Вже багато років Науково-дослідницьким центром прикладної соціології «Соціоплюс» (науковий керівник Мельниченко А.А.). в університеті проводяться опитування КПІшної спільноти щодо життя університету.
Починаючи з 2014 року до анкет опитувань студентів та викладачів почали включатися питання щодо проявів недоброчесності та корупції в університеті.

Звіти по результатам опитування дали змогу уповноваженій особі з питань запобігання корупції вносити пропозицій щодо змін у системі управління діловими процесами в університеті.

Результатними такої роботи стала злагоджена робота всіх підрозділів та посадових осіб за для мінімізація корупційних ризиків у діяльності університету та формування нульової толерантності до проявів корупції та недоброчесності.

Звісно ще залишаються проблеми над якими треба працювати але головна мета яку ставить перед собою університет залишається сталою – дотримання доброчесності та нульова толерантність до корупції!

Долучення Розмір
2021-2023_socio.pdf (232.73 КБ) 232.73 КБ
Дата події

НАЗК Офіс генпрокурора НАБУофіс доброчесності НАЗК