Засідання ректорату КПІ ім. Ігоря Сікорського 12 жовтня 2020 року

Засідання відбулося в дистанційному режимі під головуванням ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського М.З. Згуровського. На початку засідання він звернув увагу учасників на те, що епідемічна ситуація в країні погіршилася, й наголосив, що у зв’язку з цим слід проаналізувати режим роботи університету і, за потреби, внести в нього необхідні корективи. «Мені видається, що протягом останніх півтора місяців ми напрацювали виважену систему поєднання дистанційного і змішаного навчання, яка є адекватною до епідемічної ситуації. Потрібно проаналізувати, якою мірою вона відповідає новим реаліям… Тому хочу просити Юрія Івановича, Наталію Валеріївну, Анатолія Анатолійовича, Олександра Анатолійовича, представників органів студентського самоврядування та інших колег проаналізувати нові обставини і, якщо потрібно, внести відповідні пропозиції. Будемо радитися і спокійно та виважено приймати необхідні рішення, – сказав ректор. – Нам потрібно проаналізувати, чи ефективно проводиться навчальний процес у дистанційному та змішаному режимах, наскільки безпечними є умови проживання студентів в гуртожитках. За усіма іншими напрямами роботи питання узгоджені, плани вибудовано, маємо їх втілювати у життя». Далі учасники наради перейшли до обговорення плану роботи на тиждень.

Перший проректор Ю. І. Якименко

Адмінстративно-управлінська робота

Організація і проведення чергового тижня очних занять першокурсників. Всі студенти отримали студентські квитки, заліковки, банківські картки. 376 іногородніх студентів були розміщені в ізольованих секціях студмістечка. Водночас, вони також отримали ордери на заброньовані на весь час навчання місця. З них 42 особи (11%) відповідно до їхніх заяв залишилися в гуртожитках на своїх постійних місцях. Ми нікому не відмовляємо, але заяв надходить на рівні 15% від загальної кількості студентів.

Ситуація з новими випадками захворювань на COVID-19 дуже тривожна. Особливо, виходячи з інформації зі Світового центру даних КПІ. Більш детальної, аналітичної, професійної інформації у нас у державі не існує. Очікувати на поліпшення ситуації сьогодні важко. У зв’язку з цим внесено зміни до порядку роботи адміністративних підрозділів, здійснюється тестування працівників, декілька працівників відправлено на ізоляцію.

Розпочато проведення конкурсу відповідно до нового Положення «Про порядок конкурсного відбору НПП». На минулому тижні оголошено наказ і розпочато проведення конкурсу.

На основі ключових показників діяльності підрозділів, визначених у процесі внутрішньоі акредитації, за участю бюджетної комісії були сформовані рекомендації щодо преміювання за 3-й квартал керівників підрозділів на основі показників «kpi» і видано відповідний наказ,зокрема премійовано 45 завідувачів кафедр.

Система електронного документообігу. Завершено 3-й етап впровадження системи «Мегаполіс» – вихідні документи з цифровими підписами. 12 жовтня розпочинається новий етап – формування наказів. Здійснюється підготовка до наступного етапу – підключення до системи державних органів. Нині в нас задіяно 150 місць для виконавців цієї системи. Паралельно проводиться робота з додаткового впровадження 120 робочих місць у підрозділах.

Відбулася зустріч-нарада з керівництвом IT компанії “INVO digital”. Досягнуто попередньої домовленості щодо підготовки спільного проєкту з якісної модернізації системи «Електронний кампус».

Освітній процес

Очні заняття для 650 першокурсників трьох факультетів проведено в підготовлених аудиторіях відповідно до затверджених розкладів. Прийняте рішення щодо змішаного навчання в гнучкому режимі себе виправдало.

На навчання приїхало 376 студентів із 390 іногородніх. Заняття проводилися в спеціалізованих спеціально підготовлених аудиторіях за затвердженим розкладом. У постійному режимі здійснюються опитування студентів щодо якості навчання, а також контроль реагування в підрозділах на зауваження.

У системі «Електронний кампус» завершено завантаження контингенту студентів, йде підготовка до проведення першої атестації. Готується до введення в експлуатацію нове серверне обладнання для платформи «Сікорський».

На виконання договору про створення Академії HUAWEI розпочато роботу з підбору і підготовки викладачів-тренерів.

Акредитація

6 жовтня завантажено до системи НАЗЯВО для проведення акредитації три освітніх програми ФЛ. Сьогодні вранці ми мали вступну зустріч з акредитаційною групою, яка розпочала свою роботу з акредитації ОП спеціальності «Соціальна робота» на ФСП. За три дні сподіваємося на результати її роботи.

Відповідно до затвердженого графіку ведеться аналіз і підготовка до акредитації всіх освітніх програм шляхом проведення внутрішньої акредитації підрозділів. Завершення самоаналізу заплановано на кінець жовтня.

Приймальна комісія

Завершено приймання документів з додаткового набору в магістратуру. До фахового випробування допущено 47 осіб. Таким чином буде виправлено ситуацію з групами заочної форми навчання.

Представники університету взяли активну участь у роботі групи з підготовки і обговорення «Умов прийому у 2021 році». Більшість наших пропозицій враховано в підготовленому фінальному документі.

М. З. Згуровський

Потрібно звернути увагу на два моменти.

Перший. Слід уважно вивчити ситуацію в університеті стосовно виконання рекомендацій як МОН, так і МОЗ. Назавтра очікуємо на рішення відповідної комісії з цього питання. Нам потрібно його порівняти з режимом роботи в університеті, режимом навчання і проживання студентів та прийняти рішення, чи потрібно нам щось коригувати. Тож із залученням студентів потрібно дуже уважно аналізувати поточну ситуацію.

Другий. Ви відзначили важливість модернізації інформаційної системи КПІ. Це дійсно так, хоча КПІ й має вже «Електронний кампус», платформу дистанційного навчання та інші розроблені чи придбані інформаційні системи. Проте за цим напрямом відбуваються дуже стрімкі зміни і, попри те, що в цьому плані ми маємо значно більше, ніж переважна більшість інших університетів України, ми часом не встигаємо за усіма новаціями. А треба працювати на випередження. Тому велику увагу слід приділяти оновленню нашої інформаційної системи, наших платформ. Прошу вас і Анатолія Анатолійовича не випускати цього з поля своєї уваги. Решта – за планом.

Проректор з навчальної роботи А.А. Мельниченко

Необхідність модернізації наших інформаційних ресурсів постає вкрай важливою справою. Вона надає нам суттєву перспективу модернізації інформаційної взаємодії для того, щоб залишитися лідерами в побудові інформаційного середовища для студентів.

Проводиться робота з формування каталогів вибіркових дисциплін, які обиратимуться студентами в наступному семестрі.

Підготовлено накази про переведення аспірантів 2017, 2018, 2019-го рр. вступу на наступний рік (за підсумками звітування за минулий навчальний рік). Після звітування було відраховано 6 аспірантів за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин.

Із 16 осіб, у яких закінчилась академічна відпустка, приступили до навчання 5 аспірантів, 2 аспіранта продовжили відпустку ще на рік, 9 осіб – відраховані з аспірантури на підставі поданих заяв.

Підготовлено і подано заявку щодо участі КПІ в ініційованому Американськими радами з міжнародної освіти проєкті для ЗВО «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти». У проєкті братимуть участь А.А.Мельниченко, О.А. Жученко, представник бібліотеки Євгенія Кулик. Ми подали заявку з інформацією про наш досвід і очікуємо на результати.

Проведено зустріч з представниками ПрАТ «Київобленерго» за участю ректора КПІ. На ній обговорено перспективи співпраці щодо вдосконалення освітніх програм підготовки фахівців у галузі енергетики, реалізації програм дуальної освіти, а також розширення баз практик для студентів енергетичних спеціальностей. Коли роботодавець формує порядок денний того, яким чином удосконалювати освітні програми, то це саме той шлях, який відповідає інтересам усіх учасників освітнього процесу та забезпечує відповідність підготовки в університеті вимогам ринку праці.

Завершено завантаження контингенту до «Електронного кампусу».

Підготовка проєкту тендерної документації для закупівлі послуги надання 120 додаткових робочих місць у СЕД «Мегаполіс» та підтримки ПЗ на 150 робочих місць, що були закуплені у 2020 році на період з липня 2021 р. по липень 2022 року. Робота проводиться за зверненням департаменту управління справами.

Підготовка до введення в експлуатацію сервера HP для платформи дистанційного навчання Сікорський. Сервер буде розміщено у Дата-центрі КБІС.

Реєстрація акаунтів (станом на 9.10.2020 р.): Microsoft Oficce 365 – більше ніж1000; G Suite – понад 5000 (цей інструмент набув особливої популярності серед викладачів); Дистанційні курси Microsoft IT Academy – більше ніж1000.

Узяли участь у напрацюванні методики преміювання керівників підрозділів за результатами роботи у 3-му кварталі.

Оголошено результати конкурсу Національного агентства з питань державної служби «Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад». КПІ в ньому здобув третє призове місце за підготовку магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та електронне самоврядування».

На основі створеної ДНВР системи зворотного зв’язку відпрацьовувалося кожне запитання, що стосувалося скарг студентів, роботи викладачів, організації освітнього процесу тощо на рівні завідувачів кафедр, а в деяких випадках – безпосередньо з викладачами.

Проводилося консультування підрозділів, що проходять акредитаційну експертизу.

М. З. Згуровський

Ви сказали про відпрацювання програм дуальної підготовки і навели приклад початку співпраці з «Київобленерго». Це дуже важливий напрям, і ми вже маємо декілька успішних прикладів роботи справжніх програм дуальної підготовки. Нам цю модель потрібно вдосконалювати, а найголовніше, залучати до неї якомога більше факультетів і кафедр. На жаль, не всі до цього готові. Певна кількість кафедр працює без зворотного зв’язку, готуючи не потрібних на ринку праці фахівців. Нас запросили відвідати «Київобленерго». Наразі формуємо команду. Прошу Юрія Івановича, вас, деканів трьох енергетичних факультетів, та Олексія Анатолійовича відвідати це підприємство, щоб відпрацювати дуальну форму навчання і за енергетичним напрямом. Але далі слід йти за усіма іншими напрямами і залучати до цього всі факультети. Беріть, Анатолію Анатолійовичу, окрім багатьох інших, і цей напрям як стратегічний.

Проректор з навчально-виховної роботи Н.В. Семінська

Навчально-виховна робота

Сьогодні розпочинається календарний контроль (атестація), який триватиме до 25.10.20. Студентів поінформовано, особливо першокурсників. Про умови проведення.

Сьогодні розпочався 4-й заїзд першокурсників – приймають першокурсників ТЕФ, ФБМІ, ПБФ. Факультети повністю готові до прийому з обов’язковим дотриманням усіх санепіднорм. На розміщення очікується 389 осіб.

За результатами цього тижня факультети прийняли на очний тиждень та забезпечили всіма необхідними документами 690 студентів. З поважних причин були відсутні 30 осіб. Розміщено 376 із 397 запланованих. Те, що студенти не залишаються, свідчить про те, що ми налагодили дистанційне навчання.

Проведено нараду з НВР. Обговорювалися такі питання: про перший календарний контроль; про відшкодування коштів; про стипендіальне забезпечення; про впровадження Положення про подвійний диплом; про підготовку до проведення Днів Еразмуса 15-16 жовтня. Проведено нараду з поселення до гуртожитків університету. Розглянуто питання поселення студентів до кімнат підвищеного комфорту, сімейних гуртожитків, а також студентів старших курсів.

Узяли участь у роботі акредитаційної комісії Політехнічного ліцею. На поточному тижні роботу буде продовжено.

Із 13 жовтня розпочинаємо роботу з акредитації ОП за спеціальностю «Соціальна робота» за 4 напрямами (мобільність, навчально-виховна робота, психологічна служба та сприяння працевлаштуванню).

Замовлено студентські квитки державного зразка та передано до друку для усіх студентів першого курсу ОС «магістр» та «бакалавр». Розпочато замовлення студентських квитків нового зразка для студентів старших курсів.

Здійснюємо активну інформаційну підтримку студентів через боти каналів ДНВР.

Мобільність

Проведено конкурсний відбір до Університету Малаги.

Узяли участь у «EcolePolitechnicVirtualOpenDays» (Віртуальних днях відкритих дверей Університету Еколь Політекнік).

Продовжується робота над упорядкуванням англомовного каталогу освітніх компонентів КПІ (наразі робота продовжується спільно з ДМС та ЦМО).

Профорієнтація і працевлаштування

Відзнято та змонтовано спільно з Медіалабораторією та ФЕЛ до Дня відкритих дверей проморолик та перший фільм (10 жовтня – проморолик та 17 жовтня – 1 фільм). Це буде п’ятнадцятихвилинний фільм, у якому справжнісінька абітурієнтка за допомогою наших студентів знайомитиме майбутніх абітурієнтів з територією КПІ, з нашими локаціями тощо. Фільм розраховано на три серії. Друга серія – ознайомлення з факультетами. Не знаючи нових правил прийому в наступному році, ми не можемо давати інформацію про умови вступу.

У межах співпраці з КМАН та під керівництвом викладачів КПІ 08.10. 2020 відбулася зустріч UN Women Ukraine та Stem is Fem, організована UNICEF Ukraine до Міжнародного дня дівчат (UNIT.City). До цього заходу приєдналися дівчата відділення #технічні_науки.

На розіслані запрошення компаніям-партнерам для участі в онлайн Ярмарку вакансій, який заплановано на 16-20 листопада, отримали підтвердження від 7 компаній: KPMG, dentsu, lifecell, SABIS® NetworkSchoolsUAE, Kuehne + Nagel, Genesis, P&G.

7 жовтня проведено зустріч ІПСА та ФТІ з представниками компанії Kuehne + Nagel (міжнародна транспортно-логістична компанія). Обговорено можливості співпраці з працевлаштування, стажування та реалізації дуальної форми освіти. Заплановано зустріч з ДООП для більш ґрунтовного обговорення питання реалізації дуальної освіти.

Стипендія

Підготували накази за усіма виплатами студентам-сиротам. Усі накази передано до ДЕФ. Проведено засідання стипендіальної комісії університету, на якому було призначено академічну стипендію аспірантам першого року навчання, а також розглянуто подання ф/інст.

Підготовлено накази для призначення академічної стипендії Президента України та іменної стипендії ВРУ. Цього року стипендіатами стали 11 студентів з 7 факультетів. Готуємо дипломи та сувеніри для вручення стипендіатам.

Три збірних команди студентів з РТФ, ФЕЛ, ІАТ взяли участь у міжнародному космічному хакатоні, що організовує NASA в різних країнах – «NASA Space Apps Challenge». Перше місце посіли учасники київського відділення міжнародної студентської організації «EUROAVIA Kyiv» ІАТ. Третє місце у рейтингу посіла команда РТФ.

На минулому тижні кількість підтверджених випадків COVID-19 по КПІ склало 12 осіб (2 студенти РТФ – 15-й гуртожиток, та ФІОТ – 20-й гуртожиток).

Протягом тижня ми регулярно та оперативно інформували студентів і співробітників (https://t.me/dnvr_31/73, https://t.me/dnvr_31/738, https://t.me/dnvr_31/741, https://t.me/dnvr_31/748) про нові випадки та стан самопочуття студентів і співробітників КПІ, також ознайомлювали з тим, як діяти, якщо у вас виявилися ознаки ОРВІ, з рекомендаціями на випадок, коли хтось із працівників захворів на COVID-19, як замовити засоби індивідуального захисту та іншим. Директор департаменту якості освітнього процесу О.А. Жученко Сьогодні розпочала роботу перша в цьому навчальному році експертна група, яка здійснює експертизу освітньої програми зі спеціальності «Соціальна робота» факультету соціології і права. Ця робота триватиме декілька днів.

Окрім того, на зовнішню акредитацію НАЗЯВО подано ще три освітні програми факультету лінгвістики за спеціальністю «Філологія». Розширена експертна група у складі 5 осіб здійснюватиме експертизу з 19 по 21 жовтня.

Також проводиться активна підготовка для подання на акредитацію освітньої програми за спеціальністю «Авіа- та ракетобудування» Інституту аерокосмічних технологій. Ми нині працюємо з інститутом та відповідною кафедрою, з групою забезпечення спеціальності для того, щоб програма відповідала всім вимогам і ми могли її вчасно, 19 жовтня, подати на акредитацію.

Здійснюються необхідні процедури у межах внутрішньої акредитації. До 20 жовтня проводиться самоаналіз діяльності факультетів і кафедр. Після цього розпочне роботу акредитаційна комісія університету і буде робитися детальний аналіз та пропонуватимуться ті або інші рішення щодо вдосконалення наших освітніх програм на рівні університету.

Цього тижня буде оголошено конкурс на заміщення посад викладачів. Він проводитиметься за новою процедурою. Конкурс оголошується на 346 посад, з них 36 –професорські.

М.З.Згуровський

Дуже важлива справа – це успішно пройти зовнішню акредитацію. Для цього ми проводимо попередньо акредитацію внутрішню. Бо нам не можна потрапляти в ситуацію, коли КПІ оцінюється НАЗЯВО не дуже високо. Це неприпустимо.

Проректор з наукової роботи В.А. Пасічник

Добрі новини

Дозвольте привітати вас, Михайле Захаровичу, і ваш колектив, з присудженням Премії ім. Сергія Олексійовича Лебедєва НАН України за роботу «Створення платформи системного аналізу і ситуаційного планування сталого розвитку України, регіонів світу в контексті якості і безпеки життя людей». Робота СЦД на сьогодні є єдиним джерелом достовірної інформації з прогнозування. Звичайно, нам хотілося б отримати інформацію, що спостерігається тенденція до зменшення захворювань на COVID. Чекаємо, але реагуємо на те, що є.

Нарешті в МОН України розблокований процес виконання НДР за держзамовленням. Влітку процес був заблокований через певні обставини, що склалися в МОН. Тепер уточнюємо кількість проєктів та суми фінансування. Держзамовлення обраховується як спецкошти, що позитивно впливає на показники формульного фінансування КПІ.

На виконання доручень ректора

Подано заявки для участі в електронних торгах системи ProZorrо спільно з ФБМІ (повторно, очікувана вартість 400 тис. грн) та ІМЗ (очікувана вартість 65 тис. грн).

Підготовлено дані та пропозиції щодо стратегії вдосконалення роботи з інтелектуальною власністю в КПІ.

На виконання рішень Координаційної ради

У взаємодії з ДЕФ триває щоденна робота з координації і підготовки документів проєктів-переможців конкурсів НФД.

На жаль, НФФД доволі негативно ставиться до всіх проєктантів, у зв’язку з чим неможливо передбачити накладні витрати. Разом з ДЕФ зроблено все, що можливо. Але на сьогоднішній день ми будемо відмовлятися від накладних витрат на цей квартал, щоб розблокувати підписання контрактів, а далі будемо боротися за те, щоб накладні витрати були передбачені.

Така ситуація з НФФД спостерігається по всій країні. На нашу думку, вона є неправильною і необґрунтованою. На наші звернення НФФД надсилає відписки, не відповідаючи на наші запити. Для того, щоб не втрачати передбачені кошти, які можна витратити на зарплату і обладнання, ми підемо на те, щоб поки що працювати без накладних.

5 жовтня 2020 р. взяли участь у спільній з ДКАУ нараді в МОН України щодо виконання наукових проєктів у космічній галузі.

5 жовтня 2020 р. надіслано листа в НАСА щодо продовження співпраці у запуску університетських наносупутників.

7 жовтня 2020 р. підготовлено та проведено нараду з представниками ДП «ЗАО НДІРВ» (м. Харків) щодо виконання спільної ДКР.

У взаємодії з підрозділами

Спільно з ДЕФ завершено формування індивідуальних Форм обліку виконання наукових робіт та послуг, що фінансуються за рахунок спеціального фонду, та надано доступ відповідальним особам для їх заповнення (08.10.2020).

На звернення декана ФЕА О.С.Яндульського, розглянуто питання проходження службової записки на закупівлю товарів/послуг у рамках виконання наукової тематики (д/б теми). Погоджено маршрут проходження документа в системі "Мегаполіс" (07.10.2020).

Надана допомога юридичному управлінню щодо підготовки відповіді на адвокатський запит №02-10/5/4 від 02.10.2020 р. (08.10.2020).

Зареєстровано наказ №3/67 від 07.10.20 щодо проведення Фестивалю «SikorskyChallenge».

Взаємодія із зовнішніми партнерами

Надіслано лист-відповідь до КНУ ім. Т. Шевченка та МОН України стосовно заперечення наявності плагіату у студентській науковій роботі Вікторії Коди.

М. З. Згуровський

Ми крок за кроком просуваємося у реформуванні науково-навчального напряму. Сьогодні розпочнемо обговорювати концепцію інноваційної роботи та захисту і управління інтелектуальною власністю. Прошу запросити вашу групу фахівців для обговорення цього питання.

Голова Вченої ради М. Ю. Ільченко

Інформація про роботу постійних комісій Вченої ради упродовж тижня до 9 жовтня:

1. Комісією з наукової та інноваційної діяльності:

 • розпочато розгляд проєкту Стратегії розвитку вищої освіти України на 2021-2031 роки, який розміщено на сайті МОН (http://www.reform.org.ua/proj_edu_strategy_2021-2031.pd) для громадського обговорення. Цю інформацію доведено до відома співробітників та запропоновано обговорити у всіх підрозділах нашого університету з наданням відповідних пропозицій;
 • проведено ознайомлення з проєктом Постанови КМУ «Про затвердження переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка держави при підготовці фахівців у сфері фахової передвищої освіти». У переліку зазначено спеціальності, на які станом на 05 жовтня 2020 року заклади фахової передвищої освіти мають ліцензії. Комісією запропоновано підрозділам університету надати своє бачення проєкту документа та долучитися до громадського обговорення задля можливого доповнення деяких спеціальностей до запропонованого переліку;
 • проведено огляд та підтримано проєкт Постанови КМУ «Про внесення змін Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи». Проєкт постанови було розроблено з метою створення умов для працевлаштування та кар’єрного зростання наукових працівників, насамперед молодих учених, та забезпечення ефективного і справедливого відбору при проведенні конкурсу на заміщення вакантних наукових посад. Проєктом постанови уточнюються положення щодо процедури конкурсного відбору, які забезпечать дотримання принципів відкритості та доброчесності.

2. Комісією з освітньої діяльності у форматі громадського обговорення розглянуто проєкти нормативних документів МОН України, які стосуються: - Закону України «Про освіту дорослих», до якого внесено 24 пропозиції; - Постанови КМУ «Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності», до якої внесено 5 пропозицій.

3. Комісією з етики та академічної доброчесності розглянуто ситуацію щодо формування авторського складу наукової статті, викладену у листі доцента Одеського національного політехнічного університету Ольги Свиридової.

Пріоритетним на сьогодні є організація на цьому тижні розгляду Наглядовою радою Інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є. О. Патона питання кадрових призначень керівників цього інституту.

Проректор з міжнародних зв'язків С. І. Сидоренко

1.Міжнародні контакти

1.1. Присуджено Нобелівську премію з фізики почесному доктору КПІ серу Роджеру Пенроузу. У своїх роботах сер Роджер Пенроуз фактично показав, що загальна теорія відносності дійсно передбачає формування чорних дір – надмасивних компактних космічних об′єктів, силу тяжіння яких не спроможне подолати навіть світло. Від колективу КПІ підготовлено Вітального листа.

1.2. Викладачі та студенти КПІ взяли участь у Перших віртуальних днях відкритих дверей Ecole Polytechnique 10 жовтня 2020 року. Це була унікальна нагода ознайомитись із програмами, галузями досліджень та можливостями для інновацій та підприємництва Ecole Polytechnique.

1.3. На поточний тиждень перенесено і готується візит до КПІ Посла Аргентинської Республіки в Україні пані Мікусінські. Приймають керівники ДМС та ДНВР. Тема зустрічі – можливість заснування в КПІ Українсько-Аргентинського центру, одним із напрямів діяльності якого буде культурологічний.

Також на особисте запрошення Посла Аргентини в Україні пані Мікусінські делегація факультетів КПІ за профілем «Інформаційні технології» 5–9 жовтня взяла участь у 12-й сесії Південної школи з питань управління Інтернетом, Програми Аргентинської школи з питань управління Інтернетом, Факультету економічних наук Університету Буенос-Айреса та ENACOM – Національної ради с питань комунікацій.

1.4. В Університеті Кіото професор Нагахіро Мінато завершив свою діяльність на посаді ректора. Новим ректором призначено проф. Джюічі Ямагіву. У зв′язку з цим направлено листа вдячності проф. Нагахіро Мінато, а також вітального листа новому ректору Університету Кіото проф. Джюічі Ямагіві.

1.5. На виконання домовленостей, досягнутих у перемовинах квітня-серпня поточного року, узгоджується текст, дата і час онлайн-підписання Меморандуму про організацію, на пропозицію колишнього Посла Кореї в Україні Лі Янгу, в КПІ школи для підготовки спеціалістів з ремонту ескалаторів та ліфтів.

1.6. Проведено та готується до проведення низка таких міжнародних заходів із застосуванням дистанційних технологій:

1.6.1. Від КПІ готується (проф. С.І.Сидоренко) доповідь на тему «Університетське лідерство в суспільстві» для представлення на конгресі «BSUN Конгрес 2020» та 14-й конференції ректорів університетів Мережі Університетів Чорноморського Регіону (BSUN), що планується на 20–22 жовтня. На конгресі буде обговорено роль університетів у вирішенні складних викликів сьогодення (низку таких викликів і завдання щодо їхнього подолання визначено в глобальній програмі сталого розвитку ООН, що містить 17 цілей сталого розвитку).

1.6.2. Надійшло запрошення – тепер уже традиційне – від проєкту «Perspektywy Women in Tech Summit» взяти участь у форумі, який проходитиме в онлайн-форматі (8–9 грудня 2020). Як і в минулі роки, на базі Українсько-Польського центру та за участю ДНВР і низки факультетів КПІ, діяльність яких пов′язана з інформаційними технологіями, формується організаційний комітет, що взаємодіє з Польською освітянською фундацією "PERSPEKTYWY" та відповідним проєктом Європейської комісії.

2.Робота з організації набору іноземних громадян на навчання в КПІ

2.1. Кількісні характеристики перебігу вступної кампанії станом на 09 жовтня 2020 р. такі:

 • Усього зараховано 223 іноземці (торік було 225).
 • Видано запрошень на навчання – 251 (рік тому 354 запрошення).

Але це ще не все, адже до 15 грудня ми набиратимемо іноземних громадян на навчання на підготовчому відділенні. Видано 250 запрошень.

2.2. Координаційна рада з питань набору іноземних громадян на навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського та роботи з ними в період навчання здійснює практичні дії з метою досягти змін на краще вже в цьому році.

Отож відбувся візит Тимчасово повіреного у справах Федеративної Республіки Нігерія в Україні Мартіна Сенкома Адаму. Обговорювалися питання розширення контингенту громадян Нігерії на навчанні в КПІ (зараз в КПІ навчається 21 громадянин Нігерії). Мартін Сенком Адаму пообіцяв:

 • через ЗМІ широко представити в Нігерії можливості КПІ надати вищу освіту і високі кваліфікації,
 • через Міністерство освіти Нігерії передати до шкіл Нігерії всі інформаційні матеріали про освітні програми КПІ;
 • направити до КПІ делегацію представників ЗМІ Нігерії.

Тривають контакти з Посольствами в Україні країн, які вважаються потенційно ємними для приїзду їхніх громадян на навчання в КПІ. Це представництва 22 країн: Азербайджану, Туркменістану, Узбекистану, Туреччини, Йорданії, Ірану, Китаю, В′єтнаму, Бразилії, Аргентини, Перу, Еквадору, Марокко, Нігерії, Індії, Пакистану, Тунісу, Сенегалу, Кувейту, Конго, Ізраїлю, Єгипету.

2.3. Виконуємо рішення і доручення, які позаминулого тижня були прийняті на двох установчих нарадах:

 • спільно з проректором В.А. Кондратюком та директором студмістечка О.А. Іщенком – щодо створення протягом 3 років комфортних умов для проживання 1500–1600 іноземних громадян (таке завдання поставлено «Стратегією розвитку КПІ до 2025 року») для збільшення інтернаціональної складової студентського контингенту. На цьому тижні відповідні пропозиції будуть розглянуті на засіданні Координаційної ради і – в подальшому – надані на розгляд першому проректору Ю.І. Якименку та ректору М.З. Згуровському;
 • за участю проректора А.А. Мельниченка – щодо інвентаризації реально готових до запуску англомовних освітніх програм університету як першого кроку на шляху впровадження англомовного навчання за всіма освітніми програмами університету.

Розглядаються пропозиції комісії Вченої ради з освітньої діяльності щодо проєкту МОН «Умов прийому на 2021/2022 навчальний рік» на предмет доповнення пропозиціями КПІ стосовно умов прийому іноземних громадян.

3. Активізація міжнародної проєктно-грантової діяльності

3.1.Продовжуємо спільно з проректором з наукової роботи В.А. Пасічником виконуати доручення ректора від 6 квітня 2020 року щодо організації системної роботи з підготовки і подання заявок на гранти за кожним із перспективних напрямів (кластерів та галузей діяльності), запрошуючи до неї відповідних партнерів з Євросоюзу.

3.2. На основі аналізу результатів опитування керівників реально діючих наукових груп (в опитуванні взяли участь 127 діючих наукових груп університету) з питань, які хвилюють усіх: як нам разом підвищити ефективність і результативність міжнародної проєктно-грантової діяльності тощо. Спільно з проректором В.А. Пасічником формуємо план дій з реагування на пропозиції, які висловлені при опитуванні науковими групами.

3.3. Реагуючи на результати опитування, силами структур проректора В.А. Пасічника та ДМС на 27 жовтня 2020 року спільно готується семінар-тренінг Інформаційний день «Від "Горизонту 2020" до "Горизонту Європа"», де розглядатимуться питання пошуку партнерів для участі у міжнародному проєкті, особливостей програми «Горизонт Європа» та інші.

3.4. У конкурсі Міністерства освіти та науки Німеччини переміг проєкт від ІТС та ІПСА КПІ, метою якого є створення Німецько-українського центру передового досвіду для аналізу великих даних та транспортних інфраструктур за допомогою штучного інтелекту. У проєкті беруть участь Михайло Ільченко, Марія Скулиш, Наталія Панкратова, Михайло Згуровський, Павло Касьянов та ін. З боку Німеччини – Університет прикладних наук м. Кьотен і Університет м. Констанц.

3.5. Експерти USAID позитивно оцінили проєктну заявку «Setting up Comprehensive Modern Energy Education» Центру ЮНІДО з більш чистих виробництв, КПІ та Варшавської політехніки за Програмою «USAID Energy Security Project». Проєкт спрямовано на розвиток сучасної освіти у енергетичній галузі. Розпочато процес узгодження бюджету та підготовки документів для затвердження програмою USAID.

4. Робота групи із забезпечення позитивної динаміки показників КПІ в світових рейтингах університетів

4.1. Робоча група виконує доручення наради від 2 жовтня керівного складу за участю Ю.І. Якименка, А.А. Мельниченка, В.А. Пасічника, С.І. Сидоренка, О.М. Новікова, О.А. Жученка щодо:

 • формування єдиної інформаційної системи накопичення даних для завантаження параметрів КПІ до світових рейтингів університетів (ТНЕ, К'юЕс, Малтиренк, Шанхайського);
 • формування у складі ДМС сектору супроводження взаємодії КПІ зі світовими рейтингами університетів, визначення його функцій, а також забезпечення кадрового наповнення сектору цьогорічними випускниками факультету соціології і права та Фізико-технічного інституту КПІ;
 • формування пропозицій КПІ для рейтингу QS щодо бази даних академічних експертів і щодо бази даних експертів від роботодавців;
 • за результатами зустрічей з упорядниками рейтингів QS, THE та U-Multirank систематизації компонентів «понятійного апарату» (що означають складові параметрів рейтингів, на підставі яких кількісних даних вони формуються):

ДМС тепер має побудувати взаємодію з упорядниками рейтингів QS, Шанхайським та U-Multirank – за такою самою схемою, за якою протягом останнього року робоча група будувала взаємодію із упорядниками рейтингу ТНЕ.

4.2. 8 жовтня 2020 року упорядники рейтингу Quacquarelli Symonds за сприяння МОН України організували вебінар «Просування українських університетів у рейтингах або вхождення в них». У роботі вебінару взяли участь ректори провідних українських ЗВО, проректори та керівники структурних підрозділів університетів України по роботі зі світовими рейтингами (від КПІ брала участь Анжела Пятова). КПІ запрошено до участі у пілотному проєкті для закладів вищої освіти України, спрямованому на посилення позицій українських ЗВО у рейтингу QS. КПІ вніс пропозицію про створення національного контактного пункту рейтингу QS в Україні, яка була схвально сприйнята та взята до розгляду упорядниками рейтингу QS.

Проректор з адміністративної роботи В. А. Кондратюк

Господарська робота

 • Проведено 35 інструктажів з питань пожежної безпеки з відповідальними в структурних підрозділах університету, обстежено 17 об’єктів орендарів та 1 гуртожиток (№20), надано 22 консультації, спільно зі співробітниками ДСНС здійснено перевірку виборчих дільниць, які розташовуються на території університету. Розглянуто та затверджено 4 плани евакуації;
 • провели силами спеціалізованої лабораторії оброблення дезінфікуючими розчинами 8 кімнат, де працюють співробітники, які захворіли на COVID-19;
 • провели ремонт аварійних ділянок тепломережі 5-го та 20-го навчальних корпусів;
 • закінчили готувати та передали на підпис наряди допуску щодо підключення теплових мереж університету до єдиної системи теплопостачання міста;
 • інтенсивно проводиться робота з утеплення фасаду 7-го навчального корпусу в частині, де розташовуються великі потокові аудиторії. Паралельно підготували технічну документацію на заміну вхідних дверей у цих аудиторіях щоб виконати комплекс заходів із енергозбереження;
 • підготовлено та передано до МОН проєктну заявку «Створення системи віддаленого енергомоніторингу КПІ ім. Ігоря Сікорського» на конкурс проєктів регіонального розвитку Мінрегіону. До його виконання мають бути залучені як фахівці університету, так і його студенти;
 • спільно з фахівцем компанії «Семпал» проведено огляд 15 вузлів обліку теплової енергії для формування технічного завдання з їх заміни на нові;
 • до системи дистанційного моніторингу теплової енергії підключено ще 2 навчальних корпуси;
 • отримали погодження реєстрових карт відходів від Держпродспоживслужби. Надіслали на затвердження реєстрові карти до Депратаменту екології КМДА;
 • розпочали збір інформації для отримання дозволу на шкідливі викиди для університету;
 • провели спеціальне оброблення поверхонь, з якими найчастіше контактують люди в університеті, дезінфікуючими засобами із використанням розпилювальних пристроїв;
 • щоденно здійснюємо вологе прибирання в усіх будівлях університету дезінфікуючими та хлоровмісними розчинами.

Благоустрій

 • Провели зібрання з помічниками деканів/директорів факультетів/інститутів з господарської роботи щодо виконання робіт відповідно до місячника благоустрою в структурних підрозділах та закінчення виконання приписів по пожежній безпеці;
 • розпочали осінній покіс трави на території університету;
 • продовжуємо санітарне обрізання дерев у парковій зоні та по вулиці Політехнічній;
 • підписали договір і на цьому тижні отримаємо подрібнювач гілок за програмою сортування сміття на території університету;
 • продовжуємо ремонт ліхтарів та заміну ламп вуличного освітлення на території університету;
 • розпочали роботи з облаштування парковки з цілодобовою охороною для велотранспорту та електроскутерів з електрозарядними пристроями;
 • у сквері за Музеєм авіації та космонавтики продовжуємо роботи з виставлення бордюрів та вкладання тротуарної плитки. На тижні розпочнемо роботи з прокладання автоматичної системи зрошення;
 • продовжуємо працювати над процедурою передачі університету нового музейного експонату-літака АН-2. Передали на узгодження договори щодо передачі літака на відповідальне зберігання в університеті.

Соціальний напрям

 • Продовжують працювати та приймати відвідувачів три їдальні в 1, 31 та 27-му корпусах та буфети в 24-му та 27-му навчальних корпусах;
 • проведено тестування працівників ЦСХ їдальні для курсантів на COVID-19. Хворих не виявлено;
 • звернувся декан ФЕА щодо надання продуктів харчування та страв студентам, які ізольовані в гуртожитку. Роботу організовано;
 • закуплено 73 300 медичних масок для всіх підрозділів. Починаємо видавати згідно із заявками;
 • відповідно до заявок проводимо постачання товарів по підрозділах, продовжується обробка заяв на отримання товарів та послуг за укладеними договорами. Робота проводиться згідно з новим порядком постачання товарів в університеті через систему електронного документообігу «Мегаполіс»;
 • у зв’язку з набуттям чинності новим Законом України «Про оренду державного та комунального майна» проводиться підготовка документів для продовження договорів оренди у Фонді держмайна;
 • проводиться робота створеної з регіональним Фондом держмайна комісії для перевірки режиму роботи орендарів та списання з них орендної плати відповідно до Постанови КМУ;
 • відбулася зустріч у приміщенні регіонального Фонду державного майна м. Києва стосовно запуску процедури здачі в оренду державного майна;
 • база відпочинку СОТ «Політехнік» продовжує свою роботу та приймає відпочивальників за їхніми замовленнями. Проводиться робота по корпоративних замовленнях на жовтень і листопад; минулими вихідними базу було заповнено на 15%. Причиною суттєвого зниження замовлень може стати відсутність опалення.

Напрям безпеки

 • Продовжуємо патрулювання території університету спільно з поліцією та Національною гвардією;
 • упродовж попереднього тижня складних правопорушень на території університету виявлено не було;
 • спільно з працівниками поліції проводимо розслідування випадків підпалів сміттєвих баків на території студмістечка.

М.З.Згуровський

Протягом ближчих двох тижнів ми маємо провести виїзні робочі наради у 18-му та 7-му корпусах, присвячених створенню коворкінгових просторів для роботи студентів. Ви зараз виконуєте ці проєкти. У якому вони стані, і коли ми зможемо подивитися на роботи безпосередньо на місці?

В.А.Кондратюк

Думаю, до середи наступного тижня ми роботу над цими проєктами закінчимо, і тоді будемо готові показати все безпосередньо на майданчиках.

М.З.Згуровський

Продовжуйте також супроводження підготовки до встановлення біля державного політехнічного музею літака АН-2. Я поговорив з директором ММІ Миколою Івановичем Бобирем. Він постійно контактує з ДП «Антонов», тому я попросив його бути відповідальним за зв’язок з підприємством і меценатом, який дарує нам цей літак. Нині слід підготувати низку листів і меценату, і підприємству, а до того ж, ми мусимо постійно контролювати, як рухається робота з відновлення експонату.

Начальник департаменту економіки і фінансів університету, головний бухгалтерЛюдмила Субботіна

Отримано фінансування жовтня за програмою «Підготовка кадрів». Поки що недофінансовано видатки на харчування дітей-сиріт у сумі 379,4 тис. грн, але думаю, впродовж двох-трьох днів воно надійде.

Нараховуємо заробітну плату за І половину жовтня, в тому числі премію за 3-й квартал директорам/деканам інститутів/факультетів та завідувачам кафедр за показниками діяльності.

Опрацьовуємо накази та нараховуємо стипендію 1-му курсу, виплата планується 15 жовтня.

Щомісячну звітність за вересень здано у відповідні інстанції без зауважень.

Прийнято фінансову та бюджетну звітність у підрозділів станом на 01.10.2020 року. Складаємо консолідовану бюджетну та фінансову звітність університету для подання в МОН та Державну казначейську службу.

Опрацювали надану структурними підрозділами університету інформацію про використання публічних коштів у 3-му кварталі 2020 р. та оприлюднили її на веб-порталі «Є-Дата».

Провели перевірку та аналіз даних, наданих структурними підрозділами університету щодо розрахунків зі студентами.

Узяли участь у засіданні Стипендіальної комісії.

Проводимо аналіз виконання кошторису структурними підрозділами та університетом у цілому за 9 місяців 2020 року.

Спільно з НДЧ узгоджуємо особливості розрахунку калькуляцій проєктів, що будуть фінансуватися з НФД.

Спільно з НДЧ надано доступ підрозділам до форми обліку виконання наукових робіт та послуг, що фінансуються за рахунок спеціального фонду, аналізуємо терміни та достовірність заповнення.

Почали проведення щорічної інвентаризації.

Платежі через Казначейство здійснюються без затримок.

Разом з профільними департаментами узгоджуємо положення про структурні підрозділи.

Директор студмістечка О.А.Іщенко

Третій заїзд студентів-першокурсників пройшов нормально. Тепер поселяємо наступну хвилю студентів першого курсу для проходження очного тижня навчання.

Епідеміологічна ситуація. Протягом минулого тижня у нас два нових випадки захворювання. Це студент РТФ (15-й гуртожиток) і студент ФІОТ (20-й гуртожиток). Обидва перебувають у повній ізоляції і лікуються без госпіталізації. Для них організовано постачання їжі. Також на самоізоляцію пішли їх контактні особи. А студентка ФММ, яка проживає в гуртожитку №18, одужала, має негативні тести, тож її переселено на її постійне місце мешкання. Таким чином, разом з тими, хто захворів раніше, в студмістечку тепер четверо хворих на COVID-19: троє студентів і одна співробітниця. Всі – у повній ізоляції.

М.З.Згуровський

А скільки студентів проживає нині в гуртожитках?

О.А.Іщенко

Зараз у нас мешкають 3700 студентів.

О.А.Іщенко

Ремонти. У 4 гуртожитках працюють бригади служби експлуатації гуртожитків і на 6 об’єктах працюють підрядні організації. Відзначу, що в 16-му та 20-му гуртожитках виконується заміна старих, встановлених ще під час будівництва, ліфтів. Ці ліфти не працювали дуже давно, і от тепер ми проводимо повну їх заміну.

Щодо правопорядку. У гуртожитках все спокійно, але є проблеми на території. Першокурсники наші ще нічого в університеті не навчилися, а от на Поляні вечорами демонструють те, що вміють, – наприклад, ламають лавки. Тому я прошу Вадима Анатолійовича переговорити з поліцією, щоб вони звертали по вечорах увагу на те, що коїться на Поляні.

В.А.Кондратюк

Добре, організуємо.

М.З.Згуровський

Дякую, Олександре Анатолійовичу. Отже, уважно стежимо за ситуацією, за рішеннями, які прийматимуться державою і владою, і, звісно, за дотриманням усіх карантинних вимог.

Директор Науково-технічної бібліотеки О.М. Бруй

Серед головних подій, які відбулися минулого тижня в бібліотеці, – ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія розвитку бібліотек: від ідеї до втілення». У ній взяли участь 170 представники 5 країн. Ми проводили її впродовж 4 днів у Zoom. 8 жовтня в її межах ми провели круглий стіл «Якісна інформаційна підтримка освіти та досліджень: організувати та досягти успіху», де розглянули модуль процесу якісної інформаційної підтримки освіти та досліджень, співпрацю між університетами, бібліотеками та компанією «Unichek Україна» у напрямі формування культури академічної доброчесності та підвищення якості освіти і науки, співпрацю між бібліотеками університетів та постачальниками якісних інформаційних ресурсів для навчання, викладання, досліджень та розвитку. Окрім того, ми уклали списки і виставили в ElAKPI для вільного доступу списки публікацій наших науковців у виданнях Web of Science та Scopus за ІII квартал 2020 р. (список публікацій у Web of Science за ІII квартал 2020 р. – див. https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/36616/1/WoS_2020_3.pdf , список пубілкацій у Scopus – https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/36488/1/Scopus_2020_3.pdf).

Поширено інформацію про безкоштовний доступ до публікацій відомих дослідників та науковців ХХ століття від архіву книг наукового видавництва De Gruyter (DGBA). Доступ триває по 31 грудня 2020 р. за посиланням.

Надіслали на кафедри інформацію про 11 вебінарів від компанії Clarivate Analytics, що відбудуться 12, 13, 15, 16 жовтня 2020 р., з питань наукометрії і її коректного застосування, можливостей референс-менеджера EndNote для швидкого і точного оформлення публікацій, створення, наповнення та використання основних авторських профілів Publons та Orcid та як і чим можуть допомогти Web of Science та InCites при поданні грантової заявки.

Проводимо поточні роботи з комплектування, наукової обробки, упорядкування та списання літератури.

Директор ІМЯО М.М.Перестюк

Розпочали основну сесію доуніверситетської підготовки. У нас близько 250 слухачів, які навчалися очно. Тепер прийняли рішення, що очно навчатимуться маленькі групи по 5-10 осіб. Групи, де більше людей, навчаються лише дистанційно. Слухачів ми орієнтуємо, що робота в аудиторіях проводитиметься лише якщо в Києві не буде погіршуватися епідеміологічна ситуація. Якщо ситуація погіршуватиметься, заняття будуть проводитися лише в дистанційному режимі.

Почали проводити вхідний ректорський контроль для першокурсників. Проводимо його лише в дистанційному режимі. На сьогодні вже протестували приблизно 500 студентів. Плануємо до кінця жовтня цей ректорський контроль закінчити і впродовж наступного місяця провести ректорський контроль з іноземної мови для студентів-третьокурсників, а тоді будемо вирішувати питання щодо формату проведення ректорського контролю для четвертого і п’ятого курсів. Директор департаменту управління справами М.О.Мазур

Продовжуємо роботу з «Мегаполісом». Від сьогодні починається робота з наказами. Перший вже передано на підпис. Це буде перший наказ з електронним підписом, який зареєстровано в системі. Постанова КМ України дозволяє готувати накази в електронній формі, тому в нас було прийнято рішення, що і погодження, і підписання наказів буде проводитися лише в електронній формі.

Уповноважена особа з питань запобігання корупції Я.Ю.Цимбаленко

Почали працювати в програмі «Мегаполіс». Почали надходити документи в цій програмі. Голова об'єднаного профкому КПІ М. О. Безуглий

Хочу поінформувати про дії профспілки щодо оприлюдненого рішення КМ України, якимвідтерміновується до 2023 року анонсоване раніше підвищення базового окладу педагогічним працівникам до трьох мінімальних окладів.

На минулому тижні ЦК профспілки разом з Міністерством освіти і науки підготували проєкт постанови КМ України, в якому передбачено з 1 січня 2021 року для всієї освітньої галузі, тобто для педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, при визначенні розміру окладу застосовувати підвищувальний коефіцієнт 1,5. Таким чином, якщо її буде прийнято, з 2021 року підвищення складе замість запланованих 20%, про які говорили Прем’єр-міністр і Президент, приблизно 44%. Це той результат, який на сьогодні було досягнуто. А далі слово за Парламентом, який буде ухвалювати Державний бюджет.

Заступник голови профкому студентів Ілля Варжанський

Займалися замовленням проїзних квитків. Також допомагали першокурсникам з питань поселення. Отримали звернення від студентів щодо рекомендації т.в.о. міністра освіти і науки С.М.Шкарлета виселяти студентів з гуртожитків на час загострення ситуації з захворюваністю. Студенти цим занепокоєні. Але нам, можливо, слід пильніше придивлятися до заявок на поселення і регулювати кількість студентів, які поселяються, особливо якщо число хворих у країні зростатиме і на рівні держави будуть прийняті жорсткіші рішення про карантинні обмеження. Напевно, та кількість студентів, яка зараз мешкає в гуртожитках, дозволяє стримувати поширення вірусу, та якщо вона зростатиме, ситуація може вийти з-під контролю.

М.З.Згуровський

Дякую. Юрію Івановичу, ви з вашою командою маєте проаналізувати ситуацію, виходячи при цьому з нових вимог МОЗ, МОН та головного санітарного лікаря. У тому числі слід проаналізувати режим проживання в гуртожитках, можливості дотримання санітарних норм. Ми повинні чітко відпрацювати наші підходи. У тому числі й з тих питань, які порушують студенти.

Ю.І.Якименко

Прийнято. Повідомляю, що на сьогодні першокурсників у нас у гуртожитках залишилося приблизно 25% від тих, які заїжджали на адаптивний тиждень.

М.З.Згуровський Я маю на увазі забезпечення дотримання тих санітарних норм, які нам чітко доводяться від МОН і МОЗ. Тож прошу уважно відстежувати це і Олександра Анатолійовича, і керівників факультетів та інститутів.

Виконувач обов’язків голови Студради університету Назар Булавко

Наші питання частково дублюють питання, які порушував Ілля Варжанський. Хочу запитати про позицію адміністрації нашого університету щодо заяви та рекомендацій т.в.о. міністра освіти і науки С.М.Шкарлета стосовно виселення з гуртожитків тих, хто там уже проживає. Студентська рада вважає, що це недоцільно. Адже ми спільно з відповідними департаментами та адміністрацією студмістечка відпрацювали систему поселення студентів, вона працює, а рекомендації міністра зводять її нанівець.

М.З.Згуровський

У КПІ питання про виселення не ставиться. Ми протягом останніх півтора місяців напрацювали комплексний підхід до цих питань і вийшли на більш-менш розумний та раціональний режим навчання і проживання в гуртожитках. Звичайно, важливо, щоб ми при цьому не порушували санітарних, карантинних норм, встановлених МОЗ і головним санітарним лікарем щодо площ, які мають відводитися на одного студента. Якщо щільність мешканців гуртожитків зробити вищою, тоді санітарні норми буде порушено, і ми можемо отримати спалах захворюваності. Це той чутливий поріг, який для нас є дуже важливим. Тому маємо діяти таким чином, щоб максимально зменшити ризик такого спалаху. Отже, питання про відселення тих, хто вже проживає в гуртожитках, ми не ставимо. Ми вивчатимемо, наскільки система, що ми її відпрацювали, відповідає новій ситуації, і чи потрібно вносити в неї якісь корективи в частині організації навчання і проживання студентів. Це те доручення, яке я дав на початку ректорату ЮріюІ вановичу Якименку та його колегам. А вас прошу також долучитися до цієї роботи.