Бюджетна форма навчання, бакалаврат. За даними Інформаційної системи Конкурс

Факультет / Інститут Код Спеціальність Прохідні бали бюджет
ВПІ 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 189.000
061 Журналістика 191.025
133 Галузеве машинобудування 130.458
186 Видавництво та поліграфія 165.189
ІМЗ 131 Прикладна механіка 128.750
132 Матеріалознавство 128.418
136 Металургія 125.350
ІХФ 101 Екологія 157.800
131 Прикладна механіка 155.754
133 Галузеве машинобудування 136.660
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 155.703
161 Хімічні технології та інженерія 151.450
ІЕЕ 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 131.172
144 Теплоенергетика 133.150
184 Гірництво 145.650
ІПСА 122 Комп'ютерні науки 187.550
124 Системний аналіз 180.234
ІТС 172 Телекомунікації та радіотехніка 144.100
ММІ 131 Прикладна механіка 135.500
ІАТ 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 164.424
173 Авіоніка 150.960
ПБФ 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 158.814
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 133.050
РТФ 172 Телекомунікації та радіотехніка 143.922
ТЕФ 121 Інженерія програмного забезпечення 184.750
122 Комп'ютерні науки 177.750
142 Енергетичне машинобудування 135.500
143 Атомна енергетика 131.478
144 Теплоенергетика 131.580
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 166.872
ФБМІ 122 Комп'ютерні науки 172.900
163 Біомедична інженерія 185.640
227 Фізична терапія, ерготерапія 167.350
ФБТ 133 Галузеве машинобудування 126.830
162 Біотехнології та біоінженерія 179.418
ФЕА 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 140.913
ФЕЛ 153 Мікро- та наносистемна техніка 140.607
171 Електроніка 143.889
172 Телекомунікації та радіотехніка 146.574
ФІОТ 121 Інженерія програмного забезпечення 190.850
123 Комп'ютерна інженерія 181.900
126 Інформаційні системи та технології 181.300
ФЛ 035 Філологія: переклад (англійська) 189.000
035 Філологія: переклад (німецька) 188.900
035 Філологія: переклад (французька) 188.300
ФММ 051 Економіка 183.650
073 Менеджмент 177.200
075 Маркетинг 184.365
ФПМ 113 Прикладна математика 179.450
121 Інженерія програмного забезпечення 189.200
123 Комп'ютерна інженерія 179.250
ФСП 054 Соціологія 177.950
081 Право 186.400
231 Соціальна робота 173.800
281 Публічне управління та адміністрування 183.850
ФМФ 104 Фізика та астрономія 134.946
111 Математика 149.889
ФТІ 105 Прикладна фізика та наноматеріали 144.600
113 Прикладна математика 177.050
125 Кібербезпека 183.800
ХТФ 161 Хімічні технології та інженерія 149.900