Засідання ректорату КПІ ім. Ігоря Сікорського від 14 вересня 2020

Засідання відбулося в дистанційному режимі під головуванням ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського М. З. Згуровського. На початку він сформулював завдання для членів ректорату на тиждень. «Завершується приймальна компанія цього року. Маємо провести аналіз її результатів і напрацювати пропозиції щодо вдосконалення роботи університету за цим напрямом. Виходячи з епідемічної ситуації в м. Києві потрібно напрацювати пропозиції щодо режимів навчання після 21 вересня. Студенти і викладачі чекають від нас подальших рекомендацій і вказівок. На цьому тижні до університету завітає Віцепрем’єр-міністр України – Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Семенович Уруський. Відбудеться підписання угоди про співпрацю з міністром молоді та спорту України. Плануються інші важливі події. До цього слід готуватися. Насамперед я прошу Михайла Юхимовича Ільченка, Віталія Анатолійовича Пасічника та Юрія Михайловича Сидоренка підготувати презентації проєктів з оборонної тематики». 

Навігація:

Перший проректор Ю. І. Якименко

Оформлення наказами затверджених рішеннями Вченої і Методичної рад нормативних документів: положень про порядок заміщення посад НПП, про систему забезпечення якості освітнього процесу, про дуальну освіту, про проведення внутрішньої акредитації.

Підтримання стабільного режиму проведення освітнього процесу в дистанційному режимі на старших курсах і підготовка до 21 вересня – дня початку занять на першому курсі.

Проведення організаційних та  інформаційних заходів з підготовки та забезпечення роботи всіх підрозділів у змішаному та дистанційному режимах: наради заступників деканів, зустрічі з профспілковим активом, бесіди з представниками студради.

Освітній процес

Продовження реалізації комплексу заходів із забезпечення повного і стабільного навчального процесу в дистанційному режимі: структурне, змістовне, програмне і серверне забезпечення системи ЕК, системний контроль за проведенням занять, регулярний аналіз студентських опитувань.

Підготовка до проведення очних періодів для першокурсників: інформаційне і методичне забезпечення, складання розкладів занять, підготовка спеціалізованого аудиторного фонду і  відповідних приміщень для розміщення студентів у студмістечку. З 21 вересня заплановано проведення занять для перших 5 факультетів.

Акредитація

НАЗЯВО прийняло заключне позитивне рішення за останньою з 10 наших освітніх програм, що проходили акредитацію, – «Врегулювання конфліктів та медіація». 

Уточнюються перелік і терміни подання на акредитацію нових програм. Проводиться їх попередній аналіз і робочі наради з групами забезпечення.

Розпочався  новий етап внутрішньої акредитації – формування для самоаналізу об‘єктивних показників за напрямками.

Приймальна комісія

Завершилося приймання оригіналів. 14 вересня підписано наказ про зарахування на контрактну форму навчання.

На перший курс набрали майже 6 000 здобувачів освіти (без 20 осіб).  

Б а к а л а в р и:         бюджет –  4 030, контракт – 1 834+115 іноземців.

М а г і с т р и:            бюджет – 1 369, контракт –  637 + 35 іноземців.

А с п і р а н т и:        бюджет – 212.

У цьому році ми набрали на бакалаврат  майже 6 000 осіб, торік – близько 5 000.

Магістри. Державне замовлення на 500 осіб менше, ніж торік. Контрактників набрано стільки ж, скільки у минулому році.

Висновок. Магістрів ми втратили. Попри зменшену кількість бюджетників, кількість контрактників не збільшилася  і залишилась на торішньому рівні.

Аспіранти. Нас дуже хвилює цей рівень, оскільки на всіх кафедрах має проводитися  підготовка PhD. Висновок – мінус 39 місць до нашого державного замовлення. По ключових спеціальностях – електротехніка, електроенергетика, теплоенергетика, навіть прикладна математика маємо від мінус 8 до мінус 3 по спеціальностях.

Ця складова освітнього процесу впливає на акредитацію, на кадровий потенціал, на науковий рівень тощо.

М.З.Згуровський

Ми обговоримо деталі щодо напрацювання подальших рекомендацій, але прошу вас, Юрію Івановичу, а також Анатолія Анатолійовича Мельниченка та Наталію Валеріївну Семінську звернути  увагу на якість роботи з першокурсниками. Тому що це, на мій погляд, буде непростим завданням для інститутів, факультетів і кафедр. Тут потрібна допомога. Слід звернути увагу на те, щоб навчання не відбувалося формально і неякісно. Тому що подальше навчання нинішніх першокурсників і ставлення до університету в значній мірі залежатиме від цих перших днів.  

Маємо вдосконалювати і дистанційне навчання. Багато ще є слабких місць; не скрізь, не на всіх кафедрах, не всіма викладачами дистанційне навчання проводиться на належному рівні. Тут ми повинні вдосконалюватися і приділяти цьому увагу.

Проректор з навчальної роботи А.А. Мельниченко

Набір аспірантів. Маємо певний недобір. Понад те,  20 осіб просто не з’явилися на іспити, і це при тому, що ми змістили графік іспитів і були готові створювати додаткові засідання екзаменаційних комісій. Певна кількість людей не змогла подолати вступні іспити і склала їх на двійки. Це свідчить про недоліки при попередньому відборі кандидатів на вступ до аспірантури.

Підготовлено лист до МОН щодо перерозподілу місць. У нас було декілька спеціальностей, на яких був конкурс. Подали прохання про подальший перерозподіл. У межах галузі знань ми вже його зробили, а міжгалузевий перерозподіл нам повинно надати міністерство. У зв’язку з цим ми зможемо підвищити кількість набраних аспірантів до +17.

Розробка нормативної бази: Здійснення підготовки до підписання та узгодження з відповідними департаментами та органами студентського самоврядування важливих для майбутнього процесу акредитації ОП документів щодо освітнього процесу.  Розроблено проєкт Положення про КБІС. Підготовлено проєкт Положення про формування та виконання Програми інформатизації Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського.

Проведено низку зустрічей з гарантами та групами забезпечення ОП щодо підготовки справ до акредитації. Окрема увага зверталася на необхідність приведення сайтів кафедр, які здійснюють підготовку за визначеними ОП, до вимог Положення про внутрішню акредитацію та акредитацію НАЗЯВО.

Проводилася  робота щодо забезпечення повноцінної роботи «Електронного кампусу»: виправлення помилок, зроблених підрозділами при внесенні РНП, внесення нових викладачів тощо.

Очікується, що повноцінна робота всіх сервісів розпочнеться з 15–16 вересня.

Тривала  робота  з питань реєстрації викладачів і студентів на платформі «Сікорський». Проведено спільну нараду з ІПО стосовно уникнення проблем при реєстрації акаунтів. З наступного тижня переводитимемо платформу на оновлений сайт.

Найближчим часом буде придбано сервер, що дасть можливість більш стабільної роботи.

Спільно з ІМЯО та ВТЗН пропонуємо викладачам можливості записів їх лекцій (технічне забезпечення, монтаж тощо).

На цьому тижні на виконання рішення комісії з сертифікації сайтів призупинили роботу окремих сайтів. Наприклад, сайти вже не існують і вони не оновлюються більше року. Такі ресурси працюють нам «в мінус». Їх параметричні індекси не знищені, але поставлені «заглушки», щоб вони не працювали проти нас.

Вченою радою введено у дію оновлені освітні програми підготовки докторів філософії.

Проводиться робота щодо контролю проходження практики магістрами.

Підготовлено пропозиції щодо аудиторного фонду, який може використовуватися для проведення тижневих денних занять першокурсників з метою дотримання протиепідемічних вимог.

М. З. Згуровський

Хочу звернути вашу увагу на початок навчального року з першокурсниками. Це дуже важлива справа. Якість роботи в дистанційному режимі повинна постійно підвищуватись. Маємо вдосконалювати платформу. Дуже важливо в цьому плані працювати з викладачами. Можливо в ІПО слід організовувати перепідготовку за цим напрямом.

Окреме запитання: як відбувається сертифікація інформаційних ресурсів? Чи не залишилася ця справа на папері?

А. А. Мельниченко

Ні. Це не залишилося. Ми працюємо з підрозділами в напрямку активізації роботи. Декілька підрозділів справді існувало. Наприклад, до цього часу існував сайт департаменту перспективного розвитку. Але вже майже рік як його немає.

М. З. Згуровський

Чим формально завершується ця сертифікація для конкретного ресурсу? Припустимо, ви вивчили і прийняли рішення комісією, що цей ресурс може переходити до переліку офіційних ресурсів КПІ. Чим це завершується? Чим відрізняється цей ресурс від будь-якого іншого, який може створити будь-яка людина під свою sim-карту з використанням символіки університету, його назви і такого іншого?

А. А. Мельниченко

Ми  вносимо ресурс до започаткованого в травні переліку офіційних ресурсів. А  якщо він не відповідає нашим критеріям, то його в цьому переліку не буде.

М. З. Згуровський

Принаймні, слід  десь викласти список офіційних ресурсів, щоб люди могли його бачити.

А. А. Мельниченко

Це буде зроблено на головному порталі КПІ.

М. З. Згуровський

Ще одне питання: використання нашої символіки, зареєстрованої в департаменті  інтелектуальної власності. Використання символіки не дозволяється будь-кому. І тут діє законодавство. Треба  подумати, яким чином скористатися цим законодавством.

А. А. Мельниченко

Якщо це Facebook-сторінки, то ми можемо звертатися до адміністраторів Facebook, вказуючи, що певний неофіційний ресурс використовує нашу символіку. І дії адміністраторів повинні будуть спрямовуватися на припинення діяльності. Тому ми будемо моніторити ще й відповідні сайти.   

Проректор з навчально-виховної роботи Н.В. Семінська

Навчально-виховна робота

Проведено  нараду з НВР. На ній було розглянуто такі основні питання: поселення студентів старших курсів, організація освітнього процесу в осінньому семестрі, графік очного навчання для першого курсу.

Проведено Раду з поселення студентів та аспірантів. На цьому тижні запланована третя «хвиля» поселення.

Разом з директором студмістечка взяли участь у нараді МОНУ щодо умов проживання студентів у гуртожитках під час карантину. За її підсумками було проведено нараду з народним депутатом України, представниками НАУ, головним лікарем КМСП. Налагоджено співпрацю в цьому плані з представниками влади.

Контроль та координація організації прийому факультетами/інститутами першокурсників на перший тиждень очного навчання. Графіки вже сформовано. У перший заїзд з 21.09 включено 5  факультетів (ІТС, ФЕА, РТФ, ІМЗ, ФМФ). Факультети вже почали працювати з першокурсниками, налагоджувати зв’язок, створювати групи в Телеграмі, проводити роз’яснювальну роботу тощо.

Розробка інструкцій з поселення в гуртожитки для 1-х курсів бакалавратів, магістратури та аспірантури.

Написання  та публікація інформаційно-роз’яснювальних постів з питань поселення, організації навчального процесу та медичного обслуговування.

Здійснюємо активну  інформаційну підтримку студентів через боти каналів ДНВР.

Систематичне інформування студентів про нагальні питання університету дозволило за останній місяць збільшити кількість підписників каналу ДНВР  до 5 000 .

Погоджено 3 положення; про вирішення конфліктних ситуацій, про Комісію з вирішення конфліктних ситуацій КПІ ім. Ігоря Сікорського, про Комісію з вирішення конфліктних ситуацій інституту/факультету. Всі три положення і наказ перебувають на підписанні.

Вступна кампанія

Розсилка двох інформаційних повідомлень дозволила залучити до каналів деканатів більше 3000 підписників. Нині загальна їх кількість становить 17 000.

Профорієнтація та працевлаштування

10 вересня відбулася зустріч з представником компанії ТОВ «Спеціальні інноваційні технології», підписання Договору про співпрацю.

Спільно з Медіалабораторією підготовка до вітального відео для 1-го курсу.

Формування плану заходів на найближчі місяці з компанією lifecell: навчальні курси для викладачів, тиждень навчальних вебінарів для студентів.

Стипендія

Підготовка звіту по стипендіальному фонду відповідно до запиту МОН.

Здійснюється прийом документів пільгових категорій студентів для призначення соціальної стипендії.

Тривають ремонтні роботи в Малому залі та ЦКС.

Продовжуємо постійно інформувати  про стан самопочуття студентів та співробітників КПІ, що опинилися на карантині.

Цього тижня на COVID-19 захворіли ще 6 осіб. Всі контактні особи на самоізоляції.

Проректор з наукової роботи В.А. Пасічник

Гарні новини

8 вересня 2020 р.  Національний фонд досліджень України оприлюднив рейтингові списки проєктів, що подавались на конкурси НФДУ. По першому конкурсу «Наука для безпеки людини та суспільства» з 11 поданих проєктів КПІ 5 рекомендовано до фінансування. По другому конкурсу «Підтримка досліджень провідних та молодих учених» з 7 поданих проєктів КПІ  5 рекомендовано до фінансування. Загальні обсяги фінансування ще уточнюються, проте вони цілком співставні з обсягами бюджетного наукового фінансування МОН України.

Від Познанської політехніки 11.09.2020 р. отримано інформацію про терміни виготовлення та передачі на тестування та інтегрування до спільного наносупутника PolyITAN-3-PUT швидкісного радіоканалу. Роботи  йдуть за планом.

На виконання рішень Координаційної ради КПІ

Триває підготовка інформаційних матеріалів для наукової атестації КПІ. Від підрозділів КПІ (ДЕФ, ВК), гарантів ОНП та керівників окремих наукових підрозділів отримано майже всі інформаційні матеріали за відповідними формами для наукової атестації нашого університету. 11 вересня розіслано телефонограми тим підрозділам, які інформаційні матеріали ще не подали. Наступного тижня завершуємо подання 5 справ за 5 напрямами наукової атестації та передаємо до МОН.

Триває перший тур конкурсу МОН проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених. Станом на 11.09.2020 зареєстровано 7 керівників робіт: ФЕЛ (3), ФСП, ТЕФ, ФЕА, комплексний проєкт (ХТФ, ІХФ). Експертний самоаналіз надіслали ХТФ (93 бали) та ТЕФ (76 балів). ФЕА та ІЕЕ після проведення самоаналізу відмовились від участі в конкурсі.

Підписано наказ №4/149 від 07.09.2020 року про запровадження нової спрощеної форми службової записки на закупівлю товарів та послуг у рамках виконання наукової тематики та передано на підпис до ДЕФ.

На виконання доручень ректора

Стосовно активізації інноваційної діяльності спільно з помічником ректора П.М. Цибульовим проведено зустрічі із заступниками деканів з наукової роботи ФТІ, ФМФ, ІЕЕ, ФПМ, ФММ, ТЕФ. За результатами зустрічі визначено завдання аудиту науково-технічних розробок, які створені працівниками цих підрозділів, та участі в конкурсі Sikorsky Challenge. На сьогоднішній день від КПІ подано 26 проєктів. Онлайн подано 2 заявки на корисні моделі.

Взаємодія з підрозділами КПІ

Кабінетом Міністрів України оголошено щорічний конкурс на здобуття стипендій для молодих учених на 2020–2022 роки для підтримки молодих учених. В КПІ 9 стипендіатів.  Умови розіслано на факультети. Триває робота зі збору матеріалів і подання їх на комісію Вченої ради з наукової і інноваційної діяльності  для визначення кандидатур від університету.

Підготовлено проєкт наказу «Про затвердження Переліку службової інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та 08.07.2020 передано у загальний відділ для опрацювання.

Згідно з листом МОН України  від 03.09.2020 року № 7/265-20 та відповідно до постанови КМУ від 16 серпня 1994 р. № 560 направлено лист стипендіатам КМУ про проведення  атестації їхньої наукової роботи. Терміни звітування: в НДЧ  до 15 вересня, затвердження на комісії та НТР університету – до 20, надання до МОН – до 25.

Взаємодія із зовнішніми партнерами

Підготовлено та 09.09.2020 відправлено до СЗРУ пропозиції щодо виконання спільної спецтематики.

На лист СБУ підготовлено та 11.09.2020 надіслано відповідь щодо виконання в університеті НДР та ДКР.

М.З.Згуровський

Прошу вас, Віталію Анатолійовичу, і вашу команду зробити  проміжний висновок щодо якості менеджменту науки в нашому університеті, оскільки це є надзвичайно важливим складником вашої роботи. Ми з вами починали з того, що ви зробили ревізію наших наукових груп і з’ясували, в якому вони стані, на що здатні, і з чим вони можуть виходити на ті або інші конкурси – це перше. Друге: ви зробили моніторинг тих програм і напрямів, які нам пропонують організатори конкурсів наукових проєктів, і порівняли їх з тим, що в нас є. Потім ви попрацювали з науковими групами для об’єднання їхніх зусиль у певних випадках і надали їм методичну допомогу в підготовці заявок. І тепер ми маємо результат – один з найкращих в Україні по участі в конкурсах Національного фонду досліджень. Далі потрібно вдосконалювати цю роботу. Адже надалі у нас будуть ще конкурси МОН, а також міжнародні конкурси – в рамках Програм «Горизонт-Європа», НАТО «Наука заради миру і безпеки», «Еразмус+» тощо. Все це різні програми. Їх  слід весь час моніторити, щоб знати, що вони пропонують, і, коли це можливо, готувати і подавати наші заявки. Бо коли наші науковці робили це спонтанно, успіху досягали дуже рідко. Окрім того, наші вчені можуть навіть не знати про оголошення того чи іншого конкурсу, і, особливо, про ті проєкти, які пропонуються. Тому прошу й надалі активно і професійно  працювати в цьому напрямі. Тоді КПІ матиме достатньо коштів для розвитку науки і ми не матимемо в цьому плані проблем. 

Голова Вченої ради М. Ю. Ільченко

1.За участю Служби Вченого секретаря:

 • організовано проведення засідання Вченої ради університету в змішаному режимі (онлайн -розгляд та обговорення питань порядку денного з перервою на очне таємне голосування);
 • підготовлено для оприлюднення рішення Вченої ради;
 • проводиться організація виконання рішень Вченої ради, зокрема стосовно п.6 готується наказ щодо присвоєння Державному політехнічному музею імені Бориса Патона та доручень щодо створення та встановлення пам’ятника Борису Патону і меморіальних дошок Борису Патону та Віктору Бар’яхтару;
 • підготовлено до вручення Грамота Вченої ради (для Л.Ф.Панченко) та Дипломи першого та другого ступеня переможцям конкурсу на кращий підручник/навчальний посібник або монографію (відповідно до рішення Вченої ради № 5 від 30.06.2020 р.);
 • проаналізовано Постанову КМУ № 811 від 09.09.2020 р. «Про документи про вищу освіту (наукові ступені)», до змісту якої комісією Вченої ради університету були надіслані пропозиції. Постанова вводиться в дію з 1 січня 2021 року. В тексті Постанови враховані пропозиції КПІ стосовно включення в додаток до диплома назви освітньо-наукової програми, за якою навчалася особа, та вилучення інформації стосовно повного складу спеціалізованої Вченої ради;
 • направлено до постійних комісій Вченої ради для напрацювання пропозицій проєкти Постанов про «Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності» та «Про освіту дорослих», які запропоновані МОН для громадського обговорення;

2. Від наглядової ради Інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона нашого університету подано пропозицію стосовно доцільності оголошення конкурсу на посаду директора цього інституту.

На засіданні Секції з інформаційних та комунікаційних технологій Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки надано інформацію про зміст і результати виконання Космічної програми університету, що сприяло ухваленню позитивного рішення щодо допуску до наступного етапу конкурсу представленої від КПІ роботи «Створення, випробовування та дослідження на навколоземних орбітах перших вітчизняних наносупутників «PolyITAN» формату «Сubesat».

М.З.Згуровський

Михайле Юхимовичу, хочу висловити вам вдячність за гарну організацію роботи Вченої ради. Завдяки їй вдалося активізувати велику кількість наших фахівців високого рівня: понад 200 членів Вченої ради долучилися до роботи її комісій, які стали потужними мозковими центрами з різних напрямів нашої роботи. Це дуже і дуже важливо. Звичайно, ректор, поєднуючи ці два напрями роботи, фізично не міг так організувати таку роботу Вченої ради. Тому я вам дуже дякую за те, що ви вже зробили. І це лише початок, бо Вчена рада весь час нарощуватиме оберти, я в цьому просто переконаний.

Проректор з міжнародних зв'язків С.І.Сидоренко

Міжнародні контакти

Відбулася зустріч Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Узбекистан в Україні Алішера А. Курманова з проректором С.І. Сидоренком і  членом ректорату Б.І. Дудою. Учасники зустрічі обговорили питання розвитку співпраці у сфері освіти і науки, а також збільшення кількості громадян Республіки Узбекистан, які приїжджатимуть на навчання в КПІ.

На зустрічі було окреслено такі можливі механізми збільшення контингенту громадян Узбекистану на навчанні в КПІ:

 • традиційний (міжнародний маркетинг і набір на контрактних засадах);
 • співпраця із Стипендіальним фондом підтримки талановитої молоді Узбекистану для навчання за кордоном;
 • створення філії КПІ в Узбекистані.

Для конкретизації і подальшого обговорення цих механізмів Посол Узбекистану А.А. Курманов направляє до КПІ групу радників на чолі з Першим секретарем-консулом Посольства Баходіром Юлдашевичем Ібрагімовим.

На середу 16 вересня заплановано зустріч з таких само питань з Послом Ісламської Республіки Пакистан в Україні.

Триває робота щодо організації візиту до КПІ в якості запрошеного професора фахівця Корнелльського університету, США, з питань інтелектуальної власності Фераса Моузілі:

– ДМС (Ковтун А.В., Шукаєв С.М.) і Дуда Б.І. сприяють отриманню гранту Програми Фулбрайта в США і її представництва в Україні, щоб Ферас Моузілі міг викладати в КПІ у наступному році (хоча розгляд заяви пана Feras Mousilli до Програми Фулбрайта відкладено через  пандемію);

– опрацьовуємо також питання організації роботи Фераса Моузілі в КПІ в якості волонтера.

Співпраця з Посольством Аргентинської Республіки в Україні: на запрошення Посла Аргентинської Республіки в Україні пані Мікусінські плануємо участь ДМС та ДНВР в конференції, присвяченій творчості одного з найвидатніших письменників ХХ сторіччя, аргентинського прозаїка, поета і публіциста Хорхе Луїса Борхеса. Захід заплановано на 15 вересня о 18:00.

Реалізуються такі домовленості, досягнуті в перемовинах квітня–липня поточного року:

– За угодою з корпорацією «Huawei» щодо створення «Академії Huawei в КПІ» окреслено такі першочергові дії КПІ:

 1. набір і швидка сертифікація викладачів;
 2. виділення приміщень на зацікавлених факультетах;
 3. набір груп студентів (КПІ зобов′язаний навчати щонайменше 20 студентів на рік);
 4. потрібно розпочати навчання в цьому календарному році;
 5. програма «Академії Huawei в КПІ» має бути включена до навчального процесу університету як програма за вибором студентів.

УВАГА! Згідно з угодою КПІ зобов′язаний підготувати навчальне середовище та обладнання та / або імітатор, щоб відповідати експериментальним вимогам навчальних програм Huawei.

Також КПІ має здійснити відбір викладачів для проходження сертифікації Huawei: викладачі, призначені закладом вищої освіти для викладання певного курсу, повинні мати сертифікацію HCAI (Huawei Certified Academy Instructor) для відповідного курсу, а рівень сертифікованої HCAI повинен бути таким самим або вищим за рівень, необхідний для цього конкретного курсу.

Плани навчання, зміст навчальних занять, реалізація тренінгів та архівування навчальних матеріалів в КПІ мають бути організовані та реалізовані відповідно до регламентів та вимог Huawei.

Слід  зауважити, що термін дії угоди розраховано на півріччя, перше з яких закінчується 31 грудня поточного року.

–  Щодо угоди КПІ з Євроконтролем. Після карантину секретаріат штаб-квартири Євроконтролю в Брюсселі поступово відновлює діяльність. У цій фазі взаємин КПІ-Євроконтроль узгоджуються пункти щодо відповідальності сторін і захисту персональної інформації.

Надійшла пропозиція від Євроконтролю взяти участь у конкурсі MyGalileoDrone, який проводить Європейське агентство GNSS (Global Navigation Satellite System, Європейське агентство з глобальної супутникової навігації). Цей конкурс націлено на розробку програм та послуг на базі безпілотних літальних апаратів з використанням приймача Galileo для позиціонування або навігації (з Першим призом 100 тис. євро і загальним призовим фондом 230 тис. євро).

Кілька років тому ІТС та кафедра промислового маркетингу ФММ брали участь у проєкті щодо впровадження системи Galileo в Україні в рамках програми Horizon 2020. Працюємо із В.А. Пасічником та групою експертів КПІ (І.В. Коробко, М.І. Бобир, О.А. Гавриш, П.О. Касьянов, К.В. Єфремов).

Низка міжнародних заходів проведені та готуються із застосуванням ІКТ

Працюємо по запрошенню ректора Познанської політехніки проф. Теофіла Ясиновського ректору КПІ М.З. Згуровському виступити з on-line пленарною доповіддю "The influence of the Coronavirus pandepidemia on economy and society" на Міжнародній науково-технічній конференції «Science for Defense and Environment», яка запланована на 24–25 вересня.

Уточнюються технологічні деталі для апробації каналу зв′язку, яка призначена на 23 вересня. 

На запрошення генерального секретаря BSUN (Мережа університетів Чорноморського регіону) проф. Ідена Мамута до участі у конференції Social Cohesion in the Black Sea Region» 15-16 вересня проректор С.І. Сидоренко готує доповідь від імені КПІ.

На запрошення Генерального секретаря BSUN (Мережа університетів Чорноморського регіону) проф. Ідена Мамута рекомендувати вчених КПІ до участі в International Workshop on: Quantum Computing & Quantum Engineering (21–25 вересня) і на відповідне доручення ректора М.З. Згуровського спільно з директором Фізико-технічного інституту проф. О.М. Новіковим визначаються кандидатури вчених КПІ для участі в цій конференції.

Ecole Polytechnique запросила студентів КПІ взяти участь у Перших віртуальних днях відкритих дверей Ecole Polytechnique 10 жовтня 2020 року. Це – унікальна нагода ознайомитись із програмами, галузями досліджень та можливостями для інновацій та підприємництва Ecole Polytechnique. За координації Ю.І. Якименка працюємо з А.А. Мельниченком, В.А. Пасічником, Н.В. Семінською, І.Г. Малюковою.

Робота з організації набору іноземних громадян на навчання  в  КПІ

Щодо завдання представити систему роботи університету з питань набору іноземних громадян на навчання в КПІ за нових умов: на минулому тижні представлено і направлено ректору новий варіант тексту стосовно вибудови менеджменту за цією системою, підготовлений нами спільно з В.О. Ковалем, Б.І. Дудою та за участю Ю.І. Якименка і А.А. Мельниченка. Враховано рекомендації щодо системного узгодження дій між рівнями управлінської вертикалі.

Погодження представленої редакції розділу щодо менеджменту – це останній крок до введення на наступному тижні запропонованої системи роботи університету з набору іноземних громадян, яку в цілому вже схвалено.

Кількісні характеристики ходу вступної кампанії станом на 13.09.2020 р. такі:

 • Всього зараховано 180 іноземців (торік було 175).
 • Видано запрошень на навчання: 140 (на вступ до КПІ видано 96 запрошень, до аспірантури – 3, на ПВІ – 41). Торік було видано 305 запрошень.

Активізація міжнародної проєктно-грантової діяльності

Продовжуємо спільно з проректором з наукової роботи В.А. Пасічником виконання доручення ректора від 6 квітня 2020 року щодо організації системної роботи з підготовки і подання заявок на гранти за кожним з перспективних напрямів, запрошуючи до неї відповідних партнерів з Євросоюзу.

На цьому тижні спільно з проректором В.А. Пасічником та заступником начальника НДЧ О.О. Білецьким починаємо конкретну роботу з деканами факультетів, директорами інститутів та керівниками реально діючих наукових груп університету з питань підготовки проєктних пропозицій для подання на конкурси нової Програми «Горизонт Європа», оголошення яких уже готується Європейською комісією. З цією категорією керівників будуть проведені індивідуальні співбесіди з метою побачити вже підготовлені проєктні пропозиції та ескізи складу Міжнародних консорціумів, які на цій стадії вже мають починати обговорювати проєктні пропозиції вчених КПІ для подання на конкурси.

За програмою EURASIA в рамках проєкту «NTNU-KPI Collaboration within Industry 4.0 Education» сьогодні, 14 вересня, розпочинається Українсько-Норвезька літня школа “SUSTAINABLE MANUFACTURING IN INDUSTRY 4.0: TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS” («Стале виробництво в Індустрії 4.0: технології та рішення»). У літній школі беруть участь близько 100 представників 17 університетів і підприємств України, Польщі, Франції, Латвії, Німеччини, Пакистану, В'єтнаму, Нігерії – за 13-ма спеціальностями (машинобудування, хімічний менеджмент, електроніка, робототехніка, аерокосмічні і лазерні технології, біомедична інженерія та ін.).

Літня школа триватиме до 17 вересня.

Відбулися слухання, організовані Комітетом Верховної Ради України з питань інтеграції України з ЄС, на тему «Європейський зелений курс (European Green Deal): завдання, можливості та виклики для України, формування спільної політики в ключових галузях: у сфері енергетики, у сфері екології, у промисловому та аграрному секторі. КПІ був представлений на слуханнях керівником НКП з питань клімату і використання ресурсів програми "Горизонт 2020", який діє на базі університету, – доц. А.В. Пятовою.

Робота групи по забезпеченню позитивної  динаміки  показників КПІ в світових рейтингах університетів

 Розпочато передачу від КПІ даних до загального рейтингу U-Multirank (група даних налічує понад 160 позицій, дані мають бути подані до 28 вересня).

М.З.Згуровський

Хочу повернутися до системи організації набору та навчання іноземних студентів, яка розробляється за вашого керівництва. Я отримав від вас матеріали, про які ви доповідали, але, на мій погляд, вони не є цілісними. Вони не висвітлюють усю систему. Тому потрібно підготувати презентації усієї, цілісної системи і представити департаменту навчальної роботи, департаменту навчально-виховної роботи,  науковому департаменту. Ми маємо ознайомитися і обговорити її, внести певні пропозиції і рухатися далі. Час уже її схвалювати і починати працювати.   Коли ви будете до цього готові?

С.І.Сидоренко

Пропоную  зробити це  у четвер або п’ятницю.

Проректор з адміністративної роботи В. А. Кондратюк

Господарська робота

 • Спільно з департаментом економіки та фінансів підготували інформацію до МОН щодо виділення додаткового фінансування на виконання усіх приписів ДСНС і оновлення первинних засобів пожежогасіння по всій території університету, включаючи студмістечко;
 • протягом тижня відремонтували теплові мережі біля 4-го та 11-го навчальних корпусів;
 • закінчили ремонтні роботи тепломережі з частковою заміною обладнання від головного корпусу до 28-го на автостоянці;
 • провели підготовчі роботи та на цьому тижні нанесемо дорожню розмітку по території нової автостоянки біля 28-го корпусу;
 • закінчили підготовку проєкту благоустрою території за 28-м навчальним корпусом та продовжуємо проводити підготовчі роботи щодо переміщення автостоянки на цю територію;
 • відремонтували зовнішній водогін навколо 4-го корпусу;
 • готуємося до виконання ремонтних робіт водогону біля 15, 16 та 17-го навчальних корпусів;
 • плануємо розпочати роботу на тепловій мережі 15-го корпусу та на території студмістечка біля 21-го гуртожитку;
 • закінчили роботи з гідроізоляції даху 9-го та 32-го навчальних корпусів;
 • провели підготовчі роботи та виконали асфальтування дорожнього покриття біля 20-го корпусу та по вулиці Політехнічній;
 • у сквері за Відділом авіації та космонавтики ДПМ продовжуємо роботи з укладання тротуарної плитки. Висадили наступні 25 ялинок. Висіяли газонну траву практично по всіх ділянках згідно з проєктом. Завезли 40 тонн родючого грунту. Розпочали  встановлення 27 електричних опор. Продовжуємо розчищати схил від автостоянки до вулиці Політехнічної;
 • працюємо над процедурою передачі для університету нового музейного експонату – літака АН-2. На наступному тижні бригада фахівців із заводу «Антонов» має забезпечити транспортування літака до Києва з подальшою його реставрацією;
 • отримали пропозиції щодо встановлення в університеті, у сквері за Відділом авіації та космонавтики ДПМ, сонячного годинника, готуємо технічне завдання у відділ закупівель;
 • провели спеціальне оброблення поверхонь, з якими найчастіше контактують люди в університеті,  дезінфікуючими засобами із використанням розпилювальних пристроїв;
 • щоденно здійснюємо вологе прибирання в усіх будівлях університету дезінфікуючими та хлоровмісними розчинами;
 • провели збори з помічниками деканів/директорів факультетів/інститутів за напрямом господарської роботи щодо організації та підготовки до місячника благоустрою території університету, який розпочнеться 1 жовтня.

Енергоефективність

 • Інтенсивно проводиться робота з утеплення фасаду 7-го навчального корпусу в частині, де розташовуються великі потокові аудиторії. Підрядна компанія виконує роботи за графіком, тож ми маємо до початку опалювального сезону всі роботи завершити. За нашими попередніми розрахунками, в утеплених потокових аудиторіях температура має підвищитися порівняно з попередніми періодами на 5 – 7 градусів;
 • триває робота над удосконаленням методики розрахунку лімітів водоспоживання підрозділами університету;
 • практично на всіх вузлах обліку теплової енергії замінили лічильники та встановили там спеціальні датчики для дистанційного моніторингу в онлайн-режимі споживання теплової енергії.

Соціальний напрям

 • Проводиться надання послуг харчування для курсантів Республіки Казахстан;
 • у СОТ «Політехнік» у зв’язку з необхідністю харчування відпочивальників надання послуг з харчування триває;
 • проведено профілактичний медогляд працівників ЦСХ за осінній період 2020;
 • проводиться велика кількість процедур закупівель засобів індивідуального захисту, антисептичних засобів, мережевого та інформаційного обладнання та матеріалів для виконання поточних ремонтів згідно з планом поточних ремонтів на 2020 рік;
 • тестуємо новий порядок постачання товарів в університеті через систему електронного документообігу в «Мегаполісі»;
 • у зв’язку з набуттям чинності нового закону  про оренду державного та комунального майна проводиться підготовка документів для продовження договорів оренди у Фонд держмайна;
 • проводиться робота комісії, створеної з регіональним Фондом держмайна  для перевірки режиму роботи орендарів та списання з них орендної плати відповідно до Постанови КМУ;
 • У СОТ «Політехнік» на цьому тижні було здійснено обстеження системи опалення та твердопаливного котла;
 • на базах відпочинку «Політехнік» і «Сосновий» проведено інвентаризацію;
 •  плануємо виїзд комісії на базу відпочинку «Маяк» для складання плану ремонтних робіт і відпрацювання плану закупівель;   
 •  «Політехнік» упродовж тижня був заповнений на 20%, на вихідних – 45% завантаження.

Напрям безпеки

 • Продовжуємо спільне патрулювання території університету спільно з поліцією та Національною гвардією;
 • розроблено та введено в дію нові маршрути патрулювання території університету;
 • питання щодо пошкодження компанією «Укртелеком» кабелю на території університету вирішено. З’ясовано, що її працівники незаконно самостійно проникли до наших підземних приміщень, де прокладено мережі. На адресу керівництва компанії надіслано відповідного листа-попередження з роз’ясненнями про неприпустимість таких дій, оскільки університет є  балансоутримувачем і відповідає за всі мережі, які прокладено на його території, і не лише свої. Отримали відповідь про те, що всі подальші дії компанія узгоджуватиме з нашими службами; кабель відновлено;
 • за попередній тиждень складних правопорушень на території університету не було.

М.З.Згуровський

Я розмовляв у суботу з новим віце президентом ДП «Антонов» Сергієм Андрійовичем Бичковим про літак АН-2, який вони готові для нас відреставрувати. Він запропонував обшити його не спеціальною тканиною, а металом, оскільки літак має простояти на відкритому повітрі багато-багато років.  Метал коштуватиме навіть дешевше, ніж спеціальна тканина. Вам слід пришвидшити оформлення всіх документів з власником літака. Бригада ДП «Антонов» готова забрати його із Запоріжжя, відреставрувати і встановити у нас у КПІ. Але тут потрібно забезпечити їхню комунікацію з власником, тому що між ним і підприємством мають виникнути певні фінансові відносини. Прошу вас звернути на це особливу увагу. 

Начальник департаменту економіки і фінансів університету, головний бухгалтер Л. Г. Субботіна

Фінансування на вересень отримали в повному обсязі.

Міністерство освіти і науки надало нам додаткові кошти на збільшення посадових окладів. Це приблизно 22 мільйони до кінця року. Цього нам вистачить, щоб ми виконали постанову КМУ.

Триває підписання контрактів зі студентами-контрактниками. Кошти від них почали надходити.  Після того, як вони в основному будуть зараховані, ми будемо коригувати кошториси підрозділів і рахувати, як збільшаться чи зменшаться кошториси по кожному конкретному факультету/інституту.

Проплати в Казначействі проходять своєчасно і без затримок.

На виконання рішення Конституційного суду України підготували проєкт наказу про зняття обмежень на виплату заробітної плати з 1 вересня.

Підготували проєкт штатного розпису з урахуванням підвищення окладів з 1 вересня. Будемо направляти його на погодження МОН.

На жаль, аванс ми ще нараховуватимемо виходячи зі старих окладів. Це пов’язано з дуже повільним надходженням наказів від підрозділів на встановлення нових посадових окладів.  Перерахунок зробимо вже при нарахуванні заробітної плати за вересень у кінці місяця.

У зв’язку із зарахуванням студентів на бюджетну форму навчання розглядаємо випадки, коли деяких студентів зараховано повторно, а відтак, вони мають повернути до держбюджету певні кошти. По кожному такому випадку робимо розрахунки сум, які мають бути повернені.  

Готуємо виїзд комісії на базу «Маяк» для інвентаризації.

Взяли участь у засіданні Вченої ради, де представили доповідь щодо внесення змін до положення про Фонд розвитку і внесення змін до структури департаменту економіки і фінансів. Уже підготовлено нове Положення з урахуванням цих змін.

Щомісячну звітність віддали без зауважень. Готуємося до підготовки квартального звіту.

М.З.Згуровський

Ближчим часом ви побачите цифри фінансових надходжень від контрактників і Міністерства. Прошу спільно з бюджетною комісією та комісією з розвитку провести їх аналіз для планування подальшої  роботи університету з урахуванням наших фінансових можливостей.

Директор студмістечка О. А. Іщенко

Упродовж минулого тижня серед мешканців гуртожитків жодного випадку захворювання на COVID-19 не зафіксовано.

Поселення. Упродовж двох хвиль поселено 1100 студентів старших курсів. Також підготовлено кімнати для поселення першокурсників. За усіма студентами розподілено і закріплено кімнати, очікуємо їх з понеділка.

Ремонтні роботи виконуються в 10 гуртожитках.

Виховну роботу зосереджено на тих студентах, які залишаються жити в гуртожитках, і тих, які поселятимуться. Наголос робиться на виконанні карантинних заходів і обов’язкових для всіх санітарних норм і правил.

М.З.Згуровський

Критично важливим питанням для вас, Олександре Анатолійовичу, є забезпечення усього комплексу протиепідемічних вимог. Питання в дуже чіткій організації всіх необхідних заходів безпеки. Тримайте це в полі своєї уваги постійно.

Директор департаменту якості  освітнього процесу О. А. Жученко

Минулого тижня відбулося засідання НАЗЯВО. В ході обговорення було акредитовано останню освітню програму, яку планувалося акредитувати минулого навчального року. Таким чином ми переходимо до питань акредитації тих навчальних програм, які виносяться на поточний навчальний рік. З  НАЗЯВО погоджено практику  проведення цих акредитацій, а також питання щодо зміщення дат. Тож  тепер ми щотижнево проводимо наради з деканами факультетів, директорами інститутів, завідувачами кафедр, гарантами освітніх програм, які планується виносити на акредитацію. Узгоджуються всі питання, що стосуються навчальної роботи та іншого. 

На виконання рішення Вченої ради було підготовлено наказ про затвердження системи внутрішнього забезпечення якості. Його вже підписано. Окрім того, підготовлено наказ про внутрішню акредитацію. Всі її показники узгоджені. На цьому тижні цю роботу буде розпочато.

Узгоджується нове Положення про проведення конкурсної процедури та заміщення  вакантних посад викладачів. На цьому тижні цю роботу буде завершено.    

М.З.Згуровський

Хочу звернути вашу увагу, а також увагу Юрія Івановича та Анатолія Анатолійовича на те, що випустити на акредитацію НАЗЯВО якусь не досить добре підготовлену програму ми не маємо права. Бо вимоги до програм є досить високими. Ми це відчули на прикладі програми «Врегулювання конфліктів та медіація».  Програма ця гарна, дуже добре підготовлена, але ви бачили, як непросто нам було це доводити. Рішення напрацьовують великі групи експертів, і ми можемо розраховувати на успіх лише тоді, коли наші програми повністю відповідатимуть усім вимогам НАЗЯВО. Тоді можна боротися за них і відстоювати. Якщо ж програма в чомусь буде слабкою, ми захистити її не зможемо. До того ж, це призводитиме до втрати нашого авторитету. Тому ваше завдання – внутрішня акредитація і самоаналіз: перш ніж ми не переконаємося, що програма повністю відповідає усім вимогам, ми не маємо права її випускати на рівень НАЗЯВО.

Заступник директора Науково-технічної бібліотеки М.Л.Друченко  

Готували списки публікацій наших науковців у базі даних за 5 років. Це великі списки, які ще й треба розділити по напрямах. На цьому тижні цю роботу продовжуємо. Сподіваємося, що вона стане у пригоді не лише для державної атестації нашого університету, але й для самих науковців і менеджменту науки.  

Працювали з відкритим електронним архівом КПІ ім. Ігоря Сікорського ElAKPI. Усього в ElAKPI станом на 04.09.2020 р. розміщено 31 598 документів. За останній тиждень тут  розміщено ще 153 документи, із них шляхом самоархівування – 26. Надано 6 консультацій з питань самоархівування матеріалів.

За рештою напрямів НТБ працює у звичному режимі.

Директор департаменту управління справами М. О. Мазур

Минулого тижня ми продовжували роботу над впровадженням програми «Мегаполіс». Прошу всіх керівників вищого рангу звернути увагу на роботу підрозділів, які входять до складу підпорядкованих вам департаментів. Те, що ви самі працюєте в цій програмі, не означає, що в ній працюють і ваші підлеглі. Що надовше ми затягнемо етап впровадження в цій програмі роботи з внутрішніми документами, то довше ми не перейдемо на інші види документів, що, своєю чергою, завадить університету завершити процес його успішної диджиталізації  і прискорити процеси електронного документообігу.

М.З.Згуровський

Марино Олександрівно, скажіть, будь ласка, чому ми вже почали працювати в програмі «Мегаполіс», а обсяги паперових документів поки що майже не зменшилися? У чому тут справа, ви ще не всі документи завантажуєте в цю програму?

 М.О.Мазур

Річ у тім, що ми поки що завантажуємо лише вхідну і внутрішню документацію. Не завантажуються накази і вихідні документи. Крім того, є документи, які ми ніколи не реєстрували: вони просто потребують вашого підпису, але в програму не завантажуються. Бувають випадки,  коли ви отримуєте і паперовий, і електронний документ. Це перехідний період. Поки що не всі наші співробітники усвідомлюють, що електронний документ – це є повноцінний документ.  Поступово ми від цього відходитимемо.  

М.З.Згуровський

 Прошу, шановні колеги, пришвидшити цю роботу.

Уповноважена особа з питань запобігання  корупції  Я.Ю.Цимбаленко

На минулому тижні закінчили роботу над Положенням про повідомлення по внутрішніх каналах про можливі прояви корупції. Сьогодні подамо на підпис.

Голова  об'єднаного  профкому  КПІ М. О. Безуглий

Минулого тижня відбулося засідання профкому. Дякую Юрію Івановичу за очну участь у ньому, і Анатолію Анатолійовичу за коментарі. Було багато запитань, запитань різних. Важливо те, що обговорення платформи  «Сікорський» засвідчило, що наші співробітники усвідомили, що це не є якимось інструментом бездумної зрівнялівки, що це є місцем нових можливостей, куди буде завантажуватися якісний продукт. Дуже добре, що інформація щодо того, що університет надаватиме можливості створювати відео- і аудіоконтент,  також була сприйнята позитивно. Також було обговорено питання оздоровлення та низки особливостей нового навчального року.