Прохідний бал за спеціальностями (надання рекомендації) за 2019 рік

Бюджетна форма навчання, бакалаврат. За даними Інформаційної системи Конкурс

Код Назва спеціальності (спеціалізації) Бал 2019 р.
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 189,0
035.04 Германські мови та літератури (переклад включно) 188,9
035.05 Романські мови та літератури (переклад включно) 188,3
051 Економіка 183,6
054 Соціологія 177,9
061 Журналістика 191,0
073 Менеджмент 177,2
075 Маркетинг 184,4
081 Право 186,4
101 Екологія 156,4
104 Фізика та астрономія 134,9
105 Прикладна фізика та наноматеріали 144,6
111 Математика 149,9
113 Прикладна математика 177,0
121 Інженерія програмного забезпечення 184,7
122 Комп’ютерні науки 172,9
123 Комп’ютерна інженерія 179,3
124 Системний аналіз 180,2
125 Кібербезпека 183,8
126 Інформаційні системи та технології 181,3
131 Прикладна механіка 128,7
132 Матеріалознавство 128,4
133 Галузеве машинобудування 126,8
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 164,4
136 Металургія 125,3
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 131,2
142 Енергетичне машинобудування 135,5
143 Атомна енергетика 131,5
144 Теплоенергетика 131,6
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 155,7
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 133,0
153 Мікро- та наносистемна техніка 140,6
161 Хімічні технології та інженерія 149,9
162 Біотехнології та біоінженерія 179,4
163 Біомедична інженерія 185,6
171 Електроніка 143,9
172 Телекомунікації та радіотехніка 143,9
173 Авіоніка 151,0
184 Гірництво 145,6
186 Видавництво та поліграфія 165,2
227 Фізична терапія, ерготерапія 167,3
231 Соціальна робота 173,8
281 Публічне управління та адміністрування 183,9