На сесії Загальних зборів НАН України, що відбулася 25 квітня 2019 р., було представлено підсумки діяльності академії за 2018 р.: результати фундаментальних і прикладних досліджень з широкого спектра галузей наукових знань та практичних застосувань, а також обговорено питання забезпечення наукового й інноваційного розвитку, місця і ролі науки в українському суспільстві, участі НАН України у вирішенні актуальних проблем, які постають перед суспільством і державою, й обговорено напрями подальшого вдосконалення діяльності НАН України.

Сесію відкрив Президент НАН України академік Борис Патон, який виступив із доповіддю про підсумки діяльності НАН України у 2018 р. та завдання на наступний період.

Він, зокрема, сказав: "За багатьма сучасними напрямами отримано вагомі результати фундаментальних і прикладних досліджень. І результати дійсно світового рівня. Значні зусилля докладалися для наукового забезпечення вирішення актуальних для нашої країни проблем, впровадження перспективних розробок у реальний сектор економіки та соціальну сферу, зміцнення обороноздатності та безпеки держави".

На завершення доповіді Президент Академії підкреслив, що необхідно всіма засобами сприяти утвердженню суспільної думки щодо важливості науки для вирішення сучасних проблем країни, щодо вагомої ролі, яку відіграють у цьому вітчизняні вчені. "Будемо сподіватися, що така суспільна думка вплине на державну політику", – сказав він насамкінець.

Також було вручено дипломи лауреатам премій імені видатних учених України. Зокрема науковцям ІТС: проректору з наукової роботи д.т.н., професору, академіку НАН України Михайлу Юхимовичу Ільченку; зав. кафедри телекомунікаційних систем д.т.н., професору Леоніду Олександровичу Уривському; д.т.н., професору Сергію Олександровичу Кравчуку вручили дипломи лауреатів премії ім. В.М. Глушкова за серію праць "Телекомунікаційні системи".

Дата події