17–19 травня на базі КПІ ім. Ігоря Сікорського відбулася Школа молодого вченого-2017 "Кроки до успіху в науково-інноваційній діяльності". Організували цей захід для активних молодих учених нашого університету Рада молодих учених КПІ ім. Ігоря Сікорського та Видавничо-поліграфічний інститут за підтримки Ради молодих учених при МОН України.

Мета Школи – створення ефективної платформи для обміну досвідом науковців, поліпшення якості проведення досліджень, сприяння становленню молодих учених, зокрема аспірантів та магістрів, розвитку їхніх динамічних здібностей, креативності, організованості. Участь у роботі Школи взяли понад 200 молодих учених.

З вітальним словом перед учасниками виступили проректор з наукової роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського академік НАН України М.Ю.Ільченко, проректор з науково-педагогічної роботи П.О.Киричок та директор Видавничо-поліграфічного інституту Т.Ю. Киричок. Модератором Школи був голова Ради молодих учених КПІ ім. Ігоря Сікорського, старший викладач О.О.Білецький. У день відкриття перед молодими вченими з інформативною доповіддю про академічну доброчесність виступив учений секретар університету доц., канд. філос. н., декан ФСП А.А.Мельниченко.

Підтримка діяльності молодих учених є окремим напрямом наукової політики усіх країн світу. Йдеться про систему стимулів і заохочень молодих науковців. Таку систему створено і в Україні. Зокрема, завдяки МОН з ініціативи Ради молодих учених при МОН було засновано конкурс наукових проектів для молодих учених і збільшено суму фінансування конкурсу на 2017 р.

 Про організацію подання наукового доробку на конкурс молодіжних проектів МОН України розповів завідувач кафедри інтегрованих технологій машинобудування В.А.Пасічник.

Під час проведення Школи учасникам заходу було надано нормативну, методологічну, консультативну допомогу щодо роботи над дисертацією. Були представлені та обговорені доповіді досвідчених викладачів з Видавничо-поліграфічного інституту. Так, проф. кафедри  видавничої справи та редагування Л.Є.Смола приділила увагу тайм-менеджменту під час наукової роботи. Доцент цієї ж кафедри А.В.Литвин розповіла про психологію наукової роботи. З доповіддю щодо написання основних розділів дисертації виступила асистент кафедри репрографії О.Л.Благодір. Доцент  кафедри  видавничої справи та редагування С.Б.Фіялка висвітлила літературні вимоги до дисертації та надала рекомендації  щодо стилістики наукових праць. Про підготовку до захисту дисертації доповіла доцент кафедри організації видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження Л.П.Шендерівська. Останнім приготуванням до захисту дисертації (підготовка презентації, репетиція доповіді тощо) та самій процедурі захисту було присвячено доповідь О.О.Гусак, ст. викладача кафедри видавничої справи та редагування, керівника наукового проекту молодих учених щодо протидії гібридній агресії в гуманітарній сфері.

Директор видавництва "АДЕФ-Україна" А.О.Істоміна виступила з доповіддю про славетного КПІшника Ігоря Сікорського. Завідувач сектору бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського О.В.Косьміна розповіла про можливості використання міжнародних наукометричних платформ Scopus та Web of Science в науково-дослідницькій діяльності молодого вченого. Начальник відділу аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського О.І.Дмитрієва окреслила перспективи навчання в аспірантурі.

Викладач кафедри філософії ФСП М.А.Казаков розповів про феномен псевдонауки. Працівник відділу академічної мобільності університету О. Г. Шмендель провела презентацію щодо проектів кредитної мобільності в рамках освітньої програми ЄС Erasmus+ для аспірантів КПІ ім. Ігоря Сікорського. Про важливу роль Наукового парку "Київська політехніка" в інтеграції науки та бізнесу розповів його генеральний директор  В.М. Гнат.

Під час підбиття підсумків на закритті Школи молодого вченого директор Видавничо-поліграфічного інституту Т.Ю.Киричок подякувала організаторам, учасникам і спікерам за продуктивну роботу та підкреслила необхідність проведення цього заходу наступного року із запрошенням учасників з інших вищих навчальних закладів.

 Інф. Ради молодих учених КПІ ім. Ігоря Сікорського

Дата події