Інформація щодо обговорення та висунення кандидатів на посаду ректора (оновлено 22)

Згуровського М.З. висунуто претендентом на посаду Ректора на загально-університетському рівні:

- конференцією трудового колективу КПІ ім. Ігоря Сікорського (18 квітня 2019 року); PDF icon
- первинною профспілковою організацією працівників (16 квітня 2019 року); PDF icon
- первинною профспілковою організацією студентів (11 квітня 2019 року). PDF icon

Конференції та збори трудових колективів:

Факультет&Інститут / Кафедра ПІБ осіб-кандидатів на посаду ректора Документ, що є підставою висунення

Навчально-наукові підрозділи

Видавничо-поліграфічний інститут Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра видавнича справа і редагування ВПІ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра графіки ВПІ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра машин і агрегатів поліграфічного виробництва ВПІ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра менеджменту видавничо-поліграфічної галузі ВПІ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра репрографії ВПІ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра технології поліграфічного виробництва ВПІ Згуровський М.З. PDF icon
Зварювальний факультет Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра електрозварювальних установок ЗФ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра зварювального виробництва ЗФ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра інженерії поверхні ЗФ Згуровський М.З. PDF icon
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами ІЕЕ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра геоінженерії ІЕЕ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра електромеханічного обладнання енергоємних виробництв ІЕЕ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра електропостачання ІЕЕ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра інженерної екології ІЕЕ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки ІЕЕ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ Згуровський М.З. PDF icon
Інститут прикладного системного аналізу Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра математичних методів системного аналізу ІПСА Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра системного проектування ІПСА Згуровський М.З. PDF icon
Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації Згуровський М.З. PDF iconISZZI
Інститут телекомунікаційних систем Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра телекомунікацій ІТС Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра телекомунікаційних систем ІТС Згуровський М.З. PDF icon
Інженерно-фізичний факультет Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра високотемпературних матеріалів і порошкової металургії ІФФ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра ливарного виробництва чорних і кольорових металів ІФФ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра металознавства та термічної обробки ІФФ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра фізики металів ІФФ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра фізико-хімічних основ технології металів ІФФ Згуровський М.З. PDF icon
Інженерно-хімічний факультет Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра екології та технології рослинних полімерів ІХФ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра машин та апаратів хімічних та нафтопереробних виробництв ІХФ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра хімічного, полімерного і силікатного машинобудування ІХФ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра автоматизації хімічних виробництв ІХФ Згуровський М.З. PDF icon
Механіко-машинобудівний інститут Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра авіа- та ракетобудування ММІ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів ММІ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра інтегрованих технологій машинобудування ММІ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра конструювання верстатів та машин ММІ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів ММІ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра прикладної гідроаеромеханіки та механотронік ММІ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра систем керування літальними апаратами ММІ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра технології машинобудування ММІ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій ММІ Згуровський М.З. PDF icon
Приладобудівний факультет Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра автоматизації експериментальних досліджень ПБФ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра виробництва приладів ПБФ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра інформаційно-вимірювальної техніки ПБФ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем ПБФ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра оптичних та оптико-електронних приладів ПБФ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра приладів і систем неруйнівного контролю ПБФ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра приладів та систем орієнтації і навігації ПБФ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра приладобудування ПБФ Згуровський М.З. PDF icon
Радіотехнічний факультет Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра радіоконструювання та виробництва радіоелектронної апаратури РТФ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра радіоприймання та оброблення сигналів РТФ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра радіотехнічних пристроїв та систем РТФ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра теоретичних основ радіотехніки РТФ Згуровський М.З. PDF icon
Теплоенергетичний факультет Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів та систем ТЕФ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів ТЕФ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра атомних електричних станцій та інженерної теплофізики ТЕФ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра теоретичної та промислової теплотехніки ТЕФ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій ТЕФ Згуровський М.З. PDF icon
Факультет біомедичної інженерії Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра біобезпеки і здоров'я людини Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра біомедичної інженерії ФБМІ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра біомедичної кібернетики ФБМІ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра спортивного вдосконалення ФБМІ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра фізичного виховання ФБМІ Згуровський М.З. PDF icon
Факультет біотехнології і біотехніки Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра біоінформатики ФБТ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра біотехніки та інженерії ФБТ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра екобіотехнології та біоенергетики ФБТ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра промислової біотехнології ФБТ Згуровський М.З. PDF icon
Факультет електроенергетики та автоматики Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра автоматизації енергосистем ФЕА Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра відновлювальних джерел енергії ФЕА Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра електричних мереж і систем ФЕА Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра електромеханіки ФЕА Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра теоретичної електротехніки ФЕА Згуровський М.З. PDF icon
Факультет електроніки Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра акустики та акустоелектроніки ФЕЛ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра електронних приладів та пристроїв ФЕЛ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра електронної інженерії ФЕЛ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра звукотехніки та реєстрації інформації ФЕЛ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ Не висунули PDF icon
- кафедра мікроелектроніки ФЕЛ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра промислової електроніки ФЕЛ Згуровський М.З. PDF icon
Факультет інформатики та обчислюваної техніки Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра автоматизованих систем обробки інформації та управління ФІОТ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра автоматики і управління в технічних системах ФІОТ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра обчислювальної техніки ФІОТ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра технічної кібернетики ФІОТ Згуровський М.З. PDF icon
Факультет лінгвістики Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3 ФЛ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра англійської мови технічного спрямування №1 ФЛ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра англійської мови технічного спрямування №2 ФЛ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра української мови, літератури та культури ФЛ Згуровський М.З. PDF icon
Факультет менеджменту та маркетингу Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра економіки і підприємництва ФММ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра математичного моделювання економічних систем ФММ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра менеджменту ФММ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра міжнародної економіки ФММ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра промислового маркетингу ФММ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра теоретичної і прикладної економіки ФММ Згуровський М.З. PDF icon
Фізико-математичний факультет Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра диференціальних рівнянь ФМФ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра загальної та експериментальної фізики ФМФ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра загальної та теоретичної фізики ФМФ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла ФМФ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра математичної фізики ФМФ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки ФМФ Згуровський М.З. PDF icon
Факультет прикладної математики Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра прикладної математики ФПМ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем ФПМ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем ФПМ Згуровський М.З. PDF icon
Факультет соціології і права Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра господарського та адміністративного права ФСП Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності ФСП Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра історії ФСП Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра психології та педагогіки ФСП Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра публічного права ФСП Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра соціології ФСП Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра теорії та практики управління ФСП Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра філософії ФСП Згуровський М.З. PDF icon
Фізико-технічний інститут Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра інформаційної безпеки ФТІ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра математичних методів захисту інформації ФТІ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра прикладної фізики ФТІ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра фізики енергетичних систем ФТІ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації ФТІ Згуровський М.З. PDF icon
Хіміко-технологічний факультет Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра загальної та неорганічної хімії ХТФ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів ХТФ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра органічної хімії та технології органічних речовин ХТФ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра технології електрохімічних виробництв ХТФ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології ХТФ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра фізичної хімії ХТФ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра хімічної технології кераміки та скла ХТФ Згуровський М.З. PDF icon
- кафедра хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ Згуровський М.З. PDF icon

Структурні підрозділи

- Департамент адміністративно-господарської роботи Згуровський М.З. PDF icon
- Департамент безпеки Згуровський М.З. PDF icon
- Департамент економіки і фінансів Згуровський М.З. PDF icon
- Департамент навчально-виховної роботи Згуровський М.З. PDF icon
- Департамент навчальної роботи Згуровський М.З. PDF icon
- Департамент міжнародного співробітництва Згуровський М.З. PDF icon
- Департамент науки та інноватики Згуровський М.З. PDF icon
- Департамент перспективного розвитку Згуровський М.З. PDF icon
- Державний політехнічний музей Згуровський М.З. PDF icon
- Кафедра військової підготовки Згуровський М.З. PDF icon
- Науково технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка Згуровський М.З. PDF icon
- Студентське містечко Згуровський М.З. PDF icon
- Управління справами Згуровський М.З. PDF icon
- Центр культури та мистецтв Згуровський М.З. PDF icon