КПІ ім. Ігоря Сікорського в рейтингу "Топ-200 Україна 2019"

КПІ ім. Ігоря Сікорського посів друге місце в Академічному рейтингу закладів вищої освіти України "Топ-200 Україна 2019", пропустивши поперед себе лише Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Різниця в рейтингах двох лідерів української вищої освіти за інтегральним індексом оцінювання є мінімальною – усього 1,39 бала. 

Методику проєкту "Топ-200 Україна"  створено відповідно до Берлінських принципів ранжування університетів. Вона базується на використанні відкритих даних прямих вимірів (сумарною вагою 85%), та експертних висновків фахівців у галузі вищої освіти і головних ринків праці України (сумарною вагою 15%). Відповідно до цієї методики діяльність ЗВО оцінюється за допомогою інтегрованого індексу – Iз. Цей індекс містить три комплексні складові: Iз = Iнп (40%) + Iн (25%) + Iмв (20%), де Iнп – індекси якості науково-педагогічного потенціалу, Iн – індекс якості навчання, Iмв – індекс міжнародного визнання.

Усього для формування зазначених індексів використовувалися 30 індикаторів прямого виміру (анкетні дані, інформація з сайтів ЗВО, дані міжнародних асоціацій університетів, дані про участь ЗВО в міжнародних проєктах (Horizon 2020, Erasmus+), інформація про участь ЗВО в міжнародних рейтингах (Webometrics, Scopus, uniRank), дані МОН України, ЄДЕБО, дані Комітету з питань державних премій України і премій ім. Т.Шевченка, участь ЗВО в проєктах, що фінансуються НATO в рамках Програми "Наука заради миру і безпеки", участь ЗВО в білатеральних проєктах, середній конкурсний бал вступника та інші відкриті дані).

Експертне оцінювання якості науково-педагогічного потенціалу і якості навчання з сумарною вагою 15% проводилося за такими критеріями: рівень базової, загальноосвітньої підготовки студентів, рівень фахової підготовки, рівень практичного володіння інформаційними технологіями, затребуваність випускників ЗВО ринком праці.

За інф. www.EuroOsvita.net