Засідання ректорату КПІ ім. Ігоря Сікорського 30 листопада 2020 року

Засідання ректорату відбулося в дистанційному режимі під головуванням ректора КПІ ім.Ігоря Сікорського М.З.Згуровського. Він запросив учасників до обговорення поточних питань і завдань на тиждень, що розпочався, виходячи з ситуації, яка складається в країні та в місті.

Перший проректор Ю. І. Якименко

Адміністративно-управлінська робота

Проводилася робота з організації, виконання і контролю системи протиепідемічних заходів і своєчасного реагування на випадки захворювань. На минулому тижні захворіло 18 (на жаль, антирекорд) працівників і 4 студенти. В гуртожитках дотримуються всіх санітарних і карантинних вимог. Нині в гуртожитках проживає 4035 студентів, 11 з них перебувають на карантині в ізоляторах у профілакторії КПІ. Системна інформація щодо порядку роботи і навчання в умовах карантину публікується кожні 2 тижні.

На цьому тижні наказом по університету буде затверджено Регламент проведення семестрового контролю та Регламент організації і проведення захисту кваліфікаційних робіт та атестаційних екзаменів у дистанційному режимі. Наказ буде опублікований в усіх  інформаційних джерелах університету.

На минулому тижні Комісією з планування фінансової діяльності прийнято звіти за 2020 рік і заслухано захисти проєктів кошторисів на 2021 рік від 26 факультетів та інститутів.

Скоординованими зусиллями наукового і освітніх департаментів було підготовлено і успішно представлено на Міжнародному промисловому форумі роботи наукових груп за участю студентів, що є дуже важливим.

Представники КПІ взяли активну участь у пресконференції МОН з проблем цифрової інклюзії. Формуються пропозиції з реалізації плану заходів відповідної програми в КПІ.

Як завершальний захід «Ярмарку вакансій» 25 листопада було проведено круглий стіл за участю широкого кола роботодавців – представників компаній-партнерів.

Проведено робочі наради з керівництвом Медіалабораторії та з IT-фахівцями щодо вдосконалення системи інформаційного супроводження діяльності університету. Минулого тижня розпочався регулярний моніторинг англомовних сайтів підрозділів. Результати моніторингу передані керівникам підрозділів разом з традиційними щотижневими зауваженнями щодо якості інформресурсів.

СЕД «Мегаполіс» з 27 листопада підключено до системи електронної взаємодії з органами виконавчої влади.

Спільно з компанією «ІNVOGroup»  проводиться підготовка до аудиту системи «Облік кадрів», а також тестування можливості використання хмарного середовища компанії «Giga Claud».

Освітній процес

Відповідно до затверджених вимог проводиться оновлення ОП. Здійснюється комплексна перевірка навчально-методичного та організаційного забезпечення всіх ОП, що подаються на акредитацію.

Конкурс  НПП. Розпочато розгляд конкурсних справ 350 претендентів з урахуванням критеріїв і рекомендацій, розроблених ЕКК та затверджених Вченою радою, а також зауважень за результатами попереднього розгляду відділом атестації НПП.

«Електронний  кампус» (ЕК). Продовжується комплексна підготовка до сесії, доопрацювання нових модулів, редагування РНП, формування електронних відомостей. Здійснюється постійний контроль за проведенням занять у дистанційному режимі.

30.11.2020 р. розпочинається проведення календарного контролю з використанням ЕК.

Від ТОВ «Інформаційні технології САПР» отримано в користування програмний продукт «Solid Work» на 2000 користувачів терміном на один рік.

В ЕК сформовано рейтинг прозорості кафедр. За даними Google Scholar по 2432 профілях НПП, відбувається їхня  ідентифікація з власниками профілів. По 29 кафедрах і 72 профілях є запитання.

Акредитація

Галузева експертна рада НАЗЯВО прийняла позитивне рішення по трьох ОП ФЛ за спеціальністю «Філологія». Таким чином, по всіх п’яти ОП, що проходили акредитацію, отримано позитивні висновки галузевих експертних рад і вони передані на затвердження.

Внутрішня  акредитація. Продовжуються наради ЕКК з керівниками факультетів та інститутів стосовно узгодження рішень по оптимізації ОП і структури підрозділів. На поточному тижні робота буде завершена.

М. З. Згуровський

Дуже важливо, щоб інформаційні повідомлення про ситуацію в університеті, про заходи, що їх ми вживаємо, якомога оперативніше доводилися до людей. Зараз більшість із них відчувають  стурбованість. Людям потрібна інформація, підтримка. Не це слід звертати увагу.

Проректор з навчальної роботи А.А. Мельниченко

Проводилася робота з оновлення Регламентів складання сесії та захисту магістерських дисертацій.

Підписано наказ про оновлення освітніх програм рівня бакалавра.

Триває робота з моніторингу навчального процесу в системі «Електронний кампус»,  а також перевірка введення НПП результатів проведення занять у модулі «Поточний контроль».

Організовано роботу з моніторингу відпрацювання навантаження в умовах скороченого семестру для першого курсу бакалаврату та магістратури.

Важливою справою на минулому тижні стала наша участь у заходах зі сприяння академічній доброчесності. Усього участь у них взяли 60 університетів, які долучилися до  проєкту Американських рад. Це були тренінги від фахівців американських та канадських університетів по 3 години щодня.  Один із тренінгів проводив С.М.Квіт. У нашому університеті деякі процедури у цьому плані вже непогано відпрацьовано. З 2015 року в КПІ працює Кодекс честі, натомість у деяких університетах України це ще є новацією. Наш університет має взяти участь у широкому опитуванні як в експертному, так і в опитуванні співробітників і студентів. Це один з елементів участі у цьому проєкті.

Представник ДООП разом з роботодавцями взяв участь у засіданні круглого столу в рамках проведення «Ярмарку вакансій».

Ведеться робота комісії з перевірки навчально-методичного забезпечення 7 кафедр, які в  січні 2021 виходять на акредитацію.

Спільно з підрозділами проводиться робота з підготовки до подання кандидатур аспірантів 2018 і 2019 рр.  для участі у конкурсі на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України.

Продовжується робота з формування державного замовлення аспірантури та докторантури на наступний рік. До 25 грудня потрібно подати до МОН планові показники прийому та випуску на 2021 рік.

Завершено формування додатків до наказу про затвердження складу екзаменаційних комісій  інститутів, факультетів на 2021 рік.

Постачання до КПІ серверного обладнання від ТОВ «Спецвузавтоматика» проходить за планом, згідно з яким до нового року обладнання має бути введеним в експлуатацію.

Зведено і опубліковано 4-й Рейтинг прозорості кафедр за даними «Google Scholar Сitations» 2020 року (https://webometr.kpi.ua/tr-2020-4).

Продовжується розробка тестового модуля контролю параметрів сайтів КПІ та ЗВО України.

На сайті https://osvita.kpi.ua/op модернізовано відображення освітніх програм університету.

Допрацьовано модуль заступника декана в системі «Електронний кампус» з метою отримання можливості перегляду стану заповнення відомостей поточного контролю.

Продовжуються роботи з адміністрування системи  «Електронний кампус», редагування РНП, визначення прав відповідальних за напрями роботи на кафедрах і факультетах.

Щоденно 350 викладачів і більше ніж 3000 студентів беруть участь у роботі  ЕК.

Готується документація для проведення аудиту компанією «INVOGrоup» з метою   створення комплексної АІС університету, а в майбутньому – і заміни «Електронного кампусу». З компанією досягнуто домовленості щодо проведення аудиту, і нині триває підготовка документів, в яких прописуються ролі керівників адмініструванні, чи  споживачів інформаційної послуги. На сьогоднішній день приблизно 15 ролей уже прописано, і компанія може вже заводити  їх до своєї інформаційної системи. Ми прописуємо, які функції і який доступ повинна мати кожна із зацікавлених осіб – починаючи  від ректора, проректора, декана і закінчуючи студентом. Ця система матиме більш широкі функції, ніж ЕК, тому етап прописування ролей є вкрай важливим.

М. З. Згуровський

Ми підписали Меморандум з компанією, але, можливо, потрібно мати якийсь календарний графік, щоб орієнтувалися в часі. Він нам потрібний для того, щоб перед нами були чітко сформульовані завдання, які необхідно буде довести до керівників основних підрозділів. Люди мало знають про цю роботу, а вона надзвичайно важлива.

А. А. Мельниченко

У нас є план роботи з ними. На цей тиждень у нас з ними запланований брифінг, на якому ми зможемо затвердити цей план.

Проректор з навчально-виховної роботи Н.В. Семінська

Навчально-виховна робота

Проведено розширене засідання ради з НВР, із запрошенням директора КБІС та представників ДООП:

 • до факультетів доведено інформацію щодо термінів проведення календарного контролю (30.11-13.12) та початку заходів семестрового контролю (заліки з 21.12 по 31.12);
 • представлено аналіз результатів 1-го календарного контролю, вказано на помилки;
 • обговорено спільні питання з директором КБ ІС та представниками ДООП.

Спільною робочою групою (юристи, ДООП) проведено обговорення та прийнято пропозиції щодо корегування Регламенту проведення семестрового контролю та атестації. Розроблено процедурні питання допуску студентів до перескладань та документального супроводження процесу відрахування.

У межах обговорення актуальних питань студентів, з якими вони найчастіше звертаються до ДНВР, заплановано проведення спільно з Медіалабораторією стримів.

Взяли участь у спільному засіданні Комісії з етики та академічної доброчесності.

Для розгляду на Раді з питань інформаційної політики підготовлено пропозиції щодо оновлення закладок стосовно роботи ДНВР. Пропонуються закладки «Студенту» і «Першокурсникам та батькам». Такі закладки є, наприклад, на сайтах Гарвардського університету, Массачусетського інституту технологій. Надання інформації батькам є обов’язковим.

Соціальна робота

На запрошення партнера університету «Хуавей Україна» проведено виступ на онлайн-конференції «Цифрова інклюзія: роль технологій у соціальній інтеграції людей». Конференція відбулась за підтримки МОН та МЦТ.

Працевлаштування

23.11-27.11.2020 спільно з департаментом інновацій взяли участь у Міжнародному промисловому форумі.

23.11.2020 підписано договір про співпрацю з Європейською асоціацією програмної інженерії (EASE). Співпраця розпочалася з інформаційної підтримки digitalbattle(хакатону) «Битва титанів».

Організовано та проведено в рамках «Ярмарку вакансій» круглий стіл «Працевлаштування молодих спеціалістів: виклики сучасності», в якому взяли участь представники 15 компаній, адміністрація університету, студентство. Результати  висвітлено на інфоресурсах КПІ.

Проведено онлайн-знайомство студентів першого курсу з відділом розвитку кар’єри ДНВР.

З 26.11 по 29.11.2020 в режимі онлайн було проведено щорічні інженерні змагання BEST за двома категоріями: «Team Design» та «Case Study». Для участі в них було зареєстровано 156 студентів, відбір пройшли 80.  Партнерами та членами журі виступили компанії «Huawei», «Genesis», «lifecell». Оголошення переможців відбулося 30.11.2020.

Мобільність

Організовано вебінар з міжнародною волонтерською організацією «AISEC». Обговорено питання подальшої співпраці.

Здійснювалося супроводження професора Університету Лотарингії Дамієна Гілберта в рамках його візиту на ФЕЛ за програмою Еразмус+ (викладання). Обговорено питання щодо створення програми подвійного диплома для аспірантів та магістрантів ФЕЛ та Лотарингії. Проведено відбір 4-х кандидатів для  навчання в Університеті Лотарингії.

Стипендія

Спільно з ДЕФ виплачено соціальну стипендію, в тому числі студентам першого року навчання за вересень і жовтень. Загалом на облік для виплати соціальної стипендії з початку навчального року взято 351 студента першого року навчання. На сьогоднішній день в КПІ соціальну стипендію отримують 1100 студентів пільгових категорій.

Протягом тижня інформували студентів та співробітників про перебіг карантину в КПІ, режими роботи підрозділів університету та проведення навчального процесу у грудні.

Проректор з наукової роботи В.А. Пасічник

Гарна новина

Японський зонд «Хаябуса-2», у розробці елементів якого брали участь науковці КПІ, готовий відправити проби з астероїда Рюгу. 5 грудня 2020 р. очікується повернення капсули на Землю.

Доручення М.З.Згуровського

Хочу просити вас, Маріє Миколаївно Перестюк, щоб працівники Медіалабораторії взяли у когось з науковців інтерв’ю про цей проєкт і підготували відповідне інформаційне повідомлення.

Продовження доповіді В.А.Пасічника

На виконання доручень ректора

Для подання на ПроЗорро підготовлено дві проєктні пропозиції спільно з ІМЗ (30 тис.грн) та НДЦ «Тезис» (118 тис. грн). На жаль, нам не вдається залучити більшу кількість факультетів до цього процесу, але ми над цим працюємо.

На виконання рішень Координаційної ради

Організовано внутрішню експертизу 50 проєктів (104 експертні висновки), що подаються на конкурс МОН України (вперше в електронному вигляді). Створено базу даних з інформацією щодо проєктів для обробки, систематизації та аналізу  результатів внутрішнього конкурсу.

26.11.2020 на спільному засіданні Науково-технічної ради університету та Комісії Вченої ради з наукової та інноваційної діяльності розглянуто результати внутрішньої експертизи. Прийнято рішення щодо додаткового розгляду окремих проєктів з метою уточнення відповідності критерію «Має важливе значення для безпеки і обороноздатності» та оптимізації кошторисів витрат.

На початковому етапі було подано 22 проєкти, але не всі вони повною мірою відповідають  критерію. Тому із залученням двох комісій Вченої ради було проведено додаткову експертизу, з результатами якої ближчим часом буде підбито підсумки.

На засіданні Науково-технічної ради переглянуто (у бік зменшення) та оптимізовано витрати на виконання цих проєктів. Мета – отримати можливість подати на конкурс більшу кількість проєктів.

Суттєво зросла якість поданих проєктів. Спостерігається конкурсна ситуація. На 11 млн грн, які вивільняються цього року, подано проєктів на суму понад 40 млн грн.

Спільно з ДНВР та за підтримки Медіалабораторії взяли участь наживо у Міжнародному промисловому форумі, який відбувся 24-27 листопада у Міжнародному виставковому центрі. Активну участь у заході взяли наукові групи ІМЗ, ММІ, РТФ, ІАТ, ФЕА та ФЕЛ.

Від КПІ були представлені розробки як науковців, так і студентських наукових гуртків. Виставка пройшла в новому форматі, і наші зусилля щодо ребрендингу КПІ та закупівлі нового виставкового обладнання дали результати. КПІ, на мою особисту думку, виглядав дуже пристойно. Наш університет був єдиним з університетів України, який взяв участь у виставці.

Особлива подяка Медіалабораторії, яка також долучилася до підготовки матеріалів, що демонструвались на виставці, і супроводжувала цю виставку.

У взаємодії зі структурними підрозділами КПІ

Узяли участь у роботі комісії з планування фінансової діяльності структурних підрозділів університету. Розглянуто кошториси 22 підрозділів.

М. З. Згуровський

Перше. Хочу підкреслити вашу якісну професійну роботу в частині підготовки проєктів КПІ до участі в конкурсах. Це вже друга така хвиля. Перша відбулася при підготовці проєктів до конкурсів НФД, тепер – до конкурсу МОН. Це вже системна робота.

Друге. Хочу подякувати вам, Наталії Валеріївні, Марії Миколаївні за гідне представлення КПІ на промисловому форумі. Це було на достойному рівні. Я чув багато відгуків. Ми єдиний університет, який спромігся це зробити.

Хороший старт, Віталію Анатолійовичу. Дякую.

Голова Вченої ради М. Ю. Ільченко

1. Робота постійних комісій Вченої ради:

 • на спільному засіданні Комісії з наукової та інноваційної діяльності (О.В.Лінючева) і Науково-технічної комісії (ради) з розгляду спеціальних питань (С.О.Воронов) розглянуто результати експертизи 50 запитів конкурсних проєктів; напрацьовано рішення щодо додаткового розгляду 22 проєктів Радою Комплексної програми з оборонної тематики і 5 проєктів – Радою Космічної програми університету з метою обґрунтування належності проєктів до відповідних програм і обсягів їх фінансування;
 • Комісією з підготовки пропозицій до законодавчих і нормативних документів (C.І.Бевз) напрацьовано експертний висновок до проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків» (загалом 15 пропозицій). Після ознайомлення з ними керівників Наукового парку «Київська політехніка» їх буде передано до Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.

2. Радою Космічної програми розглянуто проєкти конкурсного відбору робіт; до участі в другому етапі конкурсу МОН України рекомендовані лише ті роботи, тематика яких адекватна змісту програми, і які отримали високі оцінки експертизи.

3. На виконання доручення ректора від 23 листопада сформовано склад комісії з аналізу стану та напрацювання пропозицій щодо покращання якості мережі Інтернет в університеті. Комісія під керівництвом проф. О.М. Новікова розпочинає роботу.

4. На цьому тижні має відбутися розгляд нашої роботи на здобуття Державної премії на засіданні секції профільного Комітету. Було проведено відповідну підготовку. Відбулося громадське обговорення. Марія Миколаївна підготує відеоролик, щоб його сьогодні остаточно передати за призначенням, оскільки засідання відбудеться в режимі онлайн – це дуже важливий елемент нашої роботи.

5. Зараз займаємось переформатуванням і уточненням складу всіх наших 10 комісій Вченої ради. Вони мають бути затверджені наказом, який готує управління справами.

Дякую Назару Булавку за участь у цій роботі, за форматування наших комісій. Прошу ще дати пропозиції і до складу нової комісії з соціально-виховної роботи, яка створюється рішенням Вченої ради. Тоді студенти КПІ будуть присутні в усіх комісіях.

М. З. Згуровський

Хочу подякувати вам за організацію роботи великої кількості наших науковців-викладачів у  складі комісій Вченої ради. Це потужний інтелектуальний потенціал, який включився в роботу університету з усіх актуальних напрямів. Це дуже важливо. Ми перебудували роботу Вченої ради, і вона тепер запрацювала не від засідання до засідання, а на постійній основі. Це якісна зміна.

Прошу вас, Михайле Юхимовичу, і вас, Віталію Анатолійовичу, повернутися до проєкту щодо виробництва водню, який нам запропонували підприємці. Виробництво водню з відходів є стратегічно важливим напрямом. Це нова енергетика, зелена економіка. У цьому зацікавлені майже усі галузі промисловості. У майбутньому світ орієнтуватиметься на виробництво водню. Нам запропонували співпрацю. Я зараз не дуже переконаний, що ми належним чином відгукнулися на цю пропозицію. Я пам’ятаю, що ми Ольгу Володимирівну Лінючеву, голову Комісії Вченої ради з наукової та інноваційної діяльності, та інших наших науковців залучили до виконання цієї роботи. Тож прошу повернутися до цього питання, тому що це один із стратегічно важливих напрямів розвитку енергетики, світовий тренд. 

Проректор з міжнародного  співробітництва С.І.Сидоренко

1.Міжнародні контакти 

1.1. На виконання доручень під час зустрічі ректора М.З. Згуровського з керівником будівельної компанії «ТММ» Миколою Толмачовим щодо участі КПІ в «Європейській водневій стратегії» ("Green Deel") минулого тижня до штаб-квартири Альянсу в Брюсселі направлено звернення від КПІ для вступу до «European Clean Hydrogen Alliance». У звернені відповідно до вимог за процедурою вступу перелічено те, що КПІ планує робити як член Альянсу.

1.2. Відбулася зустріч ректора М.З. Згуровського з Іланою Бистрицькі (дружиною заступника Посла Держави Ізраїль в Україні Йова Бистрицькі), яка є фахівцем і міжнародним експертом з управління і побудови ланцюгів постачання, інструктором APICS (The Association for Operations Management) – Асоціації операційного менеджменту, CPIM (CertifiedinProductionandInventoryManagement), має досвід в управлінні та побудові ланцюгів постачання, впровадження S&OP, оптимізації бізнес-процесів та викладання багатьох дисциплін у цих сферах. Було б корисним для КПІ, якби Ілана Бистрицькі почала викладати логістику на ФММ.

Доручення М.З.Згуровського

У можливій співпраці з цією представницею Посольства Держави Ізраїль можуть бути два цікавих для нас напрями: один пов’язано з логістикою, другий – зі стартапами. Тому нам потрібно буде ближчим часом провести зустріч з нею та керівниками цих двох напрямів. Прошу організувати таку зустріч.

Продовження доповіді С.І.Сидоренка

1.3. Проректор В.А. Пасічник приймав пана Грегорі Дж. Реттрея (США). Обговорювалися питання розвитку співробітництва з Колумбійським університетом у сфері кібербезпеки через стартап-діяльність. Планується, що спочатку проєкт стратегії кібербезпеки подається на розгляд урядових структур України, потім – до профільного міністерства, а потім в роботу включаються партнери разом з КПІ ім. Ігоря Сікорського. Взаємодія буде забезпечуватися через Науковий парк «Київська політехніка». Учасники зустрічі домовилися розпочати реальну роботу з партнерами в Україні і в США.

1.4. На звернення ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» щодо візиту в Київ делегації Федеративної Республіки Бразилія для ознайомлення з можливостями військово-промислового комплексу України та проведення «1-го Діалогу оборонної промисловості» між нашими країнами, на 3 грудня на 11:00 плануємо візит до КПІ президента компанії CIMATEC доктора Леоне Пітера Коррея Андраде .

1.5. На запрошення Університету Шібаура (Японія), з яким КПІ у 2019 році підписав Меморандум про взаєморозуміння та Рамкову угоду про співробітництво, спільно з проректором А.А. Мельниченком готуємо делегацію КПІ для участі 11 грудня 2020 року в щорічному симпозіумі Консорціуму GTI (Global Technology Initiative). Проблематика семінару буде присвячена ProblemBased Learning (Метод проблемного навчання).

1.6. 26 листопада відбувся IV вебінар Школи стратегічного управління для ректорів/проректорів польських і українських університетів: «Діяльність національної конференції ректорів під час пандемії на прикладі Конференції ректорів шкіл Польщі з урахуванням діяльності EUA».

2. Робота Координаційної ради з питань набору іноземних громадян на навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського та роботи з ними в період навчання

2.1. Продовжується прийом іноземних громадян на навчання на підготовчому відділенні для іноземних громадян. Прийом триватиме цього року до 15 грудня.

2.2. Відпрацьовуються домовленості з питань розширення контингенту громадян Ісламської Республіки Пакистан,  досягнуті в ході зустрічей з Надзвичайним і Повноважним Послом в Україні  Західом Мубашир Шекіном і заступником голови місії в Україні Зебом Аламом Хан Таккаром. За оцінками посла Пакистану, до України можуть приїхати близько 4 000 громадян Пакистану, але проблемою залишаються складні процедурні питання щодо в'їзду до України. За його рекомендацією ДМС звернувся до Посольства Пакистану про сприяння встановленню договірних відносин КПІ із Національним університетом наук і технологій (University of Science&Technology) та Університетом інженерії та технологій (University of Engineering&Technology) в Лахорі. Ці університети Пакистану як партнери КПІ почнуть направляти на навчання громадян Пакистану.

3. Активізація міжнародної проєктно-грантової діяльності

3.1. З метою інформування керівників 270 наукових груп КПІ щодо можливостей міжнародних проєктно-грантових програм підрозділами, підпорядкованими проректору В.А. Пасічнику, спільно з ДМС 24 листопада 2020 року проведено семінар-тренінг «Від ідеї до проєктної заявки. Готуємось до Горизонту Європа». Взяли участь 97 учасників, серед них 56 – від КПІ.

3.2. 26 листопада проведено нараду з заступниками деканів факультетів/директорів інститутів з міжнародної діяльності, на якій було представлено доповідь ДМС «Нові завдання підрозділів по розгортанню міжнародної проєктно-грантової діяльності», а також було надано можливість ознайомитися з прикладами успішних у цьому наукових груп університету.

3.3. Здійснюється підготовка до підписання грантових угод за проєктними пропозиціями, за якими вже є рішення щодо відкриття фінансування за рахунок Програми ЄС «Горизонт 2020». Це EU proposal number: 101017453, Proposal acronym: KATY (базові підрозділи – ФЕЛ, ФІОТ) і EUproposal number: 964507, Proposal acronym: Electro-intrusion (базовий підрозділ – ІЕЕ).

3.4. Познанська політехніка запрошує КПІ до участі у Міжнародній науковій конференції «Wastewater, WaterandResourceRecoveryWWRR2021» 16-19 травня 2021 року на базі акультету інженерії довкілля та енергетики. До участі від КПІ залучаються профільні факультети (ХТФ, ФБТ, ІХФ) та організаційний комітет традиційної міжнародної конференції КПІ «Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти», яка запланована в КПІ на жовтень 2021 р. Налагоджується співпраця між двома конференціями.

4. Робота групи по забезпеченню позитивної динаміки показників КПІ в світових рейтингах університетів

Упорядники найбільш важливих для КПІ світових рейтингів (QS, THE, Шанхайський, U-Multirank) надали уточнені терміни завантаження даних. Група по забезпеченню позитивної динаміки показників КПІ в світових рейтингах університетів у плановому порядку здійснює завантаження даних від КПІ.

5. Інші важливі заходи

У п'ятницю 4 грудня о 15:00 в режимі zoom-конференції планується підписання двосторонніх договорів про співпрацю між КПІ та 4-ма інститутами НАН України, ПАТ «Плазмотек» за багатьма напрямами навчальної, наукової та інноваційної діяльності, підготовки фахівців світового рівня в сфері матеріалознавства.

М.З.Згуровський

Прошу також залучити до підписання й інші, окрім ПАТ «Плазмотек», промислові компанії, які тісно співпрацюють з інститутом.

Проректор з адміністративної роботи В.А.Кондратюк

Господарська робота

 • після запуску теплопостачання виконали налаштування вузлів обліку теплової енергії під систему автоматизованого контролю та обліку енергоресурсів в університеті;
 • на виконання наказу ректора щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки в навчальних корпусах і усунення недоліків, зазначених у приписах інспекторів ДСНС, інформую про результати: по навчальних корпусах було 442 приписи, виконали 357 (81%), по гуртожитках – 482 приписи, виконано 363 (76%). Виконання приписів, які залишилися, потребують значних матеріальних витрат. Ми їх плануємо виконати наступного року. Це приписи, які стосуються встановлення автоматичної пожежної сигналізації на наших об’єктах.

Запитання М.З.Згуровського

Вадиме Анатолійовичу та Людмило Григорівно, чи не могли б ми звернутися до МОН з проханням надати кошти на ці потреби? Адже нещодавно в міністерстві було проведено нараду, на якій було ухвалено рішення про надання університетам фінансової підтримки для підвищення пожежної безпеки.

Начальник департаменту економіки і фінансів університету, головний бухгалтер Л. Г. Субботіна

Ми вже зверталися, і на ці цілі отримали додатково 3 мільйони.

М.З.Згуровський

І що, Вадиме Анатолійовичу, нам цих коштів не вистачить?

В. А. Кондратюк

На жаль, ні. За попередніми розрахунками, щоб остаточно зняти всі питання, нам потрібно  приблизно 160 мільйонів гривень. Якщо врахувати лише найнеобхідніше – приблизно 50 мільйонів.  Тому ми рухаємося крок за кроком, використовуючи те, що в нас є.

Продовження доповіді В.А.Кондратюка

 • оперативно виконали аварійний ремонт водопроводу по парковій алеї біля 4-го навчального корпусу;
 • встановили декілька нових лав на території;
 • продовжуємо готувати план виконання ремонтно-відновлюваних робіт в університеті. Створено комісію з оцінювання та розподілу по категоріях виконання ремонтних робіт у 2021 році;
 • готуємо річні плани закупівель за господарським  напрямом роботи;
 • готуємо пропозиції відділу закупівель на продовження терміну дії договорів щодо надання послуг із забезпечення життєдіяльності університету в січні та лютому 2021 року;
 • продовжуємо роботи з гідроізоляції Відділу авіації та космонавтики ДПМ 6-го корпусу;
 • у сквері за Відділом авіації та космонавтики ДПМ завершили підготовку майданчика під встановлення нового музейного експонату – літака АН-2. Закінчуємо роботи по вхідній групі в сквер;
 • продовжуємо працювати над процедурою передачі університету нового музейного експонату – літака АН-2. Затверджено всі дефектні акти по ньому, триває його реставрація. Розробили, узгодили та будемо затверджувати ескізи. Фахівці підприємства планують завершити роботи до кінця грудня, щоб наприкінці року ми могли встановити літак у сквері;
 • проводимо узгодження деталей проєкту утеплення зони А2 корпусу № 7 з проєктантами;
 • провели робочі зустрічі щодо підготовки фасаду 18-го корпусу (зона Б) перед нанесенням муралу;
 • передали на затвердження проєкти модернізації 13 індивідуальних теплових пунктів в університеті;
 • готуємо документи для утилізації використаних засобів особистого захисту в університеті.

Соціальний напрям

 • продовжують працювати та приймати відвідувачів їдальні 1, 31, та 32-го (курсантська) корпусів, буфети в 24-му та 27-му корпусах. Проводиться постійний моніторинг стану здоров’я всіх працівників ЦСХ: огляд, температурний скринінг і контрольне ПЛР-тестування на COVID-19; 
 • підписали договори на: 
  • комп’ютерні комплектуючі;
  • електричні обігрівачі;
  • електронне обладнання;
  • віконні конструкції;
  • послуги з розробки пакетів програмного забезпечення.
 • запустили низку процедур із закупівлі осцилографів, термометрів,  тренажеру серцево-легеневої реанімації, зварювального обладнання тощо;
 • проводимо пошук компаній і збір даних для запуску проєкту котельні спального корпусу СОТ «Політехнік»;
 • проводиться робота та оброблення корпоративних замовлень по базах відпочинку на грудень.

Безпека

 • продовжуємо спільне з поліцією та Національною гвардією патрулювання території університету;
 • за попередній тиждень значних правопорушень на території університету виявлено не було;
 • підготували проєкти встановлення системи контролю та управління доступом згідно з планом  на 2021 рік.

Начальник департаменту економіки і фінансів університету, головний бухгалтер Л. Г. Субботіна

Отримано додаткове фінансування за програмою « Підготовка кадрів» у розмірі 3403,0 тис. грн на видатки для забезпечення пожежної безпеки університету, придбання протиепідемічних  засобів.

Отримано фінансування та виплачено 27 листопада соціальну стипендію за листопад.

Нараховано та виплачено 27 листопада заробітну плату за II половину листопада.

Надано інформацію до ДМС щодо показників діяльності університету за 2019 рік для участі у світових рейтингах ТНЕ.

Підготовлено відповідь з питань формування тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкової території мешканцям житлових будинків.

Проводили перевірку розрахунків калькуляцій наукових робіт для участі в конкурсі МОН.

Проплата платежів через Казначейство здійснюються без затримок.

Основна наша робота нині – це закриття бюджетного року, особливо в питаннях, які стосуються бюджетного фінансування. В зв'язку з цим ми контролюємо всі проплати по кожному коду еконономічної класифікації видатків бюджету (КЕКВ), виконання договорів, які стосуються бюджету, і особливо уважно ставимося до договорів з Національним фондом досліджень, і супроводжуємо їх.

Продовжуємо здійснювати моніторинг договорів закупівель щодо їх виконання та своєчасного внесення змін у зв’язку із закінченням бюджетного року.

З 24 листопада розпочала роботу комісія з планування фінансової діяльності університету. Прийнято звіт щодо аналізу фінансової діяльності  та проєкти бюджету на 2021 рік у 26-ти підрозділів. Комісія працюватиме ще весь тиждень.

Працюємо в Комісії з моніторингу площ та обладнання підрозділів.

Продовжуємо суцільну щорічну інвентаризацію.

М.З.Згуровський

Чи підготовлено лист до Національного фонду досліджень України щодо можливості здійснення закупівель за відповідними проєктами?

В.А.Пасічник

Я підготував проєкт листа, після його корегування подамо вам на підпис. 

Директор студмістечка О.А.Іщенко

Епідемічна ситуація.У студмістечку впродовж минулого тижня захворіли на COVID-19 троє студентів. За вихідні до них додалося ще  шестеро. Усього нині в студмістечку перебувають на самоізоляції 18 хворих студентів.Окрім того, також захворіла і перебуває вдома співробітниця гуртожитку №15.Ситуація залишається контрольованою. Завдяки наявності в нас профілакторію, місця для ізоляції хворих є в достатній кількості, отож проблем у цьому плані ми не маємо.Засобами індивідуального захисту та дезінфекторами ми також забезпечені і регулярно їх поповнюємо.В приміщеннях, де перебували захворілі, обов’язково проводиться спеціальна дезінфекційна обробка.

Ремонтні роботи проводяться на 11 об’єктах. Також на 4 об’єктах проводиться заміна ліфтів – усього в нас буде 7 нових ліфтів.

Серйозних правопорушень на території студмістечка впродовж минулого тижня не зафіксовано. 

Директор Науково-технічної бібліотеки О. М. Бруй

Академічна доброчесність

Проведено спільне засідання Комісії з етики та академічної доброчесності й Робочої групи з академічної чесності університету. Обговорювали план заходів із розвитку культури академічної доброчесності в КПІ та використання антиплагіатного ПЗ.

Сприяння розвитку видавничих проєктів наукових періодичних видань

Конференція «Вступна кампанія до закладів вищої освіти України: проблеми та перспективи» відкрита на платформі «Наукові конференції України».

Представникам редакцій наукових видань надіслано лист МОН № 1/11-8399 від 24.11.20 року з рекомендацію розірвати договори з Науковою електронною бібліотекою «eLIBRARY.RU» щодо включення видань до «РІНЦ» та розміщення на її сайті метаданих та архіву видання.

Проводилися консультації науковців, редакцій наукових видань, поточні роботи з підтримки відкритого електронного архіву КПІ ім. Ігоря Сікорського ElAKPI, поточні роботи з комплектування, наукової обробки, упорядкування та списання літератури, обслуговування користувачів тощо.

Директор ІМЯО М.М.Перестюк

У Центрі тестування ми завершили проведення моніторингу першого курсу. Закінчуємо ректорський контроль третього курсу з іноземної мови.

За напрямом доуніверситетської підготовки – закінчуємо перший курс як на підгоовочих, адаптаційних, так і на корегувальних курсах. Уже традиційно за погодженням з фізико-математичним факультетом усі слухачі адаптаційних курсів отримують до поточного рейтингу додаткові бали, які вони заробили впродовж семестру.

Продовжуємо моніторинг інформаційних ресурсів. З цього тижня починаємо розсилку матеріалів про моніторинг наших ресурсів іноземними мовами.

Директор департаменту управління справами М.О.Мазур

Хочу попросити співробітників рідше відвідувати загальний відділ, тобто лише за необхідності, бо збільшилася кількість захворілих його співробітниць.

Виконувач обов’язків голови Студради університету Назар Булавко

Стосовно опитування про академічну доброчесність, про яке говорив Анатолій Анатолійович Мельниченко. Хотілося б, щоб Студрада залучалася до складання запитань таких опитувань і потім отримувала для розгляду результати.

М.З.Згуровський

Це, мабуть, потрібно робити за визначенням.

А.А.Мельниченко

Анкета цього опитування складалася американською стороною в рамках проєкту про академічну доброчесність. Ми не залучалися до її розробки.

М.З.Згуровський

Але нехай студенти з нею ознайомляться, поінформуйте про це опитування.

Назар Булавко

Ще одне запитання – щодо заміни, якщо я правильно зрозумів, «Електронного кампусу». Замість нього буде якась інша система?

М.З.Згуровський

Наш «Електронний кампус» почали розробляти приблизно 15 років тому. Університету був потрібен такий ресурс, а купити готову інформаційну систему ми не могли, тому що це дуже дорого. Наприклад, одна з найпоширеніших подібних систем «BlackBoard»  коштує 300 тисяч доларів. А ще потрібно по 100 тисяч сплачувати щорічно за її супровід. Тому ми вирішили самостійно розробити для себе таку систему. Звісно, до «Кампусу» є багато зауважень, але  він «витягує» наш університет, особливо в такий важкий час, як нині. Ніхто його закривати не збирається, але паралельно спільно з ІТ-компаніями напрацьовується проєкт запровадження сучасної інформаційної системи. Це буде пілотний проєкт компаній,  який відпрацьовуватиметься в КПІ. А ми бачитимемо, як оця нова система буде «підхоплювати» основні функції нашого «Кампусу», головні завдання, що їх ми вирішуємо. Підключайтеся до цієї роботи також – це дуже гарна справа.

Голова профкому студентів Ігор Степанюк

Окрім поточної роботи, провели нагородження дітей за участь у виставці в сімейному гуртожитку. Визначаємо формат відзначення Нового року та готуємося до проведення святкових заходів.