27 червня 2017 року на засіданні  спеціалізованої вченої ради Д26.002.11 в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" публічно захистив докторську дисертацію на тему "Генетико-морфологічний синтез затискних патронів" громадянин Республіки Ангола,  доцент факультету інженерії Університету Агостиньо Нето Хамуйела Жоакім Аугушту Герра  (науковий консультант – професор кафедри конструювання верстатів та машин Механіко-машинобудівного інституту д.т.н. Юрій Миколайович Кузнєцов). Рішенням ради йому присуджено вчений ступінь доктора технічних наук (D.Sc.) за спеціальністю 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти, протокол № 40.

Кандидатську дисертацію на тему "Підвищення технічних характеристик безпроміжкових черв'ячних передач кінематичних ланцюгів верстатного обладнання" Хамуйела Ж.А.Герра захистив у 2003 році на засіданні спеціалізованої вченої ради К23.073.01 Кіровоградського державного технічного університету. В цьому університеті він з 1990 р. був студентом. У 1996 р. отримав диплом з відзнакою і вступив до аспірантури на кафедру металорізальних верстатів та інструментів. Аспірантуру закінчив у 1998 році і почав працювати в Університеті Агостиньо Нето на посаді  доцента кафедри механіки факультету інженерії.

Професор Ю.М.Кузнєцов, який був першим опонентом Хамуйела Ж.А.Герра на захисті кандидатської дисертації, з 2011 р. став його науковим консультантом  під час роботи над докторською дисертацією. Ю.М. Кузнєцов запропонував до системно-морфологічного підходу, яким Хамуйела Ж.А.Герра оволодів під час роботи над кандидатською дисертацією, додати елементи новітнього генетично-морфологічного підходу, що активно розвивається в нашому університеті.

Основним науковим результатом став подальший розвиток теорії синтезу затискних механізмів, розробка і реалізація методології багаторівневого генетико-морфологічного синтезу і опису технічних систем різного ступеня складності, яка пройшла практичну апробацію стосовно конкурентоспроможних затискних патронів різного призначення і конструктивного виконання. Реалізуючи генетичний принцип "від простого до складного", автор розробки, умовно кажучи, запропонував азбуку затискних патронів, що обертаються.

Основні результати докторської дисертації Хамуйела Ж.А. Герра опубліковані в 57 наукових працях, серед них 3 монографії, 22 статті у фахових виданнях, 14 патентів України на винаходи і корисні моделі, 1 патент України на промисловий зразок.

Хамуйела Ж.А.Герра, повертаючись в Анголу, висловив щирі слова подяки керівництву КПІ ім. Ігоря Сікорського і пообіцяв докласти максимум зусиль для підтримання і розвитку дружніх наукових і педагогічних зв'язків між українським і ангольським університетами.

Бажаємо молодому доктору технічних наук подальших творчих успіхів і сподіваємося на його активну участь у розвитку нашого співробітництва!

Інф. ДМС
На фото: Зліва направо С.І. Сидоренко, Хамуйела Ж.А. Герра, Ю.М. Кузнєцов

Дата події