На засіданні Вченої ради: 02.10.2017

2 жовтня 2017 р. відбулося чергове засідання Вченої ради університету. Розпочалося воно церемонією вручення диплома "Почесний доктор КПІ ім. Ігоря Сікорського", мантії та пам'ятного знака президенту Польської освітньої фундації "Perspektywy" Вальдемару Сівінськи. 

Далі головуючий привітав завідувача кафедри теплотехніки та енергозбереження д.т.н., професора Валерія Івановича Дешка з 70-річчям.

Після цього відбулося вручення нагрудних знаків та посвідчень "Відмінник освіти України" співробітникам теплоенергетичного факультету: Н.М.Аушевій, В.П.Буню, Ю.В.Сидоренко, О.Ю.Черноусенко та Є.В.Шевелю та Подяк МОН України: Т.Г.Багану, П.О.Барабашу, О.А.Гавришу, О.О.Грановській, О.А.Жученку, В.А.Кондратюку та І.Е.Фуртат. Також за активну громадянську позицію, розвиток і підтримку іміджу Київської політехніки в Україні та за її межами головуючий на Вченій раді вручив Подяку КПІ ім. Ігоря Сікорського випускнику факультету лінгвістики Олегу Соснову – одному із засновників проекту Mural Social Club, у рамках якого минулого року був створений стінопис на ЦКМ КПІ, а вже цього року – на будівлі 7-го корпусу.

Далі головуючий привітав з отриманням почесного звання "Заслужений діяч науки і техніки України" зав. каф. автоматизації експериментальних досліджень ФАКС Ю.М.Туза та зав. каф. технології машинобудування ММІ Ю.В.Петракова.

Наступним було розглянуто питання про підсумки прийому до аспірантури в 2017 р. Доповідав проректор з наукової роботи М.Ю.Ільченко. Він наголосив на необхідності активізації деяких кафедр, які не здійснили набір до аспірантури цього року. Крім того, назвав показники державного замовлення на підготовку фахівців в аспірантурі КПІ ім. Ігоря Сікорського, показники конкурсу за галузями знань та кількість рекомендованих до зарахування по структурних підрозділах. Було прийнято рішення оприлюднювати на сайтах кафедр тематику робіт кандидатів в аспірантуру і теми аспірантів, а також доручити навчально-організаційній комісії розробити проект положення про проведення спільних вступних іспитів для кандидатів в аспірантуру за однією спеціальністю, що профілюється на кількох факультетах і кафедрах.

Насамкінець було розглянуто конкурсні питання й поточні справи.