурієнтами для вступу до магістратури. Цей контингент ми втратимо, якщо мати на увазі, що це наші випускники-бакалаври. Це  неприпустимо.

З 17 травня розпочинається прийом документів на третій (освітньо-науковий) рівень –   до аспірантури.

Акредитація

Останні в цьому році 5 бакалаврських і магістерських ОП, що проходили акредитацію, отримали позитивні висновки ГЕР і очікують затвердження колегії НАЗЯВО. У цьому навчальному році залишаються лише PhD програми.

За результатами внутрішньої акредитації (11 травня) затверджено ОП, які будуть подаватися у цьому навчальному році на акредитацію. На жаль, знято 8 освітніх програм. Тобто, із запланованих 25 зняли 8 через їхню неготовність до акредитації. Тож подаватимемо у цьому навчальному році 17 освітніх програм третього рівня. Дві з них уже подано до НАЗЯВО: Математика (13 травня), Біотехнології та біоінженерія (14 травня).

Затверджено план проходження акредитації ОП на наступний навчальний рік, де подаватиметься 7 магістерських, 6 бакалаврських, інші – PhD програми.

Спільно з комісією Вченої ради підготовлено для скерування до НАЗЯВО зауваження і пропозиції за результатами обговорення проєкту «Положення про порядок акредитації освітніх програм».

М.З. Згуровський

Що планується робити з програмами, знятими з акредитації через їхню неготовність? Якщо вони не готові, то що нам слід вдіяти, щоб вони з часом пройшли акредитацію?

Ю.І. Якименко

Ми якомога довше затягували проведення внутрішньої акредитації PhD-програм,  аж до 13 травня, коли повинні були вже подавати програми на акредитацію.

М.З. Згуровський

Це минуле, а я про майбутнє. Що далі?

Ю.І. Якименко

Максимальну роботу проведено, і тепер всі свої недоліки вони знають. Консультації вони також отримали. Потрібно, щоб вони виправляли всі хиби.  

М.З. Згуровський

Коли наступний проміжний контроль?

О.А. Жученко

По всіх знятих програма визначено недоліки, які в них були. Є плани їхнього усунення, і результати цієї роботи контролюватимуться наприкінці року. На початку наступного навчального року відбудеться остаточний контроль цих освітніх програм.

Проректор з навчальної роботи А.А. Мельниченко

Департамент здійснював підготовку до проведення Методичної ради. На ній розглянуто: питання реалізації вибору студентами дисциплін через програмний модуль «Вибір дисциплін» в системі ЕК, зміни до Положень, що регулюють окремі питання освітнього процесу, ухвалення ОП доктора філософії та сертифікатних програм, кількість яких  порівняно з минулим роком значно збільшилася. Лідером з цього питання є ФЕЛ, кафедра акустики.

Здійснено візит до Академії ДТЕК. Розпочато роботу щодо погодження питань з реалізації програм дуальної освіти. Здійснюється робота щодо погодження протоколу нашої зустрічі з тими завданнями, які обговорено. До 31 травня 2021 р. мають бути підготовлені проєкти угоди про співпрацю і додаткової угоди щодо дуальної освіти.

Ведеться моніторинг реалізації проєкту «Школа професійного розвитку інженерів-конструкторів» для ДК «Укроборонпром». Слід відзначити високу дисциплінованість слухачів з підприємств Укроборонпрому. Заняття триватимуть до липня.

Триває робота над удосконаленням нормативної бази університету. Зокрема, ведеться погодження проєкту Положення про планування та облік педагогічного навантаження викладачів.

Продовжується робота з підготовки англомовних версій нормативних  документів, які регулюють освітній процес. Зокрема, перекладено англійською мовою Положення про порядок проведення практики здобувачів вищої освіти.

З 17 травня по 25 червня поточного року заплановано прийом документів до аспірантури у 2021/2022 навчальному році. Повну інформацію для вступників розміщено на сайті відділу аспірантури та докторантури. Завершено перевірку наявності вступних програм на сайтах інститутів/факультетів, кафедр. Переважну більшість вступних програм оновлено, належним чином оформлено та розмішено на сайтах інститутів/ факультетів та відповідних кафедр.

Завершується робота з розробки розкладів літньої сесії.

Внесено до ЄДЕБО англомовні назви освітніх програм відповідно до наказу №НОН/101/2021 від 05.05.21 (всього 445 – нові ОП і ОП, за якими ще відбувається випуск). Підготовлено проєкт наказу про зміни в перекладі назв ОП.

Підготовлено заявку-проєкт «Школа професійного розвитку та педагогічної майстерності» для участі в програмі Британської ради «Advance Higher Education». Участь у програмі братимуть представники декількох департаментів університету. Керівником проєкту планується Тетяна Желяскова. Проєкт стосується розвитку професійної майстерності НПП, і передусім буде спрямований на молодих викладачів.

Проведено засідання  Експертної ради з навчальних видань.

Тривають роботи з розробки «Рейтингу НПП»:  завершено розробку форм внесення даних (за винятком пунктів, що передбачають внесення за поданням департаментів/структур); розробляється механізм(-и) внесення даних за поданням департаментів/структур; планується інтеграція 3-го розділу рейтингу (орг.-вих.) до загальної структури; планується початок тестування (текст, набір елементів для звітності, функціональні дії з даними, формули розрахунку, пояснення щодо інформації в пунктах тощо). Розпочато тестування нового модуля «Рейтинг НПП» на тестовому сервері для майбутньої реалізації у системі ЕК.

Продовжується розробка АПІ для тестування програмного забезпечення компанії «Леодок».

Відпрацьовується документація щодо програмного забезпечення обліку кадрів.

Щодо придбання ПЗ для обліку кадрів – готується тендерна документація та відпрацювання отримання затвердженого ДССЗЗІ експертного висновку на програмний продукт.

Продовжується тестування сервісів, наданих ТОВ «ІНВО ДІДЖИТАЛ». ФСП дав згоду надати один з потоків для тестування сервісів запропонованої програми.

Підбито підсумки цьогорічного проходження практики бакалаврів. Заборона на проходження практики на кафедрах суттєво збільшила порівняно з минулорічним карантинним періодом кількість студентів, які проходили практику на реальних підприємствах або в наших спільних Центрах, лабораторіях, інститутах. Ситуація є в декілька разів кращою,  ніж торік, коли ми зіткнулися з карантинними обмеженнями. Багато підприємств пішло нам назустріч і проводили практику або надавали дистанційні робочі завдання.

Усім ОНП «доктор філософії» передаються результати опитування здобувачів.

М.З. Згуровський

Я просив би вас контролювати співпрацю трьох наших факультетів енергетичного профілю з ДТЕК. Неправильно, що Львівська політехніка та інші університети вже потужно співпрацюють з компанією, а ми розташовані поруч, але поки що не налагодили партнерських стосунків. Наші енергетичні факультети є найпотужнішими в Україні. Це просто результат пасивності наших людей. Прошу вас взяти це питання під свій контроль і виправити ситуацію.

Проректор з навчально-виховної роботи Н.В. Семінська

Навчально-виховна робота

Триває 2-й календарний контроль. Він завершиться 20 травня.

Завершено переддипломну практику здобувачів освіти 3-го курсу («прискореники») та 4-го курсу навчання. З наступного тижня розпочнеться захист звітів з практики.

Завершено поновлення для допуску до повторного захисту магістерських дисертацій. Усього поновлено за ОПП 27 магістрів: денна форма – 21 особа, заочна – 6. Захисти починаються на кафедрах з 17 травня і триватимуть до 24 травня.

Проведено раду з НВР. Ключові питання: календарний контроль; зміни до рекомендованих форм наказів по контингенту; випускна атестація за ОНП «магістр»; оплата за навчання; переддипломна практика; розподіл студентів між освітніми програмами; опитування щодо кураторів; презентація гугл-форми по додаткових  балах.

Продовжувалася підготовка до проведення 18 травня відкритого обговорення в студентському просторі питання про академічну доброчесність. Розпочато реєстрацію на захід.

Підготовлено та узгоджено Положення про апеляції, в роботі проєкт Положення про куратора.

За сприяння факультету лінгвістики у контексті підготовки до  акредитації освітніх програм докторів філософії забезпечено англомовний переклад 11 Положень КПІ ім. Ігоря Сікорського

Супроводження студентських квитків

Вирішено питання стосовно можливості використання студентами електронних студентських квитків, інтегрованих з відповідним транспортним додатком АСОП для пільгового проїзду в міському наземному транспорті та метрополітені (підписано договір про обмін даними між КП ГІОЦ та НДІ ПІТ).

Поінформовано студентів факультетів/інститутів про активацію їхніх транспортних карток.

Підготовлено наказ «Про супроводження студентських квитків».

Стипендіальне забезпечення

Відбулося засідання стипендіальної комісії університету, на якому на підставі наказів МОН було призначено 7 академічних стипендій Президента України (на 3 стипендії більше, ніж у минулому році) та 2 академічні стипендії ім. Ігоря Курчатова на ІІ семестр 2020/2021 н.р.

Підготовлено дипломи для вручення стипендіатам іменних стипендій.

Працевлаштування

Погоджено договір про співпрацю з «Метінвест», готуємо підписання.

Профорієнтація

13 травня спільно з Приймальною комісією провели День відкритих дверей для магістрів  «КПІ Master's Time», під час якого В.М.Можаровський надав відповіді на актуальні питання щодо вступу до магістратури, а саме: які особливості дистанційної реєстрації на ЄВІ та ЄФВВ; на що слід звернути увагу; де вступникам шукати необхідну інформацію.

15 травня відбувся ІІ тур Всеукраїнської олімпіади з хімії для вступників на основі повної загальної середньої освіти. Здійснено координацію проведення заходів та інформаційний супровід.

Організаційно-виховна робота

Забезпечуємо сприяння широкому залученню студентів до участі в олімпіадах, конкурсах, хакатонах.

BEST Kyiv проведено Національний етап інженерних змагань ЕВЕС. У категорії CASE STUDY перше місце посіла команда ІПСА.

Триває підготовка до КПІ-ОПЕН. Оновлено сайт та запущено реєстрацію на олімпіаду.

Надіслано запрошення для участі в олімпіадах з електронного урядування, нарисної геометрії, соціальної роботи, а також "Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання".

Підготовлено та розміщено на інформресурсах, у розділі #Пишаємось, привітання переможців олімпіад з навчальних дисциплін "Математика", «Електротехніка» та «Теоретичні основи електротехніки».

Здійснювали заходи, спрямовані на формування громадянських компетентностей здобувачів.

Спільно з ФСП підготовлено та підписано наказ про проведення заходів до 25-ої річниці Дня Конституції України.

Спільно з Медіалабораторією здійснено інформаційну підтримку та залучено студентів до відвідування інформаційно-театралізованого концерту на честь вшанування пам’яті захисників України «Нескорені», який пройшов 14 травня за участю творчих колективів ЦКМ КПІ.

Академічна мобільність

Проведено вебінар Німецької служби академічних обмінів DAAD щодо можливостей академічного обміну для студентів КПІ. Участь узяли 20 студентів.

Супровід викладача за програмою мобільності (Волкан Яйла, Університет Думлупінар, ФЕЛ). Організація екскурсії музеєм та бібліотекою. Підготовка та видача офіційного сертифікату. 

М.З. Згуровський

Прошу вас, Наталіє Валеріївно, разом з Оксаною Миколаївною Бруй, поспілкуватися із завідувачкою кафедри математичних методів системного аналізу ІПСА Оксаною Леонідівною Тимощук. Вона порушила питання про рівень культури при оцінюванні викладачів студентами. Мова йде про інколи незаслужене приниження викладачів. Взагалі – це етичні норми: учень по відношенню до свого вчителя має витримувати певний рівень етики і культури, не переходити на образи. Вона наведе приклади, а ви подумайте, як провести обговорення, круглі столи, щоб ми встановили в нашому студентському середовищі певний етичний рівень спілкування учня з вчителем. Інша річ, звісно, коли вчитель порушує загальноприйняті норми, закон. Але коли йдеться про поточну роботу, і незгодний з чимось студент переходить на образи вчителя, просто старшої за віком людини – це вже етично-ціннісна проблема. Бажано, щоб такі речі також були обговорені в нашому середовищі. Не можна, водночас, встановлювати якісь формальні норми. Це питання внутрішньої культури. Але коли такий негласний кодекс відносин учня з вчителем буде встановлено завдяки дискусіям, круглим столам, це, очевидно, допоможе вирішити проблему.  

Проректор з наукової роботи В.А. Пасічник

Визначна подія

З 11 по 13 травня на високому міжнародному та урядовому рівні відбулася віртуальна конференція «Україна у Вашингтоні». 13 травня окрема 5-та секція «Sikorsky Challenge Innovation Ecosystem & Start-UP Competition» фактично стала потужною презентацією Всеукраїнської інноваційної екосистеми «Sikorsky Challenge Ukraine» на міжнародному рівні. З основною доповіддю виступив ректор КПІ Михайло Захарович Згуровський. Також у роботі секції взяли участь представники регіональних відділень, місцевої влади, команди стартапів, які вже виходять на міжнародні ринки.

З початку цього року формувалася нормативна база Всеукраїнської інноваційної екосистеми «Sikorsky Challenge Ukraine». Раніше університет розвивав своє середовище, запрошуючи партнерів, але сьогодні є визнання того, що це вже Всеукраїнська інноваційна екосистема, до якої увійшли 18 провідних ЗВО з 14 регіонів України. Звичайно, КПІ є і залишається лідером цієї екосистеми, але були представлені регіони, були представлені проєкти. Відбулася не просто пересічна подія – вона стала важливою віхою розвитку екосистеми.  

Гарна новина

На офіційному сайті Міністерства освіти і науки України опубліковано наказ МОН від 11 травня 2021 року №522 «Про затвердження пропозицій щодо державного замовлення на науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію, сформованих за результатами конкурсного відбору». Із 13 відібраних проєктів науковці КПІ будуть виконувати велике державне замовлення на створення інтегрованої платформи для ситуаційного аналізу соціально-економічних і безпекових явищ.

На виконання доручень ректора

Підготовлено й підписано наказ про створення у складі КПІ ім. Ігоря Сікорського Інституту передових оборонних технологій, а також Положення і проєкт штатного розпису. Розіслано інформаційні листи до МОН, ДК «Укроборонпром» та Мінстратегпром.

Проведено аналіз об'єктивних недоліків, зазначених у публікації видання «Forbes Україна», які стосуються КПІ ім. Ігоря Сікорського. Пропозиції від НДЧ передані для узагальнення першому проректорові  Ю.І.Якименку.

У взаємодії з проректоркою Н.В. Семінською та директоркою НМК ІПО І.Г. Малюковою підготовлено презентацію щодо можливостей організації на базі КПІ хакатону з оборонних технологій. 12 травня ці можливості були презентовані першому заступнику міністра освіти і науки України М.О. Кизиму.

11 та 14 травня взяли участь у засіданні координаційної ради комплексної космічної програми КПІ ім. Ігоря Сікорського, на якому розглядались актуальні питання виконання проєктів створення наносупутників PolyITAN-30 та PolyITAN-12U. 14 травня відбулася онлайн-нарада із замовником одного з проєктів.

Розглянуто питання щодо посилення участі в тендерних закупівлях на майданчику ProZorro як виконавців робіт. На минулому тижні до структурних підрозділів надіслано 26 пропозицій про можливу участь у закупівлях. Також 13 травня за участю ректора проведено нараду з удосконалення менеджменту участі наукових груп у тендерних торгах на ProZorro. Основні завдання – покращення інформування з аналізом результативності та посилення взаємодії з Науковим парком «Київська політехніка».

На виконання рішень Координаційної ради

За формами Держреєстру підготовлено матеріали для Заявки на включення КПІ до Держреєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (лист № М/0001.01/0204.02/348/2021 від 11.05.2021). Матеріали передано до МОН України на розгляд Державної комісії по включенню організації до Реєстру. Документи підготовлено за результатами наукової атестації КПІ.

Узяли участь у підготовці та проведенні засідання Комісії Вченої ради з наукової та інноваційної діяльності, на якому в черговий раз обговорено проєкт Положення про наукові школи КПІ ім. Ігоря Сікорського. Вирішено, що члени комісії нададуть свої пропозиції до 16 травня, а 17 травня на засіданні Вченої ради буде оголошено громадське обговорення документа.

Узяли участь з доповіддю у вебінарі «Технічні університети – на шляху до цифрових інноваційних хабів (DIH)», організованому громадськими організаціями бізнесу ГО АППАУ та АЄІ. Учасники – технічні ЗВО України, представники бізнесу (близько 90 осіб). У межах вебінару розглянуто питання потенціалу та перспектив кращої інтеграції університетів у ринкове середовище як України, так і ЄС.

З метою популяризації нашого університету та посилення його позитивного іміджу, підготовлено і надіслано до видання «Обладнання та інструмент» статтю про науково-інноваційну діяльність КПІ ім. Ігоря Сікорського

Робота із зовнішніми партнерами

Відповідно до постанови президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки продовжено виплату стипендій КМ України для молодих вчених з травня  по жовтень 2021 року (11 стипендіатів).

14 травня продовжено роботу у складі двох робочих груп: 1) з розробки пріоритетних напрямів розвитку науки і технології; 2) з удосконалення процедур конкурсного відбору проєктів наукових робіт та експериментальних розробок.

Узяли участь у підготовці й підписанні меморандуму про співпрацю з компанією «HUB 4.0».

Голова Вченої ради М. Ю. Ільченко

1. Робота постійних комісій Вченої ради університету:

 • Комісією з освітньої діяльності (В.І. Тимофєєв) розглянуто підготовлений НАЗЯВО проєкт «Положення про акредитацію освітніх програм». Напрацьовано 35 зауважень та пропозицій, які готуються до передачі до МОН України;
 •  - Комісії з атестації наукових кадрів (В.Б. Струтинський) передано на розгляд в порядку громадського обговорення проєкт Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії»;
 • Комісія з наукової та інноваційної діяльності (О.В. Лінючева) та науково-технічна комісія (рада) з розгляду спеціальних питань (С.О. Воронов) в порядку громадського обговорення розпочала розгляд проєкту Наказу МОН України щодо Переліку наукових спеціальностей за галузями науки, відповідно до яких присуджуються наукові ступені кандидата наук і доктора наук;
 •  - Комісія з підготовки пропозицій до законодавчих і нормативних документів (С.І. Бевз) в порядку громадського обговорення розпочала розгляд проєкту Закону України «Про внесення змін до закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо Національного фонду досліджень України»;
 •  - Комісією з питань етики та академічної доброчесності (О.І. Бруй) розглядається звернення доцента кафедри геоінженерії С.М.Стовпника щодо порушень Правил внутрішнього розпорядку та щодо порушень принципів академічної доброчесності в діяльності О.О. Вовк.

2. За участю Ради космічної програми університету:

 • розпочато підготовку документів для отримання фінансування проєктів Космічної програми університету в 2021 році з урахуванням перспективного плану розвитку програми на п’ятирічний період у рамках нового для України механізму базового фінансування науки в університетах України;
 • розглянуто та вирішено поточні питання створення космічного апарату «PolyITAN-12U».

3. Спеціалізованими радами університету здійснено розгляд і надано допомогу 100 здобувачам, які з початку 2021 року захистили дисертації докторів філософії (26 осіб), кандидатів наук (61 особа), доктора наук (13 осіб).

4. Здійснено підготовку до чергового засідання Вченої ради університету 17 травня (у тому числі підготовка до таємного голосування бюлетенями).

М.З. Згуровський

Прошу вас і Віталія Анатолійовича скоригувати терміни підготовки документів для фінансування за держзамовленням космічних розробок КПІ.

Проректор з міжнародних зв'язків  С.І.Сидоренко

За координації першого проректора Ю.І. Якименка провели аналіз причин, які дали підставу для зауважень до роботи міжнародного напряму, опублікованих у журналі «Forbes Україна», і внесли відповідні пропозиції до проєкту «Програми вдосконалення діяльності КПІ на міжнародному і регіональному рівнях». Це заходи на системному рівні, спрямовані на те, щоб досягти зрушень у кількості проєктних пропозицій кафедр до конкурсів міжнародних проєктно-грантових програм та у кількості іноземних громадян на навчанні в КПІ.

11-13 травня надали протокольний супровід участі делегації КПІ на чолі з ректором М.З. Згуровським у важливому для України та КПІ заході – діловій конференції «Україна у Вашингтоні та світі. Зміцнення партнерств через розвиток інновацій та стартапів».

1. Міжнародні контакти. Робота із впливовими міжнародними організаціями

1.1. Триває підготовка до віртуального форуму глобальної спільноти з нагоди підписання першої Великої хартії університетів – запуску у світовому онлайн-просторі оновленої Magna Charta Universitatum. Він має відбутися 16-17 червня 2021 року. Цьому передує підписання оновленого документа університетами в індивідуальному порядку. Оскільки КПІ є підписантом оригінального документа, то ректор КПІ мав право підписати оновлену Magna Charta Universitatum в Києві. На минулому тижні підписана декларація передана до Болонського університету. Працюємо для висвітлення цього заходу в інфопросторі, у тому числі в газеті "Київський політехнік", на сайтах та акаунтах у соціальних мережах.

1.2. Спільно з першим проректором Ю.І. Якименком, проректором А.А. Мельниченком та О.М. Новіковим, І.Г. Малюковою працюємо з текстом Угоди і проєктною пропозицією програми Cyber Security Program Фонду «CRDF Global Ukraine» з перепідготовки та перепрофілізації ветеранів АТО/ООС у галузі кібербезпеки. Для навчання Фонд планує сформувати 2 групи слухачів по 30 осіб, термін дистанційного навчання – по 3 місяці для кожної групи у першому та другому півріччі 2021 року.

1.3. UNICA (Асоціація 53-х університетів країн Європи) запланувала заходи, спрямовані на залучення студентського середовища до вирішення проблем сьогодення. Планується прийняття Студентської декларації UNICA, яку буде скеровано до ключових політичних діячів Європи.

Студентські об'єднання КПІ заявили про себе в європейському освітньому просторі через участь у вебінарах UNICA, на яких з 11 травня по 19-21 липня 2021 року буде розглянуто 10 важливих питань, що стосуються життя і навчання студентів. Найближчий вебінар пройде 25 травня.

1.4. Співпраця з японськими колегами: 

 • В Українсько-Японському центрі відбулася церемонія передачі від керівника Офісу JICA в Україні Сугімото Сатоші до КПІ DVD-носіїв з англомовною освітньою лекційною програмою «Сім глав про модернізацію Японії», яка включається до курсу лекцій «Актуальні проблеми азійських спільнот» факультету соціології і права (декан ФСП Я.Ю.Цимбаленко та лектор – професор П.В. Кутуєв).
 • Офіс JICA в Україні готує серію візитів японських професорів для читання англійською лекцій студентам факультету соціології і права.
 • Український фонд стартапів за підтримки Посольства України в Японії оголосив конкурс українських стартапів для японських інвесторів. Працюємо спільно з В.С. Камаєвим.

1.5. Працюємо з редактором видання «Українського Квартальника» Ігорем Длябогою, який звернувся з пропозицією до КПІ підготувати статтю до цього видання. Разом із А.А. Мельниченком, Н.В. Семінською, М.М. Перестюк, Н.В. Писаревською почали формувати текст. Авторський колектив розпочав роботу над розділом «Винаходи студентів КПІ, які вже помітили в Україні та світі».

2. Робота координаційної ради з питань набору іноземних громадян на навчання в КПІ

2.1. У зв’язку з початком видачі запрошень на навчання для іноземних абітурієнтів розпочали роботу з агентськими компаніями, з якими вже були укладені угоди про співпрацю з набору іноземців на навчання.

2.2. На виконання «Концепції системи роботи університету з набору іноземних громадян на навчання…» ЦМО продовжує реалізовувати проєкт «КПІ в іноземних ЗМІ». До нього  долучаються найактивніші студенти – «освітні амбасадори». У провідному пакистанському виданні «Daily Notable» опубліковано інтерв’ю директора ЦМО проф. Володимира Коваля.

3. Активізація міжнародної проєктно-грантової діяльності

3.1. 12 травня відбувся черговий (уже сьомий) вебінар із серії вебінарів для молодих учених під загальною назвою «Проєктні горизонти КПІ», які заплановано провести протягом квітня – червня 2021 року. Координаторка програми обмінів для науковців у рамках Програми імені Фулбрайта в Україні Вероніка Алексанич ознайомила учасників з конкурсами Програми імені Фулбрайта. У вебінарі взяли участь 20 осіб.

3.2. У межах проєкту «Посилення спроможностей українських державних органів у сфері кібергігієни та кібербезпеки» координатор проектів ОБСЄ в Україні у співпраці з Українською школою урядування організовує загальну професійну (сертифікатну) програму підвищення кваліфікації державних службовців «Тренінг для тренерів з питань кібергігієни».

Тренінги будуть проводитись у період з 14 червня по 2 липня 2021 р. Працюємо спільно з О.М. Новіковим (ФТІ).

4. Робота групи по забезпеченню позитивної динаміки показників КПІ в світових рейтингах університетів

З проректором А.А. Мельниченком і в координації із Ю.І. Якименком, Н.В. Семінською та В.А. Пасічником працюємо над формуванням ТЗ для створення інтегрованої бази даних, які ключові світові рейтинги університетів вимагають від КПІ протягом року.

Проректор з адміністративної роботи В. А. Кондратюк

Господарська робота

 • Протягом тижня  проводили індивідуальну роботу з відповідальними по факультетах/інститутах за стан пожежної безпеки щодо виконання приписів. Підготували технічне завдання та оголосили процедуру закупівлі послуги з ремонту автоматичної пожежної сигналізації книгосховищ у Науково-технічній бібліотеці університету;
 • продовжуємо роботи з відновлення систем димовидалення в гуртожитках та навчальних корпусах університету, з монтажу придбаного спеціального вентиляційного обладнання;
 • продовжували виконувати обстеження об'єктів зі складанням дефектних актів, де необхідно виконати капітальні та поточні ремонтні роботи (14-й та 19-й навчальні корпуси);
 • провели робочу нараду щодо виконання робіт з благоустрою території за 18-м навчальним корпусом. Завезли 80 тонн родючого ґрунту, будемо планувати і висіювати траву;
 • закінчили відновлювати благоустрій навколо будівлі Відділу авіації та космонавтики ДПМ;
 • організували та провели  кронування зелених насаджень у парковій алеї;
 • розпочали покіс трави на території і в паркових зонах;
 • продовжували виконувати роботу у межах  двомісячника з благоустрою спільно з факультетами/інститутами;
 • продовжуємо ремонт бруківки та бордюрів на території університету;
 • продовжуємо готувати технічні завдання згідно з річним планом закупівель по господарському напряму роботи та оголошувати процедури закупівель на майданчику ProZorro;
 • спільно з департаментом навчальної роботи продовжуємо аудит навчальних площ на предмет їхньої готовності до нового навчального року;
 • продовжуємо працювати над організацією передачі університету нового музейного експонату – літака АН-2. Підготували та підписали всі документи, які необхідні для транспортування літака. Плануємо всі роботи з перевезення, встановлення та закріплення літака на підготовленому для нього майданчику провести з 28  по 31 травня.
 • проведено робочу нараду з розробки системи віддаленого енергомоніторингу;
 • узгоджуємо проєкт наказу про затвердження програми енергоефективності та створення робочих груп по залученню фінансування для реалізації програми і розробки системи віддаленого енергомоніторингу;
 • закінчили роботу над удосконаленням методики розрахунку лімітів водоспоживання університетськими підрозділами;
 • отримали погодження ГУ Держпродспоживслужби у м.Києві реєстрових карт об’єкта утворення відходів. Підготували реєстрові карти об’єкта утворення відходів для затвердження в управлінні екології КМДА;
 • продовжуємо  роботу щодо усунення зауважень Держводагентства для повторного подання пакету документів на отримання дозволу на спеціальне водокористування для бази відпочинку «Політехнік»;
 • розпочали роботу з підрядною організацією щодо розміщення баків для роздільного збору пластику та скла у парку КПІ (три точки) та біля скверу «Поляна»;
 • на цьому тижні плануємо вивезти зі структурних підрозділів використані засоби індивідуального захисту.

Соціальний напрям

 • Їдальня 1-го корпусу продовжує свою роботу, їдальня 32-го корпусу (курсантська) працює, все організовано з дотриманням протиепідемічних заходів при COVID-19;
 • проводили збір даних щодо  кількості та якості продовольства, які необхідні для забезпечення безперебійної роботи центру студентського харчування;
 • 13 травня в дистанційному режимі пройшло засідання тендерного комітету. На ньому відбулося обрання та проведення закупівель товарів, робіт, послуг на 2021 рік. Розглянули питання закупівлі боксу рукавичного з вакуумною системою, ручного інструменту, витратних матеріалів, автомобільного палива, електричної апаратури для комутації та захисту електричних кіл;
 • уклали угоди на папір офсетний, електричні акумулятори, надання доступу до інформаційної онлайн-системи «Unicheck», послуги демонтажу/монтажу та часткового обслуговування кондиціонерів;
 • згідно із заявками забезпечуємо постачання товарів структурним підрозділам;
 • проводимо роботу із закріплення та перезакріплення площ новоутворених підрозділів на факультетах та в інститутах; у роботі перезакріплення площ 21-го навчального корпусу;
 • триває робота з формування нових списків співробітників, яким у 2021 році необхідно пройти медичний огляд. Розробляється система контролю та взаємодії факультетів та відділу кадрів у наданні інформації для формування списків для медичного огляду та процедура подальшої роботи з відділом охорони праці;
 • розпочато роботу з бронювання путівок на оздоровчий сезон; здійснюємо оптимізацію роботи сервісів бронювання путівок;
 • триває підписання договорів на послуги з прання ОК «Маяк», вивезення твердих побутових відходів, послуги з обробки дерев'яних конструкцій, навчання посадових осіб з ЦЗ та пожежної безпеки, на аварійно-рятувальне обслуговування, перевірку пожежного гідранту;
 • організували виїзд фахівців до бази ОК «Маяк» для складання плану оновлення та доопрацювання вимог до стану електричної мережі, матеріально-технічної бази та забезпечення протипожежних заходів. За дорученням комісії з оздоровлення в їдальні створено лінію роздачі, яка дозволить відпочивальникам самостійно обирати страви;
 • виконуємо оброблення заявок на здешевлення путівок для співробітників університету.

Безпека

 • -  Спільно з поліцією та Національною гвардією продовжуємо патрулювання території;
 • за попередній тиждень  складних правопорушень на території університету виявлено не було, за винятком одного: було скоєно крадіжку у першокурсниці, але по гарячих слідах злочинця було затримано;
 • проводили комплекс заходів з оптимізації роботи та управління доступом до корпусів університету.

М.З.Згуровський

Дякую. Вадиме Анатолійовичу, після завершення реорганізації системи закупівель я хотів би зустрітися з усіма головними працівниками цієї системи, головою тендерного комітету комісії Ярославом Микитовичем Корнієнком, Людмилою Григорівною Субботіною, з керівниками двох відділів і з вами. Давайте сплануємо таку зустріч на цьому тижні.

Директор ІМЯО М.М.Перестюк   

Доуніверситетська підготовка. Підготували ще три навчальні програми. Тепер активно ведемо набір і  з цього тижня відкриватимемо навчання.

Центр тестування. Повністю закінчили обробку результатів ректорського контролю. Готуємо до представлення на засіданні Вченої ради інформацію про десятку найкращих і десятку відстаючих підрозділів. Окрім того, хотіли б показати результати аналізу, оскільки  є кафедри, на яких цього року результати стрімко погіршилися. Наприклад,  на ФІОТ три спеціальності, на яких якість з математики, фізики впала більш як на 50%.   Найближчого тижня ми підготуємо всю аналітику по всіх кафедрах та факультетах і викладемо цю інформацію на університетських ресурсах, тож усі підрозділи отримають і персоніфіковані показники.  

М.З.Згуровський

Юрію Івановичу, включиться, будь ласка, в цю роботу. Ми отримали тривожну інформацію, що в нас деякі освітні програми і спеціальності за результатами моніторингу втрачають свої позиції. Потрібно зробити докладний аналіз результатів щодо тих, хто розвивається, і тих, хто регресує. 

Ю.І.Якименко

Ми з Марією Миколаївною ці результати вже обговорили і хочемо сьогодні винести їх на Вчену  раду.

М.М.Перестюк (продовження доповіді)

Медіалабораторія працює в робочому режимі. Редакції газет «Київський політехнік» і «Світ» почали роботу з програмістами щодо створення їхніх сайтів, щоб в Інтернеті були не просто їхні  PDF-версії, а повноцінні газети.

М.З.Згуровський

Дякую. У мене є ще одне питання до директора департаменту якості освітнього процесу Олексія Анатолійовича Жученка. Скажіть, будь ласка, оці результати моніторингу, про які доповідала Марія Миколаївна, ви враховуєте в процесі внутрішньої акредитації?

О.А.Жученко

Обов’язково. І абсолютні, і відносні значення враховуються, тобто динаміка показників, що вкладені в профілі, обов’язково враховується. 

 М.З.Згуровський

Ми маємо об’єктивне вимірювання якості підготовки за кількома складовими – фундаментальними, загальнонауковими, з англійської мови і з ІТ.  Це дійсно об’єктивно, бо Інституту моніторингу байдуже, чиї це показники – вони просто вимірюють залишкові знання студентів. Ця інформація є надзвичайно важливою для внутрішньої акредитації.

А для  Анатолія Анатолійовича це надзвичайно важлива інформація для зворотного  зв’язку, особливо в роботі з аутсайдерами – кафедрами, показники яких погіршуються, для з'ясування, чому це відбувається – чи викладання неякісне, чи інші проблеми.

Отож на цих даних, з одного боку, має базуватися внутрішня акредитація, а з другого – наші дії щодо виправлення ситуації. 

Ю.І.Якименко

Лише вчора в ІМЯО завершили аналіз цих показників. Сьогодні ми їх розглянемо на Вченій раді і після цього, звичайно, будемо з ними працювати. Це тим більше важливо, бо цього року в нас ще не було рейтингового ректорського контролю, тож перші отримані результати по всій програмі обов’язково будуть проаналізовані і враховані.

М.З.Згуровський

Я почув, що на ФІОТ виявлено, що знання студентів з математики погіршуються. Але ж знання з математики, англійської мови – це частина фахових вимог до ІТшника, тобто для них вони є надзвичайно  важливими. Тому нас це не може не турбувати.

Анатолію Анатолійовичу,  потрібно далі пройти по усьому ланцюжку: хто там читає ці предмети, які вимоги до студентів тощо. Адже якщо наші випускники ІТшники втрачатимуть позиції на ринку праці, то це дуже погано не лише для них, але й для університету.

А.А.Мельниченко

Детально вивчимо це питання.  Тим більше, що деякі гаранти освітніх програм робили спроби скорочувати математику. Ми їм цього, звісно, не дозволили, але спроби були. Тому ми дуже детально подивимося, що там відбувається.

М.З.Згуровський

Ми маємо готувати не натискувачів кнопок, а  ІТшників – розробників нового  програмного забезпечення. Це зовсім інший рівень фахівців ІТ, це наша ніша. Інші ЗВО, які не мають потужної фундаментальної природничої підготовки, можуть готувати іншу групу ІТшників – тих, хто буде експлуатувати відомі програмні продукти. Це також важлива робота, але в нас ніша інша, і нам спускатися, сказати б, у нижчу лігу, просто неприпустимо. Ми на це не маємо права.

Начальник департаменту економіки і фінансів університету, головний бухгалтер Л. Г. Субботіна

 • Отримано фінансування травня за програмою «Академічна стипендія».
 • Виплачено заробітну плату співробітникам за першу половину травня.
 • Платежі в Казначействі здійснюються без затримок.
 • Надали МОН інформацію щодо кількості гуртожитків університету та їхньої площі.
 • Надали МОН розрахунок  індикативної вартості навчання на 2021/2022 навчальний рік.
 • Разом з відповідними колегіальними органами підготовили проєкт Положення про стратегічне перспективне планування в університеті. Готуємо проєкт наказу для його затвердження.
 • Готуємо проєкт Положення щодо оновлення порядку підготовки та захисту бюджетів.
 • Розробили  вартість отримання документів про освіту, зараз вони – на підписі.
 • Триває процес формування угод з Фондом досліджень. Ми супроводжуємо кожний договір, робимо розрахунки, калькуляції і готуємо його до підписання.
 • Продовжуємо роботу щодо передачі матеріальних цінностей наукового підрозділу «Ритм» і ЦПК Мінпаливенерго.  

Директор студмістечка О. А. Іщенко

У студмістечку, як і минулого тижня, жодного хворого на COVID-19 немає. Контролюємо епідемічну ситуацію. Наші соціальні працівники і вихователі контролюють виконання санітарних вимог у місцях загального користування і у випадку порушень проводять зі студентами роз’яснювальну роботу.

Ремонтні роботи проводяться в 3, 4, 6 і 20-му гуртожитках власними силами. При цьому в 3, 4 і 20-му гуртожитках ми забезпечуємо виконання протипожежних заходів не за приписами ДСНС, а за загальними правилами, щоб привести їх у відповідність до протипожежних вимог і не мати в майбутньому зауважень з боку відповідних служб. 

Контроль за ходом будівництва нового гуртожитку. Разом з комісією виходили на об’єкт. Оздоблювальні роботи виконуються вже на 5–9-му поверхах. Плиточники займаються облицювальними роботами в місцях загального користування, у кімнатах монтуються підвіконня, завершено облаштування машинного відділення ліфтів, а також проведено утеплення технічного поверху. Крім того, встановлено другу з трьох ліфтових кабін. Триває робота зі встановлення    системи димовидалення, пожежогасіння та прокладення мережі Інтернет. Разом з представниками органів студентського самоврядування надали будівельникам погодження на сантехнічне та електротехнічне  обладнання. Додам, що на засіданні інвестиційної комісії, яке відбулося минулого тижня, представники компанії «Євротранс» запевнили, що вони зараз працюють чітко за графіком і встигнуть виконати всі роботи до кінця червня. Єдине питання, що може виникнути, як швидко підготують дозволи на постачання комунальних послуг підприємства, які за це відповідають, – «Теплоенерго», «Водоканал» тощо.

Благоустрій. Продовжуємо косити траву на прилеглих до гуртожитків територіях, в зонах відпочинку і скверах, які закріплено за студмістечком.

Складних правопорушень у гуртожитках не зафіксовано.  Але на території з’явилися 2 МАФи,  які до того стояли на вулиці  Борщагівській. З цього питання ми звернулися до відділу благоустрою Солом'янського району і до Національної поліції. Чекаємо інформації про законність чи  незаконність їхнього встановлення. Якщо підтвердиться, що МАФи встановлено незаконно, то поліція вживатиме відповідні дії.

Директор Науково-технічної бібліотеки О. М. Бруй

Академічна доброчесність

На минулому тижні завершено навчання з підвищення кваліфікації першої групи науково-педагогічних працівників за програмою «Академічна доброчесність» в ІПО. Участь у навчанні взяли 28 осіб.

18 травня відбудеться перше відкрите обговорення в студентському просторі – про академічну доброчесність у щоденному університетському житті. Захід проводитиметься спільно ДНВР, Бібліотекою, Студентською радою, Профкомом та Науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Сприяння публікаційній активності

На онлайн-платформі SciVal (аналітичному інструменті компанії Elsevier для моніторингу й аналізу наукової діяльності) скориговано назву університету на National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute». Крім того, що назва тепер коректна, вона також корелює з профілем університету в міжнародній наукометричній базі даних Scopus, звідки дані про публікаційну активність передаються до SciVal. Уніфікованість назви забезпечить абсолютно коректне і точне представлення наукового доробку університету і вчених, афільованих з ним. Також розширилась можливість пошуку в SciVal нашого університету за ключовою фразою «Igor Sikorsky».

У Рейтингу сайтів КПІ ім. Ігоря Сікорського (webometr.kpi.ua) для 50 науковців актуалізовано дані щодо  ідентифікаторів ORCID, ResearcherID та Scopus.

Інформування дослідників

Надіслано на кафедри інформацію:

 • щодо можливості долучитися до онлайн-лекцій з питань академічної доброчесності та цифрових рішень для підвищення прозорості та підзвітності у сфері освіти, що відбулися 14 травня 2021 року з нагоди Дня науки в Україні. Лекції організовано в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу;
 • запрошення від Американських Рад з міжнародної освіти у межах упровадження проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» долучитися до вебінару «Етика наукового дослідження», що відбудеться 19 травня 2021 року;
 • про проведення вебінару та дискусії «Відкрита наука: план дій для України», що відбудеться 19 травня 2021 року. В межах заходу буде презентовано концепцію Відкритої науки, актуальні європейські тенденції наукових комунікацій, а також обговорено перспективи України в цьому напрямку. Організатор заходу – Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України.

Голова ради з питань розвитку університету В. Й. Котовський

У зв'язку зі створенням Ради з питань стратегічного планування Раду з питань розвитку університету перейменовано на комісію з питань розвитку. Нині до комісії надходять пропозиції з факультетів щодо вирішення окремих питань розвитку цих підрозділів, які ми плануємо розглянути на ближчому засіданні.

Комісія з питань аудиту приміщень і навчально-наукового обладнання збереться 18 травня, почнемо працювати в корпусі №21.

Уповноважена особа з питань запобігання корупції Я. Ю. Цимбаленко

Готую проміжний звіт щодо діяльності уповноваженої особи з питань запобігання корупції.

Готуємо засідання комісії з розвитку корупційних ризиків для розгляду результатів діяльності й визначення завдань на наступний період.

Голова  об'єднаного  профкому М. О. Безуглий

Наш Колективний договір уже зареєстрований РДА 5 травня. Тобто він набув чинності, тепер ми його розмножимо і передамо до підрозділів.

На минулому тижні ми розпочали підготовку до проведення конференцій трудових колективів щодо надання згоди на призначення деканів факультету менеджменту та маркетингу і факультету лінгвістики. Хіміко-технологічний факультет таку конференцію провів і надав протокол до Експертно-кваліфікаційної комісії. На черзі факультет соціології і права.

Триває робота з підготовки оздоровлення в літній період. Уже є в нас путівки для дітей працівників у дитячі оздоровчі комплекси та путівки в санаторно-курортні комплекси для сімейного відпочинку. Окрім того, проводимо кампанію з популяризації наших університетських баз відпочинку.

В.о. голови Студентської ради університету Назар Булавко

З найважливішого. Почали працювати над підготовкою виборів делегатів до КТК і взагалі проведення конференції з виборів органів студентського самоврядування. Надано відповідні доручення виборчій комісії. З Михайлом Олександровичем Безуглим працюємо щодо визначення студентської квоти на КТК підрозділів.

Голова профкому студентів КПІ Ігор Степанюк

На минулому тижні у нас відбулося два індивідуальні турніри з шахів – серед аматорів і серед досвідчених спортсменів.  Загалом участь у них взяли понад 90 студентів. Визначили переможців і призерів. Результати затвердила комісія з доброчесності. На цьому тижні плануємо провести командні змагання між факультетами. Слід зауважити, що ми провели турніри майже на всіх факультетах, окрім ВПІ та ФСП. Виявилося, що на ФСП не знайшлося жодного шахіста, який виявив бажання зіграти в турнірі, на ВПІ – один.

У планах – благоустрій спортивних майданчиків на території студмістечка.

М.З.Згуровський

Дякую за популяризацію шахів. Це наша гра, гра політехніків. Тому, що чим активніше ви це будете робити, то більше буде успішних наших випускників.

Ігор Степанюк

Тобто «Кубок ректора» слід відновлювати…

М.З.Згуровський

Давайте відновлювати, тому що це дійсно гра київських політехніків.