21 травня 2018 року Наказом №1/180 Про запровадження системи запобігання та виявлення академічного плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського затверджено Тимчасове Положення про систему запобігання академічному плагіату в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Положенням передбачено проведення комплексу відповідних заходів, зокрема й попередню перевірку на плагіат академічних текстів за авторства працівників та здобувачів вищої освіти Університету. Тимчасове Положення буде допрацьовано протягом 2018 року із врахуванням практичного досвіду.

Перевірці на плагіат підлягають: бакалаврські та магістерські роботи, дисертаційні роботи на здобуття ступеня «доктор філософії/доктор мистецтва» або «доктора наук», рукописи монографій, підручників, авторських навчальних посібників, рукописи статей, тези доповідей, які надходять до редакцій наукових журналів або оргкомітетів конференцій. Перевірка здійснюється в Системі виявлення збігів/ідентичності/схожості тексту від компанії Юнічек. Однак Система здійснює лише технічну перевірку та виявляє текстові збіги, що допомагає експертам зробити висновок щодо наявності плагіату. У разі виявлення академічного плагіату у роботах працівників та здобувачів вищої освіти Університету автори несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства, у тому числі, передбачених Законом України про освіту. Всі академічні тексти розміщуватимуться в Електронному архіві наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського (ElAKPI). Як засвідчує опитування, проведене Соціо+, в якому взяли участь 907 респондентів (із них 82,6 % студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського та 13 % науково-педагогічних працівників), 65,8 % студентів та 87,1 % НПП вважають доцільною перевірку академічних текстів на плагіат. Серед справедливих санкцій щодо студентів у разі виявлення і доведення плагіату у їх академічних текстах (курсових, дипломних, магістерських тощо) респонденти назвали: зниження оцінки (54,1 % респондентів), незарахування роботи (45 % респондентів), призначення додаткових завдань (41,1 % респондентів), профілактична бесіда (39,5 % респондентів), недопущення до складання іспиту/заліку (9,7 % респондентів), публічне осоромлення (7,6 % респондентів), оголошення догани (6,3 % респондентів), відрахування з університету (3,9 % респондентів). На запитання «Які санкції щодо науково-педагогічних працівників у разі виявлення і доведення плагіату у їх академічних текстах (дисертації, монографії, підручники тощо) Ви вважаєте справедливими» були надані наступні відповіді: оголошення догани (52,8 % респондентів), профілактична бесіда (46,2 % респондентів), позбавлення наукових ступенів/вчених звань (34,5 % респондентів), публічне осоромлення (23,2 % респондентів), звільнення з університету (15 % респондентів). Із повними результатами дослідження можна ознайомитися тут.

Формування та розвиток культури академічної доброчесності є одним із пріоритетів КПІ ім. Ігоря Сікорського. У квітні 2015 року в Університеті було прийнято Кодекс честі, в якому, зокрема, визначено й політику академічної чесності. З 2014 року всі дисертації аспірантів, докторантів та пошукачів, які захищаються в спеціалізованих радах КПІ ім. Ігоря Сікорського проходять перевірку на плагіат, а з 2016 року розміщуються в Електронному архіві наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського (ElAKPI) у відкритому доступі. Більше чотирьох років студенти підтверджують особистим підписом на титульній сторінці, що у їх бакалаврських та магістерських роботах «немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань». Працівники Центру інформаційної підтримки освіти та досліджень (НТБ, зал №9) консультують та проводять навчання із оформлення цитувань та посилань в наукових роботах. У новому навчальному році планується викладання навчального модулю з академічного письма та доброчесності для всіх першокурсників.

Дата події