Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв була створена в буремному 1928 році у складі хіміко-технологічного факультету КПІ. Називалася вона тоді  кафедра хімічного машинобудування. Її першим завідувачем став випускник КПІ 1914 року член-кореспондент АН УРСР, професор Василь Юхимович Васильєв.

Після ряду реорганізацій і утворення у 1934 році  Київського індустріального інституту (КІІ) кафедра була переведена на машинобудівний факультет, а в 1938 році – на новостворений факультет хімічного машинобудування і ливарної справи.

У 1933–1936 роках кафедра вела 3 курси: "Процеси і апарати хімічної технології", "Контрольно-вимірювальні прилади", "Хімічний опір матеріалів". У 1937 році кафедра почала вести такі курси: "Загальна хімічна технологія", "Компресори хімічної промисловості", "Холодильні і газові установки, устаткування заводів основної хімічної промисловості, конструювання і розрахунки хімічних машин і апаратів".

Перший випуск інженерів-механіків хімічного машинобудування у кількості 16 осіб відбувся в 1935 р., у 1936 р. – 24, в 1938 р. – 25, в 1940 р. – 98 осіб.

З початком Великої Вітчизняної війни значна частина студентів і викладачів йде на фронт. Інститут був евакуйований у Ташкент і увійшов до складу Середньоазійського індустріального інституту, де кафедрою хімічного машинобудування продовжував керувати професор В.Ю.Васильєв.

У Ташкенті кафедра продовжила підготовку інженерів-механіків хімічного машинобудування. Одночасно колектив науковців кафедри надавав допомогу заводам "Ташсільмаш", "Червоний Аксай" та іншим підприємствам, вирішував завдання захисту від корозії устаткування Гирчикського хімічного комбінату тощо.

Після повернення до Києва, у жовтні 1944 року кафедра машин та апаратів хімічних виробництв відновила підготовку спеціалістів.

 З 1945 по 1972 роки кафедрою керував відомий учений в галузі машин і апаратів хімічних виробництв, випускник КПІ 1922 року – д.т.н., професор Йосип Ілліч Чорнобильський, автор понад 200 наукових праць.

На кафедрі сформовано науковий напрям – вивчення теплообміну в промисловому обладнанні та створення на основі теоретичних й експериментальних досліджень нових машин і апаратів хімічних виробництв, а саме теплообмінників та випаровувачів, обладнання для переробки полімерів, сушарок та грануляторів, пиловловлюючих пристроїв  і фільтрів.

З 1948 по 1954 рр. кафедра МАХП входила до складу механічного факультету (нині – ММІ), а з 1954 р., після приєднання до КПІ Київського технологічного інституту силікатів, кафедра входить до складу відродженого факультету хімічного машинобудування. У повоєнний час кафедра стала називатись МАХВ – машини й апарати хімічних виробництв.

З 1973 по 1999 роки кафедру очолював доктор технічних наук, професор Юрій Юхимович Лукач – заслужений працівник НТУУ "КПІ", відомий фахівець у галузі теорії і практики переробки полімерів та тепло- масообміну, багаторічний голова спеціалізованої вченої ради "Процеси й обладнання хімічної технології", автор понад 300 наукових праць, у тому числі 7 монографій, 100 авторських свідоцтв та 15 іноземних патентів.

22 січня 1997 року кафедру МАХВ перейменовано на кафедру машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв.

  З 1999 року кафедру очолює доктор технічних наук, професор Ярослав Микитович Корнієнко, заслужений працівник народної освіти України, проректор університету (1996 – 2000 рр.), автор понад 450 наукових праць, у тому числі 10 монографій та 3 підручників, відомий фахівець у галузі тепломасообміну, науковий керівник великої кількості магістрантів та дисертантів.

Під його орудою кафедра продовжує підготовку спеціалістів широкого профілю, які можуть працювати на машинобудівних, хімічних, харчових підприємствах, у науково-дослідних та проектно-конструкторських організаціях, на викладацькій, громадській та державній роботі.

На кафедрі проводиться підготовка фахівців за освітньою програмою "Обладнання хімічних, нафтопереробних та целюлозно-паперових виробництв" спеціальності "Галузеве машинобудування" та двома спеціалізаціями: "Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування хімічних і нафтопереробних виробництв" та "Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва".

 За час існування кафедри підготовлено понад 7000 спеціалістів, серед них з 1998 року по теперішній час підготовлено 274 магістри (за останні 5 років – 84 магістри).

Випускники кафедри користуються значним попитом серед роботодавців. За роки існування наукової школи співробітниками кафедри МАХНВ захищено 20 докторських і понад 60 кандидатських дисертацій. За останні 5 років відбулося 5 захистів кандидатських дисертацій, а саме: Р.В.Сачок (2014 рік), С.В.Гулієнко (2016 рік), О.А.Новохат (2016 рік),  Д.М.Швед (2017 рік), С.С.Гайдай (2018 рік).

Наші випускники досконало володіють мовами програмування DELPHI і JAVA та успішно застосовують їх для проектування оригінального обладнання з використанням комп'ютерних систем MathCAD, MatLAB, SolidWorks, КОМПАС, AVEVA PDMS, AutoCAD тощо,  що дозволяє їм успішно конкурувати при пошуку роботи, в стартап-проектах та конкурсах на отримання грантів на навчання за кордоном.

Після закінчення навчання випускники кафедри успішно працюють: design manager в BOING, ROSHEN, FESTO,  KOSTAL, Tetra Pak; технологами в Carlsberg Ukraine, ПрАТ "Оболонь", ТОВ "Фармацевтичний завод "Біофарма"", Ferroli; керівниками проектів, наприклад в Укрнафтахімпроекті, ТОВ "Інститут газу", ELCO, на Фабриці банкнотного паперу НБУ; топ-менеджерами таких підприємств, як Лукойл Україна, ВАТ "Укрпластик"; програмістами Microsoft, на машинобудівних, хімічних, харчових підприємствах, в науково-дослідних та проектно-конструкторських організаціях, на викладацькій роботі.

Випускник перших років Моргайло був директором Київського станкозаводу, Кринецький – начальником конструкторського бюро Слов'янського содового комбінату, Міняйло – головним механіком Пермського хімзаводу. Викладач і випускник кафедри А.Г.Бондар з 1958 по 1967 рр. працювала заступником міністра ВССО УРСР та міністром освіти УРСР. Згодом проф. А.Г.Бондар була організатором нової кафедри і нової спеціальності на хіміко-технологічному факультеті – хімічна кібернетика. Випускник кафедри проф. Г.А.Акседьруд, відомий фахівець у галузі екстракції, очолював кафедру ПАХТ у Львівському політехнічному інституті, заступником директора по науці Інституту автоматики НАН України працював професор А.З.Грищенко. Серед випускників кафедри – директор Інституту газу НАН України академік Б.І.Бондаренко та вчений секретар цього ж інституту Б.К.Ільєнко, директор Інституту технічної теплофізики НАН України академік Ю.Ф.Снєжкін.

А.Р.Степанюк, к.т.н., доцент ІХФ