Засідання  ректорату КПІ ім. Ігоря Сікорського 18 січня 2021 року

Засідання ректорату відбулося в дистанційному режимі під головуванням ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського М.З.Згуровського. Відкриваючи засідання, ректор звернув увагу на особливості роботи університету під час карантину та запропонував обговорити поточні справи і спланувати свою діяльність на найближчий період.   

Перший проректор Ю. І. Якименко

Адміністративно-управлінська  робота

Працюємо над забезпеченням дотримання умов карантину та здійснення протиепідемічних заходів. Минулого тижня захворіли 5 осіб (3 студентів і 2 курсанта ІСЗЗІ), одужали - 7.

Видано наказ про режим роботи університету у весняному семестрі. Освітній процес  здійснюватиметься в дистанційному режимі відповідно до прийнятого торік Регламенту. 

Надруковано й підготовлено до видачі дипломи професійних магістрів і додатки до них. Всі без винятку дипломи і додатки підписує особисто ректор.

Згідно з отриманим у суботу запитом МОН було проведено звірку показників для розрахунку обсягів фінансування КПІ у 2021 році (17 сторінок, близько 700 позицій). Уточнені показники вчасно передані до МОН.

Спільна комісія  навчальних і адміністративного департаментів за результатами проведеного нею моніторингу стану всіх навчальних корпусів формує план підготовки аудиторного фонду до нового навчального року.

СЕД – налагоджено обмін документами між системою «Мегаполіс» і СЕВ ОВВ. Завершується організація в підрозділах 115 додаткових робочих місць і формуються групи для проведення навчання цих працівників.

Освітній процес

Завершилася екзаменаційна сесія, що проходила в дистанційному режимі. Свою згоду на участь у ній згідно з Регламентом підтвердили шляхом реєстрації в «Електронному кампусі» (ЕК) 19435 студентів та 2483 викладачі.

Аналізуються результати дванадцятого опитування «Викладач очима студентів», в якому взяла участь рекордна кількість студентів – 8028.

Методична  рада 14 січня розглянула питання про нову систему обрання студентами вибіркових дисциплін через ЕК, ухвалила зміни в системі оцінювання з дисципліни «Фізичне виховання», затвердила силабуси загальноуніверситетських навчальних дисциплін, а також низку фахових каталогів вибіркових дисциплін з циклу професійної підготовки.

Було розглянуто змінені згідно з наказом МОН (№1571 від 29.12.20) форми документів про вищу освіту і додатки до них. Особливе місце займає питання про дипломи з відзнакою, навколо яких точиться дискусія, пов'язана з відсутністю їх форми у цьому наказі. На жаль, лише в додатках до дипломів передбачено запис про відзнаку.

Згідно з новим Положенням організовано перегляд ліцензійних обсягів по всіх спеціальностях з наступним затвердженням і завантаженням до ЄДЕБО.

Приймальна комісія

Узгоджено і передано до МОН конкурсні пропозиції з прийому у 2021 році до аспірантури і докторантури. За пропозиціями підрозділів сформовано конкурсні пропозиції з максимального обсягу держзамовлення по спеціальностях для бакалаврів і магістрів.

Акредитація

14 січня згідно з графіком до електронної бази НАЗЯВО завантажено матеріали з акредитації ОП зі спеціальності «Соціальна робота». Очікуємо дві Експертні комісії НАЗЯВО. Перша почне свою роботу 1 лютого, друга – 3 лютого. Готуються до завантаження матеріали з наступних трьох ОП.

Внутрішня акредитація. Триває аналіз забезпечення кожною з випускових кафедр освітніх програм PhD. Ця робота продовжуватиметься протягом лютого 2021.

М. З. Згуровський

Юрію Івановичу, пропрацюйте, будь ласка, з колегами, виходячи з того, що кожен університет може видавати диплом з власною символікою і з певною власною інформацією, додатковою до тієї стандартної, що затверджується МОН. Чи не буде суперечностей з прийнятою Постановою КМУ про затвердження зразків, якщо ми залишимо дипломи з відзнакою? Це мотивуючий фактор для тих, хто докладає багато зусиль до навчання. Тому, відмовитися від дипломів з відзнакою – не дуже правильно.  

Ю. І. Якименко

Щодо форм дипломів, то вони затверджені наказом МОН. Але в додатку до диплома є місце, де ми можемо це прописати.

М. З. Згуровський

Я маю на увазі й сам диплом. Є документи, які дозволяють університетам здійснювати друк своїх дипломів з внесенням власної символіки. Якщо ми не знайдемо якихось суперечностей, тоді варто було б залишити і дипломи з відзнакою.

Проректор з навчальної роботи А.А. Мельниченко

Продовжувалася робота із супроводження сесії в дистанційному режимі: технічна підтримка в Кампусі та реагування на порушення Регламенту складання сесії в дистанційному режимі. В ЕК здійснюється формування додаткових відомостей для перескладань іспитів.

Проведено Методичну раду, на якій розглянуто питання фізичного виховання, рекомендації навчальних видань до друку тощо. Для 1-го та 2-го курсів повністю затверджено оновлені рейтинги оцінювання. Вони дозволяють перейти на нову систему, яка була обговорена на Вченій раді й попередньо узгоджена з усіма учасниками освітнього процесу. У весняному семестрі буде запроваджено дисципліни з циклу здорового способу життя. 

Відпрацьовувалися з усіма підрозділами питання, що стосуються договорів про проходження практики здобувачами вищої освіти, окрім випадків, коли студенти проходять практику на їхній же випусковій кафедрі. 

Проводяться термінові роботи з розробки модуля «Виборності дисциплін» для всіх таких дисциплін. Розробляється функціонал модуля для забезпечення всіх вимог до виборності: на рівні кафедри, факультету, інституту, міжкафедральному.

Подано показники та статистичні звіти за 2020 рік до Статуправління м. Києва та МОН України за результатами роботи аспірантури та докторантури.

Нині в тестовому режимі ведеться створення кабінетів:

  • адміністратора кафедри – для формування переліку шаблонів дисциплін для кожної групи;
  • адміністратора факультету – з інформацією щодо результатів вибору (планується);
  • начальника навчального відділу – для відстеження загальної інформації;
  • студента зі зміненим інтерфейсом та функціоналом кабінету для здійснення широкого вибору.

Продовжується співпраця з ТОВ «ІНВО ДІДЖИТАЛ» щодо розробки сучасної АІС для потреб освітнього процесу. Зустрічі відбуваються по декілька разів на тиждень.

Триває робота з організації практики здобувачів вищої освіти. Проведено аналіз відповідності договорів на практику освітнім програмам.

Проводилася робота з координації дій інститутів, факультетів по проведенню сесії в січні 2021 року.

Триває узгодження з підрозділами розкладу занять на весняний семестр.

Продовжено термін 12-го опитування студентів.

Продовжується аудит програмного забезпечення в університеті, а також уточнено заявку на  придбання програмного забезпечення на наступний рік. Це питання є важливим з огляду на вимоги акредитаційної процедури і входить до переліку питань, на які звертають увагу експерти при акредитації. 

Проводилася робота щодо підготовки освітніх пропозицій для цільової підготовки для ДК «Укроборонпром».

Проводилася робота з оновлення контенту порталу університету, зокрема спільно з ДНВР опрацьовано розділ «Студентське життя» з метою його модернізації – він має бути зручним як для абітурієнтів і студентів, так і їхніх батьків.

Продовжувалося консультування підрозділів, освітні програми яких виходять на акредитацію. Ведеться робота з гарантами освітніх програмам з прикладної фізики та образотворчого мистецтва.

Проводилася підготовка до зустрічі з керівництвом «Укроборонпрому».

М. З. Згуровський

Наш офіційний сайт потребує модернізації. Нам потрібно порадитися з професіоналами. Наша масмедійна група має пропозиції щодо функціонування сайту. Рано чи пізно треба в плани вашої роботи вносити переробку офіційного сайту, тому що ми багато чого втрачаємо перед громадськістю. Але початок формування хорошої концепції слід довірити професіоналам.

А. А. Мельниченко.

Повністю погоджуюся. З одного боку, це завдання, затверджене Стратегією розвитку університету, з іншого – ми також розробляємо концепцію, яку вам представимо.

М. З. Згуровський

Я маю на увазі, що мають долучитися професіонали, які знають, як в інформаційному просторі сприймається інформація. Яка інформація є другорядною, яка – дуже важливою, як це сприймається і таке інше. Стосовно цього у професіоналів є свої правила.

Для роботи з Укроборонпромом буде створюватися спільна робоча група. З нашого боку слід  мати свою підгрупу, щоб вона вже розпочала працювати.

Проректор з навчально-виховної роботи Н.В. Семінська

Навчально-виховна робота

Завершено екзаменаційну сесію.

З 18.01 по 21.01 відбуватиметься відрахування студентів, які мають академічні заборгованості на кшталт «не допущений» і по яких кафедра прийняла рішення не надавати допуск до ліквідації академічної заборгованості.

Відрахування студентів, які не ліквідували академічні заборгованості з 18 по 23 січня, здійснюватиметься з 25.01.2021; підписання наказів про відрахування – до  27.01.2021.

Проведено засідання ради з НВР за участю першого проректора:

  • деталізовано процедурні питання оформлення додаткових освітніх послуг;
  • акцентовано увагу на процедурі та термінах відрахування студентів, а також лімітах з академічної різниці при поновленні;
  • доведено результати моніторингу нарахування додаткових балів стипендіальними комісіями факультетів/інститутів. Вказано на їх системні помилки та невідповідності до правил урахування балів.

Узгоджено та затверджено скоригований текст Положення про надання додаткових освітніх послуг з оновленими формами документів.

Доведено до факультетів/інститутів інформацію та форми заяв щодо додаткових освітніх послуг, підготовлено та опубліковано роз'яснювальний пост на каналі ДНВР.

Спільно з МЛ проведено стрім на тему «Ліквідація академічної заборгованості: основні питання».

Від початку здійснення заходів семестрового контролю з 17 грудня відраховано за власним бажанням 150 студентів.

Стипендія

Розпочато прийом документів на отримання іменних державних стипендій (здійснено інформування) з метою збільшення кількості студентів, які бажають отримувати такі стипендії.

Відбулося засідання стипендіальної комісії університету, на якому було розглянуто апеляції студентів щодо врахування додаткових балів. Ухвалено рішення привести врахування додаткових балів студентів у відповідність до Правил призначення академічних стипендій. .

Мобільність

Розроблено проєкт заявки на грант щодо національної мобільності British Council.

Отримано 2 заявки на конкурс з Ржешовським університетом технологій (Польща). Напрям –інформаційні технології.

Подано заявку на участь у серії воркшопів ДААД, присвячених питанням інтернаціоналізації університету.

Спільно з ЦМО ДМС відбувається робота з удосконалення Положення про програми подвійного диплома у частині організації навчання й супроводу іноземних здобувачів освіти  у КПІ.

Дипломи

Розроблено тимчасовий порядок формування документів про вищу освіту ступеня доктора філософії у зв'язку з неможливістю підтягувати необхідні данні з бази ЄДБО.

Узяли участь у засіданні Методради університету з доповіддю, під час якої поінформовано про затверджені МОН нові форми документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатки до них, зразки академічної довідки. Реагуючи на відмову від дипломів з відзнакою та  спираючись на досвід європейських ЗВО, запропоновано вносити відомості про відмінні навчальні досягнення випускника до одного з розділів нової форми додатків до диплома європейського зразка. Вимоги буде визначено додатково.

МОН України 15 січня опублікувало роз'яснення щодо нового наказу, в якому підтвердило, що університети мають широку академічну автономію і можуть інформувати про особливі досягнення студентів у додатках до диплома.

Запитання М. З. Згуровського

Мова йде лише про додаток до диплома?

Н. В. Семінська

Так. Інформацію надано лише по додатках. Тому треба до них звертатися з цього приводу.

М. З. Згуровський

Пропоную спочатку самим вивчити це питання. Існують нормативні документи, якими університетам дозволено друкувати дипломи і додатки й вносити до диплома свою частину інформації. Потрібно вивчити питання – чи можемо ми віднести диплом з відзнакою до своєї частини інформації і фіксувати, що ми як КПІ вважаємо, що студент закінчив наш університет з відзнакою. Це треба вивчити, бо мотивуючий фактор не варто скасовувати.

Продовження виступу Н. В. Семінської

Організаційна робота

Спільно з ФМФ проводимо інформаційне супроводження та реєстрацію охочих узяти участь в  олімпіаді з математики. За тиждень зареєстровано 240 учасників, з них 40 – з інших ЗВО.

Працевлаштування

У межах договору про співпрацю проведено зустріч з представниками роботодавців, обговорено питання подальшої взаємодії. З їхнього боку є зацікавлення у співпраці з 9 факультетами переважно інженерного спрямування.

Профорієнтація

Розпочато підготовку до проведення Дня відкритих дверей КПІАбітFest, який відбудеться 13 лютого. Опрацьовано попередній сценарій, формується перелік спікерів та триває узгодження їх  участі в заході.

Соціальна робота

З метою розвитку в університеті екосистеми, в якій всі учасники освітнього процесу матимуть рівні можливості, створено та проведено перше засідання робочої групи з питань розвитку інклюзивної та цифрової освіти. Визначено основні завдання на 2021 рік.

Поточні питання

Підготовка річного звіту з НВР на засіданні Вченої ради.

Формування стратегічних цілей і завдань на 2021 рік за напрямами роботи ДНВР.

Директор департаменту якості освітнього процесу О.А. Жученко

Планово проводимо внутрішню акредитацію. Основна увага приділяється підрозділам, які забезпечують освітні програми третього рівня – докторів філософії.

Минулого тижня 4 програми подано на зовнішню акредитацію – з ФСП та ФІОТ. Значна увага приділяється питанням переоформлення ліцензій, особливо по регульованих спеціальностях – там, де мають бути вже ліцензовані освітні програми. Не спеціальності, а саме освітні програми.

М. З. Згуровський

Ви продовжуєте вдосконалювати профілі освітніх програм, профілі кафедр? Тобто, чи розширюється база даних показниками? Чи уточнюються ці показники для того, щоб забезпечити чітке розуміння, хто і як працює?

О. А. Жученко

Звичайно, така робота здійснюється на постійній основі в контакті з деканами факультетів. При цьому враховуються ті пропозиції, які звучали на наших з ними зустрічах.

Проректор з наукової роботи В.А. Пасічник

На виконання доручень ректора

Узяли участь у підготовці і проведенні 11 січня 2021 зустрічі з генеральним директором Укроборонпрому Ю.В. Гусєвим та міністром освіти і науки України і першим його заступником С.М. Шкарлетом та М.О. Кизимом. Презентували розробки КПІ у сфері безпеки і оборони, досвід проведення «Sikorsky Challenge» для безпеки і оборони, досвід проведення навчання керівників Укроборонпрому. Вирішено в серпні 2021 р. за підтримки Укроборонпрому провести другий конкурс інноваційних проєктів «Sikorsky Challenge» у сфері безпеки і оборони, а також поновити співпрацю з перепідготовки кадрів, зокрема фахівців з інженерних спеціальностей.

Делегація КПІ ім. Ігоря Сікорського у складі М.З. Згуровського, М.Ю.Ільченка, В.А.Пасічника, Ю.М.Сидоренка та С.П.Пухи 13 січня 2021 року взяла участь у нараді в Державній космічній агенції України. На ній розглядалися питання розвитку космічної програми України та участь у ній КПІ ім. Ігоря Сікорського з проєктами нано- і мікросупутників. Для обговорення реалізації Космічної програми КПІ 12 та 14 січня за участю керівників Космічної програми М.Ю. Ільченка та Ю.М. Сидоренка було підготовлено та проведено зустрічі з командою проєкту «PolyITAN-3-PUT», на якій були розглянуті актуальні питання забезпечення виконання проєкту.

На виконання рішень Координаційної ради

Спільно з Н.В.Семінською обговорено питання показників студентської науки та їх  урахування при наданні додаткових балів для призначення стипендії. Результатів начебто багато, а подаються як додаткові бали на стипендію значно менше. Підготовлену підрозділами інформацію про студентську науку передано до ДНВР.

За участю заступника головного редактора журналу «Наукові вісті КПІ» М.Ю.Ільченка, працівників редакції видання та фахівців НТБ 14 січня 2021 року проведено нараду з питань стратегії розвитку видання, а 15 січня 2021 року з Л.Г.Субботіною та директором видавництва «Політехніка» С.М. Зигулею обговорено питання поглиблення взаємодії щодо поліпшення як видання «Наукові вісті КПІ», так і інших наукових видань КПІ.

Проведено технологічний аудит у 5 наукових групах ФБТ та ФТІ. Виявлено дві перспективні для комерціалізації розробки: ФБТ-01, ФТІ-04.

Проведено нараду з викладачами стосовно курсів підвищення кваліфікації з питань інтелектуальної власності. Дата початку занять – 2 лютого. На сьогодні зареєстровано 40 осіб.

Робота у взаємодії з підрозділами університету

13 січня 2021 р. за участю помічника ректора з питань режиму В.І. Дмитренка проведено нараду з питань забезпечення  дотримання вимог законодавства при виконанні робіт з обмеженим доступом.

14 січня 2021 р. за участю директора ІАТ І.В.Коробка, голови комісії з розгляду питань реформування РИТМу та у взаємодії з ДЕФ проведено робочу нараду. Намічено план заходів для поступового вирішення низки проблем.

Видано наказ від «Про затвердження графіку проведення атестації працівників Державного політехнічного музею». Передбачається атестація чотирьох наукових співробітників музею у першому півріччі 2021 року.

Робота із зовнішніми партнерами

12 січня 2021 р. В.А. Пасічник узяв участь в засіданні Національної ради України з питань розвитку науки і технологій. Ключовими були питання оновлення переліку пріоритетних напрямів  розвитку науки і техніки та пріоритетних напрямів розвитку інноваційної діяльності. На шляху цього оновлення Ситуаційний центр КПІ буде організаційним і методичним центром цього процесу – це було зазначено у доповіді першого заступника міністра освіти і науки М. О. Кизима.  Розглядалися також питання реформування НАНУ та національних галузевих академій наук, питання законодавчого забезпечення науково-інноваційної діяльності.

Проведено нараду з представниками центрального TISC-Україна. Окреслено план роботи на 1-й квартал 2021 року: проходження навчання за одним курсом ВОІВ, організація процедури надання послуг для сторонніх осіб, можливість проведення курсів підвищення кваліфікації на платформі ІПО.

Ключові завдання на наступний тиждень

Опрацювання звітів підрозділів, підготовка фінального звіту з науково-інноваційної діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського для Вченої ради та МОН.

Уточнення стратегічних цілей і завдань на 2021 рік для їх наступного розгляду на Координаційній раді.

У взаємодії з ДЕФ планується опрацювання питання щодо наукових працівників, які не отримали авансу.

М. З. Згуровський

Щодо «Наукових вістей КПІ». Для університету принципово важливо підняти статус нашого головного наукового видання. Хочу просити вас, Михайла Юхимовича, Оксану Миколаївну попрацювати над переліком заходів, які нам потрібно для цього провести. Можливо,  збільшити кількість публікацій англійською мовою; можливо, підвищити вимоги до публікацій; можливо, забезпечити більш ретельне рецензування статей. Ви займаєтеся цим безпосередньо, і завдання має бути таким: наше головне видання повинно входити до наукометричних баз і мати високий індекс цитування. Тоді є відповідь на запитання, як  працює наука в КПІ, які вимоги до дослідників і публікацій результатів їхньої роботи.

В. А. Пасічник

Саме в цьому контексті ми розглядали ці проблеми і намітили низку заходів. В перспективі ми бачимо, що «Наукові вісті КПІ» виходитимуть винятково англійською мовою. Низку організаційних заходів намічено, над їх реалізацією ми працюємо широкою командою. Будуть доручення і до вас, Михайле Захаровичу, як до головного редактора допомогти нам у деяких моментах – насамперед у частині залучення до міжнародної редколегії науковців з інших країн.

Голова Вченої ради М. Ю. Ільченко

Постійна комісія Вченої ради університету з наукової та інноваційної діяльності (О.В.Лінючева):

- розглянула, доопрацювала та погодила Положення про університетський конкурс на кращий підручник, навчальний посібник і монографію;

- провела експертизу робіт, які представлені для надання Вченою радою університету грифу монографії.

Підготували матеріали до засідання та 11 січня взяли участь у нараді за участю Ю. В. Гусєва (ДК «Укроборонпром»), С.М. Шкарлета та М.О. Кизима (МОНУ) з питань розвитку оборонної тематики та вдосконалення взаємодії університету з підприємствами і ДК «Укроборонпром», зокрема щодо проведення другого конкурсу оборонних розробок та підготовки/перепідготовки фахівців у сфері ОПК.

Питання космічної програми університету:

12 січня – день народження С. П. Корольова. В цей день вийшов дуже якісний матеріал про підкорення космосу, підготовлений фахівцями масмедійної групи КПІ. Матеріал вийшов двома мовами – українською та англійською; 

13 січня взяли участь у нараді в Державному космічному агентстві України, на якій  розглянуто й обговорено перспективні розробки космічної техніки нашого університету і намічено контакти подальшої нашої співпраці. За підсумками наради в ДКАУ наступного дня в університеті активізовано дії з пришвидшення виконання робіт за проєктом «PolyITAN-3».

У зв'язку з прийняттям на урядовому засіданні рішення щодо схвалення Концепції Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021-2025 роки, за дорученням керівництва ДКАУ оновлюємо наші пропозиції до проєктів зазначеної програми (термін – 22 січня цього року).

Спільно з проректором В.А. Пасічником на нараді за участю фахівців Науково-технічної бібліотеки напрацьовано перелік заходів з покращення організації випуску журналу «Наукові вісті КПІ».

Проводиться підготовка до чергового засідання Вченої ради університету, у тому числі з таємним голосуванням у зв'язку з виборами до НАН України. Кандидатури вчених мають бути попередньо розглянуті та погоджені вченими радами факультетів/інститутів 25 січня.  Дата засідання Вченої ради – 1 лютого, але можливий варіант і 29 січня (у п'ятницю),  щоб перше засідання відбулося власне в січні 2021 р.

Голова профкому студентів Ігор Степанюк

На засіданні Вченої ради до 1 лютого потрібно затвердити й рівень стипендіатів на другий семестр.

Проректор з міжнародних зв'язків С. І. Сидоренко

1. Міжнародні контакти

  • Співпраця з японськими партнерами

В Українсько-Японському центрі відбулася перша зустріч з новопризначеним керівником офісу JICA в Україні Сугімото Сатоші. Насамперед обговорено тему розвитку інноваційної складової в діяльності Українсько-Японського центру і участь у цій справі офісу JICA в Україні. Як перший крок прийнято рішення запросити всі фірми Японії, які мають свої представництва в Україні і входять до Бізнес-асоціації Японії в Україні, відвідати КПІ в січні і провести зустріч в УЯЦ за всім комплексом питань розвитку співробітництва в сфері технологій та інновацій. Попередньо така ініціатива вже знайшла підтримку як з боку Посольства Японії в Україні, так і з боку самої Бізнес-асоціації. Відповідного листа-запрошення М.З. Згуровського до бізнес-асоціації Японії в Україні та до Посольства Японії в Україні вже надіслано.

  • Співпраця з Чорногорією.

Надзвичайний і Повноважний Посол Чорногорії в Україні пані Драгіци Понорац надала контакти офісу міжнародної співпраці університету Чорногорії. Починаємо готувати з цим офісом зустріч в онлайн-форматі для визначення конкретних проєктів, за якими розвиватиметься наша співпраця.

2. Робота Координаційної ради з питань набору іноземних громадян на навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського та роботи з ними в період навчання

2.1. Розробляємо комерційну пропозицію для використання в перемовинах Державного космічного агентства України з Малайзією. Сутність пропозиції – можливість прийняття на англомовне навчання в КПІ щорічно 100 громадян Малайзії за спеціальностями, пов'язаними з космосом і з міждисциплінарними з космосом сферами. Працюємо спільно з В.А. Пасічником та І.В. Коробком.

3. Розвиток нормативної бази університету в міжнародній сфері

Здійснюється поточна робота групи по розвитку нормативного забезпечення міжнародної сфери університету. Спільно із підрозділами, юруправлінням та департаментом управління справами відпрацьовуються всі звернення підрозділів щодо розгляду міжнародних пропозицій від партнерів і – у разі інвестиційної привабливості таких пропозицій – оформлюються міжнародні угоди, договори, меморандуми і т.ін.

Спільно з ФСП опрацьовуються:

– Угода з Франко-українською Асоціацією «Арт, культура і креативність»;

– Протокол про наміри про співробітництво з Міжнародним культурним центом «Сяйво».

4. Активізація міжнародної проєктно-грантової діяльності

4.1. Для проведення індивідуальної роботи з кожним із деканів факультетів/директорів інститутів – три проректори (В.А.Пасічник, А.А.Мельниченко,  С.І.Сидоренко) продовжуємо спільну роботу по аналізу підготовки проєктних пропозицій у сфері науки і освіти, які діючі наукові групи і кафедри планують подати в 2021 і в 2022 роках до конкурсів нової Програми ЄС «Горизонт Європа», програми НАТО «Наука заради миру і безпеки», європейської програми «Erasmus+», до білатеральних програм.

4.2. Продовжуємо працювати з факультетами/інститутами щодо подання проєктних пропозицій від КПІ на оголошені конкурси міжнародних білатеральних проєктів:

- МОН України та фонду CRDF, США, досліджень з альтернативної енергетики (фотовольтаїка, вітрогенератори та біопаливо), що виконуються вченими якнайменше 10 факультетів КПІ;

- МОН України та Міністерства науки і техніки Китаю конкурс білатеральних проєктів на 2021 та 2022 роки (ІКТ, енергетика, агротехнології, науки про життя, короновірусна пневмонія, нові речовини і матеріали, фундаментальні науки).

4.3. Надійшло запрошення від МОН України взяти участь у проєкті «Ініціативи щодо підтримки імплементації реформ Європейського простору вищої освіти» (bologna hub) програми «Erasmus+» за напрямом «Підтримка впровадження реформ: Інструменти вищої освіти». Працюємо разом із Ю.І.Якименком, А.А. Мельниченком та Н.В. Семінською.

Довідково: метою проєкту є сприяння виконанню ключових зобов′язань Болонського процесу у закладах вищої освіти європейського простору вищої освіти. Для цілей проєкту передбачається проведення індивідуальних консультаційних місій для ЗВО країн Європейського простору вищої освіти, зокрема, з низки аспектів інституційного впровадження Болонського процесу.

4.4. Заходи щодо посилення міжнародної наукової мобільності магістрантів, аспірантів та молодих вчених КПІ:

4.4.1. За дворічними грантами Польської академії наук для наукової роботи в 68 дослідницьких інститутах Польщі.

4.4.2. За грантами Програми освітнього обміну Угорщини (для 100 магістрантів).

4.4.3. За грантовим проєктом EU4USociety Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» «Як знайти власний шлях до успіху у програмах ЄС … цифрових інновацій».

Працюємо спільно із структурами проректорів В.А. Пасічника та Н.В. Семінської.

5. Робота групи по забезпеченню позитивної динаміки показників КПІ в світових рейтингах університетів

5.1. На виконання рішення наради проректорів, що відбулася під головуванням Ю.І. Якименка, підготували «Комплекс дій за напрямами», спрямований на підвищення позицій КПІ в світових рейтингах університетів (за напрямами роботи кожного проректора). Пропозиції було передано ректорові М. Згуровському.

М.З.Згуровський

Ви підготували досить ґрунтовний документ з аналізом нашої участі в рейтингу QS. Тепер потрібно спроєктувати це на роботу окремих підрозділів у вигляді окремих завдань і  доручень. Пропоную в четвер провести з цього приводу нараду, на якій обговоримо питання  завершення цієї вашої роботи конкретними рішеннями – що саме роботи і за якими напрямами. В ній мають взяти участь і проректори за напрямами.

Ю.І.Якименко

У тому складі, в якому ми збиралися для обговорення пропозицій по нашій участі в рейтингу QS, ми візьмемо участь у нараді.

М.З.Згуровський

Я просив би до четверга підготувати і проєкти доручень, бо поки що документ має концептуальний вигляд. Це добре, але далі нам потрібно здійснювати певні конкретні дії. Тому нам потрібно підготувати наступний документ у вигляді дорожньої карти, або певної послідовності нашій дій за напрямами.

Проректор з адміністративної  роботи  В.А.Кондратюк

Господарська  робота

- Отримали приписи та акти перевірки, яка проходила у грудні минулого року від ДСНС. За результатами перевірки підготовлено наказ по університету з визначеними термінами виконання. Окрім того, надані приписи ми ретельно вивчили і виявили в них низку помилок. Скажімо, нам було вказано, що ми не виконали 580 приписів, а насправді невиконаними залишаються 325. Решта з вини інспекторів була вказана помилково і з недоліками. В приписах цих були  підняті результати перевірок ще 2013 і 2017 років, які ми давно вже виконали. Ми звернулися до керівництва ДСНС, і його представники запевнили нас, що ситуацію буде виправлено, і що ми отримаємо відповідний документ.  На цьому тижні будемо проводити індивідуальну роботу щодо виконання приписів з відповідальними по факультетах/інститутах за стан пожежної безпеки.  

- провели профілактичний огляд системи теплопостачання університету у зв'язку з різким зниженням температури до -20 °С. Всі ці дні працюємо без аварій;

- виконали ремонт системи водопостачання в 11-му навчальному корпусі;

- виконали  ремонт системи теплопостачання в 9-му навчальному корпусі;

- продовжуємо готувати та планувати територію під благоустрій за 18-м навчальним корпусом (зона Б). За допомогою спецтехніки повикорчовували пеньки і демонтували великогабаритні бетонні плити;

- демонтували пеньки в парку та по парковій алеї. Далі завеземо свіжий ґрунт, щоб навесні повисаджувати на їх місцях нові дерева;

- провели обговорення та продовжуємо планувати проведення ремонтно-відновлюваних робіт на об'єктах господарського призначення та в навчальних корпусах у 2021 році;

- продовжуємо готувати технічні завдання згідно з річним планом закупівель за господарським  напрямом роботи;

- закінчуємо роботи з гідроізоляції 6-го корпусу Відділу авіації та космонавтики ДПМ;

- продовжуємо працювати над передачею університету нового музейного експонату – літака  АН-2; з цього приводу впродовж минулого тижня проведено дві наради з фахівцями  заводу «Антонов». Роботи з реставрації  літака тривають;

- розпочали готувати річний звіт по комунальних витратах;

- проведено тепловізійну діагностику утеплених приміщень та замінених вікон на металопластикові в університеті;

- проводимо постійний моніторинг споживання теплової енергії в навчальних корпусах;

- отримали дозвіл на викиди в атмосферне повітря;

- провели спеціальне оброблення поверхонь, з якими в університеті найчастіше контактують люди,  дезінфікуючими засобами із використанням розпилювальних пристроїв;

- щоденно здійснюємо вологе прибирання в усіх будівлях університету дезінфікуючими та хлоровмісними розчинами.

Соціальний напрям

-  усі об`єкти громадського харчування закриті відповідно до вимог локдауну. Працює в штатному режимі лише курсантська їдальня, де тричі на добу харчується понад 150 осіб;

- проводиться постійний моніторинг стану здоров'я працівників шляхом огляду, температурного скринінгу та контрольного ПЛР-тестування на COVID-19; 

- проводиться  робота із  закупівлі товарів та продовольства для підрозділу на 2021 рік;

- проводиться опрацювання річного плану закупівель університету спільно з ДЕФ. 90% планів закупівель уже опрацьовано та затверджено;

- розпочинаємо наповнювати розроблену власними силами систему «Закупівельник КПІ», представлення якої планується на кінець лютого. Завдяки системі підрозділи зможуть в онлайн-режимі відслідковувати закупівлі власного підрозділу;

- розробили для впровадження системи Єдиного вікна закупівель університету оновлений порядок планових закупівель в університеті, який на цьому тижні будемо узгоджувати з ДЕФ;

- проводимо роботу із закріплення та перезакріплення площ для новоутворених підрозділів по факультетах та інститутах;

- проводимо збір комерційних пропозицій на розробку проєкту будівництва СГСОТ «Глобус»;

- розпочали готувати документацію для укладення угод з метою забезпечення безперебійної роботи  оздоровчих підрозділів університету.

Безпека

- Продовжуємо спільне з поліцією та Національною гвардією патрулювання території університету;

- за попередній тиждень складних правопорушень на території університету виявлено не було.

М.З.Згуровський

Нині стоять морози. Зрозуміло, що приміщення слід опалювати так, щоб не розмерзлася система, але чи змінено через дистанційну форму навчання температурні режими опалення в корпусах з метою екононмії коштів?

В.А.Кондратюк

Змінено. В адміністративному корпусі (№1) підтримується робоча температура, в навчальних підтримуємо залежно від погодних умов мінімальний температурний режим, щоб температрура була приблизно 11°С. Завдяки цьому отримуємо екононмію коштів і теплоносія.

М.З.Згуровський

Людмило Григорівно Субботіна, ви бачите якесь заощадження, чи поки що в цифрах цього не видно?

Начальник департаменту економіки і фінансів університету, головний бухгалтер Л.Г.Субботіна

Поки що його не видно. Утім за попередній рік ми значно скоротили витрати на тепло.

М.З.Згуровський

А коли ми це побачимо в цьому році? За грудень це було відчутно?

Л.Г.Субботіна

За грудень так. Там було скорчення приблизно на 30%.

М.З.Згуровський

Вадиме Анатолійовичу, слід оптимізувати витрати. З одного боку, ми не можемо допустити якихось  аварійних ситуацій, розмороження наших систем у морозні дні, з іншого – ми мусимо мінімізувати комунальні витрати. Бо все, що ми заощадимо на опаленні порожніх приміщень, піде на розвиток університету.

Начальник департаменту економіки і фінансів університету, головний бухгалтер Л . Г. Субботіна

МОН України довело нам розпис асигнувань. Це зроблено за усіма програмами, які фінансує міністерство: «Підготовка кадрів» – 1512,8 млн грн (загальний фонд, з урахуванням підвищення посадових окладів) та 355,0 млн (спеціальний фонд), «Академічна стипендія» – 174,1 млн грн, «Наукова діяльність» – 25,7 млн грн (загальний фонд, фінансування по перехідних темах і по 3 темах молодих вчених. По нових темах ми фінансування ще не отримали) та 48,0 млн ( спеціальний фонд). По доведеному нам фінансуванню ми затвердили в міністерстві кошторис університету за всіма бюджетними програмами і почали фінансувати наші витрати за січень. Ми також отримали листа МОН, яким нас було поінформовано, що цей кошторис до 25 січня буде уточнено відповідно до  формульного розподілу.

Фінансування січня отримано у повному розмірі. Нараховано та виплачено заробітну плату за І половину місяця. Але оскільки на даний час постанову про підвищення посадових окладів на 20% КМУ ще не прийняв, аванс виплачено за окладами, які діяли у грудні 2020 року, і без стимулюючих надбавок. Нараховуємо академічну та соціальну стипендію за січень.

Спільно з департаментами якості освітнього процесу та  організації освітнього процесу провели верифікацію початкових даних, отриманих від МОН щодо показників діяльності університету, які застосовуються при формульному розподілі фінансування. Уточнено наш контингент здобувачів вищої освіти – його збільшено на 504 особи, акт разом з підтверджувальними документами скеровано до МОН.

Підготовлено проєкт наказу про встановлення мінімальної заробітної плати з січня 2021 року у розмірі 6000 грн відповідно до Закону про Державний бюджет на 2021 рік.

Прийнято фінансову та бюджетну звітність у структурних підрозділів.

Здійснюємо підготовчу роботу щодо консолідації фінансової та бюджетної звітності для подання до Державної казначейської служби.

Директор студмістечка О.А.Іщенко

Епідемічна ситуація. На COVID-19 захворів один студент з ІАТ (гуртожиток №20). Він і контактні особи перебувають на самоізоляції.

Тепловий режим і робота інженерних мереж. Усі мережі працюють у штатному режимі, гуртожитки опалюються.

Ремонтні роботи. Служба експлуатації гуртожитків виконує ремонтні роботи в гуртожитках №№3, 17, 19 і 20. Підрядні організації завершують установлення ліфтів у гуртожитках №№15, 16, 18, 19, 20 – усього в нас буде 7 нових ліфтів.

Правопорушень упродовж минулого тижня не виявлено.

М.З.Згуровський

Дякую. Головними завданнями залишається дотримання санітарних вимог і забезпечення протиепідемічних заходів. Та, безумовно, дотримання режимів економії там, де це можливо. А також приведення до ладу приміщень, у яких потрібно зробити ремонти. І, звичайно, пожежна безпека.

Щодо останнього питання, я хочу звернутися до вас і до Вадима Анатолійовича. Все ж таки дещо повільно відбувається усунення зауважень і приписів ДСНС. Чи всі наші можливості використано в цьому плані?

В.А.Кондратюк

Що стосується студмістечка, то до них  питань взагалі немає. Все, що можна було зробити власним силами, вони виконали. Є питання до деяких факультетів та інститутів, які ми розглянемо на нараді 19 січня. Питання, які залишилися, це речі, які потребують додаткових капіталовкладень: встановлення автоматичної пожежної сигналізації та  її обслуговування, димовідведення й вентиляції.

 М.З.Згуровський

Але з ми з цього приводу зверталися до МОН, чи не так?

 В.А.Кондратюк

Так. Ми надіслали до Міністерства листа з проханням допомогти. На відновлення цих систем нам потрібно приблизно 45 млн грн. З цієї суми нам було виділено 2,1 млн грн.  Обіцяють щось виділити в цьому році.  

М.З.Згуровський

Однак не всі кошти з цих 2,1 млн, наскільки я пам'ятаю, пішли на пожежну безпеку?

Л.Г.Субботіна

Усього нам було виділено 3,4 млн гривень. На заходи протипожежної безпеки ми скерували 2 млн 100 тис. гривень. Понад те, за рахунок спецкоштів ми витратили на ці цілі набагато більше.

М.З.Згуровський

Вадиме Анатолійовичу, з отих 325 зауважень ДСНС, про які ви говорили, значна ж частина простих – якісь дрібні доопрацювання, обладнання щитів, заміна решіток тощо. Тому ми можемо все це вирішити без залучення додаткових коштів. Можливо, ми суттєво зменшимо кількість таких зауважень. Дійсно, потрібні системи автоматичного пожежогасіння, ще якісь складні речі. Проте таких зауважень буде кілька десятків, а не три сотні.

В.А.Кондратюк

Це стосується факультетів та інститутів, ми ці питання обговоримо на нараді 19 січня. Там визначимо терміни усунення недоліків – місяць.

М.З.Згуровський

Але ж ми таких заходів уже вживали, розписували кожному керівнику, навіть  деякі дисциплінарні рішення приймали, а остаточного результату все ще немає. Тому прошу взяти все це під особистий контроль, і не просто зібрати службові з цього приводу, а безпосередньо перевіряти і моніторити стан гуртожитків і навчальних корпусів у цій сфері.

Директор департаменту управління справами М.О.Мазур

Ми підготували документи для відділу кадрів: затвердили форму бланків для НПП. Також планується зміна структури відділу кадрів.

По 36 підрозділах розіслано інформацію про невикористані відпустки. Прошу також завершити  надання інформації про графіки відпусток.

Директор ІМЯО Марія Перестюк

Доуніверситетська підготовка. Розпочинатимемо другий семестр наших підготовчих курсів.  Уже отримали приблизно 60% оплати за наступний семестр. На 1 лютого вже укомплектовано групи за новим напрямом.

Запущено рекламу нового пілотного проєкту – курсів для учнів 5–8 класів. Також набираємо групу адаптаційного курсу для першокурсників (математика, фізика). Окрім того, проводиться набір на коригувальний курс для старшокурсників – наших магістрів. 

Проводимо моніторинг наших інформаційних каналів – як україномовних, так і англомовних. Днями надамо результати.

Медіалабораторія. Висвітлюємо поточні події, які відбуваються в університеті.  Крім того, підготували презентаційні ролики всіх факультетів. Щодня викладаємо в мережу один ролик. Для напряму «Успішні випускники. Історія успіху» проводимо перемовини з Сергієм Якимовим – членом команди проєкту Ілона Маска з освоєння Марсу.

Проводимо фізичне переміщення редакції газети «Київський політехнік» до корпусу №16. Там будемо осучаснювати електронний формат газети.

Спільно з командою акустиків факультету електроніки завершено підготовку  звукоізольованої монтажної, тож на сьогодні маємо сучасну професійну студію звукозапису, що забезпечить нам можливість якісніше робити наші медіапродукти.

Зробили фільм про космос, тепер готуємо його для просування в зовнішні ЗМІ – як україномовні, так і англомовні.

Почали підготовку приміщення для професійної відеостудії для інформаційного університетського телеканалу, де ми зможемо в прямому ефірі спілкуватися з гостями КПІ та висвітлювати життя університету.

М.З.Згуровський

Дякую. Дуже важливу роботу виконує ваш підрозділ як у частині доуніверситетської підготовки, так і в частині підготовки медіапродукту. Це чудова реклама роботи факультетів та інститутів КПІ, яка відбувається на системній основі, чого раніше не було. До дня народження С.П.Корольова  ви зробили прекрасний фільм. Ми отримали чудові відгуки, особливо з боку англомовної аудиторії. Тому робота вашої лабораторії є надзвичайно  важливою. Ну і важливе завдання – це створення телевізійного каналу КПІ. Він має  висвітлювати поточне життя, робити стріми з ключовими  представниками нашого колективу, показувати студентське життя, і, звичайно, навчання. Якщо б у вас був започаткований навчальний  напрям, де кращі викладачі могли б відзняти свої лекції, окремі дистанційні курси, це було б дуже важливо.

Директор Науково-технічної бібліотеки О. М. Бруй

Минулого тижня пройшов перший етап конкурсу на посаду директора бібліотеки. Проведено збори трудового колективу щодо обговорення кандидатури претендента на цю посаду – О.М Бруй, та таємне голосування. Проголосували 120 членів трудового колективу. «За» – 119, «проти» – 1.

Сприяння публікаційній активності

Продовжено прийом заявок від авторів щодо преміювання за публікації у виданнях, що входять до Scopus, WoS (мають фактор впливовості від 0,5).

Підтримка редакцій наукових видань

Узяли участь у нараді із стратегії розвитку журналу «Наукові  вісті».

 Інформаційне забезпечення

Поінформовано через розсилку всі кафедри щодо доступу до повних текстів електронних книг бази даних ScienceDirect від міжнародного авторитетного видавництва Elsevier. Річну передплату цих важливих інформаційних ресурсів за кошти держбюджету забезпечило Міністерство освіти і науки України. Усім викладачам, науковцям та студентам КПІ нині доступні близько 39000 наукових видань з різних галузей знань – електронні монографії, книжкові серії, довідники, навчальні посібники тощо. Доступ до повних текстів видань здійснюється в локальній мережі КПІ ім. Ігоря Сікорського за посиланням: https://www.sciencedirect.com. Водночас, працівники та студенти університету можуть здійснювати пошук у базі даних ScienceDirect віддалено та на основі реферативної інформації замовляти в Бібліотеці КПІ електронну доставку повних текстів необхідних книг. Для замовлення достатньо заповнити коротку електронну форму за посиланням.

Доступ до книжок видавництва Springer 9000 назв за 2017 р. та інші матеріали у відкритому доступі. Описи книжок з прямими посиланнями на повні тексти завантажено в електронний каталог бібліотеки. Доступ у мережі університету. Віддалений доступ до повних текстів можливий через електронну доставку документів, а замовлення можна зробити через електронну форму за тим само посиланням, що і для замовлення е-книг ScienceDirect.

Доступ до наукометричних баз даних Scopus та WebofScience. Окрім повнотекстових міжнародних баз даних дослідники КПІ ім. Ігоря Сікорського можуть здійснювати оперативний пошук наукової інформації, обирати видання за потрібною тематикою, знаходити партнерів для спільних проєктів, оцінювати можливості грантової підтримки досліджень, використовуючи інструменти міжнародних реферативних, наукометричних баз Scopus та Web of Science. Є можливість налаштування віддаленого доступу до баз даних.

Працюємо в дистанційному режимі, надаємо всі послуги.

Проводяться поточні господарські роботи.

Голова ради з питань розвитку університету В. Й. Котовський

Нарешті вирішено питання щодо остаточного розрахунку за роботи зі спорудження пам'ятника О.Г.Лелеченку.  Тож 26 квітня, у День пам'яті Чорнобильської трагедії, цей пам'ятник можна буде урочисто відкрити.

Робота над пам'ятником Борисові Патону триває, скульптор працює над його макетом.

Рада з питань розвитку. Готуємо звіт для Адмінради про витрати коштів з Фонду розвитку. 

Робота комісії з аудиту використання приміщень триває.

М.З.Згуровський

Виходячи з  першого досвіду діяльності Ради з питань розвитку, хотів би поділитися міркуваннями. Передусім, слід орієнтуватися на можливості бюджету самого Фонду розвитку.  В цьому бюджеті ви маєте закладати часові проміжки, скажімо, певні витрати поквартально. При цьому бюджет слід структурувати, наприклад «навчальне обладнання», «нові коворкінгові простори» і таке інше. Чому це потрібно? Ви маєте працювати за певною системою. Причому систему критеріїв відбору на фінансування з Фонду слід довести до громадськості: коли і як можна подати заявку, як вона розглядається, які є можливості на той чи інший відрізок часу і за якими напрямами отримати позитивний результат. Тоді ці робота буде ефективнішою. 

Голова  об'єднаного  профкому М. О. Безуглий

Основна наша робота була пов'язана з участю в діяльності нашої профспілки, пов'язаною з підвищенням комунальних тарифів та пришвидшенням прийняття постанови уряду щодо підвищення посадових окладів на 20%.

Окрім того, розпочинається активна фаза роботи на факультетах, наступного тижня готуємо перші засідання робочої комісії університету з підготовки Колективного договору.

В.о. голови Студради університету Назар Булавко

На попередньому тижні спробували через Twitter запросити до КПІ Ілона Маска.

М.З.Згуровський

А що би ви хотіли йому показати, якщо б він погодився?

Назар Булавко

У нас є Державний політехнічний музей, який ми точно повинні були б йому показати. Потім влаштувати в залі засідань Вченої ради зустріч зі студентами та викладачами, звідки можна було б вести стріми.

М.З.Згуровський

А про що студенти хотіли б з ним поговорити?

Назар Булавко

Ми хотіли б дізнатися про його історію успіху, про ті освіті компоненти, на які слід звернути увагу, щоб отримати результат. Тобто, передусім послухати про історію успіху Ілона Маска, і як його досвід використати в Україні. Ілон Маск говорив, що Україна має великий космічний потенціал – відомі підприємства «Південмаш», КБ «Луч» та інші.

М.З.Згуровський

Добре. Але ж ви чули про те, що і КПІ також продовжує працювати за космічним напрямом, я вже не кажу про нашу історію – про великих творців космічних кораблів – Корольова, Челомея, Люльєва та інших. І зараз КПІ продовжує працювати в цій галузі. Але я не бачу жодної зацікавленості в цих питаннях з боку Студентської ради. Чи я помиляюся? Якщо ви говоритимете з Ілоном Маском, чи скажете ви щось про цю сьогоднішню роботу університету? Чи цікаво це вам?

Назар Булавко

Насправді, нам це цікаво. У мене навіть є друг на ТЕФ, який працює в проєкті наносупутників  «PolyITAN». Ми цікавимося цим, і нам є про що розповісти. Але, звісно, потрібно почути і вас.

Можливо, я повторюся, але в нас бувають неузгодженості щодо запрошення представників Студради на засідання університетських комісій, де вирішуються важливі речі.  От нещодавно пройшло засідання по участі університету в рейтингу QS, але ми про нього не знали. Тому часто ми не знаємо, що в університеті відбуваються якісь зміни.

М.З.Згуровський

Тобто ви вважаєте, що є брак комунікацій. Давайте ці комунікації, звичайно, поліпшувати. Але тут потрібно і ваше зацікавлення до проривних речей, якими займається КПІ. Бо ви – молоді люди і повинні  мріяти і ставити перед собою великі цілі.

Добре, про комунікацію я почув. Прошу колег запрошувати представників студентства на всі наші заходи. Всі вони мають проводитися за участю студентів – це аксіома і не обговорюється. Причому це стосується не лише членів Студради, але й студентської профспілки.

Тож дякуємо Ілонові Маску, що він вивів нас на цю розмову.

Голова профкому студентів Ігор Степанюк

На жаль, ситуація, коли представників студентства не запрошують на якісь засідання, час від часу має місце. Тож комунікацію слід дійсно поліпшувати, ми маємо працювати в єдиній команді.

Щодо нашої роботи – працюємо над вирішенням питань студентів стосовно складання додаткової сесії. Є низка звернень, скажімо, щодо переведення з контрактної форми навчання на бюджетну, та інші. Завдяки активному інформуванню з боку ДНВР питань до нас надходить менше. Проте хтось, як і раніше, звертається до нас і ми намагаємося відповісти на всі запитання і, за необхідності, даємо відповідні роз'яснення.

У межах кампанії підготовки до укладення Колективного договору університету проводимо ревізію студентської частини колективних договорів на факультетах, перевіряємо як вони виконувалися, і готуємо проєкти на рік, який розпочався.

2.2. Підписано меморандум з Політехнічним університетом Нінбо (КНР) щодо залучення студентів цього університету на навчання до КПІ.