Засідання ректорату КПІ ім. Ігоря Сікорського 13 квітня 2021 року

Засідання ректорату відбулося в дистанційному режимі під головуванням ректора КПІ ім.Ігоря Сікорського М.З.Згуровського. На початку засідання він привітав членів ректорату з Міжнародним днем космонавтики, який відзначався напередодні, зауваживши, що КПІ з огляду на його історію, має до цього свята безпосередній стосунок. Затим він запропонував підбити підсумки роботи на минулому тижні й обговорити плани на тиждень, що розпочався.

Перший проректор Ю.І. Якименко

Адміністративно-управлінська робота

Постійно забезпечується контроль за дотриманням режиму карантину і протиепідемічних заходів. За заявами працівників з урахуванням характеру їхньої роботи видано накази: 113 працівників переведено на режим простою, 160 – відправлено в чергові відпустки, 50 – у відпустки за власний рахунок. Для організації роботи працівників, присутність яких, виходячи з характеру їхньої роботи, необхідна,  видано за заявками підрозділів 750 іменних перепусток для користування громадським транспортом. Ще 150 перепусток повинні бути отримані на цьому тижні.

На минулому тижні захворіло 14 осіб (працівники університету), одужало – 5.

У розвиток підготовки проєкту з впровадження сервісу з телемедицини для медичного обслуговування студентів проведено нараду-семінар за участю студентського активу, керівництва студентської поліклініки та IT-компанії «LeoDoc». Створено спільну робочу групу з впровадження програмного забезпечення проєкту. Головну ініціативу у вирішенні цього питання взяли на себе студенти.

На період підготовки до нового навчального року розпочато регулярне проведення нарад з підготовки матеріальної бази, планування і організації поселення студентів у гуртожитки.

За результатами щотижневого моніторингу інформресурсів проведено детальний аналіз англомовних сайтів підрозділів. Результати скеровано керівникам підрозділів.

Комісія з  Колективного  договору. Завершено підготовку, ухвалено комісією і у визначені терміни (8 квітня) опубліковано в газеті «Київський політехнік» проєкт Колективного договору для громадського обговорення. Формуються списки делегатів від підрозділів для участі у конференції.

СЕД. Після процедури оновлення і проведення тестування, система «Мегаполіс» працює в штатному режимі, забезпечуючи доступ до всіх, створених на сьогодні 265 робочих місць. У зв'язку з посиленням карантину на прохання окремих посадових осіб їм надано віддалений доступ до системи. Здійснюється процедура продовження придбання додаткових ліцензій, зокрема за рахунок коштів підрозділів (30 робочих місць). У червні передбачено завершення формування запланованого повного комплекту в 360 місць.

Освітній процес

Проведено нараду із заступниками деканів щодо обговорення результатів чергового календарного контролю і стану проведення поточного контролю. Проаналізовано роботу з виправлення недоліків, визначених у листах, що було направлено керівникам підрозділів.

Завершено проведення чергового ректорського контролю для студентів 4-го курсу. Результати аналізу будуть опубліковані ІМЯО на цьому тижні.

За результатами успішного завершення першого (випробувального) року спільного освітнього проєкту «Академія HUAWEI», від компанії отримано сертифікат на наступні 3 роки роботи академії. Для організації занять готується до відкриття спеціалізована лабораторія на РТФ, обладнання для якої передає компанія HUAWEI. На підставі вибору студентами спецкурсів, що запропоновані сертифікованими викладачами, сформовано групу з 29 осіб, яка буде навчатися за програмою Академії HUAWEI.

У межах чергового конкурсу НПП експертно-кваліфікаційною комісією університету заслухано звіти і розглянуто конкурсні справи претендентів на посади завідувачів кафедр (9) і професорів (12). Для рекомендованих осіб в контрактах визначені kpi і терміни їх дії.

Приймальна комісія

Наказом  МОН затверджено ліцензійні обсяги з підготовки фахівців за всіма спеціальностями. Вони складають: бакалаврів – 9075, магістрів – 5001, аспірантів – 746. Частина з них – нерегульовані спеціальності, які ми пропонували, частина – регульовані, які визначала конкурсна комісія.

Згідно із затвердженими умовами формування держзамовлення проведено узгодження конкурсних пропозицій КПІ з формування держзамовлення на підготовку бакалаврів і магістрів в КМДА, а також у службі зайнятості.

Видано наказ про порядок реєстрації вступників до магістратури для складання ЄВІ/ЄВФВ.

Акредитація

Колегією НАЗЯВО затверджено позитивні рішення за 4 освітніми програмами:

    - 1 ОП за спеціальністю «Соціальна робота» ФСП ;

    - 3 ОП за спеціальністю «Інформаційні системи та технології» ФІОТ.

Ще 3 освітні програми (ФТІ, ФММ) перебувають на різних стадіях розгляду.

12 квітня було прийнято експертну групу з акредитації бакалаврської освітньої програми «Промисловий маркетинг».

Продовжуємо внутрішню акредитацію освітніх PhD-програм.

Проректор з навчальної роботи А.А. Мельниченко

Протягом тижня здійснювалась робота щодо формування і контролю РНП на наступний навчальний рік.

Проводилася робота з узагальнення результатів вибору студентів і внесення цих результатів по сформованих групах до РНП, які завантажені в автоматизовану систему планування освітнього процесу.

Проконтрольовано реалізацію ТЗ з метою вдосконалення АСПНП. Фахівці навчального відділу пройшли інструктаж 8 квітня 2021.

Проведено презентацію програмного продукту HeRo Study ТОВ «ІНВО ДІДЖИТАЛ» та надано доступ до окремих сервісів тестової версії. Ключ доступу передано нашим розробникам КБІС та іншим навчальним підрозділам для дослідження функціоналу і тестування окремих навчальних модулів. Отримано перші результати: є модулі, які вимагають доопрацювання, оскільки вони зроблені не під особливості КПІ.

Підготовлено наказ щодо розподілу повноважень між підрозділами при підготовці іноземних аспірантів. Раніше виникали випадки, коли іноземного аспіранта запрошували на навчання, а у кафедри не було можливостей ні з кадровим забезпеченням – не було викладачів з відповідними сертифікатами, ні з методичним забезпеченням іноземною мовою.

Подання документів про вступ до докторантури у 2021 році триватиме по 20 квітня (поки що в електронному вигляді). Останні два роки спостерігається зростання кількості докторантів. У червні відбуватиметься їх заслуховування приймальною комісією, функцію якої виконує науково-організаційна комісія при департаменті науки і інновацій.

Проведено перевірку наявності вступних програм для докторів філософії на сайтах інститутів/факультетів, кафедр.

Підготовлено і затверджено наказом графік освітнього процесу на 2021/2022 н.р. з викладенням його на університетському сайті.

Тривало супроводження питань організації практики бакалаврів в умовах карантину. Укладено додаткові угоди на проведення практики студентів. Окремих студентів направлено до спільних центрів, створених при КПІ. Проходження практики на кафедрах визначалось доцільністю прийняття таких рішень.

Проводилася постійна робота з підрозділами щодо внесення змін до складів ЕК.

Складено розклад іспитів літньої сесії (денна і заочна форми навчання).

Здійснювалися консультації з питань організації літньої сесії. Найближчим часом відбудеться атестація наукових магістрів. Усі дії відбуваються у межах минулорічного  та доопрацьованого в грудні минулого року Регламенту.

Департамент продовжує консультування кафедр і гарантів ОП, які виходять на акредитацію.

Підготовлено Розпорядження про затвердження англомовних ОП (у взаємодії з ДМС).

КБІС проведено тестування стабільності роботи СЕД «Мегаполіс» після оновлення до нової версії.

Для залучення більшого числа студентів до  використання ліцензій SW продовжується робота з відповідальними за видачу електронних ключів студентам на факультетах.

Проводиться  підготовка для передачі на факультети ПК у кількості 38 шт.

Узгоджено з департаментами зміни до типової структури сайтів факультетів.

Робота з удосконалення ЕК. Розроблено функціонал кабінету адміністратора (для 5-го етапу вибору). Тривають  роботи з розробки  «Рейтингу НПП».

Проведено нараду з деканами РТФ, ММІ, ІАТ, завідувачами кафедр ІМЗ щодо реалізації програми підготовки «Школа професійного розвитку інженерів-конструкторів». Узгоджено  питання залучення викладачів до читання модулів.

Узяли участь у роботі експертно-кваліфікаційної комісії університету. Попередньо проведено моніторинг поточного контролю для засідання ЕКК.

Узяли участь у нараді з комісіями Вченої ради щодо  формування порядку присвоєння вчених звань.

Узяли участь у 2-му етапі навчання за програмою Американських рад «Академічна доброчесність». Група представників КПІ у складі трьох осіб працює з представниками 60 університетів.

М.З. Згуровський

На прикладі об'єднання двох освітніх програм ми побачили, що люди, яким ми доручили здійснювати це об'єднання, не зовсім розуміють, як це зробити. Чи надаєте ви методичну допомогу усім колективам, які повинні виконати цю роботу, щоб вони чітко розуміли те завдання, яке для них визначено? На одному прикладі я побачив, що люди не розуміють, як це робити, і такої методичної допомоги від вас до вчорашнього дня, мабуть, не отримували.

А.А. Мельниченко

Насправді, допомога надається. Вчорашній момент має свої особливості. Ми працюємо з кожним з підрозділів, і це не відбувається просто. У деяких підрозділах справді виникають проблеми «зшивання» освітніх програм і навіть цілих колективів. Наприклад, на ІМЗ була така ситуація. Ми продовжуємо її врегульовувати і неодноразово долучали методичний відділ для вдосконалення програми. В окремих випадках виникають питання іноді через певні особистісні причини, інколи через існуючі традиції двох кафедр. Але ця робота проводиться.

М.З. Згуровський

Люди різні і це не повинно превалювати над нашим завданням. Мусимо забезпечити гармонійне і професійне об'єднання, виходячи як із змісту освітньої програми, так і з нового об'єднаного кадрового складу.

А.А. Мельниченко

Основну кількість освітніх програм врегульовано.

М.З. Згуровський

Мова йде не про основну кількість освітніх програм, а про всю кількість програм, без  винятків. Прошу вас це питання тримати під контролем і бути впевненим, що люди розуміють своє завдання, виконують цю роботу правильно і так, як було визначено в рішеннях вчених рад, методичних рад, виходячи з майбутньої акредитації нових об'єднаних кафедр.

Ю.І. Якименко

Завтра у нас зустріч з усіма зацікавленими особами по цих програмах. Доведемо все до логічного завершення.

Проректор з навчально-виховної роботи Н.В. Семінська

Профорієнтація

10 квітня проведено останній у цьому навчальному році День відкритих дверей КПІАбітFest, під час якого заступник голови Приймальної комісії, начальник ВАМ, директор студмістечка, представник кафедри військової підготовки та студенти відповіли на актуальні запитання вступників та їхніх батьків. На прямому ефірі були присутні 250 осіб. Кількість переглядів складає 1200.

Розпочато анонсування ТехноАртКПІ. Цього року його буде проведено у вигляді хакатону, на якому школярі за менторства наших студентів будуть готувати проєкти та вирішувати завдання на тему «Досліджуй космос заради Землі» за напрямами технологій, екології, права, дизайну та іншими. До участі долучилося 8 факультетів.

Продовжуємо здійснювати інформаційний супровід організації олімпіад зі школярами (математика, фізика, хімія).

11 квітня було проведено 1-й етап олімпіади з фізики, на яку зареєструвалися 180 школярів. Тестування пройшли 126. На математику зареєстровано 160 осіб.

Працевлаштування

З 12 квітня стартував Ярмарок вакансій, як платформу для його проведення використовуємо оновлений сайт «Кар'єра». У заході  беруть участь понад 39 компаній, заплановано 34 вебінари, розміщено більше 80 вакансій, за якими студенти зможуть пройти інтерв'ю, 8 нових можливостей відвідання екскурсій, 16 інтерактивів. До заходу долучилися 200 студентів.

У межах підготовки до проведення та підвищення активності факультетів/інститутів  проведено настановчу нараду з відповідальними за працевлаштування. Активно анонсували цю подію на ресурсах університету. Для зручної навігації по Ярмарку розроблено гайд.

Розроблено та розміщено на сайті ЦРК у тестовому режимі каталог «Кар'єрний путівник». Він буде корисним як для студентів, так і для вступників.

Проведено робочу зустріч з представниками компанії «Метінвест» щодо узгодження договору про співпрацю.

Здійснено супровід та підписання Договорів про співпрацю з ПрАТ «Національна енергетична компанія «Укренерго» та Київською організацією Національної спілки журналістів України.

Навчальна робота

Проведено засідання ради з НВР з презентацією аналізу результатів:

 • першого календарного контролю, а також переліку дисциплін, з яких не проставлено результатів КК по кожному факультету/інституту;
 • ведення модулю «Поточний контроль» по кожній з кафедр.

Презентації передано заступникам деканів для ознайомлення на факультетах/інститутах та вжиття, у разі необхідності, заходів щодо поліпшення ситуації.

Погоджено та підписано розпорядження для вирішення процедурних питань допуску студентів до ліквідації академічних заборгованостей та відрахування. Інформацію доведено до відома заступників деканів/директорів з навчально-виховної роботи.

Разом з директором ФБМІ та студентським активом узяли участь у нараді-семінарі з IT- компанією «LeoDoc» щодо питань впровадження та тестування сервісу з телемедицини.

Документи про вищу освіту

Підготовлено до підпису наказ про затвердження бланків, форм, зразків, документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатків до них, зразка академічної довідки та наказ про супроводження ДВО.

Мобільність

Міжнародна мобільність.Здійснили представництво ВАМ у заході, організованому НЕО Україна та ESN Ukraine та в освітньому Канадсько-українському семінарі, організованому за підтримки Посольства Канади.

Національна мобільність.Спільно з представниками Львівської політехніки робота над договором про співпрацю та спільною прєектною заявкою для проєкту національної мобільності  Британської Ради САМ (дедлайн 20 квітня )

Стипендія

Продовжувалась робота з відповідальними особами щодо пільгового державного кредитування. Інформацію подали лише 3 факультети – ФСП,  ФЛ, ФІОТ. Замовлення складає 35 кредитів. У минулому році було 2 кредити.

Організаційна робота

Проведено нараду щодо підготовки та проведення Університетської олімпіади з програмування "ІПСА-ОPEN", до якої залучаються студенти не тільки КПІ, але й з усієї країни.

Продовжуємо спільно з факультетами/інститутами анонсувати проведення олімпіади в онлайн-режимі. На цьому тижні заплановано проведення 3 олімпіад.

Спільно з ДМСП розпочато розробку мапи – доступності до корпусів/гуртожитків.

М.З. Згуровський

Запитання до вас, Наталіє Валеріївно, і до Оксани Миколаївни Бруй. Часом студенти дуже скептично висловлюються в мережах щодо академічної доброчесності – це, мовляв,  непотрібна річ. Хто ці люди, якщо у них такі життєві орієнтири? Чому їх не  хвилюють морально-етичні міркування? Чи не плануєте ви проведення серії конференцій, круглих столів за участю студентства, де вони могли б відверто це обговорювати, висловлювати  думки про те, чи потрібно жити чесно. Ви не думали про це?

О.М. Бруй

Я також чую не дуже нормальні висловлювання з приводу академічної доброчесності. Я це розцінюю як своєрідний тролінг. Ми говорили зі Студрадою, зі студентами, які є членами  комісії та робочої групи, про те, щоб проводити онлайн-заходи дискусійного характеру. На зустрічах досягнуто домовленості, що Студрада обговорить зі своїми членами, як це краще організувати, як залучати на такі заходи більше людей. 27 квітня планується проведення вебінару спільно з Американськими радами про стан академічної доброчесності в студентському середовищі. На жаль, попередньої програми заходу немає. Там представники різних університетів, але не зі студентського середовища. На цьому вебінарі ми поспілкуємося з Американськими радами. До цього  спілкування варто долучити студентів, дати змогу висловитися і їм. Тож такі дискусійні вебінари ми плануємо. Це дійсно потрібно.

М.З. Згуровський

Мене хвилюють не лише ці тролінги. Я розумію, що студенти часто жартують, тролять і таке інше. Мене турбують результати соціологічного опитування, які я бачив місяць тому. Згідно з ними більша частина студентів вважає, що нечесно навчатися – це норма, що так і потрібно робити. Закладені в університеті орієнтири недоброчесності в навчанні можуть стати орієнтирами недоброчесності і в житті, що прирікає суспільство, в якому вони будуть жити на занепад. Потрібні дискусії в студентському середовищі.  Прошу вас і Наталію Валеріївну подумати, як це організувати. 

Проректор з наукової роботи В.А. Пасічник

Гарні новини

5 квітня перед керівництвом МОН відзвітували про результати науково-інноваційної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського за 2020 рік. Звіт прийнято і схвалено без зауважень.

На виконання доручень ректора

Космічна програма КПІ (у взаємодії з Радою Космічної програми). Напрацьовано пропозиції для вдосконалення управлінської вертикалі Космічної програми з інтеграцією всіх проєктів у складі ІАТ. Пропозиції, які озвучив ректор і затвердила Вчена рада КПІ ім. Ігоря Сікорського, дозволять нам розвантажити співробітників НДЧ, залишивши за нами контроль.

Щодо проєкту «PolyITAN-12U». Список закупівель за цим проєктом від ОКБ «Шторм» передано до відділу закупівель для визначення кодів класифікатора Державного закупівельного словника. Від ДКАУ отримано довідку щодо внесення до реєстру науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, які виконуються для потреб космічної діяльності,  відомостей про роботи, що виконуються за договором з ЗАО НДІРВ.

Проєкт «PolyITAN-30». 7 квітня проведено нараду щодо забезпечення виконання завдань проєкту.

Проєкт «PolyITAN-3-PUT». Укладено договір з Інститутом електродинаміки НАНУ на виготовлення 2 комплектів двигунів-маховиків.

Організаційні заходи до Дня космонавтики. Для заходів до Дня космонавтики спільно з ДНВР до корпусу №6 перевезено  брендвол КПІ, телевізор, стійку для телевізора, прапори України та КПІ. Узгоджено сценарій.  Підготовлено інформацію про доповідача і про його виступ та направлено до ОП. Забезпечено проведення тестового включення у режимі зум-конференції з ДКАУ, на якій здійснено прогін доповіді. У взаємодії з Медіалабораторією забезпечено апаратну підтримку. Підготовлено, надруковано та розміщено комплект нових стендів про Космічну програму КПІ. Організовано формування переліку та доставку експонатів до корпусу №6. Експонати, зокрема, надали ММІ, ІАТ, РТФ, ПБФ, ТЕФ. 

Супровід відеозйомок про Космічну програму КПІ. У взаємодії з Медіалабораторією забезпечили супровід журналістів видання «Українська правда», які відзняли матеріал і оперативно опублікували його.

На виконання рішень Координаційної ради

У взаємодії з НТБ ім. Г.І. Денисенка 7 квітня 2021 взяли участь у вебінарі компанії «Elsevier» щодо використання аналітичного інструмента SciVal, який дозволяє отримувати аналітику по науковій діяльності науковців і підрозділів.

Надаються консультації керівникам проєктів держзамовлення щодо процедур закупівель.

На поточному тижні планується зосередитися на стратегічних завданнях, зокрема на оновленні «Положення про наукові школи»  для розгляду на Координаційній раді.

Робота із зовнішніми партнерами

За результатами наради з АППАУ щодо ініціативи «Green Growth School» визначено, що проведення Літньої школи у 2021 році неможливе через брак часу. У травні або червні заплановано круглий стіл, щоб обговорити ключові ініціативи на 2021 р. та план підготовки до організації літньої школи у 2022 році.

Голова Вченої ради М. Ю. Ільченко

За підсумками проведеного 5 квітня чергового засідання Вченої ради:

 • доопрацьовано з урахуванням обговорення на засіданні рішень щодо структурних змін в університеті, а також за звітами В.А. Кондратюка та Л.Г. Субботіної;
 • дооформлено і передано до Президії НАН України витяги з рішення ради щодо підтримки кандидатів для обрання академіками та членами-кореспондентами НАН України.

На спільному засіданні трьох постійних комісій Вченої ради – з освітньої діяльності (В.І. Тимофєєв), наукової та інноваційної діяльності (О.В. Лінючева) та атестації наукових кадрів (Б.П.Струтинський) – було розглянуто, обговорено та внесено низку пропозицій щодо змісту проєкту «Положення про порядок розгляду атестаційних справ здобувачів вчених звань професора, доцента і старшого дослідника».

На виконання завдання ректора підготовлено концептуальні пропозиції щодо системного покращення організації робіт у сфері оборонних технологій.

Стосовно Космічної програми університету:

 • надано інтерв'ю журналістам «Української правди»;
 • забезпечено супровід питання щодо частотних присвоєнь космічного апарату «PolyITAN-30».

Проректор з міжнародних зв'язків С. І. Сидоренко

1. Робота з впливовими міжнародними організаціями 

1.1. Співпрацювали з МЗС України та офісом гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі у підготовці його візиту 26-27 квітня 2021 року в Україну з метою участі у заходах до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи. До КПІ він приїздить 26 квітня. Планується, що Р.М.Гроссі прочитає відкриту лекцію для студентів освітньої магістерської програми «Фізичний захист, облік і контроль ядерних матеріалів» (можливо, у форматі відеоконференції).

1.2. Спільно з ДНВР готуємось до участі у вебінарі Наглядової ради Великої хартії університетів та Глобального студентського форуму 19 квітня о 18:00-19:30, який організовує Magna Charta Observatory. Вебінар буде присвячений залученню студентства до життя та розвитку університетів у міжнародній перспективі, тому до участі будуть запрошені і студентські організації університету.

1.3. На запрошення UNESСO та уряду Іспанії і за дорученням ректора почали готувати доповідь «High Education Governanse» для участі у ІІІ Світовій конференції в галузі вищої освіти (WHEC2021),  яка має відбутися 7-9 жовтня 2021 р. у Барселоні.

1.4. Спільно зі структурами першого проректора Ю.І. Якименка (П.М.Яблонський) триває робота за проєктом «Академія HUAWEI» у  КПІ. Після успішного завершення першого (випробувального) року від компанії отримано сертифікат на наступні 3 роки роботи Академії.

1.5. Співпраця з Північно-Західним Політехнічним університетом Китаю:

– на цьому тижні готується відеоконференція робочого засідання Спільного комітету лабораторії космічної науки для формування плану роботи на 2021 рік, узгодження подальших дій та орієнтирів співпраці (проєкт зі створення наносупутника з біологічним навантаженням для дослідження глибокого космосу, який включено до українсько-китайської міждержавної програми).

1.6. Надаємо допомогу ТЕФ у започаткуванні співпраці з громадською організацією WiN Ukraine – українським осередком всесвітньої некомерційної асоціації Woman in Nuclear Global (WiN Global, яка є глобальною мережею, що охоплює близько 35000 жінок-професіоналів із 129 країн світу, які займаються професійною діяльністю в галузях ядерної енергетики).

2. Робота координаційної ради з питань набору іноземних громадян на навчання

2.1. В ДМС протестовано роботу застосунку «U-APP» як маркетингової можливості для залучення абітурієнтів із країн арабського світу на навчання до КПІ.  Відповідні доручення по розгортанню роботи за цим новим для КПІ алгоритмом набору іноземних громадян на навчання в КПІ дано ЦМО (В.О. Коваль, В.С. Овєчкін).

2.2. Із співголовою Координаційної ради проректором А.А. Мельниченком готували наказ (розпорядження) щодо визначення функцій, розподілу повноважень і відповідальності ЦМО, факультетів і відділу аспірантури та докторантури у роботі з іноземними аспірантами (прийом на навчання, організація англомовного навчального процесу, оплата за навчання, введення контингенту в БД Кампус, наукове керівництво, накази про переведення, звітність та інше).

2.3. Актуалізація перекладів з української на англійську назв 281 освітньої програми.

2.4. Про хід виконання наказу про організацію освітнього процесу у 2021/2022 навчальному році в частині англомовних освітніх програм.

2.5. Спільно з підрозділами КПІ формується комерційна пропозиція КПІ і відповідний проєкт угоди для перемовин Державного космічного агентства України з Космічним агентством Малайзії щодо щосеместрового навчання в КПІ у сфері космічних технологій 200 громадян Малайзії.

3. Активізація міжнародної проєктно-грантової діяльності

3.1. Добра новина: ми спостерігаємо, що цікавість молодих вчених КПІ до міжнародної проєктно-грантової діяльності посилюється. Наприклад, 7 квітня відбувся другий вебінар із серії вебінарів ДМС «Проєктні горизонти КПІ», які проводитимуться у квітні – червні 2021 року виключно для молодих вчених КПІ. Розглядалися питання, пов'язані з пошуками партнерів з країн ЄС для міжнародних проєктів. У вебінарі взяли участь 61 молодий вчений.

Анонси вебінарів розміщуються на сайті ДМС та в інформаційному просторі інститутів та факультетів.

3.2. Розпочався набір слухачів – проєктних менеджерів міжнародних офісів факультетів, інститутів на весняний курс підвищення кваліфікації «Міжнародні проєкти: написання, подання, виконання» в Інституті післядипломної освіти. Метою курсу є надання слухачам знань про діяльність міжнародних фондів, міжнародні програми і гранти, залучення партнерів з країн ЄС, формування практичних навичок з підготовки й подання проєктних пропозицій, виконання проєктів згідно з вимогами відповідних програм. Результатом для кожного слухача стане випускна робота – самостійно підготовлена проєктна заявка, яку буде подано за однією з обраних слухачем міжнародних проєктно-грантових програм.

3.3. Залучаємо підрозділи до участі в оголошеному конкурсі Європейської інноваційної ради (European Innovation Council) «EIC Pathfinder Open» за програмою ЄС «Горизонт Європа». Конкурс не має тематичних пріоритетів, є відкритим для проєктних заявок, що відносяться до будь-якої сфери науки та технологій. Основним очікуваним результатом проєкту має бути доведення здійсненності концепції (proof  of  principle) новітньої технології, яка пропонується в заявці, та підтвердження її науково-технологічної бази. Заявки приймаються з 8 квітня по 19 травня 2021 року.

4. Робота групи по забезпеченню позитивної динаміки показників КПІ в світових рейтингах університетів

4.1. З кожним проректором та керівниками низки університетських структур визначаємо нових відповідальних за ведення баз даних про КПІ для світових рейтингів університетів, які володіють англійською мовою.

4.2. З проректором А.А. Мельниченком працюємо над формуванням ТЗ для створення інтегрованої бази даних, які ключові світові рейтинги університетів вимагають від КПІ протягом року.

5. Інші заходи

На 28 квітня 2021 р. готується проведення в КПІ круглого столу «Атомна енергетика: історія, сучасність, майбутнє» та відкриття пам'ятника працівнику Чорнобильської АЕС, Герою України (посмертно), випускнику КПІ ім. Ігоря Сікорського Олександру Григоровичу Лелеченку. Почали передавати індивідуальні запрошення за списком, визначеним локальним організаційним комітетом.

Проректор з адміністративної роботи В. А. Кондратюк

Господарська робота

 • протягом тижня  проводили роботу щодо виконання приписів з відповідальними по факультетах/інститутах за стан пожежної безпеки.  Протягом місяця з моменту закінчення планової перевірки інспекторами ДСНС в університеті в гуртожитках усунуто 29 порушень з 92 (32%), у навчальних корпусах – 69 з 305 (23%). Залишилися ті пункти припису, виконання яких потребує суттєвих матеріальних витрат. У нас є річний план щодо усування цих порушень із затвердженим кошторисом. Отож уже оголошено процедуру закупівлі протипожежних люків для гуртожитків №№ 3, 11, 12. Укладено договір щодо надання послуг з вогнезахисту дерев'яних елементів горища гуртожитку № 12.  Оголошено спрощену процедуру закупівлі послуг з обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин. Підготовлено службову записку щодо закупівлі протипожежних дверей в електрощитові навчальних корпусів у кількості 41 шт;
 • провели робочу нараду щодо виконання робіт з благоустрою території за 18-м навчальним корпусом та організували  робочий процес щодо нанесення муралу;
 • продовжуємо виконання ремонтно-відновлювальних робіт даху НТБ;
 • провели обстеження та частковий ремонт водостічних мереж університету;
 • підготували та видали наказ про двомісячник з благоустрою території університету;
 • продовжуємо кронувати зелені насадження навколо навчальних корпусів та розпочали прибирання гілок і листя в парковій зоні;
 • продовжуємо роботи з відновлення систем димовидалення в гуртожитках та навчальних корпусах, розпочали підготовчі роботи з монтажу придбаного спеціального вентиляційного обладнання;
 • продовжуємо готувати технічні завдання відповідно до річного плану закупівель по господарському напряму роботи та оголошувати процедури закупівель на майданчику ProZorro;
 • спільно з департаментом навчальної роботи продовжуємо проведення аудиту навчальних площ на предмет їхньої готовності до нового навчального року;
 • продовжуємо працювати над організацією передачі університету нового музейного експонату – літака АН-2. Виконуються роботи завершального етапу – нанесення на фюзеляж  знаків приналежності і марки літака. Розпочали підготовку до транспортування та його розміщення в сквері піонерів авіації;
 • продовжуємо огляд  вузлів обліку теплової енергії;
 • продовжуємо проводити підготовчі роботи по заміні водо- та електролічильників;
 • готуємо технічні завдання на заміну вхідних груп навчальних корпусів за напрямом енергоефективності;
 • продовжуємо готувати місця під встановлення нових індивідуальних теплових пунктів у навчальних корпусах №№ 13, 14, 15, 16, 17;
 • провели робочу нараду з питань підготовки документів для отримання ліцензії по прекурсорах.

Соціальний напрям

 • У зв'язку із запровадженням локдауну їдальні 1, 31-го корпусів, буфети в 24-му та 27-му корпусах призупинили свою роботу. Працює лише їдальня 32-го (курсантська) корпусу;
 • узяли участь у роботі оздоровчої комісії, підготували інформацію щодо надання послуг харчування на базах відпочинку;
 • 8 квітня в дистанційному режимі відбулося засідання тендерного комітету. На ньому  прийнято рішення щодо обрання та проведення закупівель товарів, робіт, послуг на 2021 рік. Виставили низку процедур на скануючий електронний мікроскоп, комутатор третього рівня, кондиціонери, комп'ютерні накопичувачі;
 • уклали угоди на вогнезахист дерев'яних конструкцій горища та послуги з акредитації освітніх програм, закупівлю будівельних товарів;
 • оновили порядок проведення закупівель відповідно до оновленої системи закупівель. На цьому тижні проведемо колегіальний розгляд, узгодження та відправимо документ на підпис;
 • готуємо необхідну інформацію для комісії з акредитації площ університету;
 • продовжується проведення роботи зі створення в університеті програми розвитку інклюзивної освіти;
 • продовжуємо розроблення комерційних пропозицій щодо співпраці з потенційними корпоративними клієнтами на проживання та перебування на базах відпочинку університету;
 • 8 квітня проведено засідання оздоровчої комісії, на якому було розглянуто низку питань щодо оздоровчого сезону-2021, зокрема план роботи та розвитку баз відпочинку, питання організації харчування, пільги для працівників та їхніх дітей і онуків;
 • проводимо наповнення інформаційних ресурсів департаменту та розпочали рекламну кампанію  оздоровчих  підрозділів.

Безпека

 • За попередній тиждень складних правопорушень на території університету виявлено не було;
 • проводили спільно з працівниками поліції профілактичні заходи щодо унеможливлення скоєння складних правопорушень по території університету.

М.З.Згуровський

Дякую. Таке запитання. Традиційно ми в квітні й частково у травні проводимо місячник благоустрою, коли не лише працівники  господарських служб, а й співробітники та студенти наводять порядок у своїх підрозділах та навколо. Це, до речі, ще й консолідуючі акції – люди  більше шанують місце, де працюють. У цьому році ситуація особлива, не всі мають змогу вийти на роботу, але дещо можна робити і за умов пандемії. Як з цим справи нині? Працівники господарських служб роблять усе можливо, щоб привести величезне університетське містечко до хорошого стану після зимового періоду. Але їх не вистачає – вони  не можуть самі привести до ладу величезну територію, без участі членів колективів підрозділів. 

В.А.Кондратюк

Дійсно, їх не вистачає. Наказ ми видали, працюємо з окремими підрозділами. Вчора в режимі онлайн поспілкувалися зі студентами, вони пообіцяли також долучитися до цієї роботи. Ну і факультети та інститути  працюють з тими викладачами і співробітниками, які мають змогу вийти на роботу і взяти участь у цих заходах. З огляду  на складнощі ми цього року зробили не місячник, а двомісячник, щоб до кінця травня повністю навести лад на території. І, звичайно, більша частина роботи все ж таки лягає на співробітників департаменту господарської роботи, які мусять працювати в цьому напрямі. Нам вдалося забезпечити їх спеціальними перепустками, що дає таку можливість.  

М.З.Згуровський

Чи залучаєте ви до цієї роботи помічників деканів з господарської роботи, які повинні в своїх підрозділах організувати цю роботу? Якою мірою задіяний цей контингент співробітників, звісно з урахуванням епідемічних особливостей цього року?

В.А.Кондратюк

Безумовно, їх також залучено, бо це їхня відповідальність. Територію університету поділено на ділянки, які закріплено за факультетами та інститутами, тож саме заступники деканів з  господарської роботи згідно з їх посадовими обов'язками мають забезпечувати утримання об'єктів  майнового комплексу і прилеглих до них територій.

Начальник планово-фінансового відділу департаменту економіки і фінансів університету М.В.Броницька

Фінансування за всіма програмами за квітень отримали в повному обсязі.

Нараховуємо заробітну плату за першу половину квітня. Виплата авансу планується на 15 квітня.

Нараховуємо академічну та соціальну стипендію за квітень.

На постійній основі опрацьовуємо накази по особовому складу працівників та здобувачів вищої освіти.

Прийнято фінансову та бюджетну звітність у підрозділів за перший квартал.

Здійснюємо роботу з консолідації звітності для Казначейської служби та МОН.

Здано звітність за березень до інших відповідних інстанцій.

Надано інформацію студентському самоврядуванню щодо розмірів фінансування на 2021 рік, сума з урахуванням залишку на початок року становить 2,2 млн грн.

Директор студмістечка О. А. Іщенко

Епідеміологічний стан. У студмістечку на минулому тижні додалося 2 хворих студенти. Отож серед мешканців гуртожитків у нас 4 хворих: 2 – це студенти ФІОТ, ще 2 – ФБТ.  Окрім того, захворіли 4 співробітники студмістечка: 3 – це чергові-контролери і 1 завідувачка гуртожитку. Усі лікуються вдома, студенти – в ізоляторі гуртожитку.

Ремонти. Власними силами приводимо у відповідність до вимог пожежної безпеки світлові кишені гуртожитків №№4, 14 та 20. У гуртожитку №15 підрядник встановлює систему автоматичної пожежної сигналізації.

Підготовка до запуску в експлуатацію нового гуртожитку. На сьогодні будівельні роботи  завершено. Тривають внутрішньо-опоряджувальні роботи: на 3-му та 4-му поверхах виконуються роботи з облаштування багетів, потім  почнеться поклейка шпалер. У санвузлах робітники кладуть плитку на стіни та підлогу – з 3-го поверху вони підніматимуться вгору. Також тривають роботи з облаштування внутрішніх інженерних мереж, ліфтів, систем автоматичної пожежної сигналізації та димовидалення, утеплення технічного поверху. Окрім того, виконуються роботи з прокладення інтернет-мережі по всіх кімнатах гуртожитку. Обговорили з директором і головним інженером організації, яка проводить будівельні роботи, питання під'єднання гурожитку до зовнішніх інженерних мереж. Вони запевнили, що нині працюють над оформленням документів для отримання дозволів на це від відповідних міських організацій. Загалом будівельна організація в графік виконання будівельних робіт вкладається. Щоправда, є певні затримки: наприклад, за графіком у кімнатах уже потрібно було б встановлювати двері, але через те, що якість тих дверей, які нам привезли, нас не влаштувала, ми попросили поміняти їх на міцніші. Також деякі затримки є по опоряджувальних роботах – їх не можна було робити через вологу погоду. Але кількість людей, яка працює сьогодні на об'єкті, є цілком достатньою, щоб наздогнати  незначне  відставання у термінах.

М.З.Згуровський

Дякую. Я просив би вас долучити до технічного нагляду за станом справ у новому гуртожитку і струдраду студмістечка та студентську профспілку. Крім того, бажано було б, щоб таку інформацію ви періодично розміщували на одному з ресурсів. Зрозуміло, що це справа студмістечка, це ваш об'єкт. Тому якщо щотижня така інформація з'являтиметься на вашому ресурсі, це буде правильно.

О.А.Іщенко

Добре. А що стосується участі у цьому представників студентських організацій, то запрошую їх до такої співпраці. 

М.З.Згуровський

Це потрібно, бо це спільна справа. Не повинно бути так, щоб студенти чогось не знали, бо ви їх не запросили до співпраці в частині завершення будівництва гуртожитку.

О.А.Іщенко

У мене ще одне прохання до представників студентських організацій.  У нас є випадки, коли студенти використовують вогнегасники, які ми розмістили на поверхах, для розваги. Окрім того, під час вихідних студенти пошкодили ще не повністю змонтовану систему автоматичної пожежної сигналізації в гуртожитку №15: обірвано дроти, розбито з'єднувальні коробки, натискалися кнопки виклику пожежної служби. Ми, звісно, проводимо виховну і роз'яснювальну роботу серед мешканців гуртожитків, шукаємо вандалів, але давайте ж робити це спільно. Бо коли немає пожежної сигналізації – то це «адмінка погана», а коли цю сигналізацію починаємо робити, вона лише два дні простоїть, бо починаємо її нищити. 

М.З.Згуровський

Сподіваюся, студентські організації проводять і проводитимуть відповідну роботу. Не забуваймо, що такі речі виходять уже на рівень правопорушень. Тому якщо деякі мешканці гуртожитків таке чинять, до них має бути застосовуватися комплекс відповідних заходів.

Директор ІМЯО М.М.Перестюк

Центр тестування. Повністю завершено комплексний моніторинг якості підготовки фахівців 4-го курсу. Закінчуємо обробку його результатів.

Доуніверситетська  підготовка. Готуємо чотири нові напрями  навчання для ширшого охоплення нашої цільової аудиторії. До нас уже частіше стали звертатися батьки школярів 5-8 класів, для них це цікаво. Готуємо рекламну кампанію щодо набору в групи олімпіадного рівня.

Голова ради з питань розвитку університету В. Й. Котовський

Остаточний монтаж пам'ятника Олександрові  Лелеченку заплановано на 20 квітня. Тут ми працюємо спільно з Вадимом Анатолійовичем. Впораємося вчасно.  

Директор Науково-технічної бібліотеки О. М. Бруй

Надіслано на кафедри та поширено на сайті та в мережах інформацію про отримання тестового доступу до SciVal (Elsevier) – онлайн-платформи для моніторингу й аналізу міжнародних наукових досліджень із використанням інструментів візуалізації та сучасних метрик цитованості, економічної та соціальної ефективності.

Форма для налаштування віддаленого доступу до SciVal та Scopus. Усі, хто раніше налаштував віддалений доступ до Scopus, отримує доступ до SciVal автоматично (логін/пароль ті самі). Доступ триватиме впродовж квітня. Налаштовано віддалений доступ до БД Scopus та SciVal для 105 користувачів.

7 квітня організовано та проведено освітньо-практичний вебінар «How to start your adventure with SciVal?», присвячений роботі з аналітичним інструментом SciVal. На ньому  консультант компанії Elsevier Бартоломей Вєньковський розповів про можливості платформи SciVal та продемонстрував, як ефективно використовувати можливості цього інструменту для прогнозування й оцінювання наукової діяльності в роботі науковців та менеджерів освіти,

8 квітня в межах квітневої серії освітніх онлайн-заходів «"Чистий" четвер: актуалізуємо авторські профілі» консультант відділу провела вебінар «Профіль автора у Google Scholar: усі тонкощі актуалізації» (52 учасники).

14 квітня о 12:00 відбудеться науково-практичний семінар «Features in SciVal from different perspectives. How to use it in the best way» («Можливості SciVal із різних точок зору. Як ним користуватися найоптимальніше»).

15 квітня о 16:00 відбудеться вебінар «ORCID: ідентифікатор науковця у цифровому середовищі».

Академічна доброчесність. На Вченій раді представлено проєкт змін до Кодексу честі.

7 квітня проведено онлайн-лекцію «Розповіді про життя старих підручників» (41 учасник). Фахівці фонду рідкісних і цінних документів Бібліотеки КПІ розповіли, яких авторів рекомендували колись професори студентам КПІ для вивчення фізики, що входила до обов'язкової програми навчання усіх відділень інституту, та про навчальні посібники, якими користувались студенти в 1898-1903 роках.

Директор департаменту управління справами М.О. Мазур

Хочу нагадати, що наближаються травневі свята. Ми, як і торік, не переносимо робочих днів, отож додаткові вихідні будуть 3, 4 і 10 травня. 5, 6 і 7 травня ми всі працюватимемо. Хто бажає ці дні також використати як вихідні, можуть оформлювати їх відповідним чином.

В.о. голови Студентської ради університету Назар Булавко

Узяли участь у процедурах з акредитації ОП з промислового маркетингу. Зібрали команду тестувальників системи онлайн-запису студентів до лікаря студентської поліклініки від  компанії LeoDoc. Завершуємо процедуру підписання документів до Конференції трудового колективу і отримання кожним делегатом електронного цифрового підпису. 

Голова профкому студентів КПІ Ігор Степанюк

Готуємося до чемпіонату КПІ з шахів. Уже зареєструвалося до участі більше 120 людей. Реєстрація, у тому числі й через факультети, триває.

Готуємо на Конференцію трудового колективу звіт про виконання студентської  частини Колективного договору.

Готуємося до участі у двомісячнику з благоустрою університету. Аналізуємо, хто з нашого активу є на місці й зможе взяти участь у таких роботах. Знаємо вже, що якась кількість людей буде і ми обов'язково до неї долучимося.

М.З.Згуровський

Дякую. Ще раз хочу вас і Назара запросити до співпраці з Олександром Анатолійовичем в частині технічного нагляду за завершенням робіт на новому гуртожитку. Щоб там не залишилося якихось недоробок, які ми змушені будемо доробляти власноруч, коли робітники залишать цей об'єкт.  Прошу долучитися до цієї роботи.