Засідання ректорату КПІ ім. Ігоря Сікорського 19 жовтня 2020 року

Засідання відбулося в дистанційному режимі під головуванням ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського М.З. Згуровського, який сформулював завдання членам ректорату на поточний тиждень і запросив їх стисло викласти плани роботи за їхніми напрямами.

Перший проректор Ю. І. Якименко

Адмінстративно-управлінська робота

У зв‘язку з продовженням карантину в Україні до 31 грудня дія наказів від 21.08 та 04.09.2020 про організацію освітнього процесу в дистанційному і змішаному режимах продовжена до кінця осіннього семестру. Скоординовано роботу підрозділів і служб з підготовки звітів і контролю роботи в умовах карантину – дотримання всіх протиепідемічних норм, організації гнучких режимів роботи, реагування на випадки захворювань, включаючи тестування і ізолювання окремих працівників.

Завершено черговий тиждень очного навчання першокурсників. На нього прибули і були розміщені в ізольованих секціях студмістечка 377 іногородніх студентів. Відповідно до їхніх заяв залишилися в гуртожитках на своїх постійних місцях 33 студенти (8,5%).

Відповідно до нового Положення проводиться конкурс НПП на 46 посад професорів та 346 - доцентів, старших викладачів та асистентів.

Видано накази про преміювання керівників підрозділів за результатами діяльності, відповідні показники висвітлені як додатки до наказів і направлені у всі підрозділи.

19 жовтня завершується подання результатів самоаналізу підрозділів, і акредитаційна комісія університету  розпочинає їхній розгляд.

СЕД – завершився етап переведення видання наказів в електронну форму з цифровими підписами. З 19 жовтня наступний етап – оформлення договорів в електронній формі. Підготовлено документацію на придбання додаткових 120 нових місць для підрозділів та ПЗ. Оформлюється договір з «Держінформресурсом» на підключення до системи електронної взаємодії органів влади.

Освітній процес

Очні заняття для 600 першокурсників 3-х факультетів проведено в повній відповідності до затвердженого розкладу з дотриманням всіх протиепідемічних норм. У зв‘язку зі святковим днем 14 жовтня завершення занять було перенесено на суботу.

Систему «Електронний кампус» («ЕК») було вчасно завантажено і підготовлено до першого календарного контролю (атестації). Аналіз його результатів, а також опитування студентів дозволяють здійснити системний контроль проведення занять викладачами і участі в них студентів.

У межах співпраці з компанією HUAWEI 19 жовтня відбудеться відкриття інноваційно-освітнього проєкту «Насіння для майбутнього» для студентів ІТ та STEM спеціальностей. З-поміж 20-ти відібраних компанією студентів, найбільше студентів КПІ – 8.

Акредитація

Завершила роботу експертна група з акредитації ОП за спеціальністю «Соціальна робота». На заключній зустрічі експерти відзначили актуальність і системність програми, потужний кадровий склад і, особливо, організацію навчання в системі «ЕК». Результати експертизи готуються для представлення на галузеву експертну раду.  

19 жовтня розпочинає роботу розширена експертна група з акредитації трьох освітніх програм факультету лінгвістики.

Проректор з навчальної роботи А.А. Мельниченко

Протягом минулого тижня забезпечувалося виконання таких завдань.

Були зроблені всі технічні та програмні удосконалення в «ЕК», що дозволило підрозділам вчасно  розпочати календарний контроль (атестацію). Надалі напрацьовується програмний модуль для того, щоб адміністрація університету, відповідні керівники підрозділів могли отримувати звідти у режимі онлайн інформацію про атестацію, відвідуваність занять та інше й ухвалювати певні рішення.

Призначено стипендію всім аспірантам денної бюджетної форми навчання 2020 року зарахування. Триває внесення даних аспірантів 2020 року до бази ЄДЕБО (вже внесено близько 60%). Планується ввести до бази даних усіх аспірантів на початку наступного тижня.

На тижні планується сформувати з робочих навчальних планів базу (Перелік) вибіркових дисциплін за кожною спеціальністю для аспірантів другого року навчання.

Проведено роботу з технічного супроводження календарного контролю (атестація) в «ЕК».

Представники підрозділів ДООП взяли участь у зустрічах з експертами НАЗЯВО в межах проходження акредитації освітньої програми «Міжнародні соціальні проекти та волонтерська діяльність». З понеділка передбачено участь у зустрічах з експертами, що проводитимуть експертизу на факультеті лінгвістики. Експерти звертають увагу на сайти та їхню наповнюваність, тому цю роботу будемо активно продовжувати.

На виконання рішень щодо підвищення рівня прийому іноземних студентів активізовано роботу щодо розміщення на сайтах англомовних освітніх програм та навчальних планів. Такий моніторинг ще не повністю формалізовано. Доопрацьовувати ще є багато чого.

Проведено аналіз стандартів бакалавра всіх  спеціальностей, за якими здійснюється підготовка в КПІ, для удосконалення освітніх програм. Заплановано провести зібрання гарантів освітніх програм бакалаврського рівня щодо формування каталогів загальноуніверситетських вибіркових дисциплін.

На запрошення НТБ взяли участь у зустрічі з представниками компанії, що пропонує антиплагіатне програмне забезпечення Strikeplagiarism.

За результатами торгів укладені, виставлені на Prozorro та передані на реєстрацію до Держказначейства договори на постачання сервера НР, сховища даних та дискового простору. Постачальник – «Спецвузавтоматика». Ближчим часом це обладнання має бути постачене, а ми, попередньо, вже підготували місця для забезпечення безперебійної роботи і КБІС, і КПІ-Телеком.

Проведення робіт технічної підтримки впровадження СЕД «Мегаполіс» спільно з загальним відділом. З 19 жовтня 2020 р. запроваджується процедура оформлення договорів у СЕД «Мегаполіс».

Триває реєстрація акаунтів для здійснення дистанційного навчання. Станом на 16 жовтня зареєстровано MO365 – більше ніж 1050; Google Workspace (G Suite) – більше ніж 5160; Дистанційні курси Microsoft IT Academy – понад 1000.

В «ЕК» сформовано логіни/паролі для нових викладачів та тих, у яких змінилася назва місця роботи (335). В «ЕК» проведено тестування окремих функцій модулю редагування РНП на тестовому сервері.

Планується оновлення контингенту (орієнтовно в понеділок) з системи АС Деканат в «ЕК» (включаючи іноземних студентів).

Проводяться консультації факультетів/інститутів (зокрема ІАТ) з алгоритму проходження акредитації та порядку завантаження даних у ЄДЕБО.

ННЦ «Соціоплюс» продовжує опитування роботодавців, викладачів і студентів за трьома напрямами: базове опитування по роботодавцях, опитування викладачів і опитування студентів. Результати опитування «лягають» у профілі кафедр, що є виконанням вимог при акредитації ОП за рекомендаціями НАЗЯВО.

М. З. Згуровський

Ви продовжуєте працювати з групою фахівців, які мають модернізувати нашу інформаційну систему? 

А. А. Мельниченко

Так. Останній контакт з ними відбувся у минулу пятницю. Було сформовано робочу групу представників обох сторін. Ігор Лук’яненко і Антон Селенко готують проєкт тексту Меморандуму, який обіцяли передати до КПІ сьогодні або завтра. Для забезпечення наших позицій в Меморандумі проєкт буде передано до юридичного управління, після чого будемо його підписувати. Окрім Меморандуму, ми розпочинаємо для них напрацьовувати технічні завдання по сервісах. У компанії є здебільшого ядро системи, але деякі наші специфічні функції вони просили прописати. Ми над цим працюємо.

Проректор з навчально-виховної роботи Н.В. Семінська

Навчально-виховна робота

Минулого тижня розпочався календарний контроль (атестація), який триватиме до 25.10.20. Зауважень немає.

Сьогодні 5-й заїзд першокурсників. Прийом здійснюють ІХФ, ФПМ, ІАТ,ФЛ. Факультети повністю готові до прийому з обов’язковим дотриманням всіх санепіднорм. Очікується розміщення 390 осіб.

Отримали звіти про відшкодування. Станом на сьогодні з 67 студентів 32 студенти відшкодували 100% від суми, 28 студентів  відшкодували 50% і більше. Реструктуризацію факультети надавали до кінця 2020 року. 7 студентів відраховано у зв’язку з відмовою від відшкодування коштів.

Протягом тижня ми продовжували комплекс заходів з адаптації першокурсників, а саме:

На поточному тижні заплановано презентацію бібліотеки та відділу академічної мобільності.  

Усього з 14 запланованих заходів проведено 7, завершити плануємо цікавими лекціями від викладачів загально-університетських предметів.

Узяли участь в акредитації ОП за спеціальностю «Соціальна робота» по 4 напрямах (мобільність, навчально-виховна робота, соціально-психологічна робота та сприяння працевлаштуванню).

Продовжуємо здійснювати активну інформаційну підтримку студентам через боти каналів ДНВР.

Мобільність

 • •  проведено відбір до Університету Леонардо да Вінчі (Париж) та до Вищої школи хімії м. Лілль. Результати направлені ЗВО-партнеру.
 • •   15-16 жовтня проведено Дні Erasmus у КПІ ім. Ігоря Сікорського. До участі у заходах були залучені представники ESN та випускники Програми Erasmus, які доповіли про свій досвід академічної мобільності у різних країнах. Участь у заході взяли близько 150 студентів з різних факультетів. У межах Днів Erasmus було проведено творчий конкурс «Подорож мрії», переможці отримали сувенірну продукцію від Erasmus Офісу в Україні та КПІ.
 • •  Проведено зустріч з координаторами з академічної мобільності факультетів/інститутів, обговорено плани щодо подальшої взаємодії:
  • за програмами подвійного диплома;
  • з укладання каталогу англомовних освітніх пропозицій КПІ;
  • з підготовки нових проєктних заявок на наступний рік;
  • з оформлення документів щодо мобільності на факультетах/інститутах-у контексті підготовки до акредитації освітніх програм.

Профорієнтація і працевлаштування

17 жовтня відбувся перший в цьому навчальному році  День відкритих дверей (в режимі онлайн), під час якого продемонстровано перший фільм із серії https://youtu.be/uYmi6-8BpmA. Фільм викладено на сайті КПІ, де всі охочі мають змогу з ним ознайомитися.

На розіслані запрошення компаніям-партнерам на участь у онлайн-Ярмарку вакансій, який заплановано на 16-20 листопада 2020 р., отримали підтвердження від 11 компаній.

15 жовтня проведено зустріч з представниками Державної акціонерної холдингової компанії "Артем", обговорені деталі підписання Договору про співпрацю.

Погоджено договори з 3 компаніями ТОВ Ультракон-Сервіс,  ТОВ «МАГ АУДІО» (ФЕЛ), ТОВ БЦЗ «Трібо».

Спільно з ДІІТ та ММІ 16.10. проведена зустріч з представниками української компанії «UGEARS» (https://ugears.ua), на якій обговорено деталі співпраці щодо організації та проведення на базі КПІ Інженерного хакатону для школярів із залученням як перспективних учнів, так і студентів, також обговорили створення на базі ММІ спільного гуртка.

Стипендія

Призначено академічні стипендії ім. Ігоря Курчатова на І семестр 2020/2021 н.р. двом студенткам ТЕФ.

Спільно з ДЕФ 15 жовтня студентам першого року навчання було виплачено академічну стипендія за вересень.

Організаційна робота

До Дня захисника України провели флешмоб та підготували публікацію статті, присвяченої  пам’яті 14-ти загиблих КПІішників. Отримали відгуки, серед КПІшників майже 1000 переглядів та 65 репостів у ФБ.

Готуємося до Міжнародного дня доброчесності.

На минулому тижні кількість підтверджених випадків COVID-19 по КПІ склала 8 осіб. Протягом тижня ми продовжували регулярно та оперативно інформувати студентів і співробітників (https://t.me/dnvr_31/754, https://t.me/dnvr_31/762, https://t.me/dnvr_31/765).

М. З. Згуровський

Традиційно ми проводили зустрічі з першокурсниками. Коли не було епідемії, то це відбувалося в ЦКМ. Ми орієнтували студентів на роботу, на можливості, які вони отримали, вступивши до КПІ, на все те, що надає їм університет. Тепер факультети намагаються це робити, але переважно протягом тижневих сесій, де розглядається в основному навчальна робота. Ознайомлення з КПІ як великою системою на цих факультетських сесіях не відбувається. А це вкрай потрібно. Як ви бачите організацію цієї роботи? Можливо,  ми це робитимемо в якійсь іншій формі?

Н. В. Семінська

Ми вже провели 7 заходів, які стосуються безпосередньої роботи з першокурсниками. Цю роботу ми розпочали ще 21 вересня, з першого заїзду. Це стосується всіх першокурсників, які приєдналися до нашого каналу, а там майже всі 6000 студентів, які вступили до університету. Через цей канал ми інформуємо про всі можливості, які є в КПІ, а також реєструємо їх на наші зустрічі. Протягом кожного тижня у нас відбувається по дві зустрічі онлайн, на яких ми інформуємо першокурсників про всі можливості, які є в КПІ.

М. З. Згуровський

Чи охоплені 100% першокурсників, чи всі знають про наявність вашого каналу, про те, що можна отримати інформацію. Який відсоток, на вашу думку, ви  охоплюєте?

Н. В. Семінська

Інформацію щодо всіх заходів ми поширюємо не лише на нашому каналі, але й також на всіх каналах системи Деканат. Також інформація доводиться до всіх кураторів, до кожної групи  першокурсників. Як ми бачимо за статистикою переглядів наших гайдів, наших статей, наших публікацій, а також залучення людей до заходів, це дуже значний відсоток.

М. З. Згуровський

Тобто мова йде про окремі заходи та окремих студентів, які чи-то випадково, чи якимсь іншим чином зайшли на ваш чи на факультетський канал. А мене цікавить, чи проводиться  установча робота з першокурсниками задля їхнього включення до університетського середовища – так як ми традиційно робили це раніше, в обов’язковому порядку для усіх. Там надавалася інформація і з точки зору їхньої безпеки, медичного обслуговування, отримання ними  різноманітних можливостей тощо. Ви зараз розповідаєте про окремі часткові речі. А от цілісно, системно, цю роботу якось організовано?

Н. В. Семінська

Ми все робимо так, як робили і раніше. І раніше ми всю інформацію направляли через заступників деканів і через кураторів.

М. З. Згуровський

Все ж таки, я не побачив цілісної системи роботи з першокурсниками. Це епізоди, які можуть торкатися чогось окремо. А що стосується того, що ми проводили для першокурсників спеціальні зустрічі з працівниками Солом'янского управління поліції, головним лікарем студентської поліклініки, директором студмістечка та іншими відповідальними особами, потрібно було це зробити у цілісному форматі, хіба що дстанційно. Я особисто цього не бачу.

Голова профкому студентів Ігор Степанюк

Подібні зустрічі проводилися на початку року, на початку семестру для всіх першокурсників. Нехай у zoom-форматі, але вони проводилися. Ви говорите про такий формат, який був раніше, але тепер це можуть бути хіба що онлайн-зустрічі. Адже з відомих причин зібрати студентів ми не можемо. Якщо ми говоримо про zoom-зустрічі, то для чого їх робити на очному тижні, якщо студенти і так перевантажені заняттями? Ми нині спілкуємося з багатьма першокурсниками. Такого охоплення, такої навали інформації ще ніколи не було. Ми ніколи не охопимо 100% студентів. Тим більше, цього року в нас 6000 першокурсників. Насправді, стільки інформації в минулі роки не давалося. Інформація доводилася до кураторів і вони організовували зустрічі. Не всі першокурсники, відверто кажучи,  ходили на ті зустрічі. На ці зустрічі також, можливо, не «приходять» першокурсники, але охоплення їхнє набагато більше, ніж минулими роками. Силою ми затягнути на них студентів не можемо. Але системно це питання вирішується. Зрозуміло, що ми не охопимо все. Ну наприклад: ми 20 разів розповідаємо студентам, куди йти по стипендіальну картку, а наступного дня нам зранку телефонують – а куди нам треба звертатися, щоб оформити стипендіальну картку? Ми, на жаль, від цього не втечемо. Але основну масу студентів охоплено.

М. З. Згуровський

Давайте як приклад візьмемо питання безпеки. Чи поліція поінформувала якимось чином наших першокурсників про ті ризики, які на них чекають у великому місті? Чи, скажімо,  представники  системи медичного забезпечення надали їм інформацію про медичні гарантії, як це ми робили раніше? Те ж саме стосується й цілої низки інших обов’язкових напрямів.  Це також було доведено до усіх першокурсників?

Н. В. Семінська

І про медичне забезпечення ми повністю інформуємо: розповідаємо, де, як, яким чином можна укласти декларацію, де і що розташовано. Ми про це обов’язково інформуємо. Такого обсягу інформації ми раніше не надавали. Я не знаю, як ще можна доводити до кожного першокурсника. Я з цього приводу можу зробити окрему презентацію. Продемонструвати що ми зробили, в яких обсягах  продовжуємо робити. Ми на цьому не зупиняємося.  

М. З. Згуровський

Зокрема, поліція Солом’янського району мала можливість довести інформацію до першокурсників?

Н. В. Семінська

Поліція Солом’янського району зазвичай інформувала тих, хто проживає в гуртожитках. Коли ми побачимо загальну картину, хто у нас залишився в гуртожитках після п’яти заїздів (а це, можливо, приблизно 120 студентів), тоді ми проведемо таку зустріч з поліцією.

Директор департаменту якості  освітнього процесу  О.А.Жученко

Триває процедура акредитації чотирьох освітніх програм. Одна – по факультету соціології і права, три – по факультету лінгвістики. Ще одну програму сьогодні (19 жовтня) буде подано на зовнішню акредитацію – це програма з авіаракетобудування Інституту аерокосмічних технологій.

Що стосується внутрішньої акредитації, то робота рухається за планом.

Проректор з наукової роботи В.А. Пасічник

На виконання доручень ректора

12.10.2020 під головуванням ректора розглянули й обговорили проєкт Стратегії з удосконалення інноваційної діяльності в КПІ ім. Ігоря Сікорського та управління інтелектуальною власністю. Проєкт взято за основу для подальшого системного розвитку Стратегії та її ефективної реалізації.

13.10.2020 проведено зустріч з компанією AJAX SYSTEMS за участю ректора, керівництва Наукового парку «Київська політехніка» та Інноваційного холдингу Sikorsky Challenge. Підписано чотиристоронній меморандум про співпрацю. Ключовим напрямом подальшої співпраці є здійснення спільної інноваційної діяльності за напрямом компанії.

Подано заявки для участі в електронних торгах системи Prozorro спільно з НДЦ «Тезис» (очікувана вартість 126 тис. грн) та отримано перемогу за результатами подання пропозиції «Дослідницькі послуги за ДК 021:2015 код 73110000-6 (Послуги з комплексного дослідження структури синтезованих наноматеріалів)» з ІМЗ (вартість надання послуг 65 тис. грн).

На виконання рішень Координаційної ради

До НФДУ відправлено на підписання Договори про виконання наукової тематики (Н.Д.Панкратова, П.І. Лобода, Ю.Є.Ніколаєнко – 13.10.2020р). Координуємо й надаємо всебічну підтримку іншим проєктам НФДУ.

У взаємодії з структурними підрозділами КПІ

13.10.2020 проведено зустріч з компанією «Делфаст» та представниками КПІ: ДІТТ, департамент соціального забезпечення (І.А.Мединцев), відділ правової роботи (В.Ю.Радовільська), узгоджено з головним бухгалтером. За результатами зустрічі визначено площі, які можуть бути орендованими в ТехноХаб КПІ (близько 300 квадратних метрів). Окреслено подальші кроки щодо проходження процедури орендування.

16.10.2020 спільно з ДНВР проведено зустріч з компанією «Ugears». За результатами зустрічі прийнято рішення про проведення на базі КПІ ім. Ігоря Сікорського за підтримки компанії інженерного хакатону для школярів. Створено робочу групу за участю представників ДІТТ, ДНВР та ММІ.

У взаємодії із зовнішніми партнерами

13.10.2020 надіслано лист-відповідь на запит ДБР (щодо включення фахівців університету до складу Комісії).

15.10.2020 надіслано лист до СЗРУ щодо пропозиції Служби стосовно виконання спільного наукового проєкту.

15.10.2020 надіслано лист до ДП «ЗАО НДІРВ», м. Харків щодо виконання спільної ДКР.

13.10.2020 взяли участь у ZOOM-нараді з ДМС та колегами з Північно-західного політехнічного університету (КНР) щодо підготовки до проведення 6-го засідання Українсько-Китайської Підкомісії з питань співробітництва у космосі.

Підписано та зареєстровано договір із «ZAKUPKY.PROM.UA» (для забезпечення участі в торгах на Prozorro).

Голова Вченої ради М. Ю. Ільченко

1. Комісією Вченої ради з підготовки пропозицій до законодавчих і нормативних документів у порядку громадського обговорення доопрацьовано текст проєкту Стратегії розвитку вищої освіти в Україні, зокрема:

 • приведено вживану термінологію у відповідність до термінології, що є в чинному законодавстві України;
 • уточнено статистичні дані;
 • внесено 3 зміни та доповнення до тексту;
 • виключено 4 окремі положення з тексту;
 • виправлено орфографічні та стилістичні помилки.

2. Підготовлено та проведено засідання Наглядової ради Інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона, на якому:

 • розглянуто і схвалено кандидатури керівного складу Інституту;
 • розглянуто і схвалено проєкт тексту Договору про співпрацю між КПІ ім. Ігоря Сікорського і чотирма Інститутами НАН України: Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона, Інститутом надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля, Інститутом проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича, Інститутом проблем міцності ім. Г.С. Писаренка, а також з ПрАТ «Плазматек».

3. У порядку організації виконання рекомендацій Координаційної ради з менеджменту науки:

 • спільно з Ю.М. Сидоренком проаналізовано стан виконання проєкту створення супутника «PolyItan - 3» та напрацьовані адекватні пропозиції;
 • спільно з керівництвом Ради проректорів з наукової роботи МОН України обговорено питання необхідності прискорення міністерством дій з організації чергового конкурсу держбюджетних робіт і завершення державної атестації ЗВО в частині провадження наукової діяльності.

Начальник відділу організаційного забезпечення міжнародної діяльності департаменту міжнародного співробітництва А.В.Ковтун

1.1. Спільно із О.М. Новіковим розглядається можливість започаткування співпраці із США – CRDFGLOBAL (Національним науковим фондом США) через укладання меморандуму, імплементацію в КПІ онлайн-курсу з кібергігієни «Базові правила безпеки у цифровому середовищі» та інші можливі додаткові активності.

1.2. На виконання домовленостей, досягнутих у перемовинах упродовж квітня-серпня поточного року, нині узгоджується текст меморандуму про організацію в КПІ школи з підготовки спеціалістів з ремонту ескалаторів та ліфтів (за пропозицією колишнього посла Кореї в Україні Лі Янгу), а також дата та час і порядок його online-підписання. Фінансування даного проєкту здійснить корейська компанія Самсунг. У подальшому планується розширювати напрями діяльності школи за професіями.

1.3. Низку міжнародних заходів проведено із застосуванням дистанційних технологій, інші у процесі підготовки:

1.3.1. У п′ятницю, 16.10.2020 р., делегація кафедри ЮНЕСКО КПІ взяла участь у Конференції кафедр ЮНЕСКО в Бухаресті «Education for Sustainable Development» та в 3-й Міжнародній конференції економічних і соціальних наук «Innovative business models to restart the global economy» (ICESS 2020), організованій на базі Бухарестського університету економіки.

1.3.2. На 22 жовтня готується участь ректора М.З. Згуровського в Шостому засіданні міждержавної українсько-китайської підкомісії з питань співробітництва в космічній сфері. На засіданні планується розглянути питання щодо створення українсько-китайської спільної лабораторії досліджень і технологій в космічній сфері КПІ та Північно-Західного політехнічного університету КНР. Китайською стороною запропонована можливість підписання під час засідання підкомісії (22 жовтня ц.р.) Угоди про створення такої спільної лабораторії. До Державного космічного агентства України ми направили погоджений з китайською стороною проєкт Угоди та супроводжуючі тексти, в тому числі проєкт тексту виступу від імені КПІ.

Час участі делегації КПІ – з 12:00 до 13:00 години.

1.3.3.  Готується участь делегації КПІ в конгресі «BSUN Конгрес 2020» та 14-тій конференції ректорів університетів Мережі університетів Чорноморського Регіону (BSUN), запланованих на 20-22 жовтня.

2. Робота Координаційної ради з питань набору іноземних громадян на навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського та роботи з ними в період навчання

2.1. Кількісні характеристики ходу вступної кампанії станом на 17 жовтня 2020 р. такі:

 • Усього зараховано 227 іноземців;
 • видано 259 запрошень на навчання.

2.2. Відпрацьовуються домовленості з питань розширення контингенту громадян низки  країн на навчання в КПІ, досягнуті в ході зустрічей у вересні-жовтні з:

 • Тимчасово повіреним у справах Федеративної Республіки Нігерія в Україні Мартіном Сенкомою Адаму;
 • Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Узбекистан в Україні Алішером А. Курмановим  та першим секретарем-консулом Посольства Б.Ю. Ібрагімовим.
 • Надзвичайним і Повноважним Послом Ісламської Республіки Пакистан в Україні Захіром Мубаші Шейхом і заступником голови місії в Україні Зебом Алам Хан Таккаром. За оцінками посла Пакистану, до України можуть приїхати близько 4 000 громадян Пакистану, але проблемою сьогодні є складні процедурні питання щодо в'їзду до України. Нині ДМС обирає із 4-х провідних університетів Пакистану, рекомендованих Посольством, ті, з якими КПІ почне контакти (за підтримки Посольства) для встановлення договірних відносин. Відповідно до цих договірних відносин університети Пакистану - партнери КПІ почнуть направляти громадян Пакистану на навчання до КПІ.

2.3. Виконувалися рішення і доручення, які на позаминулому тижні були прийняті на двох установчих нарадах:

 • щодо можливих кроків для вирішення важливої проблеми – створення протягом трьох років комфортних умов для проживання 1500–1600 іноземних громадян – таке завдання визначено «Стратегією розвитку КПІ до 2025 року» (за участю проректора В.А. Кондратюка та директора студмістечка О.А. Іщенка). На цьому тижні відповідні пропозиції будуть розглянуті на засіданні Координаційної ради і – в подальшому – для розгляду першим проректором Ю.І. Якименком та ректором М.З. Згуровським;
 • щодо інвентаризації реально готових до запуску англомовних освітніх програм університету як першого кроку на шляху впровадження англомовного навчання за всіма освітніми програмами університету (за участю проректора А.А. Мельниченка).

2.4. Розглядаються пропозиції від комісії Вченої ради з освітньої діяльності щодо підготовленого МОН проєкту умов прийому на 2021/2022 навчальний рік на предмет доповнення пропозиціями КПІ щодо умов прийому іноземних громадян.

3. Активізація міжнародної проєктно-грантової діяльності

Продовжуємо спільно з проректором з наукової роботи В.А.Пасічником виконувати доручення ректора від 6 квітня 2020 року щодо організації системної роботи з підготовки і подання заявок на гранти за кожним із перспективних напрямів (кластерів та галузей діяльності), запрошуючи до неї відповідних партнерів з Євросоюзу.

3.1. Позитивна новина

Виграно вже 6-й в цьому році проєкт Програми «Горизонт 2020»: проєктна пропозиція від базових підрозділів ФЕЛ і ФІОТ, ключові виконавці: Ю.І. Якименко, С.Г. Стіренко, Д.В. Королюк, – EU proposal 101017453 – KATY (Knowledge at the Tip of Your fingers: Clinical Knowledge for Humanity) за конкурсом Н2020-SC1-FA-DTS-2020-1 (Trusted digital solutions and Cybersecurity in Health and Care) відібрана для фінансування.

3.2. Силами структур проректора В.А. Пасічника та ДМС на 27 жовтня 2020 року спільно готується семінар-тренінг Інформаційний день «Від "Горизонту 2020" до "Горизонту Європа"».

Будуть розглядатися питання:

 • Як знайти партнерів для участі у міжнародному проєкті?;
 • Актуальні питання програми «Горизонт Європа»;
 • Конкурси «Green Deal» у контексті «Європейського зеленого курсу» – дорожньої карти забезпечення стійкості та конкурентоспроможності економіки країн.

4. Робота групи по забезпеченню позитивної динаміки показників КПІ в світових рейтингах університетів

4.1. Здійснюється збір і завантаження даних від КПІ до світових рейтингів університетів:

 • до рейтингу QS (на запит упорядників оновлення даних);
 • до рейтингу THE (на запит упорядників оновлення даних);
 • до рейтингу U-Multirank (на вимогу від упорядників оновлення даних), термін подання – 19 жовтня 2020 року.
 • 4.2. КПІ отримав запрошення від упорядників рейтингу QS до участі у віртуальному форумі та конференції «Reimagine Education» (переосмислення освіти) з 1 по 11 грудня 2020 року.  ДМС здійснює такі дії:
 • формує склад делегації КПІ та розподіляє функції між членами делегації;
 • готується відобразити участь КПІ в заході в газеті «Київський політехнік», на сайтах та на сторінках КПІ в соцмережах.

Проректор з адміністративної роботи В. А. Кондратюк

Господарська робота

 • Проведено 23 інструктажі з відповідальними за протипожежний стан у структурних підрозділах університету. Обстежено протипожежний стан 27 об’єктів орендарів, надано 21 консультацію, перевірено пожежні комплекти в трьох корпусах (№№ 6, 11 та НТБ), розглянуто та затверджено  плани евакуації у двох корпусах (№№18 та 19), проведено пожежно-технічне обстеження двох корпусів (№№1 і 3);
 • організували обробку 5-ти кімнат у навчальних корпусах дезінфікуючими розчинами, яку провели співробітники спеціалізованої лабораторії;
 • завершили ремонт ліхтарів та заміну ламп вуличного освітлення на території;
 • провели ремонт аварійних ділянок тепломережі 1-го та 28-го навчальних корпусів;
 • провели профілактичний огляд та ремонт системи теплопостачання житлових будинків;
 • продовжуємо роботи з облаштування парковки з електрозарядними пристроями та цілодобовою охороною для велотранспорту та електроскутерів;
 • продовжуємо санітарне обрізання дерев в парковій зоні та по вулиці Політехнічній;
 • розпочали ремонт бруківки по території університету;
 • розпочали прочищати ливневі водостічні труби в будівлях університету;
 • провели збори з помічниками деканів/директорів факультетів/інститутів за напрямом господарської роботи щодо виконання робіт у рамках місячника благоустрою та підготовки факультетів/інститутів до опалювального сезону;
 • у сквері  за музеєм авіації та космонавтики продовжуємо роботи з встановлення бордюрів і укладання тротуарної плитки. Розпочали роботи з прокладання автоматичної системи зрошення. Розпочинаємо монтувати електричні опори на новій частині скверу;
 • продовжуємо працювати над процедурою передачі університету нового музейного експонату - літака АН-2. Розпочалися підготовчі роботи з реставрації літака;
 • проєкт університету по роздільному збору сміття пройшов у фінал конкурсу Veolia «Крок за кроком до кругової економіки». Готуємось до участі у фіналі на 23.10.2020;
 • продовжуємо збір інформації для отримання  дозволу для університету на шкідливі викиди;
 • розпочали роботи з представниками «Київзеленбуду» щодо обстеження охоронюваних  зелених насаджень по території університету;
 • провели спеціальне оброблення поверхонь, з якими найчастіше контактують люди в університеті,  дезінфікуючими засобами із використанням розпилювальних пристроїв;
 • щоденно здійснюємо вологе прибирання в усіх будівлях Університету дезінфікуючими та хлоровмісними розчинами.

Енергозбереження

 • Інтенсивно проводиться робота з утеплення фасаду 7-го навчального корпусу в частині, де розташовано великі потокові аудиторії. Паралельно доопрацювали технічну документацію на заміну вхідних дверей в таких аудиторіях задля виконання заходів з енергозбереження та збереження тепла;
 • провели тестування програмного продукту, розробленого фахівцями університету за участю студентів, і додатка щодо дистанційного збору, моніторингу та аналізу енергоданих у навчальних корпусах, адміністративних будівлях  і аудиторіях університету;
 • спільно з фахівцем компанії «СЕМПАЛ» провели огляд додатково 7-ми вузлів обліку теплової енергії для подальшого формування технічного завдання щодо їхньої заміни на нові;
 • до системи дистанційного моніторингу теплової енергії підключено ще 3 навчальних корпуси;

Соціальний напрям

 • Три їдальні в корпусах №№ 1,31 та 27 та буфети в 24-му та 27-му корпусах продовжують працювати та приймати відвідувачів;
 • проведено тестування працівників їдалень ЦСХ. Хворих не виявлено;
 • продовжується забезпечення роботи їдалень у відповідності з протиепідемічними заходами при COVID-19 з дотриманням всіх вимог для роботи та обслуговування відвідувачів;
 • проводиться видача закуплених 73 300 медичних масок для всіх структурних підрозділів університету;
 • відповідно до заявок проводимо постачання товарів по підрозділах,  триває обробка заяв на отримання товарів та послуг згідно з укладеними договорами;
 • у зв’язку з набуттям чинності новим законом про оренду державного та комунального майна проводиться підготовка документів для продовження договорів оренди у Фонді держмайна;
 • готується інформація для новоствореної комісії з питань аудиту приміщень та наукового обладнання;
 • база відпочинку СОТ «Політехнік» продовжує свою роботу та приймає за замовленнями.

Напрям безпеки

 • Продовжуємо спільне з поліцією та Національною гвардією патрулювання території університету;
 • за попередній тиждень складних правопорушень на території університету виявлено не було;
 • встановили додатковий елемент захисту в системі контролю та управління допуском - «Антидубль». Його вже запущено і він працює у всіх корпусах.

Начальниця департаменту економіки і фінансів університету, головний бухгалтер Л. Г. Субботіна

Отримали кошти дофінансування за жовтень за програмою «Підготовка кадрів» на харчування дітей-сиріт у сумі 379,4 тис. грн.

Отримали фінансування за програмою «Академічні стипендії» та за програмою «Наукова діяльність» у повному обсязі. За програмою «Горизонт 2020» фінансування ще не надійшло, планується в першій половині наступного тижня.

Виплачено заробітну плату за першу половину жовтня, у тому числі премію за 3-й квартал директорам/деканам інститутів/факультетів і завідувачам кафедр за показниками діяльності.

Виплачено стипендію 1-му курсу за вересень, нараховано стипендію всім здобувачам вищої освіти за жовтень, виплата планується 22-23 жовтня.

Здано без зауважень щомісячну та квартальну звітність за вересень.

Підготовлено та здано консолідовану бюджетну та фінансову звітність університету до Державної казначейської служби без зауважень. Готуємо розширену консолідовану звітність до МОН.

Взяли участь у засіданні Ради з питань розвитку.

Проводимо аналіз виконання кошторису структурними підрозділами та університету загалом за  9  місяців 2020 року.

На запит МОН підготовлено та надано інформацію стосовно контингенту студентів та штатних одиниць за 2019-2020 рік за програмою «Підготовка кадрів».

Розраховано чисельність штатних одиниць науково-педагогічного персоналу на основі нормативів чисельності здобувачів вищої освіти на 1 штатну одиницю НПП. Порівняно з 01.01.2020 р. чисельність збільшилась на 64,8 одиниць.

Проводимо щорічну інвентаризацію.

Проплата платежів через Казначейство здійснюються без затримок.

Разом з профільними департаментами узгоджуємо положення про структурні підрозділи.

Директор студмістечка О. А. Іщенко

На минулому тижні у гуртожитках було розміщено 377 студентів 1-го курсу. У п’ятницю та суботу виїхали 344 першокурсники. Залишилися проживати на період навчального року 33 студенти.

Маємо новий випадок захворювання на коронавірус у аспіранта ФЕА, якій проживає у 17-му гуртожитку, та у заступника директора студмістечка, яка перебуває на лікуванні вдома.

Гуртожитки повністю готові до опалювального сезону. Дирекцією студмістечка оформлені та підписані акти в «Київтеплоенерго» на включення опалення у гуртожитках. З сьогоднішнього дня плануємо розпочати його підключення по гуртожитках.

Ремонти. У роботі 10 об’єктів. Ремонт і реконструкція ліфтів виконується в гуртожитках №№16 і 15.

Зроблено багато роботи з благоустрою. З гуртожитків вивезено багато списаних меблів.

Порушень правопорядку на території студмістечка впродовж минулого тижня не зафіксовано. 

М.З.Згуровський

Скажіть, будь ласка, чи витримуються санітарні норми для усіх мешканців гуртожитків? І скільки всього проживає студентів сьогодні у гуртожитках?

О.А.Іщенко

Станом на тепер у гуртожитках мешкають усього 3800 людей. Нормами дозволяється проживання по троє осіб, але ми селимо не більше, ніж по двоє.

 М.З.Згуровський

Тобто ви ці норми чітко витримуєте. Ну і решту антиепідемічних вимог ви також дотримуєтеся?

О.А.Іщенко

Так.

М.З.Згуровський

Я прошу, щоб так було і надалі. Це для вас пріоритет №1.

Голова  об'єднаного  профкому М.О.Безуглий

У зв’язку з початком опалювального сезону ми маємо прохання до Вадима Анатолійовича  поінформувати нас про те, які корпуси і, можливо, навіть поверхи чи стояки в них підключатимуться до опалення, і про черговість такого підключення.

Голова профкому студентів Ігор Степанюк

 Як і минулого та позаминулого тижнів, працюємо зі студентами-першокурсниками, особливо у питаннях поселення та орієнтування в університеті. Решта питань вирішуються в робочому порядку.

Виконувач обов’язків голови Студради університету Назар Булавко

Робота йде по плану. Також основну увагу приділяємо першокурсникам.