Засідання ректорату 23 березня 2020 року

Чергове засідання ректорату КПІ ім. Ігоря Сікорського відбулося 23 березня 2020 року в онлайн режимі. Головував на засіданні ректор університету М. З. Згуровський.

На засіданні про роботу впродовж попереднього тижня прозвітували проректори за напрямами діяльності та керівники головних служб університету. За низкою напрямів було надано доручення. Серед питань, які розглянули учасники засідання, головними були такі:

Перший проректор Ю. І. Якименко

1. Організовано моніторинг реалізації викладачами дистанційних курсів. З цією метою розроблено і впроваджується додатковий модуль контролю в кабінетах викладачів в системі «Електронний кампус».

2. Здійснюється реєстрація та залучення для використання викладачами бази дистанційних курсів МІПО та спеціалізованих освітніх платформ Prometheus, Microsoft Teams, Coursera.

3. Внесено зміни до робочих навчальних планів і графіку освітнього процесу (лабораторні і практичні заняття, практика, сесія 4-го курсу).

4. Організовано забезпечення дистанційної роботи комісії НАЗЯВО з експертизи освітніх програм ВПІ, прийнятих для акредитації.

5. Завершується підбиття підсумків виконання Колективного договору за 2019 рік. Опублікування проєкту Колективного договору на 2020 рік для обговорення заплановано на 2 квітня.

Проректор з навчальної роботи А. А. Мельниченко

1. Сформовано науково-методичні комісії за кожною спеціальністю для узгодження освітніх програм та навчальних планів.

2. Триває розробка Положення про організацію освітнього процесу та Інструкції щодо розробки і вдосконалення освітніх програм.

3. Враховуючи ймовірність продовження карантину і те, що студенти 4-го курсу мають ближчим часом проходити практику, кафедрам рекомендовано обрати один із двох варіантів: перший – надати можливість проходити практику на підприємствах у межах укладених договорів, якщо вони зможуть надати можливість виконувати практичні завдання дистанційно; другий – переоформлювати студентів для проходження практики на кафедрах з відповідними дистанційними завданнями.

4. З огляду на ймовірне продовження карантину та зважаючи на чутливість питання з фізичним вихованням, кафедрам ФБМІ рекомендовано розробити дистанційний курс "Основи здорового способу життя" з урахуванням теоретичних питань щодо різних видів спорту (залежно від обраних студентами секцій).

5. Відділ аспірантури і докторантури отримав усі звіти щодо атестації аспірантів (на 4-му році навчання нині залишилося 67 осіб, інші перервали навчання або пішли в академічну відпустку).

6. Зі слів менеджерів платформи Coursera з'ясувалося, що від КПІ ім. Ігоря Сікорського реєструвались декілька осіб і основний доступ було надано доценту з ФТІ. 23 березня проблему на 5000 ліцензій буде вирішено.

Коментар і доручення М. З. Згуровського

В університетській мережі з’явилося листування студентів щодо відсутності можливості навчатися в системі Coursera. Тому найближчим часом слід надати студентам детальні інструкції щодо їх дій, підкресливши той факт, що їх навчання в Coursera з можливістю отримання сертифікатів не залежить від домовленостей університету з адміністраторами цієї платформи.

Прошу звернути увагу на те, що наші обіцянки перед студентами, на відміну від інших університетів, поки що повною мірою не виконуються. Так, в КПІ ім. Ігоря Сікорського ще не працює режим проходження курсів Coursera з подальшим отриманням сертифікатів. Прошу здійснити необхідні кроки для виправлення становища.

Проректор з навчально-виховної роботи Н. В. Семінська

1. Виконується дистанційна взаємодія з інститутами та факультетами щодо фінансового забезпечення студентів з числа пільгових категорій громадян.

2. Перенесено терміни проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії, математики та фізики. Олімпіади будуть проведені після завершення карантину.

3. Триває моніторинг повернення студентів з програм мобільності у зв’язку з епідемією коронавірусу і підтримка зв’язку зі студентами, які наразі перебувають на навчанні за кордоном.
Станом на 20.03.2020 р. у гуртожитках КПІ перебувають:

- 3 студентів, які повернулися з-за кордону (стан нормальний, симптоми захворювання відсутні, з ними підтримується зв'язок);
- 7 студентів-іноземців, які навчаються за програмою Еrasmus+ й вирішили залишитись в Україні на період карантину (зв’язок налагоджено через кураторів академічної мобільності та співробітників ВАМ).

Проректор з наукової роботи В.А. Пасічник

1. Проведено нараду за участю новопризначеного генерального консула України у Сан-Франциско (США) щодо питань сприяння просуванню проєктів київських політехніків у США шляхом налагодження співпраці між КПІ та високотехнологічними компаніями, що працюють у Кремнієвій долині Каліфорнії та інших науково-промислових центрах Західного узбережжя.

2. Підготовлено та відправлено до МОН матеріали щодо напрямів формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що відповідають напрямам затверджених критичних технологій у сфері виробництва озброєння та військової техніки у 2019 р.

3. Проведення атестації наукових працівників, що обіймають керівні посади, проведення якої було заплановано в дистанційному режимі на 19.03.2020 р., згідно з розпорядженням МОН перенесено на 3 тижні.

4. Національний фонд наукових досліджень відкрив реєстрацію експертів для експертизи проєктів, що подаватимуться на конкурс. Підрозділи КПІ поінформовано.

5. На порталі kpi.ua відкрито розділ «Коронавірус» та здійснено контентний моніторинг вебресурсів КПІ на предмет інформування про коронавірус на сайтах підрозділів та в їх соціальних мережах.

6. Для звіту ЮНЕСКО з питань етнічного походження (національність) працюючих в університеті жінок сформовано список працюючих жінок (3711 осіб).

Коментар і доручення М. З. Згуровського

Прошу не випускати з особистої уваги контакти з МОН з приводу наукових тем, включаючи оборонні.

Голова Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського М. Ю. Ільченко

1. Згідно з рішенням Вченої ради університету організовано додатковий розгляд комісією з наукової та інноваційної діяльності Ради пропозиції професора Ф.Ф. Дубровки щодо участі представника РТФ у складі авторського колективу роботи на здобуття Державної премії України (керівник Б.М. Рассамакін).

2. Здійснено менеджмент термінової додаткової експертизи в ЦНДІ Міноборони понад 40 держбюджетних конкурсних проєктів МОН (у т.ч. 10 – від КПІ), які мають подвійне застосування.

Проректор з міжнародного співробітництва С. І. Сидоренко

1. За обставин, що склалися в Україні, міжнародну діяльність університету і ДМС переведено в режим дистанційної роботи.

2. Група сприяння діяльності Центру ЮНІДО – за участю проректора А.А. Мельниченка і директора Центру ЮНІДО А.В. Ворфоломєєва – обговорила і підготувала план своїх дій. Головне її завдання – забезпечити впровадження досвіду щодо реалізації програм з ресурсо- та енергозбереження, охорони навколишнього середовища, змін клімату, сталого розвитку тощо в навчальний процес, а також його використання при підготовці до участі в міжнародних проєктно-грантових конкурсах.

3. Оголошено результати рейтингу UniRank, який представляє неакадемічний рейтинг університетів світу виходячи з популярності їх офіційних вебсайтів, за 2020 рік. КПІ став його лідером серед ЗВО України.

4. Надійшло запрошення ректору КПІ від ректора Познанської політехніки проф. Томаша Лодиговського увійти до складу оргкомітету міжнародної конференції "Наука – для Оборони та Оточуючого Середовища", яка запланована на 24 вересня 2020 року в Познані.

Коментар і доручення М. З. Згуровського

1. У ситуації, що склалася, слід написати електронні листи усім нашим головним партнерам про новий режим роботи з ними. Цим ми підкреслимо, що співпраця не переривається і наголосимо на пріоритетах цієї співпраці.

2. Стосовно співпраці з Центром ЮНІДО. Потрібно спільно з А. А. Мельниченком, В.А.Пасічником та І.Г.Малюковою вирішити питання впровадження розробок Центру в навчальний процес та участі Центру у проведенні Фестивалю “Sikorsky Challenge” та Фестивалю “Future of Ukraine” (Н.В. Семінська).

Проректор з адміністративної роботи В. А. Кондратюк

Господарська робота:

1. Встановлено 24 металопластикових вікна в навчальних корпусах та НТБ.
2. Встановлено 56 зенітних ліхтарі на дахах сьомого корпусу та НТБ.
3. Створено чергові бригади з числа сантехніків та електриків, які в цілодобовому режимі будуть працювати за окремо розробленими індивідуальними графіками.

За напрямком соціальної роботи:

1. Триває надання послуг з харчування курсантам ІСЗЗІ. Поварів привозять на транспортних засобах АТП.
2. Проведено засідання тендерного комітету в дистанційному режимі.
3. Запущено 5 процедур закупівлі комп’ютерного обладнання, закуплено електричні та газові плити, проєктні роботи, цеглу, покрівельні матеріали, труби пластикові та металеві, послуги з підготовки та оформлення «Ярмарки вакансій».
4. 23 березня закуповуватимуться дезінфікуючі засоби, безконтактні термометри, маски та одноразові рукавиці.

За напрямком безпеки:

1. Організовано спільне патрулювання з працівниками поліції та Національної гвардії.
2. Усіх працівників безпеки переведено в посилений режим роботи.
3. У зв‘язку з припиненням перевезення пасажирів у міському транспорті виникла проблема виходу чергових департаменту безпеки на чергування. Для перевезення співробітників цієї служби 23 березня залучено власний транспорт та автомобілі з університетського АТП. Далі, за необхідності, плануємо звертатися по допомогу до ІСЗЗІ.

Начальник департаменту економіки і фінансів університету, головний бухгалтер Л. Г. Субботіна

1.ДЕФ частину питань вирішував дистанційно. Деякі працівники працювали в черговому режимі.
2. Академічну стипендію нараховано і перераховано на картки своєчасно. Зарплата нараховується.
3.Фінансування за березень 2020 р. по загальному фонду отримано в повному обсязі. Всі обов’язкові платежі проведено.

Директор студмістечка О. А. Іщенко

1. У зв’язку з тим, що на час карантину в гуртожитках студмістечка КПІ залишилися проживати 3800 студентів, основним завданням дирекції студмістечка є утримання, обслуговування та експлуатація гуртожитків на належному рівні. Це завдання значною мірою ускладнилося введенням транспортних обмежень.

2. За відсутності частини персоналу вирішено вологе прибирання і обробку дезінфікуючими засобами виконувати силами адміністрації гуртожитків.

3. Відсутність вахтерів гуртожитків частково вирішується за допомогою співробітників департаменту безпеки університету, а також студентів і співробітників гуртожитків, які погодилися чергувати на вахті.

4. У гуртожитках забезпечується щоденний контроль стану самопочуття мешканців і підтримується постійний зв'язок з лікарями.

5. Службою експлуатації гуртожитків проводяться невідкладні ремонтні роботи власними силами в гуртожитках №№ 6, 18, 19, 21. Крім того, силами підрядної організації завершується ремонт четвертого поверху гуртожитку №19.

6. Після запровадження обмежень на пересування громадським транспортом по м. Києву виникли проблеми з виходом на роботу представників адміністрації гуртожитків та обслуговуючого персоналу – прибиральниць, двірників, вахтерів, а також технічного персоналу – сантехніків, електриків, столярів. Виходом з кризового кадрового стану є отримання від КМДА перепусток для проїзду в міському транспорті для таких співробітників.

7. Також просимо за можливості дати дозвіл преміювати людей, які в надзвичайних умовах докладають максимум зусиль задля забезпечення нормального функціонування гуртожитків.

Коментар Л. Г. Субботіної

Прошу також передбачити 5 перепусток для проїзду для працівників ДЕФ.

Коментар Н. В. Семінської

Усі співробітники стипендіального відділу мешкають на великій відстані від КПІ. Нині потрібно закінчувати нарахування соціальної стипендії, тож нам також потрібні перепустки.
Коментар і доручення М. З. Згуровського.

Як запасний варіант, чи можемо просити ключових працівників залишатися в гуртожитках на цей час? Прошу опрацювати питання поселення таких співробітників у гуртожитки (О.А. Іщенко).

Помічник ректора з історико-архітектурних питань, завідувач кафедри загальної фізики В. Й. Котовський

1. Барельєф Л. К. Каденюка та інформаційну табличку виготовлено. Вони нині перебувають на стадії чистової художньої обробки. Попередньо плануємо встановити їх до 10 квітня 2020 р.
2. Пам'ятник О. Г. Лелеченку – в роботі. На сьогодні виготовляється гранітний постамент (термін виконання - 15 квітня 2020 р.), виконуються формувальні роботи для відливу бронзового погруддя (запланований термін виконання - 21 квітня 2020 р.).

Директор Науково-технічної бібліотеки КПІ О. М. Бруй

Із 23 березня всі працівники працюють у дистанційному режимі. Основні послуги бібліотеки, які вже надаються, такі:
1. Довідки – е-поштою.
2. Доступ до інформаційних ресурсів у режимі 24/7.
3. Консультування редакцій наукових видань – телефоном (персональний телефон відповідального бібліотекаря є у всіх редакцій).
4. Консультування дослідників – телефоном (здійснюється частково, лише ті дослідники, які мають персональні телефони бібліотекарів).
5. Навчальні заходи для досліджень: вебінари від видавців та агрегаторів наукової інформації (Wiley, Elsevier тощо).
6. Інформування про корисні ресурси для навчання, викладання та дослідження.
7.Інформування про освітні та культурні заходи, які відбуваються онлайн.

Директор департаменту управління справами М. О. Мазур

1. Прийом документів у відділі кадрів здійснюється двічі на тиждень, від відповідальної особи підрозділу (вівторок та четвер з 11.00 до 13.00).
2. Архів працює через електрону пошту – arhiv@kpi.ua
3. Загальний відділ приймає всі звернення від сторонніх організацій через електроні пошти kanc@kpi.ua, mail@kpi.ua та на скриньку, яка міститься у холі першого корпусу.
4. Відправлення листів через Укрпошту відбувається 1 раз на тиждень, у п’ятницю.
5. Прохання до керівників – надіслати всі актуальні електронні пошти (крім ДМС), куди потрібно буде направляти загальноуніверситетські накази, на електрону пошту kanc@kpi.ua. Програма АС Документ працює виключно у мережі КПІ.

Директор Інституту моніторингу якості освіти М. М. Перестюк

1. Медійна платформа працює в дистанційному режимі.
2. Готуються матеріли щодо дистанційного навчання та використання системи «Електронний кампус» за епідеміологічної ситуації. Нині монтується ще декілька відеороликів про факультети з відзнятого раніше матеріалу.

За напрямом доуніверситетської підготовки:

3. СДП у повному складі переведено на дистанційну форму навчання. Через Центр тестування та моніторингу знань усі слухачі як ІМЯО, так і всіх без винятку груп при факультетах КПІ, ліцейних класів (Києва та регіонів України) отримали доступ у своїх електронних кабінетах до навчальних матеріалів.

Коментар і доручення М. З. Згуровського

Прошу спільно з Вашою командою продовжити висвітлення роботи університету, звернувши особливу увагу на інформування про нові обставини та нові умови навчання і проживання.

Головна об’єднаного профкому КПІ М. О. Безуглий

1. Профком працює в штатному для поточної ситуації режимі.
1) У підготовці до Конференції трудового колективу алгоритм такий:
- у газеті «Київський політехнік» від 02.04.2020 р. планується опублікувати проєкт Колективного договору зі змінами та доповненнями, напрацьованими робочою комісією до цього часу;
- до 02.04.2020 р. на офіційних ресурсах КПІ планується публікація звітів ректора та голів профкомів про виконання Колективного договору;
- до 16.04.2020 р. – приймання пропозицій від працівників та студентів;
- до 30.04.2020 р. (кінцевий час дії цьогорічного договору) – опрацювання пропозицій робочою комісією і підписання (пролонгація на строк до проведення Конференції трудового колективу) договору ректором та головами профкомів;
- до 31.05.2020 р. – реєстрація в Солом’янській РДА.

2) проведення конференцій трудових колективів підрозділів:

- проведено конференції в усіх підрозділах, за винятком ММІ та ПБФ. ПБФ розмістив матеріали конференції на своєму сайті. ММІ має це зробити до 25.03.2020 р. Час конференцій відтермінований, форма визначатиметься залежно від епідеміологічної ситуації;
- опрацьовано 80 % протоколів конференції та зборів трудових колективів.

3) щодо експрес-тестів то, на жаль, нині їх придбати неможливо, оскільки вони розповсюджуються лише по медичних закладах, причому, відповідно до протоколу МОЗ, у парі з тестами на грип.

Уповноважена особа з питань запобігання корупції Я. Ю. Цимбаленко

Повідомлення: компанію з декларування майна та доходів продовжено до 01.06.2020 р.

Секретар засідання, керівник секретаріату Б. І. Дуда