Прохідні бали 2020 року по факультетах/інститутах

Дані для бюджетної форми навчання, бакалаврат. За даними Інформаційної системи Конкурс.

Факультет / Інститут Код Спеціальність Прохідні бали бюджет
ВПІ 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 176.950
061 Журналістика 193.125
133 Галузеве машинобудування 125.350
186 Видавництво та поліграфія 168.647
ІМЗ 131 Прикладна механіка 126.480
132 Матеріалознавство 127.900
136 Металургія 127.296
ІХФ 101 Екологія 162.488
131 Прикладна механіка 149.736
133 Галузеве машинобудування 132.192
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 157.488
161 Хімічні технології та інженерія 136.527
ІЕЕ 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 125.460
144 Теплоенергетика 129.336
184 Гірництво 146.319
ІПСА 122 Комп'ютерні науки 190.740
124 Системний аналіз 183.855
ІТС 172 Телекомунікації та радіотехніка 143.040
ММІ 131 Прикладна механіка 131.828
ІАТ 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 167.637
173 Авіоніка 146.050
ПБФ 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 158.650
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 135.150
РТФ 172 Телекомунікації та радіотехніка 142.137
ТЕФ 121 Інженерія програмного забезпечення 186.750
122 Комп'ютерні науки 180.500
142 Енергетичне машинобудування 126.735
143 Атомна енергетика 125.650
144 Теплоенергетика 125.970
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 168.468
ФБМІ 122 Комп'ютерні науки 176.750
163 Біомедична інженерія 183.335
227 Фізична терапія, ерготерапія 170.150
ФБТ 133 Галузеве машинобудування 127.143
162 Біотехнології та біоінженерія 184.640
ФЕА 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 133.875
ФЕЛ 153 Мікро- та наносистемна техніка 141.219
171 Електроніка 142.500
172 Телекомунікації та радіотехніка 141.739
ФІОТ 121 Інженерія програмного забезпечення 192.780
123 Комп'ютерна інженерія 182.750
126 Інформаційні системи та технології 186.000
ФЛ 035 Філологія: переклад (англійська) 190.450
035 Філологія: переклад (німецька) 190.300
035 Філологія: переклад (французька) 186.425
ФММ 051 Економіка 186.850
073 Менеджмент 183.450
075 Маркетинг 189.700
ФПМ 113 Прикладна математика 184.500
121 Інженерія програмного забезпечення 190.000
123 Комп'ютерна інженерія 180.750
ФСП 054 Соціологія 180.500
081 Право 186.950
231 Соціальна робота 179.650
281 Публічне управління та адміністрування 187.300
ФМФ 104 Фізика та астрономія 142.698
111 Математика 164.450
ФТІ 105 Прикладна фізика та наноматеріали 132.702
113 Прикладна математика 178.250
125 Кібербезпека 185.000
ХТФ 161 Хімічні технології та інженерія 141.270

Інформаційні матеріали приймальної комісії