Відкриту лекцію на тему «Самореалізація сучасної людини в умовах Четвертої індустріальної революції» прочитав 17 травня в КПІ відомий вчений, професійний коуч та бізнес-консультант власників і керівників бізнесу, академік Української академії наук, автор монографії «Менеджмент в Україні: сучасність і перспективи» та книг «Роздуми менеджера» й «Дорогою до себе. Майже сповідь» Богдан Будзан.

Лектор поділився зі слухачами своїм баченням того, на що саме людині, яка живе в умовах Четвертої індустріальної революції, потрібно звертати увагу в процесі самореалізації. Ці умови характеризуються розвитком і злиттям автоматизованих виробництв, обміном даних і виробничих систем в єдину саморегульовану систему з якнайменшим, або й взагалі відсутнім втручанням людини у виробничі процеси. При цьому комунікації між персоналом та обладнанням забезпечують інтернет-технології. Злиття технологій розмиває межі між фізичною, цифровою та біологічною сферами. Галузі економіки, які мають доступ до великих масивів даних, отримують можливість радикально підвищити якість прийняття рішень на їхній основі.

У таких умовах роль людини змінюється, причому це стосується не лише виробничих підприємств. Адже виконання рутинних операції та дій, прийняття стандартних рішень з урахуванням певних масивів інформації потрібно і в інших сферах. Але незалежно від галузі, хвиля Четвертої промислової революції, що, за висловом президента Всесвітнього економічного форуму Клауса Шваба, «йде на нас, як цунамі», може просто «змити» низку професій, які не вимагають високої кваліфікації. На їхнє місце прийдуть професії нові, які потребуватимуть знань і вмінь, про які ми сьогодні можемо навіть не здогадуватися.

На думку Богдана Будзана, ними стануть професії у сфері біотехнологій (системний біотехнолог, біофармаколог, урбаніст-еколог), у галузі енергогенерацї та енергонакопичення (метеоенергетик, розробник систем мікрогенерації), у космонавтиці (менеджер космотуризму, космогеолог, космобіолог), у сфері нових матеріалів і нанотехнологій (проектувальник нанотехнологічних матеріалів, проектувальник «розумного середовища»), в інформаційних технологіях (дизайнер віртуальних світів, мережевий юрист, проектувальник нейроінтерфейсів).

Нові реалії диктуватимуть свої вимоги до людини. Це, в свою чергу, змушує людей вже тепер замислюватися над питаннями завтрашньої самореалізації. Можна стверджувати, що для успішної діяльності в таких умовах потрібні будуть і «надпрофесійні» навички та знання, що дозволять людині оперативно адаптуватися до швидкоплинного життя та набувати навичок, які потрібні для виконання нових завдань. Богдан Будзан вважає, що фахівець близького майбутнього повинен мати системне мислення, бути «клієнтоорієнтованим», бути готовим до міжгалузевих комунікацій, знати іноземні мови й бути здатним працювати в мультикультурному середовищі, мати навички проектного управління й роботи з людьми, володіти основами програмування, не боятися роботи в умовах невизначеності й навіть мати навички художньої творчості тощо.

Через швидкі загальні зміни в кваліфікаційних вимогах до фахівців мають змінюватися і підходи до освіти. Як стверджує Богдан Будзак, найголовнішим стають не вузькопрофесійні знання та вміння, а знання фундаментальні. У своїй лекції він процитував Ілона Маска, який в цьому контексті на перший план ставить фізику, а на другий – економічні знання, нехай і на початковому рівні – «щоб хоча б орієнтуватися в термінології».

Лектор також зупинився на ключових характеристиках успішних «самопробивних» лідерів в умовах Четвертої індустріальної революції. Це, насамперед, здатність передбачати. А ще – вести людей за собою, вміти створювати партнерські стосунки, довіряти і таке інше. Тому, з його точки зору, лідеру конче потрібні й знання психології.

Взагалі, щоб стати не лише спостерігачами, але й активними учасниками процесу змін, на переконання лектора, людина має весь час працювати над самовдосконаленням. «Виходьте з зони комфорту, шукайте нові зони, де ви зможете самореалізуватися і досягти тієї мети, яку поставили перед собою», – закликав він аудиторію.

Насамкінець Богдан Будзан представив аудиторії свою нову книгу «Дорогою до себе. Майже сповідь», у якій відкрито і максимально відверто поділився досвідом власного життя, надбаними знаннями й історією реалізації своєї життєвої місії, рушійною силою якої були постійне самовдосконалення й жага до освоєння нових знань і вмінь.