Для пошуку наукової інформації з різних галузей знань важливо використовувати надійні, якісні інформаційні ресурси, що дають можливість досліднику скласти бібліографію предметної галузі, визначити цитованість публікацій, ядро періодичних видань, що публікують результати досліджень з певної тематики, впливовість журналу тощо. КПІ ім. Ігоря Сікорського дбає про забезпечення доступу дослідників до авторитетних міжнародних реферативних та повнотекстових баз даних, а для їхнього ефективного використання в освітньому процесі та науково-дослідницькій діяльності в університеті відбуваються семінари, тренінги, здійснюється на постійній основі консультування науковців, студентів, аспірантів у НТБ ім. Г.І. Денисенка.

З 1 вересня 2018 р. КПІ ім. Ігоря Сікорського передплачений доступ до 11 тематичних баз даних компанії EBSCO Publishing, одного з найбільших агрегаторів наукових ресурсів провідних видавництв світу. Компанія присутня на ринку інформаційних продуктів та інформаційно-бібліотечних послуг понад 70 років, її колекція періодичних видань у повнотекстовому форматі нараховує понад 10000 назв, архіви публікацій для частини видань сягають кінця ХІХ ст. Колекція книг в електронному форматі складає близько 1 млн назв.

12 березня 2019 р. у НТБ ім. Г.І. Денисенка відбувся науково-практичний семінар "Ефективне використання наукометричних баз даних платформи EbscoHOST у дослідницькій діяльності". Захід зібрав близько 40 дослідників з КПІ ім. Ігоря Сікорського, інших ЗВО м. Києва. Доповідач – директор Асоціації "Інформатіо-Консорціум" к.т.н. Олексій Всеволодович Васильєв зупинився на наступних ключових моментах: проблемах правомірного доступу до повних текстів публікацій, факторах ефективного використання баз даних платформи EbscoHOST в інформаційному забезпеченні освітньої та науково-дослідницької діяльності університету, інструментах для формування пошукового запиту, опрацювання результатів пошуку та їх збереження тощо.

Бази даних на платформі EBSCO різної тематики стануть у пригоді для пошуку наукових джерел з економіки, біології, хімії, інженерії, фізики, психології, філософії, історії, права, медичних наук та ін. До кінця червня 2019 р. студенти та науковці мають змогу в локальній мережі КПІ ім. Ігоря Сікорського працювати з цими інформаційними ресурсами за посиланням: http://search.ebscohost.com.

Нагадуємо, що консультації щодо використання цифрових інструментів на різних етапах дослідницького циклу, пошуку наукової інформації, вибору видання за тематикою наукового дослідження, оцінки видання для публікації, актуалізації профілю дослідника в базах даних Scopus та Web of Science, оформлення цитувань та посилань у наукових роботах відповідно до українських та міжнародних стандартів завжди можна отримати в Центрі інформаційної підтримки освіти та досліджень НТБ ім. Г.І. Денисенка (4-й поверх, зала №9, (044) 204-96-72, science@library.kpi.ua).

Інф. Центру інформаційної підтримки освіти та досліджень НТБ ім. Г.І. Денисенка

Дата події