Засідання ректорату КПІ ім. Ігоря Сікорського 28 грудня 2020 року

Засідання відбулося в дистанційному режимі під головуванням ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського М.З.Згуровського. «Сьогодні останнє засідання в цьому році, тому насамперед я хочу подякувати усім вам за дуже злагоджену напружену роботу. Рік був складний для світу, для нашої країни, для університету, але ми спрацювали як злагоджена команда, – сказав він, відкриваючи засідання. – Давайте сплануємо заходи, які ми маємо провести в останні дні поточного року і протягом першої частини січня нового року, оскільки  це й святкові дні, це і особливий режим проживання студентів у гуртожитках у цей період, це й сесія та низка інших  питань». 

Перший проректор Ю. І. Якименко

Адміністративно-управлінська робота

Здійснення контролю і надання комплексного звіту про дотримання умов карантину і проведення протиепідемічних заходів. На минулому тижні захворіло 2 працівника і 2 студенти, одужало 4 особи.

Через хворобу керівниціДНВР працює в черговому режимі за відповідним графіком.

Сформовано і узгоджено пакет наказів про оптимізацію структури підрозділів відповідно до рішення Вченої ради. В реформованих підрозділах здійснюються організаційні заходи з доопрацювання і закріплення освітніх програм і формування груп їх кадрового забезпечення.

Бюджетна комісія. Підбито попередні підсумки виконання річного бюджету. Розраховано обсяги квартального преміювання за рахунок економії загального фонду і спецкоштів, здійснено їх розподіл між підрозділами. Визначено розміри премій деканів, директорів інститутів і завідувачів кафедр. Премії керівникам визначалися виключно на основі показників роботи підрозділів і експертних оцінок за напрямами роботи.

Узгоджено порядок і критерії запровадження з наступного року посад звільнених заступників керівників факультетів та інститутів. Визначено обмеження та вимоги для зарахування сумісників і встановлення надбавок в умовах режиму дистанційного навчання.

На засіданні  інвестиційної  комісії  університету розглянуто стан виконання робіт з будівництва гуртожитку та узгоджено графік їх повного завершення до 30 червня 2021 року.

Сформовано і затверджено наказом комісію з підбиття підсумків виконання Колективного договору і його підготовки на наступний рік. Визначено процедуру формування і затвердження Колдоговору в умовах карантину.

СЕД. Завершено процедуру закупівлі додаткових 115 ліцензій, внаслідок чого в системі «Мегаполіс» сформовано 265 робочих місць. Система в штатному режимі здійснює обмін документами в мережі електронної взаємодії з органами виконавчої влади.

Освітній процес

Доопрацьовано і затверджено наказом перелік оновлених освітніх програм. На його основі сформовані конкурсні пропозиції з прийому 2021 року.

Опубліковано на сайті затверджені Вченою радою Правила прийому на 2021 рік.

Розроблено і передано до конкурсної комісії МОН пропозиції щодо держзамовлення на третій цикл (аспірантура). Продовжується робота з визначення участі кафедр в освітніх PhD- програмах та їх кадрового забезпечення.

Відповідно до змін у законодавстві і наказу МОН про новий порядок формування ліцензійних обсягів формуються і узгоджуються з підрозділами пропозиції із внесення змін до ліцензійних обсягів за спеціальностями і освітніми програмами.

Захисти дипломів магістрів проводяться у повній відповідності з регламентом. Оформлюються і завантажуються до ЄДЕБО випускні накази, друкуються дипломи і додатки, які будуть готові до вручення в січні 2021 за затвердженим графіком.

У системі «Електронний кампус» (ЕК) здійснюється підготовка і супроводження сесії, формування і контроль заповнення електронних відомостей. Щоденне відвідування ЕК становить до 11 000 студентів і 1000 викладачів. Триває дванадцяте опитування «Викладач очима студента». Станом на 26 грудня в ньому взяли участь 5600 студентів.

Проректор з навчальної роботи А.А. Мельниченко

Проводиться активна робота із супроводження як залікової сесії, так і забезпечення в ЕК проведення в січні 2021 року екзаменаційної сесії в дистанційному режимі.

Наприкінці минулого тижня завершилось налаштування серверного обладнання. ІПО повністю перевів нашу платформу з дистанційної освіти «Сікорський» на нове серверне обладнання. У зв’язку з цим поточна сесія має пройти без збоїв навіть при одночасному заході декількох тисяч осіб.

Готували наказ щодо оновлених та модернізованих освітніх програм для формування конкурсних пропозицій.

Триває  інтенсивна взаємодія з ТОВ «ІНВО ДІДЖИТАЛ» щодо розробки сучасної АІС для потреб освітнього та управлінського процесів. Один із продемонстрованих цікавих модулів для планування освітнього процесу на наступний рік – це викладацьке навантаження.

За поданнями інститутів/факультетів вносяться деякі зміни до планових показників кількості бюджетних місць прийому до аспірантури на 2021 рік, який має бути не меншим, ніж торік.

29.12.2020 р. планується обговорення в дистанційному режимі кандидатур вступників до докторантури у 2021 році та остаточне визначення обсягу замовлення бюджетних місць у докторантуру на 2021 рік.

Триває збір результатів захисту магістерських дисертацій відповідно до розкладу роботи екзаменаційних комісій.

Від ІМЯО отримано результати вхідного контролю та ректорського контролю з іноземної мови для проведення аналізу та здійснення коригувальних дій.

Видано розпорядження про організацію занять з дисципліни «Фізична підготовка» у весняному семестрі. Питання узгоджувалось з головою Студради університету як щодо роботи викладачів, так і щодо складання студентами заліків у наступному семестрі.

Здійснювалася робота з координації дій інститутів, факультетів в організації сесії в січні 2021 року.

Здійснюється збір вебометричних даних для рейтингів грудня.

Триває планова актуалізація описів підрозділів на сайті КПІ.  

Продовжується розробка тестового модуля контролю параметрів сайтів КПІ та ЗВО України.

Триває 12-те опитування студентів, що стане у майбутньому хорошим інструментом для коригування якості підготовки студентів, формування викладацького складу.

Внесено зміни до модуля взаємодії ЕК та системи АС Деканат для забезпечення роботи з додатковими відомостями та виставлення дати контрольних заходів для PhD.

Продовжується аудит програмного забезпечення в університеті.

Проводиться робота щодо організаційного забезпечення новостворених, за рішенням Вченої ради, підрозділів.

М.З.Згуровський

Новий сервер перебуває у процесі налагодження, чи його вже включено в нашу систему?

А.А.Мельниченко

В останній день минулого тижня він почав працювати в повному штатному режимі.

М.З.Згуровський

Тобто, ми забезпечені потужностями з певним запасом на декілька років і можемо розвивати дистанційну платформу та інші проєкти?

А.А.Мельниченко

Якщо у нас буде лавиноподібне зростання курсів, то нам потрібно буде не сам сервер докуповувати, а лише комірки мережевих сховищ. На сьогоднішній момент ми повністю забезпечені всіма потужностями, які необхідні, причому з деяким запасом.

М.З.Згуровський

Розробка підсистем компанією «ІНВО ДІДЖИТАЛ». Її впровадження може йти паралельно з роботою ЕК?

А.А.Мельниченко

Так. Зараз компанія вивчає нашу структуру. Це доволі непростий процес. Наша структура і наші процеси досить ускладнені і громіздкі. Але ми продовжуємо вдосконалювати і ЕК для роботи в дистанційному режимі.

М.З.Згуровський

Інформатизація і розширення наших можливостей є одним з наших пріоритетів, особливо під час епідемії, та й після неї.

Коментар письмового звіту проректора з навчально-виховної роботи Н.В. Семінської першим проректором Ю.І.Якименком

Навчання

Проведено традиційне щотижневе зібрання заступників деканів факультетів/інститутів. На ньому обговорено:

 • питання відомостей в ЕК та в системі «Деканат»;
 • опитування студентів (5500 осіб) щодо якості викладання дисциплін викладачами; відбулось реагування на результати опитування, які проводяться із заступниками деканів;
 • процедури допущення до перескладань та процесу відрахування;
 • питання вибіркових дисциплін.

Узяли участь у роботі групи для внесення змін до РСО з фізичного виховання.

Закінчився термін реструктуризації коштів за попереднє навчання, внесених студентами, які були відраховані, а згодом поновлені. Відшкодували 100% заборгованості 54 особи. Відмовились відшкодовувати 5 осіб, по 4 вже є накази на відрахування.

Дипломи

Замовлено та отримано номери дипломів магістрів та бакалаврів (поновлених на повторну атестацію), які завершують навчання 31.12.2020 року для всіх факультетів/інститутів. Вручення дипломів відбуватиметься за графіком.

Стипендія

Керівник стипендіального відділу Ольга Драник разом з Медіалабораторією провели для студентів стрім про академічні та соціальні стипендії.

Спільно з ДЕФ підготовлено реєстр до МОН для замовлення державних пільгових кредитів на 2020/21 н.р. Замовлено два кредити (ФЕЛ, ФСП).

Завершено прийом документів факультетами/інститутами для врахування додаткових балів у рейтингу успішності.

Мобільність

Укладено меморандум про співпрацю з Політехнічним університетом Томар (Португалія) та міжінституційну угоду про співпрацю за програмою «Еразмус+» з Технічним університетом Дрездена.

Передано на підпис міжінституційні угоди з університетами м. Торунь і м. Лодзь (Польща).

Узяли участь у нараді з питань представлення університету у світових рейтингах. Готуємо пропозиції в частині мобільності та залучення іноземних абітурієнтів.

Працевлаштування та профорієнтація

23 грудня проведено зустріч із заступником міністра молоді та спорту України. Обговорено питання подальшої співпраці та заплановано зустріч в онлайн-режимі з представниками факультетів/інститутів.

У межах співпраці з компанією «Метінвест діджитал» отримано конкретні пропозиції (теми) щодо проходження практики магістрами-науковцями ФЕЛ та ІМЗ. Працюємо спільно з ДООП та факультетами.

Підготовлено та розіслано поштові посилки (листівки, календар та закладинки) для шкіл- партнерів з різних регіонів України.

У зв'язку з виявленою хворобою COVID-19 у керівниці ДНВР, цей департамент частково переведено на дистанційний режим роботи. Контактні особи перебувають на самоізоляції.

М.З.Згуровський

Побажаємо Наталії Валеріївні  якнайшвидшого одужання.

Останній прогноз, підготовлений Світовим центром даних щодо поширення епідемії, виявляє деякі позитивні тенденції. Відбувається адаптація населення до хвороби. За останні 10 днів  спостерігався певний спад захворюваності. Можливо, після святкових днів і такого активного спілкування цей показник може повернутися на попередній рівень. Тим не менше, є значна кількість людей, які легше переносять хворобу.  Деякі з них навіть не звертаються по допомогу до лікарів. Наприклад, хтось у родини захворів, а інші її члени навіть тестів не роблять, а просто лікуються в домашніх умовах і таким чином переносять хворобу. Кількість таких людей зростає – покращується так званий коефіцієнт адаптації суспільства до хвороби.

Ще раз побажаємо нашій колезі і її родині легше перенести хворобу, і будемо оптимістично дивитись на ближче майбутнє.

М.З.Згуровський

Прошу О.А.Жученка підбити підсумки зовнішньої і внутрішньої акредитації цього року і розповісти про плани на першу половину року наступного.

Директор департаменту якості освітнього процесу О.А. Жученко

Усі наші плани на цей рік ми виконали, всі освітні програми, які ми подавали, акредитовано. Уже з січня переходимо до наступного етапу акредитації: 10 програм бакалаврського і магістерського рівнів  у нас виносяться на акредитацію. Ці програми вже визначено. І вже з травня починаємо акредитувати програми PhD – їх буде 25. Це робота на період з січня по жовтень 2021. Ми регулярно зустрічаємося з гарантами освітніх програм, працюємо з ними, все йде за планом.

Проректор з наукової роботи В.А. Пасічник

На виконання доручень ректора

Узяли участь у підготовці та проведенні 21.12.2020 зустрічі з урядовою делегацією, на якій відбулося обговорення «Космічної програми КПІ».

23.12.2020 провели робочу нараду стосовно аналізу ситуації з КБ «Ритм» та напрацювання пропозицій щодо вирішення накопичених проблем. Плануємо у взаємодії з ДЕФ (Л.Г.Субботіна) продовжити роботу.

Спільно з помічником ректора П.М. Цибульовим проведено зустрічі з двома науковими групами ФБТ (виявлено одну перспективну розробку).

На виконання рішень Координаційної ради

Проведено консультації з секретарями секцій експертних рад МОН України щодо забезпечення злагодженої роботи при проведенні експертизи наукових проєктів МОН. Термін завершення початкового етапу експертизи МОН – 31.12.2020.

Координуємо роботу зі звітування підрозділів про результати наукової та інноваційної роботи у 2020 році. В цьому році вперше звітність подається в електронному вигляді із заповненням відповідних форм. На сьогодні через гуглформи отримано звіти 15 підрозділів, 28.12.2020 очікуємо отримати решту.

Започатковано роботу з аналізу тематик робіт аспірантів щодо їх відповідності і науковим групам, і освітнім програмам. Анатолій Анатолійович Мельниченко підгодовував теми аспірантів,  ми підключаємося до аналізу.

У взаємодії з ДЕФ триває робота з освоєння залишків коштів на матеріали виконавців проєктів МОН України.

Робота з підрозділами

Завершено узгодження складу комісій з розгляду науково-технічних матеріалів щодо вивчення можливості оприлюднення їх у засобах масової інформації. Підготовлено відповідний наказ. Усього утворено 24 комісії.

Триває оперативна робота з укладання контрактів з науковими працівниками на наступний, 2021 рік.

М.З.Згуровський

Чи супроводжуєте ви роботи, подані до МОН, як за держзамовленням, так і на конкурс?

В.А.Пасічник

На минулому тижні ми спілкувалися з керівниками і секретарями секцій щодо неупередженого і об’єктивного забезпечення оцінювання цих проєктів. Ми просили, щоб не було затримок у цій частині, і щоб міністерство могло переходити до наступних етапів.

М.З.Згуровський

Я хотів би, щоб ви вийшли на якийсь підсумок року за обсягами робіт, які виграли конкурси раніше, –  це був перший конкурс НФДУ, конкурс МОН. Які ми маємо очікувані обсяги фінансування університетської науки?

В.А.Пасічник

Ближчим часом ми очікуємо узагальнену інформацію, у тому числі й від підрозділів, щоб бачити інтегральну картину. Тоді ми швидко узагальнимо інформацію по НФДУ, по конкурсу МОН, за госпдоговірною тематикою щодо надання наукових послуг і отримання замовлень через ПроЗорро. Таку інформацію за всіма напрямами ми підготуємо.

М.З.Згуровський

Нам важливо побачити ці результати, тому що докладено чимало зусиль до організації системи роботи, тож потрібно зрозуміти, наскільки ефективною вона є.

Голова Вченої ради М. Ю. Ільченко

1. Робота комісій Вченої ради університету:

 • до Комітету з питань науки, освіти та інновацій Верховної Ради України надіслано 16 пропозицій, напрацьованих Комісією, очолюваною С. І. Бевз, щодо внесення змін до законопроєкту з активізації діяльності наукових парків, у тому числі стосовно спрощення процедури оформлення оренди приміщень університету авторами стартапів. Отримали  подяку за надані пропозиції від керівництва Комітету; 
 • у напрацюванні пропозицій стосовно покращення рейтингів університету на запрошення С.І. Сидоренка взяв участь заступник голови Вченої ради П.О. Киричок.

2. Стосовно організації виконання космічної програми університету:

 • проведено презентації змісту космічної тематики університету на нараді за участю керівників урядових структур та Комітетів Верховної Ради України, у тому числі новопризначеного в.о. голови Державного космічного агентства Михайла Лева;
 • внесено пропозиції для вдосконалення змісту фільму про космічну діяльність КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • підготовлено пропозиції до наказу про склад і організацію діяльності Ради космічної програми університету та вдосконалення керівництва проєктами цієї програми.

М.З. Згуровський

Можемо відзначити ефективність організації роботи Вченої ради. Вам велика подяка Михайле Юхимовичу. Створена система організації роботи комісій Вченої ради за напрямами себе виправдовує. Далі потрібно продовжувати удосконалення цієї моделі роботи.

Начальник відділу організаційного забезпечення міжнародної діяльності департаменту міжнародного співробітництва А.В.Ковтун

1. Міжнародні контакти

Робота Координаційної ради з питань набору іноземних громадян на навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського та роботи з ними в період навчання

Відпрацьовуються домовленості з питань розширення контингенту громадян низки країн на навчанні в КПІ, досягнуті в ході зустрічей у вересні-жовтні, зокрема з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Узбекистан в Україні Алішером А. Курмановим.  На його звернення готується новий візит до КПІ і зустріч з ректором.

3. Активізація міжнародної проєктно-грантової діяльності

3.1. Продовжуємо спільно з проректором з наукової роботи В.А. Пасічником виконання доручення ректора від 6 квітня 2020 року щодо організації системної роботи з підготовки та подання заявок на гранти за кожним з перспективних напрямів (кластерів та галузей діяльності), запрошуючи до неї відповідних партнерів з Євросоюзу.

3.2. Для проведення індивідуальної роботи з кожним із деканів факультетів/директорів інститутів – три проректори (В.А.Пасічник, А.А.Мельниченко, С.І.Сидоренко) розпочали спільну роботу з аналізу проєктних пропозицій у сфері науки і освіти, які діючі наукові групи і кафедри готують до подання в 2021 і 2022 роках на конкурси нової Програми ЄС «Горизонт Європа», програми НАТО «Наука заради миру і безпеки», європейської програми «Erasmus+», до білатеральних програм. Започатковано заповнення на рівні підрозділів двох відповідних гуглформ, що дозволить провести індивідуальну роботу з деканами, директорами конкретніше.

4. Робота групи по забезпеченню позитивної динаміки показників КПІ в світових рейтингах університетів

4.1. На виконання доручення від 15 грудня 2020 року щодо вивчення причин негативної динаміки позиціювання КПІ в рейтингу QS і формування розуміння причин монотонного зниження показників КПІ в рейтингах підготували аналіз  причин такої ситуації з пропозиціями щодо організаційних і змістовних заходів щодо  посилення  позицій КПІ в світових рейтингах та спрямували його керівному складу університету. Минулої п′ятниці ці пропозиції було розглянуто керівництвом на нараді під головуванням Ю.І. Якименка.  На виконання доручення ректора розпочато формування комплексу дій щодо поліпшення ситуації за кожним з напрямів, очолюваних проректорами університету. У січні цей комплекс заходів буде поданий на затвердження.

Довідково:хоча протягом низки останніх років КПІ просідав у глобальному рейтингу QS, у 2020 році зниження позиції КПІ вдалося призупинити. Головні перші позитивні результати, яких робоча група змогла досягти в 2019 році, – призупинення падіння в глобальному рейтингу QS 2021, підтвердження позицій в рейтингу THE 2021 і в предметному рейтингу QS, а також підвищення позицій в регіональному рейтингу EECA QS 2021 і в Національному Топ-200. Отож сьогодні місце КПІ в світових рейтингах дає максимальний з можливих коефіцієнт (1,1) у формульний розрахунок фінансування КПІ від МОН України.

М.З.Згуровський

Мене хвилює реалізація програми вдосконалення нашої діяльності щодо поліпшення наших позицій у світових рейтингах. Нам слід вийти на конкретні напрями, за якими ми недопрацьовуємо, і зрозуміти, чому знижуються наші показники. Ми маємо зрозуміти, що ми робимо не так. Тому потрібно скористатися тим аналізом, який надав Сергій Іванович Сидоренко, і проректорам за напрямами спроєктувати показники, за якими ми маємо негативну динаміку, на свою роботу, щоб зрозуміти причину нашого відставання, а далі вийти на рішення, що потрібно робити, щоб змінити принаймні напрям цього тренду.

Ю.І.Якименко

Хочу  сказати, що результати  аналізу, який підготував Сергій Іванович, ми обговорили з  усіма проректорами на нараді. Кожному роздано пропозиції за відповідними напрямами.

М.З.Згуровський

Ми домовлялися провести мозковий штурм щодо вироблення механізмів виходу з цієї ситуації. Проведемо його після новорічних свят. Але я прошу не відкладати цього питання. Бо воно є для нас одним із стратегічних. Тому, Юрію Івановичу, візьміть на себе організацію цієї роботи. Прошу також всіх проректорів уважно вивчити всі матеріали, надані групою під керівництвом Сергія Івановича Сидоренка, і відповідно до своїх напрямів роботи продумати наші подальші дії.

Проректор з адміністративної роботи В. А. Кондратюк

Господарська робота

 • Закінчується позапланова перевірка інспекторами ДСНС усіх будівель університету та  виконання приписів, які були видані  за результатами перевірки на початку 2020 року. Протягом тижня обстежено 15 гуртожитків та навчальних корпусів. У її рамках провели навчання з пожежної безпеки у курсантській їдальні ІСЗЗІ (корпус №32). Всі працівники вклалися в нормативи з пожежної евакуації. Додатково провели інструктаж;
 • надано 35 консультацій з пожежної безпеки. Запропоновано 78 протипожежних заходів. Отримано висновок експертизи проєктної документації на капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей на 15 гуртожитків;
 • виконали ремонт бруківки на території університету;
 • здійснили профілактичний ремонт та прочищення зовнішньої каналізації біля усіх житлових будинків;
 • оперативно виконали аварійний ремонт водопроводу біля 28-го навчального корпусу;
 • виконали аварійний ремонт системи теплопостачання в 2-му навчальному корпусі;
 • продовжуємо готувати та планувати територію під благоустрій за 18-м навчальним корпусом (зона Б) і розпочали підготовчі роботи з планування території поруч із 28-м навчальним корпусом;
 • закінчили готувати річний план проведення ремонтно-відновлюваних робіт на об‘єктах господарського призначення та навчальних корпусах на 2021 рік;
 • підготували річні плани закупівель за господарським напрямом роботи;
 • закінчуємо роботи з гідроізоляції 6-го корпусу  Відділу авіації та космонавтики ДПМ;
 • спільно з факультетами/інститутами перевірили акти виконаних будівельних робіт та прийняли у підрядних організацій роботи з терміном  до 15 грудня;
 • продовжуємо працювати над процедурою передачі для університету нового музейного експонату – літака АН-2. Тривають  роботи з реставрації літака;
 • погодили з департаментом економіки і фінансів план фінансування заходів з енергозбереження на 2021 рік у сумі 10 млн грн. Серед основних заходів: модернізація 6 індивідуальних теплопунктів, заміна 13 теплолічильників, капітальний ремонт вхідних груп низки навчальних корпусів;
 • спільно з юридичним управлінням підготували лист-вимогу до КМДА та КП «Київтеплоенерго» щодо винесення теплових мереж за межі навчального корпусу № 29, звільнення від незаконного займання площ університету і відшкодування збитків, завданих університету;
 • провели заміри температур у приміщеннях 7-го корпусу (ауд. 105-115) після їх утеплення. Порівняно з минулим роком (до утеплення) температура в приміщеннях, де було здійснено повний комплекс робіт з утеплення (стіни, вікна, перекриття), зросла на 6° і становить 19°-20° С. Заміри здійснено в період призупинення навчального процесу в корпусі. За наявності студентів у приміщеннях температура зросте ще на 2°, і в усіх приміщеннях буде забезпечено нормативний температурний режим.

Соціальний напрям

 • Готуємо приміщення ЦСХ до святкових днів та проводимо підготовку до початку роботи після нового року. Курсантська їдальня працюватиме без вихідних та святкових днів;
 • спільно з департаментом господарської роботи прикрасили фасад першого корпусу до новорічних свят;
 • традиційно цього року допомогли  вихованцям Білоцерківського дитячого будинку-інтернату для дітей з особливими потребами. Від університету зібралася команда небайдужих представників трьох департаментів: безпеки, майнових і соціальних питань та господарської роботи. Для дітей були закуплені продукти, солодощі, сік, фрукти, підгузки, праски, блендери та інша побутова техніка;
 • продовжують працювати та приймати відвідувачів їдальні 1, 31, 32-го (курсантська) корпусів, буфети в корпусах №№24 та 27. Усі їдальні та буфети працюють з дотриманням усіх протиепідемічних правил, заходів і вимог для роботи та обслуговування відвідувачів;
 • проводиться оптимізація роботи персоналу ЦСХ. Наказ про скорочення набрав чинності. Працівники, яких було скорочено, отримають усі виплати згідно з чинним законодавством;
 • у зв’язку з набуттям чинності новим Законом про оренду державного та комунального майна проводиться підготовка документів для продовження договорів оренди у Фонді держмайна;
 • триває  робота комісії, створеної спільно з регіональним Фондом держмайна,  для перевірки режиму роботи орендарів та списання з них орендної плати відповідно до Постанови КМУ;
 • завершуємо капітальний ремонт котельні спального корпусу СОТ «Політехнік».

Безпека

 • продовжуємо спільне з поліцією та Національною гвардією патрулювання території університету;
 • за попередній тиждень серйозних правопорушень на території університету виявлено не було;
 • спільно з поліцією відпрацьовуємо план спільних посилених заходів з охорони громадського порядку на новорічні свята.

М.З.Згуровський

Дякую, Вадиме Анатолійовичу. Хочу також подякувати за організацію ефективної системи роботи за трьома вашими напрямами: господарським, соціальним та безпековим.  

Начальник департаменту економіки і фінансів університету, головний бухгалтер Л. Г. Субботіна

Бюджетний рік завершується. Отримали 500,0 тис. грн за  програмою «Підготовка кадрів» на видатки розвитку. Таким чином фінансування 2020 року за бюджетними програмами отримали повністю і використали за цільовим призначенням. На рахунках залишились кошти на оплату комунальних послуг за рахунок загального фонду за грудень 2020 року. Перерахуємо постачальникам 28-29 грудня. Нам цього року вдалося за рахунок загального фонду спрямувати на видатки розвитку 21,2 млн гривень.  У зв’язку з цим ми заощадили спеціальні кошти і маємо можливість направити їх на використання на інші цілі.

МОН України тільки тепер запропонувало кошти на кредити студентам. Для іх оформлення часу обмаль. Спільно з ДНВР пропрацювали це питання, замовили фінансування 40,6 тис. грн. Це кредити для двох студентів.

Завершили перевірку звітів по НФДУ. На придбання обладнання було передбачено майже 7 млн гривень. Тож повертаємо невикористані по статті «Спецобладнання» кошти – 2 млн 659,4 тисяч гривень. Із цих коштів невикористано 1 млн 448,3  тис. гривень на ФІОТ. Решта підрозділів процедури провели вчасно і невикористаних  коштів, які довелося повернути  НФДУ, там значно менше.

Академічна стипендія та компенсаційні виплати студентам виплачено 21 грудня.

Соціальну стипендію ще не виплачено,чекаємо на фінансування.

Підготували матеріали на засідання Бюджетної комісії. Прийнято рішення:

 • про виплату премії за 4-й квартал 2020 року в межах економії фонду заробітної плати;
 • про продовження роботи за сумісництвом молодшому обслуговуючому персоналу, швейцарам.

Завершили проведення щорічної суцільної  інвентаризації, опрацьовуємо результати.

Бюджет на наступний рік. Станом на сьогодні контрольних цифр щодо бюджетного фінансування ще немає. Хоча торік на цей час ми такі цифри за програмою «Підготовка кадрів» уже мали. Працюємо з МОН, але поки що їх немає. Чекаємо, що ці цифри будуть 3 – 4 січня. 

Готуємося до складання річної звітності до Податкової інспекції, Держказначейства, МОН України.

М.З.Згуровський

Дякую, Людмило Григорівно. Хочу зазначити, що система роботи за напрямом економічного розвитку університету вже вибудовується і себе виправдовує. Фонд розвитку, Бюджетна комісія, ваш департамент спрацювали цього року непогано. Багато чого вкладено в оновлення обладнання, в оновлення аудиторій, в енергоефективність – усе це дозволяє потім ефективніше працювати. Тому далі вся команда, яка працює в цьому напрямі, – і Юрій Іванович Якименко, і Віталій Йосипович Котовський, і ви, Людмило Григорівно з вашим департаментом, –  маєте лише вдосконалювати цю систему.

Директор студмістечка О. А. Іщенко

У студмістечку спостерігається поліпшення епідемічної ситуації. На даний час у нас один хворий. Це студент 5-го курсу ТЕФ, який проживає в гуртожитку №21 (сімейному). Інші хворі одужали. Контактні особи також вийшли з самоізоляції.

Гуртожитки забезпечені антисептиками та масками за нормативами, які нам доводяться МОЗ, на 2 місяці. Ми зробили такий запас, передбачаючи, що, можливо, на початку року ми не матимемо можливості швидко їх придбати.

Соціально-виховна робота спрямована передусім на  виконання карантинних заходів і вимог, особистої гігієни, а також на дотримання правил протипожежної безпеки, особливо у святковий період.

Забезпечено цілодобову роботу аварійно-диспетчерської дільниці студмістечка. В наявності аварійний інвентар на випадок виникнення якихось аварійних ситуацій. Також упродовж усіх вихідних і святкових днів буде підсилено роботу чергових чергуванням фахівців з інженерного складу. 

За минулий тиждень серйозних порушень правопорядку в гуртожитках не було.

М.З.Згуровський

Дякую, Олександре Анатолійовичу. Ваш напрям  надзвичайно важливий і складний. Особливо непросто підтримувати належні умови для мешканців студмістечка і стабільність у часи епідемії. Але, на загал, вам і вашій команді це вдалося. Попереду ще багато складностей. Звичайно, передусім слід забезпечити гарну атмосферу під час святкових днів, сесії та канікулярного періоду. І багато попереду роботи з розвитку студмістечка: це й підвищення енергоефективності, поліпшення умов проживання, підтримання необхідних санітарних умов. Будемо над цим працювати.

Директор Науково-технічної бібліотеки О. М. Бруй

Академічна доброчесність

22 грудня о 16:00 відбувся вебінар «Запобігання академічному плагіату в кваліфікаційних роботах студентів» за участю представника компанії «Unichek» (яка забезпечує сервіс перевірки на плагіат) та завідувачів кафедр. Його метою було роз'яснення важливих питань, що виникають у процесі технічної перевірки та експертної оцінки кваліфікаційних робіт студентів на ознаки плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського. У заході взяли участь понад 40 співробітників КПІ. Оскільки участь у вебінарі взяли не всі завідувачі кафедр, ми його запис розіслали по факультетах для ознайомлення.

Сприяння публікаційній активності

Укладали перелік публікацій авторів університету, що з'явилися у Scopus, WoS за IV квартал 2020 р. Передали до Державної науково-технічної бібліотеки договір на користування Scopus і ScienceDirect від видавництва Elsevier на наступний рік.

Інформаційна грамотність

Проведено онлайнові лекції з інформаційної грамотності для студентів І курсу: ІПСА (4 гр.), ФПМ (3 гр.).

Обладнання бібліотеки

Підписано угоду щодо продовження на 3 роки користування тим обладнанням вартістю 2 мільйони гривень, яке наша бібліотека виграла на конкурсі Громадського бюджету Києва за проєктом «Освітні студії Гретера і Криванека».  

Стратегія розвитку бібліотеки

Завершили розробку Стратегії розвитку бібліотеки на період до 2025 року. Тепер працюємо над планом реалізації цієї Стратегії. Плануємо до першої половини січня його завершити і   далі подати на обговорення ректорату.

М.З.Згуровський

Дякую, Оксано Миколаївно.  Можемо відзначити новаторські підходи, які ви і ваша команда використовують у своїй роботі, за що ми вам дуже вдячні. Дуже важливою для нас є і робота з наукометрії, і робота щодо підвищення рівня університетських видань.

Ви також проводите активну роботу в напрямі академічної доброчесності із залученням до неї, що надзвичайно важливо,  студентів. Слід і далі рухатися в цьому напрямі. Ви сказали, що довели в цьому плані інформацію та методики і до завідувачів кафедр. Потрібно  при цьому подумати і про точковий зворотний зв’язок. Все це має робити за  координацією вашої комісії ДНВР, підрозділи, підпорядковані проректору А.А.Мельниченку. Цю систему слід і далі вдосконалювати і розвивати.

Голова ради з питань розвитку університету В.Й. Котовський

Роботи за напрямами розвитку університету проводяться за планом. Окремо маю доповісти про проміжний результат щодо реалізації пілотного проєкту з облаштування зони Open Space на другому поверсі в корпусі №7. Він зараз перебуває на завершальній стадії. Сподівалися, що закінчимо роботу до кінця поточного року, але з об’єктивних причин переносимо її завершення на початок року наступного. Хочу подякувати при цьому за якісну та оперативну роботу  працівникам господарських служб університету і проректорові В.А.Кондратюку.  

М.З.Згуровський

Дякую, Віталію Йосиповичу. Також хочу висловити вам подяку  і за роботу Фонду розвитку, і за роботу за напрямом створення і відновлення  історичних пам’яток університету – меморіальних дошок, пам’ятників, пам’ятних знаків тощо.

Директор департаменту управління справами М. О. Мазур

Хочу повідомити, що ми запустили в роботу наказ про початок проведення колективних переговорів. Окрім того,  видано наказ про відпуски. Нагадую, що до 15 січня всі керівники мають здати до відділу кадрів погоджені з профкомом графіки відпусток – це обов’язкова вимога, яку ми маємо виконувати.

М.З.Згуровський

Марино Олександрівно, також дякую вам за впровадження системи електронного документообігу. Ви стоїте на чолі цього проєкту, і він поступово входить у повсякденну практику діяльності університету. 

Голова  об'єднаного  профкому М. О. Безуглий

Хочу повідомити, що на загальнонаціональному рівні після ХІ з’їзду Профспілки працівників освіти і науки України триває формування робочих органів. Визначено ключові групи по секціях Центрального комітету. Цей процес триватиме ще приблизно два тижні.

На завершальному етапі перебуває підготовка Постанови Кабінету Міністрів щодо підвищення зарплати працівникам на 20%. Ми також тримаємо це питання на контролі, оскільки в законі про Державний бюджет України на наступний рік цей показник зафіксовано не було. Але цю Постанову,  можливо, буде прийнято до кінця року.

Триває підготовка до підписання Колективного договору. Працюємо з підрозділами. Основна частина роботи в цьому напрямі почнеться з другої половини січня.

 М.З.Згуровський

Дякую. І хочу запитати вас і Людмилу Григорівну щодо Постанови, про яку ви говорили. Державний бюджет України на наступний рік прийнято, чи в ньому передбачено підвищення зарплат на 20%?

М. О. Безуглий

Нині норму про певне підвищення зарплат працівникам освіти в закон про Державний бюджет України закладено в освітній субвенції на 2021 рік. Але постанови, яка це регулює, немає. Раніше в законі було записано, що перший тарифний розряд прирівнюється до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, але тепер такого рядка в законі про Держбюджет немає, а сам прожитковий мінімум піднято не на 20% , а лише на 2. Тому  фактично кошти закладено, але документа, який регулює їх використання, ще немає.

 М.З.Згуровський

Зрозуміло. Але я мав на увазі не прожитковий мінімум, а зарплату викладачів.

Л.Г.Субботіна

Міністерству освіти і науки розрахунки щодо того, яке фінансування фонду заробітної плати нам потрібно з урахуванням цього підвищення, ми надали.  Але поки що контрольних цифр і жодних коментарів з цього питання ми не маємо.

В.о. голови Студради університету Назар Булавко

Через хворобу я пропустив останні засідання ректорату і не знав про те, що планується засідання інвестиційної комісії. Про нього мені стало відомо в останній момент.  Тому я  хотів би попросити, щоб для планування моєї роботи таку інформацію мені давали заздалегідь.  

Ю.І.Якименко

Річ у тім, що про те, що нас мають відвідати журналіст Інформаційного агентства «Актуальна Правда» та народний депутат України ми дізналися напередодні їхнього візиту. Їх цікавила інформація про наші інвестиційні проєкти. Тому було терміново зібрано інвестиційну комісію університету. Оскільки ви в цей час були відсутні через хворобу, в її роботі взяв участь ваш заступник.  Утім, ваше зауваження є абсолютно справедливим, і надалі таку  інформацію вам надаватимемо заздалегідь.

Назар Булавко

У даному випадку це питання виникло тому, що, як мені повідомила Марина Олександрівна Мазур, на таких засіданнях проводиться особисте голосування членів комісії, і тому для того, щоб голосувала інша людина, потрібно готувати службову записку.

Ю.І.Якименко

З огляду на терміновість справи ми прийняли рішення як виняток надати таке право вашому заступникові й він представляв вас упродовж усього засідання.

М.З.Згуровський

Тобто, як я зрозумів, це було позачергове засідання за зверненням. До речі, чиїм?  

Ю.І.Якименко

Це було звернення Інформаційного агентства «Актуальна Правда», яке хотіло дізнатися докладніше про ситуацію. Причому була запланована і участь народного депутата Романа Грищука.

М.З.Згуровський

А чому так терміново все проводилося? Чи не можна було запланувати це на початок наступного року?

Ю.І.Якименко

У своєму зверненні вони чітко назвали термін,  у який хотіли б отримати інформацію, – до 25 грудня. Для того, щоб інформація була стовідсотково достовірною, ми вирішили зібрати і провести позапланове засідання комісії.

М.З.Згуровський

Тож на запитання Назара можемо відповісти так. Планові засідання комісії організуються заздалегідь з попередженням усіх її членів. Це ж засідання комісії було позаплановим, і організовувалося протягом одного дня. Його запросили, але він був хворий.

М.О.Мазур

Засідання організовувалося протягом одного ранку. Я вранці отримала доручення запросити всіх членів комісії, тож я почала обдзвонювати їх.  Написала таке повідомлення і Назару. Замість нього прийшов заступник голови студради, який і був присутній на засіданні.  

Назар Булавко

У мене є ще одне запитання. Хочу дізнатися, чи можуть представники студентства брати участь у роботі групи з питань забезпечення позитивної динаміки показників КПІ в світових рейтингах. Як, так би мовити, стейкхолдери, які навчаються нині і можуть сказати про наявні проблеми.

М.З.Згуровський

Не те, що можуть, а й повинні, бо це їх стосується у першу чергу.

Ю.І.Якименко

У п’ятницю, коли ми з цією комісією збиралися і намічали план подальшої роботи з проректорами за напрямами, одним із пунктів було залучення студентів до її роботи. На перше ж наступне засідання ви будете запрошені.

М.З.Згуровський

Отож, думаю, нам слід поліпшити комунікації. Принципових питань у нас немає, а є брак комунікацій. Тому, Марино Олександрівно, Ви, як головний наш комунікатор, також беріть це собі на замітку. Але при цьому надійні  комунікації мають бути з обох боків.  

Голова профкому студентів Ігор Степанюк

У рамках підготовки до відзначення Нового року ми від міської профспілки отримали подарунки для дітей студентів і вже їх роздаємо. Деякі батьки приходять з дітьми, тож ми облаштували невеличку святкову зону з ялинкою,щоб додати усім новорічного настрою.  

М.З.Згуровський

Шановні колеги, ми розглянули всі питання. Тож наостанок я ще раз хочу всім подякувати за напружену роботу протягом року. Є, звичайно, побажання щодо поліпшення нашої роботи, але ті результати, яких ми досягли в цьому дуже непростому році, я вважаю непоганими і за це дякую кожному з вас.