Одним із основних інструментів для поширення результатів досліджень у відкритому доступі є інституційний репозитарій. Для дослідників КПІ ім. Ігоря Сікорського таким репозитарієм є Електронний архів наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського – ELAKPI (https://ela.kpi.ua).

ELAKPI накопичує, зберігає, поширює та забезпечує довготривалий, постійний та надійний доступ через Інтернет до наукових та освітніх матеріалів професорсько-викладацького складу, співробітників, студентів, аспірантів та докторантів КПІ ім. Ігоря Сікорського.

ELAKPI для дослідника це:

 • свобода – вільний доступ до освітніх та наукових праць у режимі 24/7;
 • безпека – довготривале та надійне зберігання матеріалів;
 • доступність – якісні метадані, індексування пошуковими системами (зокрема Google Scholar);
 • інтеграція – підтримка протоколу обміну метаданими Ініціативи відкритих архівів (The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting – OAI-PMH), індексація у глобальному світовому каталозі WorldCat, реєстрі репозитаріїв відкритого доступу Registry of Open Access Repositories (ROAR), директорії репозитаріїв відкритого доступу Directory of Open Access Repositories (DOAR), харвестері відкритих українських електронних архівів Simple Search Metadata in open Ukraine archives (SSM);
 • стабільність – постійний унікальний URL;
 • підтримка – матеріали для навчального процесу та наукових досліджень;
 • доброчесність – легальний канал доступу до освітньої та наукової інформації, адже чимало наукових журналів дозволяють розміщення препринтів;
 • цитованість – збільшення цитувань через розширення аудиторії користувачів;
 • репутація – підтримка ініціатив Відкритого доступу сприяє підвищенню наукового іміджу.

ELAKPI працює на базі відкритого програмного забезпечення Dspace 6.1, розробленого Массачусетським технологічним інститутом та компанією Hewlett-Packard. У репозитарії можна здійснювати пошук документів за автором, назвою та ключовими словами, система підтримує повнотекстовий пошук.

Структура ELAKPI

Фонди електронного архіву згруповано за:

 • типами матеріалів – наукова періодика, анотовані описи звітів про НДР, звіти про НДР, автореферати дисертацій, дисертації, бакалаврські роботи (проєкти), магістерські роботи, матеріали конференцій, семінарів тощо ;
 • науковими підрозділами – інститутами/факультетами. Фонди, які представляють інститути/факультети, поділяються на підфонди (за кафедрами), що, своєю чергою, поділяються на зібрання за типами матеріалів.

Хто може розмістити матеріали в ELAKPI

Депозиторами електронного архіву можуть бути викладачі, докторанти, аспіранти та студенти КПІ ім. Ігоря Сікорського, бібліотекарі та інші працівники університету, а також особи, які пов'язані з КПІ ім. Ігоря Сікорського (заслужені професори або особи, які мають почесні посади в університеті).

У яких форматах розміщуються матеріали в ELAKPI

Електронний архів підтримує усі файлові формати. Але існує перелік рекомендованих форматів для застосування:

 • тексти – Adobe Reader (.pdf) або Microsoft Word (.doc);
 • презентації – Microsoft PowerPoint (.ppt);
 • таблиці – Microsoft Excel (.xls);
 • зображення – JPEG (.jpeg) чи GIF(.gif);
 • аудіо – WAV або МРЗ;
 • відео – МРЕG.

В ELAKPI не розміщуються скановані паперові документи без текстового шару (як зображення) та заархівовані файли, оскільки вони не індексуються пошуковими системами і недоступні для повнотекстового пошуку.

Шляхи розміщення матеріалів в ELAKPI

1. Самостійне розміщення автором або відповідальною за розміщення матеріалів в ELAKPI особою, яку призначає завідувач кафедри.

2. Розміщення матеріалів координаторами е-архіву за дорученням автора.

Самостійне розміщення матеріалів в ELAKPI (самоархівування)

Крок 1. Зареєструйтеся в ELAKPI;

Крок 2. Надішліть листа для отримання прав депозитора на адресу: elakpi@library.kpi.ua;

Крок 3. Завантажте матеріал в ELAKPI.

Після завантаження матеріалів депозитором, вони надходять до "буферної зони" репозитарію. Після перевірки матеріалів координатором ELAKPI, вони або з'являються у вільному доступі, або відхиляються. Депозитор обов'язково отримує сповіщення щодо розміщення в ELAKPI матеріалу з присвоєним йому URL, а у випадку відхилення матеріалу – повідомлення, у якому вказано причину відмови і є рекомендації щодо доопрацювання.

Розміщення матеріалів в ELAKPI за дорученням автора

Крок 1. Проконсультуйтеся з координатором ELAKPI та підпишіть Договір приєднання про передачу невиключного права на використання твору. Текст Договору перегляньте за посиланням https://ela.kpi.ua/handle/123456789/26405;

Крок 2. Передайте електронну копію матеріалу до НТБ (Центр інформаційної підтримки освіти та досліджень, зала 4.4) чи на адресу е-пошти: elakpi@library.kpi.ua.

Детальніше про розміщення матеріалів в ELAKPI у ці два способи див. інструкцію “Реєстрація користувача та розміщення матеріалів в ELAKPI” – https://ela.kpi.ua/handle/123456789/20655.

ELAKPI у фактах

 • Початок проєкту ЕЛектронного Архіву КПІ ім. Ігоря Сікорського – ELAKPI – датовано січнем 2010 року. 13 січня було завантажено перший матеріал – методичний посібник "Роботи, складально-зварювальні верстати, установки та лінії для зварювання". Автори: Р.М.Рижов, Є.П.Чвертко, П. Ю.Сидоренко.
 • 23 лютого 2010 р. свій матеріал шляхом самоархівування додав перший депозитор – Антон Йосипович Клещов (ІЕЕ, кафедра електромеханічного обладнання енергоємних виробництв), який розмістив методичні вказівки "Віртуальні прилади інженерних досліджень".
 • Серед факультетів лідером з розміщення в ELAKPI є інженерно-хімічний факультет, у фонді якого 816 матеріалів. А серед кафедр лідерську позицію утримує кафедра менеджменту (ФММ) – 330 матеріалів.
 • Лідер серед авторів, які розмістили матеріали в ELAKPI, – Юрій Єгорович Ніколаєнко (ТЕФ, каф. АЕС і ІТФ) – 71 матеріал.
 • Від початку 2019 року станом на жовтень ELAKPI відвідали 2 150 000 користувачів, кількість сесій – 2 175 000. Завантажено користувачами 3 547 353 файли.

У Центрі інформаційної підтримки освіти та досліджень (зала 4.4) Бібліотеки КПІ на постійній основі для дослідників проводяться індивідуальні тренінги щодо розміщення матеріалів в ELAKPI. З усіх питань щодо е-архіву звертайтеся за тел.: 204-96-72, e-mail: elakpi@library.kpi.ua.

Марія Лапшина, Стелла Тимошенко,
консультанти Центру інформаційної підтримки освіти та досліджень