Прохідні бали 2018 року по факультетах/інститутах

Дані для бюджетної форми навчання, бакалаврат. За даними Інформаційної системи Конкурс

Факультет / Інститут Код Спеціальність: Спеціалізація Прох. бюджет
ВПІ 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 181,533
061 Журналістика 188,675
073 Менеджмент 177,35
133 Галузеве машинобудування 138,414
186 Видавництво та поліграфія 156,264
ЗФ 131 Прикладна механіка 112,95
ІФФ 132 Матеріалознавство 123,879
136 Металургія 108,732
ІХФ 101 Екологія 160,446
131 Прикладна механіка 149,073
133 Галузеве машинобудування 118,4
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 146,625
161 Хімічні технології та інженерія 137,85
ІЕЕ 101 Екологія 159,85
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 111,3
144 Теплоенергетика 140,3
184 Гірництво 153,25
ІПСА 122 Комп’ютерні науки 188,1
124 Системний аналіз 182,172
ІТС 172 Телекомунікації та радіотехніка 131,274
ММІ 131 Прикладна механіка 108,25
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 138,057
173 Авіоніка 141,78
ПБФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 160,548
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 130,5
РТФ 172 Телекомунікації та радіотехніка 132,396
ТЕФ 121 Інженерія програмного забезпечення 183,65
122 Комп’ютерні науки 175,8
142 Енергетичне машинобудування 136,017
143 Атомна енергетика 119,9
144 Теплоенергетика 125,25
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 168,351
ФБМІ 122 Комп’ютерні науки 174,8
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 133,5
163 Біомедична інженерія 174,165
227 Фізична терапія, ерготерапія 155,9
ФБТ 133 Галузеве машинобудування 141,45
162 Біотехнології та біоінженерія 178,449
ФЕА 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 122,808
ФЕЛ 153 Мікро- та наносистемна техніка 135,354
171 Електроніка 131,7
172 Телекомунікації та радіотехніка 139,944
ФІОТ 121 Інженерія програмного забезпечення 190,4
123 Комп’ютерна інженерія 181,45
126 Інформаційні системи та технології 180,9
ФЛ 035 Філологія: переклад (англійська) 187,75
035 Філологія: переклад (німецька) 187,05
035 Філологія: переклад (французька) 185,35
ФММ 051 Економіка 181,45
073 Менеджмент 178,35
075 Маркетинг 183,55
ФПМ 113 Прикладна математика 181,55
121 Інженерія програмного забезпечення 189,05
123 Комп’ютерна інженерія 179,05
ФСП 054 Соціологія 173,9
081 Право 186,55
231 Соціальна робота 174,75
281 Публічне управління та адміністрування 182,6
ФМФ 104 Фізика та астрономія 127,194
111 Математика 160,14
ФТІ 105 Прикладна фізика та наноматеріали 150,909
113 Прикладна математика 177,75
125 Кібербезпека 184,1
ХТФ 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 147,2
161 Хімічні технології та інженерія 137,394